Համարը 
N 1246-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.11.21/86(1444) Հոդ.1180
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.11.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վարչապետի պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.11.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.12.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ (ԱՄՐԱՑՎԱԾ) ԳՈՒՅՔԸ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1246-Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ (ԱՄՐԱՑՎԱԾ) ԳՈՒՅՔԸ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասին և 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքը հաշվեկշռում հաշվառելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Պետական մարմինների ղեկավարներին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ եռամսյա ժամկետում, սահմանել պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքի ներքին հաշվառման կարգը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի պաշտոնակատար

Ն. Փաշինյան

 

2018 թ. նոյեմբերի 12

Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
նոյեմբերի 8-ի N 1246-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ (ԱՄՐԱՑՎԱԾ) ԳՈՒՅՔԸ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքը պետական մարմնի հաշվեկշռում (ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում) հաշվառելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Պետական մարմնի գույքը ձևավորվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրա տիրապետմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից:

3. Պետական մարմնին հանձնվող գույքի կազմը և չափը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Հանձնվող գույքն օգտագործվում է իր նպատակային նշանակությանը համապատասխան: Եթե հանձնվող գույքը պետք է օգտագործվի ոչ իր նպատակային նշանակությամբ, ապա գույքը հանձնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվում է նաև հանձնվող գույքի օգտագործման և տիրապետման կարգը:

4. Պետական մարմնին գույքը հանձնվում է հանձնման-ընդունման ակտին համապատասխան:

5. Պետական մարմնին հանձնված գույքի հաշվապահական հաշվառումն իրականացվում է «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

6. Պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքի ներքին հաշվառման կարգը սահմանում է համապատասխան պետական մարմնի ղեկավարը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմում՝ նախագահի աշխատակազմի և վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարները:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի պաշտոնակատար

Ն. Փաշինյան