Համարը 
թիվ 72-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.12.17/31(634) Հոդ.281
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
30.11.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.11.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 24-ԳՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

          

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

         

30 նոյեմբերի 2018 թ.

թիվ 72-Ն

             

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

         

«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 24-ԳՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

           

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև 24-ԳՏ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև 24-ԳՏ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Անասնապահության դրության մասին» Ձև թիվ 24-ԳՏ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 12-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:

       

Նախագահ՝ Ս. Մնացականյան

   

       

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի

թիվ 72-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_18604

ԱՌ 1-Ը ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20   Թ.

    

I. Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը

        

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Գլուխ

Ա

Բ

1

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ընդամենը

001

 

որից՝
կովեր

002

 

արտադրող ցուլեր

003

 

բանող եզներ

004

 

երինջներ 1-ից մինչև 2 տարեկան

005

 

երինջներ 2 տարեկան և բարձր

006

 

չսերմնավորված էգ մոզիներ 2 տարեկանից բարձր

007

 

Գոմեշներ

008

 

Խոզեր, ընդամենը

009

 

որից `
մայր խոզեր հիմնական հոտի

010

 

էգ խոզեր` 4-12 ամսական

011

 

Ոչխարներ և այծեր, ընդամենը

012

 

այդ թվում`
Ոչխարներ

013

 

որից` մաքիներ և շիշակներ

014

 

Այծեր

015

 

որից` մայր այծեր 1 տարեկան և բարձր

016

 
   

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
 համարը

Գլուխ

Ա

Բ

1

Ձիեր

017

 

Ավանակներ

018

 

Ջորիներ

019

 

Ճագարներ, ընդամենը

020

 

որից՝ մայր ճագարներ

021

 

Մեղվաընտանիքներ, հատ

022

 

Թռչուններ, ընդամենը (24+26+27)

023

 

այդ թվում`
Հավեր և աքաղաղներ, ընդամենը

024

 

որից՝ ածան հավեր

025

 

Սագեր

026

 

Այլ թռչուններ

027

 

         

II. Արտադրվել է անասնաբուծական արտադրանք

    

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Քանակը

Ա

Բ

Գ

1

Կթվել է կաթ՝ կովի և մատակի, ընդամենը

001

ցենտներ

  

Կթվել է ոչխարի կաթ, ընդամենը

002

-“-

 

Ստացվել է ձու բոլոր տեսակի թռչուններից

003

հատ

 

որից՝ հավի

004

-“-

 

Խուզվել է ոչխարի բուրդ

005

կիլոգրամ

 

Արտադրվել է մեղր

006

-“-

 

Վաճառվել և մորթվել են ճագարներ, սպանդի համար (կենդանի քաշով)

007

ցենտներ

 

Ստացվել է կենդանիների քաշաճ (մեծահասակ և մատղաշ)
բտման և գիրացման մեջ գտնվող կենդանիներից, ընդամենը

008

-“-

 

որից՝
խոշոր եղջերավոր կենդանիներ

009

-“-

 

խոզեր

010

-“-

 

ոչխարներ և այծեր

011

-“-

 

թռչուններ

012

-“-

 

Ածան հավերի տարեկան միջին գլխաքանակը

013

գլուխ

 

     

III. Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակի շարժը

   

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ

այդ թվում` կովեր (առանց բտման և գիրացման)

Խոզեր

Ոչխարներ և այծեր

Ձիեր

Թռչուններ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Առ 1-ը հունվարի 20   թ. առկա է, ընդամենը

001

գլուխ

 

 

 

 

 

 

Տնտեսությանը պատկանող մայրական կազմից ծնվել են կենդանի հորթեր, խոճկորներ, գառներ, ուլեր և մտրուկներ և ստացվել է թռչունի մատղաշ իրենց տնտեսությունում, ինչպես թխսերից, այնպես էլ տնտեսությանը պատկանող ինկուբատորից

002

-“-

 

X

 

 

 

 

Ծնել են երինջներ, (փոխադրված են կովերի շարքը)

003

-“-

X

 

X

X

X

X

Ընդամենը գնվել են կենդանիներ և կենդանիների այլ մուտքեր

004

-“-

 

 

 

 

 

 

Կենդանի քաշը

005

ցենտներ

 

 

 

 

 

 

Իրացվել է սպանդի համար (ներառյալ տնտեսությունում մորթվածը)

006

գլուխ

 

 

 

 

 

 

Կենդանի քաշը

007

ցենտներ

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը վաճառվել է, փոխանակվել է և այլ ելքեր

008

գլուխ

 

 

 

 

 

 

Կենդանի քաշը

009

ցենտներ

 

 

 

 

 

 

Անկում և կորուստ են եղել բոլոր հասակի կենդանիներ

010

գլուխ

 

 

 

 

 

 

որից՝ հաշվետու տարում ծնված մատղաշներ (խոճկորներ մինչև 4 ամսական), տնտեսվարող սուբյեկտներին պատկանող մայրական կազմից

011

-“-

 

X

 

 

 

X

Առ 1-ը հունվարի 20   թ. առկա են կենդանիներ և թռչուններ, ընդամենը

012

-“-

 

 

 

 

 

 

Կենդանի քաշը

013

ցենտներ

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը, (մարդ) ____________

 

Ղեկավար

___________________________________

(ազգանուն, անուն)

___________________________________

(ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

______________________________

(ազգանուն, անուն)

_______________________________

(ստորագրություն, պաշտոն)

           

       

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի

թիվ 72-Ն որոշման

   

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

  

«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 

ՁԵՎ 24-ԳՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

      

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

       

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև 24-ԳՏ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են ռեսպոնդենտները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են ինքնուրույն՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման (տես՝ հttp://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1-13page1730-2124ink1392.dօc հղումը):

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

      

II. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

       

6. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա համար, բացառությամբ կենդանիների ու թռչունների գլխաքանակի, որը վերաբերում է հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ առկա գլխաքանակին:

    

III. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

        

7. Բաժին I-ի տող 001-027-ում ներառվում են տնտեսությանը պատկանող բոլոր կենդանիների, թռչունների և ճագարների գլխաքանակը, անկախ նրանից, կենդանիները գտնվում են տնտեսության անասնաշենքերում (ագարակում), թե այլ վայրերում:

8. «Արտադրող ցուլեր» բաժին I-ի տող 003-ում ներառվում է արու կենդանիների գլխաքանակը, որոնք օգտագործվում են կենդանիների վերարտադրման համար:

9. «Բանող եզներ» բաժին I-ի տող 004-ում ներառվում է գյուղատնտեսական աշխատանքների համար օգտագործվող մեծահասակ եզների գլխաքանակը: Ցուլիկները, 2 տարեկանից փոքր արուները չեն ներառվում տվյալ սյունակում: Հիվանդության կամ այլ պատճառներով աշխատանքում ժամանակավոր չօգտագործվող եզները ներառվում են բանող եզների թվում:

10. «Երինջներ» 1-ից մինչև 2 տարեկան» բաժին I-ի տող 005-ում ներառվում է 1-ից 2 տարեկան դեռ չծնած, էգ խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը:

11. «Երինջներ 2 տարեկանից բարձր» բաժին I-ի տող 006-ում ներառվում է 2 տարեկանից բարձր դեռ չծնած, էգ խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը:

12. «Գոմեշներ»` բաժին I-ի տող 008-ում ներառվում է մեծահասակ և մատղաշ գոմեշների, յակերի գլխաքանակը:

13. «Ոչխարներ, ընդամենը»` բաժին I-ի տող 013-ում ներառվում է բոլոր ցեղերի ոչխարների ամբողջ գլխաքանակը (մեծահասակ և մատղաշ), առանց այծերի:

14. «որից` մաքիներ և շիշակներ»` բաժին I-ի տող 014-ում ներառվում է մայրական ամբողջ գլխաքանակը, ինչպես նաև հիմնական մայրերի և 1 տարեկանից բարձր շիշակների գլխաքանակը:

15. «Այծեր, ընդամենը»` բաժին I-ի տող 015-ում ներառվում է բոլոր հասակի այծերը, իսկ բաժին I-ի տող 016-ում, «որից` մայր այծեր 1 տարեկան և բարձր» ներառվում է 1 տարեկանից բարձր այծերի գլխաքանակը:

16. «Ավանակներ»` բաժին I-ի տող 018-ում ներառվում է տնտեսությունում առկա բոլոր հասակի ավանակների գլխաքանակը:

17. «Ճագարներ»` բաժին I-ի տող 020-ում ներառվում է բոլոր հասակի ճագարների գլխաքանակը, բաժին I-ի տող 021-ում` «որից` մայր ճագարներ», բոլոր ծնած էգերի գլխաքանակը, ինչպես նաև հղիացած էգերի, որոնցից առաջին անգամ ծին է ստացվելու:

18. «Հավեր և աքաղաղներ, ընդամենը»` բաժին I-ի տող 024-ում ներառվում է բոլոր թռչունների գլխաքանակը:

19. «որից` ածան հավեր»` բաժին I-ի տող 025-ում ներառվում է մեծահասակ հավերի գլխաքանակը, անկախ նրանից, տվյալ պահին այդ հավերից ձու ստացվում են, թե ոչ:

20. «Կթվել է կաթ` կովի և մատակի, ընդամենը»` բաժին II-ի տող 001-ում ներառվում կաթնային և մսային հոտի բոլոր կովերից, ստերջ կովերից, բտման և գիրացման տակ գտնվող, առանց բացառության բոլոր կովերից, ծնած երինջներից, ինչպես նաև գոմեշներից կթված կաթի քաշը: Այդ տվյալներում ներառվում են նաև հորթերին և խոճկորներին խմեցնելու համար ծախսված կաթը և խեժը: Անմիջապես կովերից հորթերի ծծած կաթը հաշվի չի առնվում: Այլ տեսակի կենդանիներից ստացված կաթը (ոչխարի, այծի, ձիու), ինչպես նաև բնակչությունից համաձայն պայմանագրի կամ շուկայում գնված կովի կաթը այդ տողում չի ներառվում:

21. «Կթվել է, ոչխարի կաթ»` բաժին II-ի տող 002-ում ներառվում է տնտեսությանը պատկանող ոչխարներից կթված ամբողջ կաթի քաշը:

22. «Ստացվել է ձու` բոլոր տեսակի թռչուններից»` բաժին II-ի տող 003-ում ներառվում է տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ժամկետը տնտեսությանը պատկանող բոլոր տեսակի թռչուններից (հավ, բադ, սագ, հնդկահավ) տնտեսություններում ստացված ձվի ամբողջ քանակը, ներառյալ ձվի կորուստը (ջարդված, փչացած և այլն) և ճտահանության համար ինկուբատորում կամ թխսերի տակ ծախսված ձուն:

23. «որից` հավի»` բաժին II-ի տող 004-ում ներառվում է տնտեսությանը պատկանող ածան հավերից ստացված հավի ձուն: Այդ տողում չի ներառվում գնված կամ ճտահանության և այլ նպատակների համար դրսից ստացված ձվի քանակը:

24. «Խուզվել է ոչխարի բուրդ»` բաժին II-ի տող 005-ում ներառվում է բնական խուզված բրդի քաշը, այսինքն, տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ժամկետը խուզից ստացված ոչխարի ամբողջ բուրդը ֆիզիկական քաշով, ներառյալ ներտնտեսային կարիքների համար օգտագործածը:

25. «Արտադրվել է մեղր» բաժին II-ի տող 006-ում ներառվում է տնտեսությանը պատկանող մեղվաընտանիքներից արտադրված ամբողջ մեղրի քաշը:

26. «Ստացվել է կենդանիների քաշաճ (մեծահասակ և մատղաշ) բտման և գիրացման մեջ գտնվող կենդանիներից, ընդամենը»` բաժին II-ի տող 008-ում ներառվում է քաշաճը, որը ստացվել է տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ժամկետը բտման (գիրացման) տակ գտնվող (մեծահասակ և մատղաշ) կենդանիներից: Դրա համար սահմանվում է հաշվետու ժամկետին բտման (գիրացման) տակ գտնվող կենդանիների կենդանի քաշը, ավելացվում է տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ժամկետը բտումից հանված կենդանիների կենդանի քաշը, և ստացված գումարից պակասեցվում է տարվա սկզբից բտման (գիրացման) տակ գտնվող կենդանիների նախնական քաշը և տարվա սկզբին բտման տակ գտնվող կենդանիների կենդանի քաշը: Բտման ու գիրացման տակ գտնվող կենդանիների ու թռչունների քաշաճի ստացման տվյալները վերցնում են կենդանիների կշռման տեղեկագրերից: Մսամթերման ուղարկվող կենդանիների քաշաճը (աճը) որոշվում է անմիջապես տնտեսությունում նրանց կշռման տվյալներով, որը ցույց է տրված ապրանքատրանսպորտային կարգագրերում և քաշաճի որոշման հաշվարկներում:

27. «Տնտեսությանը պատկանող մայրական կազմից ծնվել են կենդանի հորթեր, ձագեր, խոճկորներ, գառներ, ուլեր և մտրուկներ և ստացվել է թռչունի մատղաշ իրենց տնտեսությունում ինչպես թխսերից, այնպես էլ տնտեսությանը պատկանող ինկուբատորից»` բաժին III-ի տող 002-ում, համապատասխան սյունակներում ներառվում են տնտեսությանը պատկանող մայրերից կենդանի ծնված հորթերի, խոճկորների, գառների, ուլերի և մտրուկների գլխաքանակները, ներառյալ այն գլխաքանակը, որը հետագայում վաճառվել է, մորթվել կամ անկում է եղել, թեկուզև նույն ծնված օրը: Այստեղ չի ներառվում սատկած ծնվածների գլխաքանակը:

28. «Ծնել են երինջներ, (փոխադրվել են կովերի շարքը»` բաժին III-ի տող 003-ում ներառվում է տարվա սկզբից ծնած և կովերի խումբը փոխադրված երինջների թիվը, ներառյալ այն երինջները, որոնցից ստացվել է մահացած սերունդ:

29. «Ընդամենը գնվել են կենդանիներ և կենդանիների այլ մուտքեր»` բաժին III-ի տող 004-ում և բաժին III-ի տող 005-ում` «Կենդանի քաշը>` ներառվում է գնման կարգով, այլ կենդանիների դիմաց փոխանակման, կերի, գույքի դիմաց փոխանակման, այլ հանձնումների դիմաց և այլ մուտքերից ստացված կենդանիների քանակը և կենդանի քաշը:

30. «Իրացվել է սպանդի համար (ներառյալ տնտեսությունում մորթվածը)»` բաժին III-ի տող 006-ը լրացնելիս հարկ է գումարել պետությանը վաճառված կենդանու, իր տնտեսությունում մորթված կենդանու, ինչպես նաև սպանդի համար կենդանու այլ վաճառքի գլխաքանակները, ներառյալ կենդանու վաճառքը շուկայում, հանելով մինչև 6 ամսական հորթերի, գառների և ուլերի, մինչև 2 ամսական խոճկորների և ճտերի գլխաքանակները: Բարձր տարիքի մատղաշը, որը շուկայում վաճառվել է հետագայում վերարտադրության համար, այս տողում ցույց չի տրվում:

31. Բաժին III-ի տող 007-ում ներառվում է բաժին III-ի տող 006-ի կենդանիների գլխաքանակի կենդանի քաշը:

32. «Կենդանի քաշը»` բաժին III-ի տող 007-ում ներառվում է տնտեսությունում մորթված բոլոր կենդանիները, անկախ նրանից, մորթը որտեղ է կատարվել (տնտեսությունում թե սպանդանոցում) և որոնց միսը օգտագործվել է սննդի կամ վաճառքի համար, ներառյալ կենդանիների հարկադիր սպանդի դեպքերը: Տող 007-ում ներառվում է նախքան կենդանու սպանդի ենթարկելը կենդանի քաշը:

33. «Ընդամենը վաճառվել է, փոխանակվել է և այլ ելքեր»` բաժին III-ի տող 008-ում ներառվում է հաշվետու ժամանակամիջոցում (այսինքն` հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ տնտեսության կողմից պետությանը փաստացի վաճառված կենդանիների գլխաքանակը): Այստեղ ներառվում է այլ կազմակերպություններին վաճառված կենդանիների գլխաքանակը, նաև ըստ պայմանագրի բնակչության տնտեսություններում աճեցված և գնված կենդանիներից պետությանը վաճառված կենդանու, մասնագիտացված անասնաբուծական համալիրներին վաճառված և հանձնված բոլոր կենդանիների գլխաքանակը: Այդ տողում ներառվում է նաև ուրիշ տողերում ցույց չտված կենդանիների այլ ելքերը:

34. Այդ տողում ներառվում են նաև տնտեսվարող սուբյեկտների աշխատակիցներին վաճառված կենդանիների գլխաքանակը, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտների անդամներին, աշխատանքի վարձատրության դիմաց և առանձին անդամներին օգնության կարգով տրված կենդանիների գլխաքանակը և այլն: Այդ տողում ներառվում է նաև կենդանիների և թռչունների այն քանակը, որը համաձայն պայմանագրի, աճեցման է տրվել բնակչության տնտեսություններին և տնտեսվարող սուբյեկտներին չի վերադարձվել, մնացել է բնակչության տնտեսություններում, որպես վարձատրություն աճեցված կենդանու և թռչունի համար:

35. «Անկում և կորուստ են եղել բոլոր հասակի կենդանիներ»` բաժին III-ի տող 010-ում և «որից` հաշվետու տարում ծնված մատղաշներ (խոճկորներ մինչև 4 ամսական), տնտեսվարող սուբյեկտներին պատկանող մայրական կազմից» բաժին III-ի տող 11-ում ներառվում է հաշվետու տարվա սկզբից (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) փաստացի անկում եղած բոլոր տեսակի կենդանիների գլխաքանակը: Անկում է համարվում նաև, երբ անասնապահի մեղքով անկում եղած կենդանին փոխարինվում է մեկ այլ կենդանիով: Այս տողում ներառվում են անկում եղած բոլոր տեսակի կենդանիների գլխաքանակը (հրդեհից, բնական աղետներից, խեղդված, գայլի հոշոտածը և այլն), անկախ հասակից, ներառյալ ընթացիկ տարվա ծնվածների, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ձեռք բերված կենդանիների գլխաքանակը: Այս տողում նաև ներառվում է ընթացիկ տարում ծնված մատղաշի այն հարկադիր մորթը, որի միսը սննդի համար չի օգտագործվել կամ միայն որպես անասնակեր է օգտագործվել:

36. «Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը» լրացվում է հաշվետու տարվա համար: Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները:

37. Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով (տասնորդական ճշտությամբ):

38. Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա օրացուցային օրերի (ամսի 1-ից մինչև 30(31))-ը, փետրվարի համար՝ 28(29)-ը աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով: Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Եթե աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, ապա աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների հանրագումարը 2-ի բաժանելով: