Համարը 
N 440-Լ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Հրապարակվել է կայքում 15.12.2018
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առաջին փոխվարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
12.12.2018
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.12.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.12.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 440-Լ

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 55-րդ հոդվածին համապատասխան՝

Սահմանել անձնական գործերի վարման էլեկտրոնային համակարգի անցման ժամանակացույցը և կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

        

Հայաստանի Հանրապետության

առաջին փոխվարչապետի

պաշտոնակատար

Ա. Միրզոյան

      

2018 թ. դեկտեմբերի 12

Երևան

      

    

      

Հավելված

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թ.

դեկտեմբերի 12-ի N 440-Լ

որոշման

 

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց ԵՎ Կ Ա Ր Գ

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑՄԱՆ

 

1. Սույն հավելվածով կանոնակարգվում են անձնական գործերի վարման էլեկտրոնային համակարգի անցման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Անձնական գործերի վարման էլեկտրոնային համակարգում մուտքագրվում և ներբեռնվում են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված հանրային պաշտոն և հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց (այսուհետ՝ աշխատողներ)՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկությունները և փաստաթղթերը (այսուհետ՝ տվյալներ):

3. Անձնական գործերի վարման էլեկտրոնային համակարգի գործարկումից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը (այսուհետ՝ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետ՝ համապատասխան մարմիններ) տեղեկացնում է դրա մասին՝ առաջարկելով էլեկտրոնային համակարգ մուտք գործելու համար օգտվողի անուն և գաղտնաբառ ստանալու համար ներկայացնել անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման այն աշխատողների տվյալները, ովքեր պետք է իրականացնեն տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային համակարգում:

4. Տեղեկացումն ստանալուց հետո համապատասխան մարմինները հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան գրություն են ներկայացնում քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման այն աշխատողների ցանկը, ովքեր պետք է իրականացնեն տվյալների՝ էլեկտրոնային համակարգում մուտքագրելու աշխատանքները՝ նշելով այդ աշխատողների մասին հետևյալ տվյալները՝

1) անունը, ազգանունը, հայրանունը, նույնականացման քարտի տվյալները (համարը, տալու ամսաթիվը, ում կողմից է տրվել).

2) պաշտոնը.

3) հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

5. Համապատասխան մարմնի՝ սույն հավելվածի 4-րդ կետում նշված գրությունը ստանալուց հետո քաղաքացիական ծառայության գրասենյակն էլեկտրոնային համակարգում այդ մարմնի համար ստեղծում է առանձին տիրույթ, համապատասխան մարմնի ներկայացրած ցուցակում նշված անձանց տրամադրում է օգտվողի անունը և գաղտնաբառը՝ տիրույթ մուտք գործելու համար և դրա մասին տեղեկացնում է համապատասխան մարմնին:

6. Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակից ստանալով էլեկտրոնային համակարգի համապատասխան տիրույթ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ օգտվողի անունը և գաղտնաբառը՝ համապատասխան մարմինները չորս ամսվա ընթացքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը՝ վեց ամսվա ընթացքում, էլեկտրոնային համակարգում մուտքագրում են սույն հավելվածի 5-րդ կետով նախատեսված օգտվողի անունը և գաղտնաբառն ստանալու պահին տվյալ մարմնում աշխատողների տվյալները: Սույն հավելվածի համաձայն տվյալ մարմնում աշխատող են համարվում բոլոր աշխատողները, անկախ այն հանգամանքից, թե որ մարմինը կամ պաշտոնատար անձն է նշված անձանց նշանակել համապատասխան պաշտոններում:

7. Սույն հավելվածի 6-րդ կետով նախատեսված ժամկետն ավարտվելուց հետո մուտքն էլեկտրոնային համակարգ ինքնաշխատ եղանակով արգելափակվում է:

8. Եթե սույն հավելվածի 6-րդ կետով նախատեսված ժամկետն ավարտվելուց հետո որևէ պատճառով համապատասխան մարմնի կողմից չի իրականացվել տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային համակարգում կամ տվյալներն էլեկտրոնային համակարգում թերի են լրացվել, ապա համապատասխան մարմինը գրություն է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման այն աշխատողի տվյալները, ով պետք է իրականացնի տվյալների՝ էլեկտրոնային համակարգում մուտքագրելու կամ շտկելու աշխատանքները:

9. Համապատասխան գրությունն ստանալուց հետո քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը ժամանակավորապես վերացնում է էլեկտրոնային համակարգ մուտք գործելու արգելափակումը և համապատասխան մարմնին տրամադրում տասն աշխատանքային օր՝ տվյալներն էլեկտրոնային համակարգում մուտքագրելու համար:

10. Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի սահմանած ժամկետն ավարտվելուց հետո մուտքն էլեկտրոնային համակարգ ինքնաշխատ եղանակով արգելափակվում է:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առաջին փոխվարչապետի

պաշտոնակատար

Ա. Միրզոյան