Համարը 
թիվ 16-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 Հոդ.286.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՄԱՆԿԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 95 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 16-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՄԱՆԿԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 95 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Մանկատների գործունեության մասին» Ձև 1-մանկատուն (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Մանկատների գործունեության մասին» Ձև 1-մանկատուն (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի ««Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև թիվ 1-մանկատուն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 95 որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 16-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18661

 

I. Մանկատան շենքային պայմանները (պատասխանների համարներն առնել շրջանակի մեջ)

1. Շենքը

1) տիպային է

2) հարմարեցված է

3) այլ (նշել) …………………………………………………

2. Շենքի ընդհանուր վիճակը

1) բավարար է

2) պահանջվում է ընթացիկ վերանորոգում

3) պահանջվում է հիմնական վերանորոգում

4) վթարային է

5) այլ (նշել) …………………………………………………

 3. Ջրամատակարարումը

 1) կենտրոնացված` շուրջօրյա

2) կենտրոնացված` ժամանակացույցով (գրաֆիկով)

 3) սեփական ջրաղբյուր

 4) բերվում է ջրամաններով

 5) այլ (նշել)…………………………………………………..

4. Տաք ջրամատակարարում

 1) առկա է

 2) բացակայում է

 3) այլ (նշել) ………………………………………………….

5. Կոյուղացումը

1) միացված է կոյուղու կենտրոնացված համակարգին

2) ունի տեղական (լոկալ) ցանց

3) այլ (նշել) …………………………………………………...

6. Ջերմամատակարարումը

 1) կենտրոնացված 

 2) անհատական (լոկալ) 

 3) բացակայում է 

 4) այլ (նշել) …………………………………………………..

7. Շենքը նախատեսված է ……….. երեխաների համար

 

II. Մանկատան սենյակները, օժանդակ տարածքները և դրանց մակերեսները

Տողի համարը

 

Քանակը

Մակերեսը,
քառ. մ

Նշումներ

1

2

3

4

5

1.

Ընդամենը

 X    
 

 այդ թվում`

     

2.

 առանձնասենյակ

     

3.

 խաղասենյակ

     

4.

 հյուրասենյակ

     

5.

 ննջասենյակ

     

6.

 սպորտդահլիճ

     

7.

 դահլիճ

     

8.

 հարդասենյակ

     

9.

 բուֆետ (ճաշարան)

     

10.

 բուժսենյակ

     

11.

 մեկուսարան

     

12.

 վերականգնողական թերապիայի կաբինետ

     

13.

 գրադարան, ընթերցասենյակ

     

14.

 աշխատանքային մասնագիտացված ուսուցման
սենյակներ

     

15.

 արհեստանոցներ

     

16.

 օժանդակ սենյակ

     

17.

 այլ նշանակության սենյակներ

     

18.

Շենքին կից կամ ամրակցված այլ տարածք

     

 

III. Մանկատան ապահովվածությունը (համապատասխան սյունակներում դնել «X» նշանը)

Տողի համարը

 

Բավարար քանակությամբ

Մասամբ

Բացակայում է

Նշումներ

1

2

3

4

5

6

1.

Կահույքով

       

2.

Հաշմանդամների սայլակներով

       

3.

Տրանսպորտային միջոցներով

       

4.

Հեռուստացույցներով

       

5.

Ռադիոընդունիչներով

       

6.

Հեռախոսակապով

       

7.

Սպորտային պարագաներով

       

8.

Նորմալ գործունեության համար այլ անհրաժեշտ պարագաներով

       

 

IV. Երեխաների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունը և շարժը

   

 մարդ       

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկներ

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի

մինչև 1

1 - 6

7-9

10-15

16-18

ընդա- մենը

այդ թվում` աղջիկներ

ընդա- մենը

այդ թվում` աղջիկներ

ընդա- մենը

այդ թվում` աղջիկներ

ընդա- մենը

այդ թվում` աղջիկներ

ընդա- մենը

այդ թվում` աղջիկներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Երեխաների թվաքանակը տարեսկզբին

                       

2.

Հաշվետու տարվա ընթացքում

դուրս են եկել, ընդամենը

                       

3.

 վերադարձել են հարազատների մոտ

                       

4.

 այլ մանկատուն տեղափոխվածներ

                       

5.

 մեծահասակների ինտերնատներ
տեղափոխվածներ

                       

6.

 որդեգրվածներ

                       

7.

 մահացել են

                       

8.

 դուրս են եկել այլ պատճառներով                        

9.

ընդունվել են, ընդամենը

                       

10.

 նրանցից` եկել են այլ մանկատներից

                       

11.

Երեխաների թվաքանակը տարեվերջին

                       

12.

 նրանցից` անկողնային

                       

13.

 քրոնիկ հոգեկան շեղումներով

                       

14.

11 տողից դպրոց հաճախող երեխաների թվաքանակը

                       

15.

11 տողից հաշմանդամ երեխաների թվաքանակը

                       

V. Աշխատողների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի

   

 մարդ

Տողի հա-մարը

 

Աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին

նրանցից ըստ կրթական մակարդակի

բարձրագույն

միջին մասնագիտական

ընդհանուր միջնակարգ

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

նրանցից` կանայք

ընդամենը

նրանցից` կանայք

ընդամենը

նրանցից` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ընդամենը

               

2.

այդ թվում` երեխաներին անմիջապես սպասարկող

               

3.

 մանկավարժներ

               

4.

 նրանցից` դաստիարակներ

               

5.

 հոգեբան

               

6.

 արատաբան

               

7.

 լոգոպեդ

               

8.

 բժիշկներ

               

9.

 միջին բուժանձնակազմ

               

 10.

 կրտսեր բուժանձնակազմ (դայակներ)

               

11.

 խոհարար

               

12.

 սպասարկող այլ անձնակազմ

               

 13.

տեխնիկական և օժանդակ անձնակազմ

               

VI. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը

   

   (հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սական միջոցների մնա-ցորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

մնա-ցորդը տարե-
սկզբին

ֆինանսական մուտքերը

ընդամենը

այդ թվում

ընդա-մենը

այդ թվում

նյութա-կան
ծախսեր

ոչ նյութական ծառայու-թյունների վճարումներ

գործուղ-ման ծախսեր

աշխա-տավարձ և դրան հավա-սարեցված վճարումներ

հիմնավերա-նորոգման, սարքա-վորում-ների և գույքի ձեռք բերման

այլ ծախսեր

բյուջեից (պետական և համայն-քային)

նվիրատվու-թյուններ

վարձակա-լությունից

այլ եկա-մուտներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             

Ղեկավար՝

 _________________

 

 _________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)՝


_________________

 


_________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     
     

« __»__________ ____20___թ.

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 16-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՄԱՆԿԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

 I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Մանկատների գործունեության մասին» Ձև 1-մանկատուն (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են մանկատները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ձևի բոլոր սյունակների տողերը պետք է լրացված լինեն համապատասխան և հավաստի թվերով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվի (-) նշանը:

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա մարտի 1-ը:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացնում են հաշվետվություն ներկայացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

6. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ՄԱՆԿԱՏԱՆ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

7. Բաժնում բերվում են տվյալներ մանկատան շենքային պայմանների վերաբերյալ: Պատասխաններին համապատասխան համարներն առնել շրջանակի մեջ: Պատասխաններն ընտրելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել հետևյալ պայմաններով. եթե շենքը տիպային է` նախատեսված երեխաների բնակության և կենսագործունեության ապահովման համար, ապա շրջանակի մեջ է առնվում 1 կետի 1) ենթակետը: Այդ պայմաններից որևէ մեկի բացակայության դեպքում նշվում է բ) պատասխանը: Շենքի վերանորոգման անհրաժեշտության մասին նշում կատարվում է 2 կետում, իսկ ջրամատակարարման, տաք ջրամատակարարման և կոյուղացման վիճակի վերաբերյալ նշումները` 3-5 կետերում: Եթե մանկատունը տաքացվում է վառարաններով, այդ մասին նշումը կատարվում է 6-ի 4) կետում: Կետ 7–ում բերվում է մանկատանը նախատեսված տեղերի քանակը և ոչ թե փաստացի զբաղեցված տեղերի կամ երեխաների թվաքանակը:

 

III. ՄԱՆԿԱՏԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

8. II բաժնի 2-16 տողերում բերվում են տվյալներ մանկատան առանձին նշանակության սենյակների քանակի և դրանց գումարային մակերեսների վերաբերյալ: Թվարկված նշանակության սենյակների բացակայության դեպքում համապատասխան տողում դրվում է գծիկ: Եթե մանկատանը կան այլ նշանակության սենյակներ, որոնք բացակայում են նշվածների թվում, ապա դրանց մասին տվյալները բերվում են 17 տողում: Մանկատանը կից առկա կամ պատկանող տարածքի վերաբերյալ տվյալները բերվում են 18 տողում: 5-րդ սյունակում բերվում են համապատասխան տվյալները պարզաբանող բացատրություններ (Օրինակ՝ սպորտդահլիճը չի գործում, հյուրասենյակը վերանորոգման մեջ է և այլն):

 

IV. ՄԱՆԿԱՏԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

9. Բաժնում բերվում են տվյալներ մանկատան նորմալ գործունեության համար անհրաժեշտ կահավորանքով և այլ պարագաներով ապահովվածության վերաբերյալ: Պատասխաններին համապատասխան վանդակներում դրվում է «X» նշանը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվում են գծիկներ: 6-րդ սյունակում բերվում են համապատասխան տվյալները պարզաբանող բացատրություններ (Օրինակ՝ հեռախոսակապը չի գործում, սպորտային պարագաները օգտագործման համար պիտանի չեն և այլն):

 

V. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՇԱՐԺԸ

 

10. IV բաժնի 1 և 11-15 տողերում բերվում են տվյալներ մանկատան երեխաների թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային բաշխվածության վերաբերյալ: 2-10 տողերում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարվա ընթացքում երեխաների քանակական շարժի մասին: Ընդ որում տող 2-ը 3–8 տողերի գումարն է: Տող 11 = տողեր (1 + 9 - 2): Տող 12-ում բերվում են տվյալներ այն երեխաների մասին, որոնք անկողնային հիվանդներ են և առանց որևիցե մեկի օգնության չեն կարող տեղաշարժվել կամ սպասարկել իրենց: Տող 13-ում ցույց են տրվում այն երեխաների թվաքանակը և նրանց սեռատարիքային բաշխվածությունը, որոնք մանկատան բուժանձնակազմի (կամ համապատասխան բժշկական հանձնաժողովի) կողմից ճանաչվել են որպես քրոնիկ հոգեկան շեղումներով անձինք: Տող 14-ում երեխաների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում է դպրոց հաճախողների թվաքանակը, իսկ տող 15-ում` հաշմանդամ երեխաների թվաքանակը:

 

VI. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ

 

11. V բաժնի տող 1-ում բերվում են տվյալներ տարեվերջի դրությամբ մանկատան ամբողջ աշխատակազմի վերաբերյալ` ըստ նրանց սեռի և կրթական մակարդակի: 2-11 տողերում առանձնացվում են մանկատան երեխաներին անմիջապես սպասարկող աշխատակազմը, իսկ տող 12-ում` տեխնիկական և օժանդակ աշխատակազմը:

 

VII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

11. Այս բաժնի 3-7 սյունակներում բերվում են տվյալներ ֆինանսական մուտքերի վերաբերյալ, իսկ 8-15 սյունակներում` ֆինանսական ծախսերի վերաբերյալ:

12. Ֆինանսական մուտքերի և ծախսերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի համապատասխան տողերի հիման վրա:

13. Նյութական ծախսերի մեջ մտնում են` հումքի, նյութերի, գնովի կիսապատրաստուկների, համալրող շինվածքների և դետալների, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի, տարայի և տարանյութերի, պահեստամասերի, շինանյութերի, գյուղատնտեսական նշանակության նյութերի, վերամշակման հանձնված և այլ նյութերի ձեռքբերման, վերանորոգման և այլ նմանատիպ ծախսերը:

14. Ոչ նյութական ծառայությունների վճարումների մեջ մտնում են` աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, ուսումնական հաստատությունների շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն: