Համարը 
թիվ 33-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 Հոդ.286.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԱԶ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 181-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 33-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԱԶ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 181-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին» Ձև 1-գազ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին» Ձև 1-գազ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին» Ձև թիվ 1-գազ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 181-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 33-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18666

 

1. Գազի բաշխիչ ցանցի միագիծ երկարությունը և գազաֆիկացված բնակարանների ու բնակելի տների քանակը

 

 

Բ  ն  ա  կ  ա  ն          գ  ա  զ

գազի փողոցային ցանցի միագիծ երկարությունը, կմ

գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների քանակը, միավոր

գազա-մուղների երկարու-թյունը մինչև վերագոր-ծարկվելը

գործարկվել է

դուրս է գրվել տարվա ընթացքում

հաշվետու տարվա վերջում, սյ2+սյ3-սյ4

մինչև վերագոր-ծարկվելը

գործարկվել է

տարվա ըն-թացքում տարբեր պատճառնե-րով գազաֆի-կացման ցան-ցից դուրս եկած բնակա-րաններ և բնակելի տներ

հաշվետու տարվա վերջում, սյ8+սյ9-սյ10

մինչև հաշվետու տարվա սկիզբը

հաշվետու տարվա ընթաց-քում

ընդամենը

որից` մաշվա-ծության պատ-ճառով

մինչև հաշվետու տարվա սկիզբը

հաշվետու տարվա ընթացքում

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 ք.   Երևան

                     

Արագածոտնի

                     

ք. Աշտարակ

                     

ք. Թալին

                     

ք. Ապարան

                     

գյուղական վայրերում

                     

Արարատի

                     

ք. Արարատ

                     

ք. Վեդի

                     

ք. Արտաշատ

                     

ք. Մասիս

                     

գյուղական վայրերում

                     

Արմավիրի

                     

ք. Արմավիր

                     

ք. Մեծամոր

                     

ք. Էջմիածին

                     

գյուղական վայրերում

                     

Գեղարքունիքի

                     

ք. Գավառ

                     

ք. Ճամբարակ

                     

ք. Մարտունի

                     

ք. Սևան

                     

ք. Վարդենիս

                     

գյուղական վայրերում

                     

Լոռվա

                     

ք. Վանաձոր

                     

ք. Ալավերդի

                     

ք. Ախթալա

                     

ք. Թումանյան

                     

ք. Շամլուղ

                     

ք. Սպիտակ

                     

ք. Ստեփանավան

                     

ք. Տաշիր

                     

գյուղական վայրերում

                     
Կոտայքի                      

ք. Աբովյան

                     

ք. Բյուրեղավան

                     

ք. Հրազդան

                     

ք. Չարենցավան

                     

ք. Ծաղկաձոր

                     

ք. Եղվարդ

                     

ք. Նոր Հաճն

                     

գյուղական վայրերում

                     
Շիրակի                      

ք. Գյումրի

                     

ք. Մարալիկ

                     

ք. Արթիկ

                     

գյուղական վայրերում

                     

Սյունիքի

                     

ք. Գորիս

                     

ք. Կապան

                     

ք. Քաջարան

                     

ք. Մեղրի

                     

ք. Ագարակ

                     

ք. Սիսիան

                     

ք. Դաստակերտ

                     

գյուղական վայրերում

                     

Վայոց ձորի

                     

ք. Եղեգնաձոր

                     

ք. Վայք

                     

ք. Ջերմուկ

                     

գյուղական վայրերում

                     

Տավուշի

                     

ք. Իջևան

                     

ք. Նոյեմբերյան

                     

ք. Բերդ

                     

ք.Դիլիջան

                     

գյուղական վայրերում

                     

Ընդամենը
հանրապետությունում

                     

   այդ թվում`

                     

  քաղաքային բնակավայրերում

                     

  գյուղական վայրերում

                     

 

2. Սպառողներին բաց թողնված գազը

 

Բնական գազ, մլն խոր. մ

Իրացված հեղուկ գազ, տոննա

բոլոր սպառողներին բաց թողնված

այդ թվում`

կորուստը տարվա ընթացքում

ընդամենը

որից` բնակչությանը

բնակչությանը

կոմունալ-կենցաղային կարիքների համար

արտադրա-կան կարիքների համար

1

2

3

4

5

6

7

8

 ք. Երևան

             

Արագածոտնի

             

ք. Աշտարակ

             

ք. Թալին

             

ք. Ապարան

             

գյուղական վայրերում

             

Արարատի

             

ք. Արարատ

             

ք. Վեդի

             

ք. Արտաշատ

             

ք. Մասիս

             

գյուղական վայրերում

             

Արմավիրի

             

ք. Արմավիր

             

ք. Մեծամոր

             

ք. Էջմիածին

             

գյուղական վայրերում

             

Գեղարքունիքի

             

ք. Գավառ

             

ք. Ճամբարակ

             

ք. Մարտունի

             

ք. Սևան

             

ք. Վարդենիս

             

գյուղական վայրերում

             

Լոռվա

             

ք. Վանաձոր

             

ք. Ալավերդի

             

ք. Ախթալա

             

ք. Թումանյան

             

ք. Շամլուղ

             

ք. Սպիտակ

             

ք. Ստեփանավան

             

ք. Տաշիր

             

գյուղական վայրերում

             
Կոտայքի              

ք. Աբովյան

             

ք. Բյուրեղավան

             

ք. Հրազդան

             

ք. Չարենցավան

             

ք. Ծաղկաձոր

             

ք. Եղվարդ

             

ք. Նոր Հաճն

             

գյուղական վայրերում

             
Շիրակի              

ք. Գյումրի

             

ք. Մարալիկ

             

ք. Արթիկ

             

գյուղական վայրերում

             

Սյունիքի

             

ք. Գորիս

             

ք. Կապան

             

ք. Քաջարան

             

ք. Մեղրի

             

ք. Ագարակ

             

ք. Սիսիան

             

ք. Դաստակերտ

             

գյուղական վայրերում

             

Վայոց ձորի

             

ք. Եղեգնաձոր

             

ք. Վայք

             

ք. Ջերմուկ

             

գյուղական վայրերում

             

Տավուշի

             

ք. Իջևան

             

ք. Նոյեմբերյան

             

ք. Բերդ

             

ք.Դիլիջան

             

գյուղական վայրերում

             

Ընդամենը հանրապետությունում

             

 այդ թվում`

             

 քաղաքային
բնակավայրերում

             

 գյուղական վայրերում

             

 

 3. Ֆինանսական ընդհանրացված ցուցանիշները

   

  հազ. դրամ

Տողի համարը

 

Ընդամենը

այդ թվում`

բնական գազ

հեղուկ գազ

1

2

3

4

5

1

Գազի տնտեսության արտադրական հզորությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը

     

2

Մուտքեր, ընդամենը

     

3

 այդ թվում`
բյուջեից

     

4

 շահագործումից

     

5

 որից` բնակչությունից

     

6

նվիրատվությունից

     

7

վարձակալությունից

     

8

այլ մուտքեր

     

9

Ծախսեր, ընդամենը

     

10

 այդ թվում`
նյութական ծախսեր

     

11

 որից` գազի արժեքը

     

12

ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

     

13

գործուղման ծախսեր

     

14

աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ

     

15

հիմնավերանորոգման, սարքավորումների և գույքի ձեռք բերման

     

16

այլ ծախսեր

     

17

Գազի իրացումից տարիների ընթացքում գոյացած պարտքերը

ընդամենը

     

18

հաշվետու տարում

     

19

 որից`բնակչությունից

ընդամենը

     

20

հաշվետու տարում

4. Հեղուկ գազի ստացումը և իրացումը, տոննա

1

2

Մնացորդը տարեսկզբին

 

Ստացվել է տարվա ընթացքում

 

Տարեկան կորուստը

 

Հեղուկ գազի իրացումը

 

 որից` բնակչությանը

 

 այդ թվում` քաղաքային բնակավայրերում

 

 գյուղական վայրերում

 

Հեղուկ գազի մնացորդը տարեվերջին

 

Ղեկավար՝

 ____________

 

  ____________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ


 ____________

 


 ____________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     
     

« _ _ »______ ____20___թ.


Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 33-Ն որոշման

 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԱԶ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին» Ձև 1-գազ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 10-ը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության առաջին և երկրորդ բաժինները լրացվում են ըստ հանրապետության, մարզերի, ըստ մարզի առանձին քաղաքների և ամփոփ գյուղական վայրերի, իսկ երրորդ և չորրորդ բաժիններն` ըստ հանրապետության:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ԳԱԶԻ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑԻ ՄԻԱԳԻԾ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՎԱԾ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

 

6. Սյունակ 2-ում լրացվում է գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղերի հաշվեկշռում գտնվող գազամուղների բաշխիչ ցանցի միագիծ երկարությունը մինչև գազամուղների ցանցի վերագործարկումը: Գծերի երկարությունը որոշվում է գույքագրման կամ տեխնիկական հաշվառման տվյալների հիման վրա:

7. Սյունակ 3-ում լրացվում է մինչև հաշվետու տարվա սկիզբը գործարկված գազամուղների երկարությունը:

8. Սյունակ 4-ում լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում գործարկված գազամուղների երկարությունը:

9. Սյունակ 5-ում բերվում է հաշվետու տարվա ընթացքում դուրս գրված ցանցի երկարությունը: Այստեղ ներառվում են այն ցանցերը, որոնք դուրս են գրվել գազաբաշխման տարածքային բաժանմունքի հաշվեկշռից, ներառյալ ֆիզիկական մաշվածության (խարխուլ ցանց), բնակավայրի վերակառուցման, ինչպես նաև այլ գազաբաշխման բաժանմունքի հաշվեկշիռ փոխանցելու հետևանքով դուրս գրված ցանցերը:

10. Սյունակ 7-ում լրացվում է գազի փողոցային ցանցի միագիծ երկարությունը հաշվետու տարեվերջին:

11. Սյունակ 8-ում լրացվում է գազի փողոցային ցանցին միացված բնակարանների և բնակելի տների քանակը հաշվետու տարեսկզբին մինչև գազաֆիկացումը, որը հաշվարկվում է բաժանորդային քարտերի (գրքերի), բաժանորդների անձնական հաշիվների տվյալների հիման վրա:

12. Սյունակ 9-ում լրացվում է մինչև հաշվետու տարեսկիզբը գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների քանակը:

13. Սյունակ 10-ում լրացվում է հաշվետու տարում գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների քանակը:

14. Սյունակ 11-ում լրացվում է հաշվետու տարվա ընթացքում գազաֆիկացման ցանցից դուրս գրված բնակարանների և բնակելի տների քանակը (բնակելի տան քանդման, գազօջախները էլեկտրասալիկներով փոխարինելու):

15. Սյունակ 12-ում լրացվում է գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների քանակը տարեվերջին:

 

III. ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԲԱՑ ԹՈՂՆՎԱԾ ԳԱԶԸ

 

16. Սյունակ 2-ում բերվում է բոլոր սպառողներին բաց թողնված բնական գազի փաստացի քանակը (բնակչությանը, կոմունալ-կենցաղային և արտադրական կարիքների համար): Բաց թողնված գազի քանակը որոշվում է հաշվառման գրքերի, քարտերի և երկկողմանի ակտերի հիման վրա, որոնց համար հիմք են հանդիսանում սպառողների մոտ տեղադրված գազի հաշվառման չափիչ սարքերի ցուցմունքները, իսկ գազի չափիչ սարքերի բացակայության կամ անսարքության դեպքում` տեղադրված այրման սարքերի հզորության և նրանց փաստացի աշխատած ժամանակը:

17. Բոլոր սպառողներին բաց թողնված գազի ընդհանուր քանակությունից առանձնացվում է.

1) բնակչությանը բաց թողնված գազի քանակը (սյունակ 3),

2) կոմունալ-կենցաղային կարիքների համար բաց թողնված գազի քանակը՝ սյունակ 4-ում բերվում է ջեռուցման, օդափոխության, տաք ջրամատակարարման վրա ծախսված գազը, որն իրականացվում է մինչև 20 գկալ/ժամ հզորություն ունեցող կենցաղային կաթսայատների կողմից, ինչպես նաև բնակելի, ուսումնական, բուժական, սպորտային, առևտրի և մշակույթի շենքերի, մանկական խնամատարական, տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների, առողջարանների և հանգստյան տների, բաղնիքների, լվացքատների, կենցաղսպասարկման, կոմունալ և կուլտուր-կենցաղային նշանակության այլ օբյեկտների սանիտարահիգիենիկ կարիքների համար: Կոմունալ-կենցաղային կարիքների համար բաց թողնված գազի քանակության մեջ չեն ներառվում ավելի քան 20 գկալ/ժամ հզորություն ունեցող տարածքային կաթսայատներին և միավորված կաթսայատների ու ջերմացանցերի ենթակայության կաթսայատներին (անկախ նրանց հզորությունից) բաց թողնված գազը,

3) արդյունաբերության ոլորտի կաթսայատներին տրված գազի քանակը (սյունակ 5):

18. Սյունակ 6-ում լրացվում է ցանցում գազի կորուստը, որը որոշվում է որպես ցանցին տրված գազի և բոլոր սպառողներին բաց թողնված գազի քանակների տարբերություն: Այն դեպքում, երբ քաղաքի գազաբաշխման բաժանմունքը գազ է բաց թողնում նաև այլ բնակավայրի, ցանցում գազի կորուստը հաշվելու համար անհրաժեշտ է ցանցին տրված գազի քանակից հանել քաղաքի բոլոր սպառողներին տրված գազի քանակը և այլ բնակավայրերի գազի տնտեսությանը տրված գազի քանակը:

19. Սյունակ 7-ում լրացվում է իրացված հեղուկ գազի ընդհանուր քանակը, որից առանձնացվում է բնակչության կողմից իրացվածը (սյունակ 8):

 

IV. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

20. Տող 1-ում բերվում է գազաբաշխման տարածքային բաժանմունքի արտադրական հզորությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը:

21. Տող 2-ում բերվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական մուտքերը, որից առանձնացվում է բյուջեից մուտքերը` (տող 3), բաց թողնված գազից ստացված մուտքերը` (տող.4), տող 4-ից առանձնացվում է բնակչությունից ստացված մուտքերը (տող 5),մուտքեր նվիրատվությունից` (տող 6) մուտքեր վարձակալությունից` (տող 7) և այլ մուտքեր` (տող 8):

22. Տող 9-ում բերվում է գազի իրացման հետ կապված բոլոր ծախսերը:

23. Նյութական ծախսերը (տող 10) իր մեջ ներառում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը: Տող 10-ից առանձնացվում է գազի արժեքը (տող 11):

24. Ոչ նյութական ծառայությունների վճարումները (տող 12) ներառում են աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն:

25. Գործուղման ծախսերում (տող 13) բերվում են հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները:

26. Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների տողում (14) բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները:

27. Տող 15-ում բերվում են կազմակերպության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման և վերանորոգման ծախսերը:

28. Վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում են տող 16-ում:

29. Գազամատակարարման դիմաց գոյացած սպառողների պարտքերը բերվում են տող 17-ում, որից հաշվետու տարում գոյացածը` տող 18-ում, բնակչությանը մատուցված ծառայություններից գոյացած պարտքերի մասով համապատասխանաբար` 19 և 20 տողերում:

 

V. ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄԸ

 

30. Ստացված հեղուկ գազի քանակը որոշվում է չափիչ սարքերի ցուցմունքների և սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերով` տեխնիկական մատյաններում կատարված ամենօրյա գրառումների հիման վրա:

31. Տարեվերջում գազի մնացորդը հավասար է տարեսկզբի գազի մնացորդին գումարած տարվա ընթացքում մատակարարներից ստացած գազը, հանած գազի փաստացի իրացումը սպառողներին, հանած սեփական արտադրական կարիքների վրա ծախսված գազը և կորուստը: