Համարը 
թիվ 80-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.01.15/2(638) Հոդ.26
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ), «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 195-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 80-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ), «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 195-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 2-ի։

3. Հաստատել սույն որոշման 1-ին և 2-րդ կետերով հաստատված հաշվետվությունների ձևերի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 3-ի:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի ««Հաշվետվություն մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 195-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 80-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18691

 

1. Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու-թյունները

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են հաշվետու տարում

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

այդ թվում` վճարովի

1-ին կուրս

այդ թվում` վճարովի

2-րդ կուրս

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1)

ընդամենը

                               

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

2)

                                   

3)

                                   

4)

                                   

5)

                                   

6)

                                   

7)

                                   

8)

                                   

9)

                                   

10)

                                   

11)

                                   

12)

                                   

13)

                                   

14)

                                   

15)

                                   

16)

                                   

17)

                                   

18)

                                   

19)

                                   

20)

                                   

21)

                                   

22)

                                   

23)

                                   

24)

                                   

25)

                                   

26)

                                   

27)

                                   

28)

                                   

29)

                                   

30)

                                   

31)

                                   

32)

                                   

33)

                                   

34)

                                   

35)

                                   

36)

                                   

37)

                                   

2. Օտարերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

մարդ

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագի-տություն- ները

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են հաշվետու տարում

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

այդ թվում` վճարովի

1-ին կուրս

այդ թվում` վճարովի

2-րդ կուրս

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա մենը

նրանցից` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1)

ընդամենը

                               

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

2)

                                   

3)

                                   

4)

                                   

5)

                                   

6)

                                   

7)

                                   

8)

                                   

9)

                                   

10)

                                   

11)

                                   

12)

                                   

13)

                                   

14)

                                   

15)

                                   

16)

                                   

17)

                                   

18)

                                   

19)

                                   

20)

                                   

21)

                                   

22)

                                   

23)

                                   

24)

                                   

25)

                                   

26)

                                   

27)

                                   

28)

                                   

29)

                                   

30)

                                   

3. Օտարերկրյա մագիստրանտների թվաքանակն ըստ երկրների

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1)

                 

2)

                 

3)

                 

4)

                 

5)

                 

6)

                 

7)

                 

8)

                 

9)

                 

10)

                 

11)

                 

12)

                 

13)

                 

14)

                 

15)

Ընդամենը

               

1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

                 

2.

                 

3.

                 

4.

                 

5.

                 

6.

                 

7.

                 

8.

                 

9.

                 

10.

                 

11.

                 

12.

                 

13.

                 

14.

                 

15.

Ընդամենը

               

Ղեկավար՝

_______________

 

___________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ

_______________

  ___________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       
     

« _ _ »__________20___թ.

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 80-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18692

 

1. Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

մարդ

Տողի հա-մարը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագիտու- թյունները

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են հաշվետու տարում

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

այդ թվում` վճարովի

1-ին կուրս

այդ թվում` վճարովի

2-րդ կուրս

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրան-ցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1)

ընդամենը

                               

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

2)

                                   

3)

                                   

4)

                                   

5)

                                   

6)

                                   

7)

                                   

8)

                                   

9)

                                   

10)

                                   

11)

                                   

12)

                                   

13)

                                   

14)

                                   

15)

                                   

16)

                                   

17)

                                   

18)

                                   

19)

                                   

20)

                                   

21)

                                   

22)

                                   

23)

                                   

24)

                                   

25)

                                   

26)

                                   

27)

                                   

28)

                                   

29)

                                   

30)

                                   

31)

                                   

32)

                                   

33)

                                   

34)

                                   

35)

                                   

36)

                                   

37)

                                   

2. Օտարերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

մարդ

Տողի համա-րը

Ճյուղի, մասնա-գիտու-թյան կոդը

Գիտության ճյուղերը և մասնագի-տություն- ները

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են հաշվետու տարում

ընդա-մենը

նրան-ցից` կա-նայք

այդ թվում` վճարովի

1-ին կուրս

այդ թվում` վճարովի

2-րդ կուրս

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

այդ թվում` վճարովի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա- մենը

նրանցից` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1)

ընդամենը

                               

այդ թվում` ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

2)

                                   

3)

                                   

4)

                                   

5)

                                   

6)

                                   

7)

                                   

8)

                                   

9)

                                   

10)

                                   

11)

                                   

12)

                                   

13)

                                   

14)

                                   

15)

                                   

16)

                                   

17)

                                   

18)

                                   

19)

                                   

20)

                                   

21)

                                   

22)

                                   

23)

                                   

24)

                                   

25)

                                   

26)

                                   

27)

                                   

28)

                                   

29)

                                   

30)

                                   

3. Օտարերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ երկրների

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1)

                 

2)

                 

3)

                 

4)

                 

5)

                 

6)

                 

7)

                 

8)

                 

9)

                 

10)

                 

11)

                 

12)

                 

13)

                 

14)

                 

15)

Ընդամենը

               

1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

                 

2.

                 

3.

                 

4.

                 

5.

                 

6.

                 

7.

                 

8.

                 

9.

                 

10.

                 

11.

                 

12.

                 

13.

                 

14.

                 

15.

Ընդամենը

               

Ղեկավար՝

_______________

 

___________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ

_______________

  ___________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       
     

« _ _ »__________20___թ.

 

Հավելված 3
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 80-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ԵՎ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության և «Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվությունների (այսուհետ՝ Հաշվետվություններ) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունները ներկայացնում են պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու գիտական կազմակերպությունները (այսուհետ՝ ռեսպոնդենտներ), որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունները ներկայացվում են վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը:

4. Հաշվետվությունների դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվությունների ներկայացման հետ այլ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների, որտեղ՝

1) սյունակ 2-ում բերվում է գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը, սյունակ 3-ում` գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների անվանումները,

2) մագիստրատուրա ընդունվածների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 4-7-ում,

3) մագիստրատուրայում սովորողների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 8-15-ում,

4) հաշվետու տարում ավարտած մագիստրանտների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 16-19-ում:

7. Օտարերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների բաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 6-րդ կետի լրացման սկզբունքով՝ օտարերկրացի մագիստրանտների համար:

8. Օտարերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ երկրների բաժնում՝

1) սյունակ 2-ում բերվում է երկրի անվանումը,

2) սյունակ 3-ում բերվում է ընդունված մագիստրանտների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի,

3) սյունակ 5-ում բերվում է մագիստրանտների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի, որից առանձնացվում է վճարովի հիմունքներով սովորողները (սյունակ 7),

4) սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած մագիստրանտների թվաքանակ,

5) սփյուռքահայեր ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 8-րդ կետին համապատասխան՝ սփյուռքահայ մագիստրանտների համար: