Համարը 
N 1194-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.09.15/49(348) Հոդ.1071
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.08.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.08.2004
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
03.09.2004
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.09.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
06.04.17 N 351-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 01.09.2017 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
3 սեպտեմբերի 2004 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 օգոստոսի 2004 թվականի N 1194-Ն

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ բաժնի 3.2-րդ կետի «ժա» և 4-րդ բաժնի 4.2-րդ կետի «ժ» ենթակետերին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 13-ի N 192-Ն որոշման 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկով հարկման նպատակով հասարակական (գիտական, կրթական, ուսումնական) և արտադրական (արդյունաբերական, գյուղատնտեսական) նշանակության շինությունների ցանկերը` օգտագործման նպատակային նշանակությանը համապատասխան` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2004 թ. օգոստոսի 26
Երևան

 

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի

օգոստոսի 12-ի N 1194-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԳԻՏԱԿԱՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ) ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

I. Գիտական, կրթական եվ ուսումնական նպատակային նշանակության շինություններ

1. Գիտական, գիտահետազոտական ինստիտուտների շինություններ

 

2. Կրթական և ուսումնական նշանակության շինություններ, այդ թվում`

 

մանկապարտեզների,

 

հանրակրթական դպրոցների,

 

վարժարանների,

 

կրթահամալիրների,

 

արհեստագործական ուսումնարանների,

 

քոլեջների,

 

համալսարանների,

 

ինստիտուտների,

 

ակադեմիաների (ուսումնական),

 

կոնսերվատորիաների,

 

ուսումնական կենտրոնների շինություններ:

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի

օգոստոսի 12-ի N 1194-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ) ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

I. Արդյունաբերական նշանակության շինություններ

 

1. Էներգետիկայի ոլորտի շինություններ, այդ թվում`

 

ատոմակայանների և ատոմային ռեակտորով այլ կառույցների,

 

ջերմային էլեկտրակայանների,

 

գոլորշու և տաք ջրի արտադրության կայանների,

 

հիդրոէլեկտրակայանների,

 

այլընտրանքային էներգետիկայի կայանների,

 

երկրաջերմային կայանների,

 

միջուկային վառելիքի արտադրության և հարստացման վերափոխիչ կայանների,

 

միջուկային վառելիքի միջանկյալ պահպանման կառույցների,

 

բարձր ռադիոակտիվության թափոնների վերամշակման և վերջնական տեղադրման կառույցների,

 

գործող և փակված ատոմակայանների և ռադիոնուկլոիդներ օգտագործող

 

կայանների ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման, թաղման շինություններ:

 

2. Մետալուրգիայի ոլորտի շինություններ, այդ թվում`

 

երկաթի,

 

պողպատի,

 

գունավոր մետաղների արտադրության, մշակման շինություններ:

 

3. Լեռնահանքային արտադրության շինություններ:

 

4. Քիմիական արտադրության ոլորտի շինություններ, այդ թվում`

 

կաուչուկների արտադրության և վերամշակման,

 

ռետինատեխնիկական իրերի, այլ օրգանական նյութերի արտադրության և վերամշակման,

 

կենցաղային քիմիայի նյութերի արտադրության շինություններ:

 

5. Թեթև արդյունաբերության ոլորտի շինություններ, այդ թվում`

 

մանածագործական,

 

գործվածքային,

 

կոշիկի,

 

գուլպեղենի,

 

տրիկոտաժի,

 

կաշվի,

 

կարի,

 

գորգեղենի,

 

մետաքսի արտադրության շինություններ:

 

6. Էլեկտրատեխնիկական, ռադիոէլեկտրոնային արտադրության ոլորտի շինություններ,

այդ թվում`

 

 էլեկտրաշարժիչների,

 

մարտկոցների,

 

էլեկտրական սարքերի (ռելեներ, թողարկիչներ),

 

կիսահաղորդչային սարքերի,

 

լուսավորման էլեկտրալամպերի,

 

մալուխների,

 

լուսատեխնիկական սարքերի,

 

հատուկ տեխնոլոգիական սարքերի,

 

բլոկների, հանգույցների և պահեստամասերի արտադրության շինություններ:

 

7. Սննդի արդյունաբերության, ձկնային տնտեսության ոլորտի շինություններ,

 

այդ թվում`

 

հացի և հացաբուլկեղենի,

 

հրուշակեղենի,

 

մակարոնեղենի,

 

ալյուրի,

 

համակցված կերերի,

 

մսի և մսամթերքի,

 

պտուղ-բանջարեղենի պահածոների,

 

կաթնամթերքի,

 

բուսական յուղերի ու ճարպի,

 

շաքարի և շաքարավազի,

 

ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքների,

 

հանքային ջրերի,

 

ձկնամշակման,

 

ձկան պահածոների,

 

ծխախոտի արտադրության շինություններ:

 

8. Փայտի և թղթի արդյունաբերության ոլորտի շինություններ, այդ թվում`

 

նրբատախտակի,

 

ատաղձագործական շինարարական իրերի,

 

կահույքի,

 

ստվարաթղթի և թղթի արտադրության շինություններ:

 

9. Շինանյութերի արտադրության ոլորտի շինություններ, այդ թվում`

 

ցեմենտի,

 

կրաքարի,

 

գաջի,

 

սալիկների,

 

շինարարական քարերի,

 

երկաթբետոնյա կառուցվածքների, շինարարական ապրանքների

 

արտադրության շինություններ:

 

10. Հաստոցաշինական և գործիքաշինական արդյունաբերության ոլորտի շինություններ:

 

11. Ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտի շինություններ:

 

12. Պոլիգրաֆիական արդյունաբերության ոլորտի շինություններ:

 

II. Գյուղատնտեսական արտադրական նշանակության շինություններ, այդ թվում`

 

անասնաշենքերի,

 

դեզանոցների,

 

ջերմոցների,

 

չորանոցների,

 

սիլոսի հորերի,

 

պահեստների,

 

անասնաբուժական կայանների,

 

արհեստական սերմնավորման կայանների,

 

սառնարանային տնտեսությունների,

 

կերախոհանոցների,

 

սերմնաբուծական տնտեսությունների,

 

թռչնաբուծական տնտեսությունների,

 

խոզաբուծական տնտեսությունների,

 

տնկարանային տնտեսությունների,

 

գյուղատնտեսական մեքենատրակտորային պարկերի,

 

գյուղատնտեսական մթերքի մթերման (բացառությամբ վերամշակման

 

օբյեկտների) շինություններ:

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան