Համարը 
թիվ 12-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.03.01/5(641) Հոդ.60
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.02.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.02.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԱՄՈՒԼ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 188-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 փետրվարի 2019 թ.

թիվ 12-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԱՄՈՒԼ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 188-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև 1-մամուլ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև 1-մամուլ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև թիվ 1-մամուլ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 188-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի փետրվարի 19-ի

թիվ 12-Ն որոշման


Ներմուծեք նկարագրությունը_19161

 1. Թերթերի հրատարակությունն ըստ պարբերականության և լեզուների

Տողի հա-մարը

 

Ընդա–մենը
(3+4)

այդ թվում` ըստ պարբերականության

ամենօրյա թերթեր /շաբաթական առնվազն 4 անգամ լույս տեսնող/, ընդամենը

ոչ ամենօրյա թերթեր, ընդամենը
(4+5+6)

այդ թվում`

շաբաթը
2 կամ 3 անգամ

շաբաթը
1 անգամ

անկանոն

1

2

3

4

5

6

7

8

101

Հրատարակություններն ըստ լեզուների, ընդամենը

           

102

այդ թվում`

հայերեն

           

103

ռուսերեն

           

104

անգլերեն

           

105

եզդիների լեզվով

           

106

այլ (նշել)

           

107

             

108

             

109

             

110

             

111

             

112

             

113

             

114

             

115

Տարեկան տպաքանակը, հազար օրինակ

           

116

այդ թվում`

հայերեն

           

117

ռուսերեն

           

118

անգլերեն

           

119

եզդիների լեզվով

           

120

այլ (նշել)

           

121

             

122

             

123

             

124

             

125

             

126

             

127

             

128

             

129

Միանվագ տպաքանակը, հազար օրինակ

           

130

այդ թվում`

հայերեն

           

131

ռուսերեն

           

132

անգլերեն

           

133

եզդիների լեզվով

           

134

այլ (նշել)

           

135

             

136

             

137

             

138

             

139

             

140

             

141

             

142

             

2. Այլ պարբերականների հրատարակությունն (առանց թերթերի) ըստ պարբերականության և լեզուների

Տողի հա-մարը

Ցուցանիշներ

Ընդամենը

այդ թվում`պարբերականությունը

ամիսը 2-ից 3 անգամ

տարեկան 8-ից 10 անգամ

տարեկան 5-ից 7 անգամ

տարեկան 2-ից 4 անգամ

տարեկան 1 անգամ

անկա-նոն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

201

Հրատարակություններն ըստ լեզուների, ընդամենը

             

202

այդ թվում`

հայերեն

             

203

ռուսերեն

             

204

անգլերեն

             

205

եզդիների լեզվով

             

206

այլ (նշել)

             

207

               

208

               

209

               

210

               

211

               

212

               

213

               

214

               

215

Տարեկան տպաքանակը, հազար օրինակ

             

216

այդ թվում`

հայերեն

             

217

ռուսերեն

             

218

անգլերեն

             

219

եզդիների լեզվով

             

220

այլ (նշել)

             

221

               

222

               

223

               

224

               

225

               

226

               

227

               

228

               

229

Միանվագ տպաքանակը, հազար օրինակ

             

230

այդ թվում`

հայերեն

             

231

ռուսերեն

             

232

անգլերեն

             

233

եզդիների լեզվով

             

234

այլ (նշել)

             

235

               

236

               

237

               

238

               

239

               

240

               

241

               

242

               

3. Պարբերական հրատարակություններն (առանց թերթերի) ըստ բովանդակության և լեզուների

Տողի հա-մարը

Անվանատեսակների քանակը, միավոր

Ընդհանուր միջին տպաքանակը, հազ. օրինակ

ընդա-մենը

այդ թվում ըստ լեզուների`

ընդա-մենը

այդ թվում ըստ լեզուների`

հայերեն

ռուսերեն

           

հայերեն

ռուսերեն

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Հասարակության լայն շրջանակների համար նախատեսված հրատարակություններ

301

Նորություններ և լրահաղորդումներ (ռեպորտաժ) պարունակող նկարազարդ պարբերականներ

                       

302

Քաղաքական, փիլիսոփայական, հոգևոր և մշակութային հրատարակություններ

                       

303

Ամսագրեր ընտանիքի, կանանց և տղամարդկանց համար

                       

304

Կինոյին, ռադիոյին և հեռուստատեսությանը նվիրված ամսագրեր

                       

305

Զբոսաշրջիկության, հանգստի և սպորտի մասին հրատարակություններ

                        

306

Պատմաաշխարհագրական հանրամատչելի հրատարակություններ

                       

307

Գիտատեխնիկական հանրամատչելի հրատարակություններ

                       

308

Հրատարակություններ երեխաների և երիտասարդության համար

                        

309

Նշված ենթախմբում չընդգրկված, ընթերցողների լայն շրջանակների համար նախատեսված այլ հրատարակություններ

                       

310

Ընդամենը
(301–309 տողերի գումարը)

                       

Ընթերցողների հատուկ շրջանակների համար նախատեսված հրատարակություններ

311

Գիտությանը, տեխնիկային, գիտական հետազոտություններին վերաբերող հատուկ ամսագրեր

                       

312

Փոխշահավետ կապերով միավորված հասարակական խմբերի ամսագրեր

                       

313

Մետրական /չափաբանական/ ամսագրեր

                       

314

Ֆիրմաների հրատարակություններ

                       

315

Այլ հրատարակություններ

                       

316

Ընդամենը
(311-315 տողերի գումարը)

                       

317

Ընդամենը (310 + 316)

                       

Ղեկավար`

  

___________________________

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

  

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

___________________________

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

         
       

«___»__________20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի փետրվարի 19-ի

թիվ 12-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

«ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՁԵՎ 1-ՄԱՄՈՒԼ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով կարգավորում են «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև 1-մամուլ (տարեկան) ամփոփ վիճակագրական տարեկան հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը կազմում են հրատարակչությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող մարտի 1-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ԹԵՐԹԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ

 

6. Հրատարակված թերթերի ընդհանուր քանակն ըստ լեզուների (տող 101) լրացվում է սյունակ 3-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 4-8-ում:

7. Հրատարակված թերթերի տարեկան տպաքանակն ըստ լեզուների (տող 115) լրացվում է սյունակ 3-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 4-8-ում:

8. Հրատարակված թերթերի միանվագ տպաքանակն ըստ լեզուների (տող 129) լրացվում է սյունակ 3-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 4-8-ում:

 

III. ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ (ԱՌԱՆՑ ԹԵՐԹԵՐԻ) ԸՍՏ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ

 

9. Այս բաժինը լրացվում է այլ պարբերականների համար բաժին 1-ին համապատասխան:

 

IV. ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ (ԱՌԱՆՑ ԹԵՐԹԵՐԻ) ԸՍՏ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ

 

10. Պարբերական հրատարակությունների (առանց թերթերի) անվանատեսակների ընդհանուր քանակը և դրա բաշխվածությունն ըստ լեզուների լրացվում է սյունակներ 3-8-ում:

11. Պարբերական հրատարակությունների (առանց թերթերի) անվանատեսակների ընդհանուր միջին տպաքանակը և դրա բաշխվածությունն ըստ լեզուների լրացվում է սյունակներ 9-14-ում:

12. Հասարակության լայն շրջանակների համար նախատեսված պարբերական հրատարակությունների մասին տվյալներն ըստ բովանդակության լրացվում են տողեր 301-309-ում, իսկ ընթերցողների հատուկ շրջանակների համար նախատեսված պարբերական հրատարակությունների մասին տվյալներ` տողեր 311-315-ում: