Համարը 
N 476-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.05.08/29(1482).1 Հոդ.348.11
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.04.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.05.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.05.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 ապրիլի 2019 թվականի N 476-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի), առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցումը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

2) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 163-Ն որոշման.

3) սույն որոշման N 1 հավելվածի 9-րդ կետում նախատեսված տեղերը հատկացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի, կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունված և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքած ուսանողներին.

4) սույն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված ընդունելության արդյունքում թափուր մնացած տեղերը վերաբաշխվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետի համաձայն ստեղծված հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ.

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 430-Ն որոշման N 1 հավելվածի 7-րդ կետի համաձայն մրցույթին մասնակցած և հաղթող ճանաչված քաղաքացիները չեն մասնակցում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության ընդհանուր մրցույթին:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

     
2019 թ. մայիսի 2
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

NN
ը/կ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ
(վճարովի)

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

2693

19000

 

 այդ թվում`

   

1.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (այդ թվում՝ նաև «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացված տեղերը)

1626

 

2.

Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

70

 

3.

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում ընդունելություն

13

 

4.

Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրին և ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացված տեղերը ներառված չեն)

60

 

5.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

374

 

6.

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (այդ թվում` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված 3 տեղ)

55

 

7.

ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (այդ թվում` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված 5 տեղ)

60

 

8.

Պահուստային տեղ (այդ թվում` Մեղրիին հատկացված 4 նպատակային ուսուցման տեղ)

63

 

9.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացվող նպատակային ընդունելության տեղեր

350

 

10.

Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

17

 

11.

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

5

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և Հայ-ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունք

 Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Անվճար ուսուցման տեղերի թիվը

Այդ թվում`

ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդների տեղերը

նպատակային ընդունելության
տեղերը

1

2

3

4

5

Ընդամենը

1610

142

34

1. Երևանի պետական համալսարան

339

37

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

3

   

022101.00.6

Կրոնագիտություն

     
 

022101.01.6 Կրոնագիտություն

3

   

022102.00.6

Աստվածաբանություն

     
 

022102.01.6 Աստվածաբանություն

4

   

022201.00.6

Պատմություն

     
 

022201.01.6 Պատմություն

8

1

 

022202.00.6

Հնագիտություն

     
 

022202.01.6 Հնագիտություն և ազգագրություն

3

   

022301.00.6

Փիլիսոփայություն

     
 

022301.01.6 Փիլիսոփայություն

4

   

022801.00.6

Արևելագիտություն

     
 

022801.01.6 Արաբագիտություն

5

1

 
 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն

5

1

 
 

022801.03.6 Իրանագիտություն

5

1

 

022802.00.6

Կովկասագիտություն

     
 

022802.01.6 Կովկասագիտություն

3

   

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

     
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

10

2

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

9

1

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

     
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն և հայերեն

3

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն

2

   
 

միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն)

5

1

 
 

023201.10.6 Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու և հաղորդակցություն

5

1

 
 

023201.11.6 Անգլերեն լեզու, գերմաներեն լեզու և հաղորդակցություն

5

1

 
 

023201.12.6 Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և հաղորդակցություն

5

1

 
 

023201.13.6 Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և հաղորդակցություն

4

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

   

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

     
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

5

1

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

5

1

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

     
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

4

   

031501.00.6

Մշակութաբանություն

     
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

3

   

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

     
 

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

2

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

4

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

   
 

041301.02.6 Հանրային կառավարում

3

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

     
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

   

051101.00.6

Կենսաբանություն

     
 

051101.01.6 Կենսաբանություն

7

1

 

051201.00.6

Կենսաքիմիա

     
 

051201.01.6 Կենսաքիմիա

5

   

051202.00.6

Կենսաֆիզիկա

     
 

051202.01.6 Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա

7

1

 

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.01.6 Քիմիա

8

1

 
 

053101.04.6 Սննդի անվտանգություն

4

   

054101.00.6

Երկրաբանություն

     
 

054101.01.6 Երկրաբանություն

6

1

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

     
 

054201.01.6 Աշխարհագրություն

6

1

 
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

055101.00.6

Ֆիզիկա

     
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

27

3

 
 

055101.02.6 Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

15

2

 

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

     
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

20

2

 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

     
 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

16

2

 

056201.00.6

Վիճակագրություն

     
 

056201.02.6 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

5

1

 

056801.00.6

Մեխանիկա

     
 

056801.01.6 Մեխանիկա

5

1

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

7

1

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

33

3

 

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

     
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

11

1

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

7

1

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

     
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

5

   

091601.00.6

Ֆարմացիա

     
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

6

1

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

6

1

 

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

4

   

2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

41

3

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

5

1

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

2

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

   

022201.00.6

Պատմություն

     
 

022201.01.6 Պատմություն

3

   

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

     
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

4

   
 

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

2

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

5

1

 

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

     
 

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

6

1

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

     
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

3

   

3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

259

20

 

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

6

1

 
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

4

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.02.6 Լոգիստիկա

5

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

12

1

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

     
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

16

1

 

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

     
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

16

1

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

11

1

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

10

   

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

     
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

13

1

 

071101.00.6

Քիմիական տեխնոլոգիա

     
 

071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա

6

1

 

071201.00.6

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

     
 

071201.01.6 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

6

1

 

071301.00.6

Էներգետիկա

     
 

071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա

7

   
 

071301.02.6 Ատոմային էներգետիկա

7

1

 
 

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

8

   

071302.00.6

Էլեկտրատեխնիկա

     
 

071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

18

1

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

20

   
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

5

1

 

071402.00.6

Ավտոմատացում

     
 

071402.01.6 Ավտոմատացում

9

1

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

     
 

071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա

14

   
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

13

1

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

     
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

7

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

     
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

1

 
 

071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

5

   

071503.00.6

Մեքենագիտություն

     
 

071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում

4

   
 

071503.02.6 Պոլիգրաֆիա

1

   
 

071503.03.6 – Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

4

1

 

071506.00.6

Սարքաշինություն և չափագիտություն

     
 

071506.02.6 Չափագիտություն

5

1

 
 

071506.03.6 – Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

5

   

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր

4

   
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

1

 

071603.00.6

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

     
 

071603.02.6 Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ

4

1

 

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

     
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

5

1

 

4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

27

3

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

   

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

4

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

   

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

1

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

4

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

     
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

3

   

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

3

1

 

072301.00.6

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

     
 

072301.01.6 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

3

   

5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

27

3

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

5

   

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

     
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

   

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

1

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

     
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

7

1

 

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

5

1

 

6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ

14

1

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

3

   

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

3

   

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

     
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

4

1

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

     
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

4

   

7. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

79

6

 

073101.00.6

Ճարտարապետություն

     
 

073101.01.6 Ճարտարապետություն

12

1

 

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

     
 

073102.01.6 Քաղաքային տնտեսություն

4

1

 
 

073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

4

   

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

7

1

 
 

073201.02.6 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

3

   
 

073201.03.6 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

4

   
 

073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր

3

   
 

073201.06.6 Անշարժ գույքի փորձաքննություն

3

   
 

073201.08.6 Շենքերի նախագծում

3

   
 

073201.09.6 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

4

   
 

073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական շինարարություն

4

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

5

   

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

5

1

 

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

4

1

 
 

021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն

4

   
 

021201.05.6 Միջավայրի դիզայն

4

   

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

1

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

     
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

2

   

8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

60

9

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

13

2

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

9

2

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

11

2

 

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

10

2

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

     
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

5

1

 

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

     
 

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

   

056201.00.6

Վիճակագրություն

     
 

056201.01.6 Վիճակագրություն

7

   

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

1

   

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

1

   

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

     
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

1

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

1

   

9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

7

1

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

3

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

1

 

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

   

10. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

3

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

1

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

   

11. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

91

10

7

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

     
 

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

 

1

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

011302.00.06

Հատուկ մանկավարժություն

     
 

011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն

2

   
 

011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն

2

   
 

011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

   
 

011302.04.6 Լոգոպեդիա

2

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

 

1

 

011401.04.6 Ֆիզիկա

4

1

1

 

011401.12.6 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

1

 
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

4

1

1

 

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

2

1

 
 

011401.02.6 Քիմիա

3

1

 
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

3

1

 
 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

4

1

 
 

011401.18.6 Պատմություն

5

1

1

 

011401.11.6 Կերպարվեստ

3

1

 
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

3

   
 

011401.14.6 Պարարվեստ

3

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

 

1

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.08.6 Հասարակագիտություն

2

 

1

 

011401.15.6 Շախմատ

2

   

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

     
 

021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

3

1

 
 

021101.02.6 Օպերատորություն

3

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

3

   

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

3

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

2

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.05.6 Իսպաներեն լեզու և գրականություն

1

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

2

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

     
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

   

031501.00.6

Մշակութաբանություն

     
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

2

   
 

031501.02.6 Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն

1

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

   

032201.00.6

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

     
 

032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

2

   

052101.00.6

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

     
 

052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

2

   

12. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

52

4

2

023201.00.6

Լեզվաբանություն

     
 

023201.03.6 Ռուսաց լեզու

1

   
 

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

7

2

 
 

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

2

   
 

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

2

   
 

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

1

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն լեզու

5

1

 
 

գերմաներեն լեզու

1

   
 

ֆրանսերեն լեզու

2

   
 

ռուսաց լեզու

2

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

4

   
 

ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

ռուսերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

չինարեն և հայերեն լեզուներ

3

   
 

կորեերեն և հայերեն լեզուներ

2

   
 

իսպաներեն և հայերեն լեզուներ

1

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

1

1

 

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

 

1

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

1

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

   

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

     
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

1

   

13. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

67

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

1

   
 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

1

   
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

1

   
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

6

   
 

011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

6

   
 

011401.18.6 Պատմություն

4

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

   
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

4

   

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

3

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

2

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

     
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն)

2

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և ռուսերեն)

2

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

3

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

     
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

3

   

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

2

   

054201.00.6

Աշխարհագրություն

     
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

   

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

4

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

3

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

3

   

14. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

56

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

4

   
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

3

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

4

   
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

3

   
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

1

   
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

1

   

022201.00.6

Պատմություն

     
 

022201.01.6 Պատմություն

3

   

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

     
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

   
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

3

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

3

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

     
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

1

   

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

4

   

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

     
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

1

   

056101.00.6

Մաթեմատիկա

     
 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

2

   

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

4

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

2

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

2

   

15. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

60

6

2

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

     
 

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

3

1

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

40

2

1

 

021502.02.6 Դիրիժորություն

4

1

 
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

8

1

1

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

5

1

 

Նպատակային ուսուցման տեղերը նախատեսված են ՀՀ Սյունիքի մարզի դիմորդների համար

16. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

10

1

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

4

1

 
 

021502.02.6 Դիրիժորություն

1

   
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

2

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

1

   
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

1

   
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

1

   

17. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

38

3

 

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

4

1

 
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

6

   
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

6

1

 
 

021201.06.6-Ինտերիերի դիզայն

3

   

021301.00.6

Կերպարվեստ

     
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

5

1

 
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

5

   
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

4

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

2

   

18. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ

10

   

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

1

   
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

2

   

021301.00.6

Կերպարվեստ

     
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

2

   
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

2

   
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

2

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

   

19. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Դիլիջանի մասնաճյուղ

3

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

   

20. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

43

4

 

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

     
 

021101.02.6 Օպերատորություն

2

1

 

021103.00.6

Կինոարվեստ

     
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

8

1

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

     
 

021301.04.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

2

   

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

15

1

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

5

1

 

021504.00.6

Պարարվեստի ռեժիսուրա

     
 

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

3

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

2

   
 

021801.04.6 Թատերագիտություն

2

   
 

021801.05.6 Կինոգիտություն

2

   
 

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

2

   

21. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ

9

1

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

2

   
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

2

1

 

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

     
 

021101.02.6 Օպերատորություն

2

   

021103.00.6

Կինոարվեստ

     
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.03.6 Պարարվեստ

1

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

1

   

22. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղ

6

1

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

2

1

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.03.6 Պարարվեստ

1

   

021103.00.6

Կինոարվեստ

     
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

1

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

1

   

23. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

69

7

 

091201.00.7

Բուժական գործ

     
 

091201.01.7 Բուժական գործ

58

5

 

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

     
 

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

6

1

 

091601.00.6

Ֆարմացիա

     
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

5

1

 

24. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

55

6

12

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

55

6

12

 

011401.10.6 Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա

25. Գավառի պետական համալսարան

27

3

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.18.6 Պատմություն

2

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

3

1

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

3

1

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

   

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

2

   

054201.00.6

Աշխարհագրություն

     
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

     
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

3

1

 

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

2

   

26. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

117

10

11

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

     
 

031802.01.6 Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա

2

   
 

031802.02.6 Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

4

1

 

041801.00.6

Ագրոբիզնես

     
 

041801.01.6 Ագրոբիզնես

3

   
 

041801.02.6 Ապահովագրական գործ

3

   
 

041801.03.6 Ապրանքագիտություն

1

   

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

     

052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա

5

 

1

071202.00.6

Կենսագործունեության անվտանգություն

     

071202.01.6 Կենսագործունեության անվտանգություն

3

   

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

1

 

071602.00.6

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

     

071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

6

1

 

071602.02.6 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

2

   

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

     

072101.02.6 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

5

1

 

072101.03.6 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա

4

1

 

072101.04.6 Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

4

   

072101.05.6 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

3

   

072101.06.6 Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

8

1

 

072101.07.6 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

4

   

072101.09.6 Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

   

072301.00.6

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

     

072101.03.6 Գյուղատնտեսության և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

2

   

072301.02.6 Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա

3

   

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.05.6 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր

3

   

073201.07.6 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

5

   

081101.00.6

Ագրոնոմիա

     

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

7

1

1

081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն

6

 

1

081101.03.6 Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա

4

 

1

081102.00.6

Անասնաբուծություն

     

081102.02.6 Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

6

1

2

082101.00.6

Անտառային տնտեսություն

     

082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

4

 

1

084101.00.6

Անասնաբուժություն

     

084101.01.6 Անասնաբուժություն

6

1

2

084101.02.6 Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

5

1

2

084101.03.6 Դեղագիտություն

2

   

27. Գորիսի պետական համալսարան

18

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

3

   
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

3

   
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

1

   
 

011401.18.6 Պատմություն

1

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

1

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

   

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

3

   

28. Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

17

3

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

7

2

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

6

1

 

022801.00.6

Արևելագիտություն

     
 

022801.04.6 Հնդկագիտություն

4

   

29. Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

   

30. «Հյուսիսային» համալսարան

2

   

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

     
 

011201.00.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

1

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

   

31. «Եվրասիա» միջազգային համալսարան

2

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

   
 

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

1

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացվող տեղերը

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Տեղերը

Ընդամենը

9

1. Երևանի պետական համալսարան

4

031301.00.6

Հոգեբանություն

 
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

1

055101.00.6

Ֆիզիկա

 
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

1

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

2

2. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

1

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

1

3. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

1

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

 
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

1

4. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

3

091201.00.7

Բուժական գործ

 
 

091201.01.7 Բուժական գործ

2

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

 
 

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

1

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ռուսաստանի Դաշնության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

5

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

300

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

230

ՀՀ ՊՆ Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան

70

 

Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ

Տեղերը

74

 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

Տեղերը

24

091202.00.7 Բուժական գործ զինված ուժերում

091202.01.7 Բուժական գործ զինված ուժերում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

55

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր

52

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր

3

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

 Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

60

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

55

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր

5

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան