Համարը 
թիվ 39-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.08.15/19(655) Հոդ.188
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.08.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.08.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 35-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

1 օգոստոսի 2019 թ.

թիվ 39-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 35-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև 1-օտարում (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել՝ «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև 1-օտարում (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի ««Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև թիվ 1-օտարում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի օգոստոսի 1-ի

թիվ 39-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20669

 

 1. Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

101

ք.Երևան

         

102

Արագածոտն

         

103

Արարատ

         

104

Արմավիր

         

105

Գեղարքունիք

         

106

Լոռի

         

107

Կոտայք

         

108

Շիրակ

         

109

Սյունիք

         

110

Վայոց ձոր

         

111

Տավուշ

         

112

Ընդամենը

         

 2. Բնակելի տների (առանձնատների) նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

201

ք.Երևան

         

202

Արագածոտն

         

203

Արարատ

         

204

Արմավիր

         

205

Գեղարքունիք

         

206

Լոռի

         

207

Կոտայք

         

208

Շիրակ

         

209

Սյունիք

         

210

Վայոց ձոր

         

211

Տավուշ

         

212

Ընդամենը

         

 3. Ավտոտնակների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

301

ք.Երևան

         

302

Արագածոտն

         

303

Արարատ

         

304

Արմավիր

         

305

Գեղարքունիք

         

306

Լոռի

         

307

Կոտայք

         

308

Շիրակ

         

309

Սյունիք

         

310

Վայոց ձոր

         

311

Տավուշ

         

312

Ընդամենը

         

 4. Հասարակական նշանակության օբյեկտների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

401

ք.Երևան

         

402

Արագածոտն

         

403

Արարատ

         

404

Արմավիր

         

405

Գեղարքունիք

         

406

Լոռի

         

407

Կոտայք

         

408

Շիրակ

         

409

Սյունիք

         

410

Վայոց ձոր

         

411

Տավուշ

         

412

Ընդամենը

         

 

 5. Արտադրական նշանակության օբյեկտների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

501

ք.Երևան

         

502

Արագածոտն

         

503

Արարատ

         

504

Արմավիր

         

505

Գեղարքունիք

         

506

Լոռի

         

507

Կոտայք

         

508

Շիրակ

         

509

Սյունիք

         

510

Վայոց ձոր

         

511

Տավուշ

         

512

Ընդամենը

         

 6. Հողերի (այդ թվում`գյուղատնտեսական նշանակության) նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

601

ք.Երևան

         

602

Արագածոտն

         

603

Արարատ

         

604

Արմավիր

         

605

Գեղարքունիք

         

606

Լոռի

         

607

Կոտայք

         

608

Շիրակ

         

609

Սյունիք

         

610

Վայոց ձոր

         

611

Տավուշ

         

612

Ընդամենը

         

 7. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ իրականացված գործարքներ

 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում`

առուվաճառք

նվիրատվու-թյուն

փոխանակու-թյուն

այլ գործարքներ

1

2

3

4

5

6

7

701

ք.Երևան

         

702

Արագածոտն

         

703

Արարատ

         

704

Արմավիր

         

705

Գեղարքունիք

         

706

Լոռի

         

707

Կոտայք

         

708

Շիրակ

         

709

Սյունիք

         

710

Վայոց ձոր

         

711

Տավուշ

         

712

Ընդամենը

         

Ղեկավար՝

 ____________________

 

 _______________

 

 (Ազգանուն, անուն)            

 

(Ստորագրություն)         Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)՝____________________

   

   _______________

 

(Ազգանուն, անուն)            

 

(Ստորագրություն)     

 

 

 

 

<< _ _ >>__ __20__թ.

 

 

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի օգոստոսի 1-ի

թիվ 39-Ն որոշման

 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև 1-օտարում (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 28-ը:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Հաշվետվության բոլոր բաժինների ցուցանիշները լրացվում են ըստ մարզերի և ըստ օտարման հետևյալ տեսակների` առուվաճառք, նվիրատվություն, փոխանակություն և այլ գործարքներ: