Համարը 
թիվ 40-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.08.15/19(655) Հոդ.189
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.08.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.08.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 96 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

1 օգոստոսի 2019 թ.

թիվ 40-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 96 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Որդեգրման մասին» Ձև 1-որդեգրում (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել՝ «Որդեգրման մասին» Ձև 1-որդեգրում (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի ««Որդեգրման մասին» Ձև թիվ 1-որդեգրում ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 96 որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի օգոստոսի 1-ի

թիվ 40-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20681

 

1. Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, սոցիալական վիճակի և որդեգրման համար իրավական հիմքի

 

   

  մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի

մինչև 6 ամսական

6 ամսականից մինչև 1 տարեկան

1 - 6

7-9

10-15

16-18

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա երեխաների թվաքանակը

                           
 

 նրանցից

                           

2

երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա

                           

3

միակողմանի ծնողազուրկ երեխա

                           

4

միայնակ մոր երեխա

                           

5

ծնողներն անհայտ են (ընկեցիկ երեխա)

                           

6

ծնողները զրկված են ծնողական իրավունքներից

                           

7

ծնողները օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են անգործունակ

                           

8

ծնողներն օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են անհայտ բացակայող

                           

9

ծնողները մեկ տարուց ավելի երեխայի հետ համատեղ չեն ապրում և խուսափում են նրա դաստիարակությունից

                           

10

ծնողները տվել են որդեգրման համար գրավոր համաձայնություն

                           

 

2. Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների թվաքանակն ըստ քաղաքացիության և սեռատարիքային կազմի

 

Տողի համարը

 

Ընդամենը

այդ թվում` կանայք

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի

18-30

31-65

66 և բարձր

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների թվաքանակը, մարդ

               

2

 այդ թվում` ՀՀ քաղաքացիներ

               

3

 օտարերկրյա քաղաքացիներ

               

 

3. Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, սոցիալական վիճակի և որդեգրման համար իրավական հիմքի

 

   մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի

մինչև 6 ամսական

6 ամսականից մինչև 1 տարեկան

1 - 6

7-9

10-15

16-18

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների թվաքանակը

                           
 

 նրանցից

                           

2

երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա

                           

3

միակողմանի ծնողազուրկ երեխա

                           

4

միայնակ մոր երեխա

                           

5

ծնողներն անհայտ են (ընկեցիկ երեխա)

                           

6

ծնողները զրկված են ծնողական իրավունքներից

                           

7

ծնողները օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են անգործունակ

                           

8

ծնողներն օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են անհայտ բացակայող

                           

9

ծնողները մեկ տարուց ավելի երեխայի հետ համատեղ չեն ապրում և խուսափում են նրա դաստիարակությունից

                           

10

ծնողները տվել են որդեգրման համար գրավոր համաձայնություն

                           

 

4. Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի և որդեգրողների քաղաքացիության

 

 

   մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի

մինչև 6 ամսական

6 ամսականից մինչև 1 տարեկան

1 - 6

7-9

10-15

16-18

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

այդ թվում` աղջիկ-ներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Որդեգրված երեխաների թվաքանակը

ՀՀ քաղաքացու կողմից

                           

2

 այդ թվում` մեկ անձի կողմից

                           

3

 ամուսնական զույգի կողմից

                           

4

օտարերկրյա քաղաքացու կողմից

                           

5

 այդ թվում` մեկ անձի կողմից

                           

6

  ամուսնական զույգի կողմից

                           

 

  5. Որդեգրման գործընթացն ըստ կենտրոնացված հաշվառման

 

Տողի համարը

 

Ընդամենը

1

2

3

1

Որդեգրումն անվավեր ճանաչելու դեպքերի քանակը

 

2

Որդեգրումը վերացնելու կապակցությամբ դատարան հայցադիմում ներկայացնելու առաջարկների քանակը

 

3

 դրանցից` ընթացք են տրվել

 

4

 որից` ավարտվել են հայցի բավարարումով

 

5

Որդեգրողի որդեգրման հնարավորության մասին տրված եզրակացությունների քանակը

 

6

 որից` բացասական

 

7

 դրանցից` բողոքարկվել են դատական կարգով

 

8

 որից` ավարտվել են հայցի բավարարումով

 

 

Ղեկավար՝

 _______________________

   ___________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ   լիազորված անձ)՝


_______________________

   
 ___________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     

 

<< _ _ >>____ ____20___թ.

 

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի օգոստոսի 1-ի

թիվ 40-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը կարգավորում է «Որդեգրման մասին» Ձև 1-որդեգրում (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ձևի բոլոր սյունակների տողերը պետք է լրացված լինեն համապատասխան և հավաստի թվերով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրվի (-) նշանը:

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 30-ը:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

6. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

7. «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, սոցիալական վիճակի և որդեգրման համար իրավական հիմքի» բաժնի 1–10 տողերում լրացվում են տվյալներ որդեգրման ենթակա հաշվառված երեխաների թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային բաշխվածության վերաբերյալ: Սույն հրահանգի իմաստով որդեգրման ենթակա են համարվում առանց ծնողական խնամքի մնացած, գտնված (ընկեցիկ), ինչպես նաև պետության լրիվ հոգածության ներքո գտնվող այն անչափահաս երեխաները, որոնց որդեգրման համար առաջացել են իրավական հիմքեր:

8. «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների թվաքանակն ըստ քաղաքացիության և սեռատարիքային կազմի» բաժնի 1-ին տողում լրացվում է հաշվառման վերցված որդեգրողի թեկնածուների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, որից առանձնացվում են ՀՀ քաղաքացիների (տող 2) և օտարերկրյա քաղաքացիների (տող 3) թվաքանակները: Անձը որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվում է որդեգրման հնարավորության մասին գրավոր դրական եզրակացության հիման վրա:

9. «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, սոցիալական վիճակի և որդեգրման համար իրավական հիմքի» բաժնի 1–10-րդ տողերում լրացվում են տվյալներ որդեգրված երեխաների թվաքանակի և նրանց սեռատարիքային բաշխվածության վերաբերյալ:

10. «Կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրված երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի և որդեգրողների քաղաքացիության» բաժնի 1-ին տողում լրացվում է ՀՀ քաղաքացու կողմից որդեգրված երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային կազմի, որից առանձնացվում են մեկ անձի կողմից (տող 2) և ամուսնական զույգի կողմից (տող 3) որդեգրվածները, 4-6-րդ տողերում լրացվում են վերը նշված ցուցանիշներն ըստ օտարերկրյա քաղաքացիների:

11. «Որդեգրման գործընթացն ըստ կենտրոնացված հաշվառման» բաժնի 1-ին տողում լրացվում է որդեգրումն անվավեր ճանաչված դեպքերի քանակը: Որդեգրումը համարվում է անվավեր, եթե ծնողների կողմից իրենց պարտականությունները չեն կատարվել կամ չարաշահվել են իրավունքները: Բաժնի 2-րդ տողում լրացվում է որդեգրումը վերացնելու կապակցությամբ դատարան հայցադիմում ներկայացնելու առաջարկների քանակը: Բաժնի 3-րդ տողում լրացվում է դատարան հայցադիմում ներկայացնելու այն առաջարկների քանակը (տող 2-ից), որոնց ընթացք է տրվել, իսկ 4-րդ տողում` բավարարված հայցադիմումների քանակը:

12. Բաժնի 5-րդ տողում լրացվում է որդեգրողի որդեգրման հնարավորության մասին տրված եզրակացությունների քանակը, որից առանձնացվում է բացասական եզրակացությունների քանակը (տող 6): Բաժնի 7-րդ տողում լրացվում է բացասական եզրակացությունների այն քանակը, որոնք բողոքարկվել են դատական կարգով, իսկ 8-րդ տեղում` բողոքարկված այն հայցերի քանակը, որոնք բավարարվել են դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով: