Համարը 
թիվ 42-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.08.15/19(655) Հոդ.191
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.08.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.08.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ» ՁԵՎ 1-ՃՏՊ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

1 օգոստոսի 2019 թ.

թիվ 42-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ» ՁԵՎ 1-ՃՏՊ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներ» Ձև 1-ՃՏՊ (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի օգոստոսի 1-ի

թիվ 42-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20680

Բաժին 1. Գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի

 

Տողի հա-մարը

 

ՃՏՊ, քանակը

Զոհվել են

Վիրավորվել են

ընդամենը

որից՝ իգական սեռի

մինչև 18 տարեկան

ընդամենը

որից՝ իգական սեռի

մինչև 18 տարեկան

ընդա- մենը

իգական սեռի

ընդամենը

իգական սեռի

1

Ընդամենը ՀՀ

                 

1.1

ք.Երևան

                 

1.2

Արագածոտն

                 

1.3

Արարատ

                 

1.4

Արմավիր

                 

1.5

Գեղարքունիք

                 

1.6

Լոռի

                 

1.7

Կոտայք

                 

1.8

Շիրակ

                 

1.9

Սյունիք

                 

1.10

Վայոց ձոր

                 

1.11

Տավուշ

                 

Ղեկավար՝

  ________________________________     ________________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)՝

  ________________________________     ________________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       
     

<< _ _ >>______ ____20___թ.