Համարը 
N 1423-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.10.23/73(1526).1 Հոդ.946.11
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.10.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.10.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.10.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1343-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 հոկտեմբերի 2019 թվականի N 1423-Ն

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1343-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ստուգումների ստուգաթերթերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11 հավելվածների:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1680-Ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1343-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

2019 թ. հոկտեմբերի 17

Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 10-25, 27,28, 31-33, 41-ից 43 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԸ, ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ, 01.13.4, 01.13.5, 01.19.2, 01.41.0, 01.42.0, 01.45.0, 01.46.0, 01.47.0, 01.49.2, 01.49.4, 01.49.9, ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը՝ _______________թ.

Ստուգման սկիզբը՝ _______________ ավարտը՝________________թ.

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը՝_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝

Անվանումը՝

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն՝

_______________________________________

Գտնվելու վայրը՝ _______________________________________
Գործունեության վայրի հասցեն՝ _______________________________________
Հեռախոսահամարը՝ _______________________________________
Այլ տեղեկություններ՝ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

4.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության ոլորտները

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական հիմքը

Մեկնաբա-նությունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա տրված անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակները (արտանետման թույլտվությունները)

     

2

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

2.

Պահպանվում են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի և մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվության չափաքանակները, պայմանները և (կամ) պահանջները

     

2

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

3.

Ապահովվում է մթնոլորտ վնասակար արտանետումների բնապահպանական, սարքավորումների սարքինությունը, դրանց անընդմեջ և արդյունավետ աշխատանքը

     

1,3

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

4.

Իրականացվում են մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 22-ի N 259 որոշում

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

5.

Միջոցներ են ձեռնարկվում մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումները նվազեցնելու ուղղությամբ

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

6.

Ավտոտրանսպորտային միջոցները, փոխադրամիջոցներն ու կայանքները՝

       

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդված, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 860-Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2410-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) շահագործվում են մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանված թույլատրելի նորմատիվներով

     

1

2) ենթարկվել են վերահսկման ըստ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների

     

1

7.

Կառուցվող (վերակառուցվող, քանդվող) օբյեկտների շինարարության ընթացքում փոշու արտանետումները կանխարգելող միջոցառումներ կատարվում են – առանձին նշել «ա, գ, ե, զ»

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «ա, բ, դ, ե, զ» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

8.

Կառուցվող (վերակառուցվող, քանդվող) օբյեկտների շինարարության ընթացքում ավտոտրանսպորտային միջոցներով շինարարական նյութերի՝ ավազի, ցեմենտի, գաջի, խճի, սորուն նյութերի և շինարարական աղբի տեղափոխման ժամանակ մթնոլորտային օդի պահպանության պահանջները կատարվում են՝ «է»

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «գ, է» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Բացառվել են խոզանների, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքների, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երրորդ պարբերություն

 

 չափագրում և (կամ) տեսազննում

10.

Բացառվել են կենցաղային և արտադրական աղբի, ինչպես նաև տերևաթափից առաջացած թափոնների այրելը բնական միջավայրում, բնակավայրերում, նրանց շրջակայքում ու դրանց այրման համար չնախատեսված կաթսայատներում, վառարաններում և այլ սարքերում

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերություն

 

 չափագրում և (կամ) տեսազննում

11.

Բացառվել են բնակավայրերում հանքակույտերի և լցակույտերի տեղափոխումը, արդյունաբերական թափոնների, արտադրական, կենցաղային աղբի և մթնոլորտային օդը փոշով, վնասակար գազերով և գարշահոտ նյութերով աղտոտելու աղբյուր հանդիսացող այլ թափոնների պահեստավորումը, ինչպես նաև ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների և բնակավայրերի տարածքներում նշված թափոնների այրումը

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Առկա է ջրօգտագործման թույլտվությունը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

13.

Կատարվում են ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

14.

Պահպանվում է ջրային ռեսուրսի ակվատորիայի կամ ջրապահպան գոտիներում որևէ տեսակի աշխատանք կատարելու արգելքը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

15.

Պահպանվում է ստորերկրյա ջրերի պահպանման գոտիներում գործունեության որոշակի տեսակներ (ներառյալ հողերի ոռոգումը կեղտաջրերով)՝ լուծիչներ կամ քիմիկատներ արտադրող, օգտագործող կամ պահող արդյունաբերական կամ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջացող հումքի, նյութերի, կիսաֆաբրիկատների, այլ արտադրանքների և մթերքների մնացորդների աղբանոցների տեղադրման սահմանափակումը կամ արգելքը

     

1,4

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

16.

Պահպանվում է կեղտաջրերը և ցամաքուրդային ջրերն ընդունելու համար կլանող հորատանցքերի և ջրհորների կառուցման արգելքը

     

1,4

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

17.

Պահպանվում է ջրհավաք ավազաններում ջրային ռեսուրսների որակի վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբանոցների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման արգելքը

     

0,9

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

18.

Սահմանված կարգով իրականացվել է առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև՝ համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ

     

2

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

19.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը

     

2

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային

20.

Սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացվել են թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունները

     

2

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 20-ի N 500-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

21.

Սահմանած կարգով ու ժամկետներում լիազոր մարմին է ներկայացվել թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկը

     

1,5

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

22.

Թափոնների քանակական և որակական ցուցանիշների որոշման նպատակով՝ առնվազն տարին մեկ անգամ իրականացվել է թափոնների գույքագրում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետ

 

փաստաթղթային

23.

Կազմակերպության ղեկավարը սահմանել է թափոնների սկզբնական հաշվառման և թափոնների միասնական հաշվառման իրականացման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց ցանկը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային

24.

Վարվում է՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) թափոնների գոյացման համար՝ սկզբնական հաշվառման գիրք

     

1

2) թափոնների միասնական հաշվառման համար՝ ընդհանուր հաշվառման գիրք

     

1

25.

Իրականացվող վտանգավոր թափոնների գործածության՝ հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, վերամշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և (կամ) թաղման գործունեությունը լիցենզավորված է կամ վտանգավոր թափոնների գործածությունն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով՝ լիցենզավորված անձի կողմից

     

2

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետ

 

փաստաթղթային

26.

Սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացվել է լիցենզիայով նախատեսված գործունեության իրականացման մասին կիսամյակային հաշվետվությունը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

փաստաթղթային

27.

Իրականացվում են հողի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները և օգտագործմանը ներկայացվող պարտավորությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 4-րդ կետ և 5-րդ, 8-րդ մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

28.

Գործունեությունն իրականացվում է փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությամբ

     

2

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

փաստաթղթային

29.

Փորձաքննական դրական եզրակացությամբ նախատեսված պարտադիր պահանջները կամ պայմանները կատարվում են և պահպանվում են դրանց համար սահմանված ժամկետները`

       

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությունով

     

0,22

2) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,22

3) hողերի պահպանության ուղղությունով

     

0,22

4) ընդերքի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,21

5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,21

6) վտանգավոր նյութեր և արտադրության ու սպառման թափոնների ուղղությունով

     

0,21

7) ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտվածության ուղղությունով

     

0,21

30.

Պահպանվել է բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկները ներկայացնելու կարգը (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, ներկայացման կարգ)

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 220-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

31.

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին կետ, 167-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

32.

Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքի համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 2-րդ մասի 2-րդ կետ, 169-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

33.

Մակերևութային ջրերի օգտագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետեր, 204-րդ, 205-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

34.

Թափոնների տեղադրման կամ պահման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ, 2-րդ մասի 3-րդ կետ, 170-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

35.

Վարչական վիճակագրական տարեկան հաշվետվությունները՝ ձև N 2-ՏԱ (օդ), ձև N 1 (թափոն), ձև N 2-ՏԱ (ջուր), ներկայացվել են պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթի համաձայն (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված)

     

1

 «Պաշտոնական վիճակագրության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասեր

 

փաստաթղթային

36.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են ` լիազոր մարմնին այդ մասին տեղեկացնելով

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային

37.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 

(ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԶՆՆՈՒՄ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՍՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 38, 39, 46, 55, 56, 85, 86, 87, 93, 95, 96 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԸ, ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ 45.2, 45.4, 58.1, 64.1 ԽՄԲԵՐԸ, 71.20.3, 84.11.2- 84.11.3 ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ)

 

«_____» __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը՝ _______________թ.

Ստուգման սկիզբը _______________ թ. ավարտը________________թ.

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը_____________________________________

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն

_______________________________________

հասցեն _______________________________________
հեռախոսահամարը _______________________________________
Այլ տեղեկություններ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

N N

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

3.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության ոլորտները

 

4.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

Հարց

այո

ոչ

չ/պ

կշիռ

Իրավական հիմք

Մեկնաբանություն

Ստուգման եղանակը

1.

Առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա տրված անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակները (արտանետման թույլտվությունները)

     

2,5

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդված,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

2.

Պահպանվում են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի և մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվության չափաքանակները, պայմանները և (կամ) պահանջները

     

2

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

3.

Ապահովվում է մթնոլորտ վնասակար արտանետումների բնապահպանական, սարքավորումների սարքինությունը, դրանց անընդմեջ և արդյունավետ աշխատանքը

     

2

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

4.

Իրականացվում են մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 22-ի N 259 որոշում

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

5.

Միջոցներ են ձեռնարկվում մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումները նվազեցնելու ուղղությամբ։

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

6.

Ավտոտրանսպորտային միջոցները, փոխադրամիջոցներն ու կայանքները

       

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդված, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 860-Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2410-Ն որոշում

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) շահագործվում են մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանված թույլատրելի նորմատիվներով,

     

1

2) ենթարկվել են վերահսկման ըստ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների

     

1

7.

Կառուցվող (վերակառուցվող, քանդվող) օբյեկտների շինարարության ընթացքում փոշու արտանետումները կանխարգելող միջոցառումները կատարվում են։

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «ա, բ, դ, ե, զ» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

8.

Կառուցվող (վերակառուցվող, քանդվող) օբյեկտների շինարարության ընթացքում ավտոտրանսպորտային միջոցներով շինարարական նյութերի՝ ավազի, ցեմենտի, գաջի, խճի, սորուն նյութերի և շինարարական աղբի տեղափոխման ժամանակ մթնոլորտային օդի պահպանության պահանջները կատարվում են։

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «գ, է» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Բացառվել է խոզանների, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքների, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը:

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի երրորդ պարբերություն

 

չափագրում և (կամ) տեսազննում

10.

Բացառվել է կենցաղային և արտադրական աղբի, ինչպես նաև տերևաթափից առաջացած թափոնների այրելը բնական միջավայրում, բնակավայրերում, նրանց շրջակայքում ու դրանց այրման համար չնախատեսված կաթսայատներում, վառարաններում և այլ սարքերում:

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերություն

 

չափագրում և (կամ) տեսազննում

11.

Բացառվել են բնակավայրերում հանքակույտերի և լցակույտերի տեղափոխումը, արդյունաբերական թափոնների, արտադրական, կենցաղային աղբի և մթնոլորտային օդը փոշով, վնասակար գազերով և գարշահոտ նյութերով աղտոտելու աղբյուր հանդիսացող այլ թափոնների պահեստավորումը, ինչպես նաև ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների և բնակավայրերի տարածքներում նշված թափոնների այրումը։

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Առկա է ջրօգտագործման թույլտվությունը։

     

2,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

13.

Կատարվում են ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները։

     

2,3

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

14.

Պահպանվում են ստորերկրյա ջրերի պահպանման գոտիներում գործունեության որոշակի տեսակներ (ներառյալ՝ հողերի ոռոգումը կեղտաջրերով)՝ լուծիչներ կամ քիմիկատներ արտադրող, օգտագործող կամ պահող արդյունաբերական կամ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջացող հումքի, նյութերի, կիսաֆաբրիկատների, այլ արտադրանքների և մթերքների մնացորդների աղբանոցների տեղադրման սահմանափակումը կամ արգելքը։

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

15.

Պահպանվում է կեղտաջրերը և ցամաքուրդային ջրերն ընդունելու համար կլանող հորատանցքերի և ջրհորների կառուցման արգելքը։

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

16.

Պահպանվում է ջրային ռեսուրսների որակի վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբանոցների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման արգելքը։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

17.

Սահմանված կարգով իրականացվել են առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև՝ համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ։

     

2,3

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշում, N 1 հավելված, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

18.

Սահմանված կարգով իրականացվել է գոյացող, օգտագործվող, վնասազերծվող, այլ անձանց փոխանցվող կամ այլ անձանցից ստացվող, ինչպես նաև տեղադրվող թափոնների սկզբնական հաշվառում։

     

2,3

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

19.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը։

     

2,3

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2291-Ն որոշում

 

փաստաթղթային

20.

Վարվում են՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետեր

 

փաստաթղթային

1) թափոնների գոյացման համար՝ սկզբնական հաշվառման գիրք

     

1

2) թափոնների միասնական հաշվառման համար՝ ընդհանուր հաշվառման գիրք

     

1

21.

Իրականացվող վտանգավոր թափոնների գործածության՝ հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, վերամշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և (կամ) թաղման գործունեությունը լիցենզավորված է կամ վտանգավոր թափոնների գործածությունն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով՝ լիցենզավորված անձի կողմից։

     

2

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետ

 

փաստաթղթային

22.

Սահմանած կարգով ու ժամկետներում լիազոր մարմին է ներկայացվել թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկը։

     

1

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

23.

Սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացվել է լիցենզիայով նախատեսված գործունեության իրականացման մասին կիսամյակային հաշվետվությունը։

     

2,3

Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

փաստաթղթային

24.

Իրականացվում են հողի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները և օգտագործմանը ներկայացվող պարտավորությունները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 4-րդ կետ և 5-րդ, 8-րդ մաս

 

Փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

25.

Գործունեությունն իրականացվում է փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությամբ։

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

փաստաթղթային

26.

Փորձաքննական դրական եզրակացությամբ նախատեսված պարտադիր պահանջները կամ պայմանները կատարվում են և պահպանվում են դրանց համար սահմանված ժամկետները`

       

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությունով

     

0,22

2) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,22

3) hողերի պահպանության ուղղությունով

     

0,22

4) ընդերքի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,21

5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,21

6) վտանգավոր նյութեր և արտադրության ու սպառման թափոնների ուղղությունով

     

0,21

7) ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտվածության ուղղությունով

     

0,21

27.

Պահպանվել է բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկները ներկայացնելու կարգը (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, ներկայացման կարգ)։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 220-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

28.

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին կետ, 167-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

29.

Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքի համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 2-րդ մասի 2-րդ կետ, 169-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

30.

Մակերևութային ջրերի օգտագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետեր, 204-րդ, 205-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

31.

Թափոնների տեղադրման կամ պահման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ, 2-րդ մասի 3-րդ կետ, 170-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

32.

Վարչական վիճակագրական տարեկան հաշվետվությունները՝ ձև N 2-ՏԱ (օդ), ձև N 1 (թափոն), ձև N 2-ՏԱ (ջուր), ներկայացվել են պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթի համաձայն (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված)։

     

1

 «Պաշտոնական վիճակագրության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասեր

 

փաստաթղթային

33.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են` լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով։

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային

34.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների։

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

35.

Բնապահպանական պետական ծրագրերով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվել են ծրագրերի պայմաններին և պահանջներին համապատասխան:

     

1

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, և տեսազննում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ, ՋԵՐՄԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ), ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿՈՅՈՒՂԻ, ՈՌՈԳՈՒՄ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՄԱՐ

 

(ՏԳՏԴ՝ 35, 36, 37 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԸ, ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ,
01.61.1, 03.22.1, 03.22.2, 03.22.9 ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ)

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը ______ աշխատանքային օր

Ստուգվող ժամանակահատվածը

Սկիզբը _______________ թ. ավարտը________________թ.

Ստուգման նպատակը ______________________________________________________________

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ

_______________________________________

հասցեն _______________________________________
հեռախոսահամարը _______________________________________
Այլ տեղեկություններ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN

հարց

պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

4.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության ոլորտները

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

Հարց

այո

ոչ

չ/պ

կշիռ

Իրավական հիմք

Մեկնաբանություն

Ստուգման եղանակը

1.

Առկա է ջրօգտագործման թույլտվությունը։

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

2.

Կատարվում են ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները։

     

2,8

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

3.

Պահպանվում են ազատ ջրօգտագործմանը ներկայացվող պահանջները։

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 22-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

4.

Ջրօգտագործման թույլտվությունը կամ դրա մասը երրորդ անձին փոխանցվել և պայմանագրով տրամադրվել է սահմանված կարգով։

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 35-րդ հոդված, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 702-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

5.

Պահպանվում է ջրային ռեսուրսի ակվատորիայի կամ ջրապահպան գոտիներում որևէ տեսակի աշխատանք կատարելու արգելքը

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

6.

Պահպանվում են ստորերկրյա ջրերի պահպանման գոտիներում գործունեության որոշակի տեսակներ (ներառյալ՝ հողերի ոռոգումը կեղտաջրերով)՝ լուծիչներ կամ քիմիկատներ արտադրող, օգտագործող կամ պահող արդյունաբերական կամ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջացող հումքի, նյութերի, կիսաֆաբրիկատների, այլ արտադրանքների և մթերքների մնացորդների աղբանոցների տեղադրման սահմանափակումը կամ արգելքը։

     

0,6

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

7.

Ջրային համակարգն ապահովված է ջրերի աղբոտումը և աղտոտումը կամ դրանց վնասակար ազդեցությունը կանխող սարքերով, վերցվող և թափվող ջրերի հաշվառման միջոցներով, անհրաժեշտ ձկնապաշտպան հարմարանքներով, ջրային ռեսուրսները և ջրհավաք ավազաններն աղտոտումից պահպանող կառուցվածքներով, գյուղացիական անասնապահական գործունեության ոլորտի համար նախատեսված սանիտարական գոտիներով։

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 103-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

8.

Ապահովվում է տվյալ էկոհամակարգի հավասարակշռությունը (էկոլոգիական թողքը)

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

9.

Պահպանվում է կեղտաջրերը և ցամաքուրդային ջրերն ընդունելու համար կլանող հորատանցքերի և ջրհորների կառուցման արգելքը։

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

10.

Պահպանվում է ջրային ռեսուրսների որակի վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբանոցների, գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրման արգելքը։

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

11.

Առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա տրված անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակները (արտանետման թույլտվությունները)։

     

3

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդված
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման 2-րդ կետի, 3-րդ ենթակետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

12.

Պահպանվում են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի և մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվության չափաքանակները, պայմանները և (կամ) պահանջները։

     

2,8

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

13.

Ապահովվում են մթնոլորտ վնասակար արտանետումների բնապահպանական, սարքավորումների սարքինությունը, դրանց անընդմեջ և արդյունավետ աշխատանքը։

     

2

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

14.

Իրականացվում են մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ։

     

1,5

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 22-ի N 259 որոշում

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

15.

Միջոցներ են ձեռնարկվում մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումները նվազեցնելու ուղղությամբ

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

16.

Սահմանված կարգով իրականացվել են առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև՝ համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ։

     

2

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

17.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը։

     

1,5

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

18.

Թափոնների քանակական և որակական ցուցանիշների որոշման նպատակով՝ առնվազն տարեկան մեկ անգամ իրականացվել է թափոնների գույքագրում։

     

0,8

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետ

 

փաստաթղթային

19.

Վարվում են՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) թափոնների գոյացման համար՝ սկզբնական հաշվառման գիրք

     

0,5

2) թափոնների միասնական հաշվառման համար՝ ընդհանուր հաշվառման գիրք

     

0,4

20.

Իրականացվող վտանգավոր թափոնների գործածության՝ հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, վերամշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և (կամ) թաղման գործունեությունը լիցենզավորված է կամ վտանգավոր թափոնների գործածությունն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով՝ լիցենզավորված անձի կողմից։

     

1,6

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետ

 

փաստաթղթային

21.

Իրականացվում են հողի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները և օգտագործմանը ներկայացվող պարտավորությունները։

     

2,1

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 4-րդ կետեր և 5-րդ, 8-րդ մասեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

22.

Գործունեությունն իրականացվում է փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությամբ։

     

2,3

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

փաստաթղթային

23.

Փորձաքննական դրական եզրակացությամբ նախատեսված պարտադիր պահանջները կամ պայմանները կատարվում են և պահպանվում են դրանց համար սահմանված ժամկետները`

       

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

 

1) մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությունով

     

0,15

     
 

2) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,15

     
 

3) hողերի պահպանության ուղղությունով

     

0,15

     
 

4) ընդերքի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,15

     
 

5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,15

     
 

6) վտանգավոր նյութեր և արտադրության ու սպառման թափոնների ուղղությունով

     

0,15

     
 

7) ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտվածության ուղղությունով

     

0,1

     

24.

Պահպանվել է բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկները ներկայացնելու կարգը (հաշվարկ, սահմանված ժամկետ, ներկայացման կարգ)։

     

1,4

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 220-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

25.

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)։

     

1,4

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին կետ, 167-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

26.

Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքի համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

1,7

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 2-րդ մասի 2-րդ կետ, 169-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

27.

Մակերևութային ջրերի օգտագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)

     

1,6

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետեր, 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետեր, 204-րդ, 205-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

28.

Թափոնների տեղադրման կամ պահման համար բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային հարկային հաշվարկները հավաստի են (նյութեր, դրանց քանակություններ, դրույքաչափեր)։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ, 2-րդ մասի 3-րդ կետ, 170-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

29.

Վարչական վիճակագրական տարեկան հաշվետվությունները՝ ձև N 2-ՏԱ (օդ), ձև N 1 (թափոն), ձև N 2-ՏԱ (ջուր), ներկայացվել են պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթի համաձայն (ժամկետ, ամբողջ ծավալ, սահմանված ձև, չաղավաղված, ստորագրված)։

     

1

 «Պաշտոնական վիճակագրության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 18-րդ հոդվածի 4 և 5-րդ մասեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

30.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են ` լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով։

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային

31.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների։

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 

(ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՏԳՏԴ՝ 07 ՀԱՏՎԱԾԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 08.91.0 ԴԱՍ, 08.99 ԽՈՒՄԲ)

 

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

ստուգվող ժամանակահատվածը՝ սկիզբը՝___________թ. ավարտը՝________________թ.

Ստուգման նպատակը _____________________________________________________________

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը՝_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն

_______________________________________

Հասցեն _______________________________________

Տրամադրված հանքավայրի անվանումը

_______________________________________
Հեռախոսահամարը _______________________________________
Այլ տեղեկություններ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը
(այո կամ ոչ)

1.

Ընդերքօգտագործման ոլորտից բացի գործունեություն ծավալում է այլ ոլորտում (ոլորտներում)

 

2.

Շահագործման համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

3.

Հանքավայրի շահագործումը կախված է եղանակային պայմաններից

 

4.

Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

 

5.

Իրականացնում է ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում և (կամ) վերամշակում

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական
հիմքը

մեկնաբանությունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Առկա է ընդերքօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի փաթեթը՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

1) օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունը

     

0.4

2) օգտակար հանածոյի արդյունահանման պայմանագիրը

     

0.2

3) լեռնահատկացման ակտը

     

0.2

4) համապատասխան փորձաքննություններ անցած նախագիծը

     

0.2

2.

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները կատարվում են արդյունահանման թույլտվությամբ տրամադրված ընդերքի տեղամասում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 78-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

3.

Պահպանվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

1) հանքաստիճանի բարձրությունը

     

0.7

2) հանքաստիճանի երկարությունը

     

0.5

3) հանքաստիճանի լայնությունը

     

0.5

4) շեպի թեքության անկյունը

     

0.7

5) բացահանքի կողի թեքման անկյունը

     

0.7

4.

Պահպանվու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված հանքախորշի՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

1) երկարությունը

     

0.5

2) բարձրությունը

     

0.5

3) լայնությունը

     

0.5

5.

Ստորգետնյա աշխատանքների իրականացման եղանակը համապատասխանում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսվածին

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Շահագործման ընթացքում հանքաքարի փաստացի կորուստները համապատասխանու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանվածին

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Շահագործման ընթացքում հանքաքարի փաստացի աղքատացումը համապատասխանու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանվածին

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

8.

Երկրաբանական փաստագրությունը վարվում և պահպանվում է ընդերքօգտագործման բոլոր ձևերի աշխատանքների ընթացքում

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Մարկշեյդերական փաստագրությունը լիարժեք վարվում և պահպանվում է ընդերքօգտագործման բոլոր ձևերի աշխատանքների ընթացքում

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

10.

Շահագործվող հանքավայրում իրականացվում են՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 274-Ն որոշման 50-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) լրահետախուզում

     

0.5

2) շահագործական հետախուզում

     

0.5

11.

Շահագործվող հանքավայրում լեռնահատկացման ակտով որոշված ընդերքի տեղամասի սահմաններում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվել են լիազոր մարմնին տեղյակ պահելով

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Շահագործվող հանքավայրում զուգահեռաբար երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցով

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

13.

Շահագործողական հետախուզության ընթացքում օգտակար հանածոյի նմուշարկումը կատարվու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին և մեթոդին համապատասխան

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

14.

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծին համապատասխան կատարվում են առաջընթաց երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

15.

Շահագործվող հանքավայրում նմուշների մշակումը կատարվում է համաձայն օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին, մեթոդի համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

16.

Շահագործվող հանքավայրում լաբորատոր ուսումնասիրությունները կատարվում են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին կամ ընդերքօգտագործողի կողմից ներկայացված մեթոդին համապատասխան

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

17.

Մակաբացման աշխատանքների ծավալները կատարվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի պահանջներին համապատասխան

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

18.

Ոչ ուշ, քան հինգ տարին մեկ անգամ շահագործվող հանքավայրերում (տեղամասերում) կոնդիցիաները և պաշարները ենթարկվել են վերագնահատման և ներկայացվել լիազոր մարմնի վերահաստատմանը

     

1.2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային

19.

Ընդերքօգտագործման թափոնները (մակաբացված դատարկ ապարները) տեղադրվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսված վայրերում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

20.

Սահմանված կարգով վարվում է օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյանը

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 911-Ն որոշում, N 1 հավելված (ձև)

 

փաստաթղթային

21.

Հայտնաբերելուց հետո 14 օրվա ընթացքում լիազոր մարմնին տեղեկացրել է ընդերքօգտագործման իրավունքում չնշված օգտակար հանածոների կուտակումների հայտնաբերման մասին

     

1.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետ, 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 14-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ) փորձաքննություն

22.

Նոր հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում նախատեսված կարգով իրականացվում է դրանց պահուստավորում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 15-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

23.

Օգտակար հանածոների պաշարների լիակատար կորզումը կատարվում է օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծին համապատասխան

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ և 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ) փորձաքննություն

24.

Վերամշակման արդյունքում ողջամիտ և համալիր օգտագործվում են հիմնական ու համատեղ գտնվող օգտակար հանածոները և դրանց ուղեկից բաղադրամասերը

     

0.6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետ, 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) փորձաքննություն

25.

Պահեստավորվում և պահպանվում են հիմնական ու համատեղ գտնվող օգտակար հանածոները և դրանց ուղեկից բաղադրամասերը

     

0.6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

26.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվում է արդյունահանման պայմանագրի և օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծի պայմաններին համապատասխան

     

0.6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

27.

Օգտակար հանածոների հումքի վերամշակումը կատարվու՞մ է արդյունահանման պայմանագրին և նախագծին համապատասխան

     

0.6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

28.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված չափաքանակներին համապատասխան

     

0.6

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

29.

Լիազոր մարմնին ներկայացվել են օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետ

 

փաստաթղթային

30.

Ապահովվու՞մ է օգտակար հանածոների պաշարների շարժի հավաստի հաշվառումը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ) փորձաքննություն

31.

Ընդերքն օգտագործվել է արդյոք այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

32.

Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեությունը ծավալվում է լեռնահատկացման ակտով տրամադրված ընդերքի տեղամասի սահմաններում

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

33.

Հավաքվել և պահպանվել են ուսումնասիրված, արդյունահանված և ընդերքում կորսված օգտակար հանածոների պաշարների, դրանց պարունակած բաղադրամասերի, որակի ու քանակի մասին տվյալները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային

34.

Կատարվել են ընդերքօգտագործման վճարները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

1) պետական տուրք

     

1

2) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման (ռեկուլտիվացիոն) վճար

     

0.5

3) մշտադիտարկումների իրականացման վճար

     

0.5

35.

Կատարվել են օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ֆինանսական առաջարկները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված պայմանագրի N 1 հավելված, 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

36.

Իրականացվում են հողի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները և օգտագործմանը ներկայացվող պարտավորությունները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) հողամասերն օգտագործվում են դրանց նպատակային նշանակությանը համապատասխան

     

0.2

2) հողամասերն օգտագործվում են այնպիսի եղանակներով, որոնք չպետք է վնաս պատճառեն հողին` որպես բնության և տնտեսական օբյեկտի

     

0.2

3) իրականացվում են հողի օգտագործման ու պահպանման միջոցառումներ

     

0.1

4) վնաս չի պատճառվել շրջակա բնական միջավայրին

     

0.2

37.

Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեությունը կատարվել է տվյալ տարածքի համապատասխան սեփականատիրոջ համաձայնության ձեռքբերման կամ հողատարածքի օգտագործման պայմանագրի կնքումից և նպատակային նշանակությունը փոխելուց հետո

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 8-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

38.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվել են հողի բերրի շերտի օգտագործման, պահպանման նորմերն ու պահանջները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ մաս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1404-Ն որոշում

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) հողի բերրի շերտը հանվում և օգտագործվում է պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար

     

0.5

2) բացառվել է հողի բերրի շերտի վաճառքը

     

1

39.

Փորձաքննական դրական եզրակացությամբ նախատեսված պարտադիր պահանջները կամ պայմանները կատարվում են և պահպանվում են դրանց համար սահմանված ժամկետները`

       

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությունով

     

0,15

2) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,15

3) hողերի պահպանության ուղղությունով

     

0,15

4) ընդերքի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,15

5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,15

6) վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների ուղղությունով

     

0,15

7) ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտվածության ուղղությունով

     

0,1

40.

Կատարվում են բնապահպանական կառավարման պլանների պահանջները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 54-րդ հոդվածի 4-րդ մաս 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

41.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են՝ լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

42.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

43.

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված լինելու դեպքում՝ կատարվել են խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 13-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

44.

Առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա տրված՝ մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների նորմատիվային չափաքանակները (արտանետման թույլտվությունները)

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային

45.

Պահպանվում են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա տրված մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվության չափաքանակները, պայմանները և (կամ) պահանջները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

46.

Իրականացվում են մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների քանակի և որակի հաշվառում և չափումներ

     

0.7

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 22-ի N 259 որոշում

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

47.

Ընդերքի շահագործման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի, վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների գործածության առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և թաղման համար իրականացվող գործողությունները համապատասխանում են փորձաքննություն անցած արդյունահանման նախագծի բնապահպանական նորմերին

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

48.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում ջրային ռեսուրսներն օգտագործվում են, իսկ կեղտաջրերը հեռացվում են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունների պահանջներին համապատասխան

     

0.8

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում, տեսազննում

49.

Հանքի շահագործման ընթացքում կամ հանքի փակումից հետո իրականացվում են ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման կամ ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված միջոցառումները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 60.1-ին հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում

50.

Առկա են ջրօգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունները

     

0.7

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

51.

Կատարվում են ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

52.

Պահպանվում են ստորերկրյա ջրերի պահպանման գոտիներում գործունեության որոշակի տեսակներ (ներառյալ հողերի ոռոգումը կեղտաջրերով)՝ լուծիչներ կամ քիմիկատներ արտադրող, օգտագործող կամ պահող արդյունաբերական կամ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջացող հումքի, նյութերի, կիսաֆաբրիկատների, այլ արտադրանքների և մթերքների մնացորդների աղբանոցների տեղադրման սահմանափակումը կամ արգելքը

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

53.

Լիազոր մարմնին ներկայացվել են ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումները և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունները

     

0.4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետ

 

փաստաթղթային

54.

Ապահովվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսված՝ վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների (բացառությամբ ռադիոակտիվ) գործածության առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և թաղման համար սահմանված նորմերի պահպանումը

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

55.

Ընդերքի շահագործման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի, վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների գործածության առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և թաղման համար իրականացվող գործողությունները համապատասխանում են փորձաքննություն անցած արդյունահանման նախագծի բնապահպանական նորմերի պահպանմամբ

     

0.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

56.

Բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող (մթնոլորտ, ջուր, թափոն) փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային (տարեկան) հաշվետվությունների տվյալները հավաստի են

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ, 167-րդ, 168-րդ, 169-րդ, 170-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

57.

Սահմանված կարգով իրականացվել են առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ

     

0.3

«Թափոնների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

58.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը

     

0.3

«Թափոնների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՏԳՏԴ՝ 05,06,08 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ)

 

_____ __________________ 20_ _ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգվող ժամանակահատվածը՝ սկիզբը՝___________թ. ավարտը՝________________թ.

Ստուգման նպատակը _____________________________________________________________

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը՝_____________________________________

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն

_______________________________________

Հասցեն _______________________________________

Տրամադրված հանքավայրի անվանումը

_______________________________________
Հեռախոսահամարը _______________________________________
Այլ տեղեկություններ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը
(այո կամ ոչ)

1.

Ընդերքօգտագործման ոլորտից բացի գործունեություն ծավալում է այլ ոլորտում (ոլորտներում)

 

2.

Շահագործման համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

3.

Հանքավայրի շահագործումը կախված է եղանակային պայմաններից

 

4.

Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

 

5.

Իրականացնում է ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում և (կամ) վերամշակում

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական
հիմքը

մեկնաբանությունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Առկա է ընդերքօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի փաթեթը՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

1) օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունը

     

1

2) օգտակար հանածոյի արդյունահանման պայմանագիրը

     

1

3) լեռնահատկացման ակտը

     

1

4) համապատասխան փորձաքննություններ անցած նախագիծը

     

1

2.

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները կատարվում են արդյունահանման թույլտվությամբ տրամադրված ընդերքի տեղամասում

     

1,55

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 78-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

3.

Պահպանվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

1) հանքաստիճանի բարձրությունը

     

0,2

2) հանքաստիճանի երկարությունը

     

0,2

3) հանքաստիճանի լայնությունը

     

0,2

4) շեպի թեքության անկյունը

     

0,2

5) բացահանքի կողի թեքման անկյունը

     

0,2

4.

Պահպանվու՞մ է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանված հանքախորշի՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, տեսազննում և (կամ) չափագրում

1) երկարությունը

     

0,3

2) բարձրությունը

     

0,3

3) լայնությունը

     

0,3

5.

Ստորգետնյա աշխատանքների իրականացման եղանակը համապատասխանում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսվածին

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Շահագործման ընթացքում հանքաքարի փաստացի կորուստները համապատասխանու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով սահմանվածին

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Երկրաբանական փաստագրությունը լիարժեք վարվում և պահպանվում է ընդերքօգտագործման բոլոր ձևերի աշխատանքների ընթացքում

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

8.

Մարկշեյդերական փաստագրությունը լիարժեք վարվում և պահպանվում է ընդերքօգտագործման բոլոր ձևերի աշխատանքների ընթացքում

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Շահագործվող հանքավայրում իրականացվում են՝

       

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 274-Ն որոշման 50-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) լրահետախուզում

     

0,4

2) շահագործական հետախուզում

     

0,4

10.

Շահագործվող հանքավայրում լեռնահատկացման ակտով որոշված ընդերքի տեղամասի սահմաններում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվել են՝ լիազոր մարմնին տեղյակ պահելով

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

11.

Շահագործվող հանքավայրում զուգահեռաբար երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցով

     

0,7

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Մակաբացման աշխատանքների ծավալները կատարվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի պահանջներին համապատասխան

     

1,25

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

13.

Ոչ ուշ, քան հինգ տարին մեկ անգամ շահագործվող հանքավայրերում (տեղամասերում) կոնդիցիաները և պաշարները ենթարկվել են վերագնահատման և ներկայացվել լիազոր մարմնի վերահաստատմանը

     

1,25

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային

14.

Մակաբացված դատարկ ապարները տեղադրվու՞մ են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսված վայրերում

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

15.

Սահմանված կարգով վարվում է օգտակար հանածոների պաշարների շարժի ամենօրյա գրանցամատյանը

     

1,25

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 911-Ն որոշում, N 1 հավելված (ձև)

 

փաստաթղթային

16.

Հայտնաբերելուց հետո 14 օրվա ընթացքում լիազոր մարմնին տեղեկացրել է ընդերքօգտագործման իրավունքում չնշված օգտակար հանածոների կուտակումների հայտնաբերման մասին

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետ, 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 14-րդ կետ, 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում, չափագրում և (կամ) փորձաքննություն

17.

Նոր հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում նախատեսված կարգով իրականացվում է դրանց պահուստավորում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 15-րդ կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

18.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվում է արդյունահանման պայմանագրի և օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծի պայմաններին համապատասխան

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

19.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված չափաքանակներին համապատասխան

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

20.

Լիազոր մարմնին ներկայացվել են օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետ

 

փաստաթղթային,

21.

Ապահովվու՞մ է օգտակար հանածոների պաշարների շարժի հավաստի հաշվառումը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

22.

Ընդերքն օգտագործվել է արդյոք այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

23.

Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեությունը ծավալվում է լեռնահատկացման ակտով տրամադրված ընդերքի տեղամասի սահմաններում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային, տեսազննում, տեղորոշում և (կամ) չափագրում

24.

Կատարվել են ընդերքօգտագործման վճարները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

1) պետական տուրք

     

0,7

2) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման (ռեկուլտիվացիոն) վճար

     

0,7

3) մշտադիտարկումների իրականացման վճար

     

0,7

25.

Կատարվել են օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ֆինանսական առաջարկները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 5-րդ մաս
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված պայմանագրի N 1 հավելված, 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

26.

Իրականացվում են հողի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները և օգտագործմանը ներկայացվող պարտավորությունները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, 4-րդ կետ, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) հողամասերն օգտագործվում են դրանց նպատակային նշանակությանը համապատասխան

     

0,4

2) հողամասերն օգտագործվում են այնպիսի եղանակներով, որոնք չպետք է վնաս պատճառեն հողին` որպես բնության և տնտեսական օբյեկտի

     

0,4

3) իրականացվում են հողի օգտագործման ու պահպանման միջոցառումներ

     

0,4

4) վնաս չի պատճառվել շրջակա բնական միջավայրին

     

0,4

27.

Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեությունը կատարվել է տվյալ տարածքի համապատասխան սեփականատիրոջ համաձայնության ձեռքբերման կամ հողատարածքի օգտագործման պայմանագրի կնքումից և նպատակային նշանակությունը փոխելուց հետո

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 8-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

28.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվել են հողի բերրի շերտի օգտագործման, պահպանման նորմերն ու պահանջները՝

       

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

1) հողի բերրի շերտը հանվում և օգտագործվում է պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար

     

0,8

2) բացառվել է հողի բերրի շերտի վաճառքը

     

0,8

29.

Փորձաքննական դրական եզրակացությամբ նախատեսված պարտադիր պահանջները կամ պայմանները կատարվում են և պահպանվում են դրանց համար սահմանված ժամկետները`

       

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությունով

     

0,3

2) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,3

3) hողերի պահպանության ուղղությունով

     

0,3

4) ընդերքի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,3

5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,3

6) վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների ուղղությունով

     

0,3

7) ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտվածության ուղղությունով

     

0,2

30.

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում կատարվում են բնապահպանական կառավարման պլանների պահանջները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

31.

Գործունեությունն իրականացվում է փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությամբ

     

2

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

փաստաթղթային

32.

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված լինելու դեպքում գործունեության իրականացման ընթացքում կատարվել են խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 13-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

33.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի հիման վրա տրված՝ մթնոլորտային օդ վնասակար արտանետումների նորմատիվային չափաքանակները (արտանետման թույլտվությունները)

     

1

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային

34.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում պահպանվում են սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագծի և մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետումների թույլտվության չափաքանակները, պայմանները և (կամ) պահանջները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդված

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

35.

Առկա է ջրօգտագործման թույլտվությունը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

36.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում կատարվում են ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերություն

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

37

Լիազոր մարմնին ներկայացվել են ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան ամփոփ հաշվետվությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 20-րդ կետ

 

փաստաթղթային

38.

Ապահովվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծով նախատեսված՝ վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների (բացառությամբ ռադիոակտիվ) գործածության առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, վնասազերծման, տեղադրման և թաղման համար սահմանված նորմերի պահպանումը

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

39.

Հանքի շահագործման ընթացքում կամ հանքի փակումից հետո իրականացվում են ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման կամ ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված միջոցառումները և պարտավորությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 60.1-ին հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր, 60.5-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

40.

Բնապահպանական հարկերի օբյեկտ համարվող (մթնոլորտ, ջուր, թափոն) փաստացի ծավալների չափաքանակները և վճարների եռամսյակային (տարեկան) հաշվետվությունների տվյալները հավաստի են

     

1

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 166-րդ, 167-րդ, 168-րդ, 169-րդ, 170-րդ հոդվածներ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

41

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են՝ լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով

     

0,7

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

42.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

0,7

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

43.

Սահմանված կարգով իրականացվել են առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև՝ համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ

     

0.3

«Թափոնների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

44.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը

     

0.3

«Թափոնների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

(ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 09, 36 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 11.07 ԽՈՒՄԲ, 11.07.1, 23.99.0 ԴԱՍԵՐ)

 

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը _______________թ.

Ստուգման սկիզբը _______________ ավարտը ________________թ.

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն

_______________________________________

Գտնվելու վայրը

_______________________________________

Գործունեության վայրի հասցեն

_______________________________________
Հեռախոսահամարը _______________________________________
Այլ տեղեկություններ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

2.

Շահագործման համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

3.

Հանքավայրի շահագործումը կախված է արդյոք եղանակային պայմաններից

 

4.

Շահագործում է իրականացվում մեկ մարզում

 

5.

Ինչ նպատակներով է օգտագործվում արդյունահանված հանքային ջուրը

 

6.

Առկա է սանիտարական պահպանման գոտի

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատաս-խանը

կշիռը

իրավական հիմքը

մեկնաբա-նությունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Առաջնային ջրահաշվիչը տեղադրված է առաջնային խողովակի վրա, աղբյուրի ջրառ կառույցից կամ հորատանցքից կամ գազանջատիչից հետո տեխնոլոգիական գործընթացով պայմանավորված` տեխնոլոգիապես հնարավոր այն ամենամոտ հատվածում, որպեսզի հնարավոր լինի չափել առաջնային խողովակով արտամղվող հանքային ջրի ամբողջ ծավալը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

տեսազննում

2.

Առանձնացված ջրահաշվիչը տեղադրված է առաջնային ջրահաշվիչից հետո, առաջնային խողովակին միացված յուրաքանչյուր առանձնացված խողովակի վրա, տեխնոլոգիական գործընթացով պայմանավորված` առանձնացված խողովակի միացման տեղին տեխնոլոգիապես հնարավոր ամենամոտ այն հատվածում, որպեսզի հնարավոր լինի չափել առանձնացված խողովակով արտամղվող հանքային ջրի ամբողջ ծավալը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

տեսազննում

3.

Գազաչափը տեղադրված է գազանջատիչից հետո մինչև ածխաթթու գազ ստանալու սարքն ընկած` տեխնոլոգիական գործընթացով պայմանավորված` տեխնոլոգիապես հնարավոր ամենամոտ այն հատվածում, որպեսզի հնարավոր լինի չափել գազ ստանալու խողովակով արտամղված ածխաթթու գազի ամբողջ ծավալը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

տեսազննում

4.

Առաջնային ջրահաշվիչի վրա առկա են հարկային և լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 11-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

5.

Առանձնացված ջրահաշվիչի վրա առկա են հարկային և լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 11-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Գազաչափի վրա առկա են հարկային և լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 11-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Առկա է առաջնային ջրահաշվիչի ստուգաչափման մասին վկայականը

     

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետ

 

փաստաթղթային

8.

Առկա է առանձնացված ջրահաշվիչի ստուգաչափման մասին վկայականը

     

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետ

 

փաստաթղթային

9.

Առկա է գազաչափի ստուգաչափման մասին վկայականը

     

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետ

 

փաստաթղթային

10.

Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ իրականացվում են անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկումներ, ջրային ռեսուրսներն սպառումից և աղտոտումից պահպանելու միջոցառումներ

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 5-րդ կետ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թ. նոյեմբերի 22-ի N 1484-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային

11.

Հանքային ջրի հորատանցքի (աղբյուրի) տեխնիկական պայմանների ապահովման համար նախատեսված է ջրահեռացում, ջրահեռացման խողովակի վրա տեղադրված է ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարք

     

2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 9-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Հարկային հաշվարկներով ներկայացված ծավալները հավաստի են փաստացի արդյունահանված ծավալների հետ

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 7-րդ կետ և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

13.

Տեխնիկական ջրահաշվիչի վրա առկա են հարկային և լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով դրված կապարակնիքները

     

2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1267-Ն որոշման N 1 հավելվածի 11-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

14.

Վարվում է օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյան

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 6-րդ կետ

 

փաստաթղթային

15.

Ընդերքն օգտագործվել է այն նպատակով, որի համար տրամադրվել է

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

16.

Օգտակար հանածոների արդյունահանումը կատարվել է ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված նպատակով և չափաքանակների սահմաններում

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

17.

Կատարվել են լիազոր մարմնի` ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանման վերաբերյալ տրված ցուցումները

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 59-րդ հոդված, 3-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

18.

Փորձաքննական դրական եզրակացությամբ նախատեսված պարտադիր պահանջները կամ պայմանները կատարվում են և պահպանվում են դրանց համար սահմանված ժամկետները`

       

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետեր

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

1) մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությունով

     

0,3

2) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,3

3) hողերի պահպանության ուղղությունով

     

0,3

4) ընդերքի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,3

5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ուղղությունով

     

0,3

6) վտանգավոր նյութերի և արտադրության ու սպառման թափոնների ուղղությունով

     

0,3

7) ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտվածության ուղղությունով

     

0,2

19.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ժամանակ կատարվում են բնապահպանական կառավարման պլանների պահանջները

     

2

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

20.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա՞ են ՀՀ ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունները

     

2

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

21.

Պահպանվում են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար առկա ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հեռացվող կեղտաջրերի թույլտվությունների պահանջների կատարումը

     

2

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետ
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետ

 

չափագրում

22.

Սահմանված կարգին համապատասխան իրականացվել է առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում

     

1

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին և 1.1-ին մասեր և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշում, N 1 հավելված, 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

23.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են` լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

փաստաթղթային

24.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 07, 09 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 08.91.0 ԴԱՍ, 08.99 ԽՈՒՄԲ)

 

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը _______________թ.

Ստուգման սկիզբը _______________ ավարտը ________________թ.

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն

_______________________________________

Գտնվելու վայրը

_______________________________________

Գործունեության վայրի հասցեն

_______________________________________
Հեռախոսահամարը _______________________________________
Այլ տեղեկություններ _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Հանքարդյունահանման ոլորտից բացի գործունեություն է ծավալում այլ ոլորտում (ոլորտներում)

 

2.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

3.

Ուսումնասիրության համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

4.

Ուսումնասիրության աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից

 

5.

Ուսումնասիրվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո

 

6.

Ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվում են մեկ մարզում

 

7.

Կան խոչընդոտող հանգամանքներ՝ ուսումնասիրության աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար

 

8.

Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական հիմքը

մեկնաբանու-թյունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասում

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

2.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզառուների անցումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

3.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզահորերի անցումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

4.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզական հորատումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

5.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար վերցված նմուշների քանակները համապատասխանում են լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրին

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված նմուշարկումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված երկրաքիմիական աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

8.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված երկրաֆիզիկական աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

1,5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

9.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված տոպոմարկշեյդերական աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

10.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված փորձնական հանույթի արդյունահանումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրով սահմանված ժամկետներին և քանակներին համապատասխան

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

11.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված տեխնիկատնտեսական հիմնավորման (ՏՏՀ) կազմման աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

12.

Մետաղական օգտակար հանածոների քանակի, որակի և այլ հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով սահմանված կարգով փորձանմուշները ենթարկվել են հսկողական անալիզի

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային

13.

Ապահովվել է երկրաբանական փաստագրության վարման լիարժեքությունը և հավաստիությունը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

14.

Ապահովվել է մարկշեյդերական փաստագրության վարման լիարժեքությունը և հավաստիությունը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

15.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզական ցանցը համապատասխանում է լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրին

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

16.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հիդրո - և ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններն իրականացվել են լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի համաձայն

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդված, 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

17.

Պահպանվել են ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողերի բնապահպանական նորմերը և սահմանափակումները

     

3

 ՀՀ հողային օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 4-րդ և 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

18.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագիրն իրականացվում է կից բնապահպանական միջոցառումների ծրագրին համապատասխան

     

3

 Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ)տեսազննում

19.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունը կատարվել է համաձայն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատականի

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

20.

Կատարվել են բնապահպանական պարտավորություններն ընդերքի տեղամասի կամ դրա մի մասի նկատմամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքից հրաժարվելուց հետո

     

2

 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

21.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունք ստացած անձը տրվել է շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը, այդ թվում՝ կազմելով բնապահպանական կառավարման պլանը և մշտադիտարկումների ծրագիրը

     

2

 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետ

 

փաստաթղթային

22.

Լիազոր մարմնին տեղեկացվել է արդյունաբերական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների հայտնաբերման մասին դրանց հայտնաբերումից հետո` 14 օրվա ընթացքում

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

23.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը հանձնել է լիազոր մարմնին սահմանված կարգով

     

1.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

24.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են` լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային

25.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

26.

Լիազոր մարմնին ներկայացվել են ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումները և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6.2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 05, 06, 08, 09 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ )

 

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը _______________թ.

Ստուգման սկիզբը _______________ ավարտը ________________թ.

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն`

_______________________________________

Գտնվելու վայրը`

_______________________________________

Գործունեության վայրի հասցեն`

_______________________________________
Հեռախոսահամարը` _______________________________________
Այլ տեղեկություններ` _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Հանքարդյունահանման ոլորտից բացի գործունեություն է ծավալում այլ ոլորտում (ոլորտներում)

 

2.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

3.

Ուսումնասիրության համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

4.

Ուսումնասիրության աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից

 

5.

Ուսումնասիրվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո

 

6.

Ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվում են մեկ մարզում

 

7.

Կան խոչընդոտող հանգամանքներ՝ ուսումնասիրության աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար

 

8.

Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական հիմքը

մեկնաբանու-թյունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

 Ընդերքն օգտագործվել է երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

2.

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված տեղամասի սահմաններում

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

3.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզական հորատումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

4.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզական ցանցը համապատասխանում է լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրին

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

5.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզառուների անցումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հետախուզահորերի անցումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար վերցված նմուշների քանակները համապատասխանու՞մ են լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրին

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

8.

Ապահովվել են`
երկրաբանական փաստագրության վարման լիարժեքությունը և հավաստիությունը

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված նմուշարկումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային

10.

Երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով նախատեսված ֆիզիկամեխանիկական փորձարկման ենթակա բոլոր նմուշները ենթարկվել են փորձարկումների համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

11.

Կատարվում են ռադիոմետրական հետազոտություններ համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված տոպոմարկշեյդերական աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

13.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված փորձնական հանույթի արդյունահանումն իրականացվել է լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրով սահմանված ժամկետներին և քանակներին համապատասխան

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

14.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հիդրո - և ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններն իրականացվել են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

15.

Պահպանվել են ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողերի բնապահպանական նորմերը և սահմանափակումները

     

2

ՀՀ հողային օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 4-րդ և 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

16.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագիրն իրականացվում է կից բնապահպանական միջոցառումների ծրագրին համապատասխան

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

17.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունը կատարվել է համաձայն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատականի

     

3

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

18.

Կատարվել են բնապահպանական պարտավորությունները ընդերքի տեղամասի կամ դրա մի մասի նկատմամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքից հրաժարվելուց հետո

     

2

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

19.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունք ստացած անձը տվել է շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը` այդ թվում կազմելով բնապահպանական կառավարման պլանը և մշտադիտարկումների ծրագիրը

     

2

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետ

 

փաստաթղթային

20.

Լիազոր մարմնին տեղեկացվել է արդյունաբերական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների հայտնաբերման մասին դրանց հայտնաբերումից հետո` 14 օրվա ընթացքում

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

21.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը հանձնել է լիազոր մարմնին սահմանված կարգով

     

2

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

22.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են` լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային

23.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

 փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

24.

Լիազոր մարմնին ներկայացվել են ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումները և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունները

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6.2-րդ կետ

 

փաստաթղթային

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N____

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

(ՏԳՏԴ՝ 09, 36 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՍԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐ, 11.07 ԽՈՒՄԲ, 11.07.1, 23.99.0 ԴԱՍԵՐ)

 

_____ __________________ 20___ թվական

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը` _______________թ.

Ստուգման սկիզբը` _______________ ավարտը` ________________թ.

Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը`_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը`

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն`

_______________________________________

Գտնվելու վայրը`

_______________________________________

Գործունեության վայրի հասցեն`

_______________________________________
Հեռախոսահամարը` _______________________________________
Այլ տեղեկություններ` _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է

 

2.

Ուսումնասիրության համար տրամադրված տեղամասի վրա երրորդ անձինք ունեն գրավի կամ սերվիտուտի իրավունք

 

3.

Ուսումնասիրության աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից

 

4.

Ուսումնասիրվում է մեկ տեսակի օգտակար հանածո

 

5.

Ուսումնասիրության աշխատանքներն իրականացվում են մեկ մարզում

 

6.

Կան խոչընդոտող հանգամանքներ ուսումնասիրության աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար

 

7.

Առկա է տրամադրված տեղամասի կոորդինատների անճշտություն

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

հարցը

պատասխանը

կշիռը

իրավական հիմքը

մեկնաբանու-թյունը

ստուգման եղանակը

այո

ոչ

չ/պ

1.

Ընդերքն օգտագործվել է երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

2.

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված տեղամասի սահմաններում

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

3.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները կատարվում են համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

4.

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված նմուշարկումն իրականացվել է համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

5.

Կատարված են ռեժիմային դիտարկումներ համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Կատարվել են ջրի նմուշարկումներ համաձայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված աշխատանքային ծրագրի

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

 Լիազոր մարմնին տեղեկացվել է արդյունաբերական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների հայտնաբերման մասին դրանց հայտնաբերումից հետո` 14 օրվա ընթացքում

     

4

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

8.

 Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը հանձնել է լիազոր մարմնին սահմանված կարգով

     

3.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Պահպանվե՞լ են ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողերի բնապահպանական նորմերը և սահմանափակումները

     

3.5

 ՀՀ հողային օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 4-րդ և 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

10.

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագիրն իրականացվու՞մ է կից բնապահպանական միջոցառումների ծրագրին համապատասխան

     

3.5

 Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

 փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

11.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունը կատարվե՞լ է համաձայն բնության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատականի

     

3.5

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) չափագրում

12.

Կատարվե՞լ են բնապահպանական պարտավորությունները ընդերքի տեղամասի կամ դրա մի մասի նկատմամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքից հրաժարվելուց հետո

     

3.5

 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

13.

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունք ստացած անձը տվե՞լ է բնության և շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը` այդ թվում կազմելով բնապահպանական կառավարման պլանը և մշտադիտարկումների ծրագիրը

     

3.5

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետ

 

փաստաթղթային

14.

Արդյո՞ք փորձաքննության ենթարկված նախագծային և (կամ) հիմնադրութային փաստաթղթերում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները կատարվել են` լիազոր մարմնին դրա մասին տեղեկացնելով

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային

15.

Արդյո՞ք գործունեությունն իրականացվում է առանց փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջների շեղումների

     

0,5

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

փաստաթղթային, չափագրում և (կամ) տեսազննում

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________

 

(ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՏԳՏԴ՝ 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 02, 03.2 ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԸ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ 03.22.1, 03.22.2 ԵՎ 03.22.9 ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԻ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը` _______________թ.

Ստուգման սկիզբը` _______________ ավարտը` ________________թ.


Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը`_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը`

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն`

_______________________________________

Գտնվելու վայրը`

_______________________________________

Գործունեության վայրի հասցեն`

_______________________________________
Հեռախոսահամարը` _______________________________________
Այլ տեղեկություններ` _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

NN

Հարցը

Հարցի պատասխանը

Կշիռ

Հղում իրավական ակտին

Ստուգման եղանակը

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Անտառշինական նախագիծը հաստատված է։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 15-րդ հոդված

փաստաթղթային

2.

Սահմանված կարգով իրականացված է անտառների պետական հաշվառում։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

փաստաթղթային

3.

Անտառային հողերում շինարարական ու պայթեցման օգտակար հանածոների արդյունահանման, մալուխների խողովակաշարերի և այլ կոմունիկացիաների անցկացման, հորատման աշխատանքները իրականացվում են լիազոր մարմնի համաձայնությամբ, բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացության հիման վրա։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մաս

փաստաթղթային

4.

Պահպանվել են հակահրդեհային անվտանգության կանոնները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

5.

Անտառի սեփականատերերը, անտառային տնտեսություն վարող անձինք և անտառ օգտագործողները պատշաճ իրականացրել են իրենց պարտավորությունները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

6.

Ապահովվել են անտառների վիճակի վրա բացասական ազդեցությունների կանխարգելումն անտառային հողերի հարակից տարածքներում, օբյեկտների նախագծումը, տեղաբաշխումը, շինարարությունը և գործարկումը։ Առկա է տվյալ տարածքի գործունեության բնապահպանական փորձաքննությունը։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Անտառային սանիտարական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալներ ստանալու նպատակով անտառօգտագործողները իրականացրել են անտառպաթոլոգիական ուսումնասիրություններ։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

փաստաթղթային

8.

Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքները իրականացվել են ՀՀ անտառային օրենսգրքի և սանիտարական հատումների կանոններին համաձայն։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Համատարած սանիտարական անտառահատումների ենթարկված անտառային հողերում իրականացվել են անտառվերականգնման միջոցառումներ։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

10.

Սանիտարական հատումները իրականացվել են սահմանված կարգի համաձայն։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 25-րդ հոդված

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

11.

Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքները իրականացվել են պետական լիազոր մարմնի թույլտվությամբ։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Անտառօգտագործողները անտառները և անտառային հողերը օգտագործում են դրանց նպատակային նշանակության համապատասխան։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ

փաստաթղթային

13.

Անտառօգտագործողները ապահովել են անտառների սանիտարական վիճակի պահպանությունը, կանխարգելվել է հողատարման առաջացումը և բացասական ազդեցությունները անտառի վիճակի վրա։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» և «գ» կետեր

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

14.

Անտառօգտագործման ընթացքում բացառվել են գերհատումները և թերհատումները, մթերված բնափայտը տեղափոխվել է հատատեղերից և անտառից, հատատեղերը մաքրվել են հատումների մնացորդներից, պահպանվել են հրդեհային կանոնները:

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ», «ե» և «զ» կետեր

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

15.

Անտառօգտագործման ընթացքում ապահովվել են բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների, այդ թվում՝ ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված տեսակների պահպանությունը։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

16.

Բնափայտի մթերումը իրականացվել է անտառշինական նախագծերի հիման վրա, բացակայության դեպքում լիազոր մարմնի ստեղծած մասնագիտական հանձնաժողովի ուսումնասիրության և եզրակացության հիման վրա։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

17.

Բնափայտի մթերումը պաշտպանական և հատուկ նշանակության անտառներում, բացառությամբ արգելոցների, իրականացվել է միայն միջանկյալ և սանիտարական հատումների արդյունքում։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

18.

Կոճղերի մթերումն իրականացվել է 12 և ավելի ցածր աստիճանի թեքություն ունեցող լանջերում։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

փաստաթղթային  և (կամ) տեսազննում

19.

Կողմնակի անտառօգտագործումն իրականացվել է առանց անտառին վնաս պատճառելու, անտառային տոմսի և անտառօգտագործման պայմանագրի հիման վրա։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 38-րդ հոդված

փաստաթղթային

20.

Անտառներում բացառվել է խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների արածեցումը։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 38-րդ հոդված

տեսազննում

21.

Անտառները կամ անտառային հողերը օգտագործվել են օրենքով սահմանված կարգով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման և վերարտադրության կազմակերպման նպատակով։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մաս

փաստաթղթային

22.

Անտառօգտագործումը մշակույթի, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության նպատակով իրականացնելիս պահպանվել են բնական լանդշաֆտը, կենդանական և բուսական աշխարհը, ջրային օբյեկտները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 41-րդ հոդված

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

23.

Անտառօգտագործումը վարձակալական հիմունքներով իրականացվել է պայմանագրերին համապատասխան։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 51-րդ հոդված

փաստաթղթային

24.

Անտառօգտագործման դիմաց վճարները կատարվել են սահմանված կարգով։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 56-րդ հոդված

փաստաթղթային

25.

Բուսական աշխարհի հաշվառման, պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության նպատակով ուսումնասիրությունները կատարվել են լիազոր մարմնի համաձայնությամբ։

     

0,5

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդված

փաստաթղթային

26.

Բացառվել է բուսական աշխարհի օբյեկտների ապօրինի օգտագործումը։

     

0,5

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «բ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

27.

Բացառվել է բույսերի և դրանց բազմացման օրգանների ապօրինի ներմուծումն ու արտահանումը։

     

0,5

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «ե» կետ

փաստաթղթային

28.

Բուսական աշխարհի օբյեկտների պաշտպանության ընթացքում պարարտանյութերը և թունաքիմիկատները օգտագործվել են կանոնակարգված։

     

0,5

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի «բ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

29.

Բացառվել է կենսաբանական տեխնոլոգիաների միջոցով ստացված կենդանի ձևափոխված օրգանիզմների ինքնակամ օգտագործումը։

     

0,5

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի «դ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

30.

Բուսաբանական հավաքածուների, ինչպես նաև առանձին նմուշների պահպանությունը, հաշվառումը, համալրումը, առևտուրը, ներմուծումը և արտահանումը իրականացվել է սահմանված կարգով։

     

1

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդված

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

31.

Բուսական աշխարհի պետական սեփականություն համարվող օբյեկտների օգտագործումը արդյունագործական նպատակով կատարվել է լիցենզիայի և պայմանագրի հիման վրա, սահմանած կարգով կատարվել են վճարումները։

     

1

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդված

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

32.

ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բույսերի օգտագործումը իրականացվել է լիազոր մարմնի թույլտվությամբ սահմանված կարգի համաձայն։

     

1

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդված

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

33.

Անտառային ծառայության պաշտոնատար անձինք պատշաճ իրականացրել են իրենց պարտականությունները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա», «բ» և «գ» կետեր

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

34.

Անտառի սեփականատիրոջ պարտականությունները իրականացվել են պատշաճ կարգով։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

35.

Պահպանվել են անտառների կամ անտառային հողերի օգտագործման իրավունքների սահմանափակումները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ից 9-րդ կետեր

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

36.

Սահմանված կարգի համապատասխան կնքվել են արմատի վրա ծառուտի առ ու վաճառքի պայմանագրեր։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասեր

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

37.

Պահպանվել են անտառային օրենսդրության նորմերը։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մաս

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

38.

Անտառային պետական կոմիտեի կողմից առկա է համաձայնություն անտառային ոլորտին առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ։

     

0,5

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 7.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետ

փաստաթղթային

39.

Գործունեությունն իրականացվում է փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությամբ։

     

1

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

փաստաթղթային

40.

Պահպանվել են բուսական աշխարհի ամբողջականությունը և պահպանության պահանջները։

     

1

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «ա», «բ», «գ», «դ», «ե», «զ» և «է» կետեր

տեսազննում

41.

Կատարվում են ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները։

     

1

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերություն

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

42.

Բուսական աշխարհի օբյեկտների իրավական պահպանությունը իրականացվել է օրենսդրությանը համապատասխան։

     

0.9

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդված

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

43.

Նոր շենքեր և շինություններ նախագծելու, շահագործելու և վերակառուցելու համար նախատեսվել և իրականացվում են հողի պահպանությանը և բնապահպանական և այլ հատուկ պահանջների պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մաս

փաստաթղթային

44.

Հողամասերում իրականացվող կառուցապատումը իրականացվել է նախագծերը սահմանված կարգով համաձայնեցնելուց հետո։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 73-րդ հոդված

փաստաթղթային

45.

Խախտվել է անտառների սեփականության իրավունքը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

46

Անտառային հողերում բացառվում է ծառերի և թփերի հատումը և արմատախիլ անելը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ

տեսազննում

47.

Բացառվում է հրկիզումը կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառի վնասումը կամ ոչնչացումը, ինչպես նաև պահպանվում են հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջները։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ

տեսազննում

48.

Բացառվում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռեժիմի խախտումը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

49.

Բացառվում է անտառները քիմիական և ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական կեղտաջրերով, արդյունաբերական արտանետումներով, կենցաղային մնացուկներով և արտադրական թափոններով աղտոտումը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետ

տեսազննում

50.

Բացառվում է անտառային հողերը առանց թույլտվության օգտագործելը, այդ հողերում ծառերը և թփերը արմատախիլ անելը, ճանապարհների խողովակաշարերի, շենքերի և շինությունների կառուցման, հանքերի շահագործման, բնափայտի մթերման և այլ նպատակներով օգտագործման անտառային տարածքների ինքնակամ զավթումը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

51.

Բացառվում է անտառային հողերում ինքնակամ խոտհունձը և արածեցումը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

52.

Բացառվում է անտառային հողերի բերրի շերտի վնասումը կամ ոչնչացումը, պահպանվում են անտառի սանիտարական կանոնները։

     

0.9

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետ

փաստաթղթային

53.

Պահպանվում է անտառօգտագործման, անտառվերականգնման և անտառապատման կարգը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

54.

Բացառվում է անտառի կենդանական աշխարհի օբյեկտներին վնասումը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժզ» կետ

տեսազննում

55.

Բացառվում է առանց անտառի վրա վնասակար ազդեցությունը կանխող կայանքների՝ արտադրական օբյեկտների շահագործման հանձնումը։

     

0.9

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժը» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

56.

Բացառվում է ջրերն աղտոտելու հետևանքով անտառային տնտեսությանն էական վնասումը։

     

0.9

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժթ» կետ

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

57.

Սահմանված կարգով իրականացվել է թափոնների սկզբնական հաշվառում։

     

0.5

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետ

փաստաթղթային

58.

Սահմանված կարգով իրականացվել է առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև՝ համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ։

     

0.5

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

փաստաթղթային

59.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը։

     

0.5

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

փաստաթղթային

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 1423-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N_________
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ՝ 02, 03, 36, 37, 41, 42, 43, 55, 91.04, 91.04.1, 91.04.2 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԸ, ԴԱՍԵՐԸ  ԵՎ ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԸ)

 

___ ____________ 20_ _ թ.

 

Ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի ______________թվականի N _________ հանձնարարագրի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________

(պաշտոնը)

 

_______________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ստուգման ժամկետը՝ ______ աշխատանքային օր

Ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը` _______________թ.

Ստուգման սկիզբը` _______________ ավարտը` ________________թ.


Հանձնարարագրում նշված ստուգաթերթի հարցերը`_____________________________________

 

Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի՝
Անվանումը`

_______________________________________
ՀՎՀՀ-ն`

_______________________________________

Գտնվելու վայրը`

_______________________________________

Գործունեության վայրի հասցեն`

_______________________________________
Հեռախոսահամարը` _______________________________________
Այլ տեղեկություններ` _______________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցը

Պատասխանը

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ

 

2.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

 

 

 ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ

N

Հարցը

Հարցի պատասխանը

Կշիռը

Իրավական հիմքը

Մեկնա-բանություն

Ստուգման եղանակը

Այո

Ոչ

Չ/պ

1.

Սահմանված կարգով կազմված է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանը։

     

1

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդված

 

փաստաթղթային

2.

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը օտարվել են ՀՀ կառավարության կողմից նպատակային նշանակության փոփոխությամբ։

     

1

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

 

փաստաթղթային

3.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են ջրային ռեսուրսների օգտագործումը ջրային համակարգերի միջոցով, և ջրային ռեժիմը խախտող ցանկացած գործունեություն։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «ա» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

4.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են տնտեսական և բնակելի օբյեկտների, ճանապարհների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և հաղորդակցության այլ ուղիների շինարարությունը և շահագործումը՝ բացառությամբ պետական արգելոցի գործունեության համար անհրաժեշտ օբյեկտների շինարարության։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «բ» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

5.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի պայմանների խախտումը։

     

1.5

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «գ» կետ

 

տեսազննում

6.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են որսորդությունը և ձկնորսությունը։

     

1.5

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «դ» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

7.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են կենդանիների և բույսերի նոր տեսակների, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների ներմուծումը և օգտագործումը, ինչպես նաև առանձին տեսակների քանակի փոփոխության նպատակով որևէ աշխատանք։

     

1.5

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «ե» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

8.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են բույսերի, ծաղիկների, պտուղների, սերմերի մթերումը, անտառահատումները, անասունների արածեցումը, խոտհունձը՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «զ» և «է» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

9.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են թունաքիմիկատների, հանքային պարարտանյութերի, ռադիոակտիվ նյութերի, թափոնների արտադրությունը, պահեստավորումը և օգտագործումը։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «ը» և «թ» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

10.

Պետական արգելոցի տարածքում բացառվում են հողային ծածկույթի խախտումը, ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներից ջրային ուղիներից դուրս շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի «ժ», «ժա» և «ժբ» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

11.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտու տարածքում բացառվում են ջրային ռեժիմի, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի պայմանների խախտումը։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի, 2-րդ մասի «ա», «բ» կետեր և 3-րդ մասի «ա», «բ» կետերը

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

12.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտու տարածքում բացառվում են բույսերի և կենդանիների նոր տեսակների գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների ներմուծումը և կլիմայավարժեցումը։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ և 3-րդ մասի «դ» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

13.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտում բացառվում են ռադիոակտիվ նյութերի, թափոնների, թունաքիմիկատների օգտագործումը, պահեստավորումը և արտադրությունը։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «է» կետ և 3-րդ մասի «ե», «է» կետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

14.

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտում բացառվում են անտառահատումները՝ բացառությամբ սանիտարական խնամքի։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետ և 3-րդ մասի «գ» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

15.

Պետական արգելավայրի տարածքում բացառվում են արգելավայրի էկոհամակարգերի կայունությունը խախտող կամ հատուկ պահպանության կարիք ունեցող էկոհամակարգերի, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը սպառնացող ցանկացած գործունեություն։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

16.

Բնության հուշարձանի զբաղեցրած տարածքում բացառվում է դրա պահպանությանը սպառնացող ցանկացած գործունեություն։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

17.

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման գոտում բացառվում է այդ տարածքների էկոհամակարգերի կայունությանը, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը սպառնացող տնտեսական գործունեություն։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

18.

Ընդերքի, ջրային, բուսական և կենդանական ռեսուրսների օգտագործումը, այդ թվում՝ արդյունագործական ձկնորսությունը, իրականացվում են ազգային պարկի տնտեսական գոտում։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «զ» ենթակետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

19.

Սահմանված կարգով հողերի վարձակալությունը, սանիտարական և խնամքի հատումները, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով իրականացվում է ազգային պարկի տնտեսական գոտում։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ժ», «ժա» և «դ» ենթակետեր

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

20.

Սահմանված կարգով կատարվում են բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օգտագործման համար նախատեսված վճարները։

     

2

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

 

փաստաթղթային

21.

Հատուկ պահպանվող տարածքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեությունն իրականացվում է փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությամբ։

     

2

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

 

տեսազննում

22.

Սևանա լճի էկոհամակարգում բացառվում է ջրային օրգանիզմների համար բարձր տոքսիկայնություն ունեցող նյութերի, սննդային շղթաներով փոխանցվող և բույսերի ու կենդանիների օրգանիզմներում կուտակվող ոչ բարձր տոքսիկություն ունեցող նյութերի, Սևանա լճի և նրա մեջ թափվող գետերի աղբյուրների ջրերում դանդաղ քայքայվող բարձր և ոչ բարձր տոքսիկություն ունեցող նյութերի, Սևանա լճի էկոհամակարգի համար վտանգավոր, սակայն կենսահամակարգից արագ հեռացվող նյութերի, թույլատրելի նորմերը գերազանցող կենսածին տարրերի, ծանր մետաղների կամ դրանց միացությունների օգտագործումը։

     

2

«Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

23.

Սևանա լճի էկոհամակարգի կենտրոնական, անմիջական և ոչ անմիջական գոտիների կենսահամակեցություններին ոչ բնորոշ կենդանիների և բույսերի ներմուծում և բնակեցումը կատարվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

     

2

«Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդված

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

24.

Սևանա լճի տնտեսական և ռեկրեացիոն գործունեությունը կատարվում է թույլատրելի ծանրաբեռնվածության նորմերի սահմաններում։

     

2

«Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետը

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

25.

Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտում քաղաքաշինական, ճարտարագիտական, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև նախագծային և շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են նորմերի սահմաններում։

     

2

«Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

26.

Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտում բացառվում է հեղեղային և սողանքային երևույթներին նպաստող գործունեություն։

     

2

«Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ

 

փաստաթղթային և (կամ) տեսազննում

27.

Սահմանված կարգով իրականացվել է թափոնների սկզբնական հաշվառում։

     

0.5

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1343-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային

28.

Սահմանված կարգով իրականացվել է առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների անձնագրավորում, ինչպես նաև՝ համաձայնեցում լիազորված մարմնի հետ։

     

0.5

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1.1-ին մաս,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

 

փաստաթղթային

29.

Սահմանված կարգով լիազոր մարմնի հաստատմանն են ներկայացվել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերը։

     

0.5

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի, 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

 

փաստաթղթային

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան