Համարը 
N 612-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.06.18/33(268) Հոդ.558
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.05.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.05.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
04.06.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.06.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

4 հունիսի 2003 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 մայիսի 2003 թվականի N 612-Ն

 

ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 64-րդ, 65-րդ հոդվածներին և 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 47-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների մասին տեղեկատվության տրամադրման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան 

 

2003 թ. մայիսի 29

Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
մայիսի 8-ի N 612-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների որակական և քանակական ցուցանիշների, դրանց օգտագործման պայմանների, անդրսահմանային ազդեցությունների կանխման, սահմանափակման, կրճատման միջոցառումների, ինչպես նաև ջրային համակարգերի օգտագործման ու պահպանության ռեժիմի մասին տեղեկատվության տրամադրումը` ապահովելով հրապարակայնությունը:

2. Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների Հայաստանի Հանրապետության հանձնախումբը մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովից Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի պահանջներով սահմանված անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների որակական ու քանակական ցուցանիշների և դրանց օգտագործման պայմանների մասին տեղեկատվությունն ստանալուց հետո այն տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարը յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ինչպես նաև միջպետական պայմանագրերով նախատեսված հանդիպման ժամանակացույցին համապատասխան այն ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

(2-րդ կետը փոփ. 10.10.19 N 1442-Ն)

3. Մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովները, ըստ միջպետական պայմանագրով նախատեսված հանդիպման ժամանակացույցի, անդրսահմանային ջրային համակարգերի օգտագործման և ռեժիմի պահպանության մասին տեղեկատվություն են ներկայացնում անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների Հայաստանի Հանրապետության հանձնախմբին, որն այդ տեղեկատվությունը տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին` անհրաժեշտության դեպքում այն Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելու համար:

4. Միջպետական պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը սույն կարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված տեղեկատվությունն անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին` օտարերկրյա պետություններին տրամադրելու համար:

(4-րդ կետը փոփ. 10.10.19 N 1442-Ն)

5. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը, ըստ անդրսահմանային ջրային համակարգերի օգտագործման համատեղ մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովի հանդիպումների և սույն կարգի 2-րդ կետում նշված ժամանակացույցերի, անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների որակական և քանակական դիտարկումների արդյունքների ու ջրային համակարգերի օգտագործման մասին տեղեկատվություն են տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության զանգվածային լրատվամիջոցներին:

(5-րդ կետը փոփ. 10.10.19 N 1442-Ն)

(հավելվածը փոփ. 10.10.19 N 1442-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար     
Մ. Թոփուզյան