Համարը 
թիվ 51-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.12.02/29(665).1 Հոդ.275.19
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.11.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.11.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.12.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 09-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 նոյեմբերի 2019 թ.

թիվ 51-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 «ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 09-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 3-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 3-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի ««Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև թիվ 3-բնակֆոնդ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 09-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի

թիվ 51-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20798

1. Բնակելի տների քանակն ու ընդհանուր մակերեսն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

 

 

Բնակելի տների քանակը, միավոր

Ընդհանուր մակերեսը, քառ. մ

ընդամենը

որից՝ քաղաքներում

ընդամենը

որից՝ քաղաքներում

Ա

1

2

3

4

ք. Երևան

       

Արագածոտն

       

ք. Աշտարակ

       

ք. Ապարան

       

ք. Թալին

       

գյուղեր

       

Արարատ

       

ք. Արտաշատ

       

ք. Արարատ

       

ք. Վեդի

       

ք. Մասիս

       

գյուղեր

       

Արմավիր

       

ք. Արմավիր

       

ք. Վաղարշապատ

       

ք. Մեծամոր

       

գյուղեր

       

Գեղարքունիք

       

ք. Գավառ

       

ք. Մարտունի

       

ք. Ճամբարակ

       

ք. Սևան

       

ք. Վարդենիս

       

գյուղեր

       

Լոռի

       

ք. Վանաձոր

       

ք. Ալավերդի

       

ք. Ախթալա

       

ք. Թումանյան

       

ք. Շամլուղ

       

ք. Սպիտակ

       

ք. Ստեփանավան

       

ք. Տաշիր

       

գյուղեր

       

Կոտայք

       

ք. Աբովյան

       

ք. Բյուրեղավան

       

ք. Հրազդան

       

ք. Չարենցավան

       

ք. Ծաղկաձոր

       

ք. Եղվարդ

       

ք. Նոր Հաճն

       

գյուղեր

       

Շիրակ

       

ք. Գյումրի

       

ք. Մարալիկ

       

ք. Արթիկ

       

գյուղեր

       

Սյունիք

       

ք. Կապան

       

ք. Գորիս

       

ք. Քաջարան

       

ք. Սիսիան

       

ք. Դաստակերտ

       

ք. Մեղրի

       

ք. Ագարակ

       

գյուղեր

       

Վայոց ձոր

       

ք. Եղեգնաձոր

       

ք. Վայք

       

ք. Ջերմուկ

       

գյուղեր

       

Տավուշ

       

ք. Իջևան

       

ք. Դիլիջան

       

ք. Նոյեմբերյան

       

ք. Բերդ

       

ք. Այրում

       

գյուղեր

       

Ընդամենը ՀՀ

       

2. Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ

 

Քանակը, միավոր

Ընդհանուր մակերեսը,

ներքին չափերով,

քառ. մետր

Կադաստրային արժեքը,

հազ. դրամ

Ա

1

2

3

ք. Երևան

     

Արագածոտն

     

Արարատ

     

Արմավիր

     

Գեղարքունիք

     

Լոռի

     

Կոտայք

     

Շիրակ

     

Սյունիք

     

Վայոց ձոր

     

Տավուշ

     

Ընդամենը ՀՀ

     

3. Բնակելի տներ (առանձնատներ)

 

 

Քանակը, միավոր

Ընդհանուր մակերեսը,

ներքին չափերով,

քառ. մետր

Կադաստրային արժեքը,

հազ. դրամ

Ա

1

2

3

ք. Երևան

     

Արագածոտն

     

Արարատ

     

Արմավիր

     

Գեղարքունիք

     

Լոռի

     

Կոտայք

     

Շիրակ

     

Սյունիք

     

Վայոց ձոր

     

Տավուշ

     

Ընդամենը ՀՀ

     

Ղեկավար՝

  _______________       ______________________
 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ

լիազորված անձ)՝

 _______________

______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

   

 

« __ »__________20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի

թիվ 51-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 3-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Կադաստրի կոմիտեն:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ապրիլի 1-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍՆ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ

 

5. Բնակելի տների (առանձնատների) քանակը արտացոլվում է Հաշվետվության ձևի սյունակ 1-ում, իսկ ընդհանուր մակերեսը սյունակ 3-ում:

6. Բնակելի տունը բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ հարմարություններով կառույց է:

7. Հիմնական է կոչվում այն շինությունը, որը նույն հողատարածքի վրա գտնվող այլ շինությունների շարքում հանդիսանում է իշխող (գլխավոր)՝ շինվածքի հիմնականության, ճարտարապետական հորինվածքի և նպատակային նշանակության հատկանիշներից ելնելով: Նույն հողատարածքի վրա կարող են տեղադրված լինել մեկից ավելի հիմնական շինություններ:

8. Օժանդակ կոչվում է այն շինությունը, որը նույն հողատարածքի վրա գտնվող հիմնական շինության նկատմամբ ունի երկրորդական նշանակություն: Օժանդակ շինություններ են հանդիսանում անասնաշենքերը, հացատները, խորդանոցները, մարագները, ցախատները, անհատական օգտագործման ավտոտնակները, շվաքարանները, ջերմոցները, մառանները և այլն:

9. Բնակարանային ֆոնդի մեջ չեն ներառվում ամառանոցները, սպորտային և տուրիստական բազաները, մոթելները, քեմփինգները, առողջարանները, հանգստյան տները, պանսիոնատները, հյուրանոցները, զորանոցները, երկաթուղային վագոն-տնակները և այլ շենքեր ու շինություններ` նախատեսված հանգստի համար՝ անկախ դրանցում քաղաքացիների բնակվելու հանգամանքից:

 

III. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

 

10. Բնակարան է համարվում շենքում գտնվող առանձին տարածքը` բաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, օժտված կոմունալ հարմարություններով:

11. Այս բաժնում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների քանակը (սյունակ 1), ընդհանուր մակերեսը` ներքին չափերով (սյունակ 2) և կադաստրային արժեքը (սյունակ 3):

12. Ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի և օժանդակ մակերեսների (խոհանոց, միջանցք, սանհանգույց, պահարան, խորդանոց, տաքացվող և բնակության համար պիտանի ձեղնահարկ, կիսավերնահարկ և այլն) հանրագումարով:

13. Ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն հաշվառվում աստիճանավանդակների, նախամուտքերի, վերելակի զբաղեցրած մակերեսները, չջեռուցվող ծածկապատ պատշգամբների, ձեղնահարկերի, կիսավերնահարկերի, առանձին կառուցված ամառային խոհանոցների, բաղնիքների, խորդանոցների մակերեսները:

 

IV. ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ

 

14. Այս բաժնում արտացոլվում է բնակելի տների քանակը (սյունակ 1), ընդհանուր մակերեսը` ներքին չափերով (սյունակ 2) և կադաստրային արժեքը (սյունակ 3):

15. Ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի և օժանդակ մակերեսների (խոհանոց, միջանցք, բաղնիք, զուգարան, պահարան, խորդանոց, տաքացվող և բնակության համար պիտանի ձեղնահարկ, կիսավերնահարկ և այլն) հանրագումարով:

16. Ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն հաշվառվում` աստիճանավանդակների, նախամուտքերի, վերելակի զբաղեցրած մակերեսները, չջեռուցվող ծածկապատ պատշգամբների, ձեղնահարկերի, կիսավերնահարկերի, առանձին կառուցված ամառային խոհանոցների, բաղնիքների, խորդանոցների մակերեսները: