Համարը 
N 1791-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.12.19/94(1547) Հոդ.1204
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.12.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.12.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
20.12.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 982-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

        

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1791-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 982-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու, ավիափոխադրման ծառայությունների գնման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններն ու ավիաընկերությունների գնառաջարկների միջև ընտրության չափորոշիչներ կիրառելու կարգը հաստատելու և որոնողական էլեկտրոնային հարթակի օպերատոր ճանաչելու մասին» N 982-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումները՝

1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 3-րդ կետը.

2) որոշման հավելվածի 3-րդ բաժնի 20-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով.

«7) նվազագույն ծախսերի կանոնը

Այն դեպքում, երբ, համակարգում տվյալ պահին որոնում կատարելիս, արտացոլված և ընտրության ընդհանուր չափորոշիչներին չհամապատասխանող ավիատոմսի ձեռքբերումը, որը որոնման համակարգում թեկուզև նշված է «կարմիր» պիտակով, փաստացի ենթադրում է ավելի քիչ ծախս, քան նախատեսվող հյուրանոցային ծախսերի և ընդհանուր չափորոշիչներին համապատասխանող ավիափոխադրման ծախսերի հանրագումարն է, ապա թույլատրելի է համարվում այդպիսի ավիատոմսի ամրագրումը, եթե պատվիրատուի կողմից նշանակված հաստատողը համակարգում կատարում է նշում՝ «Կիրառվել է նվազագույն ծախսերի կանոնը»՝ միաժամանակ հիմնավորող փաստաթղթերում պահպանելով տվյալ կանոնի կիրառման համար հիմք հանդիսացող տվյալները և փաստաթղթերը.

8) կորուստների նվազեցման կանոնը

Այն դեպքում, երբ, ելնելով աշխատանքային անհրաժեշտությունից կամ այլ հիմնավոր և ողջամիտ պատճառի առաջացման պարագայում մեծ է ձեռք բերվող ավիատոմսի պայմանների ժամկետի փոփոխությունների կամ չեղարկումների առաջացման հավանականությունը, և գործուղումն իրականացվում է հինգ և ավելի օր ժամկետով, ապա թույլատրվում է ձեռք բերել համակարգում տվյալ պահին որոնում կատարելիս՝ արտացոլված և ընտրության ընդհանուր չափորոշիչներին չհամապատասխանող, «կարմիր» պիտակով նշված և նմանօրինակ ռիսկերի առաջացման պարագայում հնարավոր ֆինանսական կորուստներից ապահովագրված ավիատոմս՝ պայմանով, որ դրա գինը չի գերազանցում տվյալ պահին համակարգում նվազագույն արժեք ունեցող ավիատոմսի արժեքը՝ մինչև 25 տոկոսի չափով: Ընդ որում, ավիատոմսի պայմանների ժամկետի փոփոխությունների կամ չեղարկման համար հիմք են պատվիրատուի կողմից հավաքագրված ողջամիտ ապացույցների, փաստաթղթերի առկայությունը և պատշաճ կերպով պատճառաբանված գրավոր եզրակացությունը: Այդպիսի ավիատոմսի ամրագրումը թույլատրելի է համարվում, եթե այն հաստատողը համակարգում կատարում է նշում՝ «Կիրառվել է կորուստների նվազեցման կանոնը»՝ միաժամանակ հիմնավորող փաստաթղթերում պահպանելով տվյալ կանոնի կիրառման համար հիմք հանդիսացող տվյալները և փաստաթղթերը:»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

2019 թ. դեկտեմբերի 13

Երևան