Համարը 
թիվ 54-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.01.15/3(671) Հոդ.7
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐԻ, ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԱՐԳԵԼՈՑ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 219-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 դեկտեմբերի 2019 թ.

թիվ 54-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐԻ, ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԱՐԳԵԼՈՑ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 219-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Արգելոցների, արգելավայրերի և ազգային պարկերի մասին» Ձև 1-ԱՐԳԵԼՈՑ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն արգելոցների, արգելավայրերի և ազգային պարկերի մասին» Ձև թիվ 1-արգելոց պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 219-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 54-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20862

Տողի համարը

 

Ընդամենը

Ա

Բ

1

1.

Ընդհանուր մակերեսը, հա

 

2.

այդ թվում` անտառածածկ

 

3.

մարգագետին

 

4.

ջրածածկ /ջրատարների և ջրամբարների/

 

5.

այլ

 

6.

Ճանապարհներ բոլոր կարգի, կմ

 

7.

Առկա բուսատեսակների քանակը, հատ

 

8.

այդ թվում`

 

9.

 

 

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

 հազվագյուտ

 

15.

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

 էնդեմիկ

 

21.

   

22.

   

23.

   

24.

   

25.

   

26.

 անհետացող

 

27.

   

28.

   

29.

   

30.

   

31.

   

32.

Առկա վայրի կենդանիների տեսակների քանակը, հատ

 

33.

այդ թվում`

 

34.

   

35.

   

36.

   

37.

   

38.

   

39.

 հազվադեպ

 

40.

   

41.

   

42.

   

43.

   

44.

   

45.

 էնդեմիկ

 

46.

   

47.

   

48.

   

49.

   

50.

   

51.

անհետացող

 

52.

   

53.

   

54.

   

55.

   

56.

   

57.

Առկա թռչունների տեսակների քանակը, հատ

 

58.

այդ թվում`

 

59.

   

60.

   

61.

   

62.

   

63.

   

64.

 հազվադեպ

 

65.

   

66.

   

67.

   

68.

   

69.

   

70.

 էնդեմիկ

 

71.

   

72.

   

73.

   

74.

   

75.

   

76.

 անհետացող

 

77.

   

78.

   

79.

   

80.

   

81.

   

82.

Առկա երկկենցաղների տեսակների քանակը, հատ

 

83.

այդ թվում`

 

84.

   

85.

   

86.

   

87.

   

88.

   

89.

 հազվադեպ

 

90.

   

91.

   

92.

   

93.

   

94.

   

95.

 էնդեմիկ

 

96.

   

97.

   

98.

   

99.

   

100.

   

101.

 անհետացող

 

102.

   

103.

   

104.

   

105.

   

106.

   

107.

Առկա սողունների տեսակների քանակը, հատ

 

108.

այդ թվում`

 

109.

   

110.

   

111.

   

112.

   

113.

 հազվադեպ

 

114.

   

115.

   

116.

   

117.

   

118.

   

119.

էնդեմիկ

 

120.

   

121.

   

122.

   

123.

   

124.

   

125.

անհետացող

 

126.

   

127.

   

128.

   

129.

   

130.

   

131.

Առկա ձկնատեսակների քանակը, հատ

 

132.

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը տարեվերջին, մարդ

 

133.

այդ թվում` գիտական աշխատողներ

 

134.

պահպանության ծառայության աշխատողներ

 

135.

այլ աշխատողներ

 

136.

Արգելոցների, արգելավայրերի և ազգային պարկերի ֆինանսական միջոցների առկայությունը տարեսկզբին, հազ. դրամ

 

137.

Ֆինանսական մուտքերը հաշվետու տարում, հազ. դրամ

 

138.

 այդ թվում` բյուջետային

 

139.

արտաբյուջետային

 

140.

Ֆինանսական միջոցների ծախսերը, հազ. դրամ

 

141.

այդ թվում` նյութական ծախսեր

 

142.

ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

 

143.

գործուղման ծախսեր

 

144.

աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

 

145.

այլ ծախսեր

 

146.

Ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին, հազ. դրամ

 

 

Ղեկավար՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« ___ »____________20___թ.