Համարը 
թիվ 55-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.01.15/3(671) Հոդ.8
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 217-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 դեկտեմբերի 2019 թ.

թիվ 55-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 217-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին» Ձև 1-բնապահպանություն (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին» Ձև թիվ 1-բնապահպանություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 217-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 55-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20864

 

1. Ստուգումների և վարչական վարույթների ընդհանուր քանակ

 

 միավոր

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արա-գածոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

101

Ստուգումների ընդհանուր քանակը

                         

102

Վարչական վարույթների ընդհանուր քանակը

                         

 

2. Բնապահպանության և ընդերքի ոլորտներում ՀՀ օրենսդրության խախտումների քանակն ըստ ուղղությունների

 

 միավոր

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արա-գածոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

201

Ընդամենը

                         

202

Մթնոլորտային օդի պահպանություն

                         

203

Ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանություն

                         

204

Հողերի օգտագործում և պահպանություն

                         

205

Ընդերքօգտագործում և ընդերքի պահպանություն

                         

206

Վտանգավոր նյութեր, արտադրության ու սպառման թափոններ

                         

207

Պետական փորձաքննություն (ՇՄԱԳ)

                         

208

Սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների ներկայա-ցում/տվյալների աղավաղում

                         

209

Բուսական աշխարհի օգտագործում և պահպանություն

                         

210

որից՝ ապօրինի ծառահատում

                         

211

 ապօրինի ձեռք բերված փայտանյութի տեղափոխում

                         

212

Կենդանական աշխարհի օգտագործում և պահպանություն

                         

213

որից՝ ապօրինի ձկնորսություն

                         

214

ապօրինի որսորդություն

                         

3. Վարչական տույժի ենթարկված անձանց թվաքանակն ու գումարն ըստ ուղղությունների

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արագա-ծոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

301

Ընդամենը

մարդ

                         

302

հազ. դրամ

                         

303

Մթնոլորտային օդի պահպանություն

մարդ

                         

304

հազ. դրամ

                         

305

Ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանություն

մարդ

                         

306

հազ. դրամ

                         

307

Հողերի օգտագործում և պահպանություն

մարդ

                         

308

հազ. դրամ

                         

309

Ընդերքօգտագործում և ընդերքի պահպանություն

մարդ

                         

310

հազ. դրամ

                         

311

Վտանգավոր նյութեր, արտադրության ու սպառման թափոններ

մարդ

                         

312

հազ. դրամ

                         

313

Պետական փորձաքննություն (ՇՄԱԳ)

մարդ

                         

314

հազ. դրամ

                         

315

Սահմանված ժամկետ-ներում հաշվետվությունների ներկայացում/տվյալների աղավաղում

մարդ

                         

316

հազ. դրամ

                         

317

Բուսական աշխարհի օգտագործում և պահպանություն

մարդ

                         

318

հազ. դրամ

                         

319

որից՝ ապօրինի ծառահատում

մարդ

                         

320

հազ. դրամ

                         

321

 ապօրինի ձեռք բերված փայտանյութի տեղափոխում

մարդ

                         

322

հազ. դրամ

                         

323

Կենդանական աշխարհի օգտագործում և պահպանություն

մարդ

                         

324

հազ. դրամ

                         

325

որից՝ ապօրինի ձկնորսություն

մարդ

                         

326

հազ. դրամ

                         

327

ապօրինի որսորդություն

մարդ

                         

328

հազ. դրամ

                         

4. Վնասի հատուցման հաշվարկների քանակն ու գումարն ըստ ուղղությունների

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արագա-ծոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

401

Ընդամենը

միավոր

                         

402

հազ. դրամ

                         

403

Մթնոլորտային օդի պահպանություն

միավոր

                         

404

հազ. դրամ

                         

405

Ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանություն

միավոր

                         

406

հազ. դրամ

                         

407

Հողերի օգտագործում և պահպանություն

միավոր

                         

408

հազ. դրամ

                         

409

Ընդերքօգտագործում և ընդերքի պահպանություն

միավոր

                         

410

հազ. դրամ

                         

411

Վտանգավոր նյութեր, արտադրության ու սպառման թափոններ

միավոր

                         

412

հազ. դրամ

                         

413

Բուսական աշխարհի օգտագործում և պահպանություն

միավոր

                         

414

հազ. դրամ

                         

415

որից՝ ապօրինի ծառահատում

միավոր

                         

416

հազ. դրամ

                         

417

 ապօրինի ձեռք բերված փայտանյութի տեղափոխում

միավոր

                         

418

հազ. դրամ

                         

419

Կենդանական աշխարհի օգտագործում և պահպանություն

միավոր

                         

420

հազ. դրամ

                         

421

որից՝ ապօրինի ձկնորսություն

միավոր

                         

422

հազ. դրամ

                         

423

ապօրինի որսորդություն

միավոր

                         

424

հազ. դրամ

                         

5. Գործերի շարժը

 

 միավոր

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արագա-ծոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

501

Իրավապահ մարմիններին հանձնված նյութերի ընդհանուր քանակը

                         

502

որից՝ ապօրինի ծառահատումների վերաբերյալ

                         

503

ապօրինի ձեռք բերված փայտանյութի տեղափոխումների վերաբերյալ

                         

504

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն ուղարկված գործերի ընդհանուր քանակը

                         

505

Կազմակերպության գործունեության դադարեցման որոշում կամ
միջնորդագիր

                         

6. Հայտնաբերված և առգրավված բնական ռեսուրսների ընդհանուր քանակը կամ ծավալը

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արագա-ծոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

601

Հայտնաբերված ապօրինի հատված ծառերի ընդհանուր քանակը, հատ

                         

602

Հայտնաբերված և առգրավված փայտանյութի ծավալ, մ3

                         

603

Հայտնաբերված և առգրավված ծառահատման պարագաներ

                         

604

                           

605

                           

606

                           

607

Հայտնաբերված և առգրավված ձուկ, հատ կամ կգ /նշել/

                         

608

Հայտնաբերված և առգրավված խեցգետին հատ կամ կգ /նշել/

                         

609

Հայտնաբերված և առգրավված ապօրինի ձկնորսության պարագաներ

                         

610

                           

611

                           

612

                           

613

Հայտնաբերված և առգրավված վայրի կենդանիներ, գլուխ կամ հատ կամ կգ /նշել/

                         

614

                           

615

                           

616

                           

617

որից՝ Կարմիր գրքում գրանցված

                         

618

                           

619

                           

620

Հայտնաբերված և առգրավված ապօրինի որսորդության պարագաներ

                         

621

                           

622

                           

623

                           

624

                           

7. Փորձանմուշների փորձաքննության արդյունքները

 

 միավոր

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների և տարածքային բաժինների

Երևան

Արագա-ծոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժա-նումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

701

Մթնոլոր-տային օդի

քանակը

                         

702

ՍԹԱ չափաքա-նակները գերազան-ցել է

մինչև 5 անգամ

                         

703

5 և ավել անգամ

                         

704

Ջրի

քանակը

                         

705

ԹՍԱ
չափաքա-նակները գերազան-
ցել է

մինչև 5 անգամ

                         

706

5 և ավել անգամ

                         

707

Հողի

քանակը

                         

708

վնասակար նյութերի պարունակությունը գերազանցել է ՍԹԿ

                         

709

Շարժական աղբյուր-ներից անջատված վնասակար նյութերի

քանակը

                         

710

չի համապատասխանել սահմանված նորմերին

                         

Ղեկավար՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« ___ »____________20___թ.