Համարը 
թիվ 59-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.01.15/3(671) Հոդ.12
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ՏԱ (ՈՐՍ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 220-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 դեկտեմբերի 2019 թ.

թիվ 59-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 «ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ՏԱ (ՈՐՍ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 220-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Որսորդական տնտեսությունների մասին» Ձև 2-ՏԱ (որս) (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն որսորդական տնտեսությունների մասին» Ձև թիվ 2-տա (որս) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 220-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 59-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20865

Բաժին 1. Վայրի կենդանիների պահպանման և վերարտադրության միջոցառումները

 

Տողի

համարը

 

Ընդամենը

Ա

Բ

1

1.1

 Վայրի կենդանիների պահպանման և վերարտադրության ծախսեր, հազ. դրամ

 

1.2

 այդ թվում`

վայրի կենդանիների հաշվառման անցկացումը

 

1.3

վայրի կենդանիների պահպանումը

 

1.4

վայրի կենդանիների պահպանման և վերարտադրության համար

կենսատեխնիկական միջոցառումները

 

1.5

 դրանցից`

վայրի կենդանիների և թռչունների վերաբնակեցումը (ներառյալ

որսորդական հանդակների հետազոտության աշխատանքները)

 

1.6

 վայրի կենդանիների կերակրման համար կերի մթերում

 

1.7

Որսորդտնտեսավարական և որսորդտնտեսական հետազոտություն

ընդգրկած տարածքը, հա

 

1.8

ծախսերը, հազ. դրամ

 

 

Բաժին 2. Որսորդական տնտեսությունը վարելու ծախսերը, որսորդական հանդակների մակերեսը և անձնակազմը

 

Տողի համարը

 

Ընդամենը

Ա

Բ

1

2.1

 Որսորդական տնտեսության վարման ընդհանուր ծախսերը, հազ. դրամ

 

2.2

 այդ թվում` ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին

 

2.3

 Որսորդտնտեսական միջոցառումներ

 

2.4

 Որսորդական հանդակների ընդհանուր մակերեսը, հազ. հա

 

2.5

 Ամրացված որսորդական հանդակների մակերեսը, հազ. հա

 

2.6

 այդ թվում` որսորդտնտեսավարությամբ ընդգրկված

 

2.7

 Մակերես, որտեղ անցկացված է վայրի կենդանիների հաշվառում, հազ. հա

 

2.8

 Որսորդական տնտեսությունում զբաղված աշխատողների քանակը 

 տարեվերջի դրությամբ, մարդ

 

2.9

 այդ թվում` մասնագետ որսագետներ

 

2.10

 հաստիքային եգերներ (ներառյալ ավագները)

 

2.11

Որսորդական տնտեսությունում զբաղված աշխատողների աշխատավարձը, հազ. դրամ

 

2.12

 Որսորդտնտեսական գործունեությունից ստացված եկամուտ, հազ. դրամ

 

 

Բաժին 3. Որսորդական կենդանիների քանակը, տարաբնակեցումը և որսումը

 

Տողի համարը

Որսորդական կենդանիների տեսակը

Քանակը

Որսված է

այդ թվում`

իրացված է

Տարաբնա-

կեցված է

Ա

Բ

1

2

3

4

3.1

Կճղակավորներ, ընդամենը,

       

3.2

 այդ թվում` վարազ

       

3.3

                   այծյամ

       

3.4

         

3.5

         

3.6

         

3.7

         

3.8

         

3.9

         

3.10

         

3.11

         

3.12

         

3.13

         

3.14

Մուշտակամորթ գազաններ, ընդամենը

       

3.15

 այդ թվում` սկյուռ

       

3.16

                   նապաստակ

       

3.17

                   կզաքիս

       

3.18

                   կարմիր աղվես

       

3.19

                   շնագայլ

       

3.20

                   գայլ

       

3.21

         

3.22

         

3.23

         

3.24

         

3.25

         

3.26

         

3.27

Փետրավոր թռչուններ, ընդամենը

       

3.28

 այդ թվում` ցախաքլոր

       

3.29

                  աղավնիներ

       

3.30

                  քարակաքավ

       

3.31

                  մոխրագույն կաքավ

       

3.32

                  սագ

       

3.33

                  բադ

       

3.34

                  սև փարփար

       

3.35

         

3.36

         

3.37

         

3.38

         

3.39

         

3.40

         

3.41

         

3.42

         

3.43

         

3.44

         

3.45

         

 

3.46. Հանձնվել է մթերող կազմակերպություններին արհեստագործական մորթեղեն, ընդամենը

 __________________ հազ. դրամ

 __________________ հազ. հատ մորթի

 

Ղեկավար՝

_______________________________

(Ազգանուն, անուն)            

_______________________________

(Ստորագրություն)         

Լրացնող`

 

_______________________________

(Ազգանուն, անուն)            

 _______________________________

(Ստորագրություն)     

   

 

« ___ »________20___թ.