Համարը 
թիվ 05-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.46
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 16-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 05-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ Հ ԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 16-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի փետրվարի 19-ի ««Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 190-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 16-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 05-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20935

 

1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 20…թ.


մարդ

Տողի հա-մարը

Մասնագիտության
դասիչը

 

Ընդունվել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101

Հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

               

102

այդ թվում` կանայք

               

103

   

ընդամենը

               

104

այդ թվում` կանայք

               

105

   

ընդամենը

               

106

այդ թվում` կանայք

               

107

   

ընդամենը

               

108

այդ թվում` կանայք

               

109

   

ընդամենը

               

110

այդ թվում` կանայք

               

111

   

ընդամենը

               

112

այդ թվում` կանայք

               

113

   

ընդամենը

               

114

այդ թվում` կանայք

               

115

   

ընդամենը

               

116

այդ թվում` կանայք

               

117

   

ընդամենը

               

 118

այդ թվում` կանայք

               

 119

Վերականգնվածներ (երկտարեցիներ)

Ընդամենը

             

 120

այդ թվում` կանայք

             

 121

Դուրս են մնացել (թողել են ուսումը) (մաղվածներ)

Ընդամենը

           

122

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից` ըստ պատճառների

           

123

ֆիզիկական անկարողություններ (ներառյալ առողջականը)

ընդամենը

         

124

այդ թվում` կանայք

         

125

նյութական անկարողություններ (տնտեսական վիճակ)

ընդամենը

         

 126

այդ թվում` կանայք

         

 127

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

         

128

այդ թվում` կանայք

         

129

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

130

այդ թվում` կանայք

         

 131

այլ (նշել)

ընդամենը

         

132

այդ թվում` կանայք

         

Տողի հա-մարը

Մասնագիտության
դասիչը

 

Ընդունվել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

133

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

               

134

այդ թվում` կանայք

               

135

   

ընդամենը

               

136

այդ թվում` կանայք

               

137

   

ընդամենը

               

138

այդ թվում` կանայք

               

139

   

ընդամենը

               

140

այդ թվում` կանայք

               

141

   

ընդամենը

               

142

այդ թվում` կանայք

               

143

   

ընդամենը

               

144

այդ թվում` կանայք

               

145

   

ընդամենը

               

146

այդ թվում` կանայք

               

147

   

ընդամենը

               

148

այդ թվում` կանայք

               

149

   

ընդամենը

               

150

այդ թվում` կանայք

               

 151

Վերականգնվածներ (երկտարեցիներ)

Ընդամենը

             

152

այդ թվում` կանայք

             

153

Դուրս են մնացել (թողել են ուսումը) (մաղվածներ)

Ընդամենը

           

154

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից` ըստ պատճառների

           

155

ֆիզիկական անկարողություններ (ներառյալ առողջականը)

ընդամենը

         

156

այդ թվում` կանայք

         

157

նյութական անկարողություններ (տնտեսական վիճակ)

ընդամենը

         

158

այդ թվում` կանայք

         

159

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

         

160

այդ թվում` կանայք

         

161

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

162

այդ թվում` կանայք

         

163

այլ (նշել)

ընդամենը

         

164

այդ թվում` կանայք

         

165

Ուսանողների թվաքանակը 
(165 = 101 + 133 ; 166 = 102 + 134)

Ընդամենը

               

166

այդ թվում` կանայք

               


2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

 

մարդ

Տողի համարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

14 և ցածր

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 և բարձր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

201

Ուսանողների թվաքանակը

ընդամենը

                           

202

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

203

այդ թվում`
կանայք

ընդամենը

                           

204

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

 3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման վճարաչափերի

 

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ վճարաչափերի

մինչև 50
հազ. դրամ

51 - 100
հազ. դրամ

101 - 150
հազ. դրամ

151 - 200
հազ. դրամ

201 հազ. դրամ և ավելի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

301

Ուսանողների թվաքանակը

ընդամենը

           

302

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

303

այդ թվում`
կանայք

ընդամենը

           

304

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

 4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

Ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 2000
դրամ

2001 - 3000
դրամ

3001 - 4000
դրամ

4001 դրամ և
ավելի

անվանական

1

2

3

4

5

6

7

8

9

401

Կրթաթոշակ ստացող սովորողների թվաքանակը

ընդամենը

           

402

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

403

այդ թվում`
կանայք

ընդամենը

           

404

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

 5. Աշխատակազմը

Տողի հա-մարը

 

Աշխատակազմն ըստ կրթական մակարդակի

նրանցից` ունեն

գիտական աստիճան

կոչում

ընդամենը

այդ թվում`

դոկ-տորի

թեկնա-ծուի

ակադե-միկոսի

պրոֆե-սորի

դո-ցենտի

միջին մասնա-գիտական

բարձրա-գույն

նրանցից` հետբու-հական

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

501

Ընդամենը (503+515+517+519+521)

                 

502

 այդ թվում` կանայք

                 

503

Հիմնական հաստիքային
դասավանդող անձնակազմ
(Ներառյալ նաև ուսումնա-արտադրական վարպետները)

ընդամենը

                 

504

այդ թվում` կանայք

                 

այդ թվում աշխատում են`

                   

505

 1-ից ավելի դրույքով

ընդամենը

                 

506

այդ թվում` կանայք

                 

507

 1 դրույքով

ընդամենը

                 

508

այդ թվում` կանայք

                 

509

 0.75 դրույքով

ընդամենը

                 

510

այդ թվում` կանայք

                 

511

 0.5 դրույքով

ընդամենը

                 

512

այդ թվում` կանայք

                 

513

 0.25 դրույքով

ընդամենը

                 

514

այդ թվում` կանայք

                 

515

Համատեղությամբ
դասավանդողներ

ընդամենը

                 

516

այդ թվում` կանայք

                 

517

Ժամավճարով
աշխատողներ

ընդամենը

                 

518

այդ թվում` կանայք

                 

519

Ուսումնաօժանդակ
անձնակազմ

ընդամենը

                 

520

այդ թվում` կանայք

                 

521

Այլ

ընդամենը

                 

522

այդ թվում` կանայք

                 

6. Օտարերկրացի ուսանողների թվաքանակը մարդ

 

Տողի համարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

601

             

602

             

603

             

604

             

605

             

606

             

607

             

608

             

609

             

610

Ընդամենը

           

 1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր մարդ

 

Տողի համարը

Երկրի անվանումը

 Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

701

             

702

             

703

             

704

             

705

             

706

             

707

             

708

             

709

             

710

Ընդամենը

           

 

 801. Հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների թվաքանակը՝ ……….,

 802. նրանցից` ապրում են հանրակացարաններում …………...

 

7. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սական միջոց-ների
մնա-ցորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում`

Ընդա-մենը

այդ թվում`

մնա-ցորդը
տարե-սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-թական ծախսեր

ոչ նյու-թական
ծառա-յություն-ների վճա-րումներ

գոր-ծուղման ծախսեր

աշխա-տավարձ և դրան հավա-սարեց-ված վճա-րումներ

կրթա-թոշակ

հիմնա-վերա-նորոգ-ման,
սարքա-վորում-ների և
գույքի ձեռքբ-երման

այլ ծախ-սեր

ընդա-մենը

այդ թվում`

բյուջեից (պե-տական
և համայն-քային)

ուսանողներից ուսման դիմաց վճարումները

բնակ-չությանը
մա-տուցված ծառա-յություն-ներից

այլ վճարովի
ծառա-յություն-ներից

նվիրա-տվու-թյուն-ներ

վարձա-կալու-թյունից

այլ եկա-մուտ-ներ

իրավա-
բանա-կան ան- ձանցից

բնակ-չությու-նից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       

Ղեկավար

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)


« _______ »____________20_____թ.

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 05-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը կարգավորում է «Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են ոչ պետական նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հոկտեմբերի 5-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՐՍԵՐԻ

 

6. Սյունակ 5-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների/մասնագիտության դասիչը, որը լրացվում է սյունակ 2-ում, հաստատվում է Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության կողմից/ (տողեր 101-118):

7. Սյունակ 6-ում լրացվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-118), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 7-11-ում:

8. Սյունակ 12-ում լրացվում է ընթացիկ ուսումնական տարում ավարտող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-118):

9. Տող 119-ում լրացվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 7-12-ի:

10. Տող 121-ում լրացվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 7-11-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների լրացվում է տողեր 123-132-ում:

11. Տողեր 101-132-ը լրացվում են հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների համար:

12. Տողեր 133-164-ը լրացվում են միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների համար 6, 7 կետերի լրացման սկզբունքին համապատասխան:

13. Ընթացիկ ուսումնական տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների լրացվում է սյունակ 12-ում:

14. Տող 165-ում լրացվում է հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը:

 

III. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԻ

 

15. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 4-17) լրացվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 202):

 

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԱՉԱՓԵՐԻ

 

16. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ուսման վճարաչափերի (սյունակներ 5-9) լրացվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 302):

 

V. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԻ

 

17. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 5-9) լրացվում է տող 401-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 402):

 

VI. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

18. Տող 501-ում լրացվում է ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 4), նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի (սյունակներ 5-7) և ըստ գիտական աստիճանի (սյունակներ 8-9) և ըստ գիտական կոչման (սյունակներ 10-12):

19. Տող 503-ում լրացվում է հիմնական հաստիքային դասավանդողների թվաքանակը, որն իր մեջ ներառում է նաև ուսումնաարտադրական վարպետների թվաքանակը:

 

VII. ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

20. Սյունակ 2-ում լրացվում է երկրի անվանումը:

21. Սյունակ 3-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

22. Սյունակ 5-ում լրացվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

23. Սյունակ 7-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

24. «Նրանցից՝ սփյուռքահայեր» ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 20-23-րդ կետերին համապատասխան` սփյուռքահայ ուսանողների համար:

25. 801 տողում լրացվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների թվաքանակը:

26. 802 տողում հանրակացարանում ապրող ուսանողների թվաքանակը:

 

VIII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

27. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

28. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

29. Սյունակ 2-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

30. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները լրացվում են սյունակներ 3-11-ում:

31. Սյունակ 12-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում լրացվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում լրացվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ` փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում լրացվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) սյունակ 18-ում լրացվում է ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

7) սույն հրահանգի 31-րդ կետում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 19-ում:

32. Սյունակ 20-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին: