Համարը 
թիվ 01-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.42
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԻԱՎ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 06-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 01-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՄԻԱՎ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 06-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքների մասին» Ձև 1-ՄԻԱՎ (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ շճաբանական հետազոտությունների արդյունքների մասին» Ձև թիվ 1-ՄԻԱՎ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 06-Ն որոշումը:

      3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 01-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20929

 

մարդ

Ծած-կա-գիր

 

Հետազոտվածներ

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական

ՄԻԱՎ վարակ

Ընդամենը

այդ թվում՝

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

100

Հետազոտված ՀՀ քաղաքացիներ, ընդամենը

             
 

այդ թվում՝

             

101

սեռական հարաբերություն ունեցածներ

             
 

այդ թվում՝

             

101.1

ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ

             

101.2

անհայտ կարգավիճակով անձի հետ

             

102

թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ

             

103

հոմո և բիսեքսուալներ

             

104

սեռավարակներ ունեցողներ

             

105

կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ

             

106

միգրանտներ

             

107

ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման վտանգի ենթարկված անձինք

             

108

դոնորներ

             

109

հղիներ (հղիության ընթացքում առաջին անգամ հետազոտվածներ)

   

X

 

X

 

X

109.1

որից՝ 15-24 տարեկան

   

X

 

X

 

X

109-Ա

հղիության ընթացքում երկրորդ անգամ հետազոտված հղիներ

   

X

 

X

 

X

109-Բ

հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք

   

X

 

X

 

X

110

ռեցիպիենտներ

             

111

զինծառայողներ

             

112

քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ

             

113

կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ

             
 

այդ թվում՝

             

113.1

տուբերկուլոզով պացիենտներ

             

113.2

հեպատիտ Ց-ով պացիենտներ

             

113.3

հեպատիտ Բ-ով պացիենտներ

             

113.4

այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ

             

114

անանուն հետազոտվածներ

             

115

ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական կոնտակտ ունեցածներ

             

116

հետազոտված երեխաներ

             
 

այդ թվում՝

             

116.1

ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնվածներ

             

116.2

կլինիկական ցուցումներով հետազոտվածներ

             

117

այլ

             

150

ՀՀ քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը, միավոր

     

X

X

X

X

մարդ

Ծած-կա-գիր

 

Հետազոտվածներ

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական

ՄԻԱՎ վարակ

Ընդամենը

այդ թվում՝

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

200

Հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիներ, ընդամենը

             
 

այդ թվում՝

             

201

սեռական հարաբերություն ունեցածներ

             
 

այդ թվում՝

             

201.1

ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ

             

201.2

անհայտ կարգավիճակով անձի հետ

             

202

թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ

             

203

հոմո և բիսեքսուալներ

             

204

սեռավարակներ ունեցողներ

             

205

կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ

             

207

ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման վտանգի ենթարկված անձինք

             

208

դոնորներ

             

209

հղիներ (հղիության ընթացքում առաջին անգամ հետազոտվածներ)

   

X

 

X

 

X

209.1

որից՝ 15-24 տարեկան

   

X

 

X

 

X

209-Ա

հղիության ընթացքում երկրորդ անգամ հետազոտված հղիներ

   

X

 

X

 

X

209-Բ

հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք

   

X

 

X

 

X

210

ռեցիպիենտներ

             

211

զինծառայողներ

             

212

քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ

             

213

կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ

             
 

այդ թվում՝

             

213.1

տուբերկուլոզով պացիենտներ

             

213.2

հեպատիտ Ց-ով պացիենտներ

             

213.3

հեպատիտ Բ-ով պացիենտներ

             

213.4

այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված
մեծահասակներ

             

214

անանուն հետազոտվածներ

             

215

ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական կոնտակտ ունեցածներ

             

216

հետազոտված երեխաներ

             
 

այդ թվում՝

             

216.1

ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնվածներ

             

216.2

կլինիկական ցուցումներով հետազոտվածներ

             

217

այլ

             

250

Օտարերկրյա քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը, միավոր

     

X

X

X

X

300

Հետազոտվածների ընդհանուր թվաքանակը, մարդ

             

400

Հետազոտությունների ընդհանուր քանակը, միավոր

     

X

X

X

X

Հայաստանի Հանրապետության հետազոտված քաղաքացիների տարիքը, սեռը և բնակության վայրը

 

Տողի
հա-
մարը

Տարիքը

ք. Երևան

ՀՀ այլ քաղաքներ

ՀՀ գյուղեր

Ընդամենը

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

մինչև 15

               

2

15

               

3

16

               

4

17

               

5

18

               

6

19

               

7

20

               

8

21

               

9

22

               

10

23

               

11

24

               

12

25

               

13

26

               

14

27

               

15

28

               

16

29

               

17

30

               

18

31

               

19

32

               

20

33

               

21

34

               

22

35

               

23

36

               

24

37

               

25

38

               

26

39

               

27

40

               

28

41

               

29

42

               

30

43

               

31

44

               

32

45

               

33

46

               

34

47

               

35

48

               

36

49

               

37

50

               

Տողի հա-մարը

Տարիքը

ք.Երևան

ՀՀ այլ քաղաքներ

ՀՀ գյուղեր

Ընդամենը

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

38

51

               

39

52

               

40

53

               

41

54

               

42

55

               

43

56

               

44

57

               

45

58

               

46

59

               

47

60 և ավելի

               

Ընդամենը

               

Ղեկավար

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)


« _______ »____________20_____թ.