Համարը 
թիվ 11-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.52
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ  «ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 7 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 36-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 11-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 «ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 7 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 36-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության մասին» Ձև 7 (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի ««Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության մասին» Ձև թիվ 7 (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 36-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 11-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20931

1. Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության հիմնական ցուցանիշները

 

Տողի

համարը

 

Ընդամենը

1

Բժշկասոցիալական փորձաքննության օրերի քանակը, միավոր

 

1.1

 որից` արտագնա

 

2

Խորհրդատվությունների քանակը, միավոր

 

3

Բժիշկների թվաքանակը, մարդ

 

4

Փորձաքննվածների թվաքանակը, մարդ

ընդամենը

 

4.ա

 նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

4.1

նրանցից`

առաջին անգամ փորձաքննվածներ

ընդամենը

 

4.1ա

 նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

4.2

վերափորձաքննվածներ

ընդամենը

 

4.2ա

 նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

5

Հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվածների ընդհանուր թվաքանակը, մարդ

 

6

Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճան որոշվել է, մարդ

 

6.1

այդ թվում`

առաջին անգամ քննվածներ

սահմանվել է, ընդամենը

 

6.1ա

 նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձ

 

6.2

վերաքննվածներ

ընդամենը

 

6.2ա

 նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձ

 

7

Հարուցված վարչական վարույթների քանակը, միավոր

 

 

2. Առաջնակի քննության արդյունքները

 

Տողի

համա-րը

 

Փորձաքննությունների քանակը, միավոր

այդ թվում`

Հաշմանդամություն ունեցող անձ չճանաչվածներից` ժամանակավորապես անաշխատունակներ

ճանաչվել են հաշման-դամություն ունեցող անձ

չեն ճանաչվել հաշման-դամություն ունեցող անձ

մահվան պատճառական կապով փորձա-քննվածներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

1

Ընդամենը

         

2

 նրանցից` մինչև 18 տարեկան

         

 3. Առաջին անգամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվածների թվաքանակի սեռային բաշխվածությունն ըստ հիվանդությունների և ըստ հաշմանդամության խմբերի

Տողի

համա-րը

 

Հիվան-դությունների ծածկագիրն ըստ միջազգային 10-րդ դասա-կարգման

Ճանաչվել են հաշմանդա-մություն ունեցող անձ, մարդ

նրանցից` տարիքային կենսաթոշա-կառուներ

Սյունակ 1-ից ըստ հաշմանդամության խմբերի

ընդա-մենը

նրանցից`

կանայք

ընդա-մենը

նրանցից`

կանայք

I

II

III

հաշմանդա-մություն ունեցող երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Վարակիչ և մակաբուծային որոշ հիվանդություններ

A00-B99

                       

1.1

 որից` տուբերկուլյոզ

A15-A19

                       

1.2

 թոքերի տուբերկուլյոզ

A15-A16

                       

1.3

 վիրուսային հեպատիտ

B15-B19

                       

2

Նորագոյա-ցություններ

C00-D48

                       

2.1

 որից` չարորակ նորագոյա-ցություններ

C00-C97

                       

2.1ա

 դրանցից` կրծքագեղձի չարո-րակ նորա-գոյացություններ

C50

                       

3

Արյան և արյունա-ստեղծ օրգանների հիվանդություններ, իմուն մեխանիզմները ներգրավող առանձին խանգարումներ

D50-D89

                       

3.1

 որից` արյան մակարդելիության խանգարումներ, պուրպուրա (ծիրանացան) և

այլ հեմոռագիկ

վիճակներ

D65-D69

                       

4

Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանա-կության խանգարումներ

E00-E90

                       

4.1

 որից` շաքարային դիաբետ

E10-E14

                       

5

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

F00-F99

                       

5.1

 որից` շիզոֆրենիա

F20

                       

5.2

 մտավոր հետամնացություն

F70-F79

                       

6

Նյարդային համակարգի հիվանդություններ

G00-G99

                       

6.1

 որից` էպիզոդիկ և պարոքսիզմային խանգարումներ (ընկնավորություն)

G40-G47

                       

6.2

 ուղեղային պարալիզ (լուծանք)

G80

                       

7

Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ

H00-H59

                       

8

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ

H60-H95

                       

8.1

 որից` լսողության կոնդուկտիվային (հաղորդչական) և նեյրոսենսորային (նյարդազգայական) կորուստ

H90

                       

9

Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ

I00-I99

                       

9.1

 որից` սրտի իշեմիկ հիվանդություն

I20-I25

                       

9.2

 գերճնշումային սրտային և երիկամային հիվանդություն

I13

                       

9.3

 սրտի քրոնիկ ռևմատիկ հիվանդություններ

I05-I09

                       

9.4

 ուղեղանոթային հիվանդություններ

I60-I69

                       

10

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ

J00-J99

                       

11

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ

K00-K93

                       

Տողի

համա-րը

 

Հիվան-դությունների ծածկագիրն ըստ միջազգային 10-րդ դասա-կարգման

Ճանաչվել են հաշմանդամություն ունեցող անձ, մարդ

նրանցից` տարիքային կենսաթոշա-կառուներ

Սյունակ 1-ից ըստ հաշմանդամության խմբերի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

I

II

III

հաշմանդա-մություն ունեցող երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ

L00-L99

                       

13

Մկանակմախքային (ոսկրամկանային) համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ

M00-M99

                       

14

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

N00-N99

                       

15

Բնածին զարգացման արատներ, դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ

Q00-Q99

                       

16

Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատ-ճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ

S00-T98

                       

16.1

 որից` գլխի վնասվածքներ

S06-S09

                       

16.2

 ողնաշար-ողնուղեղի վնասվածքներ

 S10-S34

                       

16.3

 անդամահատումներ` վերին վերջույթներ

S48,58,68

                       

16.4

 անդամահատումներ` ստորին վերջույթներ

S78,88,98

                       

17

Այլ հիվանդություններ

X

                       

18

Ընդամենը

X

                       

4. Առաջին անգամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվածների թվաքանակի սեռային բաշխվածությունն ըստ հաշմանդամության պատճառների և ըստ հաշմանդամության խմբերի

Տողի

համա-րը

 

Ճանաչվել են հաշմանդամություն ունեցող անձ, մարդ

նրանցից` աշխատունակ տարիքի

Սյունակ 1-ից ըստ հաշմանդամության խմբերի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

I

II

III

հաշմանդա-մություն ունեցող

երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ընդհանուր հիվանդություններից

                       

2

Մանկուց

                       

3

Զինծառայութ-

յան հետ

կապված

                       
 

այդ թվում`

                       

3.1

Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելիս

                       

3.2

զինծառայութ-

յան ընթացքում

                       

3.3

զինվորական պարտակա-նությունները կատարելիս

                       

3.4

հակառա-

կորդի հետ շփման

գծում մարտա-

կան հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ

                       

3.5

 պահեստազորի վարժական հավաքներին մասնակցելու

ժամանակ

                       

3.6

 Հայրենական

մեծ պատերազմի և այլ պետություններում մարտական գործողությունների ժամանակ

                       

Տողի

համա-րը

 

Ճանաչվել են հաշմանդամություն ունեցող անձ, մարդ

նրանցից` աշխատունակ տարիքի

Սյունակ 1-ից ըստ հաշմանդամության խմբերի

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրան-ցից` կանայք

I

II

III

հաշմանդա-մություն ունեցող

երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Աշխատանքային խեղման

                       

5

Մասնագիտական հիվանդություն-ներից

                       

6

Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրա-

կայանի վթարի վերացման հետ կապված

                       

7

Բնական, տեխնածին և

այլ աղետների, ինչպես նաև դրանց վերացման աշխատանք-

ների ժամանակ ստացած հիվանդություն, խեղում, վնասվածք

                       

8

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6+7)

                       

5. Հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվելու նպատակով վերափորձաքննության արդյունքները

 

Տողի

համա-րը

Հաշմանդա-մության խումբը

մինչև վերափոր-ձաքննությունը

Վերափոր-ձաքննություն-ների քանակը,

միավոր

նրանցից` ճանաչվել են հաշմանդա-մություն ունեցող անձ

Սյունակ 3-ից ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

սյ. 5-ից` անժամ-կետ

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

սյ. 8-ից` անժամ-կետ

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

սյ. 11-ից` անժամ-կետ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

I խումբ

                         

2

II խումբ

                         

3

III խումբ

                         

4

18 տարին

լրացած հաշմանդա-մություն

ունեցող

երեխա

                         

5

Մինչև 18 տարեկան հաշմանդա-մություն

ունեցող

երեխա

                         

6

Ընդամենը

                         

որից` ժամկետանց գործեր (3 ամսից ավելի ժամկետային խզումով)

7

I խումբ

                         

8

II խումբ

                         

9

III խումբ

                         

10

18 տարին

լրացած հաշմանդա-մություն

ունեցող

երեխա

                         

11

Մինչև 18 տարեկան հաշմանդա-մություն ունեցող երեխա

                         

12

Ընդամենը

                         

 6. Վերադասության կարգով իրականացված փորձաքննության արդյունքները

Տողի

համա-րը

 

Փորձաքննվածների թվաքանակը, մարդ

այդ թվում`

ճանաչվել են հաշմանդամություն ունեցող անձ

հաշմանդամություն ունեցող անձ չեն ճանաչվել

I խումբ

II խումբ

III խումբ

հաշմանդամություն

ունեցող երեխա

բողո-քարկ-ման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկո-ղա-կան կարգով

բողո-քարկ-ման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկո-ղա-կան կարգով

բողո-քարկ-ման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկո-ղա-կան կարգով

բողո-քարկ-ման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկո-ղա-կան կարգով

բողո-քարկ-ման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկո-ղա-կան կարգով

բողո-քարկ-ման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկո-ղա-կան կարգով

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

I խումբ

                                   

2

նրանցից`

կանայք

                                   

3

II խումբ

                                   

4

նրանցից`

կանայք

                                   

5

III խումբ

                                   

6

նրանցից`

կանայք

                                   

7

Հաշմանդա-մություն ունեցող երեխա

                                   

8

նրանցից` աղջիկներ

                                   

9

Հաշմանդա-մություն ունեցող

անձի կարգավի-ճակ չի ունեցել

                                   

10

նրանցից` կանայք

                                   

11

Ընդամենը

                                   

12

նրանցից` կանայք

                                   

7. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց երաշխավորված վերականգնողական միջոցառումների քանակն ըստ վերականգնողական միջոցառումների տեսակների

 

Տողի

համա-րը

 

Վերականգնողական միջոցառումների քանակը, միավոր

այդ թվում` ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

հաշմանդամություն ունեցող երեխա

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` աղջիկներին

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Բժշկական վերականգնում

                   
 

այդ թվում`

                   

1.1

 վերականգնողական բուժում

                   

1.2

վերակառուցողական վիրաբուժություն

                   

1.3

առողջարանային բուժում

                   

1.4

պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն

                   
 

այդ թվում`

                   

1.4.1

պրոթեզ

                   

1.4.2

օրթեզ

                   

1.4.3

օրթո-պրոթեզ

                   

1.4.4

ռեկլինատոր

                   

1.4.5

կոշիկ

                   

14.6

օբտուրատոր

                   

1.4.7

սեղմիրան

                   

1.4.8

աղեկապ (բանդաժ)

                   

1.4.9

ապարատ

                   

1.4.10

այլ

                   

Տողի

համա-րը

 

Վերականգնողական միջոցառումների քանակը, միավոր

այդ թվում` ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

հաշմանդամություն ունեցող երեխա

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` աղջիկներին

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.5

վերականգնողական տեխնիկական միջոցներ

                   
 

այդ թվում`

                   

1.5.1

ձեռնափայտ

                   

1.5.2

հենակ

                   

1.5.3

քայլակ

                   

1.5.4

սայլակ

                   

1.5.5

սուպինատոր

                   

1.5.6

լսողական սարք

                   

1.5.7

կրծքագեղձի պրոթեզ

                   

1.5.8

աչքի պրոթեզ

                   

1.5.9

ձայնաստեղծ սարք

                   

1.5.10

այլ

                   

2

Մասնագիտական վերականգնում

                   
 

այդ թվում`

                   

2.1

մասնագիտական կողմնորոշում և խորհրդատվություն, վերամասնագիտացում

                   

2.2

մասնագիտական ուսուցում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում

                   

2.3

մասնագիտական ուսուցում միջին մասնագիտական հաստատությունում

                   

2.4

եզրակացություն աշխատանքի պայմանների և բնույթի վերաբերյալ (աշխատանքային երաշխավորագիր)

                   

2.5

այլ միջոցներ

                   

3

Սոցիալական վերականգնում

                   
 

այդ թվում`

                   

3.1

սոցիալ-կենցաղային հարմարեցում

                   

3.2

սոցիալ-միջավայրային հարմարեցում

                   
 

այդ թվում`

                   

3.2.1

խնամք

                   

3.2.2

տնային սպասարկում

                   

3.2.3

սպասարկում տուն-ինտերնատում

                   

3.2.4

սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում

                   

3.2.5

սոցիալ-իրավական խորհրդատվություն

                   

3.2.6

Բրայլի համակարգով ուսուցում

                   

3.2.7

սուրդոթարգմանությամբ ուսուցում

                   

4

Ընդամենը (1+2+3)

                   

Ղեկավար՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« ___ »____________20___թ.