Համարը 
թիվ 07-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.48
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 18-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 07-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 18-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի փետրվարի 19-ի ««Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 192-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 18-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 07-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20934

 

1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 20..թ.

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Մասնագիտու-թյուն

Մասնագիտու-թյան
դասիչը

 

Ընդուն-վել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ
կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

101

Ընդամենը

  Ընդամենը                  

102

այդ թվում` կանայք

                 

103

   

ընդամենը

                 

104

այդ թվում` կանայք

                 

105

   

ընդամենը

                 

106

այդ թվում` կանայք

                 

107

   

ընդամենը

                 

108

այդ թվում` կանայք

                 

109

   

ընդամենը

                 

110

այդ թվում` կանայք

                 

111

   

ընդամենը

                 

112

այդ թվում` կանայք

                 

113

   

ընդամենը

                 

114

այդ թվում` կանայք

                 

115

   

ընդամենը

                 

116

այդ թվում` կանայք

                 

117

   

ընդամենը

                 

118

այդ թվում` կանայք

                 

119

   

ընդամենը

                 

120

այդ թվում` կանայք

                 

121

   

ընդամենը

                 

122

այդ թվում` կանայք

                 

123

   

ընդամենը

                 

124

այդ թվում` կանայք

                 

125

   

ընդամենը

                 

126

այդ թվում` կանայք

                 

127

   

ընդամենը

                 

128

այդ թվում` կանայք

                 

129

   

ընդամենը

                 

130

այդ թվում` կանայք

                 

131

   

ընդամենը

                 

132

այդ թվում` կանայք

                 

133

   

ընդամենը

                 

134

այդ թվում` կանայք

                 

135

   

ընդամենը

                 

136

այդ թվում` կանայք

                 

Տողի հա-մարը

Մասնագիտու-թյուն

Մասնագիտու-թյան
դասիչը

 

Ընդուն-վել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ
կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

137

   

ընդամենը

                 

138

այդ թվում` կանայք

                 

139

   

ընդամենը

                 

140

այդ թվում` կանայք

                 

141

   

ընդամենը

                 

142

այդ թվում` կանայք

                 
 143    

ընդամենը

                 

 144

այդ թվում` կանայք

                 

145

Վերականգնվածներ

Ընդամենը                

146

այդ թվում` կանայք

               

147

Դուրս են մնացել (թողել են ուսումը)

Ընդամենը              

148

այդ թվում` կանայք

           
 

նրանցից` ըստ պատճառների

             

149

ֆիզիկական անկարողություններ (ներառյալ առողջականը)

ընդամենը

           

150

այդ թվում` կանայք

           

151

նյութական անկարողություններ (տնտեսական վիճակ)

ընդամենը

           

152

այդ թվում` կանայք

           

153

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

           

154

այդ թվում` կանայք

           

155

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

           

156

այդ թվում` կանայք

           

157

այլ (նշել)

ընդամենը

           

158

այդ թվում` կանայք

           

 2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

 

մարդ

Տողի
հա-
մարը

 

Ընդա-
մենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

16 և
ցածր

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 և
բարձր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

201

Ուսանողների թվաքանակը

                               

202

այդ թվում`

կանայք

                               

 

3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի

 

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ վճարաչափի

մինչև 150
հազ. դրամ

151 - 200 հազ. դրամ

201 - 300 հազ. դրամ

301 - 400 հազ. դրամ

401 - 500 հազ. դրամ

501 - 600 հազ. դրամ

601 - 700 հազ. դրամ

701 հազ. դրամ և ավելի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

301

Ուսանողների թվաքանակը

                 

302

այդ թվում` կանայք

                 

 4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

մարդ

Տողի հա-
մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 3000 դրամ

3000 - 4000 դրամ

4001 - 5000 դրամ

5001 դրամից ավելի

անվա-նական

1

2

3

4

5

6

7

8

401

Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը

           

402

այդ թվում` կանայք

           

5. Աշխատակազմը

 

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա- մենը

այդ թվում` կա-նայք

ունեն գիտական աստիճան

ունեն կոչում

դոկ-տորի

այդ թվում` կա-նայք

թեկ-նա-ծուի

այդ թվում` կանայք

ակադե-միկոսի

այդ թվում` կա-նայք

պրո-ֆե-սորի

այդ թվում` կա-նայք

դոցեն-տի

այդ թվում` կա-նայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

501

Ընդամենը (502+508+509+510+513)

                       
 

այդ թվում`

                       

502

 հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմ

                       
 

նրանցից աշխատում են`

                       

503

1-ից ավելի հաստիքային դրույքով

                       

504

 1 դրույքով

                       

505

 0.75 դրույքով

                       

506

 0.5 դրույքով

                       

507

 0.25 դրույքով

                       

508

 համատեղությամբ դասավանդողներ

                       

509

 ժամավճարով աշխատողներ

                       

510

 ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

                       

 

 նրանցից`

                       

511

 ավագ լաբորանտներ

                       

512

 լաբորանտներ

                       

513

 այլ

     

6. Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Պաշտոնի
անվանումը

Ընդա-մենը, մարդ

այդ թվում` կա-նայք

նրանցից` ունեն

Սյունակ 3-ից`
վարչա-կան համա-տեղող-
ներ

այդ թվում` կա-նայք

գիտական աստիճան

կոչում

դոկ-տորի

այդ թվում` կա-նայք

թեկ-նա-ծուի

այդ թվում` կա-նայք

պրոֆե-սորի

այդ թվում` կա-նայք

դոցեն-տի

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

601

Գիտամանկա-վարժական աշխատակազմ, ընդամենը

                       
 

նրանցից

                       

602

ռեկտոր, ուսումնական և գիտական աշխատանք-
ների գծով պրոռեկտորներ

                       

603

դեկաններ

                       

604

ամբիոնների վարիչներ

                       

605

 պրոֆեսորներ` ամբիոնների կազմում

                       

606

դոցենտներ` ամբիոնների կազմում

                       

607

ավագ դասախոսներ

                       

608

ասիստենտներ

                       

609

դասախոսներ

                       

610

Գիտական աշխատակազմ,
ընդամենը

                       
 

նրանցից

                       

611

գլխավոր գիտաշխատող-ներ

                       

612

 առաջատար գիտաշխատող-ներ

                       

613

ավագ գիտաշխատող-ներ

                       

614

գիտաշխատող-ներ

                       

615

կրտսեր գիտաշխատող-ներ

                       

616

այլ պաշտոններ զբաղեցնող գիտական աշխատողներ

                       

7. Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Գիտության
բնագավառի
անվանումը

Ընդա-մենը

այդ թվում` կանայք

նրանցից` ունեն

գիտական աստիճան

կոչում

դոկ-տորի

այդ թվում` կանայք

թեկնա-ծուի

այդ թվում` կանայք

պրոֆե-սորի

այդ թվում` կանայք

դոցենտի

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

701

Ընդամենը                    
 

 այդ թվում

                   

702

ֆիզիկամաթեմա-տիկական

                   

703

քիմիական

                   

704

կենսաբանական

                   

705

երկրաբանական

                   

706

տեխնիկական

                   

707

գյուղատնտեսական

                   

708

պատմական

                   

 709

տնտեսագիտական

                   

710

փիլիսոփայական

                   

711

բանասիրական

                   

712

աշխարհագրական

                   

713

իրավաբանական

                   

714

մանկավարժական

                   

715

բժշկական

                   

716

դեղագործական

                   

717

անասնաբուժական

                   

718

արվեստագիտության

                   

719

ճարտարապետության

                   

720

հոգեբանության

                   

721

ռազմագիտության

                   

722

                     

723

                     

8. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

քառ. մ


Տողի հա-մարը

 

Շենքի ընդհանուր մակերեսը

այդ թվում`

Հանրա-կացա-րանի կարիք ունեցող ուսա-նողների  թվա-քանակը,
մարդ

նրանցից` ապրում են հան-րակա-ցարան-
ներում

ընդա-
մենը

որից` վարձա-
կալած

տրված է վար- ձակա-
լության

ուսում-
նական

ուսում-նա-
օժան-
դակ

օժան-
դակ

բնակելի

ընդա-
մենը

այդ թվում` զբաղեցրած է

տվյալ
ուսում- նական
հաստա-տության ուսանող-ներով

այլ կրթօջախի ուսանող-
ներով

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

801

Ընդամենը

                     

802

այդ թվում`
ուսում-
նական շենքեր

             

X

X

X

X

803

ուսումնա-լաբորատոր
շենքեր

             

X

X

X

X

804

հանրա-
կացարաններ

                 

X

X

805

այլ շինություններ (առանձին սպորտդահլիճ, ճաշարան և այլն)

                 

X

X

 9. Օտարերկրացի ուսանողների թվաքանակը

 

մարդ

Տողի
հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

901

             

902

             

903

             

904

             

905

             

906

             

907

             

908

             

909

             

910

             

911

             

912

             

913

             

914

             

915

Ընդամենը

           

 

1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր

մարդ

Տողի
հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

1001

             

1002

             

1003

             

1004

             

1005

             

1006

             

1007

             

1008

             

1009

             

1010

             

1011

             

1012

             

1013

             

1014

             

1015

Ընդամենը

           

 

10. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-
սական միջոց-ների
մնա-ցորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում`

մնա-
ցորդը
տարե-սկզ-բին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-թա-կան ծախ-սեր

ոչ նյու-
թական ծառա-յություն-ների վճարում-ներ

գոր-ծուղ-ման ծախ-սեր

աշխա-տա-
վարձ և դրան
հավա-սա-րեցված վճա-րումներ

կրթա-թոշակ

հիմնա-
վերա-
նորոգ-
ման,
սարքա-վորում-
ների և գույքի ձեռքբեր-ման

այլ ծախ-սեր

ընդա-մենը

այդ թվում`

բյու-
ջեից (պետա-կան
և համայն-քային)

ուսանողներից ուսման դիմաց վճարումները

բնակ-
չութ-յանը
մատուց-
ված ծառա-յություն-ներից

այլ
վճարովի
ծառա-յութ-յուն-ներից

նվի-րատ-վութ-յուն-ներ

վարձա-կալու-թյունից

այլ եկա-մուտ-ներ

իրավա-բանա-կան ան- ձանցից

բնակ-չությու-նից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       

 

Ղեկավար`

____________________

 

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)`


____________________

 


____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« __ »______ ____20___թ.

 

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 07-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով կարգավորում են «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը կազմում են բարձրագույն ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հոկտեմբերի 5-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՐՍԵՐԻ

 

6. Սյունակ 3-ում լրացվում է մասնագիտության դասիչը, որը հաստատվում է Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության կողմից (տողեր 101-144):

7. Սյունակ 5-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների:

8. Սյունակ 6-ում լրացվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-144), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 7-12-ում:

9. Սյունակ 13-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-144):

10. Տող 145-ում լրացվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 6-12-ի:

11. Տող 147-ում լրացվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 7-12-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների բերվում է տողեր 149-158-ում:

 

III. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԻ

 

12. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 3-18) լրացվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 202):

 

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՎՃԱՐԱՉԱՓԵՐԻ

 

13. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի (սյունակներ 3-11) լրացվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 302):

 

V. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԻ

 

14. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 3-8) լրացվում է տող 401-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 402):

 

VI. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

15. Տող 501-ում լրացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանց բաշխվածությունն ըստ գիտական աստիճանի (սյունակներ 5-8) և ըստ գիտական կոչման (սյունակներ 9-14):

 

VII. ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

16. Սյունակ 3-ում լրացվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 601) և գիտական աշխատակազմի (տող 610) ընդհանուր թվաքանակները, որոնցից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 7-10) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 11-14):

17. Սյունակ 5-ում լրացվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 601) և գիտական աշխատակազմի (տող 610) վարչական համատեղողների ընդհանուր թվաքանակները:

 

VIII. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ

 

18. Սյունակ 3-ում լրացվում է հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակն ըստ գիտության բնագավառների, որից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 5-8) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 9-12):

 

IX. ՈՒՍՈՒՄՆԱԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

19. Սյունակ 3-ում լրացվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 802-805), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 4):

20. Սյունակ 12-ում լրացվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 13):

21. Այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:

 

X. ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

22. Սյունակ 2-ում լրացվում է երկրի անվանումը:

23.Սյունակ 3-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

24. Սյունակ 5-ում լրացվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

25. Սյունակ 7-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

26. «Նրանցից՝ սփյուռքահայեր» ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 22-25-րդ կետերին համապատասխան` սփյուռքահայ ուսանողների համար:

 

XI. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

27. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

28. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

29. Սյունակ 2-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

30. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները լրացվում են սյունակներ 3-11-ում:

31. Սյունակ 12-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում լրացվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում լրացվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում լրացվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) սյունակ 18-ում լրացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

7) սույն կետի 1)-6) ենթակետերում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը լրացվում են սյունակ 19-ում:

32. Սյունակ 20-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին: