Համարը 
թիվ 12-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.53
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԴԱՀԿ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 165-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 12-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԴԱՀԿ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 165-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Ձև 1-ԴԱՀԿ (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Ձև թիվ 1-դահկ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 165-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 12-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20936

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի օգտին, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հայցերով գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով բռնագանձված և չվերականգնված մնացորդ գումարները

 

 հազ. դրամ

Տողի հա-մարը

 

Փաստացի բռնագանձված գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանում

Չվերականգնված մնացորդ գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

1

2

1)

ք. Երևան

   

2)

Արագածոտն

   

3)

Արարատ

   

4)

Արմավիր

   

5)

Գեղարքունիք

   

6)

Լոռի

   

7)

Կոտայք

   

8)

Շիրակ

   

9)

Սյունիք

   

10)

Վայոց ձոր

   

11)

Տավուշ

   

12)

Ընդամենը

   

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի օգտին քրեական գործերով գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով բռնագանձված և չվերականգնված մնացորդ գումարները

 

 հազ. դրամ

Տողի

համարը

 

Փաստացի բռնագանձված գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանում

Չվերականգնված մնացորդ գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

1

2

1)

ք. Երևան

   

2)

Արագածոտն

   

3)

Արարատ

   

4)

Արմավիր

   

5)

Գեղարքունիք

   

6)

Լոռի

   

7)

Կոտայք

   

8)

Շիրակ

   

9)

Սյունիք

   

10)

Վայոց ձոր

   

11)

Տավուշ

   

12)

Ընդամենը

   

3. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց օգտին գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով բռնագանձված և չվերականգնված մնացորդ գումարները

 

 հազ. դրամ

Տողի հա-մարը

 

Իրավաբանական անձանց օգտին

Ֆիզիկական անձանց օգտին

փաստացի բռնագանձված գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանում

չվերականգնված մնացորդ գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

փաստացի բռնագանձված գումարը հաշվետու ժամանակա-շրջանում

չվերականգնված մնացորդ գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

1

2

3

4

1)

ք. Երևան

       

2)

Արագածոտն

       

3)

Արարատ

       

4)

Արմավիր

       

5)

Գեղարքունիք

       

6)

Լոռի

       

7)

Կոտայք

       

8)

Շիրակ

       

9)

Սյունիք

       

10)

Վայոց ձոր

       

11)

Տավուշ

       

12)

Ընդամենը

       

4. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի օգտին գույքային բնույթի այլ կատարողական վարույթներով բռնագանձված և չվերականգնված մնացորդ գումարները

 հազ. դրամ

Տողի

համարը

 

Փաստացի բռնագանձված գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանում

Չվերականգնված մնացորդ գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

1

2

1)

ք. Երևան

   

2)

Արագածոտն

   

3)

Արարատ

   

4)

Արմավիր

   

5)

Գեղարքունիք

   

6)

Լոռի

   

7)

Կոտայք

   

8)

Շիրակ

   

9)

Սյունիք

   

10)

Վայոց ձոր

   

11)

Տավուշ

   

12)

Ընդամենը

   

5. Գույքային բնույթի բոլոր կատարողական վարույթներով բռնագանձված և չվերականգնված մնացորդ գումարները

 

 հազ. դրամ

Տողի

հա-

մարը

 

Փաստացի բռնագանձված գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանում

Չվերականգնված մնացորդ գումարը

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

1

2

1)

ք. Երևան

   

2)

Արագածոտն

   

3)

Արարատ

   

4)

Արմավիր

   

5)

Գեղարքունիք

   

6)

Լոռի

   

7)

Կոտայք

   

8)

Շիրակ

   

9)

Սյունիք

   

10)

Վայոց ձոր

   

11)

Տավուշ

   

12)

Ընդամենը

   

6. Կատարողական վարույթների շարժը

 

միավոր

Տողի համարը

Կատարողական վարույթները

Ընդամենը

1)

Առկա էին հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում

 

2)

Ստացվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում

 

3)

Կարճվել և ավարտվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում

 

4)

Մնացել են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

 

 7. Ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով գանձված գումարը __________________ հազ.դրամ

 8. Հայցի ապահովման կատարողական վարույթներով վերականգնված գումարը ______________հազ. դրամ

 9. Ընդամենը բոլոր կատարողական վարույթներով ______________________ հազ. դրամ

Ղեկավար՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)`

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« ___ »____________20___թ.