Համարը 
N 858-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.07.15/45(417) Հոդ. 872
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.06.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.06.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
30.06.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.07.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԾՈՎ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
30 հունիսի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

16 հունիսի 2005 թվականի N 858-Ն

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԾՈՎ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 265-Ն որոշման 13.2-րդ կետին  համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 13 խմբի 05 ենթախմբի «01. «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող պետական  պատվեր» ծրագրով նախատեսված պետական պատվերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։


  

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. հունիսի 27
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
հունիսի 16-ի N 858-Ն որոշման

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ`
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԾՈՎ

Աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները

 

 

 

2005 թվականի ֆինանսավորման սահմանագումարը (հազ. դրամ)

Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների`

 

 

 

 

 

 

մշակման ենթակա տեխնիկական կանոնակարգի անվանումը

Աշխատանքի վերջնական արդյունքը

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման աշխատանքները

«Մեքենաշինական արտադրանքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Վերելակների և դրանց շահագործման անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Ծխախոտի վերաբերյալ տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի ու դրա փամփուշտների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Կշռածրարման, վաճառքի և ներմուծման ժամանակ
ցանկացած տիպի փաթեթվածքներում չափածրարված ապրանքների քանակին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող անվտանգ ապակիների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

«Սննդի ապահովման ծառայություններին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

Աշխատանքների ծավալը

 

 

1 («Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթերի փաթեթ)

x

x

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն
(հազ. դրամ)

x

 

 

 

x

x

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն
(հազ. դրամ)

x

 

12888.0

 

6444.0

10310.0

12888.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ազգային ստանդարտների մշակման աշխատանքները

Խաղալիքների անվտանգություն. Հավաքածուներ քիմիական փորձերի և համանման զբաղմունքների համար
ՀՍՏ ԵՆ 71-4 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Խաղալիքների անվտանգություն. Խաղային լրակազմեր (հավաքածուներ), որոնք ներառում են քիմիական նյութեր և քիմիական փորձերի կատարման հավաքածուներ չեն
ՀՍՏ ԵՆ 71-5 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Պինդ պարարտանյութերի և հողի բերրիությունը բարձրացնելու համար կալցիում և մագնեզիում պարունակող նյութերի նմուշառումը և նմուշների նախապատրաստումը
ՀՍՏ ԵՆ 1482 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Սարքավորանքի անվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ ՀՍՏ ԵՆ 1070 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

  Ճանապարհային տրանսպորտ.
Արգելակի հեղուկ ոչ նավթային հիմքով
ՀՍՏ ԻՍՕ 4925 մշակում
ստանդարտների ընդունում    

 

Ճանապարհային տրանսպորտ. Արգելակի հեղուկ նավթային հիմքով էներգիա կուտակող հիդրավլիկ արգելակների համար ՀՍՏ ԻՍՕ 7308 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Նավթամթերք. Միջին նավթաթորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձր արդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի մեթոդ` բեկման ցուցիչի որոշումով ՀՍՏ ԵՆ 12916 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Ճանապարհային տրանսպորտ. Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների տարաների մակնշում ՀՍՏ ԻՍՕ 3871 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Ծխախոտահումք և ծխախոտային արտադրանք. Քլորօրգանական պեստիցիդների մնացորդային քանակությունների որոշում.Գազային քրոմատագրման մեթոդ. ՀՍՏ ԻՍՕ 4389 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Սննդամթերք. Տեղեկատվություն սպառողի համար. Ընդհանուր պահանջներ ՀՍՏ մշակում (ՀՍՏ 189-2000 փոխարեն)

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Պահածոներ. Հյութեր, նեկտարներ և հյութեր պարունակող ըմպելիքներ.Տերմիններ և սահմանումներ ՀՍՏ 232-2004 փոփոխության մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ստանդարտների կառուցումը, շարադրումը, ձևավորումը և բովանդակությունը
ՀՍՏ 1.5-99 վերանայում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տեխնիկական հանձնաժողովների կազմավորման և աշխատանքների կազմակերպման կարգ. Կանոնների մշակում (ՀՀ ՂՓ 07334.1.008-97 փոխարեն)

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ ՀՍՏ 1.1 մշակում
(ՀՍՏ 52-91 փոխարեն)

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Որակի կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում
ՀՍՏ 5.7-2000 վերանայում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Անձերի սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
ՀՍՏ ԻՍՕ/ ԻԷԿ 17025 փոփոխության մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Որակի կառավարման համակարգի աուդիտի անցկացման կարգի վերաբերյալ ցուցումներ ՀՍՏ ԻՍՕ 19011 մշակում (ՀՍՏ ԻՍՕ 10011-1-90, ՀՍՏ ԻՍՕ 10011-2-91,
ՀՍՏ ԻՍՕ 10011-3-91 փոխարեն)

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Էկոլոգիական սերտիֆիկացում. Էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման սկզբունքները, չափանիշները և կարգը

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Էկոլոգիական կառավարում. Էկոլոգիամիտության բնութագրերի գնահատում. Ընդհանուր դրույթներ ՀՍՏ ԻՍՕ 14031 մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

Երկրների անունների դասակարգիչ ՀԴ 002-99 փոփոխության մշակում

դասակարգչի ընդունում

 

 

Աշխատանքների ծավալը

 

 

1 («Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթերի փաթեթ)

x

x

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

x

 

 

 

x

x

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

x

 

6883.0

 

3442.0

5506.0

6883.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջպետական և միջազգային ստանդարտացման աշխատանքներ

1. Միջպետական և միջազգային ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպում
1.1. Միջպետական (ԳՕՍՏ) և միջազգային (ԻՍՕ) ստանդարտների նախագծերի փորձաքննության կազմակերպում

 

ստանդարտների նախագիծ

 

 

 

1.2. Միջպետական և միջազգային ստանդարտների նախագծերի էլեկտրոնային քվեարկություն

քվեարկության թերթիկներ

 

 

 

1.3. ԱՊՀ երկրների ստանդարտացման միջպետական խորհրդի և Միջազգային ստանդարտացման կազմակերպության (ԻՍՕ) աշխատանքների կազմակերպում

ԱՊՀ ստանդարտացման միջպետական խորհրդի որոշում և ԻՍՕ վեհաժողով

 

 

Աշխատանքների ծավալը

 

 

1 («Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթերի փաթեթ)

x

x

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

x

 

 

 

x

x

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

x

 

1728.0

 

864.0

1382.0

1728.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքներ

1. Ստանդարտացման ազգային ֆոնդի վարում
1.1. Ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի ֆոնդի համալրում և հաշվառում
1.2. Ընդունված ազգային ստանդարտների գրանցում
1.3. ՀՀ-ում գործող ազգային ստանդարտների ֆոնդի վարում

 

ստանդարտների ազգային ֆոնդի ստեղծում

 

 

 

2. Տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում
2.1. ՀՀ կազմակերպությունների տեղեկատվական սպասարկում
2.2. «Ստանդարտ» տեղեկատվական-որոնման ավտոմատացման համակարգի ներդրում
2.3. ՀՀ-ում գործող ստանդարտների ամբողջ տեքստի տվյալների բազայի (էլեկտրոնային տարբերակների) ստեղծում, հաշվառում և պահում
2.4. ԱՀԿ անդամ երկրների տեղեկատվական (հարցման) կենտրոններին համապատասխան հարցումների տրամադրում

տեղեկատվական սպասարկում

 

 

 

2.5. Ազգային ստանդարտների կատալոգի, եռամսյակային տեղեկատուի նախապատրաստում և հրատարակում

 

 

 

Աշխատանքների ծավալը

 

 

1 («Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթերի փաթեթ)

x

x

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

x

 

 

 

x

x

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

x

 

4608.0

 

2304.0

3686.0

4608.0

Գնման ենթակա սարքավորումների և նյութերի անվանումը

Ֆինանսավորման ծավալը

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ին կիսամյակ

9 ամիս

տարի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Համակարգչային տեխնիկայի գնում

 

 

 

 

 

 

(Պենտիում IV, մոնիտոր, տպիչ HP 1010)` ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

հատ

2

 

735.0

1464.2

1472.0

2. Նյութեր
(թուղթ, տոներ, քարթրիջ)`
ներառյալ ԱԱՀ-ն (հազ. դրամ)

 

 

 

 

542.0

 

868.0

 

1083.0

                Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

1277.0

2332.2

2555.0

            Ընդամենը

 

 

 

14331.0

23216.2

28662.0

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան