Համարը 
թիվ 15-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.05.15/16(684) Հոդ.100
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
11.05.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.05.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.05.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 61-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

11 մայիսի 2020 թ.

թիվ 15-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 61-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի դրույթներով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «2020 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Մաս 1-ի`

ա. 1.4.2.-րդ բաժնի 23-րդ և 24-րդ կետերը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ

 

«

23.

142001

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման վարչական վիճակագրական տվյալներ աշխատողների թվաքանակի, աշխատաժամերի և աշխատանքի վարձատրության մասին
- նախնական
- ճշգրտված

Պետական եկամուտների կոմիտեի միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և ավելի վարձու աշխատող ունեցող գործատուների

ըստ հանրապետության, մարզերի և ք.Երևանի, գործունեության տեսակների, տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների, սեռի, տարիքային խմբերի

ամսական

24
54

 

24.

142002

Մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձ՝
անվանական և զուտ.
- 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների
- 50 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների

Պետական եկամուտների կոմիտեի միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և ավելի վարձու աշխատող ունեցող գործատուների

 

ամսական

   

- ամսական(նախնական)

ըստ հանրապետության, գործունեության տեսակների, տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների

25(դեկտեմբերը` 31-րդ օրը)

1000-301,
1000-401,
1000-402,
1400-101
Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

- ամսական (ճշգրտված)

55 (նոյեմբերը` 60-րդ օրը, դեկտեմբերը` 65-րդ օրը)

- 2019թ. IV եռամսյակ (նախնական)(ճշգրտված)

ըստ հանրապետության, սեռի, տարիքային խմբերի,
գործունեության տեսակների, տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների, կազմակերպության չափի

35
65

1000-401,
1000-402,
5900-201,
1400-101

- 2020թ. I եռամսյակ (նախնական)(ճշգրտված)

35
65

- 2020թ. II եռամսյակ (նախնական)(ճշգրտված)

35
65

- 2020թ. III եռամսյակ (նախնական)(ճշգրտված)

35
65

- 2020թ. IV եռամսյակ (նախնական)(ճշգրտված)

35
65

- 2019թ. տարեկան (նախնական)(ճշգրտված)

ըստ հանրապետության, մարզերի և Երևան քաղաքի, սեռի, տարիքային խմբերի

31
65

1000-102,
1000-103,
1000-104,
1000-105,
1400-101,
1000-204,
1000-401,
1000-402,
5800-301,
5900-201,
ArmStatBank,
Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

»,

 

բ. 4-րդ բաժնի 4.2.-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

 

«

4.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

35

420001

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալները

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ հանրապետության,
երկրների, ներդրումների տեսակների, գործունեության տեսակների, մարզերի

I, II, III եռամս-յակներ

95/97

1000-401,
1000-402,
1000-102

IV
եռամսյակ

6 ապրիլի

36

420002

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի բաշխվածությունը

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ գործունեության տեսակների-երկրների

I, II, III եռամս-յակներ

95/97

1000-401,
1000-402

IV եռամսյակ

6 ապրիլի

37

420003

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների համախառն հոսքերն ու մաքուր պաշարները

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ երկրների, գործունեության տեսակների

I, II, III եռամս-յակներ

95/97

1000-401,
1000-402

IV եռամսյակ

6 ապրիլի

38

420004

Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական կազմակերպություններում ոչ ռեզիդենտների կողմից իրականացված օտարերկրյա ներդրումները

Կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն

ըստ երկրների

I, II, III եռամս-յակներ

95/97

1000-401,
1000-402

IV եռամսյակ

6 ապրիլի

39

420005

Օտարերկրյա ներդրումներ

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) Կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն

ըստ հանրապետության, երկրների, ներդրումների տեսակների, գործունեության տեսակների

տարեկան

31
օգոստոսի

1000-101

40

420006

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալները

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ երկրների, գործունեության տեսակների, գործունեության տեսակների-երկրների

տարեկան

30 հունիսի

տվյալների բազաներ

41

420007

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հոսքերն ու պաշարները

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ երկրների

տարեկան

30 հունիսի

տվյալների բազաներ

42

420008

Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների արտաքին պարտավորությունների սպասարկման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ձև N 9-պարտավորություն (եռամսյակային)

ըստ ժամկետայնության

I, II, III եռամս-յակներ

95/97

Կենտրոնական բանկ

IV եռամսյակ

165/167

43

420009

Օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ երկրների,
գործունեության տեսակների

I, II, III եռամս-յակներ

105/107

Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն

IV եռամսյակ

20

ապրիլի

44

420010

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումները, նախնական

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ գործիքակազմի, երկրների, գործունեության տեսակների

I եռամսյակ,
II եռամսյակ,
III եռամսյակ,
IV եռամսյակ

29 մայիսի,
28 օգոստոսի,
27 նոյեմբերի,
16 մարտի

Կենտրոնական բանկ

45

420011

Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումները, ԿԲ լրահաշվարկներով

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)

ըստ գործիքակազմի, երկրների, գործունեության տեսակների

I եռամսյակ,
II եռամսյակ,
III եռամսյակ,
IV եռմասյակ

19 հունիս,
21 սեպտեմբեր,
18 դեկտեմբերի,
23 մարտի

Կենտրոնական բանկ

».

2) Մաս 13-ի «ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը 2019 թվականին» գլխի վերնագրի բառերը փոխարինել «ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը 2020 թվականին» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան