Համարը 
N 808-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2020.05.27/55(1610).1 Հոդ.681.12
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.05.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.05.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.05.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

21 մայիսի 2020 թվականի N 808-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ և 6-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2020/2021 ուսումնական տարվա՝

1) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը՝

ա. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ՝ 151 տեղ,

բ. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, միջպետական համաձայնագրերով` 24 տեղ.

2) դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը՝ պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ՝ 13 տեղ.

3) առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2020/2021 ուսումնական տարում ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման թափուր մնացած տեղերը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի և գիտական կազմակերպությունների ներկայացրած լրացուցիչ հայտերը, վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18-20 միավոր և մրցույթի արդյունքում հավասար միավորներ ստացած դիմորդներին կամ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18-20 միավոր ստացած դիմորդներին՝ ըստ առավելագույն գնահատականի, անհրաժեշտության դեպքում, պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 28-րդ կետի պահանջները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

2020 թ. մայիսի 23

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

մայիսի 21-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

NN
ը/կ

Բուհը,
գիտական կազմակերպությունը

Գերատեսչական պատկանելությունը

Մասնագիտությունը

2020/2021 ուս. տարի

ասպիրան-տուրա

դոկտորան-տուրա

1.

Երևանի պետական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ա.01.05

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

1

   

Ա.01.06

Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

1

   

Ա.01.07

Հաշվողական մաթեմատիկա

1

   

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

   

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

1

   

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

2

   

Ա. 04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

   

Ա.04.21

Լազերային ֆիզիկա

1

   

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

1

   

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

   

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա (2 տեղ՝ ՍԻՆՈՓՍԻՍ)

3

   

Է.00.01

Հայոց պատմություն (1 տեղը` Արցախի Հանրապետություն)

2

   

 Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ

1

   

Ը.00.01

Ընդհանուր տնտեսագիտություն

1

   

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

   

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

   

Ը.00.08

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

2

   

Թ.00.05

Կրոնի տեսություն և պատմություն

1

   

Ժ.01.01

Հայ դասական գրականություն

1

1

 

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

1

   

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

   

Ժ.02.07

Ռոմանոգերմանական լեզուներ (անգլերեն)

1

   

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

   

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

1

   

ԺԲ.00.04

Դատական իրավունք

1

   

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

1

   

ԺԵ.00.01

Դեղագիտություն

1

   

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն

1

   

ԺԹ.00.04

Բժշկական հոգեբանություն

1

   

ԻԲ.00.01

Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ

1

   

ԻԳ.00.01

Քաղաքական գիտության տեսություն

1

   

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ

1

   
 

Ընդամենը

     

37

1

 

2.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ա.01.04

Երկրաչափություն և տոպոլոգիա

1

   

Ե.02.01

Մեքենագիտություն

1

   

Ե.11.01

Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր

1

   

Ե.11.17

Բժշկական նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներ

1

   

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր (1 տեղը՝ ՍԻՆՈՓՍԻՍ)

3

   

Ե.13.03

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները

1

   

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

   

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

1

   

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ և դրանց կառավարումը

1

   

Ե.14.02

Միջուկային էներգետիկ կայանքներ

1

   

Ե.14.03

Ջերմաէներգետիկա

1

   

Ե.14.04

Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ

1

   

Ե.16.01

Նյութագիտություն

1

   

Ե.16.02

Մետալուրգիա

1

   

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա (3 տեղը՝ ՍԻՆՈՓՍԻՍ)

6

   

ԻԴ.02.01

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում

1

   
 

Ընդամենը

     

23

   

3.

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ը.00.01

Ընդհանուր տնտեսագիտություն

1

   

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (1 տեղը՝ Արցախի Հանրապետություն)

4

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

2

1

 

Ը.00.06

Միջազգային տնտեսագիտություն (1 տեղը՝ Արցախի Հանրապետություն)

2

   

Ը.00.08

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

2

   
 

Ընդամենը

     

11

2

 

4.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ե.05.01

Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

1

   

Ե.20.01

Գյուղատնտեսության արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ

1

   

Ե. 23.06

Գեոդեզիա՝ ներառյալ քարտեզագրությունը և կադաստրը

1

   

Զ. 01.01

Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա

1

   

Զ. 01.02

Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն

2

   

ԺԶ.00.01

Անասնաբուժություն

1

   
 

Ընդամենը

     

7

   

5.

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԺԴ.00.03

Ներքին հիվանդություններ (ինֆեկցիոն)

1

   

ԺԴ.00.06

Մանկաբուժություն

1

   

ԺԴ.00.07

Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն

1

   

ԺԴ.00.10

Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա

1

   

ԺԴ.00.17

Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում

1

   

ԺԴ.00.19

Աչքի հիվանդություններ (Արցախի Հանրապետություն)

1

   
 

Ընդամենը

     

6

   

6.

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ե.23.01

Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա

1

   

Ե.23.03

Շենքերի, կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում

-

1

 

Ե.23.06

Գեոդեզիա՝ ներառյալ քարտեզագրությունը և կադաստրը

1

   

ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն

2

1

 
 

Ընդամենը

     

4

2

 

7.

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (քիմիա, մաթեմատիկա)

2

   

ԺԳ.00.01

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

1

   
 

Ընդամենը

     

3

   

8.

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ժ.02.02

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

1

   

Ժ.02.07

Ռոմանոգերմանական լեզուներ

2

   
 

Ընդամենը

     

3

   

9.

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, դիզայն

1

   

Է.00.05

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն

1

   
 

Ընդամենը

     

2

   

10.

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

   

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

   

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ

1

   

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն

1

   
 

Ընդամենը

     

4

   

11.

Հայ-ռուսական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ա. 04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

   

Բ.00.03

Օրգանական քիմիա

1

   

Է.00.04

Ազգագրություն

1

   

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

-

1

 

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն

1

   

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

   

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

   

Ժ.02.04

Սլավոնական լեզուներ

1

   
 

Ընդամենը

     

7

1

 

12.

Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

   

Ա.04.16

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

1

   
 

Ընդամենը

     

2

   

13.

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

Զ.01.02

Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն

1

   
 

Ընդամենը

     

1

   

14.

Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարություն

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը

1

   
 

Ընդամենը

     

1

   

15.

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ա.04.20

Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա

1

   
 

Ընդամենը

     

1

   

16.

Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

1

 

Ընդամենը

     

1

1

 

17.

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

1

   

Ընդամենը

     

1

   

18.

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԺԷ.00.02

Երաժշտական արվեստ

1

   

Ընդամենը

     

1

   

19.

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա

1

   

Ընդամենը

     

1

   

20.

Հայաստանում Եվրոպական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

1

   

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

-

2

 
 

Ընդամենը

     

1

2

 

21.

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

Ա.01.01

Մաթեմատիկական անալիզ

1

   

Մեխանիկայի ինստիտուտ

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

   

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

   

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

1

   

Բյուրականի աստղադիտարան

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

   

ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն ՄԿ

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

   

Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմա-բանության ինստիտուտ

ԻԴ.01.08

Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ

1

   

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.21

Լազերային ֆիզիկա

1

   

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

   

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

   

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Ե.17.01

Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա

1

   

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

ԻԴ.01.01

Ընդհանուր երկրաբանություն

1

   

Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Բ.00.04

Ֆիզիկական քիմիա

1

   

Գ. Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

1

   

«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

1

   

Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

1

   

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

Գ.00.08

Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա

1

   

Մոլեկուլային և կենսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.03

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1

   

Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն

Է.00.03

Հնագիտություն

1

   

Պատմության ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

   

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Ա.04.03

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

   

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.03

Հնագիտություն

1

   

Է.00.04

Ազգագրություն

1

   

Արվեստի ինստիտուտ

ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն և ճարտարապետության դիզայն

1

   

Տնտեսագիտության ինստիտուտ

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

   

Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

1

   

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

   

Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

ԻԴ.04.01

Երկրաբնապահպանություն

2

   

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

 ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

1

   

Արևելագիտության ինստիտուտ

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ

1

   
 

Գիտակրթական միջազգային կենտրոն

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

1

 
 

Ընդամենը

     

32

1

 
 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

   

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

1

   
 

Ընդամենը

     

2

    

Պահուստային տեղեր

       

3

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

151

13

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան