Համարը 
N 367-Լ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.07.01-2020.07.12 Պաշտոնական հրապարակման օրը 03.07.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.06.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.06.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.07.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը և կիրառվում է որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվող անձանց նկատմամբ:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 հունիսի 2020 թվականի N 367-Լ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝

1. Հաստատել հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությունները սահմանվում են հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1191-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը և կիրառվում է որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվող անձանց նկատմամբ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվարչապետ

Տ. Ավինյան

   

2020 թ. հունիսի 29

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ փոխվարչապետի 2020 թ.

հունիսի 29-ի N 367-Լ որոշման

 

ՑԱՆԿԸ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

N

Մասնագիտությունը

Ծածկագիրն` ըստ
Կառավարության 2014 թվականի
հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման

1.

Տնտեսագիտություն

0311

2.

Հաշվապահություն և հարկային գործ

0411

3.

Ֆինանսներ

0412

4.

Կառավարում և վարչարարություն

0413

5.

Շուկայագիտություն

0414

6.

Իրավունք

0421

7.

Մաթեմատիկա

0561

8.

Վիճակագրություն

0562

9.

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

0611

10.

Միջոլորտային մասնագիտություններից`

1)

ագրոէկոնոմիկա

0318

2)

ագրոբիզնես

0418

3)

բիզնես վարչարարություն

0418

4)

ֆինանսական մաթեմատիկա

0568

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվարչապետ

Տ. Ավինյան

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 3 հուլիսի 2020 թվական