Համարը 
N 1936-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.01.14/3.1  Հոդ.26.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
21.12.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
28.01.2023

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
21 դեկտեմբերի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ հոդվածների պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` համաձայն N 2 հավելվածի.

գ) կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

(1-ին կետը լրաց. 09.08.18 N 880-Ն) 

1.1. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետի «գ» ենթակետով չնախատեսված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու նպատակահարմարության դեպքում կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպությունների կողմից համապատասխան բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի լիցենզավորման համար հիմք են ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

(1.1-ին կետը լրաց. 09.08.18 N 880-Ն) 

1.2. Սահմանել, որ`

1) սույն որոշման N 3 հավելվածի 1-ին գլխում ներկայացված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները պարտադիր ապահովվում են կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպությունների կողմից քրեակատարողական հիմնարկներում ծավալվող գործունեության շրջանակներում.

2) սույն որոշման N 3 հավելվածի 2-րդ գլխում ներկայացված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները պարտադիր ապահովվում են կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպությունների կողմից դրանց գործունեության հիմնական վայրում:

(1.2-րդ կետը լրաց. 09.08.18 N 880-Ն) 

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին`

1) լիցենզավորման գործընթացի ընթացքում հիմք ընդունել սույն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները.

2) հաստատել լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից պարտադիր կիրառման բժշկական ձևաթղթերի ձևերը:

(2-րդ կետը խմբ. 25.10.07 N 1237-Ն) 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2002 թ. դեկտեմբերի 14
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

1. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ԽԱՌԸ)

 

1.1. ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԺՇԿԻ) ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

 

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-թերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.2. ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մանկական)

7. Բարուրասեղան

8. Պահարան քարտերի համար

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-մանկաբույժ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.3. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Նևրոլոգիական մուրճիկ

7. Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-նյարդաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.3.1. ՌԵՖԼԵՔՍՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Մեկանգամյա օգտագործման ակուպունկտուրայի ասեղների հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ռեֆլեքսոթերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.3.2. ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Մերսման համար բժշկական քննության բազմոց` գլխի համար նախատեսված բացվածքով և երկու գլանաբարձիկով

2. Մերսման նյութեր և քսայուղեր

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

4. Աշխատանքային սեղան

5. Աթոռներ

6. Պահարան սպիտակեղենի համար

7. Շիրմա

● Եթե ծառայությունն իրականացվում է երկու և ավելի կաբինետների միջոցով, ապա 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերի պահանջները կարող են տեղակայվել տվյալ կազմակերպությանը պատկանող այլ կաբինետներում, իսկ 7-րդ կետի պահանջը պարտադիր չէ:

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-մանուալ թերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.3.3. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ կամ բազմոցներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-հոգեթերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.3.4. ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հոմեոպատիկ դեղամիջոցների հավաքածու

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

7. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.3 և 1.3.4 կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում:

 

1.4. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Միջամտությունների կաբինետ (կետ 1.21.)

3. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

4. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Սեղան և աթոռներ

2. Հանդերձապահարան

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

1. Լամպ` քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի համար

2. Ականջի զննման գործիքներ (հայելիներ, զոնդեր, ձագարիկներ, տարբեր ունելիներ) Ժանեի ներարկիչ

3. Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար

4. Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի

5. Քթի զննման գործիքներ (հայելիներ, ձագարիկներ, զոնդեր, տարբեր պինցետներ), օլիվաներ` քթի համար

6. Ռեֆլեկտոր` ճակատային

7. Օտոսկոտ, արտածծիչ, կամերտոններ, սեղմիչներ

8. Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային)

9. Վերևից լուսավորվող աթոռ` հիվանդի զննության համար

10. Էլեկտրական լուսամփոփ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-քիթ-կոկորդ-ականջաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.5. ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

3. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Սեղան և աթոռներ

2. Հանդերձապահարան

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

1. Օֆտալմոսկոպ

2. Օֆտալմոմետր

3. Օրլովայի աղյուսակ

4. Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ)

5. Սիվցևի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ

6. Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու

7. Ֆրոստի պերիմետր, դիոպտրիմետր, բինոկուլյար խոշորացույց

8. Գունային թեստ

9. Գոնիսկոպ

10. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

11. Ռուտի ապարատ

12. Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ

13. Ներակնային ճնշման չափման սարք

14. Կանյուլաներ, կոպաբացիչ

15. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ակնաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.6. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Էլեկտրասրտագիր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-սրտաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.7. ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Սառնարան

7. Գլյուկոմետր

8. Մեզի մեջ շաքարը և ացետոնը որոշելու շերտիկներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ներզատաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.8. ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափ

4. Մետաղյա և փայտյա շպատելներ

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական քննության բազմոց

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Շիրմա

13. Պատգարակ

14. Չհրկիզվող պահարան` թմրաբեր և հոգեմետ դեղամիջոցների դուրսգրման համար անհրաժեշտ դեղատոմսերի, հաշվառման մատյանների ու վերադարձված սրվակների պահպանության համար:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.9. ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ֆթիզիատր` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.10. ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Լուսավորող լամպ

6. Տափաձողեր, առարկայական ապակիներ, խոշորացույց, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-մաշկաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.10.1. ՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

1. ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Լուսավորող լամպ

6. Հեշտոցային հայելիներ, զոնդեր, ունելիներ, տափաձողեր, կաթետերներ, առարկայական ապակիներ, խոշորացույց, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ

7. Շիրմա

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-սեռախտաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.11. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ինֆեկցիոն հիվանդություններ մասնագիտությամբ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.12. ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

 1. Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման համար

 2. Սառնարան-պայուսակ

 3. Սառցային էլեմենտներ

 4. Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ

 5. Անվտանգ խոտանման արկղեր

 6. Թեփուրներ

 7. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու

 8. Սեղաններ և աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

 9. Պահարան` բժշկական փաստաթղթերի պահպանման համար

 10. Բժշկական պահարան

 11. Բժշկական զննման թախտ

 12. Ապակյա մանիպուլյացիոն սեղան

 13. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունականխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունոկանխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.13. ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Միջամտությունների կաբինետ (կետ 1.21.)

3. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

4. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Սեղան և աթոռներ

2. Հանդերձապահարան

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

1. Կոնքաչափ

2. Միանվագ օգտագործման տակաշորեր, ձեռնոցներ, ախտահանող նյութեր

3. Հեշտոցային հայելիներ, զոնդեր, ունելիներ, կաթետերներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ, կորցանգ ուղիղ, կորցանգ ոլորված

4. Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների ախտահանման համար

5. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

6. Շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-գինեկոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

1.14. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Միջամտությունների կաբինետ (կետ 1.21.)

3. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

4. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Սեղան և աթոռներ

2. Հանդերձապահարան

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

1. Պատգարակ

2. Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու

3. Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ

4. Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված գործիքներ

5. Բեկակալների հավաքածու

6. Ռետինե ձգալարան

7. Պլևրալ պունկցիայի և դրենավորման հավաքածու

8. Միզապարկի կաթետերներ

9. Ատրավմատիկ կարանյութեր

10. Վիրահատական սեղան

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-վիրաբույժ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.15. ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԿԱԲԻՆԵՏ
(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Էլեկտրասրտագրի ապարատ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող կամ բժիշկ-սրտաբան կամ բժիշկ-թերապևտ կամ ընտանեկան բժիշկ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.16. ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Ուլտրաձայնային հետազոտման ապարատ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ուլտրաձայնային ախտորոշման (սոնոգրաֆիայի)` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.17. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

1.17.1. (ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ)

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

3. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ ռենտգենաբանական ապարատի համար

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Նեգատոսկոպ

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔ՝ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Ռենտգենաբանական ապարատ

2. Պաշտպանիչ թիկնոց

3. Գրպանի դոզիմետրեր` աշխատողների համար

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ռենտգենաբանական ախտորոշման` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն) 

 

1.17.2. /ՖԼՅՈՒՈՐՈԳՐԱՖԻԿ/

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

3. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատի համար

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Նեգատոսկոպ

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔ՝ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատ

2. Պաշտպանիչ թիկնոց

3. Գրպանի դոզիմետրեր՝ աշխատողների համար

4. Էկրան` ֆլյուորոժապավենները նայելու համար

1.17.1-րդ և 1.17.2-րդ կետերով նախատեսված ծառայությունները կարող են տեղակայվել նույն կաբինետում:

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ռենտգենաբանական ախտորոշման` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.18. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու սարք

2. Ուրոմետր

3. Մանրադիտակ

4. Ցենտրիֆուգ

5. Թերմոստատ

6. Չորացուցիչ պահարան

7. Սառնարան

8. Գորյաևի կամերա

9. Լեյկոցիտար կամ էրիթրոցիտար մելանժեր

10. Սալիի հեմոմետր

11. Լեյկոցիտների հաշվիչ

12. Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ

13. Սեղան, աթոռներ, պահարաններ

14. Լվացարան

15. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.19. ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ (ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ) ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիոքիմիական սարք

2. Կոագուլոմետր

3. Ցենտրիֆուգ

4. Թերմոստատ

5. Սառնարան՝ սառեցման պահարանով

6. Շաքարի էքսպրես հետազոտման սարք

7. Ջրի դեիոնիզացնող սարք

8. Ջրի թորման սարք կամ թորած ջուր

9. Ավտոմատ պիպետների հավաքածու

10. Շտատիվներ, չափամաններ, փորձանոթներ, չափիչներ

11. Սեղան, աթոռներ, պահարաններ

12. Լվացարան

13. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.20. ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային թերապիայի ապարատ

2. Գալվանիզացիայի վահանակ

3. Ինհալյատոր

4. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք

5. Դարսոնվալ

6. Պարաֆինի թերմոստատ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Բժշկական թախտեր

10. Բժշկական պահարաններ

11. Շիրմաներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.21. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պահարաններ` գործիքների համար

2. Գործիքների սեղան

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ

4. Սառնարան

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Լեզվաբռնիչ

7. Ժգուտ

8. Փոխներարկման սիստեմաներ

9. Փոխներարկման կանգնակ

10. Բիքսեր

11. Ջերմաչափեր

12. Թանզիֆե դիմակներ

13. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան.

14. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

15. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

16. Բակտերիոցիդ լամպ

 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 19.01.17 N 28-Ն)

(բաժինը փոփ. 19.01.17 N 28-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.22. (բաժինն ուժը կորցրել է 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.23. (բաժինն ուժը կորցրել է 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.24. ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

Սարքավորումներ եվ բժշկական գործիքներ

 

1. Ջրի թորման սարք

2. Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան մակնիշի

3. Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չեն 2-րդ կետի պահանջները)

4. Բակտերիոցիդ լամպ

 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 19.01.17 N 28-Ն)

(բաժինը փոփ., խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

1.25. ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Շիրմա

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ՝ աղեստամոքսաբան վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

- Բժիշկ աղեստամոքսաբանը, որն ունի համապատասխան որակավորում, գաստրոսկոպի և կոլոնոսկոպի առկայության դեպքում, կարող է իրականացնել գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա:

(բաժինը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)


 

1.26. ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Միջամտությունների կաբինետ (կետ 1.21.)

3. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

4. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Սեղան և աթոռներ

2. Հանդերձապահարան

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

1. Ուրետրալ մեկանգամյա օգտագործման փափուկ ռետինե կամ սիլիկոնային կաթետերների հավաքածու (12-22 Fr տրամագծով)

2. Ունիվերսալ գինեկոլոգիական բազկաթոռ

3. Նեգատոսկոպ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ուռոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն, խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

1.27. ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Աերոզոլային ինհալատոր

7. Պնևմոտախոմետր

8. Քթի հայելի, Կորնցանգ ուղիղ, բժշկական մկրատ, անատոմիական պինցետ, սկարիֆիկատոր, սկալպել, տուբերկուլինային սրսկիչներ, վայրկենաչափ, աչքի պիպետ

9. Ճակատային ռեֆլեկտոր

10. Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

11. Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ալերգոլոգ և իմունոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.28. ԴՊՐՈՑ-ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ/ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Առաջին օգնության դեղորայքի և պարագաների հավաքածու

2. Սեղան

2. Աթոռներ

3. Հասակաչափ

4. Կշեռք

5. Բժշկական թախտ

6. Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ)

7. Տոնոմետր

8. Բժշկական ջերմաչափ

9. Ապակե պահարան` առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Միջին բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

1.29. ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ     

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական ջերմաչափեր

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոuկոպ

4. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

5. Հաuակաչափ (մեծերի)

6. Բժշկական թախտ

7. Սեղան` բուժքրոջ համար

8. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

9. Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

10. Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան

11. Շիրմա

12. Լեզվաբռնիչ

13. Տեսողության ստուգման աղյուսակ

14. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

15. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

16. Պահարան` հագուստի համար

17. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող

 

1.29-րդ կետով նախատեսված գործունեության համար 1.21-րդ, 8.2-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.29-րդ կետում նշված գործունեության համար պարտադիր չեն:

(բաժինը լրաց. 12.03.09 N 240-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.30. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

2. Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան

3. Տոնոմետր

4. Ֆոնենդոսկոպ

5. Բժշկական թախտ

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

8. Պահարան` հագուստի համար

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական ջերմաչափեր

11. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

12. Հասակաչափ (մեծերի)

13. Թանզիֆե դիմակներ

14. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

15. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

16. Շիրմա

17. Լեզվաբռնիչ

18. Տեսողության ստուգման աղյուսակ

19.  Գլյուկոմետր

20. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող

 

1.30-րդ կետով նախատեսված գործունեության համար 1.21-րդ, 8.2-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետներում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.30-րդ կետում նշված գործունեության համար պարտադիր չեն:

(բաժինը լրաց. 12.03.09 N 240-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.31. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺԶՆՆՄԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

2. Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան

3. Տոնոմետր

4. Ֆոնենդոսկոպ

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Բժշկական թախտ

7. Պահարան` հագուստի համար

8. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

9.  Գլյուկոմետր

10. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

11. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

12. Արյան մեջ ալկոհոլի պարունակության չափիչ

13. Բժշկական ջերմաչափեր

14. Տեսողության ստուգման աղյուսակ

15. Լեզվաբռնիչ

16. Շիրմա

17. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

18. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Միջին բուժաշխատող

 

1.31-րդ կետով նախատեսված գործունեության համար 1.21-րդ, 8.2-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետներում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.31-րդ կետում նշված գործունեության համար պարտադիր չեն։

(բաժինը լրաց. 12.03.09 N 240-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.32. ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

1. Համակարգիչ

2. Սեղաններ` բժիշկ-փորձագետների համար

3. Աթոռներ` բժիշկ-փորձագետների և փորձաքննվողների համար

4. Հանդերձապահարան

5. Պահարաններ՝ բժշկական փաստաթղթերի համար

6. Չհրկիզվող պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում:

2. Արտահիվանդանոցային դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմը` առնվազն 3 բժիշկ-հոգեբույժ, որոնցից մեկը` հանձնաժողովի նախագահ:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

1.33. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգիչ` առնվազն 2 հատ

2. Արյան բիոքիմիական անալիզատոր

3. Արյան ընդհանուր անալիզատոր

4. Մեզի ընդհանուր անալիզատոր

5. Էլեկտրասրտագրման սարք

6. Լաբորատոր անհրաժեշտ ապակեղեն, ծախսվող նյութեր և այլն

7. Անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

8. Ապակե պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղերի ու պարագաների համար

9. Միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Միանգամյա օգտագործման շպատելներ

11. Բժշկական ջերմաչափեր

12. Բժշկական թախտ

13. Սեղաններ` բժշկի, կլինիկական դեղաբանի, բուժքրոջ համար

14. Աթոռներ` աշխատողների և այցելուների համար

15. Պահարան` արտահագուստի համար

16. Բժշկական կշեռք

17. Բժշկական հասակաչափ

18. Բակտերիցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Կլինիկական դեղաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Ընտանեկան բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

3. Միջին բուժաշխատող

4. Կրտսեր բուժաշխատող

1.33-րդ ենթակետով նախատեսված գործունեության համար 1.21, 8.2-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում, իսկ 1.24-րդ ենթակետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.33-րդ ենթակետի գործունեության համար պարտադիր են, եթե այն չի իրականացվում պոլիկլինիկաներում կամ արտահիվանդանոցային այլ բժշկական հաստատություններում: 1.33-րդ ենթակետով նախատեսված գործունեությունն արտահիվանդանոցային այլ հաստատությունների բազայի վրա իրականացնելիս տեխնիկական հագեցվածության 2-ից 6-րդ կետերով նախատեսված սարքավորումների առկայությունը պարտադիր չէ, իսկ 1.21, 8.2-րդ և 1.24-րդ ենթակետերով սահմանված պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ արտահիվանդանոցային բժշկական հաստատության բազայի վրա:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.34. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԻՆ (ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ) ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Միջամտությունների կաբինետ (կետ 1.21.)

3. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

4. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Սեղան և աթոռներ

2. Հանդերձապահարան

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

1. Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ

2. Սեղմիչների հավաքածու

4. Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ

5. Բժշկական սղոցներ

7. Բերանլայնիչ

8. Վիրահատական սեղան

11. Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված գործիքներ

12. Պատգարակներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-վնասվածքաբան և օրթոպեդ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

1.35. ՏԵԽՆԻԿ-ՕՊՏԻԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիօպտրիմետր

2. Ապակու շրջահատման հաստոց

3. Ապակի շաղափող սեղանի հաստոց

4. Շրջանակների տաքացման սարք

5. Երկաթե քանոններ

6. Տափակաշուրթ և կլորաշուրթ աքցաններ

7. Ճնշասեղմակներ

8. Մկրատներ

9. Ժամագործի պտուտակահանների հավաքածու

10. Պաշտպանիչ ակնոց

11. Գործիքների պահարան

12. Աշխատանքային սեղան` դարակներով

13. Լուսամփոփ` աշխատանքային սեղանի համար

14. Աթոռներ

15. Պահարան` արտահագուստի համար

(բաժինը փոփ. 10.06.10 N 714-Ն)

 

1.36. ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԱԿՆՈՑՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆթալմոսկոպ

2. Աղյուսակ` տեսողության սրության ստուգման համար (հեռու և մոտիկ տարածությունների համար)

3. Հարմարանքներ` ռեֆրակցիայի որոշման համար (սկիասկոպ, աուտոկեռատոմետր և այլն)

4. Դիոպտոմետր

5. Գունային տեսադաշտ

6. Ներակնային ճնշման չափման սարք

7. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու կամ ֆորօպտեր

8. Բժշկի աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի և հիվանդների համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

1.37. ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)

3. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

4. Լուսային խոշորացույց

5. Մկրատներ, կոսմետոլոգիական գդալիկների հավաքածու, նշտարներ` տարբեր չափերի

6. Կոսմետոլոգիական ֆունկցիոնալ բազկաթոռ

7. Ապակյա սեղանիկներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-կոսմետոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.38. ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-երիկամաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 10.02.11 N 99-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.39. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-թմրաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 10.02.11 N 99-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.40. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

1. Բժշկի կաբինետ

2. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)

ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Բժշկական քննության բազմոց

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի)

6. Նևրոլոգիական մուրճիկ

7. Հանդերձապահարան

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-հոգեբույժ` վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 10.02.11 N 99-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

1.41. ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Իմունաբանական սարք

2. Ցենտրիֆուգ

3. Թերմոստատ

4. Սառնարան՝ սառեցման պահարանով

5. Խառնիչ-ճոճանակ` թերմոստատով

6. Ավտոմատ պիպետների հավաքածու

7. Չորացուցիչ պահարան

8. Ջրի թորման սարք կամ թորած ջուր

9. Շտատիվներ, չափամաններ, փորձանոթներ, չափիչներ

10. Սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ

11. Լվացարան

12. Բակտերիոցիդ լամպ

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.42. ՇՃԱԲԱՆԱԿԱՆ (ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ) ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգ

3. Սառնարան, սառեցման պահարանով

4. Խառնիչ-ճոճանակ` թերմոստատով

5. Պիպետներ

6. Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ

7. Կարդացող սարք (սպեկտրոֆոտոմետր)

8. Շտատիվներ, փորձանոթներ

9. Սեղան, աթոռներ, պահարաններ

10. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.43. ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգ

2. Լուսային մանրադիտակ` բինօկուլյար կամ տրինօկուլյար

3. Նշտար, պինցետ

4. Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, պիպետներ, պետրիի թասեր.

5. Սեղան, աթոռներ, պահարաններ

6. Արխիվային նյութի պահպանման պահարան

7. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.44. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լուսային մանրադիտակ` բինօկուլյար կամ տրինօկուլյար

2. Միկրոտոմ` կտրվածքների պատրաստման համար

3. Կրիոստատ

4. Ինկուբատոր թերմոստատ (37՛+/-1՛C)

5. Ջրի թորման սարք կամ թորած ջուր

6. Սառնարան

7. Թերմոստատ 60 աստիճան

8. Հյուսվածքների մշակման ավտոմատ սարքավորում

9. Հյուսվածքների պարաֆինային ընկղման սարքավորում

10. Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, պիպետներ, կասետներ

11. Սեղան, աթոռներ և պահարաններ

12. Արխիվային նյութի պահպանման պահարան

13. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 11.02.16 N 129-Ն)

 

1.45. ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ՄՈԲԻԼ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու (տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափեր)

2. Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Պուլսօքսիմետր

5. Նեբուլայզեր

6. Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր

7. Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ

8. Ներանոթային կաթետերներ

9. Կեղտապարկեր

10. Էլեկտրական արտածծիչ

11. Ծալովի տրանսպորտային սայլակ

12. Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ թթվածնի բարձիկ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Պալիատիվ բժշկության մասնագետ կամ ընտանեկան բժիշկ կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ վիրաբույժ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ:

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

*Այլ պաշտոններ, հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ: Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով:

(բաժինը լրաց. 02.08.18 N 857-Ն)

 

1.46. ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԲՈՒԺԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բժշկական ջերմաչափեր

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկական կշեռք

5. Հասակաչափ

6. Բժշկական քննության բազմոց

7. Սեղան և աթոռներ

8. Ձեռքի դինամոմետր (մանկական և մեծահասակի)

9. Վայրկենաչափ

10. Չափող ժապավեն

11. Տեսողության ստուգման աղյուսակ (մենամարտային սպորտաձևերի)՝ մարզադպրոցների համար

12. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

13. Շիրմա

14. Լեզվաբռնիչ

15. Բերանլայնիչ

16. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

17. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

18. Հանդերձապահարան

19. Լարան

20. Վերջույթները անշարժացնող շինաների հավաքածու

21. Պարանոցի անշարժացման համար օձիք (հավաքածու` տարբեր չափսերի)

22. Տեղային անզգայացման սպրեյ

23. Սառեցնող միջոցներ (սպրեյ, գել)

24. Սառնարան

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող

1. 46-րդ կետում կարող են մասնագիտական գործունեություն ծավալել սպորտային բժիշկը կամ թերապևտը կամ վնասվածքաբանը` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում:

(բաժինը լրաց. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

2. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ)

 

1-ին կետի բոլոր ենթակետերով (բացի 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.12 կետերից) նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկաների (մեծահասակների) համար:

 

3. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ՄԱՆԿԱԿԱՆ)

 

3.1. ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ստետոսկոպ

2. Ժապավեն (չափող)

3. Ջերմաչափ

4. Շպատելներ

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Բարուրասեղան

8. Պահարան` քարտերի համար

9. Կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ (ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ) ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սեղան` բժշկի և բուժքույրերի համար

2. Աթոռ` բժշկի և բուժքույրերի համար

3. Բժշկական պահարան

4. Պահարան

5. Բարուրասեղան

6. Բժշկական զննման թախտ

7. Ապակյա մանիպուլյացիոն սեղան

8. Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման համար

9. Սառնարան-պայուսակ

10. Սառցային էլեմենտներ

11. Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ

12. Անվտանգ խոտանման արկղներ

13. Թեփուրներ

14. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու

15. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունականխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

3.3. ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ

 

3.3.1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ՝ վիրաբուժական

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Վիրաբուժական-վիրակապական սեղան

4. Մանիպուլյացիոն ապակյա սեղան

5. Բժշկական ապակյա պահարան

6. Բիքսեր` տարբեր չափերի

7. Թեփուրներ

8. Մկրատներ

9. Վիրադանակներ` միանվագ օգտագործման համար

10. Մկրատներ` գիպսի կտրման համար

11. Մոսկիտներ

12. Ունելիներ` անատոմիական և վիրաբուժական

13. Ասեղնաբռնիչներ

14. Կարելու նյութ

15. Կորնցանգ

16. Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ

17. Լեզվաբռնիչ

18. Ռետինե լարաններ

19. Տրանսպորտային բեկակալների հավաքածու

20. Միանվագ օգտագործման շպատելներ

21. Ոտնակավոր դույլեր

22. Ջերմաչափեր

23. Գոգնոցներ

24. Սեղան` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Բժշկական զննման թախտ

27. Պահարան

28. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

3.3.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆտալմոսկոպ

2. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու

3. Օրլովայի աղյուսակ

4. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ

5. Ֆրոստի պերիմետր

6. Գոնիոսկոպ

7. Գունատեստ

8. Ռոտի ապարատ

9. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

10. Բիքսեր

11. Դիոպտրիմետր

12. Մկրատներ` ակնաբուժական

13. Ունելիներ` ակնաբուժական

14. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

15. Կանյուլյաներ

16. Ներարկիչներ

17. Կոպաբացիչ

18. Թեփուրներ

19. Սեղան

20. Աթոռ

21. Բժշկական թախտ

22. Բժշկական գործիքների սեղանիկ

23. Բժշկական պտտվող աթոռ

24. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.3. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիքսեր

2. Պտուտակավոր զոնդեր (ականջի, քթի)

3. Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի

4. Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար

5. Ժաննեի ներարկիչ

6. Կամերտոններ

7. Օլիվաներ` քթի համար

8. Ռեֆլեկտոր ճակատային

9. Արտածծիչ

10. Կոխատոն

11. Լվացման զոնդ

12. Հայելիներ` կոկորդի, քթի, ականջի

13. Ականջային ձագարներ` տարբեր չափերի

14. Սեղմիչներ

15. Կոկորդային ներարկիչ

16. Ունելի

17. Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային)

18. Ներարկիչներ` տարբեր չափերի

19. Ասեղներ` տարբեր չափերի

20. Թեփուրներ

21. Մետաղյա շպատելներ

22. Սեղան

23. Աթոռ

24. Պահարան

25. Մանիպուլյացիոն սեղան

26. Բժշկական պահարան

27. Բժշկական թախտ

28. Էլեկտրական լուսամփոփ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.4. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ

3. Նևրոլոգիական մուրճիկ

4. Ժապավեն չափող

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Պահարան

8. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.5. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Գլյուկոմետր

4. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

5. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

6. Բժշկական զննման թախտ

7. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

8. Բժշկական կշեռք` կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար

9. Հասակաչափ` կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար

10. Սառնարան

11. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում, այդ թվում՝ նեղ մասնագիտացում, մանկական էնդոկրինոլոգիա մասնագիտացում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

3.3.6. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ստետոսկոպ

3. Սպիրմետր

4. Մանկական ինհալյատոր

5. Թթվածնի բարձ

6. Մեկանգամյա սկարիֆիկատոր

7. Մետաղյա շպատելներ

8. Ջերմաչափ

9. Բժշկական թախտ

10. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

11. Աթոռներ

12. Սառնարան` դեղերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.7. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հետազոտման սեղան` իր լուսավորող լամպով

2. Խոշորացույց

3. Դեմոգրաֆ գործիք

4. Առարկայական ապակիներ

5. Առարկայական ապակիներ

6. Տոնոմետր

7. Փայտե և մետաղյա շպատելներ

8. Պինցետներ

9. Լանցետներ

10. Թասիկներ

11. Սեղան

12. Աթոռ

13. Բժշկական թախտ` մոմլաթե տակաշորով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.8. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր (մանկական մանժետներով)

3. Սեղան

4. Աթոռ

5. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.9. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր (մանկական մանժետներով)

3. Էլեկտրասրտագիր

4. Էխոսրտագիր

5. Դոպլեր ապարատ

6. Սեղան

7. Աթոռ

8. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ- համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.10. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական սեղան

2. Վիրաբուժական լամպ

3. Փոքր վնասվածքաբանական հավաքածու

4. Կրամերի շինաներ

5. Շարժական ռենտգեն ապարատ

6. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

7. Ախտահանող սարք

8. Մկրատ

9. Պինցետ

10. Ասեղնաբռնիչ

11. Սեղմիչ

12. Գիպս կտրելու սարք

13. Սեղան

14. Աթոռ

15. Բժշկական թախտ

16. Բժշկական գործիքային սեղանիկ

17. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել 1-ին կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների հետ համատեղ, որպես պոլիկլինիկա (խառը), բացի 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ենթակետերից:

Եթե 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկայի (մանկական) համար, նաև պետք է կիրառվեն 1.18, 1.21, 8.2-րդ, 1.24 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Առանձին դեպքերում երեխայի ամբուլատոր զարգացման քարտերը կարող են պահվել տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում, ոչ թե մատենագրման կաբինետում:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել առանձին մասնագիտական կաբինետների համար, բացառությամբ 1.11, 1.12, 1.21, 8.2-րդ, 1.24, 3.2 ենթակետերի պարտադիր տեխնիկական և որակավորման պահանջների ու պայմանների: Վերոհիշյալի դեպքում 1.17, 1.18, 1.19 ենթակետերով նախատեսված գործունեության փոխարեն պետք է ունենալ համապատասխան պայմանագիր այլ լիցենզավորված բուժհիմնարկի հետ, իսկ 1.21, 8.2-րդ, 1.24 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում:

Յուրաքանչյուր պոլիկլինիկա և առանձին մասնագիտական կաբինետ պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում: Պոլիկլինիկաները, կաբինետները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Պոլիկլինիկաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում: Եթե պոլիկլինիկայի ղեկավարը բժիշկ-մասնագետ չէ, վերջինս պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որը ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական կաբինետը ղեկավարում է համապատասխան մասնագիտության բժիշկը (անհատ ձեռներեցը կամ գործադիր տնօրենը), որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում: Եթե կազմակերպության ղեկավարը համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ չէ, ապա պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որն ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Պոլիկլինիկան կամ կաբինետը պետք է ունենա անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղամիջոցներ և նյութեր:

Պոլիկլինիկաների կամ կաբինետների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

 Եթե պոլիկլինիկաներում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և որակական պահանջներ ու պայմաններ:

Պոլիկլինիկաներում միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է պոլիկլինիկայի ավագ բուժքրոջ միջոցով, իսկ առանձին մասնագիտական կաբինետներում ղեկավարումն իրականացնում է կաբինետների բուժական մասի ղեկավարը:

(բաժինը փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

 

3.3.11. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ՄՈԲԻԼ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

     

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

  

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու (տոնոմետր` տարբեր չափերի մանկական մանժետներով, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, կշեռք, հասակաչափ)

2. Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Պուլսօքսիմետր

5. Նեբուլայզեր

6. Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր

7. Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ

8. Ներանոթային կաթետերներ

9. Կեղտապարկեր

10. Էլեկտրական արտածծիչ

11. Ծալովի տրանսպորտային սայլակ

12. Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ թթվածնի բարձիկ

13. Օտոսկոպ

14. Նյարդաբանական մուրճիկ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Պալիատիվ բժշկության մասնագետ կամ ընտանեկան բժիշկ, կամ թերապևտ կամ մանկաբույժ կամ նյարդաբան, կամ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ:

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

*Այլ պաշտոններ, հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ: Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով, որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ):

(բաժինը լրաց. 02.08.18 N 857-Ն)

 

4. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Էլեկտրասրտագիր (միականալ)

4. Օտոսկոպ

5. Օֆթալմոսկոպ

6. Գլյուկոմետր

7. Շիրմա

8. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

9. Բակտերիցիդ լամպ

10. Գինեկոլոգիական հետազոտման բազկաթոռ

11. Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական)

12. Կշեռք (մեծահասակի և մանկական)

13. Կանգնակ ներերակային ներարկումների համար

14. Ականջի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական)

15. Քթի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական)

16. Ներարկիչ` ականջի ոռոգման համար (Ժանեի ներարկիչ)

17. Նյարդաբանի մրճիկ

18. Անատոմիական ունելի

19. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

20. Լեզվաբռնիչ

21. Ջերմաչափեր

22. Միանվագ օգտագործման բաժակներ` դեղերի ընդունման համար

23. Վիրաբուժական փոքր հավաքածու

24. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու

25. Կաթետերներ` մեզի բացթողման համար (փափուկ և կոշտ)

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

28. Բժշկական զննման թախտ

29. Պահարան` գործիքների համար

30. Սեղան նորածնի բարուրման համար

31. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

32. Սառնարան վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

33. Պատգարակ

34. Համակարգիչ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

35. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակը ղեկավարում է ընտանեկան բժիշկը, իսկ ընտանեկան բժշկի խմբային գործունեության դեպքում` ղեկավար-բժիշկը (կարող է լինել այլ մասնագետ), որն ընտրվում է ընտանեկան բժշկի խմբի անդամների կողմից:

Մեկ ընտանեկան բժիշկն աշխատում է մեկ ընտանեկան բուժքրոջ հետ, և նրանք պետք է ունենան ընտանեկան բժշկի մասնագիտացում ու որակավորում:

1-ին կետի 1.21, 8.2-րդ, 1.24-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր են ընտանեկան բժշկի գրասենյակների գործունեության համար:

1-ին կետի 1.17, 1.18, 1.19-րդ ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների փոխարեն ընտանեկան բժշկի գրասենյակները կարող են ունենալ համապատասխան պայմանագիր` լիցենզավորված այլ բուժհիմնարկի հետ:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

 

5. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (տես 1.1.)

 

ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (տես 3.1.)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հասակի և քաշի չափման գործիքներ (մեծահասակի և մանկական)

2. Ստետոֆոնենդոսկոպ

3. Օֆթալմոսկոպ (ընտանեկան բժշկի համար)

4. Օտոսկոպ (ընտանեկան բժշկի համար)

5. Նյարդաբանական մուրճիկ (ընտանեկան բժշկի համար)

6. Տոնոմետր

7. Ջերմաչափեր

8. Տրանսպորտային շինաների հավաքածու

9. Անհետաձգելի բուժօգնության հավաքածու

10. Բժշկի աշխատանքային սեղան

11. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

12. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

13. Բժշկական թախտ

14. Պահարան` գործիքների համար

15. Սեղան` նորածնի բարուրման համար

16. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

17. Սառնարան` վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

18. Շիրմա

19. Պատգարակ

 

5.1. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 1.12.)

 

5.2. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

1. Լվացարան՝ հոսող ջրով

2. Կշեռք

3. Հասակաչափ

4. Կոնքաչափ

5. Տոնոմետր

6. Ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Ջերմաչափ

8. Սանտիմետրային ժապավեն

9. Ստետոսկոպ/մանկաբարձական/

10. Միանվագ օգտագործման տակաշորեր

11. Ներարկիչներ

12. Գրասեղան

13. Աթոռներ

14. Պահարան (դեղորայքի և բժշկական)

15. Շիրմա

16. Բժշկական լարան

17. Գինեկոլոգիական սեղան (բազկաթոռ)

18. Հայելիներ, բարձիչներ

19. Առարկայական ապակիներ

20. Ֆոլկմանի գդալ

21. Վիրահատական մկրատ

22. Կորցանգ ուղիղ

23. Կորցանգ ոլորված

24. Ստերիլիզատորներ

25. Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների և ինվենտարի դեզինֆեկցիայի համար

26. Շտատիվ՝ փորձանոթների համար

 

- Գյուղական ամբուլատորիան կարող է չունենալ գինեկոլոգիական սեղան /բազկաթոռ/:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:
-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:
-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ և առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:
-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է կիրառվեն 1.21., 8.2-րդ, 1.24-րդ ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները:

-

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունականխարգելման կաբինետները՝ համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունականխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:
  (բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

6. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

6.1. ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՄԱՍ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Կիրառվում է 5 կետի տեխնիկական և որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

 

6.2. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 1.12.)

 

Գյուղական առողջության կենտրոնում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

 

6.3. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 5.2.)

 

6.4. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

6.4.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Էլեկտրասրտագրության սարք

4. Սոնոգրաֆ

5. Գլյուկոմետր

6. Թթվածնային բալոն

7. Թթվածնային բարձիկ

8. Անատոմիական շպատել

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Ծնոտաբացիչ

11. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

12. Մետաղական շպատել

13. Ստետոսկոպ

14. Բաժակներ` դեղեր ընդունելու համար

15. Սեղմալար

16. Բժշկական բանկաներ

17. Գլաններ

18. Փայտյա շպատել

19. Բժշկական մահճակալներ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

6.4.2. ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

1. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

2. Ռեֆլեկտոր լամպ

3. Թախտեր

4. Գրասեղաններ

5. Աթոռներ

6. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

7. Զգեստապահարաններ

8. Դարակապահարան

9. Մահճակալներ

10. Սառնարաններ

11. Հայելի

12. Կշեռք՝ հղիների համար

13. Տոնոմետր

14. Մանկաբարձական ստեսոսկոպ

15. Կոնքաչափ

16. Ջերմաչափ

17. Թեփուր

18. Շպատել

19. Ներարկիչներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

-   Գյուղական առողջության կենտրոնի գործունեության համար պետք է կիրառվեն 1.21, 8.2-րդ, 1.24 ենթակետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները, իսկ ստացիոնար բուժօգնության համար նաև 50.3 և 82 կետերով նախատեսված պահանջները և պայմանները:
-   Գյուղական առողջության կենտրոնում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:
-   Գյուղական առողջության կենտրոնը պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:
-   Գյուղական առողջության կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:
(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, փոփ. 11.02.16 N 129-Ն)

 

7. ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր` արթերիալ ճնշման չափման համար

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

4. Լեզվաբռնիչ

5. Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական)

6. Կշեռք (մեծահասակի և մանկական)

7. Ջերմաչափեր

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Հիվանդի հետազոտման թախտ

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Սառնարան կամ սառնարան-պայուսակ վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, բուժակ, մանկաբարձուհի)

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Այն չի հանդիսանում ինքնուրույն իրավաբանական անձ` կարող է լինել գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի, գյուղական առողջության կենտրոնի կամ պոլիկլինիկայի կազմում:

 

8. ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գինեկոլոգիական սեղան

2. Ջերմաչափ

3. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

4. Ստետոսկոպ (մանկաբարձական)

5. Կշեռք

6. Հասակաչափ

7. Տոնոմետր

8. Կոնքաչափ

9. Սանտիմետրային ժապավեն

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մեկանգամյա օգտագործման տակաշորեր

12. Ավտոկլավ, ստերիլիզատորներ

13. Հայելիներ, բարձիչներ տարբեր չափերի

14. Ֆոլկմանի գդալ

15. Կորցանգ` ուղիղ

16. Կորցանգ` ոլորված

17. Վիրահատական մկրատ

19. Ունելի

20. Հակաբեղմնավորիչ միջոց

21. Շարժական էլեկտրալամպ` ռեֆլեկտոր

22. Առարկայական ապակիներ

23. Սեղանիկ գործիքների համար

24. Էմալապատ ամանեղեն գործիքների ստերիլիզացիայի համար

25. Թմբուկ` գործիքների ստերիլիզացիայի համար

26. Թմբուկ` թանզիֆների, նյութերի ստերիլիզացիայի համար

27. Սպիրտայրոց

28. Փորձանոթներ

29. Ձեռնոցներ

30. Ներարկիչներ

31. Բժշկական լարան

32. Շտատիվ փորձանոթների համար

33. Թեփուրներ

34. Լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ

35. Ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին)

36. Թախտ

37. Գրասեղան

38. Աթոռներ

39. Բժշկական պահարան (դեղորայքի և բուժ պարագաների համար)

40. Շիրմա

41. Լվացարան` հոսող ջրով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (մանկաբարձուհի)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

8-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել նաև առանձին մասնագիտական կաբինետներում, պոլիկլինիկայում և ծննդատանը:

 

8.1. ՀԱԼՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

1. Հալոթերապիայի սենյակ

2. Սպասասրահ

3. Բժշկի սենյակ

4. Սանհանգույց

Հասարակական շենքերի, վարչական շենքերի տարածքներում գործող հալոթերապիայի կաբինետի համար առանձին սպասասրահ և սանհանգույց պարտադիր չեն, եթե դրանցում կան ընդհանուր օգտագործման սպասասրահ և սանհանգույց:

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Հալոգեներատոր- չոր աղե փոշեցիր

2. Աղի խտությունը անդադար չափող և ստացված ինֆորմացիան հալոգեներատորի կազմում գտնվող միկրոպրոցեսորին հաղորդող սարք

3. Օդափոխման համակարգ

4. Տեսախցիկային հսկողություն:

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-թերապևտ կամ բժիշկ-թոքաբան կամ ընտանեկան բժիշկ կամ բժիշկ-ֆիզիոթերապևտ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատող:

ՍՊԱՍԱՍՐԱՀ

1. Աթոռներ կամ բազկաթոռներ կամ բազմոցներ

2. Կախիչ կամ հանդերձապահարան կամ հանդերձարան

3. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կարող է տեղակայված լինել բժշկի սենյակում):

ԲԺՇԿԻ ՍԵՆՅԱԿ

1. Բժշկական թախտ

2. Սեղան և աթոռներ

3. Առաջին բժշկական օգնության պահարան:

(բաժինը լրաց. 11.02.16 N 129-Ն, 19.01.17 N 28-Ն)

 

8.2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱՀՈՒՅՔ

 

1. Պահարաններ

2. Գրադարակներ

3. Աշխատանքային սեղան

4. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ կամ միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 11.02.16 N 129-Ն)

 

 9. ԱՌԱՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՐԱՆ` ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՈՎ

 

1. Բժշկական լարան

2. Ասեղնաբռնիչ

3. Ասեղներ

4. Վիրակապական թելեր

5. Սկալպելի բռնակ

6. (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.09.18 N 1050-Ն)

7. Ունելիներ

8. Մկրատ

9. Սկալպել

10. Ստերիլ բինտ

11. Հիգրոսկոպիկ բամբակ

12. Հակաշոկային պրեպարատներ:

(բաժինը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն, փոփ.  20.09.18 N 1050-Ն)

 

10. ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ մամոգրաֆի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մամոգրաֆ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

8.2-րդ կետում նշված ծառայությունը կարող է իրականացվել բժշկի սենյակում:

(բաժինը լրաց. 19.01.17 N 28-Ն)

 

11. ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ-ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ համակարգչային տոմոգրաֆի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգչային տոմոգրաֆ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

8.2-րդ կետում նշված ծառայությունը կարող է իրականացվել բժշկի սենյակում:

(բաժինը լրաց. 19.01.17 N 28-Ն)

 

12. ՄԱԳՆԻՍԱՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

8.2-րդ կետում նշված ծառայությունը կարող է իրականացվել բժշկի սենյակում:

(բաժինը լրաց. 19.01.17 N 28-Ն)

 

12.1. ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ դենսիտոմետրի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Դենսիտոմետր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

8.2-րդ կետում նշված ծառայությունը կարող է իրականացվել բժշկի սենյակում:

(բաժինը լրաց. 11.04.19 N 399-Ն)

 

13. ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սպասասրահ

2. Դիակների պահպանման սենք (սառնարան)

3. Նախադիահերձարան (լվացարանով)

4. Դիահերձարան

5. Դիակի հանդերձավորման սենք

6. Թաց աուտոպսիոն և բիոպսիոն նյութի արխիվ

7. Մաքուր սպիտակեղենի պահպանման սենք

8. Կեղտոտ սպիտակեղենի պահպանման սենք

9. Բժշկական թափոնի պահման սենք

10. Սանհանգույց

 

ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիահերձարանի սեղան

2. Դիահերձման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

3. Դիակի մշակման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Օդափոխիչ

6. Դիահերձարանի սեղանին կից` սառը և տաք ջրի ծորակներ

7. Փոքր սեղան` օրգանակոմպլեքսի ուսումնասիրման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 19.01.17 N 28-Ն)

 

N 1 հավելվածի պարզաբանում

 

Պոլիկլինիկա (1-3 կետեր)

 

3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել 1-ին կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների հետ համատեղ, որպես պոլիկլինիկա (խառը), բացի 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 և 1.3.4 ենթակետերից:

 Եթե 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկայի (մանկական) համար, նաև պետք է կիրառվեն 1.19, 8.2, 1.24, 1.25 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Առանձին դեպքերում երեխայի ամբուլատոր զարգացման քարտերը կարող են պահվել տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում, ոչ թե մատենագրման կաբինետում:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել առանձին մասնագիտական կաբինետների համար, բացառությամբ 1.11, 1.12, 8.2, 1.24, 1.25 և 3.2 ենթակետերի պարտադիր տեխնիկական և որակավորման պահանջների ու պայմանների: Վերոհիշյալի դեպքում 1.18, 1.19 և 1.20 ենթակետերով նախատեսված գործունեության փոխարեն պետք է ունենալ համապատասխան պայմանագիր այլ լիցենզավորված բուժհիմնարկի հետ, իսկ 8.2, 1.24 և 1.25 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում:

Յուրաքանչյուր պոլիկլինիկա և առանձին մասնագիտական կաբինետ պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում: Պոլիկլինիկաները, կաբինետները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Պոլիկլինիկաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում: Եթե պոլիկլինիկայի ղեկավարը բժիշկ-մասնագետ չէ, վերջինս պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որը ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական կաբինետը ղեկավարում է համապատասխան մասնագիտության բժիշկը (անհատ ձեռներեցը կամ գործադիր տնօրենը), որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում: Եթե կազմակերպության ղեկավարը համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ չէ, ապա պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որն ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Պոլիկլինիկան կամ կաբինետը պետք է ունենա անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղամիջոցներ և նյութեր:

Պոլիկլինիկաների կամ կաբինետների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

Եթե պոլիկլինիկաներում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և որակական պահանջներ ու պայմաններ:

Պոլիկլինիկաներում միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է պոլիկլինիկայի ավագ բուժքրոջ միջոցով, իսկ առանձին մասնագիտական կաբինետներում ղեկավարումն իրականացնում է կաբինետների բուժական մասի ղեկավարը:

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակ (4 կետ)

(գլուխն ուժը կորցրել է 20.09.18 N 1050-Ն)

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա (5 կետ)

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է կիրառվեն 8.2-րդ, 1.24 և 1.25 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

 

Գյուղական առողջության կենտրոն (6 կետ)

 

Գյուղական առողջության կենտրոնի գործունեության համար պետք է կիրառվեն 8.2-րդ, 1.24, 1.25 ենթակետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Գյուղական առողջության կենտրոնում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական առողջության կենտրոնը պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական առողջության կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որը ունի համապատասխան որակավորում:

 

Ընդհանուր դրույթներ

 

1.28-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակի համար 1.21-րդ, 8.2-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.28-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակի համար պարտադիր չեն.

1.36-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակի համար 1.21-րդ, 1.24-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր չեն, իսկ 8.2-րդ կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում.

1.35-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակների համար 1.21-րդ, 8.2-րդ, 1.24-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմանները և պահանջները պարտադիր չեն.

1.24-րդ կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն գործող մասնագիտական կաբինետներում: 1.24-րդ կետով սահմանված կաբինետի և տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր չեն հետևյալ ծառայություններն իրականացնելիս`

1) նախաբժշկական օգնություն` բուժքույրական

2) բժշկական ընդհանուր պրակտիկա

3) մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

4) ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)

5) մանկաբուժական

6) նյարդաբանական

7) հոգեբուժական

8) շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնություն

9) մաշկաբանական

10) վեներաբանական

11) դատահոգեբուժական փորձաքննություն

12) ճառագայթային ախտորոշիչ`

ա. ռենտգենաբանական

բ. ֆլյուորոգրաֆիկ

գ. համակարգչային տոմոգրաֆիկ

դ. միջուկամագնիսային-ռեզոնանսային

ե. մամոգրաֆիկ

զ. ռադիոնուկլիդային

է. ուլտրաձայնային

ը. պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիկ

թ. դենսիտոմետրիա

13) ֆիզիոթերապևտիկ`

ա. բարոթերապևտիկ

բ. էլեկտրաբուժում

գ. լուսաբուժում

14) վերականգնողական`

ա. բալնեոլոգիական

բ. ցեխաբուժություն

գ. շարժաթերապևտիկ

դ. ռեֆլեքսաթերապևտիկ

ե. մանուալ թերապևտիկ

զ. բուժական մերսում

15) ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

16) ներզննական (էնդոսկոպիական)

17) համաճարակաբանական

18) անձավաբուժական

19) հալոթերապևտիկ

20) սոմնոլոգիա

21) ուռուցքաբանական`

ա. քիմիոթերապիա

բ. ճառագայթային թերապիա

22) ալերգոլոգիական

23) անընկալունաբանական (իմունականխարգելիչ)

24) թոքաբանական

25) սրտաբանական

26) աղեստամոքսաբանական

27) երիկամաբանական

28) ռևմատոլոգիական

29) ներզատաբանական

30) տուբերկուլյոզային

31) վարակիչ հիվանդությունների

32) ներզատագինեկոլոգիական

33) նյարդավիրաբուժական

34) փոխներարկումային (տրանսֆուզիոլոգիական, պերֆուզոլոգիական)

35) թունաբանական

36) հոգեթերապևտիկ

37) թմրաբանական

38) սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական)

39) բժշկական գենետիկական

40) հերիատրիական

41) սպորտային բժշկական

42) դիետաբանական (դիետոլոգիական)

43) հոմեոպաթիկ

44) բժշկական-օպտիկական

45) լաբորատոր-ախտորոշիչ`

ա. բջջաբանական

բ. հյուսվածքաբանական:

1.21-րդ կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն գործող մասնագիտական կաբինետներում: 1.21-րդ կետով սահմանված կաբինետի և տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր չեն հետևյալ ծառայություններն իրականացնելիս`

1) նախաբժշկական օգնություն` բուժքույրական

2) բժշկական ընդհանուր պրակտիկա

3) մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

4) ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)

5) մանկաբուժական

6) նյարդաբանական

7) հոգեբուժական

8) մաշկաբանական

9) վեներաբանական

10) դատահոգեբուժական փորձաքննություն

11) լաբորատոր-ախտորոշիչ`

ա. բջջաբանական

բ. հյուսվածքաբանական

գ. մակաբուծաբանական

դ. սնկաբանական

12) ճառագայթային ախտորոշիչ`

ա. ռենտգենաբանական

բ. ֆլյուորոգրաֆիկ

գ. համակարգչային տոմոգրաֆիկ

դ. միջուկամագնիսային-ռեզոնանսային

ե. մամոգրաֆիկ

զ. ռադիոնուկլիդային

է. ուլտրաձայնային

13) ֆիզիոթերապևտիկ`

ա. բարոթերապևտիկ

բ. էլեկտրաբուժում

գ. լուսաբուժում

14) վերականգնողական`

ա. բալնեոլոգիական

բ. ցեխաբուժություն

գ. շարժաթերապևտիկ

դ. ռեֆլեքսաթերապևտիկ

ե. մանուալ թերապևտիկ

զ. բուժական մերսում

15) ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

16) համաճարակաբանական

17) անձավաբուժական

18) հալոթերապևտիկ

19) սոմնոլոգիա

20) ուռուցքաբանական`

ա. քիմիոթերապիա

բ. ճառագայթային թերապիա

21) ալերգոլոգիական

22) անընկալունաբանական

23) թոքաբանական

24) սրտաբանական

25) աղեստամոքսաբանական

26) երիկամաբանական

27) ռևմատոլոգիական

28) ներզատաբանական

29) տուբերկուլյոզային

30) վարակիչ հիվանդությունների

31) ներզատագինեկոլոգիական

32) նյարդավիրաբուժական

33) ակնաբանական

34) թունաբանական

35) հոգեթերապևտիկ

36) թմրաբանական

37) սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական)

38) կոսմետոլոգիական

39) բժշկական գենետիկական

40) ավիացիոն բժշկական

41) հերիատրիական

42) դիետաբանական (դիետոլոգիական)

43) հոմեոպաթիկ

44) բժշկական-օպտիկական:

Սույն գլխի հինգերորդ պարբերությունում սահմանված այն կաբինետներում, որտեղ միջամտությունների կաբինետի առկայությունը պարտադիր չէ, առաջին բժշկական օգնության պահարանը` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով, պետք է տեղադրված լինի տվյալ մասնագիտացված կաբինետում՝ բացառությամբ լաբորատոր-ախտորոշիչ (բջջաբանական, հյուսվածքաբանական, մակաբուծաբանական, սնկաբանական) կաբինետների, իսկ տվյալ բժշկական հաստատությունում միջամտությունների կաբինետի առկայության պարագայում, մասնագիտացված կաբինետներում առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով, պահանջը պարտադիր չէ: Թեստերի միջոցով արագ թեստավորման հետազոտություն անցկացնելու համար լաբորատոր-ախտորոշիչ տեսակների լիցենզավորումը պարտադիր չէ, եթե ստեղծված են համապատասխան պայմաններ` ստանդարտ թեստ-հավաքածուներ և թեստավորումն իրականացնող մասնագետներ:

Բջջաբանական (կետ 1.43) և հյուսվածքաբանական (կետ 1.44) լաբորատորիաները կարող են տեղակայված լինել միևնույն սենքում` առանձին աշխատատեղերով, համապատասխան սարքավորումներով և գործիքային հագեցվածությամբ: Այդ լաբորատորիաների սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են միևնույն սենքում կիրառվել մեկ օրինակով:

Կլինիկական (կետ 1.18), կենսաքիմիական (բիոքիմիական) (կետ 1.19), շճաբանական (սերոլոգիական) (կետ 1.42), իմունաբանական (կետ 1.41) լաբորատորիաները կարող են տեղակայված լինել միևնույն սենքում` առանձին աշխատատեղերով, համապատասխան սարքավորումներով և գործիքային հագեցվածությամբ: Այդ լաբորատորիաների սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են միևնույն սենքում կիրառվել մեկ օրինակով:

Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների շտապ օգնության մեքենաները պետք է համալրված լինեն գլոբալ տեղորոշման համակարգով (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) և միացված լինեն՝

- շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության ու սպասարկման կենտրոնական դիսպետչերական կառավարման համակարգին.

- Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային և տարածքային կենտրոններին:

Այլ լիցենզավորված բժշկական հաստատությունում կազմակերպվող արտահիվանդանոցային առանձին մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը կարող է օգտվել տվյալ հաստատությունում առկա ախտահանման կաբինետից` առանձին ունենալով 1.24-րդ կետով նախատեսված սարքավորումներ և նյութեր, բացառությամբ բակտերիոցիդ լամպի:

1.21-րդ և 1.24-րդ կետերում միջին բուժաշխատողի պարտականություններն իրականացվում են մասնագիտացված կաբինետների միջին բուժաշխատողի կողմից:

Արտահիվանդանոցային մեծերի և մանկական բժշկական օգնության և սպասարկման նույն տեսակի իրականացումը կարող է ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, հոսքերի տարանջատումով` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի պահանջների համաձայն, ընդ որում, այդ կաբինետների տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվող սարքավորումներն ու գործիքները կարող են ներկայացվել մեկ օրինակով: Այս կաբինետում նախատեսվում է ունենալ մեկ միջին և մեկ կրտսեր բուժաշխատող՝ ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Արտահիվանդանոցային` բժշկական ընդհանուր պրակտիկա, մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա, ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ), մանկաբուժական, նյարդաբանական, հոգեբուժական, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, մաշկաբանական, ալերգոլոգիական, թոքաբանական, սրտաբանական, աղեստամոքսաբանական, երիկամաբանական, ռևմատոլոգիական, ներզատաբանական, նյարդավիրաբուժական, թունաբանական, հոգեթերապևտիկ, թմրաբանական, սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական), հերիատրիական, ավիացիոն բժշկական, դիետաբանական (դիետոլոգիական), հոմեոպաթիկ բժշկական օգնության և սպասարկման յուրաքանչյուր երեք տեսակի ծառայությունները կարող են ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, հոսքերի տարանջատումով` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի պահանջների համաձայն, ընդ որում, այդ կաբինետներում այն սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են ներկայացվել մեկ օրինակ:

Արտահիվանդանոցային` վերականգնողական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը՝ իր երեք ենթատեսակներով (ռեֆլեքսաթերապևտիկ, մանուալ թերապևտիկ, բուժական մերսում), կարող է ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, ընդ որում, այդ կաբինետներում այն սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են ներկայացվել մեկ օրինակ:

Արտահիվանդանոցային` ֆիզիոթերապևտիկ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը՝ իր երեք ենթատեսակներով (բարոթերապևտիկ, էլեկտրաբուժում, լուսաբուժում), կարող է ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, ընդ որում, այդ կաբինետներում այն սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են ներկայացվել մեկ օրինակ:

Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող լիցենզավորված հաստատության յուրաքանչյուր միջին բուժաշխատողը կարող է միաժամանակ սպասարկել մինչև երկու կաբինետ:

Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական անձնակազմի վերապատրաստումներն իրականացվում են «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

(պարզաբանումը լրաց. 10.06.10 N 714-Ն, 29.07.10 N 935-Ն, փոփ., լրաց. 11.02.16 N 129-Ն, լրաց. 15.04.16 N 404-Ն,  լրաց., խմբ. 19.01.17 N 28-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 20.09.18 N 1050-Ն)

(հավելվածը խմբ., լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն, լրաց. 12.03.09 N 240-Ն, 23.07.09 N 856-Ն, փոփ., լրաց. 10.06.10 N 714-Ն, լրաց. 29.07.10 N 935-Ն, խմբ., լրաց.10.02.11 N 99-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 11.02.16 N 129-Ն, լրաց. 15.04.16 N 404-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 19.01.17 N 28-Ն, լրաց. 02.08.18 N 857-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 20.09.18 N 1050-Ն, լրաց. 11.04.19 N 399-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք

4. Սպիրոմետր

5. Սպիրոգրաֆ

6. Պուլմոնոտախոմետր

7. Գաստրոսկոպ

8. Կոլոնոսկոպ

9. Սոնոգրաֆ

10. Գլյուկոմետր

11. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

12. Թթվածնային բալոն

13. Թթվածնային բարձիկ

14. Անատոմիական պինցետ

15. Ստետոֆոնենդոսկոպ

16. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

17. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

18. Ծնոտաբացիչ

19. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

20. Չափիչ ժապավեններ

21. Բժշկական ջերմաչափ

22. Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ

23. Դիմակներ

24. Սեղմալար (ժգուտ)

25. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

26. Հիվանդի սայլակներ

27. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

28. Ապակյա սեղանիկներ

29. Դեղորայքի պահարաններ

30. Բժշկական պահարաններ

31. Բժշկական թախտեր

32. Հանդերձապահարաններ

33. Ճաշասեղաններ

34. Տումբաներ

35. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

36. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

2. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.1. ԻՆՖԱՐԿՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային սրտագրիչներ

2. Էլեկտրասրտագրիչներ

3. Վելոէրգոմետր

4. Արտածծիչներ

5. Էլեկտրական արտածծիչներ

6. Մոնիթորներ

7. Դեֆիբրիլյատոր

8. Սրտի ռիթմի ստիմուլյատոր

9. Կենտրոնացված թթվածնային և հետներծծման ելքեր

10. Ստերիլիզատոր

11. Բոբրովի ապարատներ

12. Էլեկտրական լամպեր

13. Դոզիմետրեր (պոմպա)

14. Շնչառական ապարատներ

15. Ֆոնենդոսկոպներ

16. Տոնոմետրեր

17. Շտատիվներ

18. Արհեստական շնչառության պարկ

19. Հիվանդի սայլակներ

20. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

21. Ապակյա սեղանիկներ

22. Դեղորայքի պահարաններ

23. Բժշկական պահարաններ

24. Բժշկական թախտեր

25. Հանդերձապահարաններ

26. Ճաշասեղաններ

27. Տումբաներ

28. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

29. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

2.2. ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրակարդիոգրաֆներ

2. Դեֆիբրիլյատորներ

3. Խոռոչներից հեղուկի արտածծման սարքավորումներ

4. Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու

5. Խոռոչների ֆունկցիոն ասեղներ և գործիքներ

6. Շնչառական սարքեր

7. Դեղորայքային դոզատորներ

8. Կվարցի ճառագայթիչներ

9. Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր

10. Ախտահանիչներ

11. Արյան ճնշման չափող գործիքներ

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Բժշկական պահարաններ

14. Դեղորայքի սեղաններ

15. Լաբորատոր ամանեղենի պահարաններ

16. Մահճակալներ` ֆունկցիոնալ

17. Բազմոցներ

18. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

19. Ճաշասեղաններ

20. Բազկաթոռներ

21. Փայտյա և մետաղյա պահարաններ

22. Դեղորայքի պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.3. ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դեֆիբրիլյատոր

2. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

3. Արյան ճնշման չափող գործիքներ

4. Խոռոչի հեղուկի արտածծման սարքավորում

5. Ախտահանիչներ

6. Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր

7. Արհեստական շնչառական սարք

8. Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ

9. 24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիթորինգ

10. Միկրոանալիզատոր

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական զննման թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Հարմահճակալային սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.4. ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Արհեստական շնչառության ապարատներ

4. Էլեկտրական արտածծիչ

5. Բերանլայնիչ

6. Լեզվաբռնիչ

7. Վիրաբուժական լամպեր

8. Բիքս

9. Բաբրովի ապարատներ

10. Շտատիվներ

11. Վելոէրգոմետր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.5. ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Արձագանքասրտագրության սարքավորում

3. Օֆտալմոսկոպ

4. Վիրաբուժական լամպեր

5. Շնչառական սարքավորում

6. Բիքսեր

7. Շտատիվներ

8. Բոբրովի սարքավորում

9. Զարկերակային ճնշման չափիչներ

10. Ֆոնենդոսկոպներ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական զննման թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Հարմահճակալային սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.6. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Արհեստական շնչառության ապարատներ

4. Էլեկտրաարտածծիչներ

5. Բոբրովի սարքավորումներ

6. Շտատիվներ

7. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա. պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

բ. էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով

8. Թթվածնի ապարատ և բարձեր

9. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

10. Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք

11. Ախտահանման սարքեր

12. Կվարցի լամպեր

13. Պատգարակներ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական զննման թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Հարմահճակալային սեղանիկներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

2. 6-րդ կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.6.1. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

2. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

3. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

4. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր

7. Ընդհանուր անզգայացման սարք

8. Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ

9. Էլեկտրասրտագրման սարքեր

10. Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ

11. Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

12. Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)

13. Արյան տաքացման սարք

14. Արյան խումբ որոշող սարք

15. Բժշկական պահարաններ

16. Վիրահատական արտածծիչներ

17. Հիվանդի տաքացման սարքեր

18. Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

19. Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ

20. Սեղաններ` բժիշկների և քույրերի համար

21. Աթոռներ

22. Բժշկական թախտեր

23. Վիրահատական արտածծիչ

24. Բակտերիցիդ լամպ

25. Հիվանդի սայլակներ
 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

3. ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

1. Վելոէրգոմետր

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Կվարցային ապարատ

4. Ստետոֆոնենդոսկոպ

5. Արյան ճնշման չափման ապարատ

6. Հիվանդի սայլակներ

7. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

8. Ապակյա սեղանիկներ

9. Դեղորայքի պահարաններ

10. Բժշկական պահարաններ

11. Բժշկական զննման թախտեր

12. Հանդերձապահարաններ

13. Ճաշասեղաններ

14. Հարմահճակալային սեղանիկներ

15. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

16. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

 4. ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

4. Շտատիվ

5. Բժշկական ջերմաչափ

6. Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշները չափող մոնիթորներ

7. Բժշկական կշեռք

8. Հասակաչափ

9. Երիկամային բիոպսիայի սարք` ասեղների հավաքածուով

10. Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական զննման թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Հարմահճակալային սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

5. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական երիկամի սարքավորումներ

2. Ջրի մաքրման սարքավորումներ

3. Լվացման սարք` հեմոդիալիզատորների կրկնակի օգտագործման նպատակով

4. Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ

5. Սարք` խտանյութը հեղուկի վերածելու համար

6. Տարողություն ջրի պահեստավորման համար

7. Տարաներ` հեղուկ խտանյութի համար

8. Ախտահանման սարք

9. Հեմոդիալիզը անցկացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ, դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն)

10. Վիրակապական սեղան

11. Չհրկիզվող պահարան

12. Սառնարաններ

13. Հիվանդի սայլակներ

14. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

15. Ապակյա սեղանիկներ

16. Դեղորայքի պահարաններ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Տումբաներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

6. ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Գաստրոսկոպ

4. Կոլոնոսկոպ

5. Սոնոգրաֆ

6. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

7. Ստետոֆոնենդոսկոպ

8. Մետաղյա և փայտյա շպատել

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

11. Բժշկական ջերմաչափ

12. Սեղմալար (ժգուտ)

13. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

7. ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Սպիրոմետր

4. Սպիրոգրաֆ

5. Պուլմոնոտախոմետր

6. Բրոնխոսկոպ

7. Թթվածնային բալոն

8. Թթվածնային բարձիկ

9. Անատոմիական պինցետ

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

12. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

13. Ծնոտաբացիչ

14. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

15. Բժշկական ջերմաչափ

16. Դիմակներ

17. Սեղմալար (ժգուտ)

18. Հիվանդի սայլակներ

19. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

20. Ապակյա սեղանիկներ

21. Դեղորայքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարաններ

23. Բժշկական թախտեր

24. Հանդերձապահարաններ

25. Ճաշասեղաններ

26. Տումբաներ

27. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

28. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

8. ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պերֆուզամատոր` ինսուլինի ներարկման համար

2. Գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու համար

3. Գլուկոմետրի շերտիկներ

4. Սարք` վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար

5. Բժշկական կշեռք

6. Հասակաչափ

7. Հիվանդի սայլակներ

8. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

9. Ապակյա սեղանիկներ

10. Դեղորայքի պահարաններ

11. Բժշկական պահարաններ

12. Բժշկական թախտեր

13. Հանդերձապահարաններ

14. Ճաշասեղաններ

15. Տումբաներ

16. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

17. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

9. ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ

2. Աերոզոլային ինհալատոր

3. Պնևմոտախոմետր

4. Քթի հայելի

5. Կորնցանգ ուղիղ

6. (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.09.18 N 1050-Ն) 

7. Անատոմիական պինցետ

8. Սկարիֆիկատոր

9. Սկալպել

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

12. Տուբերկուլինային սրսկիչներ

13. Տրախեոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող այլ պարագաներ

14. Ճակատային ռեֆլեկտոր

15. Պիկֆլոումետր

16. Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

17. Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

18. Տոնոմետր

19. Վայրկյանաչափ

20. Թթվածնի բարձիկ

21. Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար

22. Աչքի պիպետ

23. Բժշկական ջերմաչափ

24. Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար

25. Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան

26. Հիվանդի սայլակներ

27. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

28. Ապակյա սեղանիկներ

29. Դեղորայքի պահարաններ

30. Բժշկական պահարաններ

31. Բժշկական թախտեր

32. Հանդերձապահարաններ

33. Ճաշասեղաններ

34. Տումբաներ

35. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

36. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

10. ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային թերապիայի սարքեր

2. Ճառագայթիչներ

3. Էլեկտրաքուն

4. Էլեկտրաստիմուլյատորներ

5. Գալվանիզացիայի ապարատ

6. Ինհալյատորներ

7. Դիոդինամիկա

8. Գերբարձր հաճախականության ապարատներ

9. Լազերային ճառագայթման ապարատներ

10. Նեյրոիմպուլսի ապարատներ

11. Լազերային ապարատներ

12. Չիժևսկու լուսամփոփներ

13. Պարաֆինի թերմոստատ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

11. ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Խոշորացույց

2. Լուսավորող լապտեր շարժական

3. Բժշկական կշեռք

4. Տոնոմետր

5. Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք

6. Բիքս

7. Էլեկտրակոագուլյատոր

8. Սեղմիչ

9. Հեշտոցային հայելի

10. Զոնդերի հավաքածու

11. Կաթետերների հավաքածու

12. Կորնցանգ

13. Աքցան եղունգների համար

14. Ֆոլգմանի գդալներ

15. Մկրատներ

16. Ունելիների հավաքածու

17. Նշտարներ տարբեր չափերի

18. Ֆոնենդոսկոպ

19. Տափաձողեր

20. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

21. Դյուարի անոթ` հեղուկ ազոտի համար

22. Խոռոչների՝ լվացման ներարկիչներ

23. Ապակյա չափագրված բաժակներ

24. Պիպետ աչքի համար

25. Բժշկական ջերմաչափ

26. Թթվածնի բարձիկ

27. Դեզինֆեկցման բաժակներ

28. Ծածկապակի

29. Առարկայական ապակի

30. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

31. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

32. Ապակյա սեղանիկներ

33. Դեղորայքի պահարաններ

34. Բժշկական պահարաններ

35. Բժշկական զննման թախտեր

36. Հանդերձապահարաններ

37. Ճաշասեղաններ

38. Հարմահճակալային սեղանիկներ

39. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

40. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Վիրաբուժական բաժին

2. Ճառագայթային բուժման բաժին

3. Քիմիոթերապիայի բաժին

 

12.1. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

2. Էլեկտրական դանակ

3. Թերմոկոագուլյատոր

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Ավտոմատ ներարկիչներ

6. Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք

7. Կարդիոմոնիտոր

8. Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ

9. Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր

10. Ռենտգեն սարք

11. Սարքեր ներվիրահատական քիմիաթերապիա անցկացնելու համար

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

12.2. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք` ճառագայթային բուժման պլանավորման համար

2. Սարքավորումներ` հեռավոր, ներխոռոչային և ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար

3. Կոնտուրոգրաֆ

4. Բուժման պլանավորման համար համակարգչային 2,5/3-չափանի համակարգ

5. Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)` տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ

6. Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ

7. Էլեկտրաչափիչ սարք` ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար

8. Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար

9. Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի մակարդակի գերազանցման ազդանշանով)

10. Ռադիոակտիվ հսկիչ սարք

11. Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման, համաչափության հսկման և բաշխման համասեռության սարքեր

12. Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք

13. Անհատական դոզիմետրեր

14. Ֆոտոլաբորատորիա` համապատասխան սարքավորումներով

15. Անհատական դոզիմետրեր (թերմոլյումինեսցենցիայի հիմունքներով)

16. Հիվանդի սայլակներ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական զննման թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Հարմահճակալային սեղանիկներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

12.3. ՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

2. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

3. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

4. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

5. Հիվանդի սայլակներ

6. Քիմիոպրեպարատների պահպանման սենյակներ` համապատասխան պահարաններով

7. Դեղորայքի պահարաններ

8. Բժշկական պահարաններ          

9. Բժշկական թախտեր

10. Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)

11. Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

12. Քիմիոպրեպարատների օգտագործված (դատարկ) սրվակների պահպանման և հետագայում ոչնչացման տարողություններ

13. Սեղաններ` բժիշկների և քույրերի համար

14. Աթոռներ

15. Վիրահատական արտածծիչ

16. Բակտերիցիդ լամպ

17. Հանդերձապահարաններ

18. Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի ազդեցությունների չափագրման հատուկ սանդղակներ

19. Անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներ (քաշիչ պահարաններ)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Հիվանդանոցային ուռուցքաբանական` քիմիաթերապիա բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժհաստատությունները պետք է իրականացնեն նաև վերակենդանացման բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակ:

(բաժինը խմբ., փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 29.07.10 N 935-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

13. ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև`

1) սկիասկոպ իր քանոններով

2) ճեղքային լամպ

3) ակնոցներ որոշելու ոսպնյակների հավաքածու

4) ռեֆրակտոմետր

5) Ֆյորստերի պերիմետր

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Սրածայր մկրատներ

21. Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ

22. Գոնիոսկոպ

23. Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ

24. Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ

25. Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի

26. Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար

27. Անատոմիկ պինցետներ

28. Վիրաբուժական պինցետներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

14. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կշեռք` բժշկական

2. Արտածծիչներ` վիրաբուժական

3. Ինհալյատոր` գոլորշային

4. Լամպեր կվարցային

5. Ռեկտոռոմանոսկոպ

6. Մկրատ

7. Մազ կտրելու մեքենա

8. Շպադելներ և լատոկներ

9. Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր

10. Ստերիլիզատոր էլեկտրական

11. Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար

12. Էսմարխի գավաթ

13. Սառցապարկ և ջերմապարկ

14. Մեզի կաթետեր

15. Աղիների լվացման կատետր

16. Ժաննեի ներարկիչ

17. Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր

18. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ

19. Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար

20. Սառնարան

21. Լվացարան` ախտահանման լուծույթով

22. Ջերմաչափ

23. Հիվանդի սայլակներ

24. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

25. Ապակյա սեղանիկներ

26. Դեղորայքի պահարաններ

27. Բժշկական պահարաններ

28. Բժշկական թախտեր

29. Հանդերձապահարաններ

30. Ճաշասեղան

31. Տումբաներ

32. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

33. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

14. կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են ՀՀ մարզային հիվանդանոցների և Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում:

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

14.1. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության ապարատ

2. Նարկոզի ապարատ

3. Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով

4. Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ

5. Թթվածնային կայան, թթվածնային բալոն

6. Կշեռք` բժշկական

7. Արտածծիչներ վիրաբուժական

8. Ինհալյատոր գոլորշային

9. Լամպեր կվարցային

10. Մկրատ

11. Մազ կտրելու մեքենա

12. Շպատելներ և լատոկներ

13. Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր

14. Ստերիլիզատոր էլեկտրական

15. Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար

16. Էսմարխի գավաթ

17. Սառցապարկ և ջերմապարկ

18. Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ

19. Ժաննեի ներարկիչ

20. Վիրահատական սեղան

21. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ

22. Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար

23. Սառնարան

24. Լվացարան ախտահանման լուծույթով

25. Ջերմաչափ

26. Պունկցիայի ասեղներ

27. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

28. Հիվանդի սայլակներ

29. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

30. Ապակյա սեղանիկներ

31. Դեղորայքի պահարաններ

32. Բժշկական պահարաններ

33. Բժշկական թախտեր

34. Հանդերձապահարաններ

35. Ճաշասեղան

36. Տումբաներ

37. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

38. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԳԻՈՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

15. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էնցեֆալոգրաֆ

2. Դոպլերոգրաֆիկ սարք

3. Դուպլեքս տեսածրման սարք

4. Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ

5. Էխոկարդիոգրաֆ

6. Էլեկտրամիոգրաֆ

7. Բժշկական մուրճիկ

8. Էլեկտրասրտագրիչ

9. Տոնոմետր

10. Արյան փոխներարկման շտատիվներ

11. Բժշկական կշեռք

12. Քայլակներ

13. Շնչուղիների ետծծիչ

14. Պատգարակներ

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Հարմահճակալային սեղանիկներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

15.1. ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կարդիոմոնիտոր

2. Թոքերի արհեստական շնչառության սարք

3. Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր

4. Օկսիմետր

5. Դեֆիբրիլյատոր

6. Պոմպային բժշկական ծծիչներ

7. Սարք-արհեստական երիկամ

8. Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա)

9. Մեխանիկական սեպորատոր

10. Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք

11. Արյան լազերային ճառագայթման սարք

12. Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր

13. Մեխանիկական սֆիգմոնանոմետր

14. Թթվածնային համակարգի հավաքածու

15. Թթվածնի հարստացման սարք

16. Շարժական ռենտգեն սարք

17. Էլեկտրասրտագրիչ

18. Լարինգոսկոպ (հավաքածու)

19. Սառնարանային համակարգ

20. Չոր ախտահանման համակարգեր

21. Շարժական լուսավորող համակարգեր

22. Էխոէնցեֆալոսկոպ

23. Օֆտալմոսկոպ

24. Էլեկտրամիոգրաֆ

25. Էխոկարդիոգրաֆ

26. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

27. Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք

28. Կապնոմետր

29. Բրոնխոսկոպ

30. Կարդիոմոնիտոր

31. Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր

32. ՈՒղեղի անոթների դուպլեկսային արտատպման սարք

33. Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն, դիստիլյատոր-սեպարատոր)

34. Հիվանդի սայլակներ

35. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

36. Ապակյա սեղանիկներ

37. Դեղորայքի պահարաններ

38. Բժշկական պահարաններ

39. Բժշկական թախտեր

40. Հանդերձապահարաններ

41. Ճաշասեղաններ

42. Տումբաներ

43. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

44. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Անգիոնևրոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 5 մահճակալի հաշվով:

Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի գործունեությունը չի իրականացվում առանձին: Պարտադիր պայման է` վերակենդանացման բաժանմունքի, դետոկսիկացիոն կաբինետի, ֆունկցիոնալ ախտորոշման և էքսպրես լաբորատորիաների առկայությունը:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

15.2. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էնցեֆալոգրաֆ

2. Դոպլերոգրաֆիկ սարք

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Բժշկական մուրճիկ

5. Հիվանդների քայլակներ

6. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

7. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

8. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

9. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

10. Արհեստական շնչառության սարք

11. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր

12. Ընդհանուր անզգայացման սարք

13. Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ

14. Էլեկտրասրտագրման սարքեր

15. Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ

16. Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

17. Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)

18. Արյան տաքացման սարք

19. Արյան խումբ որոշող սարք

20. Բժշկական պահարաններ

21. (ենթակետն ուժը կորցրել է 19.01.17 N 28-Ն)

22. Հիվանդի տաքացման սարքեր

23. Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

24. Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ

25. Սեղաններ` բժիշկների և քույրերի համար

26. Աթոռներ

27. Բժշկական թախտեր

28. Վիրահատական արտածծիչ

29. Բակտերիցիդ լամպ

30. Հիվանդի սայլակներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, փոփ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

16. ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ինհալյատորներ

2. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

3. Նեգատոսկոպ

4. Ստետոսկոպ

5. Թթվածնային սարք

6. Արյան փոխներարկման շտատիվ

7. Արտածծիչ

8. Բժշկական կշեռք

9. Թթվածնի բարձ

10. Բժշկական հենակներ

11. Բիքսեր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

17. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արյան ճնշումը չափող գործիք

2. Բժշկական կշեռքներ

3. Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից)

4. Ասեղ` ողնուղեղային պունկցիայի համար

5. Բերանլայնիչ

6. Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Նևրոլոգիական մուրճիկ

8. Լեզվաբռնիչ

9. Ռեզինե ջեռակ

10. Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք

11. Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով

12. Մետաղյա պահարան

13. Արյան փոխներարկման շտատիվ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական զննման թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Հարմահճակալային սեղանիկներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

18. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և կարի ատրավմատիկ նյութեր

22. Ճողվածքների ալլոպլաստիկ նյութեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ ընդհանուր վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

19. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

2. Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր` համապատասխան աշխատանքային ռեժիմներով

3. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա) պուլսօքսիմետրեր

բ) պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ) էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։

4. Ջերմաչափեր

5. Տոնոմետրեր

6. Ֆոնենդոսկոպներ

7. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

8. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

9. Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

10. Արտածծման էլեկտրական սարք

11. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով

12. Թթվածնի խոնավացուցիչ

13. Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ

14. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

15. Տրանսպորտային սայլակներ

16. Ինհալյատոր

17. Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար

18. Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)

19. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Աշխատանքային սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար

22. Հանդերձապահարաններ

23. Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

24. Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար

25. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ: (Այս կետով սահմանված բժշկական գործիքներն ու պարագաները կարող են ձեռք բերվել լիցենզիա ստանալուց հետո)

26. (ենթակետն ուժը կորցրել է 02.08.18 N 857-Ն)

27. (ենթակետն ուժը կորցրել է 02.08.18 N 857-Ն)

28. Շտատիվներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը խմբ., փոփ. 02.08.18 N 857-Ն)

 

19.1. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

2. Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր`

ա) ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության,

բ) սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության,

գ) շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման,

դ) արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

3. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա) պուլսօքսիմետրեր

բ) պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ) էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։

4. Ջերմաչափեր

5. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

6. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

7. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

8. Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

9. Արտածծման էլեկտրական սարք

10. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով

11. Թթվածնի խոնավացուցիչ

12. Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ

13. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

14. Տրանսպորտային սայլակներ

15. Ինհալյատոր

16. Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար

17. Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)

18. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

19. Աշխատանքային սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար

21. Հանդերձապահարաններ

22. Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

23. Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար

24. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն

25. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

26. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

27. Շտատիվներ

28. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

29. Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

30. Շարժական ռենտգեն սարք

31. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

32. Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք

33. Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով

Վերակենդանացման բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով, և մեկ ցերեկային բուժքույր` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

 

19.2. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

2. Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր`

ա) ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության

բ) սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության

գ) շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

դ) շնչուղիներում երկփուլ դրական ճնշման

ե) արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

3. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա) պուլսօքսիմետրեր

բ) պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ) էլեկտրակարդիոմոնիթորներ` երկու արտածումներով

դ) կապնոգրաֆներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։

4. Ջերմաչափեր

5. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

6. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

7. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

8. Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

9. Արտածծման էլեկտրական սարք

10. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով

11. Թթվածնի խոնավացուցիչ

12. Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ

13. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

14. Տրանսպորտային սայլակներ

15. Ինհալյատոր

16. Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար

17. Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)

18. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

19. Աշխատանքային սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար

21. Հանդերձապահարաններ` բուժանձնակազմի համար

22. Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

23. Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար

24. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն

25. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

26. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

27. Շտատիվներ

28. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

29. Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

30. Շարժական ռենտգեն սարք

31. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

32. Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք

33. Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով

34. Սեղմված օդի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

35. Վակուումի կենտրոնացված համակարգ

36. Էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատոր

37. Էլեկտրասրտագրության սարք

38. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ

39. Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր`

ա) ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության

բ) սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության

գ) շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

դ) արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

40. Արհեստական շնչառության ոչ ինվազիվ սարքեր

41. Բազմաֆունկցիոնալ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ և վտանգի ահազանգման ձայնային ու լուսային համակարգերով

42. Շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարք

43. Հեմոդիալիզի ապարատ

44. Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սերոլոգիական անալիզներով

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Ինժեներ-տեխնիկ

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով, և մեկ ցերեկային բուժքույր` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

Սահմանել, որ վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ: Համապատասխան սարքավորումների բացակայության կամ անսարքության դեպքում բուժհաստատությունը պարտավոր է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա բրիգադների միջոցով ապահովել հիվանդների անվտանգ տեղափոխումն այլ լիցենզավորված բուժհաստատություններ` անհրաժեշտ հետազոտությունների անցկացման կամ բուժման համար:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 10.06.10 N 714-Ն)

 

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

20. ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուներ հետևյալ վիրահատությունների համար՝

ա) քթի վիրահատություններ

բ) դաստակի և ոտնաթաթի վիրահատություններ

գ) միկրովիրաբուժական վիրահատություններ

դ) քիմքի և բերանի խոռոչի վիրահատություններ

ե) անոթային վիրահատություններ

21. Մանրադիտակ

22. Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ)

23. Մաշկի հղկման սարք

24. Դրել

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

21. ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու

21. Անոթային պրոթեզների հավաքածու

22. Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու

23. Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային ախտորոշման սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ անոթային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

22. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև` ատամնաբուժական բազկաթոռ

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

21. Բոռմեքենա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

23. ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրահատարանի միկրոսկոպ

21. Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

22. Ուղեղային ռետրակտրներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

24. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

25. ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Ուրետրոցիստոսկոպ

22. Ռեզեկտոսկոպ (հավաքածու)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ ուրոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

26. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև` քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու

ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ

իմպենդանսային աուդիոմետր

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման գործիքների հավաքածու

21. Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների հավաքածու

22. Միջին ականջի վիրահատության գործիքների հավաքածու

23. Ներքթային վիրահատության գործիքների հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

27. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշման հաշվիչ

2. Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ

3. Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, գոգնոցներ, դիմակներ, ձեռնոցներ)

4. էլեկտրակարդիոգրաֆ

5. Վելոէրգոմետր

6. Սոնոգրաֆ

7. Էխոկարդիոգրաֆ

8. Սպիրոգրաֆ

9. Ռենտգեն ապարատ

10. Դոպլերոգրաֆ

11. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

12. Լրիվ կլինիկա` լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի քննության և այլն)

13. Թթվածնային վրան

14. Ընդհանուր հեմաթերապիա

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

28. ԱՅՐՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Էլեկտրական դերմատոմ (մաշկահատ)` դանակի հետադարձ շարժումով

22. Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք` պերֆորատոր

23. Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող)

24. Էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար

25. Էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար

26. Հեմասորբցիայի սարք

27. Պլազմոֆորեզի սարք

28. Պերֆուզորներ

29. Ինֆուզամատներ

30. Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ

31. Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)

32. Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ, ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների տևական ներարկման համար

33. Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)

34. Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ

35. Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ այրվածքաբան-համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

29. ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Ռեկտոսկոպների հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ կոլոռեկտալ վիրաբույժ (պրոկտոլոգ)՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

30. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կմախքային ձգման ապարատ

2. Մեխանոթերապիայի ապարատ

3. Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու

4. Ոսկրաբռնիչ

5. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

6. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

7. Բակտերիոցիդ լամպ

8. Շինաների հավաքածու

9. Ասեղների հավաքածու

10. Դանակների հավաքածու

11. Մկրատների հավաքածու

12. Հենակներ

13. Կեռիկների հավաքածու

14. Ներարկիչներ

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվում:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

30.1. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Բակտերիցիդ լամպ

4. Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու

5. Մեխանոթերապիայի սարք

6. Ոսկրաբռնիչների հավաքածու

7. Անդամահատման դանակների հավաքածու

8. Մկրատների հավաքածու

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան

11. Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր

12. Օստեոսինթեզի հավաքածու

13. Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր

14. Շարժական ռետինե ապարատ

15. Նեգատոսկոպ

16. Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի

17. Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի

18. Մաուի աղեղներ` մանկական

19. Կմախքային ձգման հավաքածու

20. Գիպսային կապեր (բինտեր)

21. Վիրակապական բինտեր

22. Վիրակապական սեղան

23. Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ

24. Տոնոմետրեր

25. Ֆոնենդոսկոպներ

26. Ապակյա սեղանիկներ

27. Բժշկական գործիքների սեղան

28. Վիրահատական սեղանիկներ

29. Սեյֆեր

30. Հենակներ

31. Հիվանդասայլակներ

32. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

33. Բալկանյան ձողեր

34. Հարմահճակալային սեղանիկներ

35. Դեղերի պահարաններ

36. Բժշկական պահարաններ

37. Բժշկական զննման թախտեր

38. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

39. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

30.2. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Բակտերիցիդ լամպ

4. Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու

5. Մեխանոթերապիայի սարք

6. Ոսկրաբռնիչների հավաքածու

7. Անդամահատման դանակների հավաքածու

8. Մկրատների հավաքածու

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան

11. Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր

12. Օստեոսինթեզի հավաքածու

13. Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր

14. Շարժական ռետինե ապարատ

15. Նեգատոսկոպ

16. Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի

17. Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի

18. Մաուի աղեղներ` մանկական

19. Կմախքային ձգման հավաքածու

20. Գիպսային կապեր (բինտեր)

21. Վիրակապական բինտեր

22. Վիրակապական սեղան

23. Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ

24. Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ

25. Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու

26. Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր

27. Տոնոմետրեր

28. Ֆոնենդոսկոպներ

29. Ապակյա սեղանիկներ

30. Բժշկական գործիքների սեղան

31. Վիրահատական սեղանիկներ

32. Սեյֆեր

33. Հենակներ

34. Հիվանդասայլակներ

35. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

36. Բալկանյան ձողեր

37. Հարմահճակալային սեղանիկներ

38. Դեղերի պահարաններ

39. Բժշկական պահարաններ

40. Բժշկական զննման թախտեր

41. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

42. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

30.3. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Բակտերիցիդ լամպ

4. Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու

5. Մեխանոթերապիայի սարք

6. Ոսկրաբռնիչների հավաքածու

7. Անդամահատման դանակների հավաքածու

8. Մկրատների հավաքածու

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան

11. Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր

12. Օստեոսինթեզի հավաքածու

13. Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր

14. Շարժական ռետինե ապարատ

15. Նեգատոսկոպ

16. Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի

17. Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի

18. Մաուի աղեղներ` մանկական

19. Կմախքային ձգման հավաքածու

20. Գիպսային կապեր (բինտեր)

21. Վիրակապական բինտեր

22. Վիրակապական սեղան

23. Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ

24. Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ

25. Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու

26. Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր

27. Էլեկտրոնային օպտիկ փոխակերպիչ

28. Ուժային սարքեր` օսթեոտոմներ, շաղափիչ և շաղափիկներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ կամ մարտկոցներով կամ խտացած օդով

29. Արթրոսկոպիկ գործիքներ և իմպլանտներ

30. Սարքավորումներ` ողնաշարի վիրահատությունների համար

31. Գործիքների հավաքածու` էնդոպրոթեզավորման համար

32. Տոնոմետրեր

33. Ֆոնենդոսկոպներ

34. Ապակյա սեղանիկներ

35. Բժշկական գործիքների սեղան

36. Վիրահատական սեղանիկներ

37. Սեյֆեր

38. Հենակներ

39. Հիվանդասայլակներ

40. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

41. Բալկանյան ձողեր

42. Հարմահճակալային սեղանիկներ

43. Դեղերի պահարաններ

44. Բժշկական պահարաններ

45. Բժշկական զննման թախտեր

46. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

47. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

31. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ

2. Սեղմիչների հավաքածու

3. Ռետինե սեղմիչ

4. Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ

5. Մկրատներ

6. Սղոցներ

7. Բերանլայնիչ

8. Տրախեոստոմիայի հավաքածու

9. Ներարկիչներ

10. Լեզվաբռնիչ

11. Բժշկական ածելի

12. Վիրահատական սեղան

13. Գիպս տեղադրելու սեղան

14. Բժշկական թախտ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Դեղորայքի պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Պատգարակներ

19. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

20. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

31 կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ինչպես բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում, այնպես էլ առանձին` ռենտգեն և ախտահանիչ ծառայությունների հետ պայմանագրեր ունենալու դեպքում:

 

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

32. ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ) ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով

22. Ինսուֆլյատոր

23. Տրոակարներ` տարբեր չափերի

24. Գլիպպատոր

25. Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության, ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

32.1. ՍՐՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) մահճակալ (մահճակալներ)

2) հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական կողմնային լամպ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական ռենտգեն ապարատ

18. Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ

19. Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք

20. Արհեստական ռիթմի վարող սարք

21. Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն)

22. Սինքրոնացնող կարդիովերսիա

23. Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ)

24. Ինհալյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ սրտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

33. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ

2. Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու

3. Շտատիվ

4. Շինաներ

5. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ

6. Լվացարան

7. Ջերմաչափ

8. Տոնոմետր

9. Ֆոնենդոսկոպ

10. Սառնարան

11. Բժշկական թախտ

12. Սայլակ

13. Գրասեղան, աթոռներ

14. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

33 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

(բաժինը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

34. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

34.1. ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Նոտոէլեկտրակալորիմետր

2. Թերմոստատ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Չորացուցիչ պահարան

5. Կշեռք` անալիտիկ

6. Սառնարան

7. Ջրային բաղնիք

8. Ռեֆրակտոմետր

9. Փորձանոթներ` տարբեր չափերի

10. Կոլբաներ

11. Չափիչ գլաններ

12. Պիպետներ

13. Ջերմաչափեր

14. Թորման սարք

15. Շտատիվներ

16. Լաբ. ժամացույց և վայրկյանաչափ

17. Գրասեղան, աթոռներ

18. Լվացման սեղան և լվացարաններ

19. Լաբորատոր սեղաններ

20. Քարշիչ պահարան

21. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարան

23. Դեղորայքի պահարան

24. Լաբորատոր սեղաններ

25. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.2. ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Սառնարան

4. Ջրային բաղնիք

5. Փորձանոթներ

6. Կոլբաներ

7. Պիպետներ

8. Շտատիվներ

9. Լաբորատոր ժամացույց

10. Բաժակներ` քիմիական

11. Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ

12. Գրասեղան, աթոռներ

13. Լաբորատոր պահարաններ

14. Բժշկական պահարան

15. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.3. ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Չորացուցիչ պահարան

4. Կշեռքներ

5. Սառնարան

6. Ավտոկլավ

7. Սալօջախ

8. Փորձանոթներ

9. Կոլբաներ

10. Ուլտրամանուշակագույն լամպեր

11. Պիպետներ

12. Էքսիկատորներ

13. Միկրոսկոպ

14. Միջափայտեր

15. Պետրիի թասիկներ

16. Առարկայական և ծածկապակիներ

17. Գրասեղան, աթոռներ

18. Լվացման սեղան և լվացարաններ

19. Լաբորատոր պահարաններ

20. Բժշկական պահարան

21. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.4. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոտոէլեկտրակոլորիմետր

2. Թերմոստատ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Հեմատոկրիտի ցենտրիֆուգա

5. Չորացուցիչ պահարան

6. Միկրոսկոպ

7. Սառնարան

8. Ջրային բաղնիք

9. Ռեֆրակտոմետր

10. Փորձանոթներ

11. Կոլբաներ

12. Չափիչ գլաններ

13. Պիպետներ

14. Լաբորատոր հաշվիչ

15. Պանչկովի ապարատ

16. Շտատիվներ

17. Լաբորատոր ժամացույց և վայրկյանաչափ

18. Առարկայական և ծածկապակիներ

19. Գորյայևի կամերա

20. Տորսիոն կշեռք

21. Ուռոմետր

22. Գրասեղան, աթոռներ

23. Լվացման սեղան և լվացարաններ

24. Լաբորատոր և բժշկական պահարաններ

25. Քաշիչ պահարան

26. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.5. ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգա

2. Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք

3. Բինոկուլյար միկրոսկոպ

4. Լանցետներ

5. Պինցետներ

6. Շպատելներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Ծածկապակիներ

9. Պիպետկաներ

10. Պետրիի թասեր

11. Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ

12. Լաբորատոր պահարաններ

13. Քարշիչ պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.6. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգա

2. Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք

3. Բինոկուլյար միկրոսկոպ

4. Լանցետներ

5. Պինցետներ

6. Շպատելներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Ծածկապակիներ

9. Պիպետկաներ

10. Պետրիի թասեր

11. Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ

12. Լաբորատոր պահարաններ

13. Քարշիչ պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.1 և 34.4 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

34.2, 34.3, 34.5 և 34.6 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

35. ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշման համար

2. Թերմոլումինեսցենտային անհատական դոզաչափերի հավաքածու

3. Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու

4. Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ

5. Դոզիմետրեր` գամմաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում

6. Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ ռադիոմետրներ

7. Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի չափման համար

8. Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող խցիկներով

9. Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման դոզիմետրեր

10. Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար

11. Ֆոտոլաբորատորիա

12. Դենսիտոմետր

13. Սենսիտոմետր

14. Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային)

15. Թվային բարոմետր

16. Սեղաններ

17. Աթոռներ

18. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

36. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գամմա-խցիկ` կոմպյուտերային ապահովմամբ

2. Էմիսսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ` կոմպյուտերային ապահովման հավաքածուով

3. Դոզկալիբրատոր

4. Դոզիմետր` աշխատատեղում դոզայի հզորության չափման համար

5. Դոզիմետր` աղտոտված մակերեսների որոշման համար

6. Գամմա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար

7. Բետտա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար

8. Ռադիոգրաֆ` ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար

9. Վելոէրգոմետր

10. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

11. Տարողություններ` ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար

12. Տարողություններ` հատուկ հագուստի պահպանման համար

13. Ցենտրիֆուգ

14. Կապարե արկղ` տեղափոխման համար

15. Կապարե գոգնոց

16. Պաշտպանիչ ձեռնոցներ

17. Խալաթներ` մեկանգամյա օգտագործման համար

18. Բժշկական խալաթներ

19. Հատուկ հագուստներ

20. Բախիլներ

21. Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ

22. Ներարկիչներ (2-20մլ)

23. Վիրաբուժական ձեռնոցներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով վերապատրաստված)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

37. ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Շնչական ապարատ

2. Դեֆիրիբրիլյատոր

3. Կարդիոմոնոմետր

4. Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր

5. Արտածծիչ

6. Ասպիրատոր

7. Լարինգոսկոպ

8. Բոբրովի ապարատ

9. Թթվածնի բարձ

10. Թթվածնի բալոն

11. Տոնոմետր

12. Ֆոնենդոսկոպ

13. Սայլակներ հիվանդների համար

14. Ստերիլ տուփեր

15. Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ

16. Սառնարաններ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Տումբաներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բաժանմունքում պետք է աշխատի նաև բժիշկ-հոգեբույժ:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

38. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք

2. Հակացավային էլեկտրախթանիչ սարք

3. Էլեկտրաքնի սարք

4. Լեզվաբռնիչ

5. Տոնոմետր

6. Ֆոնենդոսկոպ

7. Գլյուկոմետր

8. Ջերմաչափ

9. Թթվածնի բարձ

10. Շտատիվ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Տումբաներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

39. ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Չորսխցիկավոր էլեկտրական ցենտրիֆուգ

2. էլեկտրական թափահարիչ

3. Գազահեղուկային քրոմատոգրաֆ

4. Մարդու կենսահեղուկներում թմրամիջոցների իմունոքիմիական որոշման սարք

5. Թմրամիջոցների շտապ անալիզի թեստեր

6. Քրոմատոմասսպեկտրոմետր

7. Չորացնող պահարան

8. Սառնարան

9. Ջրի թորման սարք

10. Բժշկական պահարան

11. Դեղորայքի պահարան

12. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

13. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

40. ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԱՐԲԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արտաշնչվող օդում սպիրտի գոլորշիների հայտնաբերման սարք` ինդիկատոր խողովակիկներով

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Թթվածնի բարձ

5. Լեզվաբռնիչ

6. Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

7. Բժշկական թախտ

8. Սեղան` բժշկի և բուժքրոջ համար

9. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

41. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սոնոգրաֆ` հաղորդիչների լրիվ հավաքածուով

2. Ռենտգենոգրաֆիայի ապարատ` ռենտգենոսկոպով

3. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

4. Գաստրոսկոպ

5. Կոլոնոսկոպ

6. Էնցեֆալոգրաֆ

7. Արտաքին շնչառական ֆունկցիան որոշող սարք

8. Էխոկարդիոգրաֆ

9. Ապարատ` պերիֆերիկ արյան հոսքի որոշման համար (դոպլեր)

10. Ապարատ` մագիստրալ արյան հոսքի որոշման համար (դուպլեքս)

11. Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ

12. Անգիոգրաֆ

13. Ապարատ` առաջացրած պոտենցիալների ստուգման համար (գլխուղեղի, ողնուղեղի, տեսողական, լսողական)

14. Իմունո-ֆերմինտային անալիզատոր` հորմոնների որոշմամբ

15. Ապարատ` էլեկտրալիտների որոշման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

41 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում:

 

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

42. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԻՆ

(բաժինն ուժը կորցրել է 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

 43. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

(վերնագիրը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր

2. Էսպանդերներ

3. Վազքուղի

4. Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ

5. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և գլանակներ

6. Բժշկական բոլեր

7. Պարաններ

8. Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ

9. Ավազով լցված պարկեր

10. Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ

11. Թևատակային և նախաբազկային հենակներ

12. Մատեր

13. Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար

14. Հենափայտեր և քայլակներ

15. Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1. Վերականգնողական բուժումն իրականացվում է թիմային մոտեցման սկզբունքով, ըստ որի բաժանմունքում պետք է աշխատեն 1 վերականգնողական բժիշկ` 15 մահճակալի համար, 1 թերապիստ (ֆիզիկական և աշխատանքային)` 5 մահճակալի համար, բուժքույր, հոգեբան, լոգոպեդ:

(բաժինը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

44. ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական միկրոֆորեզ

2. Քրոմոտոգրաֆ

3. Էլեկտրաֆորեզի սարք

4. Ֆոտոֆորեզի սարք` խցիկով և սնուցման աղբյուրով

5. Մանրադիտակներ

6. Սառնարան

7. Դիակների սայլակներ

8. Թերմոստատներ

9. Ցենտրիֆուգ

10. Վիրահատական գործիքների փոքր հավաքածու

11. Օդածծիչ

12. Օդամաքրիչ պահարաններ

13. Թորման սարք

14. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

15. Ֆոտոապարատ

16. Վիրակապական պարագաներ

17. Լաբորատոր գույք

18. Սպեկտրոֆոտոմետր

19. Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր

20. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ

21. Տեխնիկական և բժշկական կշեռքներ

22. Հասակաչափ

23. Ապակյա սեղանիկներ

24. Բժշկական պահարաններ

25. Դիահերձման սեղաններ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

28. Մարդատար ավտոմեքենաներ

29. Դեպքի վայրի ճամպրուկներ (համապատասխան գործիքներով և սարքերով):

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` դատաբժշկական մագիստրատուրա` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության լաբորատոր մասնագիտացման և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Տեխնիկական աշխատողներ

44-րդ կետով նախատեսված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են փորձաքննություն անցկացնող բաժանմունքների հյուսվածքաբանական, քիմիական, ֆիզիկատեխնիկական, գենետիկական, իրեղեն ապացույցների փորձաքննության ուսումնասիրություն իրականացնող բաժանմունքներում:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

45. ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մերսման ապարատ

2. Ստորջրյա մերսման ապարատ

3. Աղիների լվացման ապարատ

4. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

5. Ստորջրյա տեմպի ապարատ

6. Ջրավազան

7. Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ

8. Բժշկական թախտեր

9. Բժշկական պահարաններ

10. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

11. Աթոռներ` բժշկի և բուժքրոջ համար

12. Պաշտպանիչ շիրմաներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջի 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստված

2. Բուժքույրերի համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջի 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստված

 

ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

46. ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնային ինհալյացիոն կայան

2. Թթվածնային կոկտեյլի ապարատ

3. Բակտերիալ աերոզոլային փորձ վերցնելու սարք

4. Թերմոստատ

5. Էլեկտրասրտագրության ապարատ

6. Շնչառության ստիմուլյացիայի սարք

7. Լեֆլեքսոթերապիայի սարք

8. Միկրոթերապիայի սարք

9. Լուսարձակիչ

10. Էլեկտրազոլային գեներատոր

11. Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք

12. Ուլտրաճառագայթային ապարատ

13. Առողջության հավաքածու

14. ՈՒլտրաձայնային ինհալյատոր

15. Արյան ուլտրամանուշակային ճառագայթիչ

16. «Ալոկ» սարք

17. Հիվանդի սայլակներ

18. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

19. Ապակյա սեղանիկներ

20. Դեղորայքի պահարաններ

21. Բժշկական պահարաններ

22. Բժշկական թախտեր

23. Հանդերձապահարաններ

24. Ճաշասեղաններ

25. Տումբաներ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Անձավաբուժական բաժանմունք կարող է ծավալվել բնական աղի հանքերի տարածքում:

 

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

47. ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ

 

47.1. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու

2. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Վիրակապական հավաքածու

5. Նորածինների տրանսպորտային ինկուբատոր

6. Տրանսպորտային սայլակ

7. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

8. Պատգարակ

9. Շարժական էլեկտրածծիչ

10. Թթվածնային բալոն

11. Մոնիթոր

12. Ինֆուզիոն պոմպ

13. Հիդրոնիկ տաքացուցիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

47.2. ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրության սարք (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային)

2. Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային)

3. Արհեստական շնչառության ապարատ

4. Բժշկական պատգարակ (անվավոր և պահեստային)

5. Շտատիվ

6. Տոնոմետր

7. Ֆոնենդոսկոպ

8. Բժշկական մուրճիկ

10. Գլյուկոմետր

11. Առաջին բուժօգնության պայուսակ

12. Վիրակապական նյութեր

13. Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10 լ – 2 հատ

14. Ներշնչափողային ինտուբացիայի և տրախեոստոմիայի համար հավաքածու

15. Շինաներ

16. Ֆիքսատորներ

17. Լարաններ` տարբեր չափերի

18. Ստերիլ վիրակապական նյութեր

19. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

20. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

21. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

22. Արհեստական շնչառական հավաքածու

23. Էլեկտրական արտածծիչ պորտատիվ

24. Ջերմաչափ

25. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

26. Հոսանքավերափոխիչ

27. Ինհալացիոն անզգայացման սարք

28. Պուլսօքսիմետր

29. Մանկաբարձական հավաքածու

30. Տրանսպորտային կարդիոմոնիթոր

31. Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ

32. Գազերի մատակարարման կենտրոնացված փականային համակարգ

33. Օդամուղ խողովակ

34. Հակաշոկային տարբեր չափերի պնևմատիկ հավաքածու

35. Միզապարկի կաթետերիզացիայի հավաքածու

36. Վենեսեկցիայի հավաքածու

37. Երակային կաթետերիզացիայի հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

47.3. ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Կոշտ սայլակներ

3. Փափուկ սայլակներ

4. Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում-շինաներ

5. Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում ներքնակ

6. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

7. Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային)

8. Պատգարակ (անվավոր և պահեստային)

9. Թթվածնային ինհալյատոր

10. Շտատիվ

11. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

12. Վիրակապական նյութեր

13. Թթվածնի բալոններ

14. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

15. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

16. Հոսանքավերափոխիչ

17. Շարժական մարտկոց

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

47.4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԾԱՅԻՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

3. Վիրակապական պայուսակ

4. Ինֆուզիոն հավաքածու

5. Պայուսակ` ծննդօգնության

6. Սայլակներ` տարբեր

7. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

8. Շարժական էլեկտրասրտագրիչ

9. Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր

10. Պատգարակ

11. Թթվածնային ինհալյատոր

12. Շտատիվ

13. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

14. Տոնոմետր

15. Ֆոնենդոսկոպ

16. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

17. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

18. Հոսանքավերափոխիչ

19. Շարժական ակումուլյատոր

20. Գլյուկոմետր

21. Պուլսօքսիմետր

22. Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ - 2 հատ

23. Օդամուղ խողովակ

24. Վակուումային իմմոբիլիզացիոն ներքնակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

47.5. ՖԵԼԴՇԵՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Կոշտ սայլակներ

3. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

4. Վիրակապական պայուսակ

5. Պայուսակ` ծննդօգնության

6. Փափուկ սայլակներ

7. Ծալովի սայլակներ

8. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

9. Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր

10. Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

11. Շտատիվ

12. Թթվածնային ինհալյատոր

13. Տոնոմետր

14. Ֆոնենդոսկոպ

15. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

16. Հոսանքավերափոխիչ

17. Շարժական ակումուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.5-րդ կետում սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապ օգնության կայաններում և ենթակայաններում` հիվանդներ և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ մարզերում` նաև համապատասխան բժիշկ չունենալու դեպքում:

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

47.6. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

3. Վիրակապական պայուսակ

4. Ինֆուզիոն հավաքածու

5. Սայլակներ` տարբեր

6. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

7. Շարժական էլեկտրասրտագրիչ

8. Դեֆիբրիլյատոր

9. Պատգարակ

10. Թթվածնային ինհալյատոր

11. Շտատիվ

12. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

13. Տոնոմետր

14. Ֆոնենդոսկոպ

15. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

16. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

17. Հոսանքավերափոխիչ

18. Շարժական ակումուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

48. ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ)

 

1. Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժին

2. Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժին

3. Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժին

4. Տրանսֆուզիոլոգիական օգնության, արյան բաղադրամասերի անհրաժեշտ քանակի պաշարման բաժին

 

48.1. ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հեմոմետր

2. Ագլյուտինացիոն քարտեր կամ պլաստմասսե պլանշետներ

3. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ

4. Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ

5. Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ

6. Ջերմաչափ

7. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

8. Բժշկական սեղաններ

9. Լաբորատոր սեղաններ

10. Լաբորատոր աթոռներ

11. Աթոռներ, բազկաթոռներ և թիկնաթոռներ:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

48.2. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պլազմհանիչ (պլազմաէքստրակտոր)

2. Հեմակոն 500/300 տիպի տոպրակներ

3. Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ կամ մեխանիկական փակիչ

4. Դոնորական կշեռք-խառնիչ

5. Փորձանոթներ

6. Փորձանոթների շտատիվներ

7. Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտները պահելու համար

8. Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաների արագ սառեցնելու համար

9. Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար

10. Մկրատներ, ոչ ատամնավոր սեղմիչներ, ներարկիչներ

11. Էքսիկատորներ

12. Դոնորական բազկաթոռ

13. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

14. Լաբորատոր կշեռք

15. Առաջին օգնության դեղորայք պահարան

16. Աթոռներ, բազկաթոռներ, սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

48.3. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Փորձանմուշների վերցման, ընդունման և գրանցման սենյակ

 

1. Փորձանմուշների վերցման լաբորատոր սեղան

2. Փորձանմուշների ընդունման լաբորատոր սեղան

3. Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ

4. Մանրէասպան լամպ

5. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

6. Լվացարան

7. Պահարան

 

Իմունոարյունաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա

2. Կաթոցիչներ (պիպետկաներ)

3. Ագլյուտինացիոն քարտեր, սպիտակ հախճապակյա ափսեներ

4. Պետրիի թասեր

5. Թերմոստատ

6. Ինակտիվատոր

7. Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշները պահելու համար

8. Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվները պահելու համար

9. Էքսիկատորներ

10. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվ

11. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

12. Լաբորատոր սեղաններ

13. Լաբորատոր աթոռներ

14. Լվացարան

15. Պահարան

 

Կլինիկական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Ավտոմատ կաթոցիչներ

2. Կաթոցիչների ծայրադիրներ

3. Ֆոտոմետր կամ ֆոտոէլեկտրակալորիմետր և ռեֆրակտոմետր

4. Առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ

5. Գորյաևի հաշվիչ խցիկ

6. Մանրադիտակ

7. Լեյկոֆորմուլյաի հաշվիչ

8. Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշներ պահելու համար

9. Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվներ պահելու համար

10. Էքսիկատորներ

11. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ

12. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա

13. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

14. Լաբորատոր սեղաններ

15. Լաբորատոր աթոռներ

16. Լվացարան

 

Իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Ֆոտոմետր

2. Լվացող սարքավորում

3. Թերմոստատ

4. Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով

5. Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար

6. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

7. Էքսիկատորներ

8. Հոսող ջրի առկայություն

9. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

 

Ոչ իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Թափահարիչ

2. Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով

3. Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար

4. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

5. Էքսիկատորներ

6. Պահարան` լաբորատոր ամանեղենի համար

7. Հոսող ջրի առկայություն

 

Լվացման սենյակ

 

1. Ջրաթորիչ

2. Չորացնող պահարան

3. Ախտազերծող տարաներ

4. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

5. Պահարան

6. Լվացարաններ, լվացքի թասեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Կլինիկական հետազոտությունները պարտադիր են այն արյան ծառայությունների համար, որոնք ունեն կադրային և պլազմային դոնորներ:

Ինքնուրույն գործող կամ բուժհաստատությունների բաժանմունք հանդիսացող արյան ծառայություններին թույլատրվում է վերոհիշյալ հետազոտությունները (լրիվ կամ մասնակի) պայմանագրային հիմունքներով կատարելու համապատասխան մասնագիտացում և կահավորանք ունեցող մեկ այլ հիմնարկության լաբորատորիայում:

 

48.4. ՏՐԱՆՍՖՈՒԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտներ պահելու համար

2. Սառնարան (+20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար

3. Բժշկական սեղաններ

4. Բժշկական պահարաններ

5. Աթոռներ

 

ԱՐՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

49. ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

49.1. ԻՄՈՒՆՈԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Շիճուկների ինակտիվացիայի ապարատ

2. Թերմոստատ

3. Ռեակտիվների պահպանման սառնարան

4. Պլազմաների պահպանման սառնարան

5. Տարբեր հզորության ցենտրիֆուգաներ

6. Պիպետների հավաքածու

7. Ծայրակալներ` միկրոպիպետների համար

8. Ծրագրավորող թերմոստատ (թերմոցիկլեր, ամպլիֆիկատոր)

9. Շտատիվ` միկրոփորձանոթների համար

10. Թափահարիչ` «Վորտեքս» տիպի

11. Հորիզոնական էլեկտրաֆորեզի խցիկ` հաստատուն հոսանքի աղբյուրով

12. Ֆոտոապարատ` ուլտրամանուշակագույն

13. Քարտեր` տարբեր էրիթրոցիտար համակարգերի անտիգենների և հակաէրիթրոցիտար հակամարմինների որոշման համար

14. Անտիգենների որոշման համար մոնոնոկլեար ռեագենտներ

15. Պլաստմասսե պլաստներ կամ սպիտակ պլաստմասսե ափսեներ

16. Իմունոգլոբուլինների համակարգ

17. Սրվակների շիճուկների համար ռետինե և մետաղական խցաններով (տարբեր չափերի)

18. Ապարատ սրվակները փակելու համար

19. Միախողովակ, վեցխողովականի միկրոշպրիցներ

20. Լաբորատոր սեղաններ

21. Լաբորատոր աթոռներ

22. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.2. ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոտոմետր

2. Թափահարիչ

3. Պիպետներ-դոզատորներ

4. Ծայրադիրներ

5. Ստերիլիզատոր

6. Թերմոստատ

7. Շիճուկների ինակտիվատոր

 

Տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համար պետք է լինեն առանձին սենյակներ:

Պետք է լինեն բավարար քանակությամբ սառնարաններ` չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաև ռեակտիվների պահպանման համար:

Հոսող ջրի և առանձին կոյուղու առկայությունը պարտադիր է:

 

49.3. ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պլազմայի էքստրակտոր

2. Ռեֆրեժերատորային ցենտրիֆուգեր

3. Կշեռք

4. Սառնարաններ (+4օC, +6օC)

5. Արյան բաղադրամասերի համար կրկնակի պլաստիկ տարաներ (500/300)

6. Բազմաֆունկցիոնալ բազկաթոռ

7. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.4. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ` ԲԱԿՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արյան հիմնային և թթվային միջավայրը որոշող սարք

2. Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր

3. Էլեկտրաֆորեզի սարքավորում

4. Ռեֆրակտոմետր

5. Ցենտրիֆուգ

6. Թերմոստատ

7. Ջրային բաղնիք

8. Անալիտիպ կշեռք

9. Տորսիոն կշեռք

10. Ավտոկլավ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.5. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սուբլիմացիոն չորացնող սարքավորում

2. Սառնարան (-20օC, -45օC)

3. Սառեցնող սարքավորում

4. Արյան հիմնայնությունը և թթվայնությունը որոշող սարք

5. Ռեֆրակտոմետր

6. Ստերիլ ֆիլտրող սարքավորում

7. Ցենտրիֆուգ

8. Ավտոկլավ

9. Կշեռք

10. Չորացնող պահարան

11. Ջրի թորման սարք

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.6. ԱՌԱՔՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան (-20օC)

2. Տնային սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Արյունաբանական կենտրոնում գործում են նաև թերապևտիկ ուղղվածություն ունեցող բուժական բաժանմունքներ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

 50. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն) 

 

 50.1. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մահճակալներ (առնվազն 6 հատ)

 2. Վերակենդանացման սեղան

 3. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք (առնվազն 2 հատ)

 4. Կյուվեզներ (առնվազն 4 հատ)

 5. Ճառագայթային տաքացնող սարքեր

 6. Ամբուի պարկեր` յուրաքանչյուր մահճակալի համար

 7. Դիմակներ` ամեն Ամբուի պարկի համար

 8. Արտածծիչ սարք

 9. Ֆոտոթերապիայի լամպ

10. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգ

11. Թթվածնային վրաններ, բինազալ դիմակներ և թթվածնային դիմակներ

12. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ` յուրաքանչյուր մահճակալի համար

13. Ինֆուզիոն պոմպեր` յուրաքանչյուր մահճակալին

14. Լարինգոսկոպ (առնվազն երկուսը)

15. Կարդիոմոնիթորներ

16. Պուլսօքսիմետրերեր (առնվազն երեքը)

17. Քթային CPAP

18. Ինհալացիոն սարքեր

19. Բակտերիցիդ լամպեր

20. Նորածնային կշեռք

21. Ախտահանող սարք

22. Բիքսեր

23. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

24. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

25. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

26. Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ

27. Պորտատիվ գերձայնային հետազոտման սարք

28. Պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

29. Պորտային, արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. Թիթեռնիկե ասեղներ (տարբեր չափերի)

31. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

32. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

33. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

34. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

35. Օդատար խողովակներ

36. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

37. Շտատիվ

38. Պինցետներ` անատոմիական

39. Մկրատներ

40. Վիրաբուժական կորնցագ

41. Թեփուրներ (մեծ ու փոքր)

42. Բժշկական սրվակներ

43. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

44. Ջերմաչափեր

45. Պատի ջերմաչափ` ամեն հիվանդասենյակում

46. Նորածնային մահճակալներ

47. Բարուրասեղան

48. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

49. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

50. Բժշկական սեղան` բժշկական գործիքների համար

51. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի համար

52. Հարմահճակալային սեղանիկներ

53. Տարողություններ` օգտագործված սպիտակեղենի հավաքման համար

54. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

55. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն) յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 շուրջօրյա քույրական պոստ յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով և մեկ ցերեկային բուժքույր` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

50.2. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կյուվեզներ

2. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

3. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

4. Արտածծիչ սարք

5. Ֆոտոթերապիայի լամպ

6. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր

10. Սարք` ինհալյացիայի համար

11. Բակտերիցիդ լամպեր

12. Բժշկական կշեռք

13. Ախտահանող սարք

14. Բիքսեր

15. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

16. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

17. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

18. Պերիֆերիկ երակային, պորտային, արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

19. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

20. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

21. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

22. Օդատար խողովակներ

23. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)

24. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

25. Պինցետներ` անատոմիական

26. Մկրատներ

27. Վիրաբուժական կորնցանգ

28. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

29. Բժշկական սրվակներ

30. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

31. Ջերմաչափեր

32. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

33. Նորածնային մահճակալներ

34. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

35. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

36. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

37. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

38. Տումբաներ

39. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

40. Սեղան

41. Աթոռներ

42. Բարուրասեղան` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար

43. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 12 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է`1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն) յուրաքանչյուր 9 մահճակալի հաշվով:

 

50.3. ԾՆԱՐԱՆՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան` ճառագայթային տաքացնող լամպով

2. Ամբուի պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Արտածծիչ կաթետերներ` N 8 և N 10

5. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

6. Շնչառական խառնուրդի խոնավացուցիչ

7. Լարինգոսկոպ` նորածնային լեզվակների հավաքածուով

8. Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների հավաքածու

9. Նորածնային կշեռք

10. Ախտահանող սարք

11. Բժշկական սրվակներ

12. Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար` մինչև 25 աստիճան)

13. Պատի սենյակային ջերմաչափ

14. Պորտալարի անջատման և կապման համար նախատեսված հավաքածու

15. Տաքացուցիչ` ծնարանը տաքացնելու համար

16. Վերմակ` նորածնի և մոր համար

17. Ստերիլ տակաշորեր

18. Ստերիլ ձեռնոցներ

19. Ստետոսկոպ

20. Ժամացույց` վայրկենաչափով

21. Ջեռակ` անհրաժեշտության դեպքում նորածնին տաքացնելու համար

 

Նորածնի խնամքը ծնարանում ապահովում է հերթապահ նեոնատոլոգը:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

50.4. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կուվեզ

2. Ամբուի պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

5. Թթվածնի վրաններ, բինազալ կաթետերներ, թթվածնային դիմակներ

6. Լարինգոսկոպ` նորածնային լեզվակների հավաքածուով

7. Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների հավաքածու

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

9. Ինֆուզիոն պոմպ` յուրաքանչյուր մահճակալին

10. Բակտերիոցիդ լամպ

11. Նորածնային կշեռք

12. Ախտահանող սարք

13. Բիքսեր

14. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

15. Պորտային և արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

16. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

17. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)` ուղղորդիչներով

18. Օդատար խողովակ

19. Պինցետներ` անատոմիական

20. Մկրատներ

21. Վիրաբուժական կորնցանգ

22. Բժշկական սրվակներ

23. Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար` մինչև 25 աստիճան)

24. Պատի սենյակային ջերմաչափ

25. Պուլսօքսիմետրեր

26. Ջեռուցող էլեկտրական ներքնակներ

27. Ստետոսկոպ

28. Ժամացույց` վայրկենաչափով

29. Ներարկիչներ` տարբեր ծավալի

30. Կպչող սպեղանի

31. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

32. Բժշկական սեղան` դեղորայքի համար

 

Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատները պարտադիր են նեոնատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա ունեցող այն բժշկական հիմնարկների համար, որոնք չունեն նորածնային վերակենդանացման բաժանմունք և նախատեսված են հիվանդ կամ փոքր քաշով նորածինների վիճակի կայունացման ու ժամանակավոր բուժման համար:

Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատում չի նախատեսվում հատուկ հաստիքային կազմ, քանի որ նորածնի խնամքն ու բուժումն իրականացնում է նեոնատոլոգիական հերթապահ բուժանձնակազմը:

Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատներում պետք է լինեն առնվազն երկու մահճակալներ, որոնցից մեկը` կուվեզ:

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

51. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(վերնագիրը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

51.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մանիպուլյացիոն սեղան

2. Բժշկական կշեռք

3. Ախտահանող սարք

4. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

5. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

6. Պինցետներ` անատոմիական

7. Մկրատներ

8. Վիրաբուժական կորնցանգ

9. Բժշկական սրվակներ

10. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

11. Ջերմաչափեր

12. Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

13. Տոնոմետր

14. Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ

15. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

16. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

17. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

18. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

19. Մահճասեղաններ

20. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Բարուրասեղաններ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

51.2. ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԱԼԱՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

2. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Թթվածնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով

5. Թթվածնի վրաններ

6. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

7. Ինֆուզիոն պոմպեր

8. Սարք՝ ինհալյացիայի համար

9. Պուլսօքիմետր

10. Բակտերիցիդ լամպեր

11. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

13. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

14. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

15. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

16. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

17. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

18. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

19. Բիքսեր

20. Մանկական մահճակալներ

21. Պահարան՝ դեղերի համար

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով:

2. Միջին բուժաշխատողներ` միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով: Ըստ իրավիճակի` ինտենսիվ պալատի ծանրաբեռնվածության դեպքում նախատեսել լրացուցիչ 0,5 բուժքույրական պաշտոն:

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Սահմանել, որ ինտենսիվ բուժման պալատը` իր տեխնիկական հագեցվածությամբ և մասնագիտական որակավորմամբ, հավասարեցվում է առաջին մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքին:

Սահմանել, որ ինտենսիվ բուժման պալատի առկայությունը պարտադիր է այն մանկական հիվանդանոցային բուժհաստատությունների համար, որտեղ բացակայում է առանձին վերակենդանացման բաժանմունքը:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

52. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(վերնագիրը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

52.1. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան

2. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք

3. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

4. Ամբուի պարկեր ամեն մահճակալի համար` դիմակներով

5. Արտածծիչ սարք

6. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր

10. Լարինգոսկոպ

11. Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար

12. Տոնոմետր

13. Սարք ինհալյացիայի համար

14. Կվարցե լամպեր

15. Բժշկական կշեռք

16. Ախտահանող սարք

17. Բիքսեր

18. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

19. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

20. Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար

21. Պուլսօքսիմետր

22. Նարկոզի ապարատ

23. Դեֆիբրիլյատոր

24. Էլեկտրասրտագիր

25. Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

26. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

27. Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

28. Մեզընդունիչներ

29. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

31. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

32. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

33. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

34. Օդատար խողովակներ

35. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

36. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

37. Պինցետներ՝ անատոմիական

38. Մկրատներ

39. Կորնցանգ` վիրաբուժական

40. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

40. Բժշկական սրվակներ

41. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

42. Ջերմաչափեր

43. Պատի ջերմաչափ

44. Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ

45. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

46. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

47. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

48. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

49. Մահճասեղաններ

50. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

51. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

52. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

53. Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

54. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

55. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

56. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

57. Տրախեոստոմիկ հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

2. Միջին բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Սահմանել, որ յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար նախատեսվում է առնվազն 1 բազմաֆունկցիոնալ մոնիթոր, 1 ինֆուզոմատ, 1 լինեոմատ, 1 արտածծիչ սարք:

Սահմանել, որ վերակենդանացման երկրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

52.2. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան

2. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք

3. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

4. «Ամբուի» պարկեր՝ ամեն մահճակալի համար` դիմակներով

5. Արտածծիչ սարք

6. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր

10. Լարինգոսկոպ

11. Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար

12. Տոնոմետր

13. Սարք ինհալյացիայի համար

14. Կվարցե լամպեր

15. Բժշկական կշեռք

16. Ախտահանող սարք

17. Բիքսեր

18. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

19. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

20. Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար

21. Պուլսօքսիմետր

22. Նարկոզի ապարատ

23. Բրոնխոսկոպ

24. Դեֆիբրիլյատոր

25. Էլեկտրասրտագիր

26. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

27. Սոնոգրաֆ

28. Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ

29. Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

31. Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

32. Մեզընդունիչներ

33. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

34. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

35. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

36. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

37. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

38. Օդատար խողովակներ

39. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

40. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

41. Պինցետներ՝ անատոմիական

42. Մկրատներ

43. Կորնցանգ` վիրաբուժական

44. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

45. Բժշկական սրվակներ

46. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

47. Ջերմաչափեր

48. Պատի ջերմաչափ

49. Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ

50. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

51. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

52. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

53. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

54. Մահճասեղաններ

55. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

56. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

57. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

58. Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

59. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

60. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

61. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

62. Տրախեոստոմիկ հավաքածու

63. Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր`

ա. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության

բ. սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության

գ. շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

դ. արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

64. Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սեռոլոգիական անալիզներով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով

2. Միջին բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

4. Ինժեներ-տեխնիկ

 

Սահմանել, որ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար նախատեսվում է 1 բազմաֆունկցիոնալ մոնիթոր, 1 ինֆուզոմատ, 1 լինեոմատ, 1 արտածծիչ սարք:

Սահմանել, որ մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքին կից պետք է գործի անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա ծառայություն` համապատասխան հագեցվածությամբ ռեանիմոբիլների առկայությամբ:

Սահմանել, որ մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ: Համապատասխան սարքավորումների բացակայության կամ անսարքության դեպքում բուժհաստատությունը պարտավոր է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա բրիգադների միջոցով ապահովել հիվանդների անվտանգ տեղափոխումն այլ լիցենզավորված բուժհաստատություններ` անհրաժեշտ հետազոտությունների անցկացման կամ բուժման համար:

Այն դեպքերում, երբ մանկական վերակենդանացման ծառայությունը ծավալվում է մեծահասակների բաժանմունքում, ապա այդ դեպքում պարտադիր է երեխաների համար ինչպես համապատասխան սարքավորումների առկայությունը, այնպես էլ համապատասխան մասնագիտական ներուժի առկայությունը` բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում մանկական վերակենդանացման գծով վերապատրաստման առկայությամբ, մնացած բժշկական անձնակազմը` մանկական վերակենդանացման գծով կարճատև վերապատրաստման առկայությամբ:

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

53. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ մանկական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

54.1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

2. Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Նեյրոսոնոգրաֆ

5. Տոնոմետր

6. Ֆոնենդոսկոպ

7. Նյարդաբանի մրճիկ

8. Գոտկային պունկցիայի ասեղներ

9. Բժշկական կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Էլեկտրական արտածծիչ

12. Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ

13. Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք

14. Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ

15. Հենափայտեր

16. Անվասայլակներ

17. Ֆունկցիոնալ մահակալներ

18. Դեղորայքի պահարան

19. Բժշկական պահարան

20. Բժշկական զննման թախտ

21. Մերսման սեղան

22. Մահճակողեր

23. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ են ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ, մանկական ռեաբիլիտոլոգ, լոգոպեդ, թերապիստ, մերսող բուժքույր, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր: 

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

54.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

2. Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

5. Օֆթալմոսկոպ

6. Ռենտգեն ապարատ

7. Կլինիկական լաբորատորիա

8. Կենսաքիմիական լաբորատորիա

9. Տոնոմետր

10. Մուրճիկ

11. Ֆոնենդոսկոպ

12. Գոտկային պունկցիայի ասեղներ

13. Բժշկական կշեռք

14. Հասակաչափ

15. Դարսոնվալ

16. Ցածր հաճախականություն

17. ՈՒլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում

18. Նեյրոստիմուլյատոր

19. Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ

20. Գերբարձր հաճախականություն

21. Էլեկտրական քուն

22. Ուլտրաձայն

23. Ինհալյատոր

24. Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս

25. էլեկտրական արտածծիչ

26. Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ

27. Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք

28. Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս

29. Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ

30. Հենափայտեր

31. Անվասայլակներ

32. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

33. Մահճասեղաններ

34. Աթոռներ

35. Զգեստապահարաններ

36. Սեղաններ

37. Դեղորայքի պահարաններ

38. Բժշկական պահարաններ

39. Հիվանդի զննման բազմոցներ

40. Մերսման սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Նևրոլոգիական հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ են նաև մեթոդական կաբինետի նյարդաբան, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ, մանկաբույժ, մանկական ռեաբիլիտոլոգ, ռեֆլեքսոթերապևտ, բժիշկ ֆիզիոթերապևտ, բժիշկ-ռենտգենաբան, բժիշկ-լաբորանտ (կլինիկական և բիոքիմիական), մանկական հոգեբույժ, մանկական հոգեբան, լոգոպեդ, հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա), թերապիստ, մերսող բուժքույր, ֆիզիոթերապիայի բուժքույր, ռենտգեն լաբորանտ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր, բուժքույր լաբորանտ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

55. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մատեր

2. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ

3. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ

4. Թերապևտիկ բուժման սեղաններ

5. Զուգափայտ

6. Աստիճան

7. Տարբեր քաշի ծանրոցներ

8. Ստացիոնար հեծանիվ

9. Բալանսի տախտակներ

10. Հայելիներ

11. Տաք և սառը փաթեթներ

12. Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր

13. Հիդրոթերապիայի վաննաներ

14. Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար (մանր շարժումները, ընկալումը, հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր խաղեր)

15. Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և բուժման միջոցներ

16. Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ

17. Նյութեր սպլինտավորման համար

18. Անվասայլակներ

19. Թևատակային և նախաբազկային հենակներ

20. Հենափայտեր

21. Քայլակներ

22. Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր

23. Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ

24. Հիվանդի զննման սեղաններ

25. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վերականգնողական բուժումը իրականացվում է թիմային մոտեցման սկզբունքով, ըստ որի կենտրոնը ունի համապատասխան անձնակազմ` վերականգնողական բժիշկ - մեկ բժշկին 15 մահճակալի համար, վերականգնողական թերապիստ - 1 թերապիստին 5-6 հիվանդի, բուժքույր, հոգեբան, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

56. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

3. Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

4. Գլյուլոմետրեր

5. Աուտոլանցետներ

6. Գլյուլոհեմոգլոբինի որոշելու համար սարք

7. Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

8. Աշխատանքային սեղաններ և աթոռներ

9. Կահույք` խաղասենյակի համար

10. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

57. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պնևմոտախոմետր

2. Սպիրոգրաֆ

3. Տոնոմետր

4. Պիկֆլուոմետր

5. Ինհալյատոր

6. Արտածծիչ սարք

7. Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով

8. Բժշկական կշեռք

9. Ախտահանող սարք

10. Բիքսեր

11. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. Թիթեռնիկ ասեղներ` տարբեր չափերի

13. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

14. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)

15. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ

16. Պինցետներ

17. Մկրատներ

18. Բժշկական սրվակներ

19. Տարբեր չափերի ներարկիչներ

20. Ջերմաչափեր

21. Ջեռակներ

22. Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի համար

23. Պատի ջերմաչափ` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար

24. Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)

25. Բժշկական պահարան` դեղերի համար

26. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

27. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

28. Բարուրասեղան

29. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

30. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

31. Դարակապահարաններ

32. Սեղաններ

33. Աթոռներ

34. Սառնարան` ալերգենների պահպանման համար

35. Սառնարան` դեղերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

58. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնային սարք

2. Կվարցի շարժական ապարատ

3. Դ'Արսենվալի ապարատ

4. Սարք` բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար

5. Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ

6. Միկրոսկոպ

7. Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ

8. Առանց ասեղի ինյեկտոր

9. Դեմոգրաֆիկ գործիք

10. Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ

11. Կոնոմետր

12. Վայրկյանաչափ

13. Ջերմաչափեր (հիվանդի, ջրի, պատի, սառնարանի)

14. Բիքսեր

15. Մկրատներ

16. Պինցետներ

17. Լանցետներ

18. Պերիֆերին ներերակային կաթետերներ

19. «Թիթեռնիկ» ասեղներ

20. Թերմոսներ` ֆիտոեփուկների համար

21. Լուսավորող լամպեր

22. Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվածնային կոկտեյլով մաշկը պատելու համար)

23. Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)

24. Սեղաններ, աթոռներ

25. Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար

26. Սեղաններ` ախտահանող հեղուկների համար

27. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

28. Պահարան` առաջին օգնության դեղերի համար

29. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

30. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

31. Սառնարան`դեղերի պահպանման համար

32. Սառնարաններ` սննդի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

59. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տե'ս ընդհանուր մանկաբուժական բաժանմունք (51.1.)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

60. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

2. Արտածծիչ սարք

3. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

4. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

5. Ինֆուզիոն պոմպեր

6. Սարք` ինհալյացիայի համար

7. Բրոնխոսկոպ

8. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

9. Պիկֆլոումետրեր

10. Պուլսօքիմետր

11. Բակտերիցիդ լամպեր

12. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր չափերի

13. «Թիթեռնիկ» ասեղներ` տարբեր չափերի

14. Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի

15. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

16. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

17. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

18. Պինցետներ` անատոմիական

19. Մկրատներ

20. Վիրաբուժական կորնցանգ

21. Բժշկական սրվակներ

22. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

23. Ջերմաչափեր

24. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

25. Տոնոմետր

26. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

27. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

28. Բիքսեր

29. Բժշկական կշեռք

30. Մանիպուլյացիոն սեղան

31. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

32. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

33. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

34. Մանկական` մահճակալներ

35. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

36. Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար

37. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

38. Մահճասեղաններ

39. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

40. Սեղան

41. Աթոռներ

42. Բարուրասեղան

43. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

61. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գորգեր, աուդիակենտրոն

2. Շվեդական աստիճաններ

3. Կախովի աստիճաններ և պարան

4. Փափուկ աստիճան

5. Հայելիներ

6. Ջերմաչափ

7. Կշեռք

8. Հասակաչափ

9. Ներքնակներ

10. Երկար նստարաններ

11. Գնդակներ (մեդիցինբոլ)

12. Օղակներ, պարաններ

13. Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ

14. Օղագոտիներ

15. Էսփանդեր

16. Կորեկտորներ (պատի և հատակի)

17. Օդափոխիչ

18. Մերսման սեղան

19. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ

20. Մերսող բարձիկներ

21. Դեղապահարան

22. Մաքուր սպիտակեղենի պահարան

23. Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

62. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական

2. Կոլոնոսկոպ մանկական

3. Սիգմոիդոսկոպ մանկական

4. Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր

5. Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք

6. Դուոդենալ զոնդեր

7. Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման կոմպլեկտներ

8. Գաստրոգրաֆ

9. Էլեկտրական արտածծիչ

10. Թերմոստատ

11. Միկրոսկոպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

63. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Բիոմիկրոսկոպ

22. Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ

23. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու

24. Օրլովայի աղյուսակ

25. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ

26. Լայնոլդի աղյուսակ

27. Պոլյակի օպտոտիպներ

28. Մակլակովի էլաստոտոնոմետր

29. Ֆրոստի պերիմետր

30. Գոնիոսկոպ

31. Գունաթեստ

32. Սինոպտոֆոր

33. Ռոտի ապարատ

34. Ռոտի ապարատ

35. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

36. Օֆթալմոմետր

37. Ռեֆրակտոմետր

38. Չորացնող պահարան

39. Մոնոբինոսկոպ

40. Մեծ օֆտալմոսկոպ

41. Հեյրոսկոպ

42. Բիվիզոտրիներ

43. Ակոմոկոնվերգենցտրեներ

44. Մուսկուլտրեներ

45. Գունաթեստ` մոտիկի համար

46. Պրիզմային կոմպենսատոր

47. Հելիննոնյան լազեր

48. Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր

49. Օֆտալմոէխոսկոպ

50. Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու

51. Ակնաբուժական կոմբայն

52. Նիստագմոգրաֆ

53. Ակնաբուժական գերձայնային գործիք

54. Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար

55. Գերբարձր հաճախականության սարք` ակնաբուժական

56. Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական

57. Լարինգոսկոպ

58. Լեզվաբռնիչ

59. Տրախեոտոմիայի հավաքածու

60. Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց

61. Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր

62. Բալտինի պրոթեզներ

63. Ռաբկինի աղյուսակներ

64. Էկզօֆտալմոմետր

65. Ակնոցներ` տելեսկոպիկ

66. Դիոպտրիմետր

67. Օֆտալմոդինամոմետր

68. Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու

69. Ֆրեների պրիզմա

70. Սարք «Մալիշ»

71. Մագնիս մշտական ակնաբուժական

72. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

73. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` ստանդարտ

74. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` կատարակտակ

75. Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու` շլության համար

76. Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական

77. Մկրատներ` ակնաբուժական

78. Պինցետներ` ակնաբուժական

79. Կանյուլյաներ

80. Կոպաբացիչներ

81. Թեփուրներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ մանկական ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

64. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

22. Շարժական ռենտգեն ապարատ

23. Թթվածնի բալոն

24. Լազերային ապարատ

25. Տիմպանոմետր

26. Իմպենդանսոմետր

27. Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ` ծայրադիրներով

28. Ֆիբրոսկոպ

29. Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով

30. Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ

31. Օթոսկոպ

32. Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող)

33. Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար

34. Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու

35. Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու

36. Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու

37. Քթի հայելի` տարբեր չափերի

38. Ականջի հայելի` տարբեր չափերի

39. Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի

40. Կոկորդի ներարկիչ

41. Ականջի պինցետ

42. Վիրաբուժական պինցետ

43. Անատոմիական պինցետ

44. Զոնդեր` տարբեր չափերի

45. Բռնիչներ, տարբեր չափերի

46. Մոսկիտներ

47. Երկաթյա շպատելներ

48. Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի

49. Էլևատոր

50. Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի

51. Կիլյանի բռնիչներ

52. Պատուհանավոր աքցաններ

53. Բոխոնի տոնզիլոտոմ

54. Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի

55. Ասեղնաբռնիչներ

56. Ցանգ` տարբեր չափերի

57. Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի

58. Ոսկրակրծիչ

59. Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյանե

60. Կուլիկովսկու ասեղներ

61. Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ

62. Ժանեյի ներարկիչներ

63. Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի

64. Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու

65. Բուժեր` տարբեր չափերի

66. Թեփուրներ

67. Ջերմաչափեր

68. Էմալապատ թասեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

65. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Աուդիոմետր

2. Կլինիկական աուդիոմետր

3. Օբյեկտիվ աուդիոմետր

4. Վիրաբուժական միկրոսկոպ

5. Ձայնամեկուսիչ խուց

6. Տոնալ աուդիոմետր

7. Խաղային աուդիոմետր

8. Համակարգիչ տպիչով

9. Օթոակուստի էմիսիա

 

Բաժանմունքը պետք է սերտ համագործակցի կամ գտնվի օթոլարինգոլոգիական բաժանմունքի կազմում:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է բժիշկ-սուրդոլոգի, սուրդոմանկավարժի, պսիխոնևրոլոգի, բուժքույր-աուդիոմետրիստի առկայություն:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

66. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև` էլեկտրադրելներ

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

9. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

10. Շարժական ռենտգեն ապարատ

11. Նեգատասկոպ

12. Կարդիոմոնիթոր

13. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

14. Դեֆիբրիլյատոր

15. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

16. Շարժական կողմնային լամպ

17. Պուլսօքսիմետր

18. Բիքս

19. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

20. Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ

21. Օթեոսինթեզի հավաքածու

22. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

23. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (Իլիզարով)

24. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային ապարատի հավաքածու

25. Կիրշների շուղեր

26. Էլեկտրադրելներ

27. Բալկանյան ձողեր

28. Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ

29. Հիվանդի տաքացման սարք

30. Տուրնիկետ պնևմատիկ կամ էլեկտրական

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ մանկական վնասվածքաբան և օրթոպեդ-համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

67. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ

1) մահճակալ

2) հարմահճակալային տումբա

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի սենյակ

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Թքի արտածծիչներ

22. Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ

23. Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր

24. Պորտատիվ բոռմեքենա

25. Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու

26. Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու

27. Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու

28. Սկալպելներ

29. Ռասպատորներ

30. Մկրատներ

31. Կարելու համար նախատեսված նյութ

32. Չորացնող պահարան

33. Թեփուրներ

34. Մոսկիտներ

35. Պինցետներ

36. Կյուրետաժային գդալներ

37. Մետաղյա շպատելներ

38. Ասեղնաբռնիչ

39. Մահճակողեր

40. Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ կամ մանկական դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

68. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղան

3. Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան

4. բժշկական պահարաններ

5. Մանկական ցիստոսկոպ

6. Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)` օպտիկական համակարգով և կոմպլեկտավորող գործիքներով

7. Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ

8. Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք

9. էլեկտրակոագուլյատոր

10. Պուլսօքսիմետր

11. Կարդիոմոնիտոր

12. Կապնոգրաֆ

13. Դեֆիբրիլյատոր

14. Լարինգոսկոպների հավաքածու

15. Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ` տարբեր չափերի

16. էլեկտրական արտածծիչ

17. Անստվեր լուսարկիչ

18. Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական)

19. Սեղաններ` ստերիլ նյութերի, գործիքների համար

20. Բիքսեր

21. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

22. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

23. Անոթային վիրահատությունների հավաքածու

24. Շատինսկու սեղմակներ

25. Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ

26. Անոթային բուլդոգներ

27. Անոթային մկրատներ` փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք անկյան տակ)

28. Անոթային ասեղնաբռնիչներ

29. Լիգակլիպներ` փոքր և միջին

30. Ֆոգարտիի կաթետերներ` տարբեր չափերի

31. Ֆազոլուպներ

32. Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու

33. Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի ասեղներ

34. Սեղմակներ` տարբեր ձևերի և նշանակության

35. Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր)

36. Ասեղնաբռնիչ` երկար

37. Մկրատներ` երկար

38. Ցապկաներ

39. Պինցետներ` տարբեր ձևերի

40. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի

41. Զոնդեր

42. Թոքահյուսվածքի սեղմակ

43. Ասեղներ` ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր)

44. Տրոակար` տարբեր չափսերի

45. Արտածծիչի ծայրատներ

46. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ

47. Ռասպատոր

48. Դրենաժներ` տարբեր տրամագծերի

49. Ռեկտալ հայելիներ` տարբեր չափերի

50. Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք

51. Բժշկական կշեռք

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքը կարող է լիարժեք գործել հետևյալ հարակից ծառայությունների առկայության դեպքում`

 

ա) կլինիկական, բիոքիմիական, մանրէաբանական լաբորատորիաներ,

բ) ռենտգեն-դիագնոստիկ ծառայություն,

գ) ուլտրաձայնային հետազոտությունների կաբինետ,

դ) ուրոդինամիկ հետազոտությունների կաբինետ,

ե) ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

69. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական պահարաններ

2. Սեղաններ` ստերիլ նյութերի և գործիքների

3. Սեղաններ` ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների

4. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

5. Բիքսեր

6. Անոթադիր

7. Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք

8. Բժշկական կշեռք

9. Արյան ճնշման չափիչներ

10. Ֆոնենդոսկոպ

11. Ներարկիչներ` ասեղներով

12. Նյարդաբանական մուրճ

13. Աչքի հատակի զննման սարք

14. Մեզի չափիչ տարաներ

15. Ֆոլեյ կաթետերներ

16. Ինֆուզիոն համակարգ

17. Ինֆուզիոն գծեր

18. Անստվեր լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Արդի նեֆրոլոգիական բաժանմունքի լիարժեքությունը պայմանավորված է հետևյալ հարակից ծառայությունների պարտադիր առկայությամբ`

- լաբորատորիաներ` կլինիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական

- ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական հետազոտություններն ապահովող ծառայություն

- երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն` բիոպտատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովմամբ` այդ բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից

- Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն:

Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը սերտ համագործակցություն պետք է ունենա ուրոլոգիական մասնագիտացված բաժանմունքի հետ, որը ունի հնարավորություններ էնդոսկոպիկ հետազոտություններ, միջամտություններ և պունկցիոն կամ էնդոսկոպիկ բիոպսիաներ իրականացնելու համար:

Ցանկալի է ստացիոնար կառուցվածքում ունենալ հեմոդիալիզի և ինտենսիվ բուժման բաժանմունքներ:

 

ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

70. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) մահճակալ (մահճակալներ)

2) հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական ռենտգեն ապարատ

18. Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ

19. Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորածնային հասակի մոտ

20. Կյուվեզներ

21. Ջեռուցվող սեղաններ

22. Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր

23. Ֆոտոթերապիայի սարք

24. Նորածնային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

25. Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

26. Ինֆուզոմատներ

27. Ավտոմատիկ ներարկիչներ

28. Տաքացուցիչ ներքնակներ

29. Վիրակապական սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ՝ մանկական վիրաբույժ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

71. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) մահճակալ (մահճակալներ)

2) հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Նեյրավիրաբուժական սեղան

22. Էխոէնցեֆալոգրաֆ

23. Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ

24. Վիրահատական միկրոսկոպ

25. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

26. Նեյրովիրաբուժական հավաքածու

27. Ռասպատորներ

28. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության

29. Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար

30. Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար

31. Կոլովորատ` ֆրեզներով

32. Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար

33. Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ

34. Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար

35. Շպատելներ` ուղեղային տարբեր

36. Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ

37. Վերքալայնիչներ Ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր

38. Մկրատներ` տարբեր

39. Դեշամպի ասեղներ

40. Վերքալայնիչներ` ատամնավոր

41. Լամինէկտոմներ

42. Կյուրետներ` տարբեր

43. Հեմոստատիկ աքցաններ

44. Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար

45. Յանսենի վերքալայնիչներ

46. Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի համար

47. Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների)

48. Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար

49. Սեղմակներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

72. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) մահճակալ (մահճակալներ)

2) հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի

22. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական

23. Սպիրոգրաֆ

24. Թորակոսկոպ (ցանկալի)

25. Էլեկտրական արտածծիչ

26. Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ

27. Թոքարմատ կարող սարք

28. Բրոնխ կարող սարք

29. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

30. Տրոակար` տարբեր չափերի

31. Տրախեոտոմիկ հավաքածու

32. Արտածծիչի ծայրատներ

33. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ

34. Ռասպատորներ

35. Դրենաժներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ կամ մանկական կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

74. ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

74.1. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Նարկոզի ապարատ

2. Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատ (մեծահասակի)

3. Վիրահատական սեղաններ

4. Վիրահատական լամպեր

5. Շարժական լամպեր

6. Գինեկոլոգիական սեղաններ

7. Ռախմանովի մահճակալներ

8. Ռենտգեն ապարատ

9. Էխոսկոպ

10. Կշեռք

11. Հասակաչափ

12. Ջերմաչափ

13. Կարդիոտախոգրաֆ

14. Դոպլերոգրաֆ

15. Ավտոկլավներ

16. Ստերիլիզատորներ

17. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

18. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

19. Վակուում էքսկոխլեատոր

20. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների Ֆոլկմանի գդալներ

21. Վակուում էքստրակտոր

22. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

23. Լաբորատոր անհրաժեշտ ինվենտար՝ արյուն, մեզ և այլ կենսանյութ վերցնելու համար

24. Նորածինների ռեանիմացիոն սեղան

25. Նորածնի էլեկտրոնային կշեռքներ

26. Նորածինների փաթաթման սեղաններ

27. Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ

28. Ստերիլիզատորներ

29. Էմալապատ ամաններ՝ ստերիլիզացիայի փուլերի համար

30. Թեփուրներ

31. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով

32. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

33. Բժշկական լարաններ

34. Մետաղական ուրոլոգիական կատետրներ՝ կանացի

35. Կորցանգներ տարբեր ձևերի

36. Վիրահատական մկրատներ

37. Թախտեր

38. Գրասեղաններ

39. Աթոռներ

40. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

41. Տումբաներ

42. Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ

43. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

74.2. ՀՂԻՆԵՐԻ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ


Տես 74.1.

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

75. ԾՆՆԴԱՏԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ-ռեֆլեկտոր

2. Բակտերիոցիդ լամպ

3. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

4. Կոնքաչափ

5. Տոնոմետր

6. Ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Մանկաբարձական ստետոսկոպ

8. Բիքսեր

9. Ձեռնոցներ

10. Էմալապատ թասիկներ, թեփուրներ

11. Կատետրներ

12. Շպատել

13. Էսմարխի բաժակ՝ ծայրադիրներով

14. Ներարկիչներ

15. Պլաստմասսայե կամ էմալապատ սափոր

16. Կորնցանգ

17. Կոխերի սեղմիչներ

18. Պինցետներ

19. Գինեկոլոգիական հայելիներ

20. Սպիրտայրոց

21. Շտատիվ

22. Մկրատներ

23. Ախտահանիչ սարք

24. Ապակե սրվակներ

25. Մուգ գույնի ապակե սրվակներ

26. Անհրաժեշտ գործիքներ` հեմոգլոբինի և արյան խումբը որոշելու համար

27. Առանձին հավաքածու` անհետաձգելի ծնունդ ընդունելու համար

28. Ռետինե ժգուտ

29. Օղակաձև տակադիրներ

30. Էմալապատ դույլեր

31. Սեղան

32. Աթոռ

33. Գրասեղաններ

34. Պահարան

35. Կշեռք

36. Հասակաչափ

37. Բժշկական թախտ

38. Ժապավեն (չափող)

39. Սառնարան

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

76. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ

 

76.1. ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) մահճակալ (մահճակալներ)

2) հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)

22. Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ

23. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ

24.Կոագուլոմետր

25. Մեծահասակների մահճակալներ

26. Գինեկոլոգիական սեղաններ

27. Ջերմաչափ

28. Դոպլերոգրաֆ

29. Ստերիլիզատորներ

30. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

31. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

32. Վակուում էքսկոխլեատոր

33. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ

34. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

35. Լապարոսկոպ

36. Հիստերոսկոպ

37. Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար

38. Ստերիլիզատորներ

39. Թեփուրներ

40. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով

41. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

42. Բժշկական լարան

43. Մետաղական կաթետերներ կանացի

44. Կորցանգներ (ուղիղ և ոլորված)

45. Վիրահատական մկրատներ

46. Հղիության արհեստական ընդհատման համար հավաքածու

47. Արգանդի լորձաթաղանթի և պարանոցի ախտորոշիչ բիոպսիայի հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 11.04.19 N 399-Ն)

 

76.2. ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ /ԷՆԴՈԿՐԻՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)

2. Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ

3. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ

4. Կոագուլոմետր

5. Մեծահասակների մահճակալներ

6. Նարկոզի ապարատ

7. Շարժական լամպեր

8. Գինեկոլոգիական սեղաններ

9. Ռենտգեն ապարատ

10. Կշեռք

11. Հասակաչափ

12. Ջերմաչափ

13. Դոպլերոգրաֆ

14. Ավտոկլավներ

15. Ստերիլիզատորներ

16. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

17. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

18. Վակուում էքսկոխլեատոր

19. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ

20. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

21. Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար

22. Ստերիլիզատորներ

23. Թեփուրներ

24. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով

25. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

26. Բժշկական լարաններ

27. Մետաղական կատետրներ՝ կանացի

28. Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/

29. Վիրահատական մկրատներ

30. Թախտեր

31. Գրասեղաններ

32. Աթոռներ

33. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

34. Տումբաներ

35. Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ

36. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

76.3. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տես 76.2. - լրացուցիչ

1. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ՝ փոքր չափերի (մանկական հասակի համար)

2. Վագինոսկոպ մանկական

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

 (բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

77. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ) ԲԱԺԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տես 76.2. - լրացուցիչ

1. Մեկանգամյա օգտագործման փորձանոթներ, պիպետկաներ, ձողիկներ,

2. Պունկցիոն ասեղներ՝ ձվաբջիջ վերցնելու համար

3. Ածխաթթու գազի ինկուբատոր

4. Լամինար սեղաններ

5. Բինօկուլյար միկրոսկոպ

6. Միկրոսկոպներ՝ սպերմայի և ձվաբջջի դիտարկման համար

7. Ցենտրիֆուգաներ

8. Սպերմայի կրիոկոնսերվացիայի համար ձողիկներ

9. Ավտոմատ սարքավորում՝ սպերմայի սառեցման ձողիկներ պատրաստելու համար

10. Կրիկոնսերվացիայի սպերմայի և ձվաբջջի պահպանման համար հեղուկ ազոտի դյուարներ

11. Սերմի մշակման, կրիոկոնսերվացիայի հատուկ միջավայրեր

12. Սերմի և ձվաբջջի պահպանման հատուկ միջավայրեր

13. Ձվաբջջի պունկցիայի համար նախատեսված գործիքների և բժշկական պարագաների հավաքածու

14. Սաղմի ներդրման բժշկական պարագաների հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

(բաժինը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, 20.09.18 N 1050-Ն)

 

77.1. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ) ԲԱԺԻՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

1. Ձվաբջջի արտածծման սարքավորում՝ իր տաքացվող հարթակով

2. Աշխատանքային ստերիլ պահարան՝ նախատեսված արտամարմնային բեղմնավորման համար

3. Բինոկուլիար կենսաբանական մանրադիտակ

4. Ածխաթթու գազի ինկուբատոր՝ ձվաբջիջների և սաղմերի աճեցման համար

5. Ինվերսիոն մանրադիտակ՝ համակցված մանիպուլյացիոն համակարգով սերմի ներցիտպլազմատիկ ներարկումն իրականացնելու համար

6. Ցենտրիֆուգա՝ փոփոխական արագությամբ

7. Բինոկուլիար մանրադիտակ՝ սերմի հետազոտման համար

8. Կրիո տարաներ՝ ձվաբջջի և սերմի պահպանման համար

9. Սառնարան՝ միջավայրերի պահպանման համար

10. Միջավայրեր՝ ձվաբջիջների լվացման, աճեցման, տեղափոխման, սառեցման և պահպանման համար

11. Միջավայրեր՝ սերմի մշակման, սառեցման և պահպանման համար

12. Միանվագ օգտագործման ասեղներ, կաթետեր, պլաստիկե տարաներ՝ նախատեսված ԱՄԲ-ի համար

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկներ՝ ռեպրոդուկտոլոգներ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ:

(բաժինը լրաց. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

77.2. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ) ԲԱԺԻՆ (ՍԵՐՄԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ՝

1. Բժշկի սենյակ

2. Սերմի ստացման սենյակ

3. Սերմի մշակման և պահպանման սենյակ

4. Միջամտությունների սենյակ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև`

1) գինեկոլոգիական բազկաթոռ

2) գինեկոլոգիական հայելիներ, միանգամյա օգտագործման ներարգանդային կաթետեր

ԲԺՇԿԻ ՍԵՆՅԱԿ

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

ՍԵՐՄԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ

1. Աթոռ

2. Սեղան

3. Հեռուստացույց

4. Լվացարան

ՍԵՐՄԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Դյուարներ (սերմի պահպանման համար տարաներ)

2. Բինօկուլյար մանրադիտակ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Կրիոսրվակներ, կրիոձողիկներ, սրվակներ, փորձանոթներ, ավտոմատացված պիպետներ, ծայրադիրներ, պաստեր պիպետներ

5. Կրիպրոտեկտորներ սերմի սառեցման համար

6. Միջավայրեր՝ սերմի մշակման համար

7. Սերմի ներկման համակարգ

8. Սերմնաբջիջների հաշվելու համար Մակլերի հաշվիչ

9. Հեղուկ ազոտ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկներ՝ ռեպրոդուկտոլոգներ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ:

(բաժինը լրաց. 20.09.18 N 1050-Ն)

 

10, 34.1, 34.4, 42, 45, 55 և 61 կետերը կիրառելի են տարբեր տեղակայում և համապատասխան մասնագիտական (աղեստամոքսային, նյարդաբանական, թոքային, տուբերկուլյոզային և այլն) ուղղվածություն ունեցող մանկական առողջարաններում, որոնք ունեն բուժիչ բնակլիմայական պայմաններ և հանքային ջրեր:

 

ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

78. ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՒՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լվացարան

2. Չորացման պահարան (էլեկտրական)

3. A խմբի դեղերի պահպանման պահարան

4. Ավտոկլավ

5. Թորած և կրկնակի թորած ջրի ստացման սարք

6. Ռեֆրակտոմետր

7. Հեղուկ դեղորայքի լցաբաժանման սարք

8. Հեղուկների չափիչ ամանեղեն

9. Լաբորատոր ամանեղեն

10. Հավանգ

11. Կշեռք և կշռաքարեր` դեղանյութի կշռելու համար

12. Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք

13. Շտանգլասների հավաքածու

14. Էլեկտրական սալիկ

15. Սառնարաններ

16. Երկաթե պահարան, խոնավաչափ, ջերմաչափ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Դեղագործ

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Ներհիվանդանոցային դեղատունը բացվում է 100 և ավելի մահճակալ ունեցող հիվանդանոցներում:

Ներհիվանդանոցային դեղատունն իրականացնում է դեղերի պատրաստում, պատրաստի դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ստացում ու բաշխում բժշկական կազմակերպության տարբեր բաժիններին:

Ներհիվանդանոցային դեղատունը իր կազմում պետք է ունենա`

- թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի պահպանման սենյակ

- պատրաստված և պատրաստի դեղերի բաց թողնման սենյակ

- մաքուր շշերի պահպանման սենյակ

- պահեստ պատրաստի դեղերի համար

- տարայի (շշերի) պահպանման սենյակ:

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

79. ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ավտոկլավ

2. Չորացնող պահարան

3. Ջրի թորման ապարատ

4. Բակտերիոցիդ

5. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

6. Բժշկական սեղաններ

7. Բժշկական պահարաններ

8. Սեղաններ

9. Աթոռներ

10. Կաթսաներ

11. Էլեկտրական տաքացուցիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատողներ

2. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

80. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Ջերմաչափ

4. Բարձիկ

5. Շտատիվ

6. Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու

7. Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու

8. Թթվածնի բարձ

9. Բակտերիոցիդ լամպ

10. Բժշկական թախտ

11. Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

12. Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար

13. Մոմլաթ` թախտի համար

14. Սեղան` բուժքրոջ համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Կաբինետը ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում:

Նեղ մասնագիտական բաժանմունքներում միջամտությունների կաբինետներում, բացի վերը նշված սարքավորումներից, պետք է լինեն նաև համապատասխան մասնագիտական սարքավորումներ` դիագնոստիկ և բուժական միջամտություններ կատարելու համար:

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

81. ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկական պահարան

5. Դեղորայքի պահարան

6. Բժշկական թախտ

7. Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս)

8. Սեղան

9. Հիվանդի սայլակ

 

Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում:

(բաժինը լրաց. 11.04.19 N 399-Ն)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

82. ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

* Վիրահատարանը ծավալվում է բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում: Վիրահատարանում և վիրաբուժական բաժանմունքում կրկնվող բժշկական գործիքները, սարքավորումները և պարագաները կարող են ներկայացվել մեկ օրինակից:

(բաժինը խմբ. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

83. ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրակապարանի սեղան

2. Վիրակապական գործիքների հավաքածու

3. Վիրակապարանի լամպ

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Բժշկական պահարան

6. Դեղորայքի պահարան

7. Ապակյա սեղանիկներ

8. Սեղաններ և աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատողներ

2. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վիրահատարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում:

Վնասվածքաբանական բաժանմունքներում ցանկալի է ունենալ մաքուր և թարախային վիրահատարաններ:

 

ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

84. ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(վերնագիրը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սպասասրահ

2. Դիակների պահպանման սենք (սառնարան)

3. Նախադիահերձարան (լվացարանով)

4. Դիահերձարան

5. Դիակի հանդերձավորման սենք

6. Թաց աուտոպսիոն և բիոպսիոն նյութի արխիվ

7. Մաքուր սպիտակեղենի պահպանման սենք

8. Կեղտոտ սպիտակեղենի պահպանման սենք

9. Բժշկական թափոնի պահման սենք

10. Սանհանգույց

 

ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիահերձարանի սեղան

2. Դիահերձման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

3. Դիակի մշակման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Օդափոխիչ

6. Դիահերձարանի սեղանին կից` սառը և տաք ջրի ծորակներ

7. Փոքր սեղան` օրգանակոմպլեքսի ուսումնասիրման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն, 19.01.17 N 28-Ն)

 

85. ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

85.1. ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԿԱԹԵՏԵՐԻԶԱՑԻՈՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անգիոգրաֆիկ ապարատ

2. Սիրտ-թոքային վերակենդանացմանն անհրաժեշտ պարագաների պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

3. Գազային ստերիլիզացիոն ապարատ     

4. Դեղերի դոզավորված ներարկման ապարատ (ինֆուզամատ)` առնվազն երեք հատ

5. Կաթետերիզացիոն սենյակում ներկառուցված պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

6. Ինվազիվ ճնշման էլեկտրասրտագրման մոնիթոր` առնվազն երկու հատ

7. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելք

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

 85.2. ՀԵՏԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍԵՆՅԱԿ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ` առնվազն չորս հատ

2. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր` առնվազն չորս հատ

3. Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ` առնվազն չորս հատ

4. Էլեկտրասրտագրման սարք

5. Ուլտրաձայնային հետազոտության ապարատ

6. Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

7. Արհեստական շնչառության ապարատ` առնվազն չորս հատ

8. Ինֆուզամատ

9. Դեղերի պահարան

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

 85.3. ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

2. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակին

3. Էլեկտրասրտագրման մոնիթոր

4. Բաժանմունքի քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողության հնարավորությամբ

5. Չափումների և միջամտությունների (մանիպուլյացիոն) սենյակ

6. Ինֆոզամատ` ամեն սենյակին երեքական հաշվարկով

7. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին 

8. Աթոռներ

9. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

10. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կաթետերիզացիոն լաբորատորիա

 

1. Բժիշկ ինտերվենցիոն սրտաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ առնվազն երեք բուժքույր

3. Կրտսեր բուժաշխատող` առնվազն երեք

4. Տեխնիկ` առնվազն երեք

 

Հետինտերվենցիոն սենյակ

 

1. Բուժքույրեր` երեք հերթափոխով, առնվազն վեց աշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

2. Կրտսեր բուժաշխատող` երեք հերթափոխով, առնվազն երեք աշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

86. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Բաժանմունք

2. Վիրահատարան

3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1 կամ 19.2)

4. Ընդունարան (կետ` 33)

5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)

6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) մահճակալ (մահճակալներ)

2) հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) սեղան և աթոռներ

4) հանդերձապահարան

5) սառնարան

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Ավագ բուժքրոջ սենյակ

4. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

5. Վիրակապարան (կետ` 83)

6. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

7. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Արտածծիչ` էլեկտրական

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

11. Շարժական ռենտգեն ապարատ

12. Նեգատասկոպ

13. Կարդիոմոնիթոր

14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

15. Դեֆիբրիլյատոր

16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

17. Շարժական կողմնային լամպ

18. Պուլսօքսիմետր

19. Բիքս

20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

21. Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու` գլխուղեղի անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր` իրենց համապատասխան բռնիչներով

22. Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու` ժամանակակից սարքավորումներով` գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար (պնևմատրեպան և այլն)

23. Հեմոստատիկ սպունգ, թանզիֆ, մազ-համապատասխան հավաքածու

24. Հատուկ կաթետերներ` ներանոթային միջամտությունների համար

25. Վիրահատարանի միկրոսկոպ` (Cells, Karl Sհtorz) և այլն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ անոթանյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 11.04.19 N 399-Ն)

 

86.1. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգեն ապարատ` անգիոգրաֆ

2. Մեծ կոմպյուտերային տոմոգրաֆ-անգիոգրաֆ` կոմպյուտերային շերտավոր նկարահանում կատարելու, գլխուղեղի անոթագիրն ստանալու համար

3. Կոնտրաստային նյութերի տեսականի` գլխուղեղի անոթագիրն ստանալու համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում (վերապատրաստված ուղեղի անոթների կոնտրաստային անոթագիրը կատարելու և եզրակացությունը գրելու համար)

2. Ռենտգեն տեխնիկ` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

86.2. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅԱՐԴԱՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական` նեյրոռեանիմացիոն վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` նեյրոռեանիմացիոն վերապատրաստմամբ` ընդհանուր վերակենդանացման բաժնի նյարդավերակենդանացման հետվիրահատական ինտենսիվ թերապիայի պալատներում աշխատելու համար

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

86.3. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատարան

2. Վիրակապարան

3. Սենյակ` հիվանդի զննման համար

4. Բաժանմունքի հիվանդասենյակներ

5. Հետվիրահատական ինտենսիվ թերապիայի սենյակներ` ընդհանուր վերակենդանացման բաժնում

6. Կաբինետ` ռենտգեն - անգիոգրաֆի համար

7. Կաբինետ` մեծ համակարգչային տոմոգրաֆ-անգիոգրաֆի համար

8. Կաբինետ` բժիշկ-ռադիոլոգի համար

9. Կաբինետ` ռենտգեն-տեխնիկի համար

 

Հաշվի առնելով անոթանյարդավիրաբուժական ծառայության նեղ մասնագիտական առանձնահատկությունները և դրան հարակից ռադիոլոգիական և նեյրոռեանիմացիոն ծառայությունների պարտադիր առկայությունը` անոթանյարդավիրաբուժական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կարող են իրականացվել նյութատեխնիկական և կադրային համապատասխան բազա ունեցող բժշկական կենտրոններում:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

87. ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկի սեղան

2. Բուժքրոջ սեղան

3. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և այցելուների համար

4. Պահարան` փաստաթղթերի համար

5. Պահարան` արտահագուստի համար

6. Համակարգիչ

7. Հեռախոս

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)
 

 88. ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ-ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

(վերնագիրը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ համակարգչային տոմոգրաֆի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգչային տոմոգրաֆ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

89. ՄԱԳՆԻՍԱՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

89.1. ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ դենսիտոմետրի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Դենսիտոմետր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 11.04.19 N 399-Ն)

 

90. ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ մամոգրաֆի համար

2. Բժշկի սենյակ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մամոգրաֆ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում:

 2. Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

91. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լուսային մանրադիտակ` բինօկուլյար կամ տրինօկուլյար

2. Միկրոտոմ` կտրվածքների պատրաստման համար

3. Ռոտացիոն միկրոտոմ

4. Կրիոտոմ կտրվածքների պատրաստման համար

5. Կրիոստատ

6. Միկրոցենտրիֆուգա ( 15-20գ)

7. Շեյկեր

8. Ինկուբատոր տերմաստատ ( 37´+/-1´C)

9. Ավտոմատ պիպետկաներ (կոմպլեկտ)

10. Ջրի թորման սարք

11. Դեիոնիզացիոն սարք

12. Սառնարան

13. Օդաքաշիչ պահարան

14. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն, ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոց և այլն)

15. Թերմոստատ-60

16. Հյուսվածքների մշակման ավտոմատ սարքավորում

17. Հյուսվածքների պարաֆինային ընկղման սարքավորում

18. Միկրոպրեպարատների ներկման ավտոմատ սարքավորում

19. Բինօկուլյար լուսային մանրադիտակ

20. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

92. ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ավտոկլավ

2. Ստերիլիզատոր (2500C)

3. Ինկուբատոր թերմոստատ (370 +/-10)

4. Ինկուբատոր թերմոստատ (700 C)

5. Մանրադիտակ (բինօկուլյար)

6. Մանրէազերծող լամպ

7. Ջրի թորման սարք

8. Սառնարան

9. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող`

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

93. ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Խրոմատոմասս սպեկտրոմետր

2. Գազահեղուկային խրոմատոգրաֆ

3. Բարձր էֆեկտիվության հեղուկ խրոմատոգրաֆ

4. Կլինիկակենսաքիմիական լաբորատորիային անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծախսվող նյութեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Կլինիկական քիմիայի բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

3. Միջին բուժաշխատող

4. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

94. ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բինօկուլյար մանրադիտակ` լրացուցիչ էլեկտրական լուսավորությամբ

2. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր

3. Մակաբուծական հետազոտություններին անհրաժեշտ սարքավորումներ (Բերմանի ապարատ, տրիխինելոսկոպ և այլն)

4. Մանրէազերծող լամպ

5. Ավտոմատ պիպետկաներ (կոմպլեկտ)

6. Դեիոնիզացնող սարք

7. Սառնարան

8. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Մակաբուծական լաբորատորիան պետք է ունենա մանրադիտարկման բոքս, իմունոլոգիական ախտորոշման բոքս, ջուր և կոյուղի` յուրաքանչյուր բոքսում, բոքսերի կահույքի տիպը լաբորատոր ծածկույթով, հատակի ծածկույթը կերամիկական սալիկներով, բնական լուսավորություն, օդափոխություն:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

95. ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տրինօկուլյար ֆլյուորեսցենտային մանրադիտակ

2. Ցիտոֆլորիմետր (հոսքային)

3. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր

4. Ավտոմատ պիպետկաներ (կոմպլեկտ)

5. Ջրի թորման սարք

6. Դեիոնիզացնող սարք

7. Սառնարան

8. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն, ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոց և այլն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

96. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

 96.1. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր`

ա. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության,

բ. սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության,

գ. շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման,

դ. արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

2. Էլեկտրասրտագրման սարք

3. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ`

ա. պուլսօքսիմետրեր,

բ. պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին),

գ. էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով

4. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

5. Ջերմաչափեր

6. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

7. Գլյուկոմետր

8. Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար

9. Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն

անհրաժեշտ միջոցներ

ա. քիթ-ըմպանային և բերան-ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու,

բ. կոկորդային դիմակների հավաքածու,

գ. ներշնչափողային փողերի հավաքածու,

դ. համակցված փողեր,

ե. շնչական դիմակների հավաքածու,

զ. լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

է. թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար,

ը. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով,

թ. արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ,

ժ. արտածծման սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով

10. Պարանոցի անշարժացման օձիքներ

11. Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ

12. Հոսանքի աղբյուր

13. Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` նարկոտիկ ցավազրկողներ, ատրոպին, կենտրոնական միոռելաքսանտներ, միոռելաքսանտներ, անոթալայնիչներ, ինսուլին, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, հորմոնալ պրեպերատներ, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ, երակային ձգալարան, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ այլն

14. Ն / Ե ինֆուզիայի միջոցներ

ա. ն/ե ներմուծման համակարգեր,

բ. ն/ե կաթետերներ,

գ. կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ),

դ. կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ-օսլայի լուծույթներ)

ե. գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ

15. Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

16. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

17. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

18. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

19. Մեխանիկական արտածծիչ

20. Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով

21. Փողրակների հավաքածու` շարժական արհեստական շնչառության սարքը թթվածնի բալոնին միացման համար

22. Թթվածնի խոնավացուցիչներ

 

Արտագնա բրիգադի տրանսպորտային միջոցը (ավտոմեքենա, ուղղաթիռ, ինքնաթիռ) պետք է ապահովված լինի էլեկտրացանցով, հիվանդի ֆիքսման հարմարանք ունեցող տրանսպորտային սայլակով, կապի միջոցներով, իսկ ավտոմեքենան` նաև լուսա- և ձայնաազդանշանային համակարգերով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

(բաժինը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

96.2. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր`

ա. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության,

բ. սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության,

գ. շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

2. Էլեկտրասրտագրման սարք

3. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ`

ա. պուլսօքսիմետրեր

բ. պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ. էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով

4. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

5. Ջերմաչափ

6. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

7. Գլյուկոմետր

8. Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար

9. Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն

անհրաժեշտ միջոցներ՝

ա. քիթ-ըմպանային և բերան-ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու,

բ. կոկորդային դիմակների հավաքածու,

գ. ներշնչափողային փողերի հավաքածու,

դ. համակցված փողեր,

ե. շնչական դիմակների հավաքածու,

զ. լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ,

է. թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար,

ը. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով,

թ. արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ,

ժ. արտածծման էլեկտրական սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով

10. Պարանոցի անշարժացման օձիքներ

11. Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ

12. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական արակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ և այլն

13. Ն / Ե ինֆուզիայի միջոցներ

ա. ն/ե ներմուծման համակարգեր,

բ. ն/ե կաթետերներ,

գ. կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ),

դ. կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ-օսլայի լուծույթներ)

ե. գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ

14. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

15. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

16. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

17. Թթվածնի խոնավացուցիչներ

18. Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` ցավազրկողներ, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, դեքսամետազոն, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ և այլն

19. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

20. Բժշկական անալիզների լաբորատոր փորձանոթներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Մանկական շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությանն անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների համար անհրաժեշտ են նշված բոլոր սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները, ինչպես նաև`

ա. արհեստական շնչառության սարք, որը կիրառելի է կրծքի հասակից սկսած

բ. մանկական հասակի համար անհրաժեշտ ջերմիջեցնող դեղամիջոցներ:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

96.3. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական թթվածնի ստացիոնար բալոն

2. Թթվածնի ծավալաչափ

3. Թթվածնի խոնավացուցիչ

4. Նորածնային ամբուի պարկ` դիմակներով

5. Տրանսպորտային արհեստական շնչառության սարք

6. Տրանսպորտային կյուվեզ

7. Տրանսպորտային մոնիթոր

8. Լարինգոսկոպ

9. Արտածծիչ սարք

10. Գլյուկոմետր

11. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու

12. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

13. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

14. Վիրակապական հավաքածու

15. Ինֆուզիոն պոմպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

97. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգիչ

2. Պահարան` արտահագուստի համար

3. Աշխատանքային սեղան

4. Աթոռներ` աշխատողների և այցելուների համար 

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

98. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

1. Համակարգիչ

2. Սեղաններ` բժիշկ-փորձագետների համար

3. Աթոռներ` բժիշկ-փորձագետների և փորձաքննվողների համար

4. Հանդերձապահարան

5. Պահարաններ՝ բժշկական փաստաթղթերի համար

6. Չհրկիզվող պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում:

2. Հիվանդանոցային դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմը` առնվազն 3 բժիշկ-հոգեբույժ, որոնցից մեկը` հանձնաժողովի նախագահ:

(բաժինը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 19.01.17 N 28-Ն)

 

99. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

(վերնագիրը լրաց. 24.02.11 N 175-Ն) 

 

99.1. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

  

1. Բաժանմունք

2. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3)

  

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) Մահճակալ (մահճակալներ)

2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) Սեղան և աթոռներ

4) Հանդերձապահարան

5) Սառնարան

6) Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար նախատեսված այլ սարքեր

7) Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև`

1. Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար

2. Հակապարկելախոցային ներքնակներ

3. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու (տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափեր)

2. Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Պուլսօքսիմետր

5. Նեբուլայզեր

6. Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր

7. Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ

8. Ներանոթային կաթետերներ

9. Կեղտապարկեր

10. Էլեկտրական արտածծիչ

4. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

5. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

   

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

*Այլ պաշտոններ, հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ: Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ):

(բաժինը լրաց. 24.02.11 N 175-Ն, խմբ. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

99.2. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

1. Բաժանմունք

2. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

     

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

    

1. Հիվանդասենյակ (սենյակներ)

1) Մահճակալ (մահճակալներ)

2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)

3) Սեղան և աթոռներ

4) Հանդերձապահարան

5) Սառնարան

6) Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար նախատեսված այլ սարքեր

7) Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ

2. Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)

3. Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)

Ներառյալ նաև`

1. Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար

2. Հակապարկելախոցային ներքնակներ

3. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու (տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափեր)

2. Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Պուլսօքսիմետր

5. Նեբուլայզեր

6. Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր

7. Տարբեր չափերի միզային կաթետրներ

8. Ներանոթային կաթետերներ

9. Կեղտապարկեր

10. Էլեկտրական արտածծիչ

11. Օտոսկոպ

12. Նյարդաբանական մուրճիկ

4. Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)

5. Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

  

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Մանկաբույժ կամ մանկական նյարդաբան, կամ մանկական անեսթեզիոլոգ - ռեանիմատոլոգ կամ մանկական վերականգնողաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ:

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Հոգեբան

*Այլ պաշտոններ, սոցիալական աշխատողներ: Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ):

(բաժինը լրաց. 24.02.11 N 175-Ն, խմբ. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

99.3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱՀՈՒՅՔ

1. Պահարաններ

2. Գրադարակներ

3. Աշխատանքային սեղան

4. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող:

(բաժինը լրաց. 19.01.17 N 28-Ն)

 

99.4. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՄՈՆՈՊՐՈՖԻԼ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու (տոնոմետր, ստետոսկոպ, ջերմաչափ, գլյուկոմետր)

2. Շարժական նեբուլայզեր

3. Ֆունկցիոնալ մահճակալ

4. Աթոռ (զուգարանային)

5. Հարմահճակալային սեղանիկներ` համապատասխան մահճակալների թվին

6. Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների դեղատոմսերի պահպանման համար

7. Բժշկական պահարան

8. Հանդերձապահարան

9. Հակապարկելախոցային ներքնակներ

10. Սայլակներ

11. Սառնարան

12. Սեղան, աթոռներ

13. Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ

15. Վակուում արտածծման կենտրոնացված համակարգ

16. Կարդիոմոնիտորներ (էլեկտրոստագրում, ճնշման և անոթազարկի և թթվածնի հագեցածությունը (սատուրացիան) չափելու համար

17. Շտատիվներ ներարկումների համար

18. Ֆունկցիոնալ բազմոցներ

   

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

   

1. Ընտանեկան բժիշկ կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ ընդհանուր վիրաբույժ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

*Այլ պաշտոններ, հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ: Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ):

(բաժինը լրաց. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

  

99.5. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՄՈՆՈՊՐՈՖԻԼ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ՄԱՆԿԱԿԱՆ) ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

   

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

   

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու (մանկական տոնոմետր, ստետոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափ, կշեռք, հասակաչափ)

2. Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ

3. Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր

4. Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ

5. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

6. Էլեկտրածծիչ սարք

7. Պուլսօքսիմետր

8. Նեբուլայզեր

9. Օտոսկոպ

10. Նյարդաբանական մուրճիկ

11. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

12. Հակապարկելախոցային ներքնակներ

13. Հարմահճակալային սեղանիկներ` համապատասխան մահճակալների թվին

14. Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար

15. Բժշկական պահարան

16. Հանդերձապահարան

17. Սայլակներ

18. Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար նախատեսված այլ սարքեր

19. Սառնարան

20. Սեղան, աթոռներ

21. Ներանոթային սարքեր (կաթետեր)

22. Կեղտապարկեր

  

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

    

1. Մանկաբույժ կամ մանկական նյարդաբան, կամ մանկական անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ կամ մանկական վերականգնողաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Հոգեբան

*Այլ պաշտոններ, սոցիալական աշխատողներ: Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով` որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ):

(բաժինը լրաց. 02.08.18 N 857-Ն) 

 

N 2 հավելվածի պարզաբանում

 

Հիվանդանոցներ

 

Հիվանդանոցներում իրականացվում է բժշկական օգնություն մասնագիտական բաժանմունքներում և բաժիններում` շուրջօրյա կամ ցերեկային ստացիոնար պայմաններում:

●  Հիվանդանոցի կազմում անպայման պետք է լինեն մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ, ախտահանման բաժին, ընդունարան, վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն: 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 19.01.17 N 28-Ն)

 Եթե մահճակալների թիվը 30-ից պակաս է, ապա այդ դեպքում այն ծավալվում է ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքի կազմում: Ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունք է համարվում` վիրաբուժական ծառայությունների համար` ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը, թերապևտիկ ծառայությունների համար` ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը կամ ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ՝ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքը, բացառությամբ մեծերի և մանկական վարակիչ հիվանդությունների, հոգեբուժական, տուբերկուլոզային տեսակների: Ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքում գործող միջամտությունների, ախտահանման կաբինետների, հերթապահ բուժքրոջ կետի, վիրակապարանի և վիրահատարանի հագեցվածությունները կարող են ներկայացվել մեկ օրինակով:

Ստացիոնար բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը, յուրաքանչյուր առանձին բաժանմունքում, պետք է կազմակերպի միջին և կրտսեր բուժաշխատողների շուրջօրյա հերթապահություն՝ հիվանդանոցում ապահովելով նվազագույնը մեկ հերթապահ բժիշկ (բժշկական պաշտոնը սահմանվում է` 1 պաշտոն - 80 մահճակալի հաշվով): 

Հիվանդանոցային վիրաբուժական բաժանմունքները պետք է ունենան վիրահատարան, վիրակապարան, միջամտությունների սենյակ (վիրակապարան և միջամտությունների սենյակը կարող են տեղակայվել միևնույն սենքում այս դեպքում բժշկական գործիքները, սարքավորումները և պարագաները կարող են ներկայացվել նվազագույնը մեկ օրինակից), հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետեր) և պետք է իրականացնեն անեսթեզիոլոգիական, վերակենդանացման բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ:

Թերապևտիկ բաժանմունքները պետք է ունենան մանիպուլիացիոն սենյակ, հերթապահ բուժքրոջ կետեր:

1,14,18, 33, 34.1, 34.4, 50, 74.1, 76 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները կիրառվում են մարզային հիվանդանոցներում:

1,14,18, 33, 34.1, 34.4 կետերով և նեղ մասնագիտական բաժանմունքների համար սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում:

Եթե հիվանդանոցում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներ ու պայմաններ: Այդ դեպքում այն կոչվում է կլինիկական հիվանդանոց:

Եթե հիվանդանոցին կից գործում է պոլիկլինիկա, ապա այդ բուժհաստատությունը անվանվում է բժշկական միավորում:

Եթե բժշկական հաստատությունը ունի նեղ մասնագիտական ուղղվածություն և այնտեղ գտնվում են տվյալ մասնագիտության գծով ավելի բարձրորակ գիտական, դիագնոստիկ և բուժական բաժանմունքներ, ապա այդ բուժհաստատությունը անվանվում է բժշկական կենտրոն:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (հիվանդության պատմությունների միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի վիճակագրական հաշվետվություն:

Հիվանդանոցների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Յուրաքանչյուր մասնագիտական բաժանմունքի ղեկավարումը իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում:

Հիվանդանոցների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

Հիվանդանոցների ընդհանուր միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է գլխավոր բուժքրոջ կողմից, իսկ առանձին մասնագիտական բաժանմունքներում` բաժանմունքի ավագ բուժքրոջ կողմից:

10, 34.1, 34.4, 42, 43, 45 կետերը կիրառելի են տարբեր տեղակայում և համապատասխան մասնագիտական (սիրտ-անոթային, աղեստամոքսային, նյարդաբանական) ուղղվածություն ունեցող առողջարաններում, որոնք ունեն բուժիչ բնակլիմայական պայմաններ և հանքային ջրեր, իսկ մանկական առողջարաններում նաև 55, 61 կետերը:

Ծննդատուն (մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բաժանմունք հիվանդանոցի կազմում) - առողջապահական հաստատություն է, որտեղ իրականացվում է մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բուժօգնություն` շուրջօրյա ստացիոնար պայմաններում:

Ծննդատան կազմում պետք է լինի մանկաբարձական բաժանմունք (ներառյալ հղիների ախտաբանություն), գինեկոլոգիական բաժանմունք, ընդունարաններ, լաբորատոր-դիագնոստիկ և ֆունկցիոնալ ախտորոշման ծառայություն:

74.1, 74.2, 75, 76.1, 76.2 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները պարտադիր են մարզային և քաղաքային ծննդատների համար:

74.1, 74.2, 75, 76.1, 76.2, 76.4, 77, 50.1 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները, ինչպես նաև պերինատալ ախտորոշման և պտղի ներարգանդային վիճակի գնահատման և շտկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների առկայությունը պարտադիր են երրորդ մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատությունների համար (գիտահետազոտական կենտրոններ, համալսարանական կլինիկաներ):

●  (պարբերությունն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 895-Ն)

Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների շտապ օգնության մեքենաները պետք է համալրված լինեն գլոբալ տեղորոշման համակարգով (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) և միացված լինեն՝

- շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության ու սպասարկման կենտրոնական դիսպետչերական կառավարման համակարգին.

- Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային և տարածքային կենտրոններին:

Դատաբժշկական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական հաստատություններում 33-րդ կետով սահմանված ստորաբաժանման առկայության (ընդունարանի) պահանջը պարտադիր չէ: Հոգեբուժական, մաշկաբանական, վեներաբանական, ակնաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական հաստատություններում 33-րդ կետի (ընդունարանի) 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով նախատեսված պահանջների առկայությունը պարտադիր չէ:

● Ընդհանուր թերապևտիկ, հոգեբուժական, ներզատաբանական, անգիոնևրոլոգիական նյարդաբանական ծառայություններ իրականացնող բաժանմունքում 79-րդ կետի (ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ), վերականգնողական` շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիա) հոգեթերապևտիկ ծառայություններ իրականացնող բաժանմունքում 33-րդ կետի (ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ), 79-րդ կետի (ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ), 80-րդ կետի (ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ) պահանջը պարտադիր չէ: Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպելու նպատակով Երևան քաղաքում՝ 500 և ավելի մահճակալ ունեցող բազմապրոֆիլ բժշկական հաստատություններում, մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ը առանձնացվում է առնվազն 10 մահճակալ ունեցող, երկաթե ճաղավանդակներով և երկաթե դռներով ամբողջովին մեկուսացված, տեսախցիկներով վերահսկվող բաժանմունք, որի պահպանությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կողմից:

(պարզաբանումը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, փոփ. 01.08.13 N 895-Ն, լրաց. 15.04.16 N 404-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 19.01.17 N 28-Ն, լրաց. 09.08.18 N 880-Ն, խմբ. 02.08.18 N 857-Ն, խմբ., լրաց. 11.04.19 N 399-Ն, խմբ. 16.07.20 N 1189-Ն)

(հավելվածը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 10.06.10 N 714-Ն, խմբ., լրաց. 10.02.11 N 99-Ն, լրաց. 24.02.11 N 175-Ն, փոփ. 01.08.13 N 895-Ն, լրաց. 15.04.16 N 404-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 19.01.17 N 28-Ն, լրաց. 09.08.18 N 880-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 02.08.18 N 857-Ն, խմբ., լրաց. 20.09.18 N 1050-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 11.04.19 N 399-Ն, խմբ. 16.07.20 N 1189-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

  

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր   ՈՒ   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր

 

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ

 

1. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏԸ

 

ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) տոնոմետր.

2) կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ.

3) ֆոնենդոսկոպ.

4) էլեկտրասրտագիր (միականալ).

5) օտոսկոպ.

6) օֆթալմոսկոպ.

7) գլյուկոմետր.

8) շիրմա.

9) սեղան` բժշկական գործիքների համար.

10) բակտերիցիդ լամպ.

11) հասակաչափ (մեծահասակի).

12) կշեռք (մեծահասակի).

13) կանգնակ ներերակային ներարկումների համար.

14) ականջի զննման գործիքներ (մեծերի).

15) քթի զննման գործիքներ (մեծերի).

16) ներարկիչ` ականջի ոռոգման համար (ժանեի ներարկիչ).

17) նյարդաբանի մրճիկ.

18) անատոմիական ունելի.

19) մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ.

20) լեզվաբռնիչ.

21) ջերմաչափեր.

22) միանվագ օգտագործման բաժակներ` դեղերի ընդունման համար.

23) վիրաբուժական փոքր հավաքածու.

24) կաթետերներ` մեզի բացթողման համար (փափուկ և կոշտ).

25) սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար.

26) աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և պացիենտների համար.

27) բժշկական զննման թախտ.

28) պահարան` գործիքների համար.

29) պահարան՝ անթափանց, չհրկիզվող.

30) գրադարակներ.

31) անհետաձգելի բուժօգնության պահարան.

32) սառնարան պատվաստանյութերի և բժշկական նշանակության այլ ապրանքների պահպանման համար.

33) պատգարակ.

34) հանդերձապահարան.

35) ջրի թորման սարք.

36) տաք օդով չորացնող ապարատ.

37) ավտոկլավ.

38) բակտերիոցիդ լամպ.

39) մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ.

40) արյան փոխներարկման սիստեմաներ.

41) արյան փոխներարկման կանգնակ.

42) գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու համար.

43) գլյուկոմետրի շերտիկներ (ստրիպներ).

44) թանզիֆե դիմակներ:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

1) բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ.

2) միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ:

 

2. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԸ

 

ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) փոքր վիրաբուժական վիրահատությունների գործիքների հավաքածու (թեփուներ, մկրատներ, լանցետներ, ունելիներ, վիրաբուժական ասեղնաբռնիչ, կարելու նյութ).

2) վիրակապական գործիքների հավաքածու.

3) կորնցանգ.

4) արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ.

5) գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված գործիքներ.

6) բեկակալների հավաքածու.

7) ռետինե ձգալարան.

8) տրանսպորտային բեկակալներ.

9) տրախեոստոմիայի հավաքածու.

10) պլևրալ պունկցիայի և դրենավորման հավաքածու.

11) միզապարկի կաթետերներ.

12) ատրավմատիկ կարանյութեր.

13) շարժական ռենտգեն ապարատ.

14) բակտերիցիդ լամպ.

15) անհետաձգելի բուժօգնության պահարան.

16) վիրակապական սեղան.

17) վիրաբուժական սեղան.

18) ունիվերսալ վիրահատական սեղան.

19) բիքսեր` տարբեր չափերի.

20) մանիպուլյացիոն ապակե սեղան.

21) վիրաբուժական գործիքների սեղան.

22) վիրակապական գործիքների սեղան.

23) բժշկական ապակե պահարան.

24) գործիքների պահարան.

25) սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար.

26) աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար.

27) պատգարակ.

28) հանդերձապահարան:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

1) բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ.

2) միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ:

 

3. ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԸ

 

ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) ջերմաչափ.

2) տոնոմետր.

3) ֆոնենդոսկոպ.

4) կշեռք.

5) հասակաչափ.

6) կոնքաչափ.

7) միանվագ օգտագործման տակաշորեր.

8) ավտոկլավ, ախտահանիչ սարքեր.

9) հայելիներ, բարձիչներ՝ տարբեր չափերի.

10) ֆոլկմանի գդալ.

11) էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների ախտահանման համար.

12) ունելիներ.

13) մետաղական կատետրներ՝ կանացի.

14) կորցանգ՝ ուղիղ.

15) կորցանգ՝ ոլորված.

16) վիրահատական մկրատ.

17) թմբուկ՝ գործիքների ախտահանման համար.

18) թմբուկ՝ թանզիֆների, նյութերի ախտահանման համար.

19) սպիրտայրոց.

20) ձեռնոցներ.

21) ներարկիչներ.

22) բժշկական լարան.

23) թեփուրներ.

24) շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր.

25) առարկայական ապակիներ.

26) փորձանոթներ.

27) շտատիվ՝ փորձանոթների համար.

28) լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ.

29) ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին).

30) գինեկոլոգիական սեղան.

31) գինեկոլոգիական բազկաթոռ.

32) բժշկական թախտ.

33) գրասեղան (բժշկի և բուժքրոջ).

34) աթոռներ.

35) բժշկական պահարան (դեղերի, բժշկական նշանակության ապրանքների համար).

36) սեղանիկ՝ գործիքների համար.

37) շիրմա.

38) լվացարան՝ հոսող ջրով.

39) տակդիր՝ տաշտակի համար.

40) մանկաբարձական գործիքների հավաքածու:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1) բժիշկ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ.

2) միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ:

 

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԸ

 

ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք.

2) մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար.

3) ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր.

4) ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր).

5) ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում).

6) ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում).

7) լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում).

8) ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու.

9) արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա).

10) ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու.

11) բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու.

12) վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու.

13) վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու.

14) մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

1) բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ.

2) միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ:

 

5. ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԸ

 

ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) մահճակալներ՝ ոչ պակաս, քան 2.

2) շտատիվներ.

3) բժշկական պահարան.

4) աթոռներ՝ բուժքրոջ և պացիենտների համար:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

1) միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ:

 

6. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ (ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ)

 

ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր.

2) բիքսեր.

3) գործիքների մատուցարան.

4) բժշկական լարան.

5) աքցան` հյուսվածքային.

6) ասեղնաբռնիչ.

7) ասեղներ.

8) վիրակապական թելեր.

9) սկալպելի բռնակ.

10) զոնդ.

11) մկրատներ` վիրաբուժական.

12) ունելիներ.

13) մկրատ.

14) սկալպել.

15) ստերիլ բինտ.

16) հիգրոսկոպիկ բամբակ:

 

7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

1. Կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալներին սույն որոշմամբ չնախատեսված արտահիվանդանոցային նեղ մասնագիտական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը տրամադրվում է լիցենզավորված այլ բժշկական կազմակերպությունների կողմից` պայմանագրային հիմունքներով: Այս դեպքերում քրեակատարողական հիմնարկը պարտավոր է ապահովել պացիենտների անվտանգ տեղափոխումն այլ լիցենզավորված բժշկական կազմակերպություններ՝ անհրաժեշտ բժշկական օգնության և սպասարկման համար:

2. Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով քրեակատարողական հիմնարկում կազմակերպվում է բուժքույրական գիշերային հերթապահություն:

3. Գինեկոլոգիական կաբինետը ծավալվում է միայն այն քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ պահվում են դատապարտված և կալանավորված կանայք: Կաբինետը կարող է ծավալվել ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի կաբինետի համար նախատեսված միևնույն տարածքում՝ Հայաստանի Հանրապետության սանիտարական օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ:

4. Մասնագիտական կաբինետներում վարվում է պացիենտների հաշվառում: Բժշկական վիճակագրությունը և մատենավարումը համատեղությամբ կարող է կատարել բժիշկներից կամ բուժքույրերից մեկը՝ մասնագիտական կաբինետներից մեկում: Վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Վիրաբուժական կաբինետը կարող է ծավալվել ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի կաբինետի հետ համատեղ` միևնույն տարածքում:

6. Սարքերի և բժշկական գործիքների ախտահանումը կատարում է առողջության առաջնային պահպանման կաբինետում՝ մասնագիտական կաբինետների բուժքույրերից որևէ մեկը՝ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով:

7. Քրեակատարողական հիմնարկներում տրամադրվում է արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնություն և սպասարկում, որը տրամադրվում է առողջության առաջնային պահպանման բժշկի կաբինետում՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ բժիշկ-հոգեբույժի կողմից՝ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով սահմանված արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման աշխատանքների կազմակերպման կարգի համաձայն:

8. Ցերեկային ստացիոնար բաժանմունքում ոչ պակաս, քան 2 մահճակալ ունենալու պահանջը պարտադիր չէ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Երևան-կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկի համար:

9. Սարքավորումները և բժշկական գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան փաստաթուղթ:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

 

1. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԸ

 

 ԿԱՀՈՒՅՔԸ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

 

1) էլեկտրասրտագրիչ ապարատ.

2) առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու.

3) շտատիվ.

4) շինաներ.

5) թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ.

6) լվացարան.

7) ջերմաչափ.

8) տոնոմետր.

9) ֆոնենդոսկոպ.

10) սառնարան.

11) բժշկական թախտ.

12) սայլակ.

13