Համարը 
N 2015-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.11.30-2020.12.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.12.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.12.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.12.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.12.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

10.12.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 2015-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 6.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 11-ի N 431-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ և 15-րդ կետերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

     

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

         

 

10.12.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

        

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

դեկտեմբերի 10-ի N 2015-Ն որոշման

    

Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

       

  (հեկտար)

1. Մշակովի հողերի դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

գյուղատնտեսական

բնակավայրի

անտառային

վարելահողեր (100%)

բազմամյա
տնկարկներ (100%)

բնակավայրի կառուցապատման

վարելահողեր (100%)

(տնամերձ՝
60%)

(այգեգործական՝
60%)

1. Գեղարքունիքի մարզ

81453,6

104,4

8731,38

3,3

-

Ընդամենը՝ 90292,68

2. Սյունիքի մարզ

43966,69

1067,64

2835,05

150,19

-

Ընդամենը՝ 48019,57

3. Կոտայքի մարզ

37419,2

3129,6

4880,9

905,7

26,0

Ընդամենը՝ 46361,4

4. Վայոց ձորի մարզ

15787,7

2029,1

1883,9

-

-

Ընդամենը՝ 19700,7

5. Շիրակի մարզ

78135,5

63,8

5572,86

48,18

15,07

Ընդամենը՝ 83835,41

6. Արարատի մարզ

24604,42

10073,24

5486,7

63,8

-

Ընդամենը՝ 40228,16

7. Արմավիրի մարզ

40271,7

13210,8

6895,98

166,32

-

Ընդամենը՝ 60544,8

8. Լոռու մարզ

42013,6

423,5

5743,98

121,14

9,4

Ընդամենը՝ 48311,62

9. Տավուշի մարզ

25516,5

1960,4

3774,12

12,06

105,4

Ընդամենը՝ 31368,48

10. Արագածոտնի մարզ

53917,20

4981,00

6441,40

967,70

100,00

Ընդամենը՝ 66407,30

       

11. Երևան

913,2

298,5

1704,36

375

-

Ընդամենը՝ 3291,1

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 538361,22

 

2. Մարգագետինների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

գյուղատնտեսական

բնակավայրի

հատուկ պահ-պանվող

տարածք-ների

հա-տուկ նշա-նա- կու-թյան

անտառային

խոտ-հարքներ (100%)

արոտա- վայրեր (100%)

այլ հողա- տեսքեր

(20%)

խառը կառու- ցապատ-

ման

ընդհա- նուր օգտա-

գործման

հասարա- կական կառուցա-

պատման

այլ հողեր

--------

-------

խոտ-հարքներ (100%)

արոտ-ներ (100%)

այլ հողա- տեսքեր

(20%)

1. Գեղարքունիքի մարզ

35657,3

181610,1

9286,92

5,4

698,43

166,2

1113,6

9492,45

77,88

2,1

27,6

-

Ընդամենը՝ 238137,98

2. Սյունիքի մարզ

8285,27

145476,83

21497,66

13,61

264,78

90,81

938,21

16434,45

328,64

319,18

1038,39

222,15

Ընդամենը՝ 194909,98

3. Կոտայքի մարզ

11269,7

79461,0

4791,38

46,98

589,71

401,94

607,83

2607,72

219,15

2503,7

919,4

112,3

Ընդամենը՝ 103530,81

4. Վայոց ձորի մարզ

5058,1

92204,8

14895.42

-

-

-

-

-

29,8

217,7

311,8

370,9

Ընդամենը՝ 113088,52

5. Շիրակի մարզ

9702.5

112067.1

2181,01

7,36

343,54

96,2

758,91

18374,34

646,38

-

130,93

-

Ընդամենը՝ 144308,27

6. Արարատի մարզ

2685,74

77938,84

8233,6

8,5

121,2

67,6

425,7

5026,2

125,3

-

-

-

Ընդամենը՝ 94632,8

7. Արմավիրի մարզ

318,7

21430,4

4355,1

57,32

784,675

602,7

574,6232

388,538

819,07

-

-

-

Ընդամենը՝ 29331,1262

8. Լոռու մարզ

35060,7

145633,2

5554,66

135,4

943,75

525,2

1845,4

2403,2

1217,1

1936,8

6165,0

259,08

Ընդամենը՝ 201679,49

9. Տավուշի մարզ

9401,2

63018,1

2159,8

3,15

-

-

199,36

3303,27

-

4092,7

430,7

82,94

Ընդամենը՝ 82691,22

10. Արագածոտնի մարզ

3672,10

130973,40

4869,80

6,80

369,10

308,20

1323,70

1236,00

18200

131,20

1874,10

110,90

Ընդամենը՝ 163075,3

11. Երևան

-

722,2

279,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ընդամենը՝ 1001,4

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 1366386,896

 

3. Ծառածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

անտառային

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

անտառներ (100%)

-

1. Գեղարքունիքի մարզ

11036,2

10850,68

Ընդամենը՝ 21886,88

 

2. Սյունիքի մարզ

42727,08

38189.35

Ընդամենը՝ 80916,43

3. Կոտայքի մարզ

18313,5

2607,72

Ընդամենը՝ 20921,22

4. Վայոց ձորի մարզ

10155,9

18169,6

Ընդամենը՝ 28325,5

5. Շիրակի մարզ

4265,32

471,5

Ընդամենը՝ 4736,82

6. Արարատի մարզ

149,34

12567,5

Ընդամենը՝ 12716,84

7. Արմավիրի մարզ

53,35

528,9172

Ընդամենը՝ 582,2672

8. Լոռու մարզ

86365,8

-

Ընդամենը՝ 86365,8

9.Տավուշի մարզ

107231,6

26426,16

Ընդամենը՝ 133657,8

10. Արագածոտնի մարզ

8073,00

494,40

Ընդամենը՝ 8567,40

11. Երևան

822,3

1022,8

Ընդամենը՝ 1845,1

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 400522,06

4. Թփուտապատ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

անտառային

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

թփուտներ (100%)

--------------

1. Գեղարքունիքի մարզ

915,2

2712,67

Ընդամենը՝ 3627,87

2. Սյունիքի մարզ

9617,31

6188,57

Ընդամենը՝ 15805,88

3. Կոտայքի մարզ

575,0

1738,48

Ընդամենը՝ 2313,48

4. Վայոց ձորի մարզ

1147,9

-

Ընդամենը՝ 1147,9

5. Շիրակի մարզ

-

-

Ընդամենը՝ 0

6. Արարատի մարզ

154,62

2354,4

Ընդամենը՝ 2509,02

7. Արմավիրի մարզ

8,5

625,632

Ընդամենը՝ 634,132

8. Լոռու մարզ

4830,7

-

Ընդամենը՝ 4830,7

9. Տավուշի մարզ

1291,5

1651,63

Ընդամենը՝ 2943,13

10. Արագածոտնի մարզ

141,30

247,20

Ընդամենը՝ 388,50

11. Երևան

-

-

Ընդամենը՝ 0

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 34200,612


5. Ջրածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

ջրային հողեր (90%)

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

1. Գեղարքունիքի մարզ

1188,54

122822,13

Ընդամենը՝ 124010,67

2. Սյունիքի մարզ

3209,75

2369,54

Ընդամենը՝ 5579,29

3. Կոտայքի մարզ

864,72

869,24

Ընդամենը՝ 1733,96

4. Վայոց ձորի մարզ

923,4

-

Ընդամենը՝ 923,4

5. Շիրակի մարզ

3403,5

25,4

Ընդամենը՝ 3428,9

6. Արարատի մարզ

5207,2

1891,6

Ընդամենը՝ 7098,8

7. Արմավիրի մարզ

2904,75

99,478

Ընդամենը՝ 3004,228

8. Լոռու մարզ

2345,94

-

Ընդամենը՝ 2345,94

9. Տավուշի մարզ

1042,47

51,64

Ընդամենը՝ 1094,11

10. Արագածոտնի մարզ

1993,30

123,60

Ընդամենը՝ 2116,90

11. Երևան

155,6

-

Ընդամենը՝ 155,6

 

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 151491,8


6. Բուսականությունից զուրկ տարածքների դաս

մարդածին

բնածին

հողային ֆոնդի կատեգորիաները
/գործառնական նշանակությունը

հողային ֆոնդի

կատեգորիաները
/գործառնական
նշանակությունը

բնակավայրի հողեր

արդյու-նաբե- րության, ընդերք-օգտա-գործ-ման և այլ արտա- դրական նշանա-

կության

էներգե-տիկայի, կապի, տրանս-պորտի, կոմու-նալ ենթա- կառուց-վածք- ների

հա-տուկ նշա-նա- կու-թյան

պահուս- տային

գյուղա- տնտե- սական

անտա- ռային

հատուկ պահ- պանվող տարածք- ների

ջրա-յին

բնակելի կա-ռուցա- պատ-ման (առանց տնա-մերձ և այգե-գոր-ծական հողերի՝ 60 %)

(100%)

հա-սարա- կական կա-ռուցա- պատ-ման

      

այլ հողերի

խառը կա-ռուցա- պատ-ման

ընդհանուր օգտագործ- ման

(100%)

(100%)

------

(100%)

այլ հողա- տեսքեր (80 %)

այլ հողեր (80%)

------

(10 %)

1. Գեղարքունիքի մարզ

6221,82

387,8

 

2598,4

12,6

1629,67

3693,7

1837,6

181,72

620,0

37147,68

-

2712,67

132,06

Ընդամենը՝ 57175,72

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 535131,8

2. Սյունիքի մարզ

2119,51

338,68

 

1488,25

90,71

839,43

7552,56

1 170,30

345,67

0,00

85990,68

888,54

4129,67

356,66

Ընդամենը՝ 105310,66

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 450541,81

3. Կոտայքի մարզ

4507,22

937,86

 

1418,27

109,62

1375,99

3453,6

1468,6

511,35

-

19165,52

449,2

869,24

96,08

Ընդամենը՝ 34362,55

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209223,2

4. Վայոց ձորի մարզ

1335.42

231.2

 

1112.7

3.8

491.2

2926,6

558,5

-

-

59581,7

1483,5

-

102,6

Ընդամենը՝ 67827,22

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 231013,0

5. Շիրակի մարզ

4684,46

379,2

 

3056,09

30,04

1370,26

3936.4

2052.5

2585,5

-

8724,07

-

4520,26

378,16

Ընդամենը՝ 31716,94

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 268026,84

6. Արարատի մարզ

3827,66

549,83

 

245,16

26,98

1586,63

3369,59

1052,70

577,23

-

32934,21

-

7069,17

578,60

Ընդամենը՝ 51817,76

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209003,2447

7. Արմավիրի մարզ

4768,3

-

 

431,98

67,68

1555,02

2868,8

1435,2

128,425

-

17420,0

-

-

322,8

Ընդամենը՝ 28998,205

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 123095

8. Լոռու մարզ

4834,78

175,4

 

1087,8

135,4

943,75

3982,9

1655,42

-

-

22218,64

1036,32

-

260,06

Ընդամենը՝ 36331,1

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 379864,5

9. Տավուշի մարզ

2635,82

390,8

 

1794,24

28,35

1145,4

1194,1

524,4

244

0,4

8639,2

331,76

1600

115,83

Ընդամենը՝ 18644,3

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 270399,0

10. Արագածոտնի մարզ

5084,00

462,40

 

882,50

27,20

1476,20

2533,20

884,80

3211,70

-

19479,00

443,50

370,70

221,50

Ընդամենը՝ 35076,70

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 275632,10

11. Երևան

2466,48

1811,1

 

1974,8

1612,8

1928,3

3129,0

915,7

1062,4

-

1116,8

-

-

17,3

Ընդամենը՝ 16034,68

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 22328,0

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 483295,83

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթ՝ 2974258,8

     

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Է. Աղաջանյան

     

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 դեկտեմբերի 2020 թվական: