Համարը 
N 126-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.01.25-2021.02.07 Պաշտոնական հրապարակման օրը 05.02.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.02.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.02.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.02.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷՔՍՊՐԵՍ-ԲԵՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

04.02.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 փետրվարի 2021 թվականի N 126-Ն

 

ԷՔՍՊՐԵՍ-ԲԵՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածը և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 5-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1․ Սահմանել, որ մինչև էքսպրես-բեռների համար ապրանքային մաքսային հայտարարագրի և էքսպրես-բեռների համար ուղևորային մաքսային հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակների կիրառմամբ մաքսային մարմինների ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի գործարկումը, փոխադրողի կողմից որպես էքսպրես-բեռ փոխադրվող ապրանքների և անձնական օգտագործման ապրանքների հայտարարագրման ժամանակ մաքսային մարմինների կողմից ընդունվում են համապատասխանաբար՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի օգոստոսի 28-ի N 142 որոշմամբ սահմանված՝ էքսպրես-բեռների համար ապրանքային մաքսային հայտարարագրի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 158 որոշմամբ սահմանված՝ էքսպրես-բեռների համար ուղևորային մաքսային հայտարարագրի թղթային տարբերակները՝ նույն որոշումներով սահմանված ձևերին, իսկ հայոց լեզվով՝ սույն որոշման օրինակելի ձևերին համապատասխան։

2․ Էքսպրես-բեռների համար ապրանքային և էքսպրես-բեռների համար ուղևորային մաքսային հայտարարագրերի թղթային տարբերակների լրացումն իրականացվում է համապատասխանաբար՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի օգոստոսի 28-ի N 142 որոշմամբ և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 158 որոշմամբ սահմանված կարգերի՝ թղթային կրիչով հայտարարագրերի լրացման համար նախատեսված դրույթներին համապատասխան։

3․ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

 

 

Օրինակելի ձև N 1

 

Էքսպրես-բեռի ուղևորային մաքսային հայտարարագիր

Ուղարկողը (ըստ ընդհանուր ապրանքագրի)

Ստացողը (ըստ ընդհանուր ապրանքագրի)

A

ԷԲՈՒՄՀ

Առանձնա- հատկություն

 

 

Նախորդող փաստաթուղթ

Թերթերի քանակ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ապրանքների մասին տեղեկություններ

Փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ

Ծանոթագրություն

NN

ը/կ

Ընդհանուր ապրանքագիր

Անհատ ական ապրան քագիր

Անհատա- կան ուղարկող

<1>

Անհա- տական ուղարկող

<2>

NN

ը/կ

Անվանում

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ

ծածկագիր

Քանակ

Բրոտո քաշ

Արժեք, արժույթ

Անդամ պետության արժույթով արժեք

Ծածկագիր, նիշ

Համար, ամսա- թիվ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտո քաշ, արժեք՝ անդամ պետության արժույթով)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտո քաշ, արժեք՝ անդամ պետության արժույթով)

 

 

 

 

...

           

...

              

...

              

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտո քաշ, արժեք՝ անդամ պետության արժույթով)

         

500

           

...

              

...

              

Ընդամենը ՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտո քաշ, արժեք՝ անդամ պետության արժույթով)

          

Ընդամենը՝ ըստ էքսպրես-բեռի ուղևորային մաքսային հայտարարագրի (ընդհանուր բրուտո քաշ, արժեք՝ անդամ պետության արժույթով)

   

Էքսպրես-բեռի ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը լրացնող անձի վերաբերյալ տեղեկությունները, ամսաթիվ

C

D

 

Օրինակելի ձև N 2

 

Էքսպրես-բեռի ապրանքային հայտարարագիր

Ուղարկողը (ըստ ընդհանուր ապրանքագրի)

Ստացողը (ըստ ընդհանուր ապրանքագրի)

A

ԷԲԱՀ

Առանձնահատկու- թյուն

Նախորդող փաստաթուղթ

Էջերի քանակ

Ընթացակարգ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ապրանքների մասին տեղեկություններ

Փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ

Ծանոթա գրություն

NN

ը/կ

Ընդհանուր ապրանքա- գիր

Անհա- տական ապրան- քագիր

Անհատա- կան ուղարկող

<1>

Անհատական ստացող <2>

NN

ը/կ

Անվանում

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ

ծածկագիր

Քանակ

Կշիռ

Արժույթ, արժեք

Մաքսային արժեք

Ծածկա- գիր, նիշ

Համար, ամսա- թիվ

 

բրուտտո

նետտո

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

       

1

                   

2

                   

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտտո կշիռ, մաքսային արժեք)

       

2

       

3

                   

4

                   
 

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտտո կշիռ, մաքսային արժեք)

       

...

       

...

                   

...

                   

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտտո կշիռ, մաքսային արժեք)

       

500

       

...

                   

...

                   

Ընդամենը՝ ըստ անհատական ապրանքագրի (ընդհանուր բրուտտո կշիռ, մաքսային արժեք)

       

Ընդամենը՝ ըստ էքսպրես-բեռի ապրանքային հայտարարագրի (ընդհանուր բրուտտո կշիռ, մաքսային արժեք)

   

B. Վճարների հաշվարկը

ԷԲԱՀ-ը լրացնողի անձի վերաբերյալ տեղեկությունները, ամսաթիվը

Ապրանք

Տեսակ

Հաշվարկման բազա

Հաշվարկման բազայի ծածկագիրը

Դրույքաչափը

Գումարը

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը՝ ըստ անհատական

ապրանքագրի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը՝ ըստ

 

 

 

 

 

C

անհատական

 

ապրանքագրի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը՝ ըստ

 

 

 

 

 

 

անհատական

 

ապրանքագրի

 

Ընդամենը՝ ըստ

 

 

 

 

 

 

էքսպրես-բեռի

 

ապրանքային

 

հայտարարագրի

 

B1. Վճարման (բռնագանձման) մանրամասներ

D

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 5 փետրվարի 2021 թվական: