Համարը 
N 11-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.03.08-2021.03.21 Պաշտոնական հրապարակման օրը 09.03.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
01.03.2021
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.03.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.03.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

01 մարտի 2021 թ.

N 11-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել`

1) Նորածնի վարման քարտը` համաձայն Հավելված 1-ի.

2) Նորածնի փոխանակման քարտի ձևը՝ համաձայն Հավելված 2-ի.

3) Նորածինների հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնության կազմակերպմանն առնչվող առանձին բժշկական ձևաթղթերը (ներդիրները)`

ա. Կրծքով կերակրման գնահատման և մարմնի ջերմաստիճանի հսկողության թերթիկը` համաձայն Հավելված 3-ի.

բ. Ծնարանում նորածնի առաջնային վերակենդանացման միջոցառումների թերթիկը` համաձայն Հավելված 4-ի.

գ. Ինտենսիվ խնամքի բաժանմունք ընդունվող նորածինների առաջնային զննման թերթիկը` համաձայն Հավելված 5-ի.

դ. Նորածնի նշանակումների և հատուկ հսկողության թերթիկ-Ա և հրահանգների թերթիկը-Ա` համաձայն Հավելված 6-ի.

ե. Նորածնի նշանակումների և ինտենսիվ հսկողության թերթիկ-Բ, հրահանգների թերթիկ-Բ և հիվանդ նորածինների ամենօրյա զննման թերթիկը` համաձայն Հավելված 7-ի.

զ. Անհաս նորածինների աճի դիագրամ` աղջիկների և տղաների համար` համաձայն Հավելված 8-ի.

է.Նորածնի դուրսգրման էպիկրիզը` համաձայն Հավելված 9-ի.

ը. Նորածնի տեղափոխման էպիկրիզը` համաձայն Հավելված 10-ի.

թ. Նորածնի մահվան էպիկրիզը` համաձայն Հավելված 11-ի.

ժ. Մահացած նորածնի ախտաբանաանատոմիական դիահերձման ուղեգիրը` համաձայն Հավելված 12-ի.

4) Հիվանդանոցային պայմաններում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպմանն առնչվող առանձին բժշկական ձևաթղթերի լրացման և շրջանառության կարգը` համաձայն Հավելված 13-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 02-Ն հրամանի 1-ին կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերը:

3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ՔԱՐՏ N _________________

 

Հիվանդասենյակ N ___________

1. Մոր անունը, ազգանունը ________________________________________________________

 

________________________________________________________ 2. Տարիքը ______________

 

3. Մասնագիտությունը____________________________________________________________

 

4. Ամուսնությունը օրենքով սահմանված կարգով   5. Հեռախոս _________________________

գրանցված է այո/ոչ (ընդգծել)

 

6. Մոր հաշվառման վայրը ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

7. Մոր մշտական բնակության վայրը_______________________________________________

 

8. Արյան խումբ և Rh

մայր _____ հայր ______ երեխա _______

 

9. Մոր մոտ հեպատիտ Բ-ի հետազոտության արդյունքը --------------------------------------

 

10. Երեխայի մասին տվյալներ

 

 

Օր

Ամիս

Տարի

Ժամ

Րոպե

1) Ծնվել է

         

2) Դուրս է գրվել

         

3) Մահացել է

         

4) Տեղափոխվել է

         

5) Որտեղ

 

6) Անց է կացրել մահճակալ/օր

 

 

7) Մարմնի զանգված

գ

8) Հասակ

սմ   

9) Սեռ

արական /իգական

 

 10) Գլխի շրջագիծ

__________սմ

11) Կրծքավանդակի շրջագիծ

__________սմ

 

11. Նախնական ախտորոշում_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

12. Վերջնական ախտորոշում__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

13. Մոր մանկաբարձական և գինեկոլոգիական անամնեզ
 

1) Հղիություն ______ 2) Ծննդաբերություն _____  3)Կենդանածնություն ______
4) Վիժումներ

______

5) Արհեստական ընդհատումներ ______ 6) Մեռելածնություն ______
7) Բնականոն բ/մ ______ 8) Պլանային կ/հ ______ 9) Արտապլանային կ/հ ______
10) Գլխային ա/դ ______ 11) Հետույքային ա/դ ______ 12) Տոտիկային ա/դ ______
13) Միապտուղ ______________________ 14) Բազմապտուղ ______________________
15) Աքցանադրում ______________________ 16) Վակուում էքստրակցիա ______________________
17) Պտղաջրերի արտահոսք >18 ժամ ______________________ 18) Ծննդաբերելիս մոր մոտ t >380C ______________________
19) Մեկոնեալ պտղաջրեր ______________________ 20) Գարշահոտ պտղաջրեր ______________________
21) Անզգայացում, ցավազրկում ծննդաբերության ժամանակ այո/ոչ( ընդգծել)
22) Ողնուղեղային ______ 23) Ներերակային ______ 24) Ընդհանուր ______
25) Շնչական խանգարման համախտանիշի կանխարգելում ______

ԱՅՈ/ՈՉ

(ընդգծել)

______ ______
26) Դեքսամետազոն /բետամետազոն ______

կուրսը N

______

դեղաչափ ______
14. Հիվանդություններ և բարդություններ հղիության ընթացքում _______________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
15. Մոր ախտորոշում ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Մանկաբարձ-գինեկոլոգ (անուն, ազգանուն) ______________________________________

 

16. Նորածնի վիճակի գնահատում ըստ Ապգարի սանդղակի

 

 

ՍԶՀ

ՇՀ

Մաշկի գույնը

Մկանային տոնուս

Ռեֆլեքսներ

Միավորներ

1 րոպեին

           

5 րոպեին

           

 

17. Ծնարանում իրականացվող միջոցառումները
 

1) Մաշկը մաշկին շփում ծնարանում այո/ոչ (ընդգծել )

2) Շփման տևողությունը

____________

Եթե չի իրականացվել, նշել պատճառը

_____________________________________________________

3) Ջերմաչափում ծնարանում ծննդաբերությունից 1 ժամ անց

անութափոսում

____________

Եթե չի իրականացվել, նշել պատճառը

___________________________________________________

4) Գոնոբլենորեայի կանխարգելում ծննդաբերությունից հետո

1% տետրացիկլինի քսուք

____________

0,5% էրիթրոմիցինի քսուք

 

Այլ դեղամիջոց (նշել)

________________________________________________________________

5) Վիտամին Կ (Կոնակիոն)' ծննդաբերությունից հետո առաջին 4 ժամվա ընթացքում

1,0 մգ(0,1մլ) մ/մ ; ≤1500գ դեպքում 0,5 մգ (0,05մլ) մ/մ

Եթե չի իրականացվել, նշել պատճառը

 


18.
Նորածնի առաջնային զննում
 

Ամսաթիվ

_________/

_________/

 _________

թ.

________

ժամ

__________

րոպե

1) Մաշկային ծածկույթներ՝ վարդագույն, ակրոցիանոզ, ցիանոզ, պլետորիկ, դեղնավուն, գունատ, մարմարանման, ներկված մեկոնիումով, նուրբ թավշանման, չոր թորշոմած, մացերացված, պաստոզ, այտուցներ, ցան, կտրվածք, վերք, խալ, ծննդաբերական նշան, տելեանգիէկտազիա,

արյունազեղումներ (նշել տեղակայումը)

__________________________________________________

2) Բերանի լորձաթաղանթ՝ մաքուր, խոնավ, չոր, վարդագույն, գունատ, ցիանոտիկ, դեղնավուն,

մեկոնիում կամ արյուն բերանի խոռոչում

__________________________________________________

3) Գլուխ՝

մեծ գաղտունի չափերը

________սմ,

հարթ, ներընկած, արտափքված, կարանները

հեռացած /ոչ

_____________________________________________________________________________

ծննդաբերական այտուց

_____________________

կեֆալոհեմատոմա

___________________________

4)Անրակներ՝

__________________________________________________________________________________

5) Դեմք՝ սիմետրիկ/ասիմետրիկ, քիթ-շրթունքային ծալքի հարթեցում

____________________________

6) Աչքեր՝ ռեակցիան լույսի նկատմամբ առկա է, արյունազեղումներ սկլերաներում

____________

7) Նևրոլոգիական ստատուս՝

 

Մկանային տոնուս՝ բավարար, հիպերտոնուս, հիպոտոնուս, ատոնիա

Ռեֆլեքսներ՝ (ծծման ռեֆլեքս, հենման ռեֆլեքս, Մորոյի ռեֆլեքս, ինքնաբեր քայլքի ռեֆլեքս, ափ-բերանային ռեֆլեքս, որոնման ռեֆլեքս, կառչելու ռեֆլեքս ) առաջանում են, ընկճված են,

բացակայում են, ախտաբանական ռեֆլեքսներ

________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Շարժողական ակտիվություն՝ նորմալ, իջած է, բացակայում է, գրգռվածություն, ցնցումներ

____________________________________________________________________________________________

8) Վերջույթներ՝ սահմանափակ շարժումներ, անոմալ( հարկադրված) դիրք, պոլիդակտիլիա, սինդակտիլիա,

շարժումների ցավոտություն, շարժումների ասիմետրիա

 

Կոնքազդրային հոդեր՝ ծալքերի ասիմետրիա, Օրթոլանիի և Բարլոուի միջամտություն

___________________________________________________________________________________________

9) Շնչառություն՝ հաճախություն

__________

ակտ/ր, սպոնտան, կանոնավոր, ոչ կանոնավոր, ճոճանակաձև,

տնքոցներ, ներքաշումներ, ռնգախաղ, ապնոէ, քթային շնչառությունը դժվարացած աուսկուլտատիվ
___________________________________________________________________________________________

10) Սիրտ՝

__________

զարկ/ր, տոները ռիթմիկ, առիթմիկ, հստակ, խլացած, աղմուկ

____________

11) Անոթազարկ՝ բավարար որակի, թելանման, չի շոշափվում ազդրային զարկերակի վրա

 

12) Որովայնը՝ փափուկ, փքված, լարված, փայլուն, ասիմետրիկ, ներընկած, ցավոտ է շոշափելիս,

 

պերիստալտիկան լսվում է, հետանցք

__________

մեկոնիում

____________

13) Գոտկասրբանային հատված՝ մազափունջ, սրբանային փոսիկ, ողնուղեղային ճողվածք

14) Միզասեռական համակարգ՝

     
արական տիպի՝ ամորձիները փոշտում են, իջած չեն․ հիպոսպադիա, փոշտի ջրգողություն      
իգական տիպի՝ մեծ սեռական շրթերը ծածկում փոքրերին/չեն ծածկում    
սեռն անորոշ է՝ __________

միզարձակում

__________

15) Պորտալարի մնացորդ՝ թարմ, սմքած, դեղնականաչավուն, դոնդողապատ, օղի շուրջը

կարմրած, առկա է մեկ երակ և երկու զարկերակ

_____________________________  

16) Դիզէմբրիոգենետիկ ստիգմեր

________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

17) Զարգացման բնածին արատներ

 _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

18) Լրացուցիչ գրառումներ

_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Զննումը իրականացնող բժիշկ

_______________________________________________

անուն, ազգանուն,                                      ստորագրություն

19. Եզրակացություն

 

Մոր և մանկան համատեղ կացություն

_____________________________
 

Հատուկ հսկողություն և խնամք

_____________________________
 

Բուժում վերակենդանացման բաժանմունքում

_____________________________ 

20. Սկրինինգներ

   

1) Թթվածնային հագեցվածությունը երեք վերջույթների վրա ծնվելուց հետո առնվազն 48 ժամ անց

 

աջ ձեռք

________%

 ձախ ձեռք

_______%

աջ կամ ձախ ոտք _______%

 

Ամսաթիվ

__________

Կատարողի ստորագրություն

_____________________________

2) Ֆենիլկետոնուրիա

_______________   _____________________________

3) Հիպոթիրեոզ

_______________   _____________________________

4)Լսողության սկրինինգ

_______________   _____________________________

5) Տեսողության սկրինինգ

_______________   _____________________________

6)Կոնքազդրային հոդերի սկրինինգ

_______________   _____________________________

7) Սկրինինգներ չիրականացնելու պատճառը

___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 

21. Պատվաստումներ և այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ

 

Ամսաթիվ

Դոզա

Սերիա

Պիտանելիության ժամկետ

Ստորագրություն

1) ԲՑԺ

_________

_________

_________

_________________

_____________

2) Հեպատիտ Բ

_________

_________

_________

_________________

_____________

3) Հեպատիտ Բ-ի իմունագլոբուլին

_________

_________

_________

_________________

_____________

4) Փայտացման կանխարգելում

________

_________

_________

_________________

_____________

5) Պատվաստում կամ կանխարգելիչ միջոցառում չիրականացնելու պատճառը    

_____________

___________________________________________________   _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
. . .  
 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21191

 

22. Քաշի, հասակի, գլխի շրջանագծի պերցենտիլներ համապատասխան հեստացիոն հասակի

 

23. Էպիկրիզ

 

1) Մայրը (անուն, ազգանուն)_______________________________________________________________

2) Ծնվել է

________

հղիությունից

____________

ծննդաբերությունից

______20 թ․

Նորմալ բիոմեխանիզմով/կեսարյան հատման ճանապարհով (պլանային, արտապլանային)

___________գ

մարմնի զանգվածով,

___________սմ

հասակով,

______

շաբաթ գեստացիայով

ըստ Ապգարի գնահատվել է

______________/

_____________  

3) Վաղ նորածնային շրջանն ընթացել է հարթ, բարդացել է

__________________________

4) Պորտալարի մնացորդն ընկել է կյանքի

___________________

օրը։

5) Պատվաստումներ,

ԲՑԺ 0,05 մլ

_______________________________________________
   

Հեպատիտ Բ 0,5մլ

_____________________________

6) այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ՝

 

Հեպատիտ Բ-ի իմունագլոբուլին (ՀԲԻԳ)

_____________________________
   

Փայտացման կանխարգելում

_____________________________
   

Վիտամին Կ

_____________________________

7) Պատվաստումները չիրականացնելու պատճառը

__________________________________

9) Վիճակը դուրս գրվելիս

___________________________________________________________

10) Մարմնի քաշը դուրս գրվելիս

______________գ

, 11) անցկացրած մահճակալ օրեր

__________

12) Ախտորոշում

_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

13) Բուժում

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

14) Գտնվում է բացառապես, մասնակի կրծքով սնուցման, արհեստական սնուցման վրա

15) Լրացուցիչ դիտողություններ

___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

Բժիշկ

_________________________________________

16) Մոր գրառումներ

_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

17) Ամսաթիվ

____________________________

18) Ստորագրություն

____________________
 

18) Ծննդյան վկայականի տվյալներ

 
   

 Բաժանմունքի ղեկավար

_____________________________________________ 

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

Հավելված 2

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

Ձև

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

 

(Նորածնի մասին տեղեկություններ ծննդատնից, հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքից)

 

1. Ծննդկանի անունը, ազգանունը, հայրանունը` ________________________________________

2. Բնակության վայրը ______________________________________________________________

3. Ծննդաբերության ամսաթիվը _____________________________________________________

4. Որերորդ հղիությունից է ծնվել երեխան _________, հղիության ժամկետը` __________ շաբաթ

5. Նախորդ հղիություններն ավարտվել են _____ կենդանածնությամբ, ______ մեռելածնությամբ

6. Ծննդաբերությունը միապտուղ, բազմապտուղ (ընդգծել),

7. Բազմապտուղ ծննդաբերության դեպքում՝ որերորդն է հաշվով _____

8. Ծննդաբերության ընթացքի առանձնահատկությունները (տևողությունը, ծննդաբերության ընթացքում եղած բարդությունները մոր կողմից)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Ցավազրկում կիրառվե՞լ է, այո/ոչ (ընդգծել). Եթե այո, նշել տեսակը.

__________________________________________________________________________________

10. Հետծննդյան շրջանի ընթացքը (բարդություններ, հիվանդություններ).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10. Դուրս է գրվել ծննդաբերությունից հետո _______________ օրը (նշել)

11. Մոր վիճակը դուրս գրվելիս _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Երեխայի սեռը` արական/իգական/որոշված չէ (ընդգծել).

13. Քաշը ծնվելիս _____________ Քաշը դուրս գրվելիս ____________ ,

14. Երկարությունը ծնվելիս ________ սմ, Գլխի շրջագիծը ծնվելիս _________ սմ։

15. Երեխայի վիճակը ծնվելիս` գնահատականն ըստ Ապգարի սանդղակի` ________ , ճիչն անմիջապես, այո/ոչ (ընդգծել)

16. Կրծքին է մոտեցվել ծնարանում, առաջին 30 րոպեների ընթացքում, այո, ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, ապա նշել ինչու և երբ է մոտեցվել.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1) Կերակրումը` կրծքով, կթած կրծքի կաթով, դոնորական կրծքի կաթով, արհեստական կաթնախառնուրդով (ընդգծել)

2) Ոչ մայրական կաթով կերակրման անցնելիս նշել պատճառը.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

17. Ծննդատանը մոր և նորածնի համատեղ կացություն`այո, ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, ապա նշել պատճառը.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

18. Պորտալարի մնացորդը ընկել է ____ օրը,

19. Չի հիվանդացել, հիվանդացել է (ընդգծել), եթե հիվանդացել է.

1) Ախտորոշումը. __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Բուժումը________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

20. Վիճակը դուրս գրվելիս. __________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

21. Պատվաստումներ և այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ.

 

Կատարման ժամկետը

Դեղաչափը

Սերիան

1) ԲՑԺ

     

2) ՎՀԲ

     

3) Հեպատիտ Բ-ի իմունագլոբուլին

     

4) Փայտացման կանխարգելում

     

Եթե պատվաստումը կամ կանխարգելիչ միջոցառումը չի կատարվել, նշել որը և պատճառը.

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

22. Ստացել է արդյոք վիտամին Կ` այո, ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, նշել պատճառը.

_________________________________________________________________________

23. Նորածնային սկրինինգներ.

Նորածնային սկրինինգներ

Կատարվել է
(նշել ժամկետը)

Չի կատարվել

1. Բնածին հիպոթիրեոզ

   

2. Ֆենիլկետոնուրիա

   

3. Լսողության սկրինինգ

   

4. Տեսողության սկրինինգ

   

5. Կոնքազդրային սկրինինգ

   

6. Սրտի կրիտիկական արատի հայտնաբերման/պուլսօքսիմետրիայի սկրինինգ)

   

24. Խորհուրդներ հետագա խնամքի վերաբերյալ.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

25. Հատուկ նշումներ.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 Մանկաբարձ-գինեկոլոգ`

 ______________________________

անուն, ազգանուն,

 ______________________________

ստորագրություն

     

 Նեոնատոլոգ/Մանկաբույժ`

 ______________________________

անուն, ազգանուն,

______________________________

ստորագրություն

 

Կ. Տ.

/առկայության դեպքում/

 

 «______»_________________ 20_____թ.

 

Հավելված N 3

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

(Լրացվում է բուժքրոջ կողմից )

 

1. Ծննդկանի անուն, ազգանուն ____________________________________________

2. Երեխայի/ծննդկանի վարման քարտի N _________/_________3.Հիվանդասենյակ N______________

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերմաչափման ամսաթիվը, ժամը

 

Ցռւցանիշ

/ /

/ /

/ /

/ /

Ծնվելուց
1 ժամ անց

Ծնվելուց
 2 ժամ անց

ժամ

ժամ

ժամ

ժամ

ժամ

ժամ

Մարմնի ջերմաստիճան

               

ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

(նշել համապատասխան սյունակում)

 

Լրացման ամսաթիվ 1.  2.  3.  4. 

1

2

3

Ճիշտ դիրքով կերակրման նշանները

1

2

3

Սխալ դիրքով կերակրման նշանները

 Մայրը հարմարավետ է նստած, չի լարվում

Մայրը լարված է, հակված երեխայի վրա

Երեխան ամբողջ մարմնով դարձած է դեպի մայրը, նրա գլուխը և մարմինը նույն հարթության վրա են:

Երեխայի մարմինը մորից հեռու է կամ նրա պարանոցը թեքված է

 Մայրը ձեռքով երեխայի իրանի ամբողջ երկարությամբ հենարան է ստեղծում

Մայրը պահում է երեխայի միայն գլուխն ու ուսերը

Երեխայի կզակը հպված է կրծքին

Կզակը հպված չէ մոր կրծքին

Երեխայի բերանը լայն բացված է

Բերանը լայն չի բացված կամ կարող է փակ թվալ,շուրթերը աոաջ են ձգված

Շուրթերը դեպի դուրս են շրջված

Երեխայի շուրթերը դարձած են դեպի միմյանց կամ ներս են շրջված

Արեոլան ավելի շատ երևում է վերին շուրթից վերև, քան ստորին շուրթից ցած

Ստորին շրթունքի տակից արեոլան ավելի շատ է երևում

Երեխայի այտերը կլոր են

Երեխայի այտերը լարված են կամ ներընկած

Երեխան դանդաղ և համաչափ է ծծում, ծծման շարժումները որոշ դեպքերում փոխանցվում են ականջներին

     

Երեխան հաճախակի փոքր շարժումներով է ծծում

Կերակրման վերջում նա հանգիստ է և բավարարված, ինքն է թողում կուրծքը կամ քնում է

Երեխան անհանգստանում է կամ հրաժարվում կրծքից. Կերակրումը շատ երկար է տևում (30 րոպեից ավելի)

Մայրը պտուկներում ցավ չի զգում (երբեմն թեթև ծակծկոցի զգացում է ունենում)

Պտուկները կերակրումից հետո տափակած են, մայրը կերակրելիս ցավ է զգում կամ պտուկները ճաքած են

 Կերակրումից հետո կուրծքը փափուկ է, մաշկն առողջ տեսք ունի

Մոր կրծքերը կերակրումից հետո դատարկված չեն թվում կամ մաշկի վրա կան կարմրություններ

Երբեմն լսվում է երեխայի կուլ տալու ձայնը

Լսվում է ճպճպոց և/կամ չպպոց

I օրվա պատասխանատու բուժքրոջ Ա.Ա.________________________________________________

Ստորագրություն_____________

 

II օրվա պատասխանատու բուժքրոջ Ա.Ա._______________________________________________

Ստորագրություն____________

 

III օրվա պատասխանատու բուժքրոջ Ա.Ա._______________________________________________

Ստորագրություն_____________

 

IV օրվա պատասխանատու բուժքրոջ Ա.Ա._______________________________________________

Ստորագրություն_____________

 

Պատասխանատու բժշկի/բժշկուհու Ա.Ա.________________________________________________

Ստորագրություն_____________

 

Հավելված N 4

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ԾՆԱՐԱՆՈՒՄ ՆՈՐԱԾՆԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ

 

1. Ծննդկանի անուն, ազգանուն _________________________________________________________ 2. Լրացման ամսաթիվ_______________________ 3. Սեռ ☐ արական ☐ իգական 4. Ծննդյան քաշ________________գրամ 5. Երեխայի/ծննդկանի վարման քարտի N ________/________

6. Ծննդյան ամսաթիվ _________________________ 7. Ծննդյան ժամ_______________ 8. Գեստացիոն տարիք____________ շաբաթ + _______ օր

9. Պտղաջրերի բնույթը ☐ մաքուր ☐ պղտոր ☐ մեկոնիալ ☐ կանաչավուն ☐ արյան հետքերով ☐ գարշահոտով

 

10. Ապգարի սանդղակ

0

1

2

1 րոպե

5 րոպե

10 րոպե

15 րոպե

20 րոպե

Սրտի զարկեր

Բացակայում են

≤100 զարկ/ր

>100 զարկ/ր

         

Շնչառություն

Բացակայում է

Թույլ, ոչ կանոնավոր ճիչ

Բարձր ճիչ

         

Մաշկի գույն

Գունատ կամ կապտավուն

Ակրոցիանոզ

Ամբողջ մարմինը վարդագույն է

         

Մկանային տոնուս

Պատասխան չկա

Դեմքի մկանախմբերի կծկում

Շարժումներն ակտիվ են

         

Ռեֆլեքսային ակտիվություն

Բացակայում է

Ծալիչների թույլ տոնուս

Լացի/Ակտիվ շարժումների առկայություն

         

Ընդհանուր միավորն ըստ Ապգարի սանդղակի

         

 

30վ

1 րոպե

2 րոպե

3 րոպե

4 րոպե

5 րոպե

10 րոպե

15 րոպե

20 րոպե

Սատուրացիա (%)

                 

11. Կատարվող միջամտություններ

 

Ջերմային հաղորդիչ/ պոլիէթիլենային փաթեթ/պարկ

                 

Տակտիլ խթանում

                 

Վերին շնչուղիների արտածծում

                 

Շնչափողի ինտուբացիա

                 

Շնչափողի արտածծում

                 

Ստամոքսի զոնդավորում

                 

12. Շնչառական աջակցություն

Դիմակ, պարկ

                 

T-աձև վերակ. սարք

                 

Ինտուբացիա

                 

Լարինգեալ դիմակ

                 

13. Ցուցանիշներ

PIP

                 

PEEP)

                 

ԱՇ հաճախականություն (Rate)

                 

FIO2

                 

Ներշնչման ժամանակ (Tin)

                 

14. Սրտի անուղղակի մերսում

                 

Ադրենալին
1: 10000,
նշել մլ-ով

Ներշնչափողային
(0,3-1,0 մլ/կգ)

                 

Ներերակային
(0,1 մլ/կգ)

                 

Ֆիզիոլոգիական լուծույթ, մլ (10մլ/կգ)

                 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 8,4%, մլ

                 

Վերակենդանացման պատասխանատուի Ա.Ա._____________________________________________

Ստորագրություն____________

 

Հավելված 5

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԽՆԱՄՔԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԶՆՆՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

Նորածնի առաջնային զննումը ________________________________________-ի հետ համատեղ

1. Անուն, ազգանուն _____________________________________________________ 2. Ժամը_____:____
3. Զննման ամսաթիվը «____»_________20__թ.  4. Տարիքը____օր. 5. Հիվանդության պատմագիր N  ______

Քաշը ________(- )
Մարմնի ջերմաստիճան _________0 ՇՀ_________րոպեում
ՍԶՀ_______րոպեում
ԶՃ_______ / ________
Միջին ճնշում_________
Սատուրացիա_______%
Թթվածնային դիմակ/ վրան/բեղիկ/կյուվեզ
Թթվածնի հոսք ___________լ/րոպ
ԹԱՇ / Բարձր հաճախականության օսցիլյատոր /
Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ / քթային սիպապ
Սարք________________
______________________
Ասիստ-կոնտրոլ, սինխրոնիզացված ընդմիջվող մեխանիկական օդափոխում, ընդմիջվող դրական ճնշումով օդափոխում, ընդմիջվող մեխանիկական օդափոխում, սիպապ
Ներշնչման առավելագույն ճնշում_________սմ ջ.ս.
Դրական ճնշում արտաշնչման վերջում________սմ ջ.ս. Հոսք__________լ/րոպ Ներշնչման ժամանակ_________վրկ
Թթվածնի % _________
Հաճախականություն ____ րոպ / Հց
Միջին ճնշում__________
ՇԾ____________մլ/կգ
Դելտա ճնշում_______

6. Վիճակը բավարար / միջին ծանրության / ծանր / ծայրահեղ ծանր / կրիտիկական: Կայուն / անկայուն

7. Նյարդաբանական վիճակ. Գիտակցություն կա / չկա / կոմա / դեղորայքային սեդացիա: Բիբեր. աջ___մմ, ձախ___մմ, ֆոտոռեակցիա կա / թույլ / բացակայում է: Գրեֆեի սինդրոմ, «մայր մտնող արևի» սինդրոմ, հորիզոնական նիստագմ, անիզոկորիա: Պատասխան զննմանը. Ադեկվատ / ընդհանուր ընկճվածություն / գրգռվածություն / չի արձագանքում: Ճիչը. բարձր / բացակայում է / թույլ / միջին ուժգնության / գրգռված / սուր ձայնով / մոնոտոն: Մարմարանման պատկեր, Առլեկինի սինդրոմ, հիպերէսթեզիաներ: Մեծ գաղտունը ___х___սմ, գանգի ոսկրերի մակարդակին / ներընկած / արտափքված / փակված / պուլսացիայով / առանց պուլսացիայի / լարված / լարված չէ: Փոքր գաղտունը___х___սմ: Կարանները. Փակ են, իրար վրա եկած / հեռացած են _____մմ: Ծծում է. այո / ոչ: Կուլ է տալիս. այո / ոչ: Ցնցումներ առկա են / չկան, կլոնիկ / տոնիկ / գեներալիզացված / ֆոկալ ____________________Ապնոէ չկա / կա, հաճախականությունը _____ժամում, խորը / կարճատև / պահանջում է տակտիլ խթանում / ոչ: Նորածնի ռեֆլեքսները առաջանում են / չեն առաջանում / թուլացած են / ուժեղացած են / նորմալ տևողության են / մարող են: Մկանային տոնուսը բարձր է / նորմալ է / իջած է / բացակայում է: Պարեզ / պարալիչ կա / չկա:

8. Մաշկը վարդագույն / գունատ / մոխրագույն / ցիանոտիկ / ակրոցիանոզ / հիպերեմիկ / սուբիկտերիկ / իկտերիկ / ցան կա / չկա ________________________________ Մաշկը շոշափելիս խոնավ է / չոր է / ջերմում է / տաք է / սառն է: Տուրգորը նորմալ է / իջած է (քիչ / միջին / արտահայտված): Վերջույթները տաք են / սառն են: Ենթամաշկային ճարպաբջջանքը գերզարգացած է / բավարար / զարգացած չէ / որովայնին առկա է / բացակայում է: Աչքերը մաքուր են / թարախային արտադրությամբ / շճային արտադրությամբ: Ծայրամասային այտուցներ չկան / կան / պաստոզություն (դեմքին / մարմնին / վերջույթներին / որովայնի պատին / ամբողջ մարմնին) / սկլերեմա / դիրքային այտուցներ:

9. Շնչառությունը. Սպոնտանն առկա է / չկա / ազատ / դժվարացած. քթով /բերանով. արդյունավետ / ոչ արդյունավետ: Օժանդակ մկանների մասնակցություն չկա / կա (թույլ / արտահայտված): Կրծքավանդակի ներքաշումներ չկան / կան (թույլ / արտահայտված): Հևոց չկա / արտաշնչական / ներշնչական /խառը: Տնքոցներ չկան / կան (թույլ / միջին / արտահայտված): Շնչառության ռիթմը. ռիթմիկ / ոչ ռիթմիկ: Ինտուբացիա ԱՅՈ/ՈՉ: Ինտուբացիոն խողովակ N ____, խորությունը ____սմ: Պերկուտոր ձայնը թոքային / բութ / տուփային: Աուսկուլտատիվ շնչառությունը հաղորդվում է / չի հաղորդվում / պուերիլ / կոշտ / թուլացած աջից / ձախից: Խզզոցներ չկան / կան. թաց / չոր / հաղորդչական / կրեպիտացիա, եզակի / մեծ քանակով, աջից / ձախից: Խորխ բերանի խոռոչից կամ ՆՇԽ-ից արտադրություն չկա / կա. լորձային / թարախային / արյունային / մեկոնիումի խառնուրդով, քիչ քանակով / միջին / մեծ ծավալով:

10. Արյան շրջանառության համակարգ. Սրտի տոները հստակ են / խլացած/ խուլ / չեն լսվում: Անոթազարկը ճաճանչային զարկերակի վրա ռիթմիկ է / առիթմիկ, լեցունությունը (բավարար / իջած / թույլ / թելանման / չի շոշափվում) / լարվածությունը (բավարար / իջած / թույլ / թելանման / չի շոշափվում): Աղմուկ լսվում է / չի լսվում, սիստոլիկ / դիաստոլիկ / սիստոլոդիաստոլիկ / ինտենսիվ / ոչ ինտենսիվ: Տեղակայումը_____միջկողային տարածությամբ աջից / ձախից: Մազանոթային վերադարձի ժամանակը _____վրկ կրծոսկրին, ____վրկ վերջույթներին:

11. Մարսողական համակարգի օրգաններ. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը և լեզուն չոր են / խոնավ / փառակալված: Էնտերալ սնուցում ոչ / այո,___մլ ամեն___ժամը մեկ, կրծքի կաթ / ադապտացված կաթնախառնուրդ «______________». Կերակրումը նազոգաստրալ զոնդով / ծծակով / կրծքով: Փսխում այո/ոչ: Մնացորդային ծավալ (ստամոքսից արտադրություն) լորձային / չմարսված սնունդ ______մլ / արյան խառնուրդով (թարմ / «սուրճի մրուր») _____մլ / լեղու խառնուրդով (բաց գույնի / կանաչ) ______ մլ ծավալով: Որովայնը փափուկ / լարված, փքված չէ / փքված (թույլ/միջին/արտահայտված), պալպացիան հասանելի է / հնարավոր չէ, ցավոտ / անցավ, աղեգալարները նշմարելի են / չեն երևում: Պերիստալտիկան նորմալ ուժգնության է / թուլացած է / ուժեղացած է / բացակայում է: Որովայնի առաջային պատի այտուցվածություն առկա է / չկա, հիպերեմիա կա / չկա: Պերիտոնեալ ախտանիշներ կան / չկան: Լյարդը մեծացած չէ / մեծացած է +_____սմ կողաղեղի տակից: Եզրը էլաստիկ է / պնդավուն / սրված / կորացած / անհարթ մակերեսով: Փայծաղը մեծացած չէ / մեծացած է +_____սմ կողաղեղի տակից: Եզրը էլաստիկ / պնդավուն: Հետանցք ԿԱ/ՉԿԱ: Կղանք զննման ժամանակ չի նկատվել / եղել է, բնույթը ջրիկ / շիլայանման / պինդ, գույնը՝ մեկոնիալ / դեղին / կանաչավուն / շագանակագույն / սև / արյունային / ախոլիկ: Պաթոլոգիական խառնուրդ չկա / կա. լորձ / արյուն (թարմ ալ գույնի / հետքեր) / չմարսված մասնիկներ: Սեռական օրգանները իգական / արական / անորոշ սեռ: Պորտալարի մնացորդը թարմ / չոր / պոկվում է / ընկած է: Պորտի վերքը չոր է / թաց / մաքուր / արյունահոսում է (քիչ/ միջին քանակով / առատ): Պորտային երակը շոշափվում է / ոչ, մաշկը մակերեսին փոփոխված չէ / հիպերեմիա ______ սմ:

12. Միզային համակարգի օրգաններ. Միզարձակումը ազատ է / միզային կաթետերով: Մեզը բաց դեղին/ինտենսիվ-դեղին/մուգ շագանակագույն/արյունով ներկված: Դիուրեզը ____մլ/կգ/ժամ:

13. Անամնեզից. 1) Հղիություն _____, նախորդները _____________________________________________________

Էքստրագենիտալ հիվանդություններ մոր մոտ _________________________________________________

Հղիության ընթացքի առանձնահատկություններ ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2) Ծննդաբերություն _____ Գեստացիոն տարիքը ______ շաբաթ, գլխային / հետույքային / տոտիկային /միջաձիգ առաջադրությամբ: Կեսարյան հատում ԱՅՈ / ՈՉ, շտապ ԱՅՈ / ՈՉ: Ցուցումը_______________________________________________

Անջուր շրջան ________________________, պտղաջրեր _______________________________________

Ծննդաբերության ընթացքի առանձնահատկություններ ______________________________________ Ամնիտոմիա / վակուում-էքստրակցիա / աքցանադրում / օքսիտոցին / պրոստագլանդիններ / դեղորայքային քուն / տոկոլիզ (գինիպրալ / նիֆեդիպին / ինդոմետացին /մագնեզիում) / հակաբակտերիալ բուժում ծննդաբերության ժամանակ (ամպիցիլին / էրիթրոմիցիոն / ցեֆազոլին / պենիցիլին), տևողությունը____օր, այլ__________________3) Ընկերքը հյուսվածաբանական քննության ԱՅՈ / ՈՉ, փոփոխություններ _____________________ ՇԽՀ-ի կանխարգելում ՈՉ/ԱՅՈ, դեքսամեթազոն / բետամեթազոն, կուրսը N _____, դեղաչափ_____________

4) Ապգարով գնահատականը 1’____5’____10’____բալ: 5) Առաջնային վերակենդանացում. Շնչուղիների սանացիա / տակտիլ ստիմուլյացիա / արհեստական շնչառություն դիմակով / ինտուբացիա / ԹԱՇ ինտուբացիոն խողովակով / թթվածնի տոկոսը_____%, ներշնչման առավելագույն ճնշումը______, դրական ճնշումը արտաշնչման վերջում______ / սրտի անուղղակի մերսում / ադրենալին _______դեղաչափով_______մլ / պորտային երակի կատետերիզացիա / ֆիզ.լուծույթ_____դեղաչափով _____մլ / սոդա 4%______ դեղաչափով ______մլ: 6) Սպոնտան շնչառությունը վերականգնվել է կյանքի _____ րոպեին: 7) Սուրֆակտանտ «____________» ծանրանում ԱՅՈ / ՈՉ, կյանքի ____ րոպեին, դեղաչափը____մգ: 8) Քաշը ծնվելիս_______գր., հասակը____սմ, գլխի շրջագիծը____սմ, կրծքավանդակի շրջագիծը____սմ:

14. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

15. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16. ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՊԼԱՆ
1) Արյան / մեզի ընդհանուր քննություն
2) Թթվահիմնային հավասարակշռություն
3) Արյան բիոքիմիական քննություն. գլյուկոզա, էլեկտրոլիտներ, С-ռեակտիվ սպիտակուց, բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց, ալանինամինոտրանսֆերազա, ասպարտատամինոտրանսֆերազա, միզանյութ, կրեատինին
4) Մանրէաբանական քննություն ականջից, հետանցքից, ըմպանից, խորխից, արյունից, կղանքից, մեզից
5) Արյան խումբ և ռեզուս գործոն / Կումբսի փորձ
6) Նեյրոսոնոգրաֆիա, ներքին օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն, էխոսրտագրություն, էլեկտրոսրտագրություն, էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, ռենտգենոգրաֆիա
7) Նեղ մասնագետների կոնսուլտացիա. նյարդաբան, վիրաբույժ, ակնաբույժ, սրտաբան
8) Այլ____________________________________________________________________________

17. ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆ
1) Կյուվեզ / վերակենդանացման սեղան / մանկական մահճակալ__________________________________
2) Էնտերալ սնուցում մինիմալ տրոֆիկ / տարիքային նորմով ____________________________________
3) Շնչառական օժանդակություն. ԹԱՇ / Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ / քթային սիպապ / օքսիգենոթերապիա_______________
4) Ինֆուզիոն թերապիա / պարէնտերալ սնուցում (գլյուկոզա, սպիտակուց, ճարպ)
5) Հակաբակտերիալ բուժում. ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6) Ինոտրոպներ / անոթասեղմիչներ _________________________________________________________
7) Հեմոստատիկ բուժում (թարմ սառեցված պլազմա՝ դեղաչափը ______ մլ)
8) Սեդացիա / ցավազրկում________________________________________________________________
9) Սիմպտոմատիկ բուժում________________________________________________________________
10) Ֆոտոթերապիա
11) Այլ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Բժիշկ __________________________ Բաժանմունքի վարիչ ________________________________

               անուն, ազգանուն, ստորագրություն                                                                      անուն, ազգանուն, ստորագրություն

 

Հավելված N 6

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

ՆՈՐԱԾՆԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

1. Ծննդկանի անուն, ազգանուն____________________________________________________________________________________

2. Երեխայի/ծննդկանի վարման քարտի N _______/________3. Ծննդյան ամսաթիվ _____________________4. Ծննդյան ժամ_______ 5. Ծննդյան քաշ_____________ գրամ 6. Գեստացիոն տարիք_______ շաբաթ + _______ օր 7. Նորածնի կյանքի օր_______ 8. Լրացման ամսաթիվ_________________

 

Նշանակումներ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

Միջամտություններ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

                                                 
                                                 

Ֆոտոթերապիա

                                               

«Կենգուրու» եղանակով խնամք

                                               

Կերակրում

☐ Կուրծք ☐ Զոնդ ☐ Այլ

                                               

Կերակրման ծավալը, մլ

                                               

☐ Մ.Կ. ☐ Ա.Կ. ☐ Այլ

                                               

Ստամոքսի ասպիրատ, մլ

                                               

Թթվածին

CPAP

                                                   

HFNC

                                                   

Վրան

%

լ/ր

                                               

 LFNC

%

լ/ր

                                               

Դիմակ

%

լ/ր

                                               

Հսկողություն

Կլինիկական

Ապնոէ

                                               

Ցնցումներ

                                               

Փսխումներ

                                               

Կղանք

                                               

Մեզ

                                               

Գործիքային

SpO2(ՀՀԹ)

                                               

ՇՀ

                                               

ՍԶՀ

                                               

ԶՃ

                                               

Մարմնի t0C

                                               

Բիլիռուբին

                                               

Գլյուկոզ

                                               

Մարմնի զանգված, գրամ

               

Պատասխանատու բուժքրոջ Ա.Ա.__________________________________ Ստորագրություն__________________

Պատասխանատու բժշկի Ա.Ա._____________________________________ Ստորագրություն__________________

 

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ-Ա

 

Օրվա պլան

Ամսաթիվ _______
Ժամ____________
Քաշ________(____)
Մարմնի ջերմաստիճան
__________________
ՇՀ_______________
ՍԶՀ_____________
Սատուրացիա________
Թթվածնային դիմակ
Ցածր հոսքով
թթվածնային բեղիկ
Թթվածին կյուվեզում
ֆոտոթերապիա
Կերակրման եղանակը՝ ն/գ զոնդ
Ծծակ
կուրծք

Համայց ______________________________________-ի հետ
Վիճակը՝ միջին ծանրության/մոտ բավարարին/բավարար
Դինամիկան՝ դրական/բացասական/ կայուն/անկայուն
Պատասխան զննմանը՝ ադեկվատ/ ընդհանուր ընկճվածություն/ գրգռվածություն
Ճիչը՝ բարձր/բավարար/թույլ/բացակայում է
Նորածնի դիրքը՝ պասիվ/ակտիվ/կիսաակտիվ/հարկադրական
Գլխի ձևը՝ նորմալ/դեֆորմացված, Գ/Շ______սմ Մեծ գաղթունը՝ ___x___, լարված/ լարված չէ, պուլսացիա՝ այո/ոչ, արտափքված/ոսկրերի մակարդակին, կարանները փակ են/բաց են/վերածածկում են իրար
Ֆիզ. ռեֆլեքսները՝ ___________________________
Ախտաբանական ռեֆլեքսները՝ այո/ոչ __________________
Մկանային տոնուսը՝ նորմալ/բարձր/իջած_______________________
Աչքերը բացում է/չի բացում, նիստագմ՝ կա/չկա, շլություն կա/չկա:
Ծծում է՝ Այո/Ոչ: Կուլ է տալիս Այո/Ոչ
Մաշկը և լորձաթաղանթը՝ վարդագույն/գունատ, սուբիկտերիկ /իկտերիկ, չոր/խոնավ
Ցանը՝ Ոչ/Այո_______________________________________
Տուրգորը՝ բավարար է/իջած է, այտուցները՝ Ոչ/Այո ________
______________________________________________
Շնչառությունը՝ ռիթմիկ/առիթմիկ, մակերեսային/խորը/հանգիստ/տախիպնոէ/բրադիպնոէ Ներքաշումներ՝ վերանրակային/լծային/միջկողային/ենթակողային
Աուսկուլտատիվ՝________________________________
Սրտի տոները հստակ/խլացած/խուլ, ռիթմիկ/առիթմիա
Աղմուկ՝________________________________________
Էնտերալ սնուցումը չի յուրացնում/յուրացնում է ____ մլ ամեն ____ ժամը մեկ,
Որովայնը՝ փափուկ/լարված/փքված, ցավոտ/անցավ Պերիստալտիկան՝նորմալ/թուլացած/ուժեղացած:
Լյարդը՝մեծացած է Ոչ/Այո +.....սմ;Փայծաղը՝ մեծացած է Ոչ/Այո + __ սմ
Դիուրեզը՝ _____________________________________
Կղանքը՝ ______________________________
Նշումներ_______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Բժշկի ԱԱ, ստորագրություն.........................................

1.________________________
__________________________
2.________________________
__________________________
3.________________________
__________________________
4. ________________________
__________________________

Հետազոտություններ

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
6._________________________
___________________________
___________________________
___________________________

 

Հավելված N 7

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ –Բ

 

1. Ծննդկանի անուն, ազգանուն_________________________________________________________

 

2. Երեխայի/ծննդկանի վարման քարտի N _______/________3. Ծննդյան ամսաթիվ ____________

4. Ծննդյան ժամ______________

5. Ծննդյան քաշ______________ գրամ 6. Գեստացիոն տարիք____________ շաբաթ + _______ օր

7. Նորածնի կյանքի օր_______________

8. Լրացման ամսաթիվ______________________

 

Նշանակումներ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

Միջամտություններ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Երակի կաթետերացում, պերիֆ./կենտր.

                                               

Ստամոքսային զոնդ, Fr (Ֆր), սմ

                                               

Ինտուբ. խող.-ի չափը, մմ/խոր., սմ

                                               

Վերին շնչուղիներից արտածծում

                                               

Ֆոտոթերապիա

                                               

«Կենգուրու» եղանակով խնամք

                                               

Կերակրում

☐ Զոնդ ☐ Ծծակ ☐ Այլ

                                               

Կերակրման ծավալ, մլ

                                               

☐ Մայր. կաթ ☐ Արհ. կաթ ☐ Այլ

                                               

Ստամոքսի ասպիրատ, մլ

+

                                               
 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Թթվածին

Վրան

%

լ/ր

                                               

LFNC

%

լ/ր

                                               

Դիմակ

%

լ/ր

                                               

Շնչառական աջակցություն

HFNC

Հոսք (Flow)

                                               

FiO2

                                               

CPAP

Ճնշում H2O

                                               

FiO2

                                               

ԹԱՇ

Ռեժիմ_______

 Rate

                                               

 Tin/Texp

                                               

Ծավալ (Vt)

                                               

PIP

                                               

PEEP

                                               

FiO2

                                               

Tin

                                               

Hz/Amp

                                               

MAP

                                               

Հսկողություն

Կլինիկական

Ապնոէ

                                               

Ցնցումներ

                                               

Փսխումներ

                                               

Կղանք

                                               

Մեզ

                                               

Գործիքային

FiO2

                                               

ՇՀ

                                               

ՍԶՀ

                                               

ԶՃ

                                               

Մարմնի toC

                                               

Բիլիռուբին

                                               

Գլյուկոզ

                                               

Մարմնի զանգված, գրամ

               

 

Պատասխանատու բուժքրոջ Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն_____________________

Պատասխանատու բժշկի Ա.Ա.________________________________ Ստորագրություն_____________________

 

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ - Բ

 

Օրվա պլան

Հետազոտություններ

Հեղուկի և էլեկտրոլիտների հաշվարկ

Պարէնտերալ սնուցում և կալորաժ

1. ____________________________
_______________________________
_______________________________
2. ____________________________
_______________________________
_______________________________
3. ____________________________
_______________________________
_______________________________
4. ____________________________
_______________________________
_______________________________
5. ____________________________
_______________________________
_______________________________
6. ____________________________
_______________________________
_______________________________
7._____________________________
_______________________________
_______________________________

Լաբորատոր
☐ Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլա
☐ C ռեակտիվ սպիտակուց
☐ Hb/Hct
☐ Արյան խումբ և ռեզուս
Ցանքս
☐ արյուն ☐ մեզ ☐ ողնուղեղային հեղուկ
☐ այլ, նշել __________________
Բիլիռուբին
☐ ուղղակի ☐ անուղղակի
☐ տրանսկուտանեալ ☐ սպեկտրոմետրիկ
☐ ԱՍՏ ☐ ԱԼՏ
☐ Հիմնային ֆոսֆատազա
☐ Կումբսի ռեակցիա
☐ Ռետիկուլոցիտ
☐ Միզանյութ
☐ Կրեատինին
☐ Մեզի ընդհանուր քննություն
Էլեկտրոլիտներ
☐ Նատրիում ☐ Կալիում ☐ Կալցիում
☐ Մագնեզիում ☐ Քլոր
☐ Թթվահիմնային հավասարակշռություն
☐ Կոագուլոգրամմա
☐ Այլ, նշել_____________________
Գործիքային
☐ Ռենտգեն հետազոտություն
☐ Կրծքավանդակ
☐ Որովայն
Գերձայնային հետազոտություն
☐ Գլխուղեղ
☐ Որովայն
☐ Սիրտ
☐ Կրծքավանդակ
☐ Այլ, նշել_____________________

Հեղուկի օրական պահանջ

 

մլ/կգ/օր

Էնտերալ

 

մլ/կգ/օր

Պարէնտերալ

 

մլ/կգ/օր

Պարէնտերալ Էլեկտրոլիտներ

Նատրիում

 

մմոլ/կգ/օր

Կալիում

 

մմոլ/կգ/օր

Կալցիում

 

մմոլ/կգ/օր

Մագնեզիում

 

մմոլ/կգ/օր

Պարէնտերալ սնուցում

Ամինաթթու

 

գ/կգ/օր

Ճարպ

 

գ/կգ/օր

Գլյուկոզ

 

գ/կգ/ր

Չոր գլյուկոզի արագություն (GIR)

 

մգ/կգ/ր

Կալորաժ

Կերակրման ձև

Բաղադրիչ

Քանակ

Կկալ/օր

Էնտերալ

Գլյուկոզ (գ/օր)

   

Ճարպ (գ/օր)

   

Ամինաթթու (գ/օր)

   

Պարէնտերալ

Գլյուկոզ (գ/օր)

   

Ճարպ (գ/օր)

   

Ամինաթթու (գ/օր)

   

Ընդամենը կկալ/օր

   

Ընդամենը կկալ/կգ/օր

   

Բժշկի Ա.Ա. ___________________________________ Ստորագրություն__________________

 

ՀԻՎԱՆԴ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԶՆՆՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

Ամսաթիվ _______
Ժամ____________
Քաշ________(____)
Մարմնի ջերմաստիճան
__________________
ՇՀ_______________
ՍԶՀ______________
ԶՃ_______________
Միջին ԶՃ_________
Սատուրացիա_____
ԹԱՇ
Բարձր հոսքով
քթային բեղիկներ
Քթային սիպապ
Թթվածնային դիմակ
Ցածր հոսքով
թթվածնային բեղիկ
Թթվածնային վրան
Թթվածին կյուվեզում
Ֆոտոթերապիա

Համայց՝ ______________________________________________________-ի հետ
Վիճակը՝ միջին ծանրության/ ծանր /ծայրահեղ ծանր/տերմինալ
Դինամիկան՝ դրական/բացասական/ կայուն/անկայուն
Գիտակցությունը՝ կա/չկա/ կոմա/ դեղորայքային քուն
Դիրքը՝ Հարկադրական/ պասիվ/ կիսաակտիվ/ ակտիվ
Պատասխան զննմանը՝ ադեկվատ/ ընդհանուր ընկճվածություն/ գրգռվածություն
Գլխի ձևը՝ նորմալ/դեֆորմացված, Գ/Շ______սմ Մեծ գաղթունը՝ ___x___, լարված/ լարված չէ, պուլսացիա՝ այո/ոչ, արտափքված/ոսկրերի մակարդակին/ներընկած, կարանները փակ են/իրար վրա եկած/հեռացած___սմ_________________________________________________-
Ֆիզ. ռեֆլեքսները՝ ___________________________ախտաբանական ռեֆլեքսները՝ այո/ոչ _______________________________________________________________________
Մկանային տոնուսը՝ բարձր/նորմալ/իջած/բացակայում է_______________________
Աչքերը բացում է/չի բացում, նիստագմ՝ կա/չկա, շլություն կա/չկա, բբային ռեֆլեքսը՝ կա/չկա
Ծծում է՝ Այո/Ոչ: Կուլ է տալիս Այո/Ոչ
Ցնցումներ Ոչ/Այո _______________________________________________________
Ապնոէ Այո/ Ոչ, հաճախականությունը 1 ժամում՝ ____________________________
Մաշկը՝ վարդագույն/գունատ/հողագույն/իկտերիկ/մարմարային, չոր/խոնավ Ջերմակարգավորումը՝ կայուն/անկայուն____________________________________
Ցիանոզ՝ կենտրոնական/պերօռալ/ակրո/ընդհանուր
Ենթամաշկը՝ նորմալ/թերզարգացած/պաստոզ/գերզարգացած
Այտուցներ Ոչ/ Այո______________________________________________________
Շնչառությունը՝ հանգիստ/տախիպնոէ/բրադիպնոէ/խորը/մակերեսային
Ներքաշումներ՝ վերանրակային/լծային/միջկողային/ենթակողային
Աուսկուլտատիվ՝_______________________________________________________
Խզզոցներ՝____________________________________________________________
Արտադրություն շնչուղիներից՝___________________________________________
Սրտի տոները հստակ/խլացած/խուլ, ռիթմիկ/առիթմիա
Աղմուկ՝______________________________________________________________
Էնտերալ սնուցումը չի յուրացնում/յուրացնում է ____ մլ ամեն ____ ժամը մեկ
Ստամոքսի ասպիրատը՝_Ոչ/Այո______________________________Փսխում ՝___
Որովայնը՝ փափուկ/լարված/փքված, ցավոտ/անցավ
Պերիստալտիկա՝ նորմալ/թուլացած/ուժեղացած/բացակայում է
Լյարդը՝մեծացած է Ոչ/Այո +.....սմ; եզրերը կլոր/սուր/պինդ/էլաստիկ
Փայծաղը՝ մեծացած է Ոչ/Այո + __ սմ
Կղանք՝_____________________________________________________________
Միզարձակությունը՝
____________________________________________________________մլ/կգ/ժամ
Ընդհանուր վիճակի ծանրությունը պայմանավորված է ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Նշումներ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Բժշկի ԱԱ, ստորագրություն __________________________________________

 

Հավելված N 8

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

Ներմուծեք նկարագրությունը_21192

Ներմուծեք նկարագրությունը_21193

Հավելված N 9

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

ՆՈՐԱԾՆԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր տվյալներ

1. Դուրսգրող բժշկական հաստատության անվանում----------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

2. Ծննդկանի անուն, ազգանուն_______________________________________________________

3. Երեխայի/ծննդականի վարման քարտի № _________/_________

4. Դուրսգրման ամսաթիվ, ժամ ____________________________________

5. Ծննդկանի հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար ____________________________________

 _________________________________________________________________________________

 

Բաժին 2. Նորածնի տվյալներ

6. Նորածնի անուն, ազգանուն __________________________________________________________

7. Ծննդյան ամսաթիվ ________________________ 8. Բաժանմունք ընդունվելու ամսաթիվ ________________________

9. Ծննդյան ժամ _____________ 10. Ծննդյան քաշ ______________ գրամ

11. Հասակ __________սմ 12. Գլխի շրջագիծ ____________սմ 13. Գեստացիոն տարիք ____________ շաբաթ + _______ օր

14. Սեռ ☐ արական ☐ իգական ☐ անորոշ 15. Ապգարի միավոր_________

17. Նախնական ախտորոշում_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

18. Վերջնական ախտորոշում_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Բաժին 3. Մանկաբարձական անամնեզ

19. Մանկաբարձական պատմություն

 1) Ո՞րերորդ հղիությունն է_________ 2) Ո՞րերորդ ծննդաբերությունն է________

 3) Կենդանածինների թիվ_________ 4) Մեռելածինների թիվ__________

20. Պտուղների թիվ ☐ միապտուղ ☐ զույգ պտուղ ☐ բազմապտուղ, նշել թիվը_______

21. Պտղի առաջադրություն ☐ գլխային ☐ տոտիկային ☐ հետույքային ☐ միջաձիգ

22. Ծննդալուծման եղանակ ☐ հեշտոցային ծննդաբերություն ☐ վակուում էքստրակցիա ☐ աքցանադրում

☐ պլանային կեսարյան հատում ☐ արտապլանային կեսարյան հատում

23. Անզգայացման եղանակ ☐ չի կատարվել ☐ ողնուղեղային ☐ ներերակային ☐ ընդհանուր

24. Պտղաջրերի բնույթ ☐ մաքուր ☐ պղտոր ☐ մեկոնիալ ☐ կանաչավուն ☐ արյան հետքերով

☐ գարշահոտ

25. Պտղաջրերի արտահոսք ☐ 18 ժամից պակաս ☐ 18 ժամ և ավելի

26. Ծննդաբերելիս մոր մոտ ջերմությունը ☐ 380C և բարձր ☐ 380C-ից ցածր

 

Բաժին 4. Վերակենդանացում ծնարանում

27. Վերակենդանացում ծնարանում ☐ չի կատարվել ☐ կատարվել է, նշել իրականացված միջոցառումը (ները)

☐ տակտիլ խթանում ☐ վերին շնչուղիների արտածծում ☐ շնչառություն պարկով և դիմակով ☐ թթվածին

☐ T-աձև վերակենդանացման սարքով ☐ շնչափողի ինտուբացիա ☐ սրտի անուղղակի մերսում

☐ ադրենալին ☐ ֆիզիոլոգիական լուծույթ ☐ նատրիումի հիդրոկարբոնատ

 

Բաժին 5. Բաժանմունքում նորածնի վիճակի նկարագիրը և բուժման ընթացքը

28. Հիվանդության ընթացք___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

29. Շնչառական թերապիա

Տեսակ

Ժամերի/օրերի ընդհանուր քանակը

ԹԱՇ

 

ԲՀԱՇ

 

nCPAP

 

nHF

 

Ցածր հոսքով քթային բեղիկ

 

Թթվածնային դիմակ

 

Թթվածնային վրան

 

Թթվածին կյուվեզում

 

Այլ

 

30. Գործիքային հետազոտություն

Հետազոտություն

Ամսաթիվ

Նկարագիր

Գլխուղեղի ՈՒՁՀ

   

Թոքերի ՈՒՁՀ

   

Սրտի ՈՒՁՀ

   

Ռենտգենաբանական քննություն

   

Որովայնի ՈՒՁՀ

   

ՄՌՏ

   

Այլ

   

31. Լաբորատոր հետազոտություններ

Հետազոտություններ

Ամսաթիվ

Միավոր

             

Գլյուկոզա

             

Մմոլ/լ

Էրիթրոցիտներ

             

Միլիոն/մմ3

Հեմոգլոբին

             

Գ/լ

Կենտրոնական հեմատոկրիտ

             

%

Թրոմբոցիտներ

             

Հազար/մմ3

Լեյկոցիտներ

             

Հազար/մմ3

Ցուպիկներ, երիտ. ձևեր

             

%

Սեգմենտակորիզավորներ

             

%

Լիմֆոցիտներ

             

%

Մոնոցիտներ

             

%

Էոզինոֆիլներ

             

%

Բազոֆիլներ

             

%

Ռետիկուլոցիտ

             

Մգ/լ

Ընդհանուր բիլիռուբին

             

Մկմոլ/լ

Ց ռեակտիվ սպիտակուց

             

Մգ/լ

Նատրիում

             

Մմոլ/լ

Կալիում

             

Մմոլ/լ

Կալցիում իոնիզացված

             

Մգ/լ

Կալցիում ընդհանուր

             

Մգ/լ

Կրեատինին

             

Մկմոլ/լ

ԱԼՏ

             

Մմ/լ

ԱՍՏ

             

Մմ/լ

ԼԴՀ

             

Մ/Լ

Արյան խումբ և Rh

   

Այլ

               

Այլ

               

Այլ

               

Այլ

               

32. Դեղորայքային բուժում

Դեղի անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

33. Ինֆուզիոն թերապիա և պարէնտերալ սնուցում

Անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   

34. Արյան պատրաստուկներ

Անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   
   

35. Ֆոտոթերապիա

Տեսակը

Օրերի ընդհանուր քանակը

Ստանդարտ

 

Կրկնակի

 

ԼէԴ/ֆլյուորեսցենտ/այլ (ընդգծել)

36. Այլ միջամտություններ և հետազոտություններ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

37. Նեղ մասնագետների խորհրդատվություն

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

38. Սկրինինգներ, պատվաստումներ, կանխարգելիչ միջոցառումներ

Սկրինինգներ

1) Բնածին հիպոթիրեոզ/Ֆենիլկետոնուրիա ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

2) Լսողության սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

3) Անհասության ռետինոպաթիայի սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

4) Կոնքազդրային հոդերի սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

5) Սրտի կրիտիկ. բնածին արատների վաղ հայտնաբերման սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը________

 Պատվաստումներ և կանխարգելիչ միջոցառումներ

1) ԲՑԺ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

2) ՎՀԲ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

3) ՀԲԻԳ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

4) Փայտացման կանխարգելում ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

5) Վիտամին Կ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ, նշել պատճառը_____________________________________________________________

 

Բաժին 6. Դուրսգրման վերաբերյալ տվյալներ

39. Նորածնի վիճակը դուրսգրման ժամանակ

 

 Նորածնի վիճակը՝

 Քաշը՝  Գլխի շրջագիծը՝  Հասակը՝  Մարմնի t`
   ՍԶՀ՝  ՇՀ՝  SpO2`  

Մաշկային ծածկույթները և լորձաթաղանթները՝ ______________________________________________

Նյարդաբանական վիճակը` ________________________________________________________________

Ռեֆլեքսները՝____________________________________________________________________________

Մկանային տոնուսը և սպոնտան մոտոր ակտիվությունը՝______________________________________

Շնչառությունը աուսկուլտատիվ՝___________________________________________________________

Սրտի տոները աուսկուլտատիվ՝

Սնուցումը՝ (ծավալները, հաճախականությունը, ձևը, կրծքի կաթով չկերակրելու դեպքում նշել պատճառները)`____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Որովայնի պալպացիան՝ _________________________________________________________________

Կղանքը՝_______________________________________________________________________________

Մեզը՝_________________________________________________________________________________

Լրացուցիչ գրառումներ՝__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

40. Դուրսգրման խորհուրդներ, հետագա հսկողություն և նշանակումներ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

41. Ուղեգրվող բժշկական հաստատության ա__________________________________________

Դուրսգրող բժշկի Ա.Ա._______________________________________ Ստորագրություն________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա.________________________________ Ստորագրություն________________

 

Հավելված N 10

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր տվյալներ

1. Տեղափոխող բժշկական հաստատության անվանում ___________________________________

2. Ծննդկանի անուն, ազգանուն_______________________________________________________

3. Երեխայի/ծննդականի վարման քարտի N _________/_________

4. Տեղափոխման ամսաթիվ, ժամ ____________________________________

5. Ծննդկանի հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Բաժին 2. Նորածնի տվյալներ

6. Նորածնի անուն, ազգանուն __________________________________________________________

7. Ծննդյան ամսաթիվ ____________________ժամ____8. Բաժանմունք ընդունվելու ամսաթիվ _________________ժամ_______

9. Ծննդյան ժամ _____________ 10. Ծննդյան քաշ ______________ գրամ

11. Հասակ __________սմ 12. Գլխի շրջագիծ ____________սմ 13. Գեստացիոն տարիք ____________ շաբաթ + _______ օր

14. Սեռ ☐ արական ☐ իգական ☐ անորոշ 15. Ապգարի միավոր_________

17. Նախնական ախտորոշում_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

18. Ախտորոշումը տեղափոխման ժամանակ ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Բաժին 3. Մանկաբարձական անամնեզ

19. Մանկաբարձական պատմություն

 1) Ո՞րերորդ հղիությունն է_________ 2) Ո՞րերորդ ծննդաբերությունն է________

 3) Կենդանածինների թիվ_________ 4) Մեռելածինների թիվ__________

20. Պտուղների թիվ ☐ միապտուղ ☐ զույգ պտուղ ☐ բազմապտուղ, նշել թիվը_______

21. Պտղի առաջադրություն ☐ գլխային ☐ տոտիկային ☐ հետույքային ☐ միջաձիգ

22. Ծննդալուծման եղանակ ☐ հեշտոցային ծննդաբերություն ☐ վակուում էքստրակցիա ☐ աքցանադրում

☐ պլանային կեսարյան հատում ☐ արտապլանային կեսարյան հատում

23. Անզգայացման եղանակ ☐ չի կատարվել ☐ ողնուղեղային ☐ ներերակային ☐ ընդհանուր

24. Պտղաջրերի բնույթ ☐ մաքուր ☐ պղտոր ☐ մեկոնիալ ☐ կանաչավուն ☐ արյան հետքերով

☐ գարշահոտ

25. Պտղաջրերի արտահոսք ☐ 18 ժամից պակաս ☐ 18 ժամ և ավելի

26. Ծննդաբերելիս մոր մոտ ջերմությունը ☐ 380C և բարձր ☐ 380C-ից ցածր

Բաժին 4. Վերակենդանացում ծնարանում

27. Վերակենդանացում ծնարանում ☐ չի կատարվել ☐ կատարվել է, նշել իրականացված միջոցառումը (ները)

☐ տակտիլ խթանում ☐ վերին շնչուղիների արտածծում ☐ շնչառություն պարկով և դիմակով ☐ թթվածին

☐ T-աձև վերակենդանացման սարքով ☐ շնչափողի ինտուբացիա ☐ սրտի անուղղակի մերսում

☐ ադրենալին ☐ ֆիզիոլոգիական լուծույթ ☐ նատրիումի հիդրոկարբոնատ

Բաժին V: Բաժանմունքում նորածնի վիճակի նկարագիրը և բուժման ընթացքը

28. Հիվանդության ընթացք_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

29. Շնչառական թերապիա

 

Տեսակ

Ժամերի/օրերի ընդհանուր քանակը

ԹԱՇ

 

ԲՀԱՇ

 

nCPAP

 

HFNC

 

Ցածր հոսքով քթային բեղիկ

 

Թթվածնային դիմակ

 

Թթվածնային վրան

 

Թթվածին կյուվեզում

 

Այլ

 

30. Գործիքային հետազոտություն

 

Հետազոտություն

Ամսաթիվ

Նկարագիր

Գլխուղեղի ՈՒՁՀ

   

Թոքերի ՈՒՁՀ

   

Սրտի ՈՒՁՀ

   

Ռենտգենաբանական քննություն

   

Որովայնի ՈՒՁՀ

   

ՄՌՏ

   

Այլ

   

31. Լաբորատոր հետազոտություններ

 

Հետազոտություններ

Ամսաթիվ

Միավոր

             

Գլյուկոզա

             

Մմոլ/լ

Էրիթրոցիտներ

             

Միլիոն/մմ3

Հեմոգլոբին

             

Գ/լ

Կենտրոնական հեմատոկրիտ

             

%

Թրոմբոցիտներ

             

Հազար/մմ3

Լեյկոցիտներ

             

Հազար/մմ3

Ցուպիկներ, երիտ. ձևեր

             

%

Սեգմենտակորիզավորներ

             

%

Լիմֆոցիտներ

             

%

Մոնոցիտներ

             

%

Էոզինոֆիլներ

             

%

Բազոֆիլներ

             

%

Ռետիկուլոցիտ

             

Մգ/լ

Ընդհանուր բիլիռուբին

             

Մկմոլ/լ

Ց ռեակտիվ սպիտակուց

             

Մգ/լ

Նատրիում

             

Մմոլ/լ

Կալիում

             

Մմոլ/լ

Կալցիում իոնիզացված

             

Մգ/լ

Կալցիում ընդհանուր

             

Մգ/լ

Կրեատինին

             

Մկմոլ/լ

ԱԼՏ

             

Մմ/լ

ԱՍՏ

             

Մմ/լ

ԼԴՀ

             

Մ/Լ

Արյան խումբ և Rh

   

Այլ

               

Այլ

               

Այլ

               

Այլ

               

32. Դեղորայքային բուժում

 

Դեղի անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

33. Ինֆուզիոն թերապիա և պարէնտերալ սնուցում

 

Անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   

34. Արյան պատրաստուկներ

 

Անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   
   

35. Ֆոտոթերապիա

 

Տեսակը

Օրերի ընդհանուր քանակը

Ստանդարտ

 

Կրկնակի

 

ԼէԴ/ֆլյուորեսցենտ/այլ (ընդգծել)

36. Այլ միջամտություններ և հետազոտություններ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

37. Նեղ մասնագետների խորհրդատվություն

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

38. Սկրինինգներ

1) Բնածին հիպոթիրեոզ/Ֆենիլկետոնուրիա ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

2) Լսողության սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

3) Անհասության ռետինոպաթիայի սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

4) Կոնքազդրային հոդերի սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

5) Սրտի կրիտիկ. բնածին արատների վաղ հայտնաբերման սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը________

 

 39. Պատվաստումներ և այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ

1) ԲՑԺ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

2) ՎՀԲ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

3) ՀԲԻԳ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

4) Փայտացման կանխարգելում ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

5) Վիտամին Կ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

 

Բաժին 6. Տեղափոխման վերաբերյալ տվյալներ

40. Նորածնի վիճակը տեղափոխման ժամանակ

 

 Նորածնի վիճակը՝

 Քաշը՝  Գլխի շրջագիծը՝  Հասակը՝  Մարմնի t`
   ՍԶՀ՝  ՇՀ՝  SpO2`  

Մաշկային ծածկույթները և լորձաթաղանթները՝ ______________________________________________

Նյարդաբանական վիճակը` ________________________________________________________________

Ռեֆլեքսները՝____________________________________________________________________________

Մկանային տոնուսը և սպոնտան մոտոր ակտիվությունը՝______________________________________

Շնչառությունը աուսկուլտատիվ՝___________________________________________________________

Սրտի տոները աուսկուլտատիվ՝

Սնուցումը՝ (ծավալները, հաճախականությունը, ձևը, կրծքի կաթով չկերակրելու դեպքում նշել պատճառները)`____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Որովայնի պալպացիան՝ _________________________________________________________________

Կղանքը՝_______________________________________________________________________________

Մեզը՝_________________________________________________________________________________

Լրացուցիչ գրառումներ՝__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

41. Տեղափոխումը իրականացնում է՝

☐ ՇՕ բրիգադը ☐ տվյալ բժշկական հաստատությունը ☐ այլ, մանրամասնել _____________________

42. Ընդունող բժշկական հաստատության անվանում

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

43. Ընդունող բաժանմունքի անվանում _____________________________________________________

44. Ընդունող բժշկական հաստատության պատասխանատուի Ա.Ա. ________________________________

45. Տեղափոխությունը համաձայնեցված է ծնողի (ների) հետ ☐ այո ☐ ոչ, նշել պատճառը ______________

46. Տեղափոխվում է ծնողներից որևէ մեկի ուղեկցությամբ ☐ այո ☐ ոչ

 

Ուղեգրող բժշկի Ա.Ա.________________________________________ Ստորագրություն________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա.________________________________ Ստորագրություն_______________

 

Տեղափոխող բուժանձնակազմի պատասխանատուի Ա.Ա. _______________________________________

Ստորագրություն________________

 

Հավելված N 11

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՄԱՀՎԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր տվյալներ

1.Նորածնի մահը գրանցած բժշկական հաստատության անվանում ________________________

__________________________________________________________________________________

2. Ծննդկանի անուն, ազգանուն_______________________________________________________

3. Երեխայի/ծննդականի վարման քարտի N _________/_________

4. Տեղափոխման ամսաթիվ, ժամ ____________________________________

5. Ծննդկանի հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար ____________________________________

 _________________________________________________________________________________

 

Բաժին 2. Նորածնի տվյալներ

6. Նորածնի անուն, ազգանուն __________________________________________________________

7. Ծննդյան ամսաթիվ ________________________ 8. Բաժանմունք ընդունվելու ամսաթիվ ________________________

9. Ծննդյան ժամ _____________ 10. Ծննդյան քաշ ______________ գրամ

11. Հասակ __________սմ 12. Գլխի շրջագիծ ____________սմ 13. Գեստացիոն տարիք ____________ շաբաթ + _______ օր

14. Սեռ ☐ արական ☐ իգական ☐ անորոշ 15. Ապգարի միավոր_________

16. Նախնական ախտորոշում_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

17. Կլինիկական ախտորոշում________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Բաժին 3. Մանկաբարձական անամնեզ

18. Մանկաբարձական պատմություն

 1) Ո՞րերորդ հղիությունն է_________ 2) Ո՞րերորդ ծննդաբերությունն է________

 3) Կենդանածինների թիվ_________ 4) Մեռելածինների թիվ__________

19. Պտուղների թիվ ☐ միապտուղ ☐ զույգ պտուղ ☐ բազմապտուղ, նշել թիվը_______

20. Պտղի առաջադրություն ☐ գլխային ☐ տոտիկային ☐ հետույքային ☐ միջաձիգ

21. Ծննդալուծման եղանակ ☐ հեշտոցային ծննդաբերություն ☐ վակուում էքստրակցիա ☐ աքցանադրում

☐ պլանային կեսարյան հատում ☐ արտապլանային կեսարյան հատում

22. Անզգայացման եղանակ ☐ չի կատարվել ☐ ողնուղեղային ☐ ներերակային ☐ ընդհանուր

23. Պտղաջրերի բնույթ ☐ մաքուր ☐ պղտոր ☐ մեկոնիալ ☐ կանաչավուն ☐ արյան հետքերով

☐ գարշահոտ

24. Պտղաջրերի արտահոսք ☐ 18 ժամից պակաս ☐ 18 ժամ և ավելի

25. Ծննդաբերելիս մոր մոտ ջերմությունը ☐ 380C և բարձր ☐ 380C-ից ցածր

 

Բաժին 4. Վերակենդանացում ծնարանում

26. Վերակենդանացում ծնարանում ☐ չի կատարվել ☐ կատարվել է, նշել իրականացված միջոցառումը (ները)

☐ տակտիլ խթանում ☐ վերին շնչուղիների արտածծում ☐ շնչառություն պարկով և դիմակով ☐ թթվածին

☐ T-աձև վերակենդանացման սարքով ☐ շնչափողի ինտուբացիա ☐ սրտի անուղղակի մերսում

☐ ադրենալին ☐ ֆիզիոլոգիական լուծույթ ☐ նատրիումի հիդրոկարբոնատ

Բաժին 5. Բաժանմունքում նորածնի վիճակի նկարագիրը և բուժման ընթացքը

 

27. Շնչառական թերապիա

 

Տեսակ

Ժամերի/օրերի ընդհանուր քանակը

ԹԱՇ

 

ԲՀԱՇ

 

nCPAP

 

nHF

 

Ցածր հոսքով քթային բեղիկ

 

Թթվածնային դիմակ

 

Թթվածնային վրան

 

Թթվածին կյուվեզում

 

Այլ

 

28. Գործիքային հետազոտություն

 

Հետազոտություն

Ամսաթիվ

Նկարագիր

Գլխուղեղի ՈՒՁՀ

   

Թոքերի ՈՒՁՀ

   

Սրտի ՈՒՁՀ

   

Ռենտգենաբանական քննություն

   

Որովայնի ՈՒՁՀ

   

ՄՌՏ

   

Այլ

   

29. Լաբորատոր հետազոտություններ

 

Հետազոտություններ

Ամսաթիվ

Միավոր

             

Գլյուկոզա

             

Մմոլ/լ

Էրիթրոցիտներ

             

Միլիոն/մմ3

Հեմոգլոբին

             

Գ/լ

Կենտրոնական հեմատոկրիտ

             

%

Թրոմբոցիտներ

             

Հազար/մմ3

Լեյկոցիտներ

             

Հազար/մմ3

Ցուպիկներ, երիտ. ձևեր

             

%

Սեգմենտակորիզավորներ

             

%

Լիմֆոցիտներ

             

%

Մոնոցիտներ

             

%

Էոզինոֆիլներ

             

%

Բազոֆիլներ

             

%

Ռետիկուլոցիտ

             

Մգ/լ

Ընդհանուր բիլիռուբին

             

Մկմոլ/լ

Ց ռեակտիվ սպիտակուց

             

Մգ/լ

Նատրիում

             

Մմոլ/լ

Կալիում

             

Մմոլ/լ

Կալցիում իոնիզացված

             

Մգ/լ

Կալցիում ընդհանուր

             

Մգ/լ

Կրեատինին

             

Մկմոլ/լ

ԱԼՏ

             

Մմ/լ

ԱՍՏ

             

Մմ/լ

ԼԴՀ

             

Մ/Լ

Արյան խումբ և Rh

   

Այլ

               

Այլ

               

Այլ

               

Այլ

               

30. Դեղորայքային բուժում

 

Դեղի անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

31. Ինֆուզիոն թերապիա և պարէնտերալ սնուցում

 

Անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   

32. Արյան պատրաստուկներ

 

Անվանումը

Օրերի ընդհանուր քանակը

   
   
   
   
   

33. Ֆոտոթերապիա

 

Տեսակը

Օրերի ընդհանուր քանակը

Ստանդարտ

 

Կրկնակի

 

ԼէԴ/ֆլյուորեսցենտ/այլ (ընդգծել)

34. Այլ միջամտություններ և հետազոտություններ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

35. Նեղ մասնագետների խորհրդատվություն

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

36. Սկրինինգներ

1) Բնածին հիպոթիրեոզ/Ֆենիլկետոնուրիա ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________

2) Լսողության սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

3) Անհասության ռետինոպաթիայի սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________

4) Կոնքազդրային հոդերի սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը__________________

5) Սրտի կրիտիկ. բնածին արատների վաղ հայտնաբերման սկրինինգ ☐ ոչ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը________

 37.Պատվաստումներ և այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ

1) ԲՑԺ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը___________________________________________________________

2) ՎՀԲ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

3) ՀԲԻԳ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

4) Փայտացման կանխարգելում ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

5) Վիտամին Կ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ, նշել պատճառը____________________________________________________________

 

Բաժին 6. Մահվան և ախտաբանաանատոմիական դիահերձման վերաբերյալ տվյալներ

38. Մահվան ամսաթիվ__________________________ 39. Մահվան ժամ_________________

40. Հիվանդության ընթացք___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

41. Կատարվել է արյան նմուշառում ☐ այո ☐ ոչ, նշել պատճառը__________________________

42.Նմուշառումը կատարվել է ներկայությամբ`

1) ծնողի (Ա.Ա, ստորագրություն)_____________________________________________________

2) հարազատի/ աջակցող անձի (Ա.Ա., ազգակցական կամ այլ կապը, ստորագրություն) ___________________

__________________________________________________________________________________

3) հերթապահ բուժանձնակազմի

(Ա.Ա, պաշտոն, ստորագրություն____________________________________________________

(Ա.Ա, պաշտոն, ստորագրություն____________________________________________________

(Ա.Ա,պաշտոն, ստորագրություն)____________________________________________________

43. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձման ուղեգրելու ամսաթիվ___________ ժամ____________

44. Ծնողները պահանջում են երեխայի դին ☐ այո ☐ ոչ

45. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձում իրականացնող հաստատության անվանումը_____________

___________________________________________________________________________________________

46. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձման եզրակացություն (լրացնել տվյալները ստանալուց հետո)_______________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Պատասխանատու բժշկի Ա.Ա.__________________________ Ստորագրություն________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա.__________________________ Ստորագրություն________________

 

Հավելված N 12

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ՄԱՀԱՑԱԾ ՆՈՐԱԾՆԻ ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ՈՒՂԵԳԻՐ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր տվյալներ

1. Նորածնի մահն արձանագրած բժշկական հաստատության անվանում ___________________

__________________________________________________________________________________

2. Ծննդկանի անուն, ազգանուն_____________________ 3. Ծննդկանի տարիք _____________

4. Երեխայի/ծննդկանի վարման քարտի N _______/_______ 5. Ուղեգրի լրացման ամսաթիվ _______

6. Ծննդկանի հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար ____________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Բաժին 2.Նորածնի տվյալներ

7. Ծննդյան ամսաթիվ_____________ 8. Ծննդյան ժամ________ 9. Ծննդյան քաշ _______ գրամ

10. Հասակ_______սմ 11. Գլխի շրջագիծ________սմ 12. Գեստացիոն տարիք_________ շաբաթ + _______ օր

13. Սեռ ☐ արական ☐ իգական ☐ անորոշ 14. Միավորներն ըստ Ապգարի սանդղակի________________

15. Երեխայի մոր արյան խումբ____________ ռեզուս____________________

16. Երեխայի հոր արյան խումբ____________ ռեզուս____________________

17. Երեխայի արյան խումբ________________ ռեզուս____________________

18. Վերակենդանացում ծնարանում ☐ չի կատարվել ☐ կատարվել է, նշել իրականացված միջոցառումը (ները)

 ☐ տակտիլ խթանում ☐ վերին շնչուղիների արտածծում ☐ շնչառություն պարկով և դիմակով ☐ թթվածին

 ☐ կայունացում T-աձև վերակենդանացման սարքով ☐ շնչափողի ինտուբացիա ☐ սրտի անուղղակի մերսում ☐ ադրենալին

 ☐ ֆիզիոլոգիական լուծույթ ☐ նատրիումի հիդրոկարբոնատ

19. Կերակրում ☐ չի կերակրվել ☐ կուրծք ☐ մայրական կաթ ☐ արհեստական կաթնախառնուրդ, նշել ցուցումը

_____________________________________________________________________________________

20. Կերակրման եղանակ ☐ զոնդ, նշել օրերի քանակը________ ☐ ծծակ, նշել օրերի քանակը________ ☐ այլ, նշել____________

21. Պատվաստումներ և այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ

1) ԲՑԺ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը_________________________________________________________________

2) ՎՀԲ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

  ☐ ոչ, նշել պատճառը________________________________________________________________

3) ՀԲԻԳ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

4) Փայտացման կանխարգելում ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ,

5) Վիտամին Կ ☐ այո, նշել կատարման ամսաթիվը____________________

 ☐ ոչ, նշել պատճառը___________________________________________________________________

22. Կլինիկական ախտորոշում________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Բաժին 3. Մոր տվյալներ

23. Մանկաբարձական պատմություն

1) Ո՞րերորդ հղիությունն է_________ 2) Ո՞րերորդ ծննդաբերությունն է________

 3) Կենդանածինների թիվ_________ 4) Մեռելածինների թիվ__________

24. Պտուղների թիվ ☐ միապտուղ ☐ զույգ պտուղ ☐ բազմապտուղ, նշել թիվը_______

25. Պտղի առաջադրություն ☐ գլխային ☐ տոտիկային ☐ հետույքային ☐ միջաձիգ

26. Ծննդալուծման եղանակ ☐ հեշտոցային ծննդաբերություն ☐ վակուում էքստրակցիա ☐ աքցանադրում

  ☐ պլանային կեսարյան հատում ☐ արտապլանային կեսարյան հատում

27. Անզգայացման եղանակ ☐ չի կատարվել ☐ ողնուղեղային ☐ ներերակային ☐ ընդհանուր

28. Պտղաջրերի բնույթ ☐ մաքուր ☐ պղտոր ☐ մեկոնիալ ☐ կանաչավուն ☐ արյան հետքերով ☐ գարշահոտ

29. Պտղաջրերի արտահոսք ☐ 18 ժամից պակաս ☐ 18 ժամ և ավելի

30. Ծննդաբերելիս մոր մոտ ջերմությունը ☐ 380C և բարձր ☐ 380C-ից ցածր

 

Բաժին 4. Մահվան վերաբերյալ տվյալներ

31. Մահվան ամսաթիվ________________________ 32. Մահվան ժամ_______________________

33. Մահացություն ☐ վաղ նորածնային մահացություն ☐ ուշ նորածնային մահացություն ☐ 28 օրից ավելի

34. Հիվանդության ընթացք__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

35. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձման ուղեգրելու ամսաթիվ____________ ժամ___________

36. Ծնողները պահանջում են երեխայի դին ☐ այո ☐ ոչ

37. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձում իրականացնող հաստատության անվանումը___________

_________________________________________________________________________________

Պատասխանատու բժշկի Ա.Ա.___________________________ Ստորագրություն_______________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա.___________________________ Ստորագրություն_______________

 

Հավելված N 13

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 1-ի

 N 11-Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են նորածինների հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպմանն առնչվող առանձին բժշկական ձևաթղթերի (այսուհետ՝ ներդիրներ) և Նորածնի վարման քարտի (այսուհետ՝ Քարտ) վարման հիմնական դրույթների և առանձնահատկությունների հետ կապված հարաբերությունները։

2. Հաստատված բժշկական փաստաթղթերը հանդիսանում են Քարտի ներդիրներ, լրացվում են նորածնի հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ընթացքում և կցվում Քարտին։

3. Ներդիրները վարվում են թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Ներդիրները էլեկտրոնային ընթացակարգով լրացվելու դեպքում, դեպքի վարման ավարտից հետո արտատպվում են և թղթային տարբերակներով և կցվում Քարտին։

4. Նորածնի խնամքի և(կամ) բուժման յուրաքանչյուր դեպքի ավարտից հետո քարտը և ներդիրները պահվում են բժշկական հաստատությունում և հետագայում արխիվացվում` ՀՀ Կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

5. Էլեկտրոնային միասնական առողջապահական համակարգի ներդրումից հետո քարտը և ներդիրները պարտադիր վարվում են էլեկտրոնային կրիչով։

 

2. ԱՌԱՆՁԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

6. Քարտի 8-րդ կետի «հայր» և «երեխա» տողերի լրացման անհրաժեշտությունը որոշվում է բժշկի կողմից, 21-րդ կետի 3-րդ ենթակետը լրացվում է մոր` հեպատիտ Բ-ի թեստի դրական արդյունքի դեպքում, իսկ նույն կետի 4-րդ ենթակետը` տնային ծննդի դեպքում:

7. Նորածնի փոխանակման քարտը լրացվում է ծննդատնից/ ծննդաբերական բաժանմունքից դուրս գրվող կամ այլ բժշկական հաստատություն տեղափոխվող բոլոր նորածինների համար, որի նպատակն է նորածնի բժշկական օգնության և սպասարկման շարունակականության ապահովումը և նրա վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը նորածնի հետագա հսկողությունն իրականացնող առողջության առաջնային պահպանման բժշկական հաստատությանը:

8. Փոխանակման քարտի 21-րդ կետի 3-րդ ենթակետը լրացվում է մոր` հեպատիտ Բ-ի թեստի դրական արդյունքի դեպքում, նույն կետի 4-րդ ենթակետը` տնային ծննդի դեպքում:

9. Կրծքով կերակրման գնահատման և մարմնի ջերմաստիճանի հսկողության թերթիկը լրացվում է բոլոր նորածինների համար. դրա նպատակն է բժշկական հաստատությունում դիտարկել և գնահատել նորածնի կրծքով կերակրման արդյունավետությունը` գրանցել տվյալները թերթիկում, բացահայտել ամրակցման ու կրծքով կերակրման հետ կապված հնարավոր խնդիրները և ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն: Նորածնի մարմնի ջերմաստիճանի հսկողության համար թերթիկում նախատեսված է նաև նորածնի ջերմության գրանցման աղյուսակ:

10. Ծնարանում նորածնի առաջնային վերակենդանացման միջոցառումների թերթիկ (լրացվում է ծնարանում վերակենդանացման միջոցառումների ենթարկված նորածինների համար)` վարվում է ծնարանում և նպատակ ունի փաստաթղթավորել/գրանցել նորածնի առաջնային վերակենդանացման գործընթացը` ուղեցույցով նախատեսված միջոցառումների ծավալին և դրանց հաջորդականությանը համապատասխան։

11. Ինտենսիվ խնամքի բաժանմունք ընդունվող նորածինների զննման թերթիկը լրացվում է վերակենդանացման և ինտենսիվ բժշկական օգնության բաժանմունք ընդունվող նորածնի համար և նախատեսված է փաստաթղթավորել/գրանցել նորածնի առաջնային զննումը, հետազոտման և բուժման պլանը:

12. Նորածնի նշանակումների և հատուկ հսկողության թերթիկ Ա-ն լրացվում է նորածնային հատուկ խնամքի (II էտապի) ստորաբաժանումում գտնվող նորածնի համար և նախատեսված է նորածնի դեղերի նշանակումները, իրականացվող միջամտությունները, կերակրումները, կլինիկական և գործիքային ցուցանիշները գրանցելու համար։ Նշանակումները լրացվում են բժշկի կողմից, իսկ միջամտությունները և դրանց կատարողականը՝ բուժքրոջ կողմից։

13. Հրահանգների թերթիկ Ա-ն լրացվում է նորածնային հատուկ խնամքի (II էտապի) ստորաբաժանումում գտնվող նորածնի համար և նպատակ ունի փաստաթղթավորել համայցների ժամանակ պացիենտի վարման պլանը, նախատեսվող հետազոտությունների ծավալը, ինֆուզիոն թերապիայի և կալորաժի հաշվարկները։

14. Նորածնի նշանակումների և ինտենսիվ հսկողության թերթիկ Բ-ն լրացվում է նորածնային վերակենդանացման և ինտենսիվ բժշկական օգնության բաժանմունքում գտնվող նորածնի համար և նախատեսված է դեղերի նշանակումները, իրականացվող միջամտությունները, կերակրումները, կլինիկական, շնչառական աջակցության և գործիքային ցուցանիշները փաստաթղթավորելու համար։

15. Հրահանգների թերթիկ Բ-ն լրացվում է նորածնային վերակենդանացման և ինտենսիվ բժշկական օգնության բաժանմունքում գտնվող նորածնի համար և նախատեսված է համայցների ժամանակ պացիենտի վարման պլանը, նախատեսվող հետազոտությունների ծավալը, ինֆուզիոն թերապիայի, պարէնտերալ սնուցման և կալորաժի հաշվարկները փաստաթղթավորելու համար։

16. Հիվանդ նորածինների ամենօրյա զննման թերթիկը հանդիսանում է նորածնի նշանակումների և ինտենսիվ հսկողության թերթիկի կամ նորածնի նշանակումների և հատուկ հսկողության թերթիկի անբաժանելի մաս, լրացվում է բժշկի կողմից` ամեն օր հիվանդ նորածնի վիճակը նկարագրելու նպատակով:

17. Անհաս նորածինների ներարգանդային աճի դիագրամը` աղջիկների և տղաների համար, լրացվում է միայն անհաս նորածինների դեպքում և նպատակ ունի գնահատելու ֆիզիկական տվյալների համապատասխանությունը գեստացիոն տարիքին:

18. Նորածնի դուրսգրման էպիկրիզը լրացվում է հիվանդ կամ հատուկ խնամք (երկրորդ էտապ) ստացած նորածինների համար և նախատեսված է հիվանդ նորածնի բուժման և խնամքի ընթացքում ցուցաբերած բժշկական օգնության և/կամ իրականացված միջամտությունների վերաբերյալ տվյալների արձանագրումը (նորածնի և/կամ մոր անհատական տվյալներ, վերակենդանացման միջոցառումներ, նշանակումներ, լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների արդյունքներ, երեխայի սնուցում, սկրինինգներ, պատվաստումներ և այլն): Այն լրացվում և տրամադրվում է նորածնի դուրսգրման ժամանակ։

 19. Նորածնի տեղափոխման էպիկրիզ` լրացվում է այլ բժշկական հաստատություն տեղափոխման ենթակա նորածինների համար, էպիկրիզում մանրամասն լրացվում են տվյալ բժշկական հաստատությունում գտնվելու ընթացքում նորածնին ցուցաբերված բժշկական օգնության, հետազոտությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև նորածնի և/կամ մոր անհատական տվյալները` նորածնին այլ բժշկական հաստատություն տեղափոխելու դեպքում և պարտադիր կցվում է տեղափոխման ժամանակ տրամադրվող այլ փաստաթղթերին:

 20. Նորածնի մահվան էպիկրիզը լրացվում է նորածնի մահվան դեպքում և ներառում է նորածնի և մոր անհատական տվյալները, ծննդաբերության ընթացքի և վերակենդանացման միջոցառումների, լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ ախտաբանաանատոմիական դիահերձման դեպքում նաև ախտաբանաանատոմիական ախտորոշումը:

 21. Նորածնի ախտաբանաանատոմիական դիահերձման ուղեգիրը պարտադիր լրացվում է նորածնի դիակը դիահերձման ուղարկելու դեպքում: Այն ներառում է նորածնի և մոր անհատական տվյալները և մանրամասն տեղեկատվություն` սիրտ-թոքային վերակենդանացման միջոցառումների, լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների, կլինիկական ախտորոշման և մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։

 22. Սույն հրամանով հաստատված փաստաթղթերում կիրառվում են հապավումներ, կրճատումներ և բժշկագիտության մեջ միջազգայնորեն ընդունված եզրույթներ, համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակի:

 

Աղյուսակ

 

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ, ԿՐՃԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ

 

Հապավում/կրճատում/եզրույթ

Բացատրություն

Rh

ռեզուս գործոն

T 0C

ջերմաստիճանն ըստ Ցելսիուսի

ա/դ

առաջադրություն

ԱԱ

անուն, ազգանուն

բ/մ

բիոմեխանիզմ

ԲՑԺ

հակատուբերկուլոզային վակցինա

ՎՀԲ

հեպատիտ Բ պատվաստում

գ

գրամ

ԶՃ

զարկերակային ճնշում

ԹԱՇ

թոքերի արհեստական շնչառություն

ԲՀԱՇ

բարձր հաճախականությամբ արհեստական շնչառություն

Լ

լիտր

կ/հ

կեսարյան հատում

Հց

հերց

մ/մ

միջմկանային

մգ

միլիգրամ

մլ

միլիլիտր

ն/ե

ներերակային

ՆՇԽ

ներշնչափողային խողովակ

ՇԽՀ

շնչառական խանգարումների համախտանիշ

ՇՀ

շնչառության հաճախականություն

ՊՆԱԴ

պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում

ՀԲԻԳ

Հեպատիտ Բ-ի իմունագլոբուլին

ջ. ս.

ջրի սյուն

ՍԶՀ

սրտի զարկերի հաճախականություն

սմ

սանտիմետր

ՎՀԲ

վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վակցինա

ր

րոպե

զ

զարկ

ժ

ժամ

Պս

անոթազարկ

վրկ

վայրկյան

ԱՇ

արհեստական շնչառություն

ՈՒՁՀ

ուլտրաձայնային հետազոտություն

ԿՏ

համակարգչային շերտագրում

ՄՌՏ

մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրում

ԷՍԳ

էլեկտրասրտագրում

PIP

ներշնչման առավելագույն ճնշում

PEEP

արտաշնչման վերջում դրական ճնշում

Rate

շնչառության հաճախականությունը մեկ րոպեում

FiO2

թթվածնի մասնաբաժինը ներշնչված գազային խառնուրդում

Hz

Հերց

Amp

ամպլիտուդ

CPAP

շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում

NIPPV

քթային ընդմիջվող դրական ճնշմամբ օդափոխություն

HFNC

բարձր հոսքով քթային բեղիկներ

LFNC

ցածր հոսքով քթային բեղիկներ

MAP

շնչուղիներում միջին ճնշումը

Tin

ներշնչման ժամանակը

Flow

հոսք

Fr

կաթետերի/զոնդի տրամագծի չափման
միավոր ֆրանսիական սանդղակով արտահայտված

Texp

արտաշնչման ժամանակը

Vt

շնչառական ծավալ

SpO2

զարկերակային արյան հեմոգլոբինի հագեցումը թթվածնով

IPPV

ընդմիջվող պարտադիր օդափոխություն

CMV

թոքերի արհեստական օդափոխություն

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 9 մարտի 2021 թվական: