Համարը 
N 465-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.03.22-2021.04.04 Պաշտոնական հրապարակման օրը 02.04.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
01.04.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.04.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.04.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

1 ապրիլի 2021 թվականի N 465-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցումը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

2) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 163-Ն որոշման.

3) սույն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետում նախատեսված տեղերը հատկացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի, կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունված և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքած ուսանողներին:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

NN

ը/կ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

 

Ընդամենը

2918

1.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1838

1.1

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1800

1.2

Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

24

1.3

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական

համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

7

1.4

«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող

ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացված տեղեր

7

2.

Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

70

3.

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում

ընդունելություն

13

4.

Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրին և ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային

հատկացված տեղերը ներառված չեն)

60

5.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացվող

նպատակային ընդունելության տեղեր

350

6.

Պահուստային տեղ

60

7.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

412

8.

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (այդ թվում` Արցախի

Հանրապետությանը հատկացված 3 տեղ)

55

9.

ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (այդ թվում` Արցախի Հանրապետությանը

հատկացված 5 տեղ)

60

Վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության ընդհանուր տեղերը

22300

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և Հայ-ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունք

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Անվճար ուսուցման տեղերի թիվը

այդ թվում` նպատակային

1

2

3

4

 

Ընդամենը

1804

27

1. Երևանի պետական համալսարան

380

5

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

3

 

022101.00.6

Կրոնագիտություն

   
 

022101.01.6 Կրոնագիտություն

3

 

022102.00.6

Աստվածաբանություն

   
 

022102.01.6 Աստվածաբանություն

4

 

022201.00.6

Պատմություն

   
 

022201.01.6 Պատմություն

5

 

022202.00.6

Հնագիտություն

   
 

022202.01.6 Հնագիտություն և ազգագրություն

3

 

022301.00.6

Փիլիսոփայություն

   
 

022301.01.6 Փիլիսոփայություն

4

 

022801.00.6

Արևելագիտություն

   
 

022801.01.6 Արաբագիտություն

5

 
 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն*

10

5

 

022801.03.6 Իրանագիտություն

5

 

022802.00.6

Կովկասագիտություն

   
 

022802.01.6 Կովկասագիտություն

3

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

   
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

12

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

7

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն

և հայերեն լեզուներ)

3

 
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն)

2

 
 

023201.09.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն)

5

 
 

023201.10.6 Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու

և հաղորդակցություն

5

 
 

023201.11.6 Անգլերեն լեզու, գերմաներեն լեզու

և հաղորդակցություն

5

 
 

023201.12.6 Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու

և հաղորդակցություն

5

 
 

023201.13.6 Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և

հաղորդակցություն

4

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

 

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

   
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

5

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

5

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

   
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

4

 

031501.00.6

Մշակութաբանություն

   
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

3

 

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

   
 

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

2

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Լրագրություն

4

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

 
 

041301.02.6 Հանրային կառավարում

3

 

042101.00.6

Իրավագիտություն

   
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

 

051101.00.6

Կենսաբանություն

   
 

051101.01.6 Կենսաբանություն

9

 

051201.00.6

Կենսաքիմիա

   
 

051201.01.6 Կենսաքիմիա

7

 

051202.00.6

Կենսաֆիզիկա

   
 

051202.01.6 Կենսաֆիզիկա և

կենսաինֆորմատիկա

8

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.01.6 Քիմիա

9

 
 

053101.04.6 Սննդի անվտանգություն

4

 

054101.00.6

Երկրաբանություն

   
 

054101.01.6 Երկրաբանություն

6

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

   
 

054201.01.6 Աշխարհագրություն

6

 
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

 

055101.00.6

Ֆիզիկա

   
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

19

 
 

055101.02.6 Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

5

 
 

055101.03.6 Նանոֆիզիկա և առաջատար

տեխնոլոգիաներ

6

 
 

055101.04.6 Տվյալների մշակումը ֆիզիկայում և

արհեստական բանականություն

8

 
 

055101.05.6 Երկակի նշանակության

տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

8

 

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

   
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

20

 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

   
 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

17

 

056201.00.6

Վիճակագրություն

   
 

056201.02.6 Կիրառական վիճակագրություն և

տվյալների գիտություն

8

 

056801.00.6

Մեխանիկա

   
 

056801.01.6 Մեխանիկա

5

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

8

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

36

 

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

   
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

18

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

միկրոէլեկտրոնիկա

14

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

   
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

12

 

091601.00.6

Ֆարմացիա

   
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

6

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

   
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

6

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

4

 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն կրթական ծրագրին հատկացված նպատակային ուսուցման 5 տեղը նախատեսված է Ազգային անվտանգության ծառայության ուղեգրով դիմող դիմորդների համար (ադրբեջանագիտություն մասնագիտացում), թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում դրանք կտրամադրվեն պահուստային տեղերին:

2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

41

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

5

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

2

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

 

022201.00.6

Պատմություն

   
 

022201.01.6 Պատմություն

3

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

   
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

4

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

4

 
 

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

2

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

5

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

6

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

3

 

3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

364

0

021201.00.6

021201.00.6 Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

6

 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

4

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.02.6 Լոգիստիկա

5

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

18

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

   
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

23

 

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

   
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

23

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

18

 
 

061104.02.6 Արհեստական բանականությամբ համակարգեր

5

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

20

 

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

   
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

21

 

071101.00.6

Քիմիական տեխնոլոգիա

   
 

071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա

10

 

071201.00.6

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

   
 

071201.01.6 Շրջակա միջավայրի

պահպանություն

6

 

071301.00.6

Էներգետիկա

   
 

071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա

8

 

071301.02.6 Ատոմային էներգետիկա

8

 

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

9

 

071302.00.6

Էլեկտրատեխնիկա

   
 

071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և

էլեկտրատեխնոլոգիաներ

18

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

26

 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

12

 

071402.00.6

Ավտոմատացում

   
 

071402.01.6 Ավտոմատացում

11

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

   
 

071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա

18

 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և

ազդանշանների մշակում

18

 
 

071403.07.6 Ռադիոհաճախային սարքավորումներ և համակարգեր

5

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

   
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

5

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

   
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի

մշակում

5

 

071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և

սարքավորումներ

5

 

071503.00.6

Մեքենագիտություն

   
 

071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի

քոմփյութերային նախագծում

5

 

071503.02.6 Պոլիգրաֆիա

3

 

071503.03.6 Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

10

 

071506.00.6

Սարքաշինություն և չափագիտություն

   
 

071506.03.6 Կենսաբժշկական

ճարտարագիտություն

7

 
 

071506.04.6 Չափիչ սարքավորումներ և համակարգեր

5

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր

4

 
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

 

071603.00.6

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

   
 

071603.02.6 Թռչող ապարատների ավիացիոն

սարքավորումներ

8

 

071801.00.6

Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա

   
 

071801.01.6 Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա

2

 

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

   
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար

հանածոների արդյունահանում

5

 

072402.00.6

Օգտակար հանածոների հարստացում

   
 

072402.01.6 Օգտակար հանածոների

հարստացում

4

 

4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

45

0

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

11

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

5

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

13

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

12

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

   
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

3

 

5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

27

0

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

   
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի

մշակում

6

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

   
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

10

 

073201.00.6

Ճարտարագիտական շինարարություն

(Շինարարություն)

   
 

073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

5

 

6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ

20

0

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

4

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

3

 

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

   
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

4

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

   
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

5

 

072402.00.6

Օգտակար հանածոների հարստացում

   
 

072402.01.6 Օգտակար հանածոների հարստացում

4

 

7. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

82

0

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

4

 
 

021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն

4

 
 

021201.05.6 Միջավայրի դիզայն

4

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային

գիտություն)

5

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

5

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

 

073101.00.6

Ճարտարապետություն

   
 

073101.01.6 Ճարտարապետություն

12

 

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

   
 

073102.01.6 Քաղաքային

ենթակառուցվածքների կառավարում

6

 
 

073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և

օդափոխություն

3

 

073201.00.6

Ճարտարագիտական շինարարություն

(Շինարարություն)

   
 

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն

և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

 
 

073201.02.6 Շինանյութերի, կառույցների

ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

2

 
 

073201.03.6 Ջրամատակարարման և

ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

3

 
 

073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր

3

 
 

073201.06.6 Անշարժ գույքի և շինարարության

կառավարում

4

 
 

073201.08.6 Շենքերի նախագծում

2

 
 

073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

5

 
 

073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

5

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

1

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

3

 

8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

60

0

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

13

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

9

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

11

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

10

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

   
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

5

 

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

   
 

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

 

056201.00.6

Վիճակագրություն

   
 

056201.01.6 Վիճակագրություն

7

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

1

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

1

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

1

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

1

 

9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

8

0

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

2

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

   
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

2

 

10. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

3

0

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

11. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

83

0

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

   
 

011201.01.6 Նախադպրոցական

մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

 

011302.00.06

Հատուկ մանկավարժություն

   
 

011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն

2

 
 

011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն

2

 
 

011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

 
 

011302.04.6 Լոգոպեդիա

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

 
 

011401.04.6 Ֆիզիկա

4

 
 

011401.12.6 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

 
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

4

 
 

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

2

 
 

011401.02.6 Քիմիա

3

 
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

3

 
 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

4

 
 

011401.18.6 Պատմություն

5

 
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

3

 
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

3

 
 

011401.14.6 Պարարվեստ

3

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

 
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.08.6 Հասարակագիտություն

2

 

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

   
 

021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

1

 
 

021101.02.6 Օպերատորություն

1

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

3

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

1

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

2

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.05.6 Իսպաներեն լեզու և գրականություն

1

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

2

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

   
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

 

031501.00.6

Մշակութաբանություն

   
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

2

 
 

031501.02.6 Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն

1

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

 

032201.00.6

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

   
 

032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական

աղբյուրներ

2

 

052101.00.6

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

   
 

052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

   
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

2

 

12. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

62

0

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.03.6 Ռուսաց լեզու

1

 
 

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

7

 
 

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

2

 
 

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

2

 
 

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

1

 
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

   
 

անգլերեն լեզու

5

 
 

գերմաներեն լեզու

1

 
 

ֆրանսերեն լեզու

2

 
 

ռուսաց լեզու

2

 
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ

   
 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

5

 
 

իտալերեն և հայերեն լեզուներ

1

 
 

ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

1

 
 

գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

1

 
 

ռուսերեն և հայերեն լեզուներ

1

 
 

ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ

2

 
 

չինարեն և հայերեն լեզուներ

5

 
 

կորեերեն և հայերեն լեզուներ

3

 
 

իսպաներեն և հայերեն լեզուներ

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

 
 

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

3

 

101501.00.6

101501.00.6 Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

1

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

 

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

   
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

1

 

13. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

69

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

3

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

1

 
 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

1

 
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

6

 
 

011401.16.6 Նախնական զինվորական  ատրաստություն

7

 
 

011401.18.6 Պատմություն

3

 
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

 
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

4

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն)

4

 
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և ռուսերեն)

2

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

4

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

   
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

3

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

1

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

   
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

   
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

4

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

4

 

14. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

56

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

2

 
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

4

 
 

011401.04.6 Ֆիզիկա

3

 
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

3

 
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

2

 
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

2

 
 

011401.18.6 Պատմություն

3

 
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

4

 
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

3

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

 

042101.00.6

Իրավագիտություն

   
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

3

 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

   
 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

4

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

4

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

4

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

3

 

15. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

60

0

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

   
 

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

3

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

40

 
 

021502.02.6 Դիրիժորություն

4

 
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

8

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

5

 

16. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

12

0

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

7

 
 

021502.02.6 Դիրիժորություն

   
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

4

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

1

 

17. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

38

0

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

4

 
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

6

 
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

6

 
 

021201.06.6 Ինտերիերի դիզայն

3

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

   
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

5

 
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

5

 
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

4

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

2

 

18. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ

10

0

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

1

 
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

2

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

   
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

2

 
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

2

 
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

2

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

 

19. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Դիլիջանի մասնաճյուղ

3

0

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

 

20. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

46

0

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

   
 

021101.02.6 Օպերատորություն

3

 

021103.00.6

Կինոարվեստ

   
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

12

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

   
 

021301.04.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

3

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

18

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

5

 

021504.00.6

Պարարվեստի ռեժիսուրա

   
 

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

3

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

2

 

21. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ

9

0

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

   
 

021101.02.6 Օպերատորություն

1

 

021103.00.6

Կինոարվեստ

   
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

1

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

3

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

2

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.03.6 Պարարվեստ

2

 

22. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղ

3

0

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

2

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.03.6 Պարարվեստ

1

 

23. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

71

2

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

   
 

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

7

 

091201.00.7

Բուժական գործ

   
 

091201.01.7 Բուժական գործ

59

2

091601.00.6

Ֆարմացիա

   
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

5

 

091201.00.7 Բուժական գործ մասնագիտությանը հատկացված նպատակային ուսուցման տեղերը նախատեսված են Սյունիքի մարզի դիմորդների նպատակային ընդունելության համար (ՀՀ առողջապահության նախարարության ուղեգրով դիմող դիմորդների համար), ընդ որում 1 տեղը նախատեսված է Մեղրու տարածաշրջանի դիմորդների համար:

Նպատակային տեղերում ընդունված դիմորդները պայմանագիր են կնքում ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ՝ ուսումն ավարտելուց և ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ձեռք բերելուց հետո, պարտավորվելով սահմանված ժամկետով մասնագիտական գործունեություն իրականացնել Սյունիքի մարզի բժշկական

կազմակերպություններում:

24. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

55

10

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

44

10

 

011401.10.6 Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա

2

 

101401.00.6

Սպորտ

   
 

101401.02.6 Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա (կինեզիոլոգիա)

9

 

25. Գավառի պետական համալսարան

28

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.18.6 Պատմություն

2

 
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

2

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

2

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

   
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և

կադաստրային գործ

2

 

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

   
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

5

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

4

 

26. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

117

10

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

   
 

031802.01.6 Ագրոպարենային համակարգի

էկոնոմիկա

5

 

041801.00.6

Ագրոբիզնես

   
 

041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ

6

 

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

   
 

052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա

5

1

071202.00.6

Կենսագործունեության անվտանգություն

   
 

071202.01.6 Կենսագործունեության անվտանգություն

3

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

 

071602.00.6

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

   
 

071602.01.6 Գյուղատնտեսական մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

5

 
 

071602.02.6 Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում

2

 

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

   
 

072101.02.6 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

8

 
 

072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

23

 
 

072101.09.6 Սննդամթերքի անվտանգություն

6

 

073201.00.6

Ճարտարագիտական շինարարություն (Շինարարություն)

   
 

073201.05.6 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր

3

 
 

073201.07.6 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

5

 

081101.00.6

Ագրոնոմիա

   
 

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

9

1

 

081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն

6

1

 

081101.03.6 Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա

4

1

081102.00.6

Անասնաբուծություն

   
 

081102.02.6 Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա

6

1

082101.00.6

Անտառային տնտեսություն

   
 

082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

4

1

084101.00.6

Անասնաբուժություն

   
 

084101.01.6 Անասնաբուժություն

7

2

 

084101.02.6 Անասնաբուժական սանիտարարական փորձաքննություն

6

2

27. Գորիսի պետական համալսարան

18

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

2

 
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

1

 
 

011401.18.6 Պատմություն

1

 
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

3

 

28. Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

24

0

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

14

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

5

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ

1

 

022801.00.6

Արևելագիտություն

   
 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն

1

 
 

022801.03.6 Իրանագիտություն

2

 
 

022801.04.6 Հնդկագիտություն

1

 

29. Եվրասիա միջազգային համալսարան

2

0

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

30. Հյուսիսային համալսարան

2

0

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

31. Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

2

0

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

 

32. Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

2

0

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

33. «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

2

0

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացվող տեղերը

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Տեղերը

Ընդամենը

7

1. Երևանի պետական համալսարան

5

053101.00.6

Քիմիա

 

 

053101.01.6 Քիմիա

1

055101.00.6

Ֆիզիկա

 

 

055101.01.6 Ֆիզիկա

1

 

055101.03.6 Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ

1

 

055101.04.6 Տվյալների մշակումը ֆիզիկայում և արհեստական բանականություն

1

056801.00.6

Մեխանիկա

 

 

056801.01.6 Մեխանիկա

1

2. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

1

056201.00.6

Վիճակագրություն

 

 

056201.01.6 Վիճակագրություն

1

3. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

1

091201.00.7

Բուժական գործ

 

 

091201.01.7 Բուժական գործ

1

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ռուսաստանի Դաշնության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

7

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

330

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

230

ՀՀ ՊՆ Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան

100

Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ

Տեղերը

82

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

Տեղերը

091202.00.7 Բուժական գործ զինված ուժերում

20

20 տեղից 5-ը նախատեսված է Ղազախստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

55

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր

52

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր

3

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

60

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

55

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր

5

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

02.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 2 ապրիլի 2021 թվական: