Համարը 
N 543-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.04.05-2021.04.18 Պաշտոնական հրապարակման օրը 16.04.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.04.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.04.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.04.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 ապրիլի 2021 թվականի N 543-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն իրականացնել պահուստային տեղերի բաշխումը և բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում՝ թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան


15.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

ապրիլի 15-ի N 543-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1391

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1099

Հայ-ռուսական համալսարան

25

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

3

Եվրոպական համալսարան

8

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

17

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

41

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական

լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական

համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

2

Արցախի Հանրապետություն

30

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

101

ՀՀ ոստիկանություն

10

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական

բուհեր ընդունված օտարերկրյա քաղաքացիներ

23

Պահուստային տեղ

9

 

Աղյուսակ N 2

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

 

Ընդամենը

1099

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

314

056101.00.7

Մաթեմատիկա

8

056201.00.7

Վիճակագրություն

3

056801.00.7

Մեխանիկա

3

056802.00.7

Ֆինանսական մաթեմատիկա

8

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

12

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

8

055101.00.7

Ֆիզիկա

12

055102.00.7

Ռադիոֆիզիկա

8

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

8

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

4

053101.00.7

Քիմիա

4

091601.01.7

Ֆարմացիա

10

051101.00.7

Կենսաբանություն

10

051202.00.7

Կենսաֆիզիկա

2

051201.00.7

Կենսաքիմիա

4

054101.00.7

Երկրաբանություն

4

054201.00.7

Աշխարհագրություն

10

101801.00.7

Սերվիս

3

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

3

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

7

022201.00.7

Պատմություն

8

022202.00.7

Հնագիտություն

4

031501.00.7

Մշակութաբանություն

4

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

4

022802.00.7

Կովկասագիտություն

5

022803.00.7

Հայագիտություն

4

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

4

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

6

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

6

041301.00.7

Կառավարում

10

041201.00.7

Ֆինանսներ

4

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

022301.00.7

Փիլիսոփայություն

5

031301.00.7

Հոգեբանություն

9

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

6

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

2

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

4

023101.00.7

Հայոց լեզու և գրականություն

16

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

6

032101.00.7

Լրագրություն

5

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

14

023201.00.7

Լեզվաբանություն

24

022102.00.7

Աստվածաբանություն

6

042101.00.7

Իրավագիտություն

10

031803.00.7

Եվրոպագիտություն

3

022801.00.7

Արևելագիտություն

12

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»

հիմնադրամ

206

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

11

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

18

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

5

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

7

061901.00.7

Տեղեկատվական անվտանգություն

13

072401.00.7

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

5

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

10

071301.00.7

Էներգետիկա

22

041301.00.7

Կառավարում

8

071302.00.7

Էլեկտրատեխնիկա

9

071501.00.7

Մետալուրգիա

4

071503.00.7

Մեքենագիտություն

3

071502.00.7

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

6

071603.00.7

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

3

071505.00.7

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

4

071506.00.7

Սարքաշինություն և չափագիտություն

4

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

13

071402.00.7

Ավտոմատացում

8

061102.00.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

22

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

15

071101.00.7

Քիմիական տեխնոլոգիա

2

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

1

071201.00.7

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

3

021201.00.7

Դիզայն

6

ՀԱՊՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

10

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

1

072301.00.7

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

1

073201.00.7

Շինարարություն

2

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

4

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

2

ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

5

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

2

073201.00.7

Շինարարություն

3

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ

51

054301.00.7

Գեոմատիկա

5

073101.00.7

Ճարտարապետություն

9

073102.00.7

Քաղաքային տնտեսություն

4

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

12

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

4

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

3

021201.00.7

Դիզայն

8

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

1

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

1

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

1

041301.00.7

Կառավարում

1

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

2

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

95

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

21

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

16

041201.00.7

Ֆինանսներ

24

041301.00.7

Կառավարում

18

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

12

056201.00.7

Վիճակագրություն

4

ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

7

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

2

041301.00.7

Կառավարում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

2

«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

96

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

41

031501.00.7

Մշակութաբանություն

2

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

031301.00.7

Հոգեբանություն

11

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

10

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

2

032101.00.7

Լրագրություն

2

021503.00.7

Թատերական արվեստ

2

032201.00.7

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

1

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

2

041301.00.7

Կառավարում

1

011201.00.7

Նախադպրոցական մանկավարժություն

4

011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն

10

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

054201.00.7

Աշխարհագրություն

1

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ

61

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

2

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

28

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

5

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

9

101801.00.7

Սերվիս

3

031803.00.7

Եվրոպագիտություն

2

032101.00.7

Լրագրություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

2

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

2

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

2

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ

36

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

16

031301.00.7

Հոգեբանություն

4

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

4

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

2

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

041301.00.7

Կառավարում

2

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

3

«Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ

19

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

13

041301.00.7

Կառավարում

3

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

3

«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ

30

021501.00.7

Երաժշտական արվեստ

1

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

28

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

ԵՊԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

3

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

2

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

15

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

1

021103.00.7

Կինոարվեստ

3

021301.00.7

Կերպարվեստ

1

021503.00.7

Թատերական արվեստ

7

021504.00.7

Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

1

021103.00.7

Կինոարվեստ

1

«Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամ

14

021201.00.7

Դիզայն

7

021301.00.7

Կերպարվեստ

4

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

2

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

ՀԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

2

021201.00.7

Դիզայն

2

«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամ

14

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

2

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

4

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

041201.00.7

Ֆինանսներ

3

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

1

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

2

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական

բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

11

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

5

091601.00.7

Ֆարմացիա

6

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ

30

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

13

101401.00.7

Սպորտ

11

032101.00.7

Լրագրություն

2

041301.00.7

Կառավարում

1

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

031301.00.7

Հոգեբանություն

2

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

72

031802.00.7

Ագրոէկոնոմիկա

5

041801.00.7

Ագրոբիզնես

4

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

2

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

22

081101.00.7

Ագրոնոմիա

11

081102.00.7

Անասնաբուծություն

2

082101.00.7

Անտառային տնտեսություն

2

084101.00.7

Անասնաբուժություն

5

071804.00.7

Ագրարային ճարտարագիտություն

19

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

7

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

4

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

1

041301.00.7

Կառավարում

1

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

1

 

Աղյուսակ N 3

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Հայ-ռուսական համալսարան

25

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

3

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

Աղյուսակ N 4

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

«Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամ

8

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

1

101801.00.7

Սերվիս

1

 

Աղյուսակ N 5

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ (անվճար)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ

17

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

022801.00.7

Արևելագիտություն

1

023201.00.7

Լեզվաբանություն

1

031301.00.7

Հոգեբանություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

1

041301.00.7

Կառավարում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

051101.00.7

Կենսաբանություն

1

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

054101.00.7

Երկրաբանություն

1

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

1

091601.01.7

Ֆարմացիա

1

 

Աղյուսակ N 6

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Դասիչը

Մասնագիտությունը

36

103101.00.7

Միավորումների և զորամասերի կառավարում

103802.00.7

Պետական և ռազմական կառավարում

25

Ընդամենը՝

61

 

ՀԱՊԿ անդամ երկրների ռազմաուսումնական
հաստատություններ

40

 

Աղյուսակ N 7

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր

10

10

042101.00.7

Իրավագիտություն

10

10

 

Աղյուսակ N 8

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

41

41

 

 

Աղյուսակ N 9

 

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

3

055101.00.7

Ֆիզիկա

3

3

 

 

Աղյուսակ N 10

 

2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը Մասնագիտությունը

Ընդամենը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ (անվճար)

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

2

2

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

 

15.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 ապրիլի 2021 թվական: