Համարը 
N 1708-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.10.19-2020.11.01 Պաշտոնական հրապարակման օրը 21.10.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
20.10.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.10.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.12.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.07.2021

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից և գործում է վեց ամիս ժամկետով:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐԳԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

21.10.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

20 հոկտեմբերի 2020 թվականի N 1708-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐԳԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ

(որոշումն ուժը կորցրել է 01.07.2021 թվականին սույն որոշման 4-րդ կետի համաձայն)

 

Հիմք ընդունելով «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիրը և հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 17-ի N 21 կարգադրությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը խմբ. 30.10.20 N 1749-Ն)

1. ժամանակավոր արգելել Հայաստանի Հանրապետություն թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծումը՝ համաձայն հավելվածի։

1․1. Որոշման 1-ին կետով սահմանված արգելքը չի տարածվում․

1) «վերամշակում` մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգերով ներմուծվող ապրանքների վրա,

2) այն ապրանքների վրա որոնց մասով մատակարարման պայմանագրերը կնքվել են մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ը և այդ ապրանքները նույնականացվում են մաքսային մարմինների կողմից,

3) ոչ թուրքական ապրանքանիշերի հայաստանյան ներկայացուցիչների (դիլերներ, տարածորդներ, գործակալներ) կողմից ներմուծվող և թուրքական ծագում ունեցող այն ապրանքների (ներառյալ` պահեստամասերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների և դրանց բաղադրիչների) վրա, որոնք նախատեսված են հաճախորդների երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար՝ հայտարարագրման պահին մաքսային մարմիններին ներկայացնելով երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկման փաստաթղթերը,

4) սույն որոշման դրույթները չեն տարածվում «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 249․1 հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետություն մշտական բնակության տեղափոխված անձ ճանաչված ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների վրա,

5) Հայաստանի Հանրապետությունից այլ երկրներ հետագա արտահանման ենթակա (այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ) ԱՏԳ ԱԱ 07, 08 ապրանքային խմբերին դասվող ապրանքների ներմուծման վրա, որոնք մինչև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դրանց փաստացի արտահանումը պետք է գտնվեն միայն ժամանման վայրի մաքսային մարմնում, իսկ արտահանման նպատակով այլ տրանսպորտային միջոցի վրա դրանց փոխաբեռնումը կարող է իրականացվել առանց ժամանման վայրի մաքսային մարմնի տարածքը լքելու՝ մաքսային մարմնի թույլտվությամբ։

(1.1-ին կետը լրաց. 04.02.21 N 140-Ն, 25.02.21 N 248-Ն)

1.2. Սույն որոշման 1․1-ին կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված դեպքի արդյունավետ հսկողությունն իրականացնելու նպատակով որպես ժամանման վայրի մաքսային մարմին սահմանել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Բագրատաշեն անցումային կետը:

(1.2-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 248-Ն)

2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին ծանուցել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված ժամանակավոր արգելքի մասին:

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն:

3․1․ Սույն որոշման գործողությունը չի տարածվում մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածք փաստացի ներկրված ապրանքների վրա:

(3.1-ին կետը լրաց. 30.12.20 N 2214-Ն)

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից և գործում է վեց ամիս ժամկետով:

(4-րդ կետը փոփ. 30.12.20 N 2214-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

 

21.10.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

հոկտեմբերի 20-ի N 1708-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐԳԵԼՔԻ

 

Ապրանքային խմբի/ դիրքի անվանում

ԵԱՏՄ
ԱՏԳ ԱԱ

ծածկագիր

Կենդանի կենդանիներ և կենդանական
ծագման արտադրանք

01-05

Բուսական ծագման արտադրանք

06-14

Կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և ճարպեր

15

Պատրաստի սննդի արտադրանք

16-24

Ավազ

2505900000

Չեչաքար, նաժդակ, բնական կորունդ, նռնաքար և այլ բնական հղկանյութ

2513100000

Գետաքար, մանրախիճ, կայծքար, մակադամ խարամից

2517108000

Կարբոնատ մագնեզիումի բնական, հալած, այրած մագնեզիտ, մագնեզիումի օքսիդ

2519901000

Ցեմենտ

2523900000

Նավթ և նավթամթերք` ոչ հում

2710198200

Գազ բնական և հեղուկ

2711140009

Վազելին, պարաֆին, հանքամոմ

2712209000

Խառնուրդ բիտումի, ասֆալտի, հանքաձյութերի

2715000000

Դեղամիջոցներ` կշռածրարած

3004200002

3004900002

3004900009

Բամբակ, թանզիֆ, վիրակապ և նման միջոցներ

3005100000

3005901000

3005903100

3005905000

3005909900

Դեղագործական ապրանքներ

3006200000

3006300000

Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, ազոտական

3102109000

Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական` 2 կամ 3 տարրից

3105201000

3105209000

Գունավոր լաքեր

3205000000

Ներկանյութեր այլ` տարբեր 3203, 3204 կամ 3205 դիրքերի ապրանքներից

3206190000

3206497000

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Ներկեր և լաքեր այլ (սոսնձաներկ)

 

Պատրաստի չորացիչներ

3211000000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Ներկեր գեղարվեստական

3213100000

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

Ներկ տպագրական, թանաք կամ տուշ գրելու կամ նկարելու և այլ

3215900000

Եթերայուղեր, ռետինանյութ, լուծամզած եթերայուղ

3301909000

Խառնուրդներ հոտավետ նյութերի

3302909000

Օծանելիք և հարդարաջուր

3303001000

3303009000

Գեղարարային միջոցներ

3304100000

3304200000

3304300000

3304910000

3304990000

Միջոցներ մազերի համար

3305100000

3305300000

3305900009

Միջոցներ բերանի խոռոչի հիգիենայի և ատամների

3306100000

3306900000

Միջոցներ` սափրվելու, լոգանքի, մազի հեռացման, հոտազերծիչ

3307100000

3307200000

3307410000

3307490000

3307900008

Օճառ

3401110001

3401110009

3401190000

3401209000

3401300000

Լվացող և մաքրող միջոցներ

3402202000

3402209000

3402901002

3402901008

Քսանյութեր և միջոցներ մանածագործ նյութի, կաշու, մորթու ճարպամշակման համար

 

Մոմեր արհեստական և պատրաստի մոմեր

3404900009

Քսուք կոշիկի, փայլեցուցիչ և մածուկ կահույքի, հատակի, տրանսպորտային միջոցի և այլնի

3405100000

3405200000

3405300000

3405400000

3405901090

3405909000

Մոմեր, բարակ պարաֆինային մոմեր և նման արտադրանք

3406000000

Ծեփիչ մածուկ, ատամնաբուժական բաղադրություն

3407000000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Պատրաստի սոսինձ և ալգեզիվ` բաժնեծրարած

3506100000

Հրավառելիք, հրթիռ` ազդանշանային, անձրևային, ազդանշան` հակամառախուղային, հրատեխնիկական իրեր

3604900000

Ֆերոցերիներ և այլ հրակիր համաձուլվածքներ, ապրանքներ դյուրավառ նյութերից

3606100000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Գրաֆիտ և ապրանքներ գրաֆիտի հիմքի վրա

3801900000

Ակտիվացրած ածուխ, բնական հանքանյութեր, ածուխ կենդանական

3802100000

3802900000

Բևեկնախեժ և խեժաթթուներ, սպիրտ և յուղ բևեկնախեժի

3806100000

Միջատասպան նյութ, ներաճը կանխող և բույսի աճը կարգավորող միջոց, ախտահանիչ

3808911000

3808919000

3808932700

3808949000

3808991000

Ռեակցիաների ակտիվարար, արագարար և կատալիզատոր

3815901000

3815909000

Հակասառիչներ և հեղուկներ հակախամրիչ

3820000000

Ազդանյութեր ախտորոշիչ կամ լաբորատոր տակդիրով

3822000000

Կապակցանյութ ձուլակաղապարի և կաղապարարմատի արտադրության համար

3824781000

3824782000

3824991500

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Միաթել, ձողիկ, կաղապարաձող և տրամատ պլաստմասսայից

3916901000

3916905000

3916909000

Խողովակ, փողակ, ճկախողովակ, կցամասեր պլաստմասսայից

3917101000

3917211000

3917219009

3917221000

3917229009

3917231009

3917239009

3917290009

3917310008

3917320009

3917330009

3917390001

3917390008

3917400009

Պլաստմասսայից ծածկույթներ` հատակի, պատերի կամ առաստաղների համար

3918101000

3918109000

3918900000

Սալիկ, թերթ, թաղանթ, նրբաթիթեղ, ժապավեն, շերտեր, պլաստմասսայից

3919101200

3919101500

Սալիկ, թերթ կամ ժապավեն այլ, պլաստմասսայից, ոչ ծակոտկեն

3920102400

3920102500

3920102800

3920104000

3920300001

3920491009

3920499000

3920599000

3920610000

3920621903

3920621909

3920920000

Սալիկ, թերթ կամ ժապավեն պլաստմասսայից, այլ

3921120000

3921190000

3921906000

3921909000

Լոգարան, ցնցուղ և նման սան-տեխնիկական իրեր, պլաստմասսայից

3922100000

3922200000

3922900000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Պլաստմասսե ճաշի և խոհանոցային սպասք, արդուզարդի պարագաներ

3924100000

3924900001

3924900009

Շինարարական դետալներ պլաստմասսայից

3925100000

3925200000

3925300000

Պլաստմասսե այլ իրեր և իրեր 3901-3914 դիրքերի այլ նյութերից

3926100000

3926200000

3926300000

3926400000

3926905000

 

3926909706

3926909707

Չվուլկանացված ռետինային խառնուրդ

4005910000

Այլ ձևեր և արտադրանք չվուլկանացված ռետինից

 

Սալիկ, թերթ կամ ժապավեն վուլկանացված ռետինից, ոչ կոշտ

4008190000

4008211000

4008290000

Խողովակ, ճկափող, ճկախողովակ վուլկանացված ռետինից, ոչ կոշտ

4009110000

4009120009

4009210000

4009220009

4009310000

4009410000

4009420000

Փոխակրիչ ժապավեններ և շարժափոկեր կամ բելթինգ, վուլկանացված ռետինից

4010190000

4010310000

4010320000

4010330000

4010340000

4010350000

4010390000

Օդաճնշական ռետինե անվադողեր, նոր

4011100003

4011100009

4011201000

4011209000

4011700000

4011800000

4011900000

Օդաճնշական ռետինե անվադողեր, օգտագործած

4012909000

Ռետինե օդախցիկ

4013100009

4013900000

Իրեր հիգիենիկ կամ դեղագործական վուլկանացված ռետինից, ոչ կոշտ

4014100000

4014900000

Հագուստներ և դրա պարագաներ վուլկանացված ռետինից, ոչ կոշտ

4015110000

4015190000

Այլ իրեր վուլկանացված ռետինից, բացի կոշտ ռետինից

4016910000

4016920000

 

4016940000

4016950000

4016995209

4016995709

4016999109

Ապրանքներ փոկա-թամբագործ. և լծասարքեր ցանկացած կենդանիների համար

4201000000

Ուղեպայուսակ, ճամպրուկ, դրամապանակ, ակնոցի, հեռադիտակի և այլ պայուսակներ, տուփեր

4202111000

4202119000

4202121100

4202121900

4202125009

4202129100

4202129900

4202199000

4202210000

4202221000

4202229000

4202290000

4202310000

4202321000

4202329000

4202390000

4202911000

4202918000

4202921100

4202921900

4202929100

4202929800

4202990000

Հագուստ և հագուստի պարագաներ բնական կամ համակցված կաշվից

4203100001

4203100009

4203291000

4203300000

4203400000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Բնական մորթուց հագուստ, հագուստի պարագաներ և այլ իրեր բնական մորթուց

4303109040

4303109060

4303109080

Փայտածուխ

4402900000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Փայտե շրջանակներ նկարի, լուսանկարի, հայելու և համանման իրերի համար

4414009000

Գործիքներ, գործիքների հենամարմին փայտից, ավելի, խոզանակի բռնակ, կոշիկի փայտե կաղապար և առձգիչ

4417000000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Պարագաներ ճաշի և խոհանոցային, փայտից

4419110000

4419190000

4419909000

Փայտե իրեր խճանկարած և ներդրվագած, զարդատուփ, արձանիկ և այլ զարդային իրեր փայտից

4420101900

4420909900

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Հյուսվածքեղեն և նման իրեր հյուսքային նյութերից (գորգիկ, խսիր, փեղկավարագույր)

4601299000

4601999000

Զամբյուղային, հյուսքային այլ արտադրանք, արտադրանք լյուֆից

4602199000

4602900000

Թուղթ և ստվարաթուղթ, ոչ կավճապատ, թուղթ և ստվարաթուղթ ձեռքով կաղապարված

4802562000

4802568000

4802570000

4802589000

4802618000

Անձեռոցիկ, սփռոց և թղթի այլ տեսակ տնտեսական-կենցաղային կամ սան-հիգիենիկ նշանակության, թաղանթանյութից բամբակ, պաստառ

4803009000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Բուսական մագաղաթ, անյուղանցիկ թուղթ, պերգամին և այլ փայլուն թափանցիկ թուղթ

4806300000

4806401000

4806409000

Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ

4807008000

Թուղթ և ստվարաթուղթ ծալքավոր, խորշոմավորած, դրոշմապատած կամ ծակոտած

4808100000

4808900000

Թուղթ պատճենահանման և այլ պատճենահանման կամ փոխադրիչ թուղթ գլանափաթեթով

4809900000

Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճապատ

4810130004

4810190001

4810190009

4810923000

4810929009

4810998000

Թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութից բամբակ և պաստառ, ծածկույթով

4811412000

4811419000

4811490000

4811510009

4811600000

Քամիչ բլոկներ, սալեր և թիթեղներ թղթազանգավածից

4812000000

Պաստառաթուղթ և պատի այլ պատվածքներ, պատուհանի թափանցիկ թուղթ

4814200000

4814907009

Թուղթ պատճենահանման և այլ պատճենահան կամ փոխադրիչ թուղթ

4816200000

4816900000

Թղթից և ստվարաթղթից ծրար, գրելու քարտ, տուփ, պայուսակ, պատյան

4817100000

Զուգարանի թուղթ և թղթե այլ տնտեսական-կենցաղային կամ սանհիգիենիկ նշանակության իրեր, հագուստի պարագաներ

4818101000

4818109000

4818201000

 

4818209100

4818209900

4818500000

4818901000

4818909009

Արկղ, տուփ, պարկ և այլ փաթեթավորման տարա թղթից, ստվարաթղթից, թաղանթանյութից

4819100000

4819200000

4819300001

4819300002

4819400000

4819500000

4819600000

Գրանցման մատյան, տետր, բլանկի, օրդերի գրքեր, օրացույց և նման իրեր

4820103000

4820105000

4820109000

4820200000

4820300000

4820400000

4820900000

Թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ և ապրանքանիշեր ամեն տեսակի

4821109000

4821901000

4821909000

Գլանակոճեր, կոճեր, հենքակոճեր և համանման բռնիչներ թղթի զանգվածից

 

Այլ թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութի մանրաթելից պաստառ, կտրած ըստ չափի և ձևի

4823200009

4823400000

4823691000

4823699000

4823709000

4823904000

4823908595

4823908597

Տպագիր գրքեր, գրքույկներ, թերթիկներ և համանման տպագիր նյութեր

4901100000

4901910000

4901990000

Գիրք-նկարներ, գրքեր նկարելու կամ գունավորելու` մանկական

4903000000

Փոխադրանկարներ (պատճենատիպ)

4908100000

4908900000

Փոստային բացիկներ, քարտեր տպագիր շնորհավորանքներով, ուղերձներով

4909000000

Տպագիր օրացույցներ բոլոր տեսակի

4910000000

Այլ տպագրական արտադրանք, ներառյալ տպագիր վերարտադրություններ և լուսանկարներ

4911101009

4911109000

4911910000

4911990000

Հանգուցավոր գորգեր և այլ մանածագործ հատակի ծածկույթներ

5701109000

5701909000

Գործած գորգեր և այլ մանածագործ հատակի ծածկույթներ` ձեռագործ

5702329000

5702390000

5702411000

5702419000

5702429000

5702490000

5702509000

5702929000

5702990000

Գորգեր և այլ մանածագործ հատակի ծածկույթներ դիպակային

5703100000

5703201800

5703209201

5703209800

5703301200

5703301800

5703308202

5703308809

5703902009

5703908000

Գորգեր և այլ մանածագործ հատակի ծածկույթներ թաղիքից, ոչ դիպակային կամ չֆլոկիրացված

5704100000

5704900000

Գորգեր և այլ մանածագործ հատակի ծածկույթներ այլ

5705003000

5705008000

Վերարկու, թիկնոց, անձրևանոց, բաճկոններ և նման տրիկոտաժե հագուստ տղամարդու կամ տղայի, ոչ 6103 դիրքի

6101201000

6101209000

6101301000

6101309000

Վերարկու, թիկնոց, անձրևանոց, բաճկոններ և նման տրիկոտաժե հագուստ կնոջ կամ աղջկա, ոչ 6104 դիրքի

6102209000

6102301000

6102309000

Կոստյում, պիջակ, բլայզեր, տաբատ և նման տրիկոտաժե հագուստ տղամարդու կամ տղայի

6103109000

6103220000

6103230000

 

6103320000

6103330000

6103390000

6103410000

6103420001

6103420009

6103430001

6103430009

6103490001

6103490009

Կոստյում, ժակետ, բլայզեր, զգեստ, փեշ և նման տրիկոտաժե հագուստ կնոջ կամ աղջկա

6104130000

6104220000

6104230000

6104320000

6104330000

6104390000

6104410000

6104420000

6104430000

6104440000

6104490000

6104520000

6104530000

6104590000

6104620000

6104630000

6104690001

6104690002

6104690009

Վերնաշապիկներ տրիկոտաժե տղամարդու կամ տղայի

6105100000

6105201000

6105209000

6105909000

Բլուզկաներ, բլուզներ և բլուզոններ տրիկոտաժե կնոջ կամ աղջկա

6106100000

6106200000

6106903000

6106909000

Փոխան, վարտիք, պիժամա, խալաթ և նման տրիկոտաժե արտադրանք տղամարդու կամ տղայի

6107110000

6107120000

6107190000

6107210000

6107220000

6107910000

6107990000

Կոմբինացիա, պանտալոն, գիշերաշապիկ, խալաթ և նման տրիկոտաժե արտադրանք կնոջ կամ աղջկա

6108210000

6108220000

6108290000

6108310000

6108320000

6108390000

6108910000

6108920000

6108990000

Մայկա, ֆուֆայկա և նմանատիպ արտադրանք այլ` տրիկոտաժե

6109100000

6109902000

6109909000

Սվիտեր, պուլովեր, կարդիգան, ժիլետ և նման արտադրանք տրիկոտաժե

6110111000

6110113000

6110119000

6110201000

6110209100

6110209900

6110301000

6110309100

6110309900

6110901000

6110909000

Մանկական հագուստ և դրանց պարագաներ, տրիկոտաժե

6111209000

6111309000

6111909000

Կոստյումներ մարզական, դահուկային և լողի, տրիկոտաժե

6112110000

6112120000

6112190000

6112319000

6112419000

Հագուստ 5903, 5906 կամ 5907 դիրքերի տրիկոտաժե պաստառից

6113009000

Հագուստի առարկաներ այլ, տրիկոտաժե

6114200000

6114300000

6114900000

Զուգագուլպա և այլ գուլպա-կիսագուլպային արտադրանք և կոշիկ առանց տակերի, տրիկոտաժե

6115109000

6115210000

6115220000

6115290000

6115301100

6115301900

 

6115309000

6115940000

6115950000

6115961000

6115969100

6115969900

6115990000

Ձեռնոց, թաթման և միտենկա, տրիկոտաժե

6116102000

6116108000

6116930000

6116990000

Հագուստի պատրաստի այլ պարագաներ և մասեր տրիկոտաժե

6117100000

6117801009

6117808001

6117808009

6117900000

Վերարկու, թիկնոց, անձրևանոց, բաճկոն և նման հագուստ տղամարդու կամ տղայի

6201110000

6201121000

6201129000

6201131000

6201139000

6201190000

6201910000

6201920000

6201930000

6201990000

Վերարկու, թիկնոց, անձրևանոց, բաճկոն և նման հագուստ կնոջ կամ աղջկա

6202110000

6202121000

6202129000

6202131000

6202139000

6202190000

6202920000

6202930000

Կոստյում, պիջակ, բլայզեր, տաբատ և նման հագուստ տղամարդու կամ տղայի

6203110000

6203191000

6203199000

6203228000

6203231000

6203238000

6203310000

6203329000

6203339000

6203391900

 

6203411000

6203419000

6203421100

6203423100

6203423300

6203423500

6203425100

6203429000

6203431900

6203439000

6203491900

6203493100

6203499000

Կոստյում, ժակետ, բլայզեր, զգեստ, փեշ և նման հագուստ կնոջ կամ աղջկա

6204199000

6204228000

6204238000

6204310000

6204329000

6204339000

6204391900

6204399000

6204410000

6204420000

6204430000

6204440000

6204491000

6204499000

6204510000

6204520000

6204530000

6204591000

6204599000

6204611000

6204623100

6204623300

6204623900

6204625900

6204629000

6204631800

6204633900

6204639000

6204691800

6204693900

6204695000

6204699000

Վերնաշապիկներ տղամարդու կամ տղայի

6205200000

6205300000

 

6205901000

6205908001

6205908009

Բլուզկաներ, բլուզներ և բլուզոններ կնոջ կամ աղջկա

6206100000

6206300000

6206400000

6206901000

6206909000

Մայկա և մարմնահագի ֆուֆայկա, վարտիք, խալաթ և նման արտադրանք տղամարդու կամ տղայի

6207110000

6207210000

6207910000

6207999000

Մայկա և մարմնահագի ֆուֆայկա, պանտալոն, պենյուար, խալաթ և նման արտադրանք կնոջ կամ աղջկա

6208190009

6208210000

6208220000

6208290000

6208910000

6208920000

6208990000

Մանկական հագուստ և դրանց պարագաներ

6209200000

6209300000

6209909000

Հագուստի առարկաներ

6210109200

6210109800

6210200000

6210500000

Կոստյումներ մարզական, դահուկային և լողի, հագուստի պարագաներ այլ

6211110000

6211120000

6211321000

6211324100

6211324200

6211329000

6211331000

6211334200

6211339000

6211390000

6211421000

6211424200

6211429000

6211431000

6211434100

6211434200

6211439000

 

6211490009

Կրծկալ, գոտի, սեղմիրան, տաբատակալ և նման արտադրանք և դրանց մասեր

6212109000

6212200000

Թաշկինակներ

6213200000

6213900000

Շալ, վզնոց, կաշնե, թիկնոց, քող և նման արտադրանք

6214200000

6214300000

6214900000

Փողկապ, թիթեռնիկ-փողկապ և վզի թաշկինակ

6215200000

6215900000

Ձեռնոց, թաթման և միտենկա

6216000000

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

Վերմակներ և ճանապարհորդային պլեդներ

6301100000

6301201000

6301209001

6301209009

6301301000

6301309000

6301401000

6301409000

6301901000

6301909000

Սպիտակեղեն անկողնու, ճաշի, զուգարանային և խոհանոցի

6302100001

6302100009

6302210000

6302221000

6302229000

6302299000

6302310001

6302310009

6302329000

6302399000

6302400000

6302510001

6302510009

6302531000

6302539000

6302591000

6302599000

6302600000

6302910000

6302931000

6302991000

6302999000

Վարագույրներ, լամբրեկեններ կամ եզրազարդեր մահճակալների համար

6303120000

6303190000

6303910000

6303929000

6303991000

6303999000

Զարդային այլ արտադրանք

6304191000

6304199000

6304910000

6304920000

6304930000

6304990000

Պարկեր և ծրարներ փաթեթավորման

6305101000

6305331001

6305331009

6305390000

6305900000

Բրեզենտ, ծածկ, տենտ, վրան, առագաստ, հանդերձանք քեմփինգի համար

6306190000

6306290001

6306400000

Այլ պատրաստի նյութեր, ներառյալ հագուստի ձևվածքներ

6307101000

6307103000

6307109000

6307200000

6307909100

6307909200

Հագուստ և այլ արտադրանք օգտագործված

6309000000

Անջրանցիկ կոշիկ կոշկատակով և կոշկերեսը ռետինից կամ պլաստմասսայից

6401921000

6401929000

6401990000

Այլ տեսակներ կոշիկի կոշկատակով և կոշկերեսը ռետինից կամ պլաստմասսայից

6402190000

6402200000

6402911000

6402919000

6402991000

6402993100

6402993900

6402995000

6402999100

 

6402999300

6402999600

6402999800

Կոշիկ կոշկատակը ռետինից, պլաստմասսայից, բնական կամ արհեստական կաշվից, երեսը բնական կաշվից

6403190000

6403200000

6403511100

6403511900

6403593500

6403593900

6403595000

6403599100

6403599900

6403911100

6403911600

6403911800

6403919100

6403919600

6403919800

6403991100

6403993100

6403993600

6403993800

6403995000

6403999100

6403999300

6403999600

6403999800

Կոշիկ կոշկատակը ռետինից, պլաստմասսայից, բնական կամ արհեստական կաշվից, երեսը մանածագործ նյութերից

6404110000

6404191000

6404199000

6404201000

6404209000

Կոշիկ այլ

6405209100

6405209900

6405901000

6405909000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Լայնեզր գլխարկ և այլ գլխարկ, տրիկոտաժե, նրբաթաղիքից կամ այլ մանածագործ նյութից, մազի ցանց

6505001000

6505003000

6505009000

Այլ գլխարկներ

6506101000

 

6506108000

6506910000

6506991000

6506999080

6506999090

Ժապավեններ, աստառներ, ծածկեր, հիմքեր, հենքեր, հովարներ և կապեր գլխարկների համար

6507000000

Հովանոցներ և արևապաշտպան հովանոցներ

6601100000

6601910000

Ձեռնափայտ, խարազան, մտրակ ձիավարման համար և համանման իրեր

6602000000

Մասեր, զարդարանքներ և պարագաներ 6601 կամ 6602 դիրքերում նշածների համար

6603200000

Մորթիկներ և այլ մասեր թռչունների`փետուրով կամ բմբուլով, փետուր և իրեր դրանցից

6701000000

Ծաղիկ, տերև, պտուղ արհեստական և արտադրանք դրանցից

6702100000

6702900000

Կեղծամ, դնովի մորուք, հոնք և թարթիչ և նման իրեր

6704110000

Հուշարձանի և շինարարության համար մշակած քար (ոչ թերթաքար) և արտադրանք դրանից, հատիկ, և փոշի` (ներառ. թերթաքար) բնական քարից

6802100000

6802210000

6802910000

6802939000

6802999000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Խարամաբամբակ, հանքաբամբակ, վերմիկուլիտ

6806100008

Արտադրանք գիպսից կամ խառնուրդներից գիպսե հիմքով

6809190000

6809900000

Ասբեստային մշակված մանրաթել և արտադրանք դրանից

6812930000

6812999009

Շփական նյութեր և արտադրանք դրանցից

6813200009

Արտադրանք քարից և այլ հանքանյութից

6815109009

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Սալիկներ երեսպատման խեցեգործ` չջնարակած

6907211000

6907219009

6907221000

6907229009

6907239009

6907309001

6907309009

6907401000

6907409009

Ամանեղեն խեցեգործ` տեխնիկական, գյուղատնտեսական նպատակների համար

6909900000

Լվացարան, լողարան և նման սան-տեխնիկական արտադրանք` խեցեգործ

6910100000

6910900000

Ամանեղեն ճաշի, խոհանոցի և այլ տնտեսական արտադրանք` ճենապակուց

6911100000

Ամանեղեն ճաշի, խոհանոցի և այլ տնտեսական արտադրանք` ոչ ճենապակե

6912002100

6912002300

6912002500

6912002900

6912008100

6912008900

Արձանիկ և այլ զարդարանք խեցեգործ

6913901000

6913909800

Այլ խեցեգործ արտադրանք

6914900000

Ապակի ջերմահղկած և ողորկած կամ փայլեցրած մակերեսով, թերթերով

7005102500

7005212500

7005213000

7005218000

Ապակի ճկած, փորագրած, շաղափած, արծնապատ կամ մշակած որևէ այլ եղանակով

7006009000

Ապակի անվտանգ

7007111009

7007198009

7007290000

Հայելի ապակուց

7009100009

7009910000

7009920000

Շիշ, բանկա, ամպուլա և ապակե այլ տարողություն

7010100000

7010200000

7010904100

7010904300

7010904500

7010904700

7010909109

7010909902

7010909909

Ապակե ամանեղեն, իրեր տան հարդարման կամ նման նպատակների

7013289000

7013331900

7013339900

7013371000

7013379100

7013379900

7013419000

7013491000

7013499100

7013499900

7013990000

Ապակե իրեր` ազդանշանասարքերի և օպտիկական տարրեր ապակուց

7014000000

Մամլած կամ ձուլած ապակուց արտադրանք շինարարության համար, ցուցափեղկի ապակի

7016100000

Ամանեղեն ապակե լաբորատոր, հիգիենիկ կամ դեղագործական նպատակների համար

7017100000

Ապակե հուլունք, ոչ բիժուտերիա, ապակե աչք, արձանիկ և այլ նման իրեր, միկրոգնդիկներ

7018101100

7018101900

7018109000

7018901000

7018909000

Ապակեմանրաթել և արտադրանք դրանից

7019390008

7019590000

 

7019900009

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Թանկարժեք (ոչ ադամանդ) և կիսաթանկարժեք քարեր

7103910000

Թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր, արհեստական կամ վերականգնած

7104900008

Ոսկի (ներառյալ պլատինի գալվանական պատվածքով), փոշի

7108120001

Մետաղներ ոչ թանկարժեք, արծաթ կամ ոսկի` պլատինապատ, անմշակ կամ կիսամշակ

7111000000

Ոսկերչական իրեր

7113110000

7113190000

Իրեր ոսկուց կամ արծաթից վարպետների ձեռքի և դրանց մասեր թանկարժեք մետաղից

7114110000

Բիժուտերիա

7117110000

7117900000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Հարթ գլանվածք երկաթից կամ չորակավորած պողպատից <600մմ լայնությամբ

7211140000

7211233000

7211908000

Հարթ գլանվածք երկաթից կամ չորակավորած պողպատից <600մմ լայնությամբ, պատվածքով

7212200000

7212300000

7212503000

Ձողեր տաք գլանված երկաթից կամ չորակավորած պողպատից

7213999000

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Ձողեր այլ երկաթից կամ չորակավորած պողպատից

7215501100

7215501900

7215900000

Անկյունակ, ձևավոր և հատուկ տրամատ երկաթից կամ չորակավորած պողպատից

7216100000

7216210000

7216220000

7216321900

7216401000

7216409000

 

7216501000

7216509900

7216611000

7216619000

7216690000

7216990000

Մետաղալար երկաթից կամ չորակավորած պողպատից

7217109000

7217205000

7217209000

7217304100

7217902000

7217909000

Հարթ գլանվածք կոռոզիակայուն պողպատից, <600մմ լայնությամբ

7220204909

Ձողեր այլ, անկյունակ, ձևավոր և հատուկ տրամատ` կոռոզիակայուն պողպատից, այլ

7222118109

7222309709

7222409000

Մետաղալար կոռոզիակայուն պողպատից

7223001909

Ձողեր այլ, անկյունակ, ձևավոր և հատուկ տրամատ այլ որակավորած պողպատից

7228800000

Մետաղալար այլ որակավորած պողպատից

7229200000

7229909000

Կառուցվածքներ ագուցավոր սև մետաղից, անկյունակ, հատուկ տրամատ եռակցած

7301200000

Խողովակ, փողակ և տրամատ սնամեջ, ձուլաչուգունից

7303009000

Խողովակ, փողակ և տրամատ սնամեջ, անկար սև մետաղից` ոչ ձուլաչուգունից

7304291009

7304312008

7304318009

7304399209

7304410008

7304499309

7304900009

Խողովակ, փողակ և տրամատ սնամեջ այլ, սև մետաղից

7306191000

7306301100

7306301909

7306304109

7306304909

7306307209

7306308000

7306402009

 

7306408008

7306508009

7306611009

7306619209

7306619909

7306699009

7306900009

Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, սև մետաղից

7307119000

7307191000

7307199000

7307221000

7307229000

7307231000

7307239000

7307291008

7307298009

7307910000

7307921000

7307929000

7307931100

7307991000

7307998009

Մետաղակոնստրուկցիա և դրանց մասեր սև մետաղից

7308100000

7308200000

7308300000

7308400009

7308905100

7308905900

7308909809

7309001000

7309003000

Ամբար, ցիստեռն, բաք և նման տարողություն` >300լ, սև մետաղից

7309005900

7309009000

Ցիստեռն, տակառ, արկղ և նման տարողություն` <=300լ, սև մետաղից

7310100000

7310211109

7310211901

7310211909

7310291000

7310299000

Տարողություն սեղմած կամ հեղուկ գազի` սև մետաղից

7311001100

7311001300

7311001900

7311003000

7311009100

 

7311009900

Ոլորած լար, կառան, ճոպան, առասան և նման արտադրանք սև մետաղից

7312102009

7312104909

7312106109

7312106909

7312108101

7312108108

7312108308

7312109809

7312900009

Մետաղագործվածք, վանդակաճաղ, ցանց` սև մետաղից

7314140000

7314190000

7314209000

7314310000

7314390000

7314410000

7314490000

7314500000

Շղթաներ և դրանց մասեր, սև մետաղից

7315111009

7315119000

7315120000

7315810000

7315820000

7315890000

7315900000

Մեխ, ամրակ, բռնակ և նման իրեր, սև մետաղից

7317002000   

7317008001

7317008009

Պտուտակ, հեղույսներ, մանեկ, գամ և նման իրեր, սև մետաղից

7318129000

7318130000

7318141000

7318149100

7318149900

 

7318190009

7318210009

7318220009

7318230009

7318240009

7318290009

Ասեղ, շյուղ, հելուն գործելու, բիզ, և նման իրեր ձեռքի աշխատանքի, սև մետաղից

7319400000

7319901000

7319909000

Զսպանակ, զսպակ և թերթեր դրանց համար, սև մետաղից

7320101100

7320101900

7320109000

7320202009

7320208102

7320208108

7320208908

7320901000

7320909008

Վառարան ջեռուցման, ջեռուցման-եփման և ուտելիք պատրաստելու, սև մետաղից

7321111000

7321119000

7321190000

7321810000

7321890000

Ռադիատոր` կենտրոնական ջեռուցման, ոչ էլեկտրական և դրանց մասեր, սև մետաղից

7322110000

7322190000

7322900009

Իրեր ճաշի, խոհանոցի կամ այլ կենցաղային կարիքների համար և դրանց մասեր, սև մետաղից

7323100000

7323910000

7323920000

7323930000

7323940000

7323990000

Սարքավորում սան-տեխնիկական և դրանց մասեր, սև մետաղից

7324100009

7324900009

Արտադրանք ձուլածո այլ` սև մետաղից

7325100000

 

7325991000

7325999009

Այլ արտադրանք սև մետաղից

7326191000

7326199009

7326200002

7326903000

7326905000

7326906000

7326909209

7326909409

7326909600

7326909804

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Սալ, թերթ, ժապավեն ալյումինե, >0.2մմ հաստությամբ

7606111000

7606119100

7606119900

7606122001

7606122009

7606129209

7606129309

Նրբաթիթեղ ալյումինե, <=0.2մմ հաստությամբ (չհաշված հիմքը)

7607111109

7607111909

7607119000

7607191000

7607199001

7607199009

7607201000

7607209000

Խողովակ և փողակ ալյումինե

7608100009

7608202009

7608208108

7608208907

Կցամասեր ալյումինե խողովակի կամ փողակի

7609000000

Մետաղակոնստրուկցիա ալյումինե և դրանց մասեր

 

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Ալյումինե իրեր ճաշի, խոհանոցի, սարք սան-տեխնիկական և դրանց մասեր

7615101000

7615108009

 

7615200000

Այլ արտադրանք ալյումինից

7616100000

7616910000

7616991003

7616991008

7616999008

Այլ արտադրանք ցինկե

7907000009

Ձեռքի գործիքներ գյուղա-, անտառտնտեսության, այգեգործության մեջ օգտագործվող

8201100000

8201300000

8201400000

8201500000

8201900001

8201900009

Սղոց ձեռքի, սղոցաշեղբ տարբեր տեսակի

8202100000

8202200000

8202310000

8202390000

8202992000

8202998000

Խարտոց, աքցան, ունելի, մկրատ մետաղ կտրելու և նման ձեռքի գործիք

8203100000

8203300000

8203400000

Ձեռքի մանեկային դարձակ, փոխովի գլխիկ դարձակի

8204110000

8204120000

8204200000

Ձեռքի գործիք այլ տեղում չնշած, զոդալամպ, պրկիչ, սեղմակ և նման իրեր` ոչ հաստոցի

8205100000

8205200000

8205400000

8205510090

8205591000

8205909000

Երկու կամ ավելի գործիք 8202-8205 դիրքերում նշած, հավաքածուներով

8206000000

Ձեռքի փոխովի գործիք հաստոցի, մետաղի մամլման, հող հորատելու

8207191000

8207199001

8207199009

8207301000   

8207409000

8207501000

 

8207506000

8207509000

8207709000

8207901000

8207903000

8207909900

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Թիթեղ, սրոցաքար, ծայրապանակ և նման իրեր գործիքի համար, մետաղակերամիկայից

8209008000

Սարքեր ձեռքի մեխանիկական <=10կգ, սննդի կամ ըմպելիքի պատրաստման

8210000000

Դանակներ

8211100000

8211910001

8211910009

8211920000

8211930000

8211940000

Ածելիներ և սայրեր դրանց համար

8212101000

Մկրատներ և սայրեր դրանց համար

 

Այլ կտրող իրեր (մազի, թղթի, մսագործի), մանիկյուրի կամ պեդիկյուրի հավաքածու և գործիքներ

8214100000

8214900000

Գդալ, պատառաքաղ, շերեփ, քափգիր, դանակ` ձկան, կարագի և նման խոհանոցային կամ ճաշի սպասքեր

8215103000

8215108000

8215201000

8215991000

8215999000

Կողպեք, մղլակ, բանալի ոչ թանկարժեք մետաղից

8301100000

8301200009

8301300000

8301401100

8301700000

Ոչ թանկարժեք մետաղից ամրակապ, բարձակ, կախիչ գլխարկի

8302200000

8302300009

 

   

8302420000

8302500000

8302600009

Չհրկիզվող պահարան ոչ թանկարժեք մետաղից

8303004000

Պահարան դոսյեի, քարտարանի, արկղ թղթի, գրչի և տակդիր թղթի, կնիքի ոչ թանկարժեք մետաղից

8304000000

Ամրան արագակարի, գրասենյակային սեղմիչ, ամրակ և այլ իրեր ոչ թանկարժեք մետաղից

8305200000

8305900000

Զանգ, գոնգ և նման իրեր ոչ էլեկտրական, արձանիկ և այլ զարդ, հայելի ոչ թանկարժեք մետաղից

8306100000

8306290009

Ճկուն խողովակ ոչ թանկարժեք մետաղից, կցամասերով կամ առանց դրանց

8307100009

8307900009

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

Աղյուսակիկ ցուցիչով, հասցեով և այլ խորհրդանիշ ոչ թանկարժեք մետաղից

8310000000

Լար, ձող, խողովակ, շերտ, էլեկտրոդ և նման իրեր ոչ թանկարժեք մետաղից կամ մետաղի կարբիդից

8311100009

8311200000

8311300000

8311900000

Շոգեկաթսա` ոչ կենտրոնական ջեռուցման, ջրակաթսա շոգեգերտաքացուցիչով

8402191009

8402199009

8402200009

Կաթսա` կենտրոնական ջեռուցման, ոչ 8402 դիրքի

8403101000

8403109000

8403909000

Գազագեներատոր, գեներատոր ացետիլենային

8405100009

8405900000

Տուրբին ջրային շոգու և այլ շոգետուրբին

8406909000

Ներքին այրման շարժիչ կայծային բռնկումով

8407343009

Ներքին այրման մխոցային շարժիչ սեղմումային բոցավառմամբ

8408203109

 

8408205108

8408205508

8408902709

Մասեր, ներքին այրման շարժիչների համար

8409910008

8409990009

Շարժիչներ և ուժային կայանքներ այլ

8412212009

8412218008

8412292009

8412390009

8412808009

8412904008

8412908009

Պոմպ, վերհան` հեղուկի

8413190000

8413200000

8413302008

8413308008

8413400000

8413502000

8413504000

8413506100

8413506900

8413508000

8413602000

8413603100

8413603900

8413606100

8413608000

8413702100

8413702900

8413703000

8413704500

8413705900

8413708100

8413810000

8413820099

Պոմպ, կոմպրեսոր և օդափոխիչ

8414102500

8414108900

8414208000

8414302005

8414308107

8414308109

 

8414308909

8414401000

8414409000

8414510000

8414592000

8414594000

8414600001

8414600009

8414801100

8414801900

8414802200

8414805100

8414807800

Կայանք օդի որակավորման, օդաորակավորիչ

8415109000

8415200009

8415820000

8415830000

8415900009

Բոցամուղ հեղուկ, կարծր վառելիքի կամ գազի, հնոց մեխանիկական

8416109000

8416201000

8416202000

8416208000

8416900000

Վառարան և խուց արդյունաբերական կամ լաբորատոր, ներառյալ աղբայրիչ` ոչ էլեկտրական

8417100000

8417209000

8417807000

Սառնարան, սառցարան և այլ պաղեցնող սարքավորում էլեկտրական կամ այլ տեսակի, ջերմային պոմպ

8418102001

8418102008

8418108001

8418219100

8418290000

8418302001

8418308001

8418308008

8418402001

8418402008

8418408001

8418408008

8418501100

8418501900

8418509001  

Մեքենա արդյունաբերական կամ լաբորատոր նյութի մշակման, ջրատաքացուցիչ ոչ իներցիոն, ոչ էլեկտրական

8419110000

8419190000

8419390009

8419500000

8419812000

8419818000

8419891000

8419899890

8419908509

Գլոցիչ կամ այլ գլանիկավոր մեքենա, ոչ մետաղ կամ ապակի մշակող

8420108000

8420918000

Ցենտրիֆուգա, կենտրոնախույս չորանոց, զտիչ սարք հեղուկի կամ գազի

8421192009

8421197009

8421220000

8421230000

8421290009

8421310000

Մեքենա աման, շիշ լվացող կամ չորացնող, լցնող, փակող, պիտակավորող, սարք` ծրարման, ըմպելիք գազավորելու

8422110000

8422190000

8422200009

8422300008

8422400008

8422909000

Կշեռք, մանրակշռաքար

8423101000

8423109000

8423819000

8423829000

8423890000

8423900009

Մեխանիկական սարք հեղուկ կամ փոշենյութ նետելու, ցողելու կամ փոշեցրելու, կրակմարիչ

8424100000

8424200000

8424300100

 

8424300800

8424301000

8424309000

8424419000

8424491000  

8424499900

8424821000

8424829100

8424890001

8424890009  

Բազմաճախարակ ամբարձիչ և վերհան, կարապիկ, կաբեստան, դոմկրատ

8425190009

8425310000

8425410000

8425420000

8425490000

Ավտոբեռնիչ եղանիկային բռնիչով, այլ բեռնիչ` վերհան կամ բեռնիչբեռնաթափիչ սարքավորումով

8427201100

8427900009

8428102001

Մեքենա և սարք` բարձրացնելու, տեղափոխելու, բեռնելու կամ բեռնաթափելու, այլ

8428102002

8428320000

8428330000

8428392000

8428399009

8428909000

Բուլդոզեր, գրեյդեր, էքսկավատոր, տոփանիչ մեքենա և ճանապարհային գլդոն, ինքնագնաց

8429403000

8429519900

8429521001

8429590000

Այլ մեքենա և մեխանիզմ տեղափոխման, համահարթման, մշակման, փորելու կամ հորատելու բնահող, ձյունամաքրիչ

8430490009

8430610000

8430690008

Մասեր, 8425-8430 դիրքերի սարքավորումների համար

8431100000

8431200000

8431310000

8431390000

8431410000

8431430000

8431492000

8431498000

8431498009

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 29.04.21 N 674-Ն

 

Մեքենա սերմ, հացահատիկ կամ չոր լոբազգի մաքրելու, տեսակավորելու, սարքավորում ալրաղացային արդյունաբերության

8437100000

8437800000

8437900000

Սարքավորում սննդամթերքի կամ ըմպելիքի արդյունաբերական պատրաստման, այլ տեղում չնշած

8438101000

8438500000

8438600000

8438801000

8438809900

8438900000

Սարքավորում կազմարարական, ներառյալ մեքենաներ գրքի բլոկներ կարելու

8440102000

8440103000

8440109000

Այլ սարքավորում թղթե զանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից իրերի արտադրության, ներառյալ բոլոր տեսակի կտրող մեքենաներ

8441300000

8441800000

 

8441901000

8441909000

Մեքենա, ապարատուրա տպագրական ձևերի պատրաստման, թիթեղ, գլան, վիմագրական քար տպագրության համար

8442508000

Տպագրական սարքավորում, այլ տպիչ, պատճենահան և ֆաքսիմիլային ապարատ, դրանց մասեր

8443160000

8443321009

8443399009

8443919900

8443999000

Մեքենա մանածագործ թելերի նախապատրաստման համար, բոժոժակծկիչ կամ կծկիչ

8445110000

8445190009

8445400009

Մեքենա տրիկոտաժային, գործող-եզրակարող և նրբաթաղիքային

8447110009

8447208000

Սարքավորում օժանդակ, մասեր

8448390000

8448519000

8448590000

Մեքենաներ լվացքի

8450111100

8450119000

8450190000

8450200000

Սարքավորում լվալու, արդուկման, ներկման, մշակման, մանվածքի, նյութերի ծածկապատման, մանածագործ գործվածքի կծկման, կտրման, ծակման

8451100000

8451210009  

8451400002  

8451808009

Մեքենա կարի, կահույք` հատուկ կարի մեքենայի, ասեղ կարի մեքենայի

8452101900

8452210000

8452290000

8452900001

Սարքավորում մորթու կամ կաշվի նախապատրաստման կամ կաշվից կամ մորթուց կոշիկ կամ այլ իրեր պատրաստելու, ոչ կարի մեքենա

8453100000

8453200000

8453800000  

Կոնվերտեր, ձուլաշերեփ, կոճղակաղապար, ձուլամեքենա` օգտագործվող մետալուրգիայում

8454309004

8454309009

8454900000

Հաստոցներ գլանման և գլաններ դրանց համար

8455900000

Հաստոց նյութի մշակման` լազերային կամ այլ լուսակամ ֆոտոճառագայթի և այլ պրոցեսների օգնությամբ նյութի հեռացման եղանակով

8456110000

Հաստոց խառատային մետաղակտրիչ

8458990009

Հաստոց մետաղահատ` գայլիկոնման, ներտաշման, ֆրեզերման, կտրման համար

8459290000

Հաստոց քերթիչ-հղկիչ, սրող, հոնինգման և մետաղի, մետաղակերամիկայի մշակման այլ գործողությունների

8460231009

8460298009

8460909009

Հաստոց ռանդման, թործային, միջաձիգ, ատամնամշակման, սղոցող և այլ` մետաղի, մետաղակերամիկայի մշակման

8461501909

8461509009

Հաստոց մետաղի մշակման` դրոշմումով, կռումով, կորացման, կտրող, փորիչ, մամլիչ մետաղի մշակման

8462109000

8462291000

8462299100

8462299800

8462391000

8462399100

8462411001

8462998002

8462998009

Հաստոց այլ` մետաղի կամ մետաղակերամիկայի մշակման` ոչ նյութի հեռացմամբ

8463101000

8463300000

Հաստոց քարի, կերամիկայի, բետոնի, ասբոցեմենտի կամ նման նյութերի կամ ապակու սառը մշակման

8464100000

8464201900

8464900000

Հաստոց փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի կամ նման պինդ նյութերի մշակման

8465109000

8465919000

8465930000

8465950000

8465960000

8465990000

Մասեր, 8456-8465 դիրքերի սարքավորման համար

8466209800

8466919500

8466937000

8466940000

Գործիքներ ձեռքի օդաճնշման, հիդրավլիկ կամ ներկառուցված շարժիչով

8467111000

8467119000

8467190000

8467211000

8467219900

8467223000

8467229000

8467295100

8467295900

8467298501

8467298509

8467810000

8467990001  

Սարքավորում զոդման, հատման` ոչ 8515 դիրքում նշած, ապարատ` մակերեսային ջերմամշակման, գազով աշխատող

8468100000

Հաշվիչ, հաշվապահական, փոստային դրոշմանշիչ, տոմսային և այլ նման մեքենա հաշվիչ սարքով, դրամարկղային ապարատ

8470100000

8470290000

Համակարգիչներ և դրանց բլոկներ

8471705000

8471800000

Մասեր և պարագաներ, 8469-8472 դիրքերի մեքենաների համար

8473308000

Սարք բնահող, հանքաքար, այլ պինդ հանքանյութ լվալու, աղալու, խառնելու, պինդ հանքավառելանյութ, կերամիկ բաղադրություն, ցեմենտ, գիպսանյութ ագլոմերացնելու, կաղապարելու, ձուլելու

8474100000

8474200009

8474310009

8474809080

 

8474901000

8474909000

Սարքավորում ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման կամ այս նյութերից ապրանք արտադրելու

8477200000

8477300000

8477400000

8477801900

8477809100

8477809500

8477908000

Մեքենաներ և մեխանիկական սարքեր` անհատական ֆունկցիաներ ունեցող, տվյալ խմբում այլ տեղում չնշած

8479100000

8479309000

8479400000

8479600000

8479810000

8479820000  

8479902000

8479908000

Ձուլման տակդիր, ձուլամոդել, կաղապար մետաղի, ապակու, հանքանյութի, ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման

8480410000

8480490000

8480600000

8480790000

Ծորակ, կափույր և նման ամրան խողովակատարի, կաթսայի, ջրամբարի կամ նման տարողության համար

8481100500

8481101908

8481109908

8481201009

8481209009

8481309108

8481309908

8481401000

8481801100

8481801900

8481803100

8481803900

8481804000

8481805100

8481806100

 

8481806390

8481806900

8481807399

8481807900

8481808120

8481808508

8481809907

8481900000

Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր

8482101009

8482109008

8482200009

8482300009

8482400009

8482500009

8482800009

8482919000

Լիսեռ, առանցքակալ, ատամնավոր, փոխանցման տուփ, թափանիվ, փոկանիվ, օղագոտի

8483102108

8483102509

8483102909

8483105000

8483200000

8483303209

8483303809

8483308007

8483403009

8483405900

8483409000

8483502000

8483508000

8483602000

8483902009

8483908100

8483908909

Միջադիր և նման խտվածք թերթավոր մետաղից այլ նյութի հետ համակցված, մեխանիկական խտարար

8484100009

8484200000

8484900000

Սարքավորման մասեր, որոնք չունեն էլեկտրական միացություն, մեկուսիչ, կոճ, հաղորդալար և այլ նման դետալներ

8487909000

Շարժիչ և գեներատոր էլեկտրական

8501101009

8501109100

 

8501109300

8501109900

8501200009

8501310000

8501320002

8501320009

8501340000

8501402004

8501510001

8501510009

8501522001

8501522009

8501523000

Էլեկտրագեներատորային կայանք և էլեկտրական փոխարկիչ

8502118000

8502132000

8502134000

8502204000

Մասեր, 8501 կամ 8502 դիրքերի մեքենաների

8503009100

8503009900

Հոսանքափոխարկիչ էլեկտրական, կոճ ինդուկտիվության և դրոսել

8504102000

8504230009

8504312109

8504318007

8504405500

8504408200

8504408800

8504909100

Էլեկտրամագնիս, հաստատուն մագնիս և մագնիսացվող արտադրանք

8505110000

8505199000

8505200000

8505902009

Կուտակիչներ էլեկտրական, ներառյալ զտիչներ դրանց համար

8507102003

8507202000

8507208001

8507903000

8507908000

Փոշեծծիչներ

8508110000

8508190001

 

8508190009

8508600000

Էլեկտրատեխնիկական կենցաղային սարքեր

8509400000

8509800000

Էլեկտրաածելի, մեքենա մազ կտրելու

8510200000

Էլեկտրասարքավորում ներքին այրման շարժիչի վառման կամ գործարկման

8511100009

8511200008

8511300002

8511300008

8511400001

8511400008

8511500001

8511500008

8511800008

8511900001

8511900009

Սարքավորում Էլեկտրալուսավորման կամ ազդանշանային, ապակեմաքրիչ, հակա -սառցապատիչ, -քրտնապատիչ

8512200009

8512301009

8512309009

8512400009

8512909009

Լապտեր դյուրակիր էլեկտրական

8513100000

Վառարան և խուց արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական

8514101000

8514108000

8514300000

Ապարատ զոդման` էլեկտրական, լազերային և այլ գործողությունների միջոցով

8515110000

8515210000

8515290009

8515310000

8515391800

8515399000

8515801000

8515809000

8515900000

Էլեկտրական ջեռուցիչ, էլեկտրասարք տարածքի և բնահողի տաքացման, այլ կենցաղային էլեկտրատաքացնող սարքեր

8516101100

8516108000

8516299100

8516299900

8516310009

 

8516320000

8516400000

8516500000

8516601010

8516601090

8516605000

8516607000

8516608000

8516609000

8516710000

8516720000

8516792000

8516797000

8516802002

8516802009

8516808000

Հեռախոսային ապարատ բջջային ցանցի կամ այլ կապի, այլ սարք ձայնի, պատկերի կամ այլ տվյալի ընդունման կամ հաղորդման

8517180000

8517610008

8517620009

8517709009

Խոսափող, բարձրախոս, ընկալուչ, հեռախոս գլխամասի, էլեկտրաուժեղարար ձայնի հաճախականության

8518309500

Սարքավորում ձայնա -գրող կամ -վերարտադրող

8519814500

Սկավառակ, "ինտելեկտուալ քարտ" և այլ կրիչներ ձայնի կամ այլ երևույթի գրառման

8523495900

8523511000

Հաղորդող ապարատուրա ռադիո կամ հեռուստահաղորդումների, հեռուստատեսային, թվային խցիկներ և ձայնագրող տեսախցիկներ

8525801900

8525809909

Մոնիտոր և պրոյեկտոր, ընդունիչ սարքավորում հեռուստատեսային կապի

8528521000

8528722001

8528724000

Մասեր և պարագաներ 8525-8528 դիրքերի ապարատուրայի համար

8529101100

8529906509

8529909202

8529909209

Էլեկտրասարք ազդանշանային` ապահովող շարժման անվտանգությունը փոխադրամիջոցների

8530800000

Էլեկտրասարքեր ձայնային կամ տեսողական ազդանշանային

8531103000

8531109500

8531202000

8531204000

8531809500

8531908500

Էլեկտրական կոնդենսատոր, մասեր

8532250000

8532290000

8532300000

8532900000

Դիմադրություն էլեկտրական

8533100000

8533390000

8533409000

Ապարատուրա Էլեկտրական` կոմուտացիայի կամ շղթայի պաշտպանության <= 1000 Վ լարման դեպքում, միացուցիչ օպտիկ. մանրաթելի, քուղերի կամ կաբելի համար

8536101000

8536105000

8536109000

8536201008

8536209008

8536301000

8536411000

8536419000

8536490000

8536500500

8536500700

8536501509

8536501907

8536611000

8536619000

8536691000

8536699008

8536900100

8536901000

8536908500

Պուլտ, բարձակ, սեղան, բաշխիչ վահան և այլ հիմք էլեկտրական ապարատի համար

8537101000

Մասեր 8535, 8536 կամ 8537 դիրքերի ապարատուրայի համար

8538100000

8538909100

8538909909

Լամպեր շիկացման էլեկտրական կամ գազապարպման, ուլտրամանուշակագույն կամ ինֆրակարմիր, աղեղային

8539213009

 

8539219200

8539293009

8539299800

8539311000

8539329000

8539909000

Դիոդ, տրանզիստոր և նման կիսահաղորդիչ սարք, լուսազգայուն կիսահաղորդիչ սարք, պյեզոէլեկտրական բյուրեղ

8541401001

8541401009

8541409000

Սխեմաներ էլեկտրոնային ինտեգրալ

8542311009

Մեքենա էլեկտրական և ապարատուրա, անհատական ֆունկցիաներ ունեցող

8543300000

8543706000

8543709000

Հաղորդալար մեկուսացված, կաբել և այլ մեկուսացված էլեկտրական հաղորդիչ, կաբել թելքաօպտիկ

8544111000

8544119000

8544200000

8544300007

8544421000

8544492000

8544499101

8544499108

8544499309

8544499900

8544601000

8544609009

8544700000

Ածխային Էլեկտրոդ, խոզանակ, ածուխ լամպի, մարտկոցի և այլ արտադրանք ածխածնից

8545200000

Մեկուսիչներ էլեկտրական` ցանկացած նյութերից

8546901000

Ամրան մեկուսիչ` էլեկտրական սարքավորման` մեկուսիչ նյութերից, մեկուսիչ կցամասեր

8547200009

8547900000

Գծային սարքեր երկաթուղու և տրամվայի գծերի, մեխանիկական ազդանշանային սարք

8608000009

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

(պարբերությունը հանվել է 04.02.21 N 140-Ն)

Թափքեր` 8701-8705 դիրքերի շարժիչային փոխադրամիջոցների

8707909009

Մաս և սարքավորում 8701-8705 դիրքերի շարժիչային փոխադրամիջոցների

8708109009

8708219009

8708299009

8708301000

8708309109

8708309909

8708405009

8708409109

8708409909

8708503509

 

8708505509

8708509109

8708509909

8708705009

8708709109

8708709909

8708803502

8708803509

8708805509

8708809109

8708809909

8708913509

8708919909

8708923509

8708929909

8708939009

8708943509

8708949109

8708949909

8708959909

8708999309

8708999709

Հեծանիվներ առանց շարժիչի

8712003000

Մասեր և սարքավորում 8711-8713 դիրքերի փոխադրամիջոցների

8714101000

Սայլակներ մանկական և դրանց մասեր

8715001000

Կցանքներ և կիսակցանքներ, դրանց մասեր

8716393001  

8716398003

8716398005

8716398006

8716398008   

8716800000

8716901000

8716905000

8716909000

Լողուն կոնստրուկցիաներ այլ

8907900009

Մանրաթել օպտիկ և քուղ մանրաթելա-օպտիկ, ոսպնյակ և այլ օպտիկ տարր

9001900009

Շրջանակ և ամրան ակնոցների և նման օպտիկ սարքերի, դրանց մասեր

9003110000

Ակնոցներ և նման օպտիկ սարքեր` ճշտող, պաշտպանիչ կամ այլ

9004109100

9004901000

9004909000

Սարք և գործիք տեղագրական, օվկիանոսագրական, օդերևութաբանական և այլ, հեռաչափեր

9015809300

Գործիքներ գծագրական, նշման, մաթեմատիկական հաշվարկի, ձեռքի` գծաչափման

9017201000

9017203900

9017300000

9017801000

9017809000

Սարքեր և հարմարանքներ` կիրառվող բժշկության մեջ

9018311009

9018321000

9018390000

9018499000

9018905001

9018905009

9018908409

Ապարատուրա՝ մեխանաթերապիայի, մասնագիտական պիտանիության հոգեբանական ստուգման, թերապևտիկ շնչառական

9019200000

Հարմարանք՝ օրթոպեդիկ, մարմնի մասեր` արհեստական

9021101000

9021211000

9021391000

9021909009

Մեքենա և սարք՝ նյութի կարծրության, առաձգականության կամ այլ մեխանիկական հատկություն փորձարկելու

9024101100

9024801900

9024809000

9024900000

Խտաչափ, ջերմաչափ, հրաչափ, բարոմետր, խոնավաչափ, ջերմաչափ

9025118000

9025192000

9025198009

9025804000

9025808000

9025900008

Սարք և ապարատուրա հեղուկի կամ գազի ծախսման, մակարդակի կամ այլ փոփոխական բնութագրի չափման

9026102900

9026108100

9026108900

9026202000

9026204000

9026208000

9026802000

9026808000

 

9026900000

Սարք և ապարատուրա ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի, միկրոտոմեր

9027101000

9027109000

9027801700

9027809900

9027905000

Հաշվիչ հեղուկի, գազի կամ էլեկտրաէներգիայի

9028200000

9028301100

Արագաչափ, քայլաչափ, պտուտաչափ և համանման սարքեր, ստրոբոսկոպ

9029100009

9029203109

9029203809

9029900009

Օսցիլոսկոպ, այլ սարք և ապարատուրա՝ էլեկտրական մեծության չափման, հսկման, ռենտգեն կամ այլ ճառագայթման հայտնաբերման կամ չափման

9030310000

9030331000

9030339900

Չափիչ կամ հսկիչ սարքեր, այլ, պրոֆիլային պրոյեկտորներ

9031100000

9031803400

9031803800

9031809100

9031809800

Սարքեր և ապարատուրա ավտոմատ կարգավորման կամ ղեկավարման

9032102000

9032200000

9032810000

9032890000

9032900000

Մասեր և պարագաներ, 90 խմբի համար

9033000000

Ժամացույց` իր վրա կամ հետ` կրելու, թանկարժեք մետաղից կամ մետաղից` երեսապատ թանկարժեք մետաղով

9101110000

9101910000

Ժամացույց` իր վրա կամ հետ` կրելու, ոչ 9101 դիրքում նշած

9102110000

9102120000

9102190000

9102910000

9102990000

Ժամացույցներ` չկրելու իր վրա կամ հետ, այլ

9105110000

9105210000

9105290000

9105910000

9105990000

Ապարատուրա օրվա ժամանակը գրանցելու

9106900000

Ժամանակային անջատիչ ժամացույցային մեխանիզմով

 

Գործիքներ երաժշտական լարային այլ

9202109000

9202903000

Գործիքներ երաժշտական հարվածային այլ

9206000000

Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների

9209300000

9209920000

9209997000

Հրացան և ատրճանակ

9302000000

Զենք հրազենային այլ և նման սարք

9303201000

9303209500

9303300000

Զենք այլ

9304000000

Մասեր և պարագաներ 9301-9304 դիրքերի արտադրատեսակների

9305200001

Ռումբ, հրթիռ և նման միջոց մարտական գործողության, դրանց մասեր, փամփուշտ, այլ զինամթերք

9306210000

9306290000

9306309000

Կահույք նստելու և դրանց մասեր

9401200009

9401300001

9401300009

9401400000

9401530000

9401590000

9401610000

9401690000

9401710009

9401790009

9401800001

9401800009

9401903000

9401908009

Կահույք բժշկական, վարսավիրի, մասեր նշած իրերի

9402100009

9402900000

Կահույք այլ և դրանց մասեր

9403105809

9403109100

9403109809

9403202009

9403208009

9403301100

 

9403301900

9403309100

9403309900

9403401000

9403409000

9403500001

9403500009

9403601001

9403601009

9403603000

9403609001

9403609009

9403700002

9403700003

9403700008

9403890000

9403901000

9403903000

9403909000

Հիմքեր ներքնակի, պարագաներ անկողնու

9404100000

9404291000

9404299000

9404901000

9404909000

Լուսավորման ջահ, լամպ, լուսարձակ, մասեր

9405102109

9405104005

9405104006

9405104007

9405105008

9405109109

9405109803

9405109807

9405204003

9405204005

9405209109

9405209902

9405209908

9405401002

9405401008

9405403109

9405403902

9405403908

9405409509

9405409902

9405409903

9405409909

9405500000

 

9405602002

9405608008

9405911000

9405919009

9405920008

9405990008

Հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաներ

9406109000

9406901000

9406903100

9406909009

Եռանիվ հեծանիվ և նման անվավոր խաղալիք, սայլակ` տիկնիկի, տիկնիկ, այլ խաղալիքներ

9503001001

9503002100

9503003500

9503004100

9503004900

9503006900

9503007500

9503009500

9503009909

Ապրանքներ զվարճալիքների համար, սեղանի կամ սենյակային խաղեր

9504200009

9504400000

9504908009

Իրեր տոնի, դիմակահանդեսի կամ այլ իրեր զվարճալիքների համար

9505900000

Գույք և սարքավորում զբաղվելու ընդհանուր ֆիզկուլտուրայով, մարմնամարզությամբ, այլ սպորտի տեսակով, ջրավազան

9506290000

9506911000

9506919000

9506999000

Կարթեր ձկնորսական և այլ պիտույք, խայծ թռչունի տեսքով և այլ իրեր որսի կամ հրաձգության

9507100000

9507300000

9507900000

Կարուսել, հրաձգարան և այլ ատրակցիոն, շրջիկ կրկես, գազանանոց, թատրոն

9508900000

Մշակած նյութ բուսական կամ հանքային ծագման` փորագրության

համար պիտանի և իրեր դրանից

9602000001

Ավել, խոզանակներ, բարձիկ կամ գլան ներկելու

9603100000

9603210000

9603293000

9603298000

9603301000

9603309000

9603401000

9603409000

 

9603901000

9603909100

9603909900

Մաղեր և քարամաղեր ձեռքի

9604000000

Հավաքածու ճանապարհորդային` անձնական հիգիենայի, կարի, հագուստի կամ կոշիկի մաքրման

9605000000

Կոճակներ

9606220000

9606300000

«Կայծակ» ճարմանդներ և դրանց մասեր

9607201000

9607209000

Գրիչներ, մատիտ զսպանակով, բռնիչ գրչի, մատիտի, մասեր

9608101000

9608109900

9608200000

9608500000

9608600000

9608910000

9608990001

9608990009

Մատիտներ, գրիֆելներ մատիտի, կավիճ

9609101000

9609109000

9609909000

Քարատախտակներ գրելու կամ նկարելու

9610000000

Դրոշմակներ, համարացույցեր և նման հարմարանքներ` ձեռքի աշխատանքի, դակիչ, գրաշարային դազգահ ձեռքի

9611000000

Ժապավեն գրամեքենայի կամ նման ժապավեններ, բարձիկ դրոշմակային

9612101000

Ծխա -մորճեր, -փողեր սիգարների կամ սիգարետների համար և

դրանց մասեր

9614009000

Սանրեր` մազերի, բռնիչներ, սեղմակ գանգրացման, բիգուդի և նման իրեր, դրանց մասեր

9615110000

9615190000

9615900000

Հեղուկացիր հոտավետ և նման հիգիենիկ հեղուկացիր, աղվափնջիկ և

խծուծ` հարդարման քսուկի

9616109000

Թերմոսներ և վակուումային անոթներ այլ, դրանց մասեր

9617000001

Մանեկեն՝ դերձակի և այլ նման իրեր, մանեկեն` ցուցափեղկերի ձևավորման համար

9618000000

Կանանց հիգիենիկ միջադիրներ և խծուծներ, մանկական խանձարուրներ և նման արտադրանք տարբեր նյութերից

9619005001

9619005009

9619007109

 

9619008109

9619008909

Մոնո-հենարաններ, երկոտանի, եռոտանի և նմանատիպ իրեր

9620000004

9620000005

9620000009

(հավելվածը փոփ., խմբ., լրաց. 04.02.21 N 140-Ն, փոփ. 29.04.21 N 674-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 21 հոկտեմբերի 2020 թվական: