Համարը 
N 25-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.04.19-2021.05.02 Պաշտոնական հրապարակման օրը 30.04.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
26.04.2021
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.04.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.05.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

26 ապրիլի 2021 թ.

N 25-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 10-րդ մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

1. Հաստատել`

1) հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հիվանդության պատմագրի ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2) հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի ամբուլատոր բժշկական քարտի ձևը` համաձայն հավելված 2-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված N 1

Առողջապահության նախարարի 2021 թ.

ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ

 

N
             
 

           

 

Անուն

                         
 

Հայրանուն

                         

Բաժանմունք

 

Բաժանմունք

 

Ազգանուն

                                     

 

Ընդունվել է
   
   

2

0

   
Դուրս է գրվել
   
   

2

0

   

 

Եզրակացություն, ՀԴ ծածկագիր
           

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

Անուն__________________Հայրանուն_________________________Ազգանուն_______________________________

Ծննդյան ամսաթիվ —— ,ամիս ————,թվական————:

Ազգությունը ———, Քաղաքացիությունը—————————, Մայրենի կամ հասկանալի լեզուն․

հայերեն——,այլ————————————————————————:

Անձ հաստատող փաստաթուղթ․ չունի——, ունի, բայց հասանելի չէ ——:

Անձնագիր/ն/ք N__________________, տրված ——— կողմից ——,ամսաթիվ ——,ամիս ————թվական

Անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ———————————————————————————————

Հաշվառման հասցեն_______________________________________________________________________

Բնակության վայրը _______________________________________________________________________

Հաշմանդամության խումբ. չունի——, I, II, III, այլ———, հայտնի չէ———:

Կրթություն. օժանդակ դպրոց——, միջնակարգ——, միջին մասնագիտական——, բարձրագույն——

Մասնագիտություն. ունի——--------------------------------------------------------------------, չունի —------:

Ընտանեկան կարգավիճակ. ամուսնացած է——, ամուսնալուծված է——, ամուսնացած չէ——, ամուրի (այրի) է——

Գործունակություն. գործունակ է——, անգործունակ է ճանաչված——, երբվանից—————————————, հայտնի չէ_____:

Կոնտակտային անձ. չունի_______, ունի______,հայտնի չէ______

Անուն__________Հայրանուն__________Ազգանուն________________, հեռ.____________________, էլ. փոստ___________________

Օրինական ներկայացուցիչ. չունի_______, ունի______,հայտնի չէ______

Անուն__________Հայրանուն__________Ազգանուն_________________, հեռ.____________________, էլ. փոստ___________________

Անձնական հեռախոսահամարներ. բջջային (__) ——————, քաղաքային (__) ——————

Անձնական էլեկտրոնային հասցե. չունի——, եթե ունի՝———————————————————————

 

2. ՆԵՐԿԱ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ընդունվել է ———,ժամ ——,ամսաթիվ ——, ամիս ————թվական

Ընդունվել է որպես. սուր——, խնամք——, փորձաքննություն——, հետազոտություն——, հարկադիր բուժում________, անվտանգության միջոց__________:

Ընդունվել է. հոժարակամ——, ոչ հոժարակամ——:

Ուղեգրող. շտապ օգն․——, տեղամասային հոգեբույժ——, հերթապահ բժիշկ_______:

Ուղեգիր N________________, ____ամսաթիվ, _______________ամիս, 20__թ․:

 ում կողմից____________________________________________________________________:

Ուղեկցող. ոստիկանություն——, սոց․աշխատող——, ընտանիքի անդամ/հարազատ ——, խնամակալ——, համայնքի ներկայացուցիչ——, այլ——————————————————, չունի______:

Ընդունվելիս առկա նյութական արժեքները և անձնական իրերը. չունի_______, հրաժարվել է հանձնել ——, համաձայնել է հանձնել——, կազմվել է նյութական արժեքների ընդունման/հանձնման ակտ——, հանձնվել է բաժանմունքին—:

Ընդունվելիս բացատրվել են պացիենտների իրավունքները, ազատությունները և դրանց սահմանափակումները.

Իրազեկման թերթիկը ստորագրվել է պացիենտի/օրինական ներկայացուցչի կողմից այո——, ոչ______:

Ընդունվելիս հոժարակամ բուժման համաձայնությունը.

Պացիենտը/օրինական ներկայացուցիչը համաձայնվել է և ստորագրել է——:

Պացիենտը/օրինական ներկայացուցիչը չի համաձայնվել և չի ստորագրել ——:

Հիվանդանոցում վնասվածքների դեպքեր. չեն եղել——, եթե եղել են________, ոստիկանությանը տրվել է հաղորդագրություն՝ ոչ——, այո—, երբ———————————————————:

Դուրս է գրվել. առողջացում——, լավացում——, անփոփոխ——, վատացում——, մահ——:

Դուրսգրման. ——ժամ, ——ամսաթիվ, —— ամիս, ————թվական, —— բաժանմունքից:

Գրանցվել է մահ.——ժամ, ——ամսաթիվ, —— ամիս, ————թվական:

Ընդամենը հիվանդանոցում անցկացրած մահճակալ/օրերի թիվ ——:

Տեղափոխվել է այլ բժշկական կազմակերպություն. ուր —————————————,

——ժամ, ——ամսաթիվ, —— ամիս, ————թվական:

Տրվել է անաշխատունակության թերթիկ. N_____________, օրերի թիվը——————:

Ուղեգրվել է կամ ներկայացվել է բժշկա-սոցիալական փորձաքննության. ոչ——, եթե այո՝ երբ

——ամսաթիվը, ամիսը, տարին:

Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության արդյունքը. hաշմանդամության խումբ․ չունի——, I, II, III, այլ———, հայտնի չէ———:

 

3. ՆԵՐԿԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՆԳԱՏԸ

 

Գանգատվում է /հիմնական գանգատը պացիենտի խոսքերով/ ———————————————

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Այլ գանգատներ————————————————————————————————————

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

4. ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՍ ՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԸՍՏ ՀՈԳԵԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

 

Ոսումնասիրությունը կատարվել է «____» ____________ 20 __թ․, Ժամը «___ ։ ___»-ին

Գիտակցություն, կողմնորոշում

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Մտածողություն

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Հուզական ոլորտ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Ինտելեկտ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Ուշադրություն

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Կամային ոլորտ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Վարք

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Քննադատություն

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Ընկալման խանգարումներ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Շարժական ակտիվություն

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Սոցիալական վտանգավորություն. Առկա չէ/առկա է /հիմնավորում/

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

Լրացուցիչ տվյալներ հոգեկան վիճակի վերաբերյալ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ընդունող բժշկի ստորագրությունը. _____________ անուն, ազգանուն———————————

Գերզգայունությունը դեղորայքի, այդ թվում՝ հոգեմետ դեղերի և սննդի նկատմամբ. Առկա չէ________, առկա է /նշել/_____________________________,

Համաճարակաբանական անամնեզ․—————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

 

5. ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ

 

Քաշը—————կգ, Հասակը————մ,

Էլեկտրասրտագրություն. Կատարվել է__________, չի կատարվել/նշել պատճառը/___________________________:

Ջերմությունը———

Պուլսը մեկ րոպեում——, Զարկերակային ճնշումը ———/———

Պացիենտն ինքնուրույն քայլում է. այո——, ոչ——, միայն օգնությամբ այո——, ոչ——:

Վնասվածքներ

Մարմնի վրա հին վնասվածքների կամ վերքերի առկայություն. ոչ——, այո——:

Թարմ վերքերի կամ վնասվածքների առկայություն` ոչ——, այո——, բաց կոտրվածքների առկայություն` ոչ——, այո——, կապտուկների առկայություն`ոչ——, այո——, սալջարդի առկայություն` ոչ——, այո——, այրվածքների հետքեր`ոչ——, այո——, սպիների առկայություն` ոչ——, այո——, ինքնավնասման փորձերի հետքերի առկայություն`ոչ——, այո——,եթե այո՝ հակիրճ նկարագիրը և տեղակայումը __________________

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

Ընդունվելիս «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով նախատեսված դեպքերում Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի թիվ 65-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը ներկայացվել է հաղորդում՝ “__”_____________20__թ․ ժամը_________ ին:

Ընդունող հերթապահ հոգեբույժի նշանակումները

1.________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________________

 

Ընդունող հոգեբույժի ստորագրությունը____________________________________անուն, ազգանուն

 

6. ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

Ախտորոշումն ըստ ուղեգրի———————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Ախտորոշումը հիվանդանոց ընդունվելիս—————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Ընդունող հոգեբույժի ստորագրությունը_______________________________________________անուն, ազգանուն

 

ԱԵզրակացություն———————————————————————————————

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

——————————————————,

 

ՀԴ ծածկագիր
           

 

Ընդունարանի պատասխանատուի ստորագրությունը․———————————————— անուն, ազգանուն

 

Բ․ Ուղեկցող հիվանդություններ. Չունի, ունի /նշել հիվանդությունը/

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

—————

 

Բաժանմունքի վարիչի ստորագրությունը—————————————————————անուն, ազգանուն

 

Բուժող հոգեբույժի ստորագրությունը——————————————————————անուն, ազգանուն

 

Ամսաթիվ——, ամիս——, տարին————

 

7. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԱՄՆԵԶ / ԿԱՏԱՄՆԵԶ

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Բուժող բժշկի ստորագրությունը_______________________________________________ անուն ազգանուն

 

8. ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԶՆՆՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

 

Ընդհանուր անամնեզ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Կազմվածքը՝

Հասակը_____մ, Քաշը____կգ, Հասակաքաշային ցուցանիշը (BMI) _____

Սիրտ-անոթային համակարգ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Էլեկտրասրտագրության եզրակացությունը

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Շնչառական համակարգ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Մարսողական համակարգ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Էնդոկրին համակարգ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Միզասեռական համակարգ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Այլ հատուկ նշումներ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Հավելյալ հետազոտություններ

1.__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

 

 Բուժող բժշկի ստորագրությունը_______________________________________________ անուն ազգանուն

 

 «__» _________20__թ․

 ամսաթիվը, ամիսը, տարին

 

ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (անհրաժեշտության դեպքում)

 

Հետազոտությունն իրականացվել է «____» ___________ 20__ թ․

 

Նեղ մասնագետ /նշել մասնագիտությունը/___________________________________________

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Նեղ մասնագիտական եզրակացությունը_____________________________________________

 

Նշանակված բուժումը____________________________________________________________

 

Բուժող բժշկի ստորագրությունը_______________________________________________ անուն ազգանուն

 

« __» _________20__թ․

 ամսաթիվը, ամիսը, տարին

 

9. ԲՈՒԺՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

Կլինիկական հետազոտություններ

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

 

Դեղորայքային բուժում / հոգեֆարմակոթերապիա/

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

 

Հոգեբանական աջակցություն (անհրաժեշտության դեպքում ____________________________

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Աշխատանքային թերապիա (անհրաժեշտության դեպքում) ____________________________

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Իրավաբանական աջակցություն. Չի դիմել______, դիմել է /նշել/

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

10. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

 

 Օ Ր Ա Գ Ի Ր

Ամիս, ամսաթիվը, տարին

Հոգեկան վիճակը
Բուժող բժշկի կամ բաժնի վարիչի ստորագրությամբ

Նշանակումներ
Օրական դեղաչափ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

Ամիս, ամսաթիվը, տարին

Հոգեկան վիճակը
Բուժող բժշկի կամ բաժնի վարիչի ստորագրությամբ

Նշանակումներ
Օրական դեղաչափ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

Ամիս, ամսաթիվը, տարին

Հոգեկան վիճակը
Բուժող բժշկի կամ բաժնի վարիչի ստորագրությամբ

Նշանակումներ
Օրական դեղաչափ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

11. Էպիկրիզ

 

Հիվանդության համառոտ պատմությունը, ընթացքը, ներառյալ պացիենտի հոգեկան վիճակը ընդունվելիս՝

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Կատարված հետազոտությունները և արդյունքները ___________________________________

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Հիվանդանոցում ստացված բուժումը

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Բուժման արդյունքը, ներառյալ հոգեվիճակի փոփոխությունները

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Նշանակումներ և խորհուրդներ

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Բաժանմունքի վարիչ

_____________________

Անուն, ազգանուն

____________________

ստորագրությունը

Բուժող հոգեբույժ

_____________________

Անուն, ազգանուն

____________________

ստորագրությունը

    «____»_______ 20__թ․
 

12. Ախտաբանաանատոմիական եզրակացությունը /ներհիվանդանոցային մահվան դեպքում/

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

_________________________________________________

 

Հիմք՝ __________________________________________, տրված «___» __________20__ թ․

 

Դուրս գրումից հետո հիվանդության պատմագրի հանձնումը արխիվ

 

Պատմագիրը ստուգված է՝ Ամսաթիվ, ամիս, տարի,

«__» _____ 20__թ․

Պատմագիրը հանձնվել է արխիվ Ամսաթիվ, ամիս, տարի,

«__» _____ 20__թ․

Ստորագրություն

 

Ստորագրություն

 

 

Բաժանմունքի վարիչ___________________________________________________________

 

Բուժող հոգեբույժ ______________________________________________________________

 

Ավագ քույր ____________________________________________________________________

 

 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԱՆՈՒՆ______________

ԱԶԳԱՆՈՒՆ___________________________ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ________________

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ

 

N______________________

 

Ամսաթիվ

Դեղի անվանումը, դեղաչափը

Ժամերը

Բժշկի ստորագրությունը

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Բուժող հոգեբույժ ______________________________________________________________

 

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

Հիվանդության պատմագրի N ____________________

Հիվանդասենյակի N ___________________

Պացիենտի Ազգանունը Անունը Հայրանունը______________________________________________

 Ամսաթիվ

                           
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Պ

ԶՃ

Ջ0

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

160

200

41

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

140

175

40

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

120

150

39

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

100

125

38

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

80

100

37

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

60

75

36

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

40

50

35

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

Սատուրացիա

                           

 

* Հոգեբուժական կազմակերպության առանձնահատկություններից ելնելով հիվանդության պատմագիրը կարող է ներառել լրացուցիչ տեղեկատվություն

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Հավելված N 2

Առողջապահության նախարարի 2021 թ.

ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրամանի

 

Ձև

__________________________________________________

(Բժշկական կազմակերպության անվանումը)

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏ N _____

 

Անուն__________________Հայրանուն_________________________Ազգանուն________________________________

Տ/Կ, Ծննդյան ամսաթիվ —— ամիս ————թվական————

Անձնագիր/ն/ք/ծննդյան վկայական N__________________

Պացիենտի հաշվառման հասցեն_____________________________________________________________

Պացիենտի բնակության վայրը _____________________________________________________________

Անձնական հեռախոսահամարներ․ բջջային (__) ——————, քաղաքային (__) ——————

Կրթություն. օժանդակ դպրոց——, միջնակարգ——, միջին մասնագիտական——, բարձրագույն——

Մասնագիտություն. ունի——------------------------------------------------------------------------, չունի---------------

Հաշմանդամության խումբ․ չունի——, I, II, III, այլ———, հայտնի չէ———

 Կոնտակտային անձ/օրինական ներկայացուցիչ չունի_______, ունի______,հայտնի չէ______

Անուն__________________Հայրանուն_______________Ազգանուն________________________________

 _____________________________________________________, հեռ.____________________

 

Նախնական ախտորոշումը____________________________________________________________

 

Կլինիկական ախտորոշումը___________________________________________________________

 

 

Օրը,
ամիսը,
տարին

Հիմքը

Դադարեցման օրը,
ամիսը,
տարին

Հիմքը

Հաշվառում

       

Հսկողություն

       

Խորհրդատվական բուժօգնություն

       

ՔԱՐՏԻ ՄԻՋՈՒԿ

 

Այցի օրը

Ամբուլատոր, տնային /գրել/

Հոգեկան վիճակ

Նշանակումներ

Նշանակված հաջորդ այցը

Պացիենտի/օրինական ներկայացուցչի ստորագրություն

           
           
           

 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԹԵՐԹԻԿ

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 30 ապրիլի 2021 թվական: