Համարը 
N 718-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.03-2021.05.16 Պաշտոնական հրապարակման օրը 07.05.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.05.2021
Ստորագրող մարմինը 
Վարչապետի պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.05.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 90-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 մայիսի 2021 թվականի N 718-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 90-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 90-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) որոշման նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Ղեկավարվելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 26-րդ պարբերության, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 29-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.».

2) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

3) որոշման N 5 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի պաշտոնակատար

Ն. Փաշինյան

 

Երևան


06.05.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

մայիսի 6-ի N 718-Ն որոշման

 

«Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է

 

Անվանացանկ A

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ

ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձևը

Նյութը

Քիմիական անվանումը

Խումբ I

CFCl3

(ՔՖԱ -11)

ֆտորտրիքլորմեթան

2903 77 600 0-ից

CF2Cl2

(ՔՖԱ -12)

դիֆտորդիքլորմեթան

2903 77 600 0-ից

C2F3Cl3

(ՔՖԱ -113)

1,1,2- տրիֆտորտրիքլորէթան

2903 77 600 0-ից

C2F4Cl2

(ՔՖԱ -114)

1,1,2,2- տետրաֆտորդիքլորէթան

2903 77 600 0-ից

C2F5Cl

(ՔՖԱ -115)

պենտաֆտորքլորէթան

2903 77 600 0-ից

Խումբ II

CF2BrCl

(Հալոն 1211)

դիֆտորքլորբրոմմեթան

2903 76 100 0

CF3 Br

(Հալոն 1301)

տրիֆտորբրոմմեթան

2903 76 200 0

C2F4Br2

(Հալոն 2402)

1,1,2,2- տետրաֆտորդիբրոմէթան

2903 76 900 0-ից

 

Անվանացանկ B

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ

ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձևը

Նյութը

Քիմիական անվանումը

Խումբ I

CF3Cl

(ՔՖԱ -13)

տրիֆտորքլորմեթան

2903 77 900 0-ից

C2FCl5

(ՔՖԱ -111)

ֆտորպենտաքլորէթան

2903 77 900 0-ից

C2F2Cl4

(ՔՖԱ -112)

դիֆտորտետրաքլորէթաններ

2903 77 900 0-ից

C3FCl7

(ՔՖԱ -211)

ֆտորհեպտաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F2Cl6

(ՔՖԱ -212)

դիֆտորհեքսաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F3Cl5

(ՔՖԱ -213)

տրիֆտորպենտաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F4Cl4

(ՔՖԱ -214)

տետրաֆտորտետրաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F5Cl3

(ՔՖԱ -215)

պենտաֆտորտրիքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F6Cl2

(ՔՖԱ -216)

հեքսաֆտորդիքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F7Cl

(ՔՖԱ -217)

հեպտաֆտորքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

Խումբ II

CCl4

 

քառաքլորածխածին (ՔՔԱ) կամ

տետրաքլորմեթան

2903 14 000 0

Խումբ III

C2H3Cl3

 

մեթիլքլորոֆորմ (ՄՔՖ), այսինքն

1,1,1 - տրիքլորէթան

2903 19 000 0-ից

 

Անվանացանկ C

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական

բանաձևը

Նյութը

Քիմիական անվանումը

Խումբ II

CHFBr2

(ՀԲՖԱ -21B2)

ֆտորդիբրոմմեթան

2903 79 300 0-ից

CHF2Br

(ՀԲՖԱ -22B1)

դիֆտորբրոմմեթան

2903 79 300 0-ից

CH2FBr

(ՀԲՖԱ -31B1)

ֆտորբրոմմեթան

2903 79 300 0-ից

C2HFBr4

(ՀԲՖԱ -21B4)

ֆտորտետրաբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2HF2Br3

(ՀԲՖԱ -23B3)

դիֆտորտրիբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2HF3Br2

(ՀԲՖԱ -23B2)

տրիֆտորդիբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2HF4Br

(ՀԲՖԱ -24B1)

տետրաֆտորբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2H2FBr3

(ՀԲՖԱ -31B3)

ֆտորտրիբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2H2F2Br2

(ՀԲՖԱ -32B2)

դիֆտորդիբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2H2F3Br

(ՀԲՖԱ -33B1)

տրիֆտորբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2H3FBr2

(ՀԲՖԱ -41B2)

ֆտորդիբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2H3F2Br

(ՀԲՖԱ -42B1)

դիֆտորբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C2H4FBr

(ՀԲՖԱ -51B1)

ֆտորբրոմէթան

2903 79 300 0-ից

C3HFBr6

(ՀԲՖԱ -21B6)

ֆտորհեքսաբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF2Br5

(ՀԲՖԱ -22B5)

դիֆտորպենտաբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF3Br4

(ՀԲՖԱ -23B4)

տրիֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF4Br3

(ՀԲՖԱ -24B3)

տետրաֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF5Br2

(ՀԲՖԱ -25B2)

պենտաֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF6Br

(ՀԲՖԱ -26B1)

հեքսաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2FBr5

(ՀԲՖԱ -31B5)

ֆտորպենտաբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F2Br4

(ՀԲՖԱ -32B4)

դիֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F3Br3

(ՀԲՖԱ -33B3)

տրիֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F4Br2

(ՀԲՖԱ -34B2)

տետրաֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F5Br

(ՀԲՖԱ -35B1)

պենտաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3FBr4

(ՀԲՖԱ -41B4)

ֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3F2Br3

(ՀԲՖԱ -42B3)

դիֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3F3Br2

(ՀԲՖԱ -43B2)

տրիֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3F4Br

(ՀԲՖԱ -44B1)

տետրաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H4FBr3

(ՀԲՖԱ -51B3)

ֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H4F2Br2

(ՀԲՖԱ -52B2)

դիֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H4F3Br

(ՀԲՖԱ -53B1)

տրիֆտորբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H5FBr2

(ՀԲՖԱ -61B2)

ֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H5F2Br

(ՀԲՖԱ -62B1)

դիֆտորբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H6FBr

(ՀԲՖԱ -71B1)

ֆտորբրոմպրոպան

2903 79 300 0-ից

Խումբ III

CH2BrCl

 

բրոմքլորմեթան

2903 79 300 0-ից

 

Անվանացանկ D

 

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

1.

Սառնագենտ խառնուրդներ

3824 71 000 0-ից

3824 72 000 0-ից

3824 74 000 0-ից

3824 75 000 0-ից

3824 76 000 0-ից

3824 77 000 0-ից

3824 78-ից

3824 79 000 0-ից

2.

Օդորակիչներ և ջերմային պոմպեր

8415 10

8415 81 00

8415 82 000 0

8418 61 00

8418 69 000-ից

3.

Սառնարաններ

8418 10 200-ից

8418 10 800-ից

8418 50-ից

8418 69 000-ից

4.

Սառույց արտադրող սարքավորումներ, կաթի սառեցման համակարգեր

8418-ից

8419-ից

5.

Սառցախցիկներ

8418 10 200-ից

8418 10 800-ից

8418 30 200

8418 30 800

8418 40 200

8418 40 800

8418 50-ից

8418 69 000-ից

6.

Օդի չորացուցիչներ

8418 69 000-ից

8479 89 970 1-ից

8479 89 970 8-ից

7.

Փրփրացված ջերմամեկուսիչ սալիկներ, վահանակներ, խողովակների ծածկույթներ, որոնց արտադրության ժամանակ օգտագործվել են օզոնային շերտը քայաքայող

նյութեր պարունակող փրփրեցնող և ծակոտիներ ձևավորող նյութեր

3921 11 000 0-ից

3921 12 000 0-ից

3921 13 100 0-ից

3921 13 900 0-ից

3921 14 000 0-ից

3921 19 000 0-ից

8.

Պոլիեթերային (պոլիոլային) կոմպոնենտներ, միացություններ փրփրացված պոլիուրեթանի արտադրության համար (կոմպոնենտ A)

3907 20 200 1-ից

3907 20 200 9-ից

9.

Շարժական կրակմարիչներ

8424 10 000 0-ից

 

Անվանացանկ E

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական

բանաձևը

Անվանումը

 

Խումբ I

CH3Br

մեթիլբրոմիդ

2903 39 110 0

 

1. Սույն ցանկում նշված օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք և (կամ) դրանց արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արգելվում է՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման N 20 հավելվածով սահմանված դեպքերի:

2. Անվանացանկ B-ի III խմբի C2H3Cl3 բանաձևը չի վերաբերում 1,1,2- տրիքլորէթանին:

3. Անվանացանկ D-ում ներառված արտադրանքի ներմուծումը և (կամ) արտահանումն արգելված է՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող այն երկրի արտահանման վերահսկողության համակարգով կարգավորման ենթակա արտադրանքի, որն այդ ապրանքը ուղարկող (ստացող) երկիրն է:

4. Սույն ցանկի օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերով` հաստատված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման N 1 հավելվածով, այնպես էլ արտադրանքի (նյութի) (առևտրային և քիմիական հատկանիշներով) անվանմամբ:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

06.05.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

մայիսի 6-ի N 718-Ն որոշման

 

«Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Անվանացանկ C

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական

բանաձևը

Նյութը

Քիմիական անվանումը

Խումբ I

CHFCl2

(ՀՔՖԱ-21)

ֆտորդիքլորմեթան

2903 79 300 0-ից

CHF2Cl

(ՀՔՖԱ-22)

դիֆտորքլորմեթան

2903 71 000 0-ից

CH2FCl

(ՀՔՖԱ-31)

ֆտորքլորմեթան

2903 79 300 0-ից

C2HFCl4

(ՀՔՖԱ-121)

ֆտորտետրաքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C2HF2Cl3

(ՀՔՖԱ-122)

դիֆտորտրիքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C2HF3Cl2

(ՀՔՖԱ-123a)

տրիֆտորդիքլորէթան

2903 72 000 0-ից

CHCl2CF3

(ՀՔՖԱ-123)

տրիֆտորդիքլորէթան

2903 72 000 0-ից

C2HF4Cl

(ՀՔՖԱ-124a)

տետրաֆտորքլորէթան

2903 79 300 0-ից

CHFClCF3

(ՀՔՖԱ-124)

տետրաֆտորքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C2H2FCl3

(ՀՔՖԱ-131)

ֆտորտրիքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C2H2F2Cl2

(ՀՔՖԱ-132)

դիֆտորդիքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C2H2F3Cl

(ՀՔՖԱ-133)

տրիֆտորքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C2H3FCl2

(ՀՔՖԱ-141)

1-ֆտոր-2,2-դիքլորէթան

2903 73 000 0-ից

CH3CFCl2

(ՀՔՖԱ-141b)

1,1,1- ֆտորդիքլորէթան

2903 73 000 0-ից

C2H3F2Cl

(ՀՔՖԱ-142)

1-քլոր, 2,2- դիֆտորէթան

2903 74 000 0-ից

CH3CF2Cl

(ՀՔՖԱ-142b)

1,1,1- դիֆտորքլորէթան

2903 74 000 0-ից

C2H4FCl

(ՀՔՖԱ-151)

ֆտորքլորէթան

2903 79 300 0-ից

C3HFCl6

(ՀՔՖԱ-221)

ֆտորհեքսաքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF2Cl5

(ՀՔՖԱ-222)

դիֆտորպենտաքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF3Cl4

(ՀՔՖԱ-223)

տրիֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF4Cl3

(ՀՔՖԱ-224)

տետրաֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3HF5Cl2

(ՀՔՖԱ-225)

պենտաֆտորդիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

CF3CF2CHCl2

(ՀՔՖԱ-225ca)

1-տրիֆտոր, 2-դիֆտոր,

3-դիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

CF2ClCF2CHClF

(ՀՔՖԱ-225cb)

1,1-դիֆտորքլոր, 2-դիֆտոր,

3-քլորֆտորպրոպան

2903 75 000 0-ից

C3HF6Cl

(ՀՔՖԱ-226)

հեքսաֆտորքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2FCl5

(ՀՔՖԱ-231)

ֆտորպենտաքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F2Cl4

(ՀՔՖԱ-232)

դիֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F3Cl3

(ՀՔՖԱ-233)

տրիֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F4Cl2

(ՀՔՖԱ-234)

տետրաֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H2F5Cl

(ՀՔՖԱ-235)

պենտաֆտորքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3FCl4

(ՀՔՖԱ-241)

ֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3F2Cl3

(ՀՔՖԱ-242)

դիֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3F3Cl2

(ՀՔՖԱ-243)

տրիֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H3F4Cl

(ՀՔՖԱ-244)

տետրաֆտորքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H4FCl3

(ՀՔՖԱ-251)

ֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H4F2Cl2

(ՀՔՖԱ-252)

դիֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H4F3Cl

(ՀՔՖԱ-253)

տրիֆտորքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H5FCl2

(ՀՔՖԱ-261)

ֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H5F2Cl

(ՀՔՖԱ-262)

դիֆտորքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

C3H6FCl

(ՀՔՖԱ-271)

ֆտորքլորպրոպան

2903 79 300 0-ից

1. Սույն ցանկի օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերով՝ հաստատված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման N 2 հավելվածով, այնպես էլ արտադրանքի (նյութի) (առևտրային և քիմիական հատկանիշներով) անվանմամբ:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Թորոսյան

 

06.05.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 7 մայիսի 2021 թվական: