Համարը 
N 45-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.31-2021.06.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 02.06.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
31.05.2021
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.05.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.06.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

31 մայիսի 2021 թ.

N 45-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

 1. Հաստատել` ուռուցքաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող մեծահասակ պացիենտի հիվանդության պատմագրի ձևը` համաձայն հավելվածի:

 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մայիսի 31-ի

N 45-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ

 

_______________________________ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

Հիվանդության պատմագիր No._______________

Ազգանուն ______________________________________ Անուն ___________________________

Հայրանուն _____________________________

 

Հիմնական հիվանդության ախտորոշում ________________________________________________________________

(գրվում է դուրսգրումից հետո)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Փուլ ______________

ՈւՀՄ (TNM) _________

 

 

 

Արյան խումբ ______________

Ռեզուս (Rh) - գործոն ________

 

 

Հասակ _______

Քաշ _________

ՄԶԻ(BMI) _______

 

 

Ընդունման ամսաթիվ _____ _____________ 20 թ․ ժամ ______________

Դուրսգրման ամսաթիվ _____ _____________ 20 թ․ ժամ ______________

(կամ մահվան)

 

Բուժող բժիշկ ________________________________________________________

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ #________________

 

 Ընդունվել է ___________________ Դուրս է գրվել __________________ Հիվանդասենյակ #_________

                            ամսաթիվ և ժամ                                                   ամսաթիվ և ժամ

Տեղափոխվել է _____________________________________________ ամսաթիվ և ժամ ___________________

Բաժանմունք _______________________________________________ մահճակալ/օր _____________________

 

Տեղափոխման ձև   սալյակով    կարող է քայլել

Հիվանդության ելք    առողջացում լավացում    առանց փոփոխության   վատացում   մահ
Դեղանյութերի կողմնակի ազդեցություն (անտանելիություն) _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                                   դեղանյութի անվանումը և կողմնակի ազդեցության բնույթը

 

Վճարման   ամբողջությամբ պետական պատվերի շրջանակում վճարովի  
տեսակ   պետական պատվերի շրջանակում համավճարով   ապահովագրություն
Վճարման այլ տեսակ __________________________________________________________________________

Պետական պատվերով բուժման սոցիալական հիմքերը ______________________________________________

 

1․ Ազգանուն, անուն, հայրանուն _____________________________________________________________

___________________________________ 2․ Ծննդյան ամսաթիվ _______________ 3. Սեռ  ԻԳ  ԱՐ

                                                                                                                          օր/ամիս/տարի

4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ _________________#____________________ս/ք _____________________

5․ 1) Բնակության վայրի հասցե _________________________________________________________________

    2) Հաշվառման հասցե ______________________________________________________________________

հեռախոսահամար

Ընտանեկան դրություն ____________________ Սոցիալական կարգավիճակ ________________________

Հարազատի կոնտակտ

__________________________________________________________________________________________

 

6․ Աշխատավայր ______________________________________________________________________________

    Մասնագիտություն և պաշտոն ______________________________________________________________

7․ Ում կողմից է ուղեգրվել ______________________________________________________________________

բուժական հիմնարկի անվանումը և ուղեգրման ամսաթիվը

 

8․ Ստացիոնար է տեղափոխվել    անհետաձգելի ցուցումներով   պլանային կարգով
    հիվանդասայլակով   կարող է քայլել

 

9․ Ուղեգրող հաստատության ախտորոշում _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

10. Ախտորոշումն 1) ___________________________________________________________________________

 ընդունվելիս 2) ____________________________________________________________________________

 

11. Կլինիկական ախտորոշում

 Հաստատման ամսաթիվ

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

12․ Կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշում

1) հիմնական _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2) հիմնական հիվանդության բարդություն ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3) ուղեկցող հիվանդություններ __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4) տուբերկուլյոզին բնորոշ գանգատներ  ոչ  այո _________________________________________________

13․ Տվյալ տարում տվյալ հիվանդության կապակցությամբ հոսպիտալացվել է` (ընդգծել) առաջին անգամ, կրկնակի; ընդամենը ___________ անգամ

14․ Վիրահատություններ, անզգայացման եղանակներ և հետվիրահատական բարդություններ

 

#

Վիրահատության անվանում

Ամսաթիվ, ժամ

Անզգայացման եղանակ

Հետվիրահատական

բարդություններ

/

       

/

       

/

       

 

Վիրահատել է ___________________________________

15․ Բուժման այլ եղանակներ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

նշել

 

Չարորակ նորագոյացություններով պացիենտների համար`

1) Հատուկ բուժում՝ վիրահատական, ճառագայթային, դեղորայքային; համակցված կամ համալիր ձևով

2) Ամոքիչ (պալիատիվ)

3) Ախտանշանային (սիմպտոմատիկ)

16․ Նշումներ անաշխատունակության թերթիկի տրման մասին

N ___________ __________-ից, մինչև _____________ N ___________ ________-ից, մինչև _______________

17․ Աշխատունակությունը՝ (ընդգծել) վերականգնված է լրիվ; մասնակի; ժամանակավոր կորուստ; կայուն կորուստ տվյալ հիվանդության պատճառով, ուրիշ պատճառով ______________________________________ 

                                                                                       նշել

18. Տեղափոխվել է այլ հաստատություն ______________________________________________________

 անվանում, ամսաթիվ

 

 մահացել է ընդունարանում 

ծննդաբեր 

ծննդկան

 մահացել է հղի մինչև 28 շաբաթական հղիությամբ  28 շաբաթ հղիությունից հետո

19․ Փորձաքննության ընդունվածների համար, եզրակացություն ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

20. Հյուսվածքաբանական հետազոտության արդյունք, ամսաթիվ ____ _______ 20___թ․

#___________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Բուժող բժիշկ

______________________

 Բաժանմունքի վարիչ  _______________________
   անուն ազգանուն ստորագրություն    անուն ազգանուն ստորագրություն

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԶՆՆՈՒՄ _____ __________ 20____թ

                       ամսաթիվ

 

Գանգատներ _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Հիվանդության անամնեզ (Anamnesis morbi)

 

Կյանքի անամնեզ (Anamnesis vitae)

Աճ և զարգացում _____________________________________________________________________________

Նախկինում տարած ուրիշ հիվանդություններ _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Վիրահատություններ _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Դեղանյութերի նկատմամբ ալերգիկ երևույթներ ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Վնասակար սովորույթներ ______________________________________________________________________

Ժառանգականությունը ծանրաբեռնված _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Համաճարակաբանական անամնեզ ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Սեռական անամնեզ ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Կանանց մոտ՝ մենարխե _________ տ․ ցիկլ _________/_________ տիպի ______________________________

վերջին դաշտան _______________ մենոպաուզա ___________ տ․ հղիությունների թիվ _______________

ծննդաբերություններ __________ արհեստական ընդհատումներ _________ վիժումներ ______________

կրծքով կերակրելը _________________________________________________________________________

հորմոնալ դեղերի ընդունում _________________________________________________________________

 

Ներկայիս օբյեկտիվ վիճակ (Status praesens objectivus)

 

Պացիենտի ընդհանուր վիճակը _________________________________________________________________

ըստ Կարնոֆսկու սանդղակի ___________________________________________________________________

ըստ ԱԳՈՒԽ (ECOG) սանդղակի _______________________________________________________________

գիտակցությունը _____________________________________________________________________________

դիրքն անկողնում ակտիվ  պասիվ  հարկադրական
մաշկածածկույթները  սովորական գույնի  գունատ  ցիանոտիկ  դեղնուկային

ենթամաշկային ճարպաշերտ

թույլ զարգացած նորմա կախեքսիա

ճարպակալում________ 

աստիճան

ստորին վերջույթների ենթամաշկային երակների վարիկոզ լայնացում _________________________________

ծայրամասային այտուցներ _____________________________________________________________________

Ավշային հանգույցներ _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Հենաշարժիչ համակարգ _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Նյարդային համակարգ ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Կրծքագեղձեր ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Շնչառական համակարգ

գանգատներ _________________________________________________________________________________

շնչառություն քթով  բերանով  կրծքային  որովայնային տիպի
թոքերի բախում ______________________________________________________________________________

լսում ________________________________________________________________________________________

շնչառական շարժումների հաճախականությունը (1 րոպեում) ________________________________________

Սիրտանոթային համակարգ

գանգատներ _________________________________________________________________________________

սրտի պերկուտոր սահմանները _________________________________________________________________

սրտի լսում ___________________________________________________________________________________

անոթազարկ __________________________________ զարկերակային ճնշում ___________________________

Էնդոկրին համակարգ _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Քիթ/Կոկորդ/Ականջ __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Մարսողական համակարգ

գանգատներ _________________________________________________________________________________

լեզուն  խոնավ  չոր  փառակալված  խոցեր  աֆթաներ

կլման ակտ  ազատ  ցավոտ  դժվարացած ___________________

աստիճան

որովայն  համաչափ  անհամաչափ  շնչառությանը մասնակցում է  չի մասնակցում ցավոտություն շոշափման ժամանակ _________________________________________________________________________

որովայնամզային ախտանշաններ    բացասական   թույլ դրական    խիստ դրական
տեղակայում__________________________________________________________________________________

լյարդ   մեծացած չէ   մեծացած է _______ սմ  ( փափուկ  պինդ  թմբկավոր)

փայծաղ   մեծացած չէ   մեծացած է _______ սմ  ( փափուկ  պինդ  թմբկավոր)

աղիքային պերիստալտիկա   ակտիվ    թույլ    բացակայում է
Միզասեռական համակարգ

գանգատներ _________________________________________________________________________________

միզարձակում    ազատ    դժվարացած    ցավոտ    հաճախացած

բախման ախտանշան՝ (ընդգծել) բացասական, դրական _______________________________կողմից

Ախտահարման թիրախ (Status localis)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Նախնական ախտորոշում ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Հետազոտության ծրագիր (նշել)

 1․ արյան և մեզի լաբորատոր հետազոտություններ

 2․ էլեկտրասրտագրություն 

 3․ էխոսրտագրություն 

 4. կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենյան հետազոտություն

 5. ուլտրաձայնային հետազոտություն՝ (ընդգծել) պարանոցի շրջան, վահանագեղձ, աջ/ձախ կրծքագեղձ(եր), որովայնի խոռոչի, հետորովայնամզային տարածության և փոքր կոնքի օրգաններ

 ____________________________________________________________________________________________

 6. դուպլեքս հետազոտություն_________________________________________________________________

 7. ՀՇ՝ (ընդգծել) կոնտրաստանյութով / առանց կոնտրաստանյութ; գլուխ, պարանոց, կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի խոռոչներ, վերջույթներ______________________

 8. ՄՌՏ՝ (ընդգծել) կոնտրաստանյութով / առանց կոնտրաստանյութ __________________________

 9. _________________________________________________________________________________________

 10. ________________________________________________________________________________________

 

Բժշկի անուն ազգանուն և ստորագրություն ________________________________________________

 

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (1)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻ ՆԱԽԱՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ _____ __________ 20___թ

                                                                                                     ամսաթիվ

 

Պացիենտի ԱԱՀ ____________________________________________________ ՀՊ

#__________________

Տարիք _____________Սեռ  ԻԳ  ԱՐ Մարմնի կառ. ________________________ Քաշ _________

Ախտորոշում ______________________________________________________________________________

Գանգատներ ______________________________________________________________________________

Նախատեսվ.վիրահատ. ____________________________________________________________________

□ Անհետաձգելի  Պլանավորված Վիրաբույժ _________________________________________

 

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գիտակցություն _____________________________________Մաշկ և տես.լորձաթաղ. ________________

Սիրտանոթային համակարգ

Զարկերակային ճնշում (ԶՃ) _______________________Սրտի կծկ.հաճախ. _________________զ/ր

Աուսկուլտացիա ___________________________________________________________________________

Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ)______________________________________________________________

Շնչառական համակարգ ___________________________________________շնչ.հաճ. ________________

Բերանի խոռոչ ____________________________________________________________________________

Այլ օրգան համակարգեր ___________________________________________________________________

Ուղեկցող հիվանդություններ ________________________________________________________________

Ներկայումս ստացող բուժում _______________________________________________________________

Լաբորատոր հետազոտություններ ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ԱՆԱՄՆԵԶ

Ալերգիկ __________________________________________________________________________________

Վիրաբուժական ___________________________________________________________________________

Կրած հիվանդություններ ___________________________________________________________________

Վնասակար սովորույթներ ծխելը _________________________ ալկոհոլ _________________________

Հատուկ նշումներ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Պացիենտի վիճակն ըստ ԱԱԱ-յի (Անեսթեզիոլոգների ամերիկյան ասոցիացիա)

I

II

III

IV

V

VI

E

ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

 

Ես տալիս եմ իմ համաձայնությունն անզգայացման _____________________________________________ մեթոդին: Բժիշկը մանրամասնորեն բացատրել է ինձ տվյալ գործողության բնույթը և նպատակը, տեղեկացրել է սպասվող արդյունքների և հնարավոր բարդությունների մասին: Զգուշացրել է ինչպես նախապատրաստվել անզգայացմանը:

Ես լիովին տեղեկացրել եմ բժշկին ներկայում և նախկինում կրած բոլոր հիվանդությունների մասին:

 

Պացիենտ/խնամակալ/ազգական ___________________________________________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն

 

Անեսթեզիոլոգ ____________________________________________________________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն

 

ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻ ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱՌՈՒՄ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (TUMOR BOARD) ՈՐՈՇՈՒՄ

 

Ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Հիվանդության պատմագիր #___________________

______ _______________ 20___թ․ 

ամսաթիվ

 

ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 Բուժող բժիշկ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

 Բաժանմունքի վարիչ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

Փոխտնօրեն

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

 

 ______ _______________ 20___թ․

                                                                                                                      ամսաթիվ

 

ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վիրահատության անվանում ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Սկիզբ ________________

Ավարտ _______________

Անզգայացում  տեղային  ընդհանուր

 

Անզգայացման ընթացքը

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Անեսթեզիոլոգ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

Անեսթեզիոլոգ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

 

ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Վիրաբույժ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

Օգնականներ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

Վիրաբուժական քույր

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

 

ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

ՕՐԱԳԻՐ (1)

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք

Նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ՕՐԱԳԻՐ (2)

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք

Նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ՕՐԱԳԻՐ (3)

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք

Նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ______ _______________ 20___թ․

                                                                                                                      ամսաթիվ

 

ԷՊԻԿՐԻԶ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 Բուժող բժիշկ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

 Բաժանմունքի վարիչ

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

Փոխտնօրեն

 _____________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն

 

Դիահերձում ______ _______________ 20___թ․

ամաթիվ

 Արձանագրություն #_____________________

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հիմնական հիվանդություն _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Բարդություն ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ուղեկցող հիվանդություններ ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Մահվան պատճառ ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ախտաբանաանատոմիական էպիկրիզ _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Դիահերձող ախտաբանաանատոմ ___________________________________________________________

անուն ազգանուն ստորագրություն ամսաթիվ

 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

 

 

Ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումն ըստ Արևելյան գործընկերային ուռուցքաբանական խմբի (ԱԳՈւԽ) սանդղակի

(Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)

0

Լրիվ ակտիվ է, ի վիճակի է կատարել այն աշխատանքը, որը կատարել է մինչև հիվանդանալը՝ առանց սահմանափակումների

I

Կրում է դժվարություններ ֆիզիկական և լարված աշխատանք կատարելիս։ Ի վիճակի է կատարել թեթև կամ նստակյաց աշխատանք։

II

Լիովին սպասարկում է իրեն, ի վիճակի չէ աշխատել, օրվա մեծ մասն անցկացնում է անկողնում։

III

Սպասարկում է իրեն սահմանափակումներով։ Ժամանակի կեսից ավելին անցկացնում է անկողնում։

IV

Լրիվ հաշմանդամություն։ Ի վիճակի չէ իրեն սպասարկել, գամված է անկողնուն։

   
 

Կարնոֆսկու գործունակության սանդղակ

(Karnofsky performance scale)

100%

Գանգատներ չկան, չկան հիվանդության նշաններ

90%

Ի վիճակի է շարունակել նորմալ ակտիվությունը, առկա են հիվանդության նվազագույն նշաններ

80%

Նորմալ ակտիվությունը կատարվում է դժվարությամբ, առկա են հիվանդության որոշ նշաններ

70%

Սպասարկում է ինքն իրեն, ի վիճակի չէ շարունակել նորմալ ակտիվությունը, չի կարող աշխատել

60%

Պահանջում է պարբերական օգնություն, ի վիճակի չէ ինքն իրեն սպասարկել

50%

Պահանջում է զգալի ընդհանուր և բժշկական օգնություն

40%

Պահանջում է հատուկ բժշկական օգնություն

30%

Հաշմանդամության ծայրահեղ աստիճան

20%

Կարիք ունի ակտիվ օժանդակ բուժման

10%

Մահացող

   
 

ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՀ

լրիվ հետաճ (ռեգրեսիա)

ՄՀ

մասնակի հետաճ (ռեգրեսիա)

ԿԱ

կայունացում (ստաբիլիզացիա)

ԱՌ

առաջադիմում (պրոգրեսիա)

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 2 հունիսի 2021 թվական: