Համարը 
N 965-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.31-2021.06.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.06.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.06.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետի պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.06.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.06.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 հունիսի 2021 թվականի N 965-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով «Ոստիկանական գործ» մասնագիտության անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ընդունելության համար նախատեսված 120 տեղերից բացի սույն որոշմամբ հատկացվող լրացուցիչ 1250 նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և (կամ) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվա
րչապետի պաշտոնակատար

Տ. Ավինյան

 

Երևան

 

10.06.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հունիսի 10-ի N 965-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

NN

ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի

թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Գեղանկարչություն և քանդակագործություն

103

 

Ոսկերչություն

183

 

Բրուտագործություն

21

 

Գորգագործություն և ժանյակագործություն

43

 

Փայտագործություն

26

 

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն

37

 

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Գործավարություն

16

 

Առևտուր

11

 

Ֆինանսներ

20

 

Գովազդ

5

 

Ոլորտ 06. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

 

Համակարգիչների շահագործում

255

 

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում

16

 

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա

33

 

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

312

 

Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

76

 

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ

48

 

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

17

 

Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ

8

 

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

17

 

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

26

 

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

15

 

Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա

48

 

Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում

34

 

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

62

 

Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում

18

 

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

171

 

Օգտակար հանածոների հարստացում

30

 

Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

15

 

Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում

31

 

Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

10

 

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

78

 

Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

18

 

Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա

11

 

Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում

0

 

Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա

5

 

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

 

Պարտեզապուրակային գործ

16

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

31

 

Այգեգործություն

31

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

208

 

Խոհարարական գործ

545

 

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում

424

 

Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

136

 

Պահուստային տեղեր

102

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

3312

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Ոստիկանական գործ

1370

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

10.06.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հունիսի 10-ի N 965-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

NN

ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի

թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ոլորտ 01. Կրթություն

 

Նախադպրոցական կրթություն

141

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

117

Պարի ուսուցում

22

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Ռեժիսուրա

36

Լուսանկարչական գործ

22

Դիզայն

112

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

97

Գեղանկարչություն

72

Քանդակագործություն

12

Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում

15

Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

20

Երգեցողություն

86

Երգչախմբավարություն

14

Երաժշտության տեսություն

12

Էստրադային արվեստ

16

Պարարվեստ

93

Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)

172

Դերասանական արվեստ

37

Ոլորտ 03. Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվություն

Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

15

Գրադարանային գործ

18

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

Հաշվապահական հաշվառում

267

Ֆինանսներ

63

Բանկային գործ

69

Ապահովագրական գործ

50

Մենեջմենթ (կառավարում)

93

Սպասարկման կազմակերպում

100

Հողային ռեսուրսների կառավարում

18

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

71

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

83

Շուկայաբանություն

67

Ապրանքագիտություն

28

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

84

Առևտուր

10

Ոլորտ 05. Բնական գիտություններ, մաթեմատիկա և վիճակագրություն

Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

36

Ոլորտ 06. Տեղեկատվություն և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ)

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

75

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր

60

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

542

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

119

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր

 

Ջերմաէլեկտրակայաններ

18

Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ

16

Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում

17

Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)

18

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ

15

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)

18

Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր

26

Սառնարանային տնտեսություն

35

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

15

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն

15

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

34

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

7

Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում

15

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

33

Մեխատրոնիկա

55

Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

14

Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում

14

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

20

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

52

Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

13

Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա

12

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

98

Հանրային սննդի տեխնոլոգիա

48

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

47

Բաց լեռնային աշխատանքներ

44

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

13

Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա

18

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն

42

Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)

14

Քաղաքաշինական կադաստր

27

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

27

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

7

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում

7

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում

7

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

21

Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում

18

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

Գյուղատնտեսագիտություն

65

Ջերմատնային տնտեսություն

45

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն

18

Հողաշինարարություն

40

Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա

37

Անասնաբուժություն

118

Մեղվաբուծություն

39

Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն

15

Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն

7

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

10

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում

10

Ոլորտ 09. Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք

Ատամնատեխնիկական գործ

120

Բուժական գործ

15

Մանկաբարձական գործ

66

Քույրական գործի կազմակերպում

11

Քույրական գործ

275

Լաբորատոր ախտորոշում

12

Բուժական կոսմետոլոգիա

50

Բուժական մերսում

8

Դեղագործություն

110

Սոցիալական ապահովության կազմակերպում

15

Սոցիալական աշխատանք

44

Ոլորտ 10. Սպասարկում

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

53

Զբոսաշրջություն

114

Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում

15

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

278

Պահուստային տեղեր

160

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

5614

2.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե

 

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում

5

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

5

 

Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

15

3.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Ոստիկանական գործ

65

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

65

4.

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

30

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում

30

 

Հրդեհային պաշտպանություն

30

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

90

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

10.06.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 հունիսի 2021 թվական: