Համարը 
N 47-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.31-2021.06.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.06.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
08.06.2021
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.06.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.06.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

08 հունիսի 2021 թ.

N 47-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալների փոխանցման վերաբերյալ պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության ձևը` համաձայն Հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված

Առողջապահության նախարարի

2021 թվականի հունիսի 08

N 47-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

Ես _____________________________________________________________________________

(պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Տալիս եմ համաձայնությունս իմ

_____________________________________________________անձնական տվյալների փոխանցմանը

(օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալու դեպքում նշել պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 _____________________________________________________________________________-ին

_____________________________________________________________________________

(համաձայնությունը հայցող մշակողի անվանումը, գտնվելու վայրը (բժշկի անունը, ազգանունը, հայրանունը))

 

Հետևյալ նպատակով__________________________________________________________________

 (անձնական տվյալներ մշակելու նպատակը և իրավական հիմքերը)

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(մշակման ենթակա անձնական տվյալների ցանկը)

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (անձնական տվյալների հետ կատարման ենթակա գործողությունների ցանկը, որոնց համար հայցվում է տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը)

 

_____________________________________________________________________________

(տեղեկություններ պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից անձնական տվյալների ուղղում, ոչնչացում, տվյալների մշակման դադարեցում պահանջելու կամ մշակման հետ կապված այլ գործողություն կատարելու վերաբերյալ)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(մշակողի կողմից անձնական տվյալների մշակման եղանակների ընդհանուր նկարագիրը)

 

_____________________________________________________________________________

(անձանց շրջանակը, որոնց կարող են փոխանցվել անձնական տվյալները)

 

_____________________________________________________________________________

(հայցվող համաձայնության գործողության ժամկետը)

_____________________________________________________________________________

(անձնական տվյալների մշակումն սկսելու ամսաթիվը)

 

_____________________________________________________________________________

(անձնական տվյալների մշակումն ավարտելու ժամկետները և պայմանները)

 

________________________________

Համաձայնության տրման ամսաթիվ

________________________________

ստորագրություն

 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

*անձնական տվյալները մշակելու անվտանգության ապահովումն իրականացվում է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքով սահմանված կարգով

**տվյալների սուբյեկտի պահանջով տվյալներ մշակողի կողմից մշակվող տվյալներին ծանոթանալը, դրանց տրամադրելը, ուղղելը, ուղեփակելը, ոչնչացնելը և դադարեցումը կատարվում է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքով սահմանված կարգով

***համաձայնությունը հետ կանչելու կարգը և դրա հետևանքները սահմանված են «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքով

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 հունիսի 2021 թվական: