Համարը 
N 1129-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.10.01/49(284) Հոդ.897
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.08.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.09.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
17.09.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.10.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ (ՑԱՆԿԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
17 սեպտեմբերի 2003 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 օգոստոսի 2003 թվականի N 1129-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ (ՑԱՆԿԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

 

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում հսկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների կազմը (ցանկը)` համաձայն հավելվածի:

(1-ին կետը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված և հսկվող այն դեղերի ցանկը, որոնք պարունակում են սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կազմում (ցանկում) ընդգրկված թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր:

(2-րդ կետը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան
   

2003 թ. սեպտեմբերի 15
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման

 

Կ Ա Զ Մ  (Ց Ա Ն Կ)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ

(վերնագիրը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  1

 

թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) նյութերի, որոնց շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվում է

(վերնագիրը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

 

Ալիլպրոդին

Ալլոբարբիտալ

Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ

Ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենետիլամին (4-MTA)

Ալֆացետիլմեթադոլ

Ալֆամեթադոլ

Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ

Ալֆամեպրոդին

Ալֆապրոդին

Ամոբարբիտալ

Ամֆետամին

Անիլերիդին

Ացետիլ-ալֆամեթիլֆենտանիլ

Ացետիլդիհիդրոկոդեին

Ացետիլմեթադոլ

Ացետիլֆենտանիլ

Ացետորֆին

7-Ացետօքսիմիտրագինին

Ափիոն` քնաբեր և յուղային կակաչի մակարդվող հյութ

Ափիոնի չոր մզվածք

Ացետիլացված ափիոն` ափիոնի կամ մզվածքային ափիոնի ացետիլացմամբ ստացվող միջոց, որն իր բաղադրության մեջ, բացի ափիոնի ալկալոիդներից, պարունակում է մոնոցետիլմորֆին, դիացետիլմորֆին, ացետիլկոդեին կամ դրանց խառնուրդը: Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտ` ցանկացած ձևով հավաքված կակաչի ցանկացած տեսակի բոլոր մասերը (չորացրած և չչորացրած` բացառությամբ հասուն սերմերի), որոնք պարունակում են ափիոնի թմրապես ակտիվ ալկալոիդներ:

Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտի խտանյութ (մորֆինի պարունակությունը` 50 տոկոս)` նյութ, որը ստացվում է այն ժամանակ, երբ կակաչի ծղոտը ենթարկվում է իր բաղադրության մեջ գտնվող ալկալոիդների խտացման պրոցեսին:

Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտի մզվածք (մզվածքային ափիոն)` միջոց, որը ցանկացած եղանակով ստացվում է կակաչի ծղոտից, թմրապես ակտիվ ալկալոիդների ջրով կամ օրգանական լուծիչներով մզում, կարող է հանդիպել հեղուկ, խեժանման կամ պինդ ձևերով:

Բարբիտալ

Բեզիտրամիդ

Բենզեթիդին

Բենզիլմորֆին

Բետացետիլմեթադոլ

Բետամեթադոլ

Բետամեպրոդին

Բետապրոդին

Բետա-հիդրօքսի-3-մեթիլֆենտանիլ

Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ

Բրոլամֆետամին

4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենետիլամին (2C-B)

Բուտալբիտալ

«Բուտիրֆենտանիլ (BF)» (N-ֆենիլ-N[1-(2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին-4-իլ]բութանամիդ

Դեզոմորֆին

Դեմորֆան

N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ)

Դեքսամֆետամին

Դիամպրոմիդ

Դիէթիլթիամբուտեն

Դիհիդրոմորֆին

Դիհիդրոէտորֆին

Դիմեթիլթիամբուտեն

Դիմենօքսադոլ

Դիմեֆեպտանոլ

Դիպիպանոն

Դիօքսաֆետիլ բուտիրատ

Դիֆենօքսին

Դրոտեբանոլ

ԴՄԱ` dl-2,5-դիմետօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

ԴՄՀՊ` 3-(1,2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ -6H-դիբենզո-[b,d] պիրան

ԴՄՏ` N,N դիմեթիլտրիպտամին

ԴՕԷՏ` dl-2,5-դիմետօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին

Էթիլմեթիլթիամբուտեն

Էտօքսերիդին

Էկգոնին` դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են վերածվել էկգոնինի և կոկաինի

Էտիցիկլիդին

Էտոնիտազեն

Էտորֆին

Էտրիպտամին

Էֆեդրինից տան պայմաններում պատրաստված պատրաստուկներ

Էֆեդրոն (մեթկատինոն)

Թեբակոն

Թիոֆենտանիլ

Իզոմեթադոն

Լիզերգինաթթու և այն պարունակող պրեպարատները (+) - լիզերգիդ

Լևոմետորֆան

Լևոմորամիդ

Լևորֆանոլ

Լևոֆենացիլմորֆան

Լևամֆետամին

Կատա էդուլիս

Կանեփ` բոլոր տեսակների, բացառությամբ Ցուցակ N 2-ում նշված կանեփի տեսակների: Առանց լիցենզիայի կամ լիցենզիայի պայմանների խախտմամբ արտադրված Ցուցակ N 2-ում նշված կանեփի տեսակը նույնպես համարվում է արգելված:

Կաննաբիս` կանեփի տարբեր տեսակներից ստացվող պատրաստուկները, որոնք պարունակում են Ցուցակ N 2-ում նախատեսված կանեփի տեսակների համար թույլատրված տետրահիդրոկաննաբինոլի կոնցենտրացիայից ավելի` անկախ այն բանից, թե որ անվանմամբ են հանդես գալիս: Առանց լիցենզիայի կամ լիցենզիայի պայմանների խախտմամբ արտադրված Ցուցակ N 2-ում նշված կանեփի տեսակը նույնպես համարվում է արգելված, այդ թվում`

մարիխուանա` չորացրած և չչորացրած ցողունի մնացորդներից, տերևապատ գագաթներից և առանց կենտրոնական ցողունի կանեփի տարբեր տեսակներից պատրաստված խառնուրդ

հաշիշ, անաշա, կաննաբիսի խեժ` առանձնացված խեժի, կաննաբիսի ծաղկափոշու հատուկ պատրաստված խառնուրդ կամ կաննաբիսի` այլ լցանյութերով գագաթների մշակմամբ ստացված խառնուրդ (մանրացում, մամլում)` անկախ խառնուրդի ձևից` դեղահատ, հաբ, մամլած սալիկ, մածուկ և այլն

հաշիշի յուղ` ճարպերի և այլ լուծիչների միջոցով մզված և կանեփի տարբեր տեսակների բուսամասերից ստացված թմրաբեր միջոց (կարող է հանդիպել լուծիչի և կպչուն զանգվածի ձևով), կաննաբիսի մզվածքներ և թուրմեր

Կաթին

Կատինոն

Կետոբեմիդոն

Կոդոքսիմ

Կլոնիտազեն

Կոկա բույսի տերևներ

Կոկաին

Հերոին

Հիդրոկոդոն

Հիդրոմորֆինոլ

Հիդրոմորֆոն

Հիդրօքսիպեթիդին

7-հիդրօքսիմիտրագինին

ՄԴՄԱ` dl-3,4-մեթիլենդիօքսի-N-ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին

(տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

(տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

(տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

(տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

Մեթամֆետամին ռացեմատ

Մեթիլդեզորֆին

Մեթիլդիհիդրոմորֆին

Մեթօքսետամին (MXE)

4-մեթիլամինորեքս

3-մեթիլթիոֆենտանիլ

3-մեթիլֆենտանիլ

Մեթիլֆենոբարբիտալ

Մեսկալին

Մետազոցին

Մետոպոն

Միտրագինին

Միրոֆին

ՄՄԴԱ` dl-5-մետօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

Մորամիդ ինտերմեդիատ

Մորֆերիդին

Մորֆին մեթիլբրոմիդ և մորֆինի այլ հնգավալենտ ազոտային ածանցյալներ` ներառյալ N-օքսիմորֆինային ածանցյալները, որոնցից է N-օքսիկոդեինը

Մորֆին-N-օքսիդ

ՄՊՊՊ` 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ պրոպիոնատ (բարդ եթեր)

N-էթիլ ՄԴԱ (+)-N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլեն-դիօքսի) ֆենեթիլամին

N-հիդրօքսի ՄԴԱ (+)-N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենեթիլ] հիդրօքսիլամին)

Նիկոկոդին

Նիկոդիկոդին

Նիկոմորֆին

Նոմիֆենզին

Նորացիմեթադոլ

Նորկոդեին

Նորլևորֆանոլ

Նորմեթադոն

Նորմորֆին

Նորպիպանոն

Քնաբեր կակաչ

Պարա-ֆլուորոֆենտանիլ

Պարահեքսիլ

Պեթիդին

Պեթիդին ինտերմեդիատ A

Պեթիդին ինտերմեդիատ B

Պեթիդին ինտերմեդիատ C

ՊԵՊԱՊ` 1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ ացետատ (բարդ եթեր)

Պիմինոդին

ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին)

Պսիլոցիբին

Պսիլոցին

Պսևդոէֆեդրինից կամ պսևդոէֆեդրին պարունակող դեղերից տան պայմաններում պատրաստված պատրաստուկներ

Պրոհեպտազին

Պրոպերիդին

Պրոպիրամ

Ռացեմեթորֆան

Ռացեմորամիդ

Ռացեմորֆան

Ռոլիցիկլիդին

Սեկբուտաբարբիտալ

Սեկոբարբիտալ

ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ)-ֆենիլպրոպան

Վինիլբիտալ

Տենամֆետամին

Տենոցիկլիդին

Տետրահիդրոկանաբինոլի բոլոր իզոմերները

ՏՄԱ` dl-3,4,5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

Օրիպավին

Օքսիմորֆոն

Ֆենադօքսոն

Ֆենազոցին

Ֆենամպրոմիդ

Ֆենատին

Ֆենետիլին

Ֆենոմորֆան

Ֆենոպերիդին

Ֆենցիկլիդին

Ֆուրեթիդին

Սնկերի տարբեր տեսակների պտղամարմին (ցանկացած մասը), օրինակ (չորացրած կամ չչորացրած, մանրացրած կամ չմանրացրած), որոնք պարունակում են տվյալ ցուցակի թմրանյութերը, ինչպես նաև այդ սնկերի վերամշակումից ստացված մթերքներ, այդ թվում` տան պայմաններում ստացված պատրաստուկներ, որոնք պարունակում են տվյալ ցուցակի թմրանյութեր (պսիլոցիբին և այլն):

Տվյալ ցուցակում ներառված քնաբեր, կակաչ չհամարվող, բայց դրա ալկալոիդները պարունակող կակաչի տարբեր տեսակների կաթնահյութ:

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը

ACBM-018
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու

ACBM(N)-018
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու

ACBM-2201
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու

ACBM(N)-2201
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդազոլ-3-կարբոնաթթու

AM-1220
(1-((1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն

AM-1248
(ադամանտան-1-իլ)-1-[(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ-մեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]մեթանոն

АМ-2201
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ

AM-2233
(1-((1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) (2-յոդոֆենիլ)մեթանոն

АМ-694
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2-յոդոֆենիլ) մեթանոն

СР 55, 940
(-)-Ցիս-3-[2-հիդրօքսի-4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ) ֆենիլ]-տրանս-4-(3-հիդրօքսի-պրոպիլ) ցիկլոհեքսանոլ

СР-47,497
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)ֆենոլ

(СР 47,497)-С6
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլհեպտան-2-իլ)ֆենոլ

(СР 47,497)-С9
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլդեկան-2-իլ)ֆենոլ

(СР 47,497)-С8
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլնոնան-2-իլ)ֆենոլ

HU-210
(6аR,10аR)-9-(հիդրօքսիմեթիլ)-6,6-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)-6а, 7,10,10а-տետրահիդրոբենզո[с]խրոմեն-1-օլ

HU-308
[(1R, 2R, 5R)-2-[2,6-դիմեթօքսի-4-(2-մեթիլօկտան-2-իլ) ֆենիլ] -7,7-դիմեթիլ-4-բիցիկլո [3.1.1] հեպտ-3-էնիլ] մեթանոլ]

JWH-007
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն

JWH-015
(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) -1- նաֆթալենիլմեթանոն

JWH-018
1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ) ինդոլ

JWH-019
1-հեքսիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ

JWH-073
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-081
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

JWH-098
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-116
2-էթիլ-1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ

JWH-122
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-F
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1- (5-ֆտորոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

JWH-149
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

JWH-175
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն

JWH-176
(Е)-1-[1-(նաֆթալին-1-իլմեթիլիդեն)-1Н-ինդեն-3-իլ]պենտան

JWH-182
1-պենտիլ-3-(4-պրոպիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ

JWH-184
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) մեթան

JWH-185
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթան

JWH-192
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթան

JWH-194
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)մեթան

JWH-195
(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթան

JWH-196
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ)մեթան

JWH-197
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)մեթան

JWH-198
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-199
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթան

JWH-200
(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1H-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-203
2-(2-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն

JWH-206
2-(4-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն

JWH-210
1-պենտիլ-3-(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ

JWH-234
1-պենտիլ-3-(7-էթիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ

JWH-237
2-(3-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն

JWH-250
1-պենտիլ-3-(2-մեթօքսիֆենիլացետիլ) ինդոլ,
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն

JWH-251
2-(2-մեթիլֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն

JWH-307
(5-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիռոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-4իլ)մեթանոն

JWH-370
նաֆթալեն-1-իլ-(1-պենտիլ-2-օ-տոլիլ-1-H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

2C-B
4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

2С-Е
2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենէթիլամին]

2С-I
2,5-դիմեթօքսի-4-յոդոֆենէթիլամին

2C-T-2
2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլթիո-ֆենէթիլամին

2C-T-7
(2,5-դիմեթօքսի-4-N-պրոպիլթիոֆենէթիլամին)

RCS-4
(4-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

AD-2201
(Ադամանտան-1-իլ)(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

Ադամանտիլ(1-պենտիլ-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

(1-հեպտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն

RCS-4-ortho
(2-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

A-836,339
N-(3-(2-մեթօքսիէթիլ)-4,5-դիմեթիլթիազոլ-2(3Н)-իլիդեն)-2,2,3,3-
Տետրամեթիլցիկլոպրոպիլկարբոքսամիդ

(1-(2-մորֆոլինոէթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն

(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն

Պրավադոլին
(4-մեթօքսիֆենիլ)-[2-մեթիլ-1-(2-(4-մորֆոլինիլ)էթիլ)ինդոլ-3-իլ]մեթանոն

(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն

СВ-13
(նաֆթալին-1-իլ)(4-պենտօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթանոն

TFMPP
(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին, մետա-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին)
1 - [3 - (տրիֆտորմեթիլ) ֆենիլ] պիպերազին

Պիրովալերոն
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն

МРВР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբուտան-1-оն

МРРР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն

МРНР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրոլիդին-1-իլհեքսան-1-оն

МАВР (Բուֆերոն)
1-ֆենիլ-2-(մեթիլամինո) բութան-1-оն

PVР
1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պենտան-1-оն

PРР
1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պրոպան-1-оն

MDPV
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն

MDPBP
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբութան-1-оն

MDPPP
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն

О-2482 (Նաֆիրոն)
նաֆթիլպիրովալերոնկամ 1-նաֆթալին-2-իլ-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն

bk-EBDB (Էուտիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո) բութան-1-оն

bk-MBDP (Պենտիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո)պենտան-1-оն

bk-MBDB (Բուտիլոն)
2-մեթիլամինո-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)բուտան-1-оն

bk-MDEA (Էթիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո)պրոպան-1-оն

bk-MDMA (Մեթիլոն)
2-մեթիլամինո-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)պրոպան-1-оն

bk-MМBDB
(N-Մեթիլբութիլոն)
2-(դիմեթիլամինո)-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) բութան-1-оն

МDAI
5,6-մեթիլենդիօքսի-2-ամինոինդան

МРА
N-մեթիլ-1-(թիոֆեն-2-իլ)պրոպան-2-ամին

NBOMe-2C-I
2-(4-յոդո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)էթանամին

a-PVP
1-ֆենիլ-2-(1-պիրրոլիդինիլ)պենտան-1-оն

Մեֆեդրոն
4-մեթիլմետկատինոն
4-ММСկամ 2-մեթիլամինո-1-(4-մեթիլֆենիլ)պրոպան-1-оն, կամ 2-ամինո-N-մեթիլ-1-(4-մեթիլֆենիլ)պրոպան-1-оն]

PCA
(Պարա-քլորամֆետամին, 4-CA)

5-МеO-DALT
N,N-դիալլիլ-5-մեթօքսիտրիպտամինկամ N-ալլիլ-N-[2-(5-մետօքսի-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթիլ]պրոպ-2-են-1-ամին}

5-МeO-АМТ
5-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլտրիպտամին

5-МeО-NМТ

SR-18 (RCS-8, ВEM-8)

SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)

(4-մեթօքսիֆենիլ) (1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

DOX
D, L-2, 5-դիմեթօքսի-4-քլորամֆետամին

WIN 55,212-2
(R) - (+) - [2,3-դիհիդրո-5-մեթիլ-3-(4 –մորֆոլինիլմեթիլ) պիրրոլո [1,2,3-de] -1,4 -բենզօքսազին-6-իլ] -1 -նաֆթալենիլմեթանոն

3,4-DMMC
3,4-դիմեթիլմեթկատինոն

3-F-iso-MC
1-մեթիլամինո-1-(3 -ֆլուորոֆենիլ) պրոպան-2-оն

4-EMC
1 - (4-էթիլֆենիլ) -2 - (մեթիլամինո) պրոպան- 1-оն

4-FA
(4-ֆտորամֆետամին)
(R, S) -1 - (4-ֆլուրոֆենիլ) պրոպան-2-ամին

5 - MeO-DIPT
N, N-դիիզոպրոպիլ-5-մեթօքսիտրիպտամին

5-IAI
5-յոդո-2 ,3-դիհիդրո-1H-ինդեն-2-ամին
1-պենտիլ-3-(4-հիդրօքսիֆենիլացետիլ)-ինդոլ
1-ֆենիլ-2 (դիմեթիլամինո) բութան-1-оն
4-մեթիլ-ա-պիրրոլիդինոպրոպիոֆենոն

АКВ-48
H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

PBA
(Պարա-բրոմոամֆետամին)
4-բրոմոամֆետամին

РJА
(Պարա-յոդոամֆետամին)
4-յոդոամֆետամին

N-ցիկլոհեքսիլ-MDA
-N-ցիկլոհեքսիլ-3,4-մեթիլենդիօքսիամֆետամին

2C-I-NBOMe
(25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)

5F-UR-144 (XLR-11)

URB-754
6 մեթիլ-2-[(4-մեթիլֆենիլ) ամինո]-4H-3,1-բենզօքսազին-4-оն

APB
5 - (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան) 6 - (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան)

UR-144
(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)
(1-պենտիլինդոլ-3-իլ) - (2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն

AB-001
1-պենտիլ-3-(ադամանտ-1-օիլ) ինդոլ

5-APDB
(3-դեզօքսի-MDA, ЕМА-4)
5 - (2-ամինոպրոպիլ) -2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան

6-APDB
(4-դեզօքսի -MDA, ЕМА-3)
6 - (2-ամինոպրոպիլ) -2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան

DOI
2,5-դիմեթօքսի-4-յոդոամֆետամին

25B-NBOMe

[2-(4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-]-(2-

մեթօքսիֆենիլ)-մեթիլ] էթանամին

 

25B-NBOMe-Nme

[2-(4-բրոմո-2,5- դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

25B-NBOMeTF
[2-(4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2 տրիֆտորմեթօքսիբենզիլ)-ամին

25C-NBOMe
2-(4-քլորո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-[(2-մեթօքսիֆենիլ)մեթիլ] էթանամին

25H-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

JWH-213
(5-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

ACBM(N)-2201 TMS
N-((3s,5s,7s)-ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-N-(տրիմեթիլսիլիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

MBA(N)-018 (AB-PINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-N-(2-ֆտորպենտիլ)
1-(2-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-N-(4-ֆտորպենտիլ)
1-(4-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

MBA(N)-018-Cl (AB-PINACA-Cl)
1-(5-քլորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

QCBL-CHM (BB-22)
Քինոլին-8-իլ 1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

bk-MDMA (Մեթիլոն) AC
N-(2-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ-2-օքսոէթիլ)-N-մեթիլացետամիդ

bk-MDMA (Մեթիլոն) ET
1-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-2-(էթիլմեթիլամինո)-պրոպան-1-ոն

bk-MDMA (Մեթիլոն) TFA
N-(2-բենզօ[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ-2-օքսոէթիլ)-2,2,2-տրիֆտոր-N-մեթիլացետամիդ

6-Methoxy-MDMA (Methyl-MMDA-2)
2-մեթօքսի-4,5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին

6-Cl-MDMA
[2-(6-քլորոբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

5-Methoxy-MDMA (MMDMA)
3-մեթօքսի-4,5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին

4-MDMABP
2-դիմեթիլամինո-1-(Պ-տոլիլ)-բութան-1-ոն

4,5-MDMAI
(7,8-դիհիդրո-6H-1,3-դիօքսա-as-ինդացեն-7-իլ)-մեթիլամին

2-I-4,5-MDMA
[2-(4-յոդբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

2,3-MDMA PFP
N-(3-(բենզո[d][1,3]դիօքսոլ-4-իլ)բութան-2-իլ)-2,2,3,3,3-պենտաֆտոր-N-մեթիլպրոպանամիդ

2,3-MDMA HFB
N-(1-(բենզո[d][1,3]դիօքսոլ-4-իլ)պրոպան-2-իլ)-2,2,3,3,4,4,4-հեպտաֆտոր-N-մեթիլբութանամիդ

2,3-MDMA
(2-բենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին

DMMDMA
[2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

F2-MDMA
[2-(2,2-դիֆտորբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

MDMAI (5,6-Մեթիլենդիօքսի-2-մեթիլամինոինդան)
6,7-դիհիդրո-5H-ինդենո[5,6-d][1,3]դիօքսոլ-6-իլ)-մեթիլամին

MDMAT (6,7- Մեթիլենդիօքսի -2-մեթիլամինոտետրալին)
Մեթիլ-(5,6,7,8-տետրահիդրոնաֆթո[2,3-d][1,3]դիօքսոլ-6-իլ)-ամին

O-desmethyltramadol
3-(2-((դիմեթիլամինո) մեթիլ)-1-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ)ֆենոլ

MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

MMBA-018 (ADBICA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

MBA-2201 (5F-ADBICA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

AH-7921
3,4-դիքլոր-N-((1-դիմեթիլամինո)ցիկլոհեքսիլ)մեթիլ)բենզամիդ

A-834,735
[1-(Տետրահիդրոպիրան-4-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ](2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն

A-834,735-TOP
3,3,4-տրիմեթիլ-1-(1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)պենտ-4-են-1-ոն

Օքֆենտանիլ
(Ocfentanyl)
N-(2-ֆտորոֆենիլ)-2-մեթօքսի-N-[1-(2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին-4-իլ] ացետամիդ

A-836,339
N-[3-(2-մեթօքսի-էթիլ)-4,5-դիմեթիլ-1,3-թիազոլ-2-իլիդեն]-2,2,3,3- Տետրամեթիլցիկլոպրոպան-1-կարբօքսամիդ

QCBL-2201 (5F-PB22)
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվիքինոլին-8-իլայինէսթեր

QCBL-018 (PB-22)
Քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

4-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(4-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

5-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

5-MeO-MIPT TMS
իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1-տրիմեթիլսիլանիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

5,6-MeO-MIPT
[2-(5,6-դիմեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլմեթիլամին

6-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

7-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(7-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

QCBL(N)-018 (NPB-22)
քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ

3,4-CTMP
(3,4-Դիքլորոմեթիլֆենիդատ)
Մեթիլ 2-(3,4-դիքլորոֆենիլ)-2-(2-պիպերիդիլ)ացետատ

LY2183240
N,N-դիմեթիլ-5-[(4-դիֆենիլ)մեթիլ]տետրազոլ-1-կարբօքսամիդ

EAM-2201 (JWH-210-F)
(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-մեթանոն

CBL-2201 (NM-2201)
նաֆթալին-1-իլ1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

CBM-018 (NNE1 կամ MN-24)
1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվինաֆթալին-1-իլամիդ

BzCBM-018 (SDB-006)
N-բենզիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

MBA(N)-CHM
(AB-CHMINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

MMBA(N)-CHM
(MAB-CHMINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

QCBL-BZ-F
(FUB-PB22)
1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվիքինոլին-8-իլայինէսթեր

α-PhPP
(α-Ֆտալիմիդոպրոպիոֆենոն)
2-(1-մեթիլ-2-օքսո-2-ֆենիլէթիլ)-իզոինդոլ-1,3-դիոն

α-PHtP
(α-Պիրրոլիդինոհեպտիոֆենոն)
1-ֆենիլ-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

4F-PHtP
1-(4-ֆտորոֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

4-MeO-PHtP
1-(4-մեթօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

AM(N)-2201 (THJ-2201)
(նաֆթալին-1-իլ)[1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ]մեթանոն

CBZ-018 (EG-018)
նաֆթալին-1-իլ(9-պենտիլ-9H-կարբազոլ-3-իլ)մեթանոն

QCBL(N)-2201
(5F-NPB-22)
քինոլին-8-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ


CBL-BZ-F (FDU-PB22)
նաֆթալին-1-իլ1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

4-MEC (4-Մեթիլէթկատինոն)
2-էթիլամինո-1-Պ-տոլիլպրոպան-1-ոն

Բենզիլպիպերազին (BZP)
Բենզիլպիպերազին

Մետա-քլորֆենիլպիպերազին (mCPP)
1-(մետա-քլորոֆենիլ)պիպերազին

Դիբենզիլպիպերազին (DBZP)
1,4-Դիբենզիլպիպերազին

(R)-2C-B-NMBOMe
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[(R)-1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

(R)-2C-I-NMBOMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[(R)-1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

2,4,5-2C-T-7
2-(2,4-դիմեթօքսի-5-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-1-մեթիլէթիլամին

2,5,3-2C-T-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -3-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-1-մեթիլէթիլամին

2C-H
2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

2C-DFLY
2-ամինո-1-բենզո[1,2-b:4,5-b']դիֆուրան-4-իլէթան

2C-B TFA
N-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

2C-B-2,5-DIETO
2-(4-բրոմ-2,5-դիէթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-B-2-EtO
2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-B-2-HFLY (2C-B-2-hemiFLY)
2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան-7-իլ)-էթիլամին

2C-B-5-EtO
2-(4-բրոմ-2-մեթօքսի-5-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-B-5-HFLY (2C-B-5-hemiFLY)
2-(7-բրոմ-5-մեթօքսի-2,3-դիհիդրո-1-բենզոֆուրան-4-իլ)էթանամին

2C-B-BFLY (2C-B-butterFLY)
2-(10-բրոմ-2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո[2,3-Q]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

2C-B-DFLY (2C-B-DraQonFLY)
2-(8-բրոմբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-B-DFLY (2C-B-DraQonFLY) TFA
N-(2-(8-բրոմբենզո[1,2-b:4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)էթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

2C-B-DraQonFLY-NBOH
2-(((2-(8-բրոմբենզո[1,2-b:4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)էթիլ)ամինո)մեթիլ)ֆենոլ

2C-B-draQonFly-NBOMe
[2-(8-բրոմբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-B-E
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-էթիլամին

2C-B-FLY (2-CB-FLY)
2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-B-FLY TFA
N-(1-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b:4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

2C-B-FLY-NBOH
2-{[2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո [1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ

2C-B-FLY-NBOMe
[2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մետօքսիբենզիլ)-ամին

2C-B-Ind
1-(5-բրոմ-4,7-դիմեթօքսի-2,3-դիհիդրո-1H-ինդեն-1-ил)մեթանամին

2C-B-M
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

2C-B-MM
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

2C-B-NB3OMe
[2-(3-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-B-NBOMe AC
N-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

2C-B-pip
1-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-պիպերիդին

2C-BCB-NBOMe
(3-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1,3,5-տրիեն-7-իլմեթիլ)-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-BI-1
2C-BI-1 (2-(2,5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-10
2-(2,5-դիմեթօքսի-4'-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-12
2-(4-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-BI-2
2-(2,5,2'-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-3
2-(2,5-դիմեթօքսի-2'-մեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-4
2-(2,5-դիմեթօքսի-2'-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-5
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նավթալին-2-իլֆենիլ)-էթիլամին

2C-BI-6
2-(2,5,3'-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-7
2-(2,5-դիմեթօքսի-3'-նիտրոբիֆենիլ4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-8
2-(2,5,4'-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-BI-9
2-(4'-բութիլ-2,5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-C
2,5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենէթիլամին

2C-C-3
2-(2,4,5-տրիքլոր-3,6-դիմեթօքսիֆենիլ)էթանամին

2C-C-NB3OMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-C-NB4OMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-C-NBOMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-C-NBOMe AC
N-[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

2C-C-NBOMe TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտոր-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

2C-C-NMBOMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

2C-CN
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզոնիտրիլ

2C-D
2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենէթիլամին

2C-D-2,5-DIETO
2-(2,5-դիէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-D-2ETO
2-(4-մեթիլ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-D-5ETO
2-(5-էթօքսի-2-մէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-D-butterFLY
2-(10-մեթիլ-2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո [2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

2C-D-FLY (2C-MeFLY)
2-(8-մեթիլ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-D-N- Me (N-Me-2C-D)
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

2C-D-NB3OMe
[2-(4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-D-NB4OMe
[2-(4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիֆբենզիլ)-ամին

β,β-Me-2C-D
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթիլպրոպիլամին

β-Me-2C-D
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-պրոպիլամին

2C-DMMDA
2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

2C-DMMDA-2
2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3] դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

2C-DMMDA-3
2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-DMMDA-4
2-(4,6-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

2C-DMMDA-5
2-(5,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-DMMDA-6
2-(5,6-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-DMMDA-N-Me
(N-Me-2C-DMMDA)
[2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-ил)-էթիլ]-մեթիլամին

2C-E AC
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

2C-E TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

2C-E-5ETO
2-(5-էթօքսի-4-էթիլ-2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-E-AA
[2-(4-էթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին

2C-E-NB3OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-E-NB4OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-EF
2-[4-(2-ֆտորէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

2C-EF-FLY
2-[8-(2-
(ֆտորէթիլ)-2,3,6,7-տետրահիդրոֆուրո[2,3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]էթանամին

2C-F
2,5-դիմեթօքսի-4-ֆտորֆենէթիլամին

2C-F-NBOMe
[2-(4-ֆտոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-FLY
2-(2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-FLY TFA
2,2,2-տրիֆտորN-[2-(2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-ացետամիդ

2C-G
3,4-դիմեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

2C-G-1
2-(2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.1.0]հեպտա-1,3,5-տրիեն-3-իլ-էթիլամին

2C-G-2
2-(2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1(6),2,4-տրիեն-3-իլ)-էթիլամին

2C-G-3
2-(4,7-դիմեթօքսիինդան-5-իլ)-էթիլամին

2C-G-4
2-(1,4-դիմեթօքսի-5,6,7,8-տետրահիդրոնավթալին-2-իլ)-էթիլամին

2C-G-5
2-(5,8-դիմեթօքսի-1,2,3,4-տետրահիդրո-1,4-մեթանոնավթալին-6-իլ)-էթիլամին

2C-G-6
2-(3,6-դիմեթօքսիտրիցիկլո[6.2.2.0*2,7*]դոդեկա-2(7),3,5-տրիեն-4-իլ)-էթիլամին

2C-G-12
2-(3-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-G-22
2-(3,4-դիէթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-G-N
2-(1,4-դիմեթօքսինավթալին-2-իլ)-էթիլամին

2C-H TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

2C-H-NB3OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-H-NB4OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-HM
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզալդեհիդ

2C-I 2AC
N-ացետիլ-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

2C-I AC
N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

2C-I TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

2CI-2ETO
2-(4-յոդ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-I-AA
2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(պրոպան-2-իլիդեն)էթանամին

2C-I-DFLY
2-(8-յոդբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-I-FLY
2-(8-յոդ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-I-FormA
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին

2C-I-MOA
[1,3-դիմեթիլբութ-2-են-(E)-իլիդեն]-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

2C-I-N,NdiM
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

2C-I-NB3OMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-I-NB4OMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-I-NBOMe AC
N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

2C-I-NBOMe TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

2C-I-NMBOMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

2C-IB
2-(4-իզոբութիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-IP
2-(4-իզոպրոպիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-LisaB
2-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոքինոլին

2C-LisaH
2-[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոքինոլին

2C-MeTriox
2-(4-մեթիլ-6,7-դիհիդրոֆուրո[2',3':4,5]բենզո[1,2-d][1,3]դիօքսոլ-8-իլ)-էթիլամին

2C-MMDA-2
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

2C-MMDA-4
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

2C-N
2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենէթիլամին

2C-N-NB3OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-N-NB4OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-N-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-NH
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

2C-O (TMPEA, 2,4,5-Տրիմեթօքսիֆենէթիլամին)
2-(2,4,5-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-O-19
2-(4-բութօքսի-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-O-2
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-O-4
2,5-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպօքսիֆենէթիլամին

2C-O-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-P
2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենէթիլամին

2C-P 2AC
N-ացետիլ-N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ-ացետամիդ

2C-P AC
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

2C-P TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

2C-P-AA
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին

2C-P-FormA
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին

2C-pEtOH
[4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-մեթանոլ

2C-pKet
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզոյաթթվի մեթիլէսթեր

2C-PLY
2-(2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո[2,3-q]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

2C-SE
2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլսելենոֆենէթիլամին

2C-SE-2
2-(4-էթիլսելանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-SE-21
2-[4-(2-ֆտորէթիլսելանիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

2C-SE-4
2-(4-իզոպրոպիլսելանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-SE-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսելանիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-T
2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթիոֆենէթիլամին

2C-T-10
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(պիրիդին-2-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

2C-T-11
2-[4-(4-բրոմֆենիլսուլֆանիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

2C-T-12
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(մորֆոլին-4-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

2C-T-13
2,5-դիմեթօքսի 4-(β-մեթօքսիէթիլթիո)-ֆենէթիլամին

2C-T-14
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(2-մեթիլսուլֆանիլէթիլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

2C-T-15
2-[4-(ցիկլոպրոպիլթիո)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթանամին

2C-T-16
2-(4-ալլիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-T-17
2-(4-ֆտոր-բութիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-T-18
2-(4-ցիկլոբութիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-T-19
2-(4-բութիլսուլֆանիլ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-T-7-2ETO
2-(2-էթօքսի-5-մեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-T-8
2,5-դիմեթօքսի -4-ցիկլոպրոպիլմեթիլթիոֆենէթիլամին

2C-T-9
2,5-դիմեթօքսի -4-բութիլթիոֆենէթիլամին

2C-T-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-TE
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթելլանիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-TFM
2,5-դիմեթօքսի -4-(տրիֆտորմեթիլ)-ֆենէթիլամին

2C-TFM-DFLY
2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

2C-TFM-dragonFly-NBOMe
(2-մեթօքսիբենզիլ)-[2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1,2-b;4,5-b']դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-ամին

2C-TFM-FLY
2-[8-(տրիֆտորմեթիլ)-2,3,6,7-տետրահիդրոֆուրո[2,3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]-էթիլամին

2C-TFM-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

2C-TMA-5
2-(2,3,6-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

2C-VI
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-վինիլֆենիլ)-էթիլամին

2C-YN
1-(4-էթինիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-ամինոէթան

2Cl3,6diFBzAI
N-ինդան-2-իլ-3,6-դիֆտորр-2-քլորբենզամիդ

2Cl3MeOBzAI
N-ինդան-2-իլ-3-մեթօքսի-2-քլորբենզամիդ

2Cl4,5diFBzAI
4,5-դիֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլ բենզամիդ

2Cl4FBzAI
4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

2Cl4,5diMeOBzAI
2-քլոր-N-ինդան-2-իլ-4,5-դիմեթօքսիբենզամիդ

2Cl4FBzAI
4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

2Cl6F3MBzAI
N-ինդան-2-իլ-3-մեթիլ-6-ֆտոր-2-քլորբենզամիդ

2Cl6FBzAI
6-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

2ClBzAI
N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ

3,6,2-2C-T-7
2-(3,6-դիմեթօքսի -2-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին

4Br2ClBzAI
4-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ

5Br2ClBzAI
5-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2- քլորբենզամիդ

bk-2C-B
2-ամինո-1-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

BL-4358A (α-CP-2C-D)
1-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլբենզիլ)-ցիկլոպրոպիլամին

BOB (beta-METHOXY-2C-B)
2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին

BOD (beta-METHOXY-2C-D)
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին

MeO-2C-2,6-IFLY
2-(8-մեթօքսի-2,3,5,6-տետրահիդրոֆուրո[3,2-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ)-էթանամին

METHYL-2C-T-7
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

N,N-Me-2C-D
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

N-Me-2C-DMMDA-2
[2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

N-Me-2C-DMMDA-3
[2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո [1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

N3MT2M-2C-I
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիթիոֆեն-2-իլմեթիլ)-ամին

N4MT3M-2C-I
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիթիոֆեն-3-իլմեթիլ)-ամին

NB-2C-B
բենզիլ-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ -էթիլ]-ամին

NBMD-2C-B
բենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլմեթիլ-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

NBOH-2C-T-7
2-{[2-(2,5- դիմեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ

NBOMeM-2C-B
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսի-3-մեթիլբենզիլ)-ամին

NBpBr-2C-B
(4-բրոմբենզիլ)-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

NBpCl-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-քլորբենզիլ)-ամին

NBpF-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-ֆտորբենզիլ)-ամին

NBpI-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-յոդբենզիլ)-ամին

NBpMe-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթիլբենզիլ)-ամին

NBpNH2-2C-B
4-{[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենիլամին

NBpOMe-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

psi-2C-T-4
2,6-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպիլթիոֆենէթիլամին

TCB-2 (2C-BCB)
-[(7R)-3-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1,3,5-տրիեն-7-իլ]-մեթանամին

US5013837-Ex.2Ca
[2-մեթիլ-1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

US5013837-Ex.2Ce
[7-բենզիլօքսի-1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ին547դոլ-3-իլ-(6-քլորնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

β-Me-2C-2
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիքսոլ-5-իլ)-պրոպիլամին

Բրոմդիմեթօքսիբենզիլպիպերազին (2C-B-BZP)
1-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիբենզիլ)-պիպերազին


Բրոմդիմեթօքսիֆենիլպիպերազին (2C-B-PP)
4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլպիպերազին


MT-45 
1-ցիկլոհեքսիլ-4-(1,2-դիֆենիլէթիլ)պիպերազին

4,4’-DMAR
4,5-դիհիդրո-4-մեթիլ-5-(4-մեթիլֆենիլ)-2-օքսազոլամին

PMMA
[2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

PMMA AC
N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ

PMMA TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ

JWH(N)-018
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-002-X
(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն

JWH-003-X
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-004
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-005-X
[2-մեթիլ-1-((E)-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1- իլմեթանոն

JWH-006-X
(2- մեթիլ -1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-007-X
(1-ալլիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-009
(1-հեպտիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-010-X
(2- մեթիլ -1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1- իլմեթանոն

JWH-011
(1-(հեպտան-2-իլ)-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -1- իլ)-մեթանոն

JWH-011-X
նավթալին-1-իլ-[((E)-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-013-X
[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2- մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]- նավթալին-1- իլմեթանոն

JWH-014-X
(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-015-X
(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1- իլմեթանոն

JWH-016
(1-բութիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-018-2-նավթիլ
նավթալին -2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018-2- նավթիլ -N-1,2- դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ)մեթանոն

JWH-018-2- նավթիլ -N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին -2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

JWH-018-2- նավթիլ -N-2-մեթիլբութիլ
(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ)մեթանոն

JWH-018-2- նավթիլ -N-3-պենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

JWH-018-2- նավթիլ -N-իզոպենտիլ
(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ) մեթանոն


JWH-018-2- նավթիլ -N-նեոպենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն


JWH-018-2- նավթիլ -N-տրետ-պենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն


JWH-018-6-OH-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին -1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ)
(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն


JWH-018-7-OH-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին -1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

H-018-Br
(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն

JWH-018-Cl
(նավթալին -1-իլ)(1-(5-քլորոպենտիլ)-1H- ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ)
[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-018-N-(2-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն


JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ)
[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն


JWH-018-N-(3-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն


JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ)
[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն


JWH-018-N-(4,5-էպօքսիպենիլ)
նավթալին -1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն


JWH-018-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն


JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ)
5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն


JWH-018-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) TMS
1- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3- իլ) մեթանոն


JWH-018-N-(5-կարբօքսիբութիլ) TMS
տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H- ինդոլ -1-իլ)պենտանոատ


JWH-018-N-(5-մեթօքսիկարբոնիլբութիլ)
մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ -1-իլ)պենտանոատ


JWH-018-N-1,2-դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1- իլ)-մեթանոն


JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին -1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն


JWH-018-N-3-պենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

JWH-018-N-նեոպենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ -3-իլ) մեթանոն

JWH-018-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)-մեթանոն

JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ)
[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն


JWH-019-N-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1-իլմեթանոն


JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ)
[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն


JWH-019-N-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1-իլմեթանոն


JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ)
[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն


JWH-020
(1-հեպտիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-022
նավթալին -1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-մեթանոն

JWH-030
նավթալին -1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն

JWH-030-Br
(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-031
(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն

JWH-032
նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն

JWH-033
(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-042
(1,2-դիմեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-043
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-045
(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-046
1-պրոպիլ-2- մեթիլ-3-(7- մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ

JWH-047
(1-բութիլ-2- մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7- մեթիլնավթալին -1- իլ)-մեթանոն

JWH-048
(7- մեթիլնավթալին -1-իլ)-(2- մեթիլ -1-պենտիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

JWH-049
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն

JWH-050
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն

JWH-051
[(6aR,10aR)-3-(1,1- դիմեթիլհեպտիլ)-6,6- դիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ

JWH-057
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

JWH-070
(1-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-071
(1-էթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

JWH-072
նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

JWH(N)-018
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-002-X
(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-003-X
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-004
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-005-X
[2-մեթիլ-1-((E)-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-006-X
(2-մեթիլ-1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-007-X
(1-ալլիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-009
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-010-X
(2-մեթիլ-1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-011
(1-(հեպտան-2-իլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-011-X
նավթալին-1-իլ-[((E)-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-013-X
[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-014-X
(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-015-X
(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-016
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-018-2-նավթիլ
նավթալին-2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018-2- նավթիլ -N-1,2- դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն


JWH-018-2- նավթիլ -N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-018-2-նավթիլ-N-2-մեթիլբութիլ
(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն


JWH-018-2-նավթիլ-N-3-պենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-018-2- նավթիլ -N-իզոպենտիլ
(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն


JWH-018-2-նավթիլ-N-նեոպենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-018-2-նավթիլ-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն


JWH-018-6-OH-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին-1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ)
(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-018-7-OH-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին-1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

H-018-Br
(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-018-Cl
(նավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ)
[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-018-N-(2-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն


JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ)
[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-018-N-(3-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն


JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ)
[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-018-N-(4,5-էպօքսիպենիլ)
նավթալին-1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-018-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)նավթալին-1-իլ)մեթանոն


JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ)
5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն


JWH-018-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) TMS
1- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018-N-(5-կարբօքսիբութիլ) TMS
տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ


JWH-018-N-(5-մեթօքսիկարբոնիլբութիլ)
Մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ


JWH-018-N-1,2-դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-018-N-3-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018-N-նեոպենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-018-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն


JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ)
[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-019-N-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ)
[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-019-N-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ)
[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-020
(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-022
նավթալին-1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

JWH-030
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-030-Br
(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-031
(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-032
նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-033
(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-042
(1,2-դիմեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-043
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-045
(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-046
1-պրոպիլ-2-մեթիլ-3-(7-մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ

JWH-047
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-048
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-049
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-050
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-051
[(6aR,10aR)-3-(1,1- դիմեթիլհեպտիլ)-6,6- դիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ

JWH-057
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

JWH-070
(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-071
(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-072
նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-073-2-մեթիլնավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-073-2-նավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

JWH-073-2-նավթիլ-N-ֆտոր-բութիլ
(1-ֆտոր-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն


JWH-073-2-նավթիլ-N-իզո-բութիլ
(1-իզոբութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն
(1-Изобутил-1H-индол-3-ил)(нафталин-2-ил)метанон

JWH-073-2- նավթիլ-N-տրետ-բութիլ
(1-տրետ-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն


JWH-073-4-մեթիլնավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-073-6-մեթօքսիինդոլ
(1-բութիլ-6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն


JWH-073-N-(2-հիդրօքսիբութիլ)
[1-(2-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-073-N-(3- հիդրօքսիբութիլ)
[1-(3-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-073-N-(4- հիդրօքսիբութիլ)
[1-(4-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն


JWH-073-N-ֆտոր-բութիլ
(1-(ֆտոր-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-073-N-իզոբութիլ
(1-(իզոբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-073-N-տրետ-բութիլ
(1-(տրետ-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-076
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-077
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-078
(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-079
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-080
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-081-3-մեթօքսինավթիլ
(3-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-081-5- մեթօքսինավթիլ
(5-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-081-8- մեթօքսինավթիլ
(8-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)մեթանոն


JWH-081-CHM
(1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-081-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(4- հիդրօքսիպենտիլ)-1H- ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)- մեթանոն


JWH-081-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն


JWH-082
(1-հեքսիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-083
(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-093
(2- բութիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-094
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-095
(1-բութիլ-2-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-096
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-097
(2-հեքսիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-099
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-100
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-102-104
(8aR,12aR)-5-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-8,8-դիմեթիլ-3,4,8a,9,10,11,12,12a-օկտահիդրո-2H,8H-1,7-դիօքսաբենզո[c]ֆենանտրեն-11-ոլ

JWH-120
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-121
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-122-2-մեթիլնավթիլ
(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-2-ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(2-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-3-մեթիլնավթիլ
(3-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-3- ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(3-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-4-ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(4-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-5-մեթիլնավթիլ
(5-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-6-մեթիլնավթիլ
(6-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-7-մեթիլնավթիլ
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-8-մեթիլնավթիլ
(8-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-122-Cl
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

JWH-122-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-122 N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-133
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլբութիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

JWH-145
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-145-2-ֆենիլ
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-2-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-146
(1-հեպտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-147
(1-հեքսիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-148
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-150
(1-բութիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-151
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-153
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-156
նավթալին-1-իլ-(5-ֆենիլ-1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-159
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-160
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-163
(6-մեթօքսինավթալին -1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-164
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-165
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- մեթանոն

JWH-166
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-167
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն

JWH-175-C6
1-հեքսիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ

JWH-175-C7
1-հեպտիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ

JWH-180
(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-181
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(5-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-189
(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-193
(4-մեթիլ-1-նավթիլ)[1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]- մեթանոն

JWH-201
2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-202
2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-203-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն

JWH-203-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն

JWH-204
2-(2-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-205
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն

JWH-207
2-(4-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-208
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն

JWH-209
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն

JWH-210-2-էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ) (2-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-210-3- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (3-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-210-5- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (5-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-210-6- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (6-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-210-8- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (8-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն

JWH-210-Br
[1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-210-Cl
[1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

JWH-210-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն


JWH-210-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն


JWH-211
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-212
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-213
(5-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-220
1-մեթիլ-4-[3-պենտիլինդեն-(1E)-իլիդենմեթիլ]-նավթալին

JWH-235
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-236
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-239
(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-240
(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-241
(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-242
(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-243
[5-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-244
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-պ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- մեթանոն

JWH-245
[5-(4-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-246
[5-(3-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-248
2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-249
2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-250-2,2-դիմեթիլ
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-մեթիլ-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն

JWH-250-2-մեթիլ
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն

JWH-250-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

JWH-250-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն


JWH-250-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)TMS
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ]էթանոն

JWH-251-3-մեթիլֆենի
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(մ-տոլիլ)էթանոն

JWH-251-4-մեթիլֆենիլ
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(պ-տոլիլ)էթանոն

JWH-252
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ո-տոլիլէթանոն

JWH-253
2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-258
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-259
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-260
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-261
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-262
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-265
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-266
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-267
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-268
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-292
[5-(2- մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-293
[5-(3-նիտրոֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-302
2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-303
2-(3-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-304
2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-305
2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-306
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-308
[5-(4-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-309
նավթալին-1-իլ(5-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-309-2-նավթիլ
նավթալին-1-իլ(2-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-311
2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-312
2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-313
2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-314
2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-315
2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-316
2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

JWH-324
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

JWH-337
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

JWH-344
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

JWH-345
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

JWH-346
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-մ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-348
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

JWH-359
(6aR,10aR)-1-մեթօքսի-6,6,9-տրիմեթիլ-3-((R)-1,1,2-տրիմեթիլբութիլ)-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

JWH-363
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

JWH-364
[5-(4-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-365
[5-(2-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-367
[5-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-368
[5-(3-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-369
[5-(2-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-371
[5-(4-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-372
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(2-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

JWH-373
[5-(2-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

JWH-385
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)-ցիկլոհեքսանոլ

JWH-386
(4- բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-387
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-394
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-395
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-397
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-398
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-398-2-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-398-3- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(3-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-398-5- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(5-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն

JWH-398-6- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(6-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-398-7- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(7-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-398-8- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(8-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

JWH-398-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն

JWH-399
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-400
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-401
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

JWH-403
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

JWH-404
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլօկտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

JWH-408
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-409
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-410
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-411
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

JWH-412
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-413
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-414
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-415
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-416
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-417
(8- յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-418
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-419
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-420
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-421
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-422
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-423
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-424
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-425
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-428
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

JWH-429
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

MDMA methylene homolog
3-(1,3-բենզենոդիօքսոլ-5-իլ)-N,2-դիմեթիլպրոպան-1-ամին

F-trifluoromethylphenylpiperazine
1-[F-(երեքֆտորմեթիլ)ֆենիլ]պիպերազին
[օրթո, մետա և պարա դիրքերում

2-MeO-ketamine (մեթօքսիկետամին)
2-(2-Մեթոքսիֆենիլ)-2-(մեթիլամինո)ցիկլոհեքսան

nF-PVP
n-ֆտորո-α-ՊՎՊ, կամ n-ֆտորո-α-2-(1-պիրոլիդինիլ)-վալերոֆենոն

PV8
1-ֆենիլ-2-(1-պիրոլիդինիլ)-1-հեպտանոն,
կամ ալֆա-ՊՀՊՊ, կամ α-ՊՀՊՊ

TFMPP
1-(3-երեքֆտորոմեթիլֆենիլ)պիպերազին

MDMB-CHM
Մեթիլ-3,3-դիմեթիլ-2-((1-ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլկարբօքսամիդո)բութանոատ

MBA-CHM
N-(1կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոքսամիդ

3-MMC
(3-Methyl-N-methylcathinone)

4-CMC
(4-քլորոմեթիլկատինոն)

α-PHP
(ալֆա-պիրրոլիդինոհեքսանոֆենոն)

2-AI
(2-ամինոինդան)

իզոպրոպիլֆենիդատ (IPH, IPPD)
պրոպան-2-իլ 2-ֆենիլ-2-(պիպերիդին-2-իլ)ացետատ

4-BMC
(բրեֆեդրոն) 4-բրոմոմեթկատինոն

MXP (մեթօքսֆենիդին)
(1-(1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին)

MMB(N)-2201 (5-ֆտորո-AMB)
մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսամիդո]բութանոատ

Pentedrone(α-պրոպիլմեթկատիոնոն)
1-ֆենիլ-2-մեթիլամինո-պենտան-1-ոն

AMT, (ալֆա-մեթիլտրիպտամին)
2-(1H-ինդոլ-3-իլ)-1-մեթիլ-էթիլամին


Isobutyl nitrite (Իզոբութիլ նիտրիտ)
2-Մեթիլպրոպիլնիտրիտ

ամիլնիտրիտ
(Isopentyl nitrite)

NM-2AI
N-մեթիլ-2-ինդանամին(N-մեթիլ-2-ամինոինդան)

PPA(N)-2201 (PX-2)
N-(1-կարբամոիլ-2-ֆենիլէթիլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

5-FLUORO-AB-PINACA
5-ֆլուրո-AB-պինակաMBA(N)-2201

MBA(N)-2201 (5F-ABINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

2c-I-NBOH(25I-NBOH)
2-([2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ)-ֆենոլ

3-FMA (3-ֆտորմեթամֆետամին)
[2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

JWH(N)-018 (THJ-018)
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

5-MAPB (N-մեթիլ-5-APB)
(2-բենզոֆուրան-5-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին

ֆլուբրոմազեպամ
7-բրոմ-5-(2-ֆտորֆենիլ)-1,3-դիհիդրոբենզո[e][1,4]դիազեպին-2-ոն

դիկլազեպամ
7-քլոր-5-(2-քլորֆենիլ)-1-մեթիլ-1,3-դիհիդրոբենզո[e][1,4]դիազեպին-2-ոն

Ֆլուբրոմազոլամ(Flubromazolam)
8-բրոմո-6-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-մեթիլ-4H-[1,2,4]տրիազոլ[4,3-a] [1,4]բենզոդիազեպին

3,4-CTMP
մեթիլ(3,4-դիքլորֆենիլ)(2-պիպերիդինիլ)ացետատ

3-CMC
1-(3-քլորֆենիլ)-2-մեթիլամինոպրոպան-1-ոն

4-AcO-DMT (ացետիլպսիլոցին)
{4-ացետօքսի-N,N-դիմեթիլտրիպտամին}

25B-N(BOMe)2
2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N,N-բիս[(2-մեթօքսիֆենիլ)մեթիլ]էթանամին

էթիլֆենիդատ
(RS)-էթիլ 2-ֆենիլ-2-պիպերիդին-2-իլացետատ

CUMYL-THPINACA
N-(2-ֆենիլպրոպան-2-իլ)-1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1-H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

MDMB(N)-2201
Մեթիլ2-(1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3,3-դիմեթիլբութանոատ

MMB(N)-BZ-F (AMB-FUBINACA)
մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսիմիդո] բութանոատ

MMB(N)-BZ-F-5-MeO
մեթիլ2-(1-(4-ֆտորոբենզիլ)-5-մեթօքսի-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3-մեթիլբութանոատ

MMB(N)-BZ
մեթիլ2-[(1-բենզիլինդազոլ-3-կարբոնիլ)ամինո]-3-մեթիլբութանոատ

MDMB(N)-BZ-F (MDMB-FUBINACA)
մեթիլ-3,3-դիմեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո]բութանոատ

MDMB-CHMICA
մեթիլ(2S)-2-{[1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]ֆորմամիդո}-3,3-դիմեթիլբութանոատ

DMBA(O)-CHMO-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

U-47700 (3,4-դիքլոր-N-[(1R,2R)-2-(դիմեթիլամինո) ցիկլոհեքսիլ]-N-մեթիլբենզամիդ)

MDMB(N)-073-F (մեթիլ 3,3-դիմեթիլ-2-(1-(4-ֆտորոբութիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոքսամիդո) բութանոատ)

MDMB(N)-073

մեթիլ 2-[(1-բութիլինդազոլ-3-կարբոնիլ)ամինո]-3,3-դիմեթիլբութանոատ

MMB-022

մեթիլ-3-մեթիլ-2-(1-(պենտ-4-են-1-իլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոքսամիդո) բութանոատ

AEB-FUBINACA (EMB-FUBINACA)

էթիլ (1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնիլ)-L-վալինատ

N-մեթիլէֆեդրոն (Metamfeptamone, dimethylcathinone, dimethylpropion,) կամ (2- (դիմեթիլամինո) - 1-ֆենիլ- 1-պրոպանոն)

N-ETHYLNORPENTYLONE (Ephylone) (1-(2H-1,3-բենզոդիօքսոլ-5-իլ)-2-(էթիլամինո) պենտան-1- ոն)

CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-ցիանոբութիլ)-N-(2-ֆենիլպրոպան-2-իլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ)

(ցուցակը փոփ. 27.07.06 N 1046-Ն, 02.02.12 N 102-Ն, լրաց. 22.06.12 N 763-Ն, լրաց., փոփ. 09.04.15 N 365-Ն, լրաց. 14.05.15 N 501-Ն, 15.09.16 N 955-Ն, փոփ. 16.11.17 N 1448-Ն, լրաց. 12.04.18 N 418-Ն, 11.06.20 N 951-Ն, լրաց., փոփ. 15.07.21 N 1163-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  2

 

թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, որոնց շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանափակ է

(Վերնագիրը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

 

Ալֆենտանիլ

Ամֆեպրամոն

արտադրական կանեփ՝ «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված նպատակների համար նախատեսված լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման պայմանների համաձայն արտադրված կանեփի մշակաբույս, որում կանաբիդիոլի (CBD) պարունակությունը գերազանցում է տետրահիդրոկաննաբինոլի (THC) պարունակությանը, ընդ որում՝ տետրահիդրոկաննաբինոլի (THC) տոկոսային պարունակությունը նմուշառված զանգվածում հավասար կամ ցածր է 0,3 տոկոսից

(տողը հանվել է 09.04.15 N 365-Ն)

Ափիոն բժշկական` մշակված և բժշկական նպատակով կիրառման անհրաժեշտություն ունեցող ափիոն

Ափիոնի պարզ ոգեթուրմ

Ափիոնի մզվածքով մոմիկներ

Ափիոնով ստամոքսային դեղահատեր

Բեխտերևյան դեղահատեր

Բուպրենորֆին

Բուտորֆանոլ

Դեքստրոմորամիդ

Դեքստրոպրոպօքսիֆեն

Դիհիդրոկոդեին

Դիպիդոլոր

Դիֆենօքսիլատ

«Դրոնաբինոլ» (միայն (-)-տրանս-դելտա-9-տետրահիդրոկանաբինոլ) ստերեոիզոմերը)

Զիպեպրոլ

Էթիլմորֆին

Էսկոդոլի լուծույթ` ներարկման համար

Թեբաին

Կլոնիդինի լուծույթներ, փոշի

Կոդեին

D-մեթադոն

L-մեթադոն

Մեթադոն

Մեթադոն ինտերմեդիատ

Մեթակվալոն

Մեթամֆետամին

Մեթիլֆենիդատ

Մեկլոքվալոն

Մորֆիլոնգ

Մորֆին

Նալբուֆին

(տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

Պենտազոցին

Պեկտոլե դեղահատեր

Պիրիտրամիդ

Պրոզիդոլ

Ռեմիֆենտանիլ

Պրոպանիդիդ

Սուֆենտանիլ

Տիլիդին

Տրիմեպերիդին

Օմնոպոն

Օքսիկոդոն

Ֆենտանիլ

Ֆենմետրազին

Ֆոլկոդին

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը

(ցուցակը լրաց. 27.07.06 N 1046-Ն, փոփ. 02.02.12 N 102-Ն, լրաց. 22.06.12 N 763-Ն, փոփ. 09.04.15 N 365-Ն, լրաց. 16.11.17 N 1448-Ն, փոփ. 12.04.18 N 418-Ն, լրաց. 11.06.20 N 951-Ն, 15.07.21 N 1163-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  3

 

թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, որոնց շրջանառության հսկողության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվում են որոշակի պայմաններ

(վերնագիրը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն)

 

Ալպրազոլամ

Ապրոֆեն

Ամինեպտին

Ամինորեքս

Բենզֆետամին

Բրոմազեպամ

Բրոմիզովալ

Բրոտիզոլամ

Բուտոբարբիտալ

Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու

Գլուտեթիմիդ

Դելորազեպամ

Դիազեպամ

(տողը հանվել է 11.06.20 N 951-Ն)

Դրոպերիդոլ

Եթեր բժշկական

Եթեր` նարկոզի համար, կայունացված

Զալեպլոն

Զոլպիդեմ

Զոպիկլոն

Էթապերազին

Էթիլամֆետամին

Էթիլ լոֆլազեպատ

Էթինամատ

Էթքլորվինոլ

Էստազոլամ

Էֆեդրին

Թիանեպտին

Լեֆետամին

Լոպրազոլամ

Լորազեպամ

Լորմետազեպամ

Լևոմեպրոմազին

Կամազեպամ

Կարբիդին

Կետամին

Կետազոլամ

Կլոբազամ

Կլոզապին

Կլոթիազեպամ

Կլոնազեպամ

Կլոնիդինի դեղահատեր

Կլորազեպատ

Կլոքսազոլամ

Կոդեին (ցանկացած աղի ձևով) 10 մգ և ավելի պարունակող բազմաբաղադրատարր դեղեր

Հալազեպամ

Հալոպերիդոլ

Հալօքսազոլամ

Պրիմիդոն

Մազինդոլ

Մեդազեպամ

Մեզոկարբ

Մեթիպրիլոն

Մեպրոբամատ

Մեֆենորեքս

Միդազոլամ

Նիմետազեպամ

Նիտրազեպամ

Նորդազեպամ

Նորէֆեդրին

Նորտրիպտիլին

Պեմոլին

(տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

Պենտոբարբիտալ

Պերֆենազին

Պինազեպամ

Պիպրադրոլ

Պիրովալերոն

Պսևդոէֆեդրին

Պրազեպամ

Պրեգաբալին

Պրիմիդոն

Պրոպազին

Պրոպիլհեքսեդրին

Պրոքլորպերազին

Պրոքսիբարբալ

(տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

(տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

Տարեն

Տեմազեպամ

Տետրազեպամ

Տրամադոլ

Տրիազոլամ

Տրիհեքսիֆենիդիլ

Տրիֆլուոպերազին

Տրոպիկամիդ

Ցեֆեդրին

Ցիկլոբարբիտալ

Քլորդիազեպօքսիդ

Քլորոֆորմ` նարկոզի համար

Քլորպրոթիքսեն

Քլորպրոմազին

Օքսազեպամ

Օքսազոլամ

Ֆենազեպամ

Ֆենդիմետրազին

Ֆենկամֆամին

Ֆենոբարբիտալ

Ֆենպրոպորեքս

Ֆենտերմին

Ֆլուդիազեպամ

Ֆլունիտրազեպամ

Ֆլուրազեպամ

Ֆլուսպիրիլեն

Ֆլուֆենազին

Ֆրենոլոն

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը

(ցուցակը լրաց. 09.12.10 N 1646-Ն, լրաց., փոփ. 02.02.12 N 102-Ն, 22.06.12 N 763-Ն, փոփ. 09.04.15 N 365-Ն, լրաց. 03.08.17 N 931-Ն, փոփ., լրաց. 12.04.18 N 418-Ն, փոփ. 11.06.20 N 951-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  4

 

պրեկուրսորների, որոնց շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանափակ է, եվ որոնց նկատմամբ սահմանված են հսկման եղանակներ

 

Աղաթթու

Անտրանիլաթթու

N-Ացեթիլանտրանիլաթթու

Ացետոն

Էթիլ եթեր

Էթիլմերկուրքլորիդ

Էթիլմերկուրֆոսֆատ

Էրգոմետրին և դրա աղերը

Էրգոտամին և դրա աղերը

Էֆեդրա ձիաձետային

Իզոսաֆրոլ

Լիզերգինային թթու

Կալիումի պերմանգանատ

Հաճարաժանգառ, դրա էրգոտամինային և էրգոտոքսինային շտամների եղջյուրներ

Ծծմբական թթու

3,4-Մեթիլենդիօքսիֆենիլ-2-պրոպանոն

Մեթիլ էթիլ կետոն

Մեթիլ սպիրտ

Մերկապտոֆոս

Մինուկլիդին-3-բենզիլատ

Յոդ` բյուրեղային

Պիպերիդին

Պիպերիդոն

Պիպերոնալ

Սաֆրոլ

Սնդիկի դիքլորիդ

Սնդիկի դիոդիդ

Սնդիկի օքսիցիանիդ

Սնդիկի սալիցիլատ

Տոլուոլ

Քացախաթթվի անհիդրիդ

Քլորոֆորմ

1-ֆենիլ-2-պրոպանոն

Ֆենիլքացախաթթու

Նատրիումի քլորիդ, ուռանիլի նիտրատ և 4-քլորբենզալդեհիդ պարունակող հեղուկներ

4 անիլինո-N-ֆենէթիլպիպերիդին (ANPP)

N-ֆենէթիլ-4-պիպերիդոն (NPP)

(ցուցակը փոփ., լրաց. 01.09.11 N 1254-Ն, փոփ. 02.02.12 N 102-Ն, 09.04.15 N 365-Ն, լրաց. 12.04.18 N 418-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.07.06 N 1046-Ն, լրաց. 09.12.10 N 1646-Ն, փոփ., լրաց. 01.09.11 N 1254-Ն, 02.02.12 N 102-Ն, 22.06.12 N 763-Ն, 09.04.15 N 365-Ն, լրաց. 14.05.15 N 501-Ն, 15.09.16 N 955-Ն, փոփ., լրաց. 16.11.17 N 1448-Ն, լրաց. 03.08.17 N 931-Ն, լրաց., փոփ. 12.04.18 N 418-Ն, լրաց., փոփ. 11.06.20 N 951-Ն, 15.07.21 N 1163-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան