Համարը 
N 1211-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.07.12-2021.07.25 Պաշտոնական հրապարակման օրը 23.07.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.07.2021
Ստորագրող մարմինը 
Վարչապետի պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.07.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.08.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 75-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

22 հուլիսի 2021 թվականի N 1211-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 75-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» N 75-Ն որոշման (այսուհետ` որոշում) 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 12.1-ին և 12.2-րդ ենթակետերով.

«12.1) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Սևանա լճի ջրերի որակի նորմերը` համաձայն N 12.1 հավելվածի.

12.2) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Գավառագետ գետի ավազանի գետերի ջրերի որակի նորմերը` համաձայն N 12.2 հավելվածի.»:

2. Որոշման 1-ին կետի 15-րդ ենթակետը «Կարճաղբյուրի» բառից հետո լրացնել «Մարտունու, Վարդենիսի» բառերով:

3. Որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին կետով.

«2.1. Սահմանել, որ ջրի որակի ընդհանրական (կամ վերջնական) գնահատականը ձևավորվում է վատագույն արդյունքի ցուցանիշի դասով:»:

4. Որոշումը լրացնել NN 12.1 և 12.2 հավելվածներով` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

5. Որոշման ամբողջ տեքստում «ջրերի որակի էկոլոգիական նորմերը» բառերը փոխարինել «ջրի որակի նորմերը» բառերով։

6. Որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 3 հավելվածի:

7. Որոշմամբ հաստատված N 4 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 4 հավելվածի:

8. Որոշմամբ հաստատված N 5 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 5 հավելվածի:

9. Որոշմամբ հաստատված N 6 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 6 հավելվածի:

10. Որոշմամբ հաստատված N 7 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 7 հավելվածի:

11. Որոշմամբ հաստատված N 8 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 8 հավելվածի:

12. Որոշմամբ հաստատված N 9 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 9 հավելվածի:

13. Որոշմամբ հաստատված N 10 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 10 հավելվածի:

14. Որոշմամբ հաստատված N 11 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 11 հավելվածի:

15. Որոշմամբ հաստատված N 12 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 12 հավելվածի:

16. Որոշմամբ հաստատված N 13 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 13 հավելվածի:

17. Որոշմամբ հաստատված N 14 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 14 հավելվածի:

18. Որոշմամբ հաստատված N 15 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 15 հավելվածի:

19. Որոշմամբ հաստատված N 16 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 16 հավելվածի:

20. Որոշմամբ հաստատված N 17 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 17 հավելվածի:

21. Որոշմամբ հաստատված N 18 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 18 հավելվածի:

22. Որոշմամբ հաստատված N 19 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 19 հավելվածի:

23. Որոշմամբ հաստատված N 20 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 20 հավելվածի:

24. Որոշմամբ հաստատված N 21 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 21 հավելվածի:

25. Որոշմամբ հաստատված N 22 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 22 հավելվածի:

26. Որոշմամբ հաստատված N 23 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 23 հավելվածի:

27. Որոշմամբ հաստատված N 24 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 24 հավելվածի:

28. Որոշմամբ հաստատված N 25 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 25 հավելվածի:

29. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետի պաշտոնակատար

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ


Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 12.1

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգօ2

Թթվածնի կենսա-քիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգօ2 /l

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգօ2 /l

Նիտրատ իոն

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.001

0.002

0.004

0.008

>0.008

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.14

0.28

0.39

1.12

>1.12

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.17

0.34

0.68

1.36

>1.36

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.04

0.07

0.15

0.3

>0.3

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

10.0

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.0

21.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.0

10.2

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

7.0

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.3

10

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.9

10.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

4.7

9.4

18.8

37.6

>37.6

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

2.4

4.8

9.6

19.2

>19.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5.0

10

20

40

>40

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.21

0.42

0.84

1.68

>1.68

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.10

0.20

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

30

150

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

45

60

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.6

>1.6

մգ/լ

Կալիում

18

36

72

144

>144

մգ/լ

Նատրիում

68

136

272

544

>544

մգ/լ

Բոր

0.4

0.5

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.017

0.03

0.06

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

2.0

10

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.60

1.2

2.0

4.8

>4.8

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.01

0.02

0.04

0.08

>0.08

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

60

120

200

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

24

48

100

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

1.0

2

4

8

>8

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

550

1000

1500

2000

>2000

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

1000

1500

2000

3000

>3000

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

5.5

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.0

10

15

30

>30

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2 (բնական)

2 (բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5 բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 12.2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԱՎԱՌԱԳԵՏ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.25

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.125

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

3.0

7.0

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.06

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.5

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.1

21.1

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.6

10.6

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.24

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.17

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.1

11.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

8.0

16.0

32.0

64.0

>64.0

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1.7

3.4

6.8

13.6

>13.6

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.20

0.4

0.8

1.6

>1.6

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.18

0.36

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.014

0.028

0.056

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

1.0

2.0

4.0

8.0

>8.0

մկգ/լ

Բոր

0.007

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.26

0.52

1.04

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.4

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.1

0.2

0.4

0.8

>0.8

մկգ/լ

Անագ

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մկգ/լ

Նատրիում

2.4

5.0

10

20

>20

մգ/լ

Կալիում

2.7

5.4

10.8

21.6

>21.6

մգ/լ

Կալցիում

7.43

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.11

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.0

8.0

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

3.0

6.0

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

13.0

26

52

104

>104

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

54.0

108

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

83.0

166

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

13.5

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԵԲԵԴ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.21

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.6

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.012

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.2

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

1.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.09

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

4.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.3

11.3

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.42

10.0

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.24

1.24

2.24

4.24

>4.24

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.66

10.66

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.1

11.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.76

1.5

3.0

6.0

>6.0

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

32

64

128

256

>256

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.9

5.8

11.6

23.2

>23.2

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

1.4

2.8

5.6

11.2

>11.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.09

0.5

1.0

2.0

>2.0

մգ/լ

Բարիում

0.03

0.1

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.015

0.03

0.06

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

0.5

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Բոր

0.015

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.0

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.44

0.88

>0.88

մկգ/լ

Նատրիում

9.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.4

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

40

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

7.2

50

100

200

>200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

35

70

150

250

> 250

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.3

12.6

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.7

15

30

60

>60

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

142

284

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

218

436

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.84

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՂՍՏԵՎ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

2.6

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.4

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.016

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.122

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

1.8

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.14

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.06

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.2

23.2

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.2

12.2

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.12

1.12

2.12

4.12

>4.12

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.7

10.7

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.6

11.6

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

3.0

6.0

12

24

>24

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

26

52

104

208

>208

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.8

5.6

11.2

22.4

>22.4

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.35

0.7

1.4

2.8

>2.8

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.1

0.3

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.012

0.025

0.05

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.025

0.05

0.1

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

3.0

6.0

12

24

>24

մկգ/լ

Բոր

0.02

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.42

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.4

0.8

1.6

3.2

>3.2

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.026

0.05

0.1

0.2

>0.2

մկգ/լ

Նատրիում

9.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

2.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

37.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

5.8

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

8.0

75

150

300

> 300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

24.0

75

150

300

> 300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

4.5

9.0

18

36

>36

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

231

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

272

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.37

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

12.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՈՒՐ ԳԵՏԻ ՓՈՔՐ ՎՏԱԿՆԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.21

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.62

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.012

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.2

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

1.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.09

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

4.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.3

11.3

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.42

10.0

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.24

1.24

2.24

4.24

>4.24

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.66

10.66

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.1

11.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.76

1.52

3.04

6.08

>6.08

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

32

64

128

256

>256

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.9

5.8

11.6

23.2

>23.2

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

1.4

2.8

5.6

11.2

>11.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.09

0.5

1.0

2.0

>2.0

մգ/լ

Բարիում

0.03

0.1

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.015

0.03

0.06

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

0.5

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Բոր

0.015

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.0

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.44

0.88

>0.88

մկգ/լ

Նատրիում

9.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.4

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

40

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

7.2

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.3

12.6

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

35

70

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.7

15

30

60

>60

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

142

284

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

218

436

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.84

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

4

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.5

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.057

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.8

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.26

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.086

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.1

12.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.42

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.6

1.6

2.6

4.6

>4.6

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.9

10.9

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.9

12.9

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.97

1.94

3.88

7.76

>7.76

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

26

52

104

208

>208

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

10.6

21.2

42.4

84.8

>84.8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.67

1.34

2.68

5.36

>5.36

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.1

0.3

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.035

0.07

0.14

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.04

0.08

0.16

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

8.6

17.2

34.4

68.8

>68.8

մկգ/լ

Բոր

0.18

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.8

1.6

3.2

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.31

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մկգ/լ

Նատրիում

13.2

60

120

240

>240

մգ/լ

Կալիում

3.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

27

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

8.4

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.56

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

7.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

14

28

56

112

>112

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

160

320

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

245

490

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.85

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

25

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.13

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.72

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.04

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.08

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

2.27

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.174

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

4.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.0

12.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

4.2

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.13

10.13

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

3.0

13.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

29

58

116

232

>232

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

27

54

108

216

>216

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.4

0.8

1.6

3.2

>3.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.07

0.14

0.28

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.024

0.048

0.096

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

50

100

200

400

>400

մկգ/լ

Բոր

0.4

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.05

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

3.6

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

1.2

2.4

4.8

9.6

>9.6

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.32

0.64

>0.64

մկգ/լ

Նատրիում

100

200

400

500

>500

մգ/լ

Կալիում

8.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

120

200

400

500

>500

մգ/լ

Մագնեզիում

50

100

200

400

>400

մգ/լ

Քլորիդ իոն

146

292

350

400

>400

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

193

386

450

450

>450

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

15.0

30

60

120

>120

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

1000

1300

1500

1800

>1800

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

1500

2000

2300

2800

>2800

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

6.2

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՔԱՍԱԽ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

3.3

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.272

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.011

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.033

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.433

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.18

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.083

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.0

12.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.65

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.02

2.02

4.02

>4.02

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.5

10.5

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.1

12.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.2

2.4

4.7

9.5

>9.5

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

23

46

92

184

>184

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.43

0.86

1.72

3.44

>3.44

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.1

0.122

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.04

0.08

0.16

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

3

6

12

24

>24

մկգ/լ

Բոր

0.01

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.5

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.5

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Նատրիում

4.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

3.46

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

18.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.3

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

15.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12

24

48

96

>96

մգSi/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

95.8

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

148.4

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.0

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

8.1

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.3

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.02

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.41

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.025

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.0

11.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.13

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.02

2.02

4.02

>4.02

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.3

10.3

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.0

11.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.14

0.28

0.56

1.12

>1.12

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.01

0.02

0.04

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.014

0.028

0.056

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

0.7

1.4

2.8

5.6

>5.6

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.1

0.3

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.47

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.2

0.4

0.8

1.6

>1.6

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.09

0.18

0.36

0.72

>0.72

մկգ/լ

Նատրիում

5.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.5

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

9.7

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.8

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.2

8.4

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

10.3

20.6

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

10.4

20.8

41.6

83.2

>83.2

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

74

148

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

114

227

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ (ԳԵՂԱՄԱՎԱՆԻ ԴԵՐԻՎԱՑԻՈՆ ՋՐԱՆՑՔԻ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

4.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.086

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.003

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.172

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.092

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.7

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.5

21.5

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.1

11.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

6.6

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.17

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.2

12.2

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

5.5

11

22

44

>44

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5.0

10.0

20.0

40.0

>40.0

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5.2

10.4

20.8

41.6

>41.6

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.05

0.1

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

40

80

160

320

>320

մկգ/լ

Բոր

0.5

0.7

1.0

2.0

>2.0

մգ/լ

Ալյումին

0.01

0.025

0.05

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

2.5

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

1.6

3.2

6.4

12.8

>12.8

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Կալցիում

26.6

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

25

50

100

200

>200

մգ/լ

Կալիում

20

40

80

160

>160

մգ/լ

Նատրիում

30

60

120

240

>240

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.24

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

10.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

2.2

4.4

8.8

17.6

>17.6

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

500

700

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

750

1000

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

6.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ (ՄԻՋԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՍԱՆՔ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

4

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.3

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.02

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.025

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.5

21.5

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

3.0

11.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.3

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.5

11.5

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

25

50

100

200

>200

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

10

20

40

80

>80

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

25

50

100

200

>200

մկգ/լ

Բոր

0.3

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.3

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.0

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.2

0.4

0.8

1.6

>3.2

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Նատրիում

35

60

120

240

>240

մգ/լ

Կալիում

10

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

30

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

25

75

150

300

>300

մգ/լ

Քլորիդ իոն

30

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

35

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

10

20

40

80

>80

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

544

1088

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

858

1716

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

6.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2 (բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՁԿՆԱԳԵՏ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

 

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.071

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.100

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.18

3.0

7

14

>14

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.06

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.045

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.9

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.8

21.8

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.8

10.8

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.1

10.1

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.0

11.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

22

44

88

176

>176

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2

4

8

16

>16

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.30

0.60

1.20

>1.20

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.21

0.42

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.01

0.02

0.04

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.015

0.03

0.06

0.12

>0.12

մկգ/լ

Լիթիում

1.0

2.0

4.0

8.0

>8.0

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.14

0.28

0.56

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.25

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.21

0.42

0.84

1.68

>1.68

մկգ/լ

Անագ

0.08

0.16

0.32

0.64

>0.64

մկգ/լ

Նատրիում

7.34

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.2

2.4

4.8

9.6

>9.6

մգ/լ

Կալցիում

14.6

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.6

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

3.0

6.0

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

6.5

13

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

8.8

18

35

70

>70

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

96

192

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

149

298

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.0

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

7.3

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍՐԻԿ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

 

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

1.4

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.71

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.138

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.86

2.96

6.92

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.06

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.5

21.5

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.1

11.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.54

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.17

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.6

11.6

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.1

2.2

4.4

8.8

>8.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

6.9

13.8

27.6

55.2

>55.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.41

0.82

1.64

3.28

>3.28

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

1.3

2.6

5.2

10.4

>10.4

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.123

0.25

0.5

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.3

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ

0.05

0.10

0.2

0.4

>0.4

մկգ/լ

Նատրիում

6.7

13

26

52

>52

մգ/լ

Կալիում

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մգ/լ

Կալցիում

23.6

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

4.5

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.9

13.8

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

3.6

7.3

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12

24

48

96

>96

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

126

252

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

194

388

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.6

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.0

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 14

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 14

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՈԹՔ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.89

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.24

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.003

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.23

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

3

7

14

>14

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.05

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.024

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.5

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.1

21.1

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

4.0

14.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

1.6

20.6

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.18

10.18

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

11.8

21.8

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.5

1

2

4

>4

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

10

20

40

80

>80

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.2

4.4

8.8

17.6

>17.6

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.97

1.94

3.88

7.76

>7.76

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.12

0.24

0.5

1

>1

մգ/լ

Կալցիում

34.7

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

29.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.012

0.024

0.048

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.01

0.02

0.04

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.27

2.5

5.0

10.0

>10.0

մգ/լ

Նատրիում

4.5

9.8

18.2

36.3

>36.3

մգ/լ

Լիթիում

0.77

1.5

3.0

6.0

>6.0

մկգ/լ

Բոր

0.038

0.45

0.70

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.12

0.24

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.38

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

2.9

5.8

11.6

23.2

>23.2

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.02

0.04

0.08

0.16

>0.16

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

5.0

10

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

5.5

11

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

19

38

76

152

> 152

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

66

132

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

102

204

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

9.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 15

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 15

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԼԵՌՆԵՐԻՑ ՍԿՍՎՈՂ (ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական

պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.1

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.009

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.047

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.16

2.96

6.92

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.045

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.4

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

0.6

20.6

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.5

10.5

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.9

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.15

10.15

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.6

10.6

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.46

0.92

1.84

3.68

>3.68

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

3.9

7.8

15.6

31.2

>31.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5.1

10.2

20.4

40.8

>40.8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.13

0.26

0.52

1.04

>1.04

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.12

0.24

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.008

0.016

0.032

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.017

0.034

0.068

0.136

>0.136

մկգ/լ

Լիթիում

2.2

4.4

8.8

17.6

>17.6

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.70

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.12

0.25

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.45

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.2

0.4

0.8

1.6

>1.6

մկգ/լ

Անագ

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մկգ/լ

Նատրիում

5.2

10.4

20.8

41.6

>41.6

մգ/լ

Կալիում

1.9

3.8

7.6

15.2

>15.2

մգ/լ

Կալցիում

8.3

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.5

9.0

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

3.2

6.4

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

10

20

40

80

>80

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

45

90

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

69

138

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

8.5

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2 (բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 16

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 16

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՂԱՄԱ ԼԵՌՆԵՐԻՑ ՍԿՍՎՈՂ (ԱՐԳԻՃԻ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական

պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական

պահանջարկ (պերմանգանատային)

1.25

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.218

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.04

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.26

2.96

6.92

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.17

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.07

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.6

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.1

21.1

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.5

10.5

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

1.0

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.014

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.12

10.12

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.0

11.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

14.0

28

56

112

>112

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4.0

8.0

16.0

32.0

>32.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.23

0.46

0.92

1.84

>1.84

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.40

0.80

1.6

3.2

>3.2

մգ/լ

Բարիում

0.018

0.036

0.072

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.011

0.022

0.044

0.088

>0.088

մկգ/լ

Լիթիում

1.2

2.4

4.8

9.6

>9.6

մկգ/լ

Բոր

0.012

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.113

0.25

0.45

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.2

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.29

0.58

1.16

2.32

>2.32

մկգ/լ

Անագ

0.09

0.18

0.36

0.72

>0.72

մկգ/լ

Նատրիում

5.5

11.0

22.0

44.0

>44.0

մգ/լ

Կալիում

2.8

5.6

11.2

22.4

>22.4

մգ/լ

Կալցիում

11.0

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.4

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

5.5

11

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

5.0

10

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

19

38

76

152

>152

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

65

130

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

102

204

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

9.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2 (բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 17

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 17

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԶԱՏ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.22

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.05

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.21

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.04

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.04

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.9

10.9

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.35

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.3

12.3

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.31

2.62

5.24

10.48

>10.48

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

7.4

14.8

29.6

59.2

>59.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4.5

9.0

18.0

36.0

>36.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.39

0.78

1.56

3.12

>3.12

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.2

0.4

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.04

0.08

0.16

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.027

0.054

0.108

1.0

>1.0

մկգ/լ

Լիթիում

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Բոր

0.06

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.1

0.2

0.4

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.34

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.57

1.14

2.28

4.56

>4.56

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.035

0.07

0.14

0.28

>0.28

մկգ/լ

Նատրիում

10.6

21.2

42.4

84.8

>84.8

մգ/լ

Կալիում

3.5

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

33.0

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

7.9

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

5.13

10.26

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

28

56

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

13.7

27.4

54.8

109.6

>109.6

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

221

442

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

306

612

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.34

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

10

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 18

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 18

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵԴԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.22

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.05

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.2

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.13

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.042

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1

10.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.35

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.3

12.3

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.31

2.62

5.24

10.48

>10.48

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

7.4

14.8

29.6

59.2

>59.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4.5

9.0

18.0

36.0

>36.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.4

0.8

1.6

3.2

>3.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.360

0.4

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

33

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

8.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.04

0.08

0.16

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.027

0.054

0.108

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

3.5

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

10

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

4.0

8.0

16.0

32.0

>32

մկգ/լ

Բոր

0.06

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.1

0.2

0.4

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.34

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.57

1.14

2.28

4.56

>4.56

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.035

0.07

0.14

0.28

>0.28

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

5.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

28

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

13.7

28

55

110

>110

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

221

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

306

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.34

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

10

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

< 2 (բնա-

կան)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

< 5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 19

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 19

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՓԱ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.92

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.3

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.03

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.04

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.0

21.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.0

11.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.34

10.34

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.41

0.82

1.64

3.28

>3.28

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

6

12

24

48

>48

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.18

0.36

0.72

1.44

>1.44

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.04

0.07

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

6.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.3

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.014

0.028

0.056

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.019

0.038

0.076

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.56

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

5.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

3.0

6.0

12.0

24.0

>24.0

մկգ/լ

Բոր

0.013

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.07

0.14

0.28

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.23

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.14

0.28

0.56

1.12

>1.12

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

8.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12.5

25.0

50.0

100.0

>100.0

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

65

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

107

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.55

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.7

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

< 5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 20

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 20

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՐՈՏԱՆ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.328

2.5

5.6

11.3

>11,3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.39

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.27

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.078

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

2.0

22.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.5

10.5

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.56

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.45

10.45

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

8

16

32

64

>64

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.14

0.28

0.56

1.12

>1.12

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.006

0.012

0.024

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.027

0.054

0.108

1.0

>1.0

մկգ/լ

Լիթիում

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մկգ/լ

Բոր

0.004

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.14

0.28

0.56

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.34

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.25

0.5

1.0

2.0

>2.0

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.32

0.64

>0,64

մկգ/լ

Նատրիում

4.2

60

120

240

240

մգ/լ

Կալիում

2.2

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

6.4

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

8.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12

24

48

96

>96

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

55

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

81

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.5

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

4.6

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 21

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 21

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԻՍԻԱՆ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.7

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.56

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.022

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.086

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.014

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

2.0

22.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.3

10.3

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

1.7

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

1.5

11.5

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.7

10.7

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

14

28

56

112

>112

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.23

0.46

0.92

1.84

>1.84

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.09

0.18

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.01

0.02

0.04

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

4.0

8.0

16.0

32.0

>32.0

մկգ/լ

Բոր

0.034

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.035

0.07

0.15

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.52

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

1.7

3.4

6.8

13.6

>13.6

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մկգ/լ

Նատրիում

8.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Կալիում

1.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

37.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

6.3

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

39

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.5

15

30

60

>60

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

200

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

310

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.38

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.6

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 22

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 22

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՐԻՍ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.89

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.8

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.011

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.24

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.414

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.152

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.0

21.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.7

10.7

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.9

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.02

2.02

4.02

>4.02

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.09

10.09

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.5

10.5

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.3

2.6

5.2

10.4

>10.4

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

17

34

68

136

>136

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.086

0.172

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

17.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

6.2

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.012

0.024

0.048

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.058

0.116

0.232

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

2.7

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

10

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մկգ/լ

Բոր

0.012

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.05

0.1

0.2

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.26

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.28

0.56

1.12

2.24

>2.24

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.07

0.14

0.28

0.56

>0.56

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

4.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

8.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

15

30

60

120

>120

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

134.400

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

206.500

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.46

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

7.5

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 23

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

«Հավելված N 23

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՂՋԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.194

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.003

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.017

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.122

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.016

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

4

24

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.46

10.46

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.27

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.1

1.1

2.1

4.1

>4.1

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.1

10.1

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.64

10.64

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

15

30

60

120

>120

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

0.38

0.76

1.52

3.04

>3.04

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.09

0.18

0.36

0.72

>0.72

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.031

0.062

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

18.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

4.8

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.028

0.056

0.112

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.45

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

5.300

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

5.0

10.0

20.0

40.0

>40.0

մկգ/լ

Բոր

0.032

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.03

0.06

0.12

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.1

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.5

1

2

4

>4

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.077

0.15

0.3

0.6

>0.6

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

6

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

27

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.1

14

28

56

>56

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

105.800

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

168.500

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.5

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

8.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 24

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 24

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՂԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.214

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.060

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.02

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.25

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.09

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.015

0.200

0.400

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

2.0

24

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.46

10.46

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.28

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.11

10.11

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.53

10.64

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.44

0.88

>0.88

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.06

0.12

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

22.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

4.4

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.009

0.018

0.036

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.12

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

5.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

7.0

14

28

56

>56

մկգ/լ

Բոր

0.016

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.05

0.1

0.2

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.25

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.42

0.84

1.68

3.36

>3.36

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

16

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

5.5

11.0

22.0

44.0

>44.0

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

127

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

183

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.6

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

10

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 25

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 25

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵՂՐԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.6

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.009

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.033

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.85

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.03

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

4.0

24

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.0

11.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.88

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.04

1.04

2.04

4.046

>4.04

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.18

10.18

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.64

10.64

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

6

12

24

48

>48

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.12

0.25

0.5

1.0

>1.0

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.07

0.14

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

17.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Բարիում

0.03

0.06

0.12

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.008

0.016

0.032

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.5

3.0

6.0

12.0

>12.0

մգ/լ

Նատրիում

6.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

7.0

14

28

56

>56

մկգ/լ

Բոր

0.08

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.03

0.06

0.12

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.26

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.44

0.88

1.76

3.52

>3.52

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.07

0.14

0.28

0.56

>0.56

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

9.2

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

16.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

5.3

10.6

21.2

42.4

>42.4

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

163

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

237

770

15050

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.2

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

7.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

»:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.07.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 23 հուլիսի 2021 թվական: