Համարը 
N 75-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.02.23/11(814) Հոդ.160
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
27.01.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.02.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.02.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱԽՎԱԾ ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ` ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

27 հունվարի 2011 թվականի N 75-Ն

 

ԿԱԽՎԱԾ ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ` ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի` ջրօգտագործման նպատակային նշանակության կամ որակի կարգերի փոխադարձ կապերի առաջարկվող համակարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի առաջարկվող էկոլոգիական նորմերը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի Դեբեդ գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի Աղստև գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի Կուր գետի փոքր վտակների ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 5 հավելվածի.

6) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Ախուրյան գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 6 հավելվածի.

7) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Մեծամոր գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 7 հավելվածի.

8) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Քասախ գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 8 հավելվածի.

9) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Մարմարիկ գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 9 հավելվածի.

10) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Հրազդան գետի ավազանի (Գեղամավանի դերիվացիոն ջրանցքի) գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 10 հավելվածի.

11) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Հրազդան գետի ավազանի (միջին ներքին հոսանքի) գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 11 հավելվածի.

12) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Ձկնագետ գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 12 հավելվածի.

12.1) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Սևանա լճի ջրերի որակի նորմերը` համաձայն N 12.1 հավելվածի.

12.2) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Գավառագետ գետի ավազանի գետերի ջրերի որակի նորմերը` համաձայն N 12.2 հավելվածի.

13) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Մասրիկ գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 13 հավելվածի.

14) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Սոթք գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 14 հավելվածի.

15) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Վարդենիսի լեռներից սկսվող (Կարճաղբյուրի, Մարտունու, Վարդենիսի) գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 15 հավելվածի.

16) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Գեղամա լեռներից սկսվող (Արգիճի) գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 16 հավելվածի.

17) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքի Ազատ գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 17 հավելվածի.

18) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքի Վեդի գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 18 հավելվածի.

19) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքի Արփա գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 19 հավելվածի.

20) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի Որոտան գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 20 հավելվածի.

21) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի Սիսիան գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 21 հավելվածի.

22) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի Գորիս գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 22 հավելվածի.

23) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի Ողջի գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 23 հավելվածի.

24) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի Գեղի գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 24 հավելվածի.

25) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների` Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի Մեղրի գետի գետավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը` համաձայն N 25 հավելվածի:

(1-ին կետը լրաց., փոփ. 22.07.21 N 1211-Ն)

2. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածներով սահմանված մակերևութային ջրերի որակի նորմերը ենթակա են թարմացման` յուրաքանչյուր վեց տարին մեկ անգամ պարբերականությամբ:

2.1. Սահմանել, որ ջրի որակի ընդհանրական (կամ վերջնական) գնահատականը ձևավորվում է վատագույն արդյունքի ցուցանիշի դասով:

(2.1-ին կետը լրաց. 22.07.21 N 1211-Ն)

3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին`

1) սույն որոշման հավելվածներով սահմանված մակերևութային ջրերի որակի ապահովման նորմերը հաշվի առնել ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական հավասարակշռված վիճակի ապահովման և որակի բարելավման համար` դրանք ներառելով ջրավազանային կառավարման պլաններում, որոնք կկազմեն դրանց անբաժանելի մասը, և հիմք ընդունել ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման ժամանակ ջրի որակի մասով որոշումներ կայացնելիս.

2) սույն որոշման հավելվածներով սահմանված մակերևութային ջրերի որակի նորմերի թարմացման անհրաժեշտության ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն` հաշվի առնելով այդ ժամանակահատվածում ջրային ռեսուրսի որակի մոնիթորինգային տվյալների ավելացումը, ջրային ռեսուրսների ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները, մակերևութային ջրերի որակը և էկոլոգիական նորմերը` ըստ ջրային ռեսուրսների ջրաբանական ռեժիմների:

4. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված նորմերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար կիրառվում են փուլ առ փուլ` կեղտաջրերի մաքրման, կայանների առկայության և բնականոն շահագործման դեպքում:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. փետրվարի 11
Երևան 

 

 

 

Հավելված N 1

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ` ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՈՐԱԿԻ ԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Նշանակություն/ ֆունկցիա

Կարգը, ըստ որակի նշանակության

I կարգ, գերազանց

II կարգ,
լավ

III կարգ, միջակ

IV կարգ,
անբավարար

V կարգ, վատ

Ազգային ջրային պաշար

 

Ջրահոսքերի պահպանություն

 

-

-

-

Էկոհամակարգերի գործունեություն,
ձկների բուծում/ պահպանում

Սաղմոնային ձկներ

-

-

-

Կարպային ձկներ

-

-

Ոռոգում*

 

-

Արդյունաբերական ջրօգտագործում

 

Էներգիայի արտադրություն

 

 կիրառվում է,
- չի կիրառվում,
* ոռոգման նպատակով կիրառվում է, եթե pH-ի արժեքը չի գերազանցում 8.5, իսկ
էլեկտրահաղորդականության արժեքը փոքր է 1000 մկՍիմ/սմ:

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան
 
 

Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ` ՈՐԱԿԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

Ցուցանիշ (խումբ)

Հապա-վում

Միավոր

Որակի դաս

I

II

III

IV

V

 Ջերմային ռեժիմ

 

1

Ջրի ջերմաստիճան

Tջուր

0C

ջերմաս-տիճանի բնական տատա-նումներ

ջերմաս-տիճանի բնական տատա-նումներ

սառը ջրեր, ամռանը`
210 C, ձմեռը
50 C, տաք ջրեր` ամռանը` 280 C, ձմեռը 100 C

չի կարգավոր-
վում

չի կարգավոր-
վում

 Թթվածնային ռեժիմ

             

2

Լուծված թթվածին

O2

մգօ2

>7
կամ ՖԿ*

>6

> 5

> 4

<4

 

Լուծված թթվածնով հագեցվածության տոկոս

O2

%

 
 

Էպիլիմնիոն (ստրաֆիկ ջրեր)

   

90-110

70-90, 110-120

50-70,
120-130

30-50,
130-150

<30,
>150

 

Հիպոլիմնիոն (ստրաֆիկ ջրեր)

   

90-70

70-50

50-30

30-10

<10

 

(Ոչ ստրաֆիկ
ջրեր)

   

90-70

70-50, 110-120

50-30,
120-130

30-10,
130-150

<10,
>150

3

Թթվածնի կենսաքիմիական պահանջ (5 օր)

ԹԿՊ5

mgO2 /l

3

5

9

18

>18

4

Թթվածնի քիմիական պահանջ, պերմանգանատա-յին մեթոդ

ԹՔՊ-Mn

մգօ2

5
 (կամ ՖԿ)

10

15

20

>20

5

Թթվածնի քիմիական պահանջ բիքրոմատային մեթոդ

ԹՔՊ-Cr

մգօ2

10

25

40

80

>80

 

Կենսածին տարրեր

 

6

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

Nընդ.

մգ N/լ

1.5
(կամ ՖԿ)

4
(կամ ՖԿ)

8

16

>16

7

Նիտրատ իոն

NO"3

մգ N/լ

1
(կամ ՖԿ)

2.5
կամ ՖԿ)

5.6

11.3

>11.3

8

Նիտրիտ իոն

NO2

մգ N/լ

0.01
(կամ ՖԿ)

0.06

0.12

0.3

>0.3

9

Ամոնիում իոն

NH4

մգ N/լ

0.2
(կամ ՖԿ)

0.4

1.2

2.4

> 2.4

10

Ընդհանուր ֆոսֆոր

Ptօtal .

մգ Pլ

0.1
(կամ ՖԿ)

0.2

0.4

1

>1

11

Ֆոսֆատ իոն

PO4

մգ Pլ

0.05
(կամ ՖԿ)

0.1
(կամ ՖԿ)

0.2

0.4

>0.4

12

Ընդհանուր օրգանական ազոտ

TON

մգ N/լ

ՖԿ

2 x ՖԿ

4 x ՖԿ

8 x ՖԿ

>8 x ՖԿ

13

Ընդհանուր օրգանական ածխածին

TOC

մգ C/լ

4
(կամ ՖԿ)

8

15

25

>25

14

Քլորոֆիլ a

 

մկգ/լ

4
(կամ ՖԿ)

15

45

165

>165

 

Հանքայնացում

 

15

Քլորիդ իոն

Cl-

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

150

 200

> 200

16

Սուլֆատներ

SO4

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

150

 250

> 250

16

Սիլիկատներ

SiO3

մգ Si/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 10

4x ՖԿ կամ 20

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

17

Ընդհանուր հանքայնացում

Min

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

1000

1500*
*ոռոգման համար 1000

>1500

18

Էլեկտրահա-ղորդականություն

Cond.

մկՍիմ/սմ

ՖԿ

2x ՖԿ

1000

1500*
*ոռոգման համար 1000

>1500

 

Թթվայնություն

 

19

pH

pH

 

6.5-9.0

6.5-9.0

6.5-9.0

6.5-9.0*
*ոռոգման համար
6.5-8.5

<6.5 կամ> 9

20

Կոշտություն

             
       

ՖԿ

10

20

40

>40
 

Այլ ցուցանիշներ

 

21

Լողացող մասնիկներ

 

դիտար-կում

բացակա

բացակա

բացակա

բացակա

հնարավ.

22

Կախված մասնիկներ

 

մգ/լ

ՖԿ

1.2x ՖԿ

2xՖԿ (30)

4xՖԿ

>4xՖԿ

23

Հոտ (20օC and 60օC)

 

բալ

<2 (բնա-կան)

2 (բնա-կան)

2

4

>4

24

Գույն

 

աստ.

 (բնա-կան)

<5 (բնա-կան)

20

30

>200

25

Թափանցի-կություն

             
 

Մետաղներ

 

26

Կադմիում

             
 

լուծված

Cddis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +0.25

ՖԿ +1

ՖԿ +4

> ՖԿ +4

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Cdtօt

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +1

ՖԿ +2

ՖԿ +4

> ՖԿ +4

27

Կապար

             
 

լուծված

Pbdis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +1

ՖԿ +2

ՖԿ +5

> ՖԿ +5

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Pbtօt

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +10

25

50

>50

28

Սնդիկ

             
 

լուծված

Hgլ.

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +0.05

ՖԿ +0.08

ՖԿ +0.15

> ՖԿ +0.15

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Hgլ.

մկգ/լ

ՖԿ

0.3

0.5

1

>1

28

Նիկել

             
 

լուծված

Nidis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +8 կամ 15

40

80

>80

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Nitօt

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +10 կամ 20

50

100

>100

29

Պղինձ

             
 

լուծված

dis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +10

25

50

>50

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

tօt

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +20

50

100

>100

30

Ցինկ

             
 

լուծված

Zndis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +5 կամ 50

100

250

>250

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Zntօt

մկգ/լ

ՖԿ

100

200

500

>500

31

Քրոմ

             
 

լուծված

Crdis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +3

ՖԿ +10

ՖԿ +20

> ՖԿ +20

 

ընդհանուր
 (ԿՄ =30մգ/լ)

Crtօt

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +10 կամ 50

100

250

>250

32

Արսեն

             
 

լուծված

Asdis

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +5

ՖԿ +10

ՖԿ +25

> ՖԿ +25

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Astօt

մկգ/լ

ՖԿ

20

50

100

>100

33

Մոլիբդեն

             
 

լուծված

tօt

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

 

ընդհանուր

(ԿՄ =30մգ/լ)

dis

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 10

4x ՖԿ կամ 25

8x ՖԿ կամ 50

>8x ՖԿ

34

Մանգան

             
 

լուծված

Mntօt

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Mndis

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 100

4x ՖԿ կամ 200

8x ՖԿ կամ 500

>8x ՖԿ

35

Վանադիում

Vtօt

           
 

լուծված

Vօt

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ +1

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Vdis

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ +5 կամ 10

4x ՖԿ

8x ՖԿ կամ 100

>8x ՖԿ

36

Կոբալտ

tօt

           
 

լուծված

tօt

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 10

4x ՖԿ կամ 25

8x ՖԿ կամ 50

>8x ՖԿ

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

dis

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 20

4x ՖԿ կամ 50

8x ՖԿ կամ 100

>8x ՖԿ

37

Երկաթ

             
 

լուծված

Fetօt

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

 4x ՖԿ

8x ՖԿ

 >8x ՖԿ

 

ընդհանուր
(ԿՄ =30մգ/լ)

Fedis

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 0.5

0.5

1

>1

38

Կալցիում

Ca

մգ/լ

ՖԿ

100

200

300

>300

39

Մագնեզիում

Mg

մգ/լ

ՖԿ* *Սևանա լճի համար ՖԿ 45-60

50

100

200

>200

40

Բարիում

Ba

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ կամ 100

4x ՖԿ կամ 250

1000

>1000

41

Բերիլիում

Be

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

100

>100

42

Կալիում

K

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

43

Նատրիում

Na

մգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

44

Լիթիում

Li

մկգ/լ

ՖԿ

ՖԿ

 

2500

 >2500

45

Բոր

B

մկգ/լ

ՖԿ

450

700

1000

>2000

46

Ալյումին, ընդհանուր

Al

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

5000

 >5000

47

Սելեն, ընդհանուր

Se

մկգ/լ

ՖԿ կամ 10

20

40

80

>80

49

Ծարիր, ընդհանուր

Sb

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

50

Անագ, ընդհանուր

Sn

մկգ/լ

ՖԿ

2x ՖԿ

4x ՖԿ

8x ՖԿ

>8x ՖԿ

 

ՋՇԴ-ի առաջնային աղտոտիչների առաջին ցանկ

 

53

Ալաքլոր

 

մկգ/լ

0.3

0.5

0.6

0.7

>0.7

54

Անտրացեն

 

մկգ/լ

0.1

0.25

0.34

0.4

>0.4

55

Ատրազին

 

մկգ/լ

0.6

1.3

1.7

2

>2

56

Բենզոլ

 

մկգ/լ

10

30

42

50

>50

57

Պենտաբրոմդի-ֆենիլեթեոր

 

մկգ/լ

0.0005

0.001

0.0013

0.0015

>0.0015

58

C 10-13-քլորալկաններ

 

մկգ/լ

0.4

0.9

1.2

1.4

>1.4

59

Քլորֆենվինֆոս

 

մկգ/լ

0.1

0.2

0.26

0.3

>0.3

60

Քլորպիրոֆոս

 

մկգ/լ

0.03

0.065

0.086

0.1

>0.1

61

1,2-դիքլորէթան

 

մկգ/լ

10

20

26

30

>30

62

Դիքլորմեթան

 

մկգ/լ

20

40

52

60

>60

63

Դի (2-էթիլհեքսիլ) ֆտալատ

 

մկգ/լ

1.3

2.6

3.4

3.9

>3.9

64

Դիուրոն

 

մկգ/լ

0.2

1

1.2

1.8

>1.8

65

Էնդոսուլյֆան

 

մկգ/լ

0.005

0.0075

0.009

0.01

>0.01

66

Ֆլուորանտեն

 

մկգ/լ

0.1

0.55

0.82

1

>1

67

Հեքսաքլորբենզոլ

 

մկգ/լ

0.01

0.03

0.04

0.05

>0.05

68

Հեքսաքլոր-բութադիեն

 

մկգ/լ

0.1

0.35

0.5

0.6

>0.6

69

Հեքսաքլորցիկ-լոհեքսան

 

մկգ/լ

0.02

0.03

0.036

0.04

>0.04

70

Իզոպրոտուրոն

 

մկգ/լ

0.3

0.65

0.86

1

>1

71

Նավթալին

 

մկգ/լ

2.4

4.8

6.2

7.2

>7.2

72

Նոնիլֆենոլ

 

մկգ/լ

0.3

1.1

1.7

2

>2

73

Օկտիլֆենոլ

 

մկգ/լ

0.1

0.2

0.26

0.3

0.3

74

Պենտաքլորբենզոլ

 

մկգ/լ

0.007

0.014

0.018

0.021

0.021

75

Պենտաքլորֆենոլ

 

մկգ/լ

0.4

0.7

0.9

1

1

76

(Բենզո(ա)պիրեն)

 

մկգ/լ

0.005

0.075

0.09

0.1

>0.1

77

(Բենզո(բ)ֆլու-որանտեն)

 

մկգ/լ

∑ = 0.03

∑ = 0.06

∑ = 0.08

∑ = 0.09

∑ > 0.09

78

(Բենզո(հ,ք,ի) պերիլեն)

 

մկգ/լ

79

(Բենզո(կ)ֆլու-որանտեն)

 

մկգ/լ

∑ = 0.002

∑ = 0.004

∑ = 0.005

∑ = 0.006

∑ > 0.006

80

(Ինդենո(1,2,
3-cd)պիրեն)

 

մկգ/լ

81

Սիմազին

 

մկգ/լ

1

2.2

3.4

4

>4

82

Տրիբութիլանագի միացություններ

 

մկգ/լ

0.0002

0.00085

0.00124

0.0015

>0.0015

83

Տրիքլորբենզոլ (բոլոր իզոմերները)

 

մկգ/լ

0.4

0.8

1.04

1.2

>1.2

84

Տրիքլորմեթան (քլորոֆորմ)

 

մկգ/լ

2.5

5

6.5

7.5

>7.5

85

Տրիֆտորալին

 

մկգ/լ

0.03

0.06

0.078

0.09

>0.09

 

ՋՇԴ-ի առաջնային աղտոտիչների երկրորդ ցանկ

 

86

ԴԴՏ

 

մկգ/լ

0.025

0.05

0.065

0.075

>0.075

87

Պարա-պարա-ԴԴՏ

 

մկգ/լ

0.01

0.02

0.026

0.03

>0.03

88

Ալյդրին

 

մկգ/լ

∑ =

∑ =

∑ =

∑ =

∑ >

89

Դիէլյդրին

 

մկգ/լ

0.010

0.020

0.026

0.030

0.030

90

Էնդրին

 

մկգ/լ

91

Իզոդրին

 

մկգ/լ

92

Ածխածնի տետրաքլորիդ

 

մկգ/լ

0.012

0.024

0.031 0.036

>0.036

93

Տետրաքլորէթիլեն

 

մկգ/լ

0.01

0.02

0.026 0.03

>0.03

94

Տիքլորէթիլեն

 

մկգ/լ

0.01

0.02

0.026 0.03

>30

 

Կենսաբանական ցուցանիշներ

 

95

Սապրոբության ինդեքսը

   

 <-1.8

1.8-2.3

2.31-2.7 2.71-3.2

>3.2

 

Ռադիոակտի-վություն

   

96

Գամմա ակտիվություն

 

mBq/l

<50

50-100

100-500

500-2500

>2500

97

Բետտա-ակտիվություն

 

mBq/l

<200

200-500

500-1000

1000-2500

>2500

 

Այլ հատուկ աղտոտիչներ

             

98

Հեպտաքլոր

 

մկգ/լ

ՖԿ

0.01

<0.038

0.2

>0.2

99

Պոլիքլորացվապ Բիֆենիլներ

 

մկգ/լ

առկա չէ

առկա չէ

<0.014

0.014-2

>2

100

 Քլորօրգանական պեստիցիդներ

 

մկգ/լ

ՖԿ

0.01
(կամ ՖԿ)

0.02

0.100

>0.1

101

Մակերևութային անիոնակտիվ նյութեր

 

մկգ/լ

200

400

800

1500

>1500

102

Ոչ իոնային մակերևութային նյութեր

 

մկգ/լ

100

200

300

500

>500

103

Ֆենոլներ

 

մկգ/լ

ՖԿ կամ 0.001

0.005

0.02

0.04

>0.04

104

Նավթամթերք

 

մկգ/լ

0.05

0.1

0.3

0.5

>0.5

 

*ՖԿ - ֆոնային կոնցենտրացիա

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 3

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԵԲԵԴ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.21

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.6

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.012

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.2

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

1.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.09

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

4.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.3

11.3

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.42

10.0

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.24

1.24

2.24

4.24

>4.24

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.66

10.66

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.1

11.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.76

1.5

3.0

6.0

>6.0

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

32

64

128

256

>256

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.9

5.8

11.6

23.2

>23.2

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

1.4

2.8

5.6

11.2

>11.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.09

0.5

1.0

2.0

>2.0

մգ/լ

Բարիում

0.03

0.1

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.015

0.03

0.06

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

0.5

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Բոր

0.015

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.0

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.44

0.88

>0.88

մկգ/լ

Նատրիում

9.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.4

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

40

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

7.2

50

100

200

>200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

35

70

150

250

> 250

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.3

12.6

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.7

15

30

60

>60

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

142

284

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

218

436

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.84

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 4

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՂՍՏԵՎ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

2.6

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.4

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.016

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.122

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

1.8

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.14

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.06

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.2

23.2

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.2

12.2

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.12

1.12

2.12

4.12

>4.12

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.7

10.7

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.6

11.6

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

3.0

6.0

12

24

>24

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

26

52

104

208

>208

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.8

5.6

11.2

22.4

>22.4

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.35

0.7

1.4

2.8

>2.8

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.1

0.3

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.012

0.025

0.05

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.025

0.05

0.1

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

3.0

6.0

12

24

>24

մկգ/լ

Բոր

0.02

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.42

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.4

0.8

1.6

3.2

>3.2

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.026

0.05

0.1

0.2

>0.2

մկգ/լ

Նատրիում

9.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

2.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

37.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

5.8

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

8.0

75

150

300

> 300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

24.0

75

150

300

> 300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

4.5

9.0

18

36

>36

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

231

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

272

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.37

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

12.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՈՒՐ ԳԵՏԻ ՓՈՔՐ ՎՏԱԿՆԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.21

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.62

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.012

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.2

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

1.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.09

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

4.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.3

11.3

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.42

10.0

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.24

1.24

2.24

4.24

>4.24

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.66

10.66

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.1

11.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.76

1.52

3.04

6.08

>6.08

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

32

64

128

256

>256

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.9

5.8

11.6

23.2

>23.2

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

1.4

2.8

5.6

11.2

>11.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.09

0.5

1.0

2.0

>2.0

մգ/լ

Բարիում

0.03

0.1

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.015

0.03

0.06

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

0.5

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Բոր

0.015

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.0

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.44

0.88

>0.88

մկգ/լ

Նատրիում

9.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.4

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

40

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

7.2

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.3

12.6

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

35

70

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.7

15

30

60

>60

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

142

284

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

218

436

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.84

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 6

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

4

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.5

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.057

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.8

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.26

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.086

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.1

12.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.42

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.6

1.6

2.6

4.6

>4.6

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.9

10.9

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.9

12.9

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.97

1.94

3.88

7.76

>7.76

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

26

52

104

208

>208

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

10.6

21.2

42.4

84.8

>84.8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.67

1.34

2.68

5.36

>5.36

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.1

0.3

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.035

0.07

0.14

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.04

0.08

0.16

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

8.6

17.2

34.4

68.8

>68.8

մկգ/լ

Բոր

0.18

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.8

1.6

3.2

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.31

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մկգ/լ

Նատրիում

13.2

60

120

240

>240

մգ/լ

Կալիում

3.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

27

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

8.4

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.56

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

7.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

14

28

56

112

>112

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

160

320

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

245

490

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.85

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

25

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 7

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.13

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

1.72

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.04

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.08

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

2.27

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.174

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

4.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.0

12.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

4.2

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.13

10.13

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

3.0

13.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

29

58

116

232

>232

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

27

54

108

216

>216

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.4

0.8

1.6

3.2

>3.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.07

0.14

0.28

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.024

0.048

0.096

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

50

100

200

400

>400

մկգ/լ

Բոր

0.4

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.05

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

3.6

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

1.2

2.4

4.8

9.6

>9.6

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.32

0.64

>0.64

մկգ/լ

Նատրիում

100

200

400

500

>500

մգ/լ

Կալիում

8.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

120

200

400

500

>500

մգ/լ

Մագնեզիում

50

100

200

400

>400

մգ/լ

Քլորիդ իոն

146

292

350

400

>400

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

193

386

450

450

>450

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

15.0

30

60

120

>120

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

1000

1300

1500

1800

>1800

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

1500

2000

2300

2800

>2800

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

6.2

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 8

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՔԱՍԱԽ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

3.3

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.272

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.011

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.033

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.433

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.18

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.083

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.0

12.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.65

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.02

2.02

4.02

>4.02

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.5

10.5

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.1

12.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.2

2.4

4.7

9.5

>9.5

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

23

46

92

184

>184

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.43

0.86

1.72

3.44

>3.44

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.1

0.122

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.04

0.08

0.16

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

3

6

12

24

>24

մկգ/լ

Բոր

0.01

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.25

0.5

1.0

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.5

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.5

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Նատրիում

4.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

3.46

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

18.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.3

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

15.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12

24

48

96

>96

մգSi/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

95.8

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

148.4

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.0

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

8.1

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 9

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.3

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.02

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.41

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.025

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.0

11.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.13

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.02

2.02

4.02

>4.02

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.3

10.3

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.0

11.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.14

0.28

0.56

1.12

>1.12

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.01

0.02

0.04

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.014

0.028

0.056

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

0.7

1.4

2.8

5.6

>5.6

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.1

0.3

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.47

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.2

0.4

0.8

1.6

>1.6

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.09

0.18

0.36

0.72

>0.72

մկգ/լ

Նատրիում

5.0

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.5

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

9.7

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.8

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.2

8.4

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

10.3

20.6

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

10.4

20.8

41.6

83.2

>83.2

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

74

148

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

114

227

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 10

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ (ԳԵՂԱՄԱՎԱՆԻ ԴԵՐԻՎԱՑԻՈՆ ՋՐԱՆՑՔԻ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

4.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.086

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.003

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.172

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.092

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.7

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.5

21.5

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.1

11.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

6.6

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.17

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.2

12.2

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

5.5

11

22

44

>44

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5.0

10.0

20.0

40.0

>40.0

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5.2

10.4

20.8

41.6

>41.6

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.05

0.1

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

40

80

160

320

>320

մկգ/լ

Բոր

0.5

0.7

1.0

2.0

>2.0

մգ/լ

Ալյումին

0.01

0.025

0.05

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

2.5

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

1.6

3.2

6.4

12.8

>12.8

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Կալցիում

26.6

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

25

50

100

200

>200

մգ/լ

Կալիում

20

40

80

160

>160

մգ/լ

Նատրիում

30

60

120

240

>240

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.24

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

10.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

2.2

4.4

8.8

17.6

>17.6

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

500

700

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

750

1000

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

6.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 11

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ (ՄԻՋԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՍԱՆՔ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

4

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.3

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.02

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.025

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.5

21.5

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

3.0

11.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.3

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.5

11.5

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

25

50

100

200

>200

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

10

20

40

80

>80

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

25

50

100

200

>200

մկգ/լ

Բոր

0.3

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.3

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.0

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.2

0.4

0.8

1.6

>3.2

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Նատրիում

35

60

120

240

>240

մգ/լ

Կալիում

10

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

30

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

25

75

150

300

>300

մգ/լ

Քլորիդ իոն

30

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

35

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

10

20

40

80

>80

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

544

1088

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

858

1716

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

6.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

2.8

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2 (բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 12

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՁԿՆԱԳԵՏ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

 

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

2.5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.071

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.100

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.18

3.0

7

14

>14

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.06

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.045

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.9

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.8

21.8

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.8

10.8

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.1

10.1

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.0

11.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

22

44

88

176

>176

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2

4

8

16

>16

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.30

0.60

1.20

>1.20

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.21

0.42

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.01

0.02

0.04

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.015

0.03

0.06

0.12

>0.12

մկգ/լ

Լիթիում

1.0

2.0

4.0

8.0

>8.0

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.14

0.28

0.56

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.25

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.21

0.42

0.84

1.68

>1.68

մկգ/լ

Անագ

0.08

0.16

0.32

0.64

>0.64

մկգ/լ

Նատրիում

7.34

40

80

150

>150

մգ/լ

Կալիում

1.2

2.4

4.8

9.6

>9.6

մգ/լ

Կալցիում

14.6

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.6

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

3.0

6.0

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

6.5

13

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

8.8

18

35

70

>70

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

96

192

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

149

298

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.0

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

7.3

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 12.1

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգօ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգօ2 /l

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգօ2 /l

Նիտրատ իոն

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.001

0.002

0.004

0.008

>0.008

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.14

0.28

0.39

1.12

>1.12

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.17

0.34

0.68

1.36

>1.36

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.04

0.07

0.15

0.3

>0.3

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

10.0

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.0

21.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

2.0

10.2

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

7.0

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.0

2.0

4.0

>4.0

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.3

10

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.9

10.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

4.7

9.4

18.8

37.6

>37.6

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

2.4

4.8

9.6

19.2

>19.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5.0

10

20

40

>40

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.21

0.42

0.84

1.68

>1.68

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.10

0.20

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

30

150

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

45

60

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.6

>1.6

մգ/լ

Կալիում

18

36

72

144

>144

մգ/լ

Նատրիում

68

136

272

544

>544

մգ/լ

Բոր

0.4

0.5

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.017

0.03

0.06

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

2.0

10

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.60

1.2

2.0

4.8

>4.8

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.01

0.02

0.04

0.08

>0.08

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

60

120

200

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

24

48

100

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

1.0

2

4

8

>8

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

550

1000

1500

2000

>2000

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

1000

1500

2000

3000

>3000

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

5.5

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.0

10

15

30

>30

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2 (բնական)

2 (բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5 բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը լրաց. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

 

Հավելված N 12.2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԱՎԱՌԱԳԵՏ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Որակի ցուցանիշ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.25

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.125

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

3.0

7.0

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.06

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.5

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.1

21.1

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.6

10.6

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.24

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.17

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.1

11.1

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

8.0

16.0

32.0

64.0

>64.0

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1.7

3.4

6.8

13.6

>13.6

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.20

0.4

0.8

1.6

>1.6

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.18

0.36

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.014

0.028

0.056

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

1.0

2.0

4.0

8.0

>8.0

մկգ/լ

Բոր

0.007

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.26

0.52

1.04

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.4

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.1

0.2

0.4

0.8

>0.8

մկգ/լ

Անագ

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մկգ/լ

Նատրիում

2.4

5.0

10

20

>20

մգ/լ

Կալիում

2.7

5.4

10.8

21.6

>21.6

մգ/լ

Կալցիում

7.43

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.11

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.0

8.0

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

3.0

6.0

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

13.0

26

52

104

>104

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

54.0

108

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

83.0

166

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

13.5

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը լրաց. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Հավելված N 13

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍՐԻԿ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

 

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

1.4

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.71

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.138

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.86

2.96

6.92

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.06

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.5

21.5

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.1

11.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.54

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.17

10.17

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.6

11.6

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.1

2.2

4.4

8.8

>8.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

6.9

13.8

27.6

55.2

>55.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.41

0.82

1.64

3.28

>3.28

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.02

0.04

0.08

0.1

>0.1

մկգ/լ

Լիթիում

1.3

2.6

5.2

10.4

>10.4

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.123

0.25

0.5

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.3

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.22

0.44

0.88

1.76

>1.76

մկգ/լ

Անագ

0.05

0.10

0.2

0.4

>0.4

մկգ/լ

Նատրիում

6.7

13

26

52

>52

մգ/լ

Կալիում

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մգ/լ

Կալցիում

23.6

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

4.5

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

6.9

13.8

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

3.6

7.3

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12

24

48

96

>96

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

126

252

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

194

388

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.6

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.0

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 14

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՈԹՔ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.89

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.24

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.003

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.23

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

3

7

14

>14

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.05

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.024

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.5

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.1

21.1

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

4.0

14.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

1.6

20.6

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.18

10.18

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

11.8

21.8

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.5

1

2

4

>4

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

10

20

40

80

>80

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

2.2

4.4

8.8

17.6

>17.6

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.97

1.94

3.88

7.76

>7.76

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.12

0.24

0.5

1

>1

մգ/լ

Կալցիում

34.7

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

29.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.012

0.024

0.048

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.01

0.02

0.04

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.27

2.5

5.0

10.0

>10.0

մգ/լ

Նատրիում

4.5

9.8

18.2

36.3

>36.3

մգ/լ

Լիթիում

0.77

1.5

3.0

6.0

>6.0

մկգ/լ

Բոր

0.038

0.45

0.70

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.12

0.24

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.38

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

2.9

5.8

11.6

23.2

>23.2

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.02

0.04

0.08

0.16

>0.16

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

5.0

10

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

5.5

11

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

19

38

76

152

> 152

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

66

132

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

102

204

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

9.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 15

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԼԵՌՆԵՐԻՑ ՍԿՍՎՈՂ (ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական

պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.1

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.009

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.047

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.16

2.96

6.92

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.045

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.4

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

0.6

20.6

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.5

10.5

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.9

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.15

10.15

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.6

10.6

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.46

0.92

1.84

3.68

>3.68

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

3.9

7.8

15.6

31.2

>31.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5.1

10.2

20.4

40.8

>40.8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.13

0.26

0.52

1.04

>1.04

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.12

0.24

0.5

1

>1

մգ/լ

Բարիում

0.008

0.016

0.032

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.017

0.034

0.068

0.136

>0.136

մկգ/լ

Լիթիում

2.2

4.4

8.8

17.6

>17.6

մկգ/լ

Բոր

0.009

0.45

0.70

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.06

0.12

0.25

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.45

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.2

0.4

0.8

1.6

>1.6

մկգ/լ

Անագ

0.05

0.1

0.2

0.4

>0.4

մկգ/լ

Նատրիում

5.2

10.4

20.8

41.6

>41.6

մգ/լ

Կալիում

1.9

3.8

7.6

15.2

>15.2

մգ/լ

Կալցիում

8.3

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4.5

9.0

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

3.2

6.4

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

10

20

40

80

>80

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

45

90

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

69

138

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.7

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

8.5

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2 (բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

բնական

<5

բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 16

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՂԱՄԱ ԼԵՌՆԵՐԻՑ ՍԿՍՎՈՂ (ԱՐԳԻՃԻ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դասը

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական

պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական

պահանջարկ (պերմանգանատային)

1.25

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.218

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.04

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.26

2.96

6.92

14.0

>14.0

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.17

0.2

0.4

0.8

>0.8

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.07

0.1

0.2

0.4

>0.4

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.6

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.1

21.1

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.5

10.5

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

1.0

20

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.014

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.12

10.12

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

1.0

11.0

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

14.0

28

56

112

>112

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4.0

8.0

16.0

32.0

>32.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.23

0.46

0.92

1.84

>1.84

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.40

0.80

1.6

3.2

>3.2

մգ/լ

Բարիում

0.018

0.036

0.072

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.011

0.022

0.044

0.088

>0.088

մկգ/լ

Լիթիում

1.2

2.4

4.8

9.6

>9.6

մկգ/լ

Բոր

0.012

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.113

0.25

0.45

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն

0.2

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր

0.29

0.58

1.16

2.32

>2.32

մկգ/լ

Անագ

0.09

0.18

0.36

0.72

>0.72

մկգ/լ

Նատրիում

5.5

11.0

22.0

44.0

>44.0

մգ/լ

Կալիում

2.8

5.6

11.2

22.4

>22.4

մգ/լ

Կալցիում

11.0

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.4

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

5.5

11

150

250

> 250

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

5.0

10

150

200

> 200

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

19

38

76

152

>152

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

65

130

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

102

204

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.8

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

9.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C և 600C)

<2

(բնական)

2 (բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 17

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԶԱՏ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.22

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.05

0.4

1.2

2.4

> 2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.21

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.04

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.04

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.9

10.9

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.35

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.3

12.3

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.31

2.62

5.24

10.48

>10.48

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

7.4

14.8

29.6

59.2

>59.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4.5

9.0

18.0

36.0

>36.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.39

0.78

1.56

3.12

>3.12

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.2

0.4

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.04

0.08

0.16

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.027

0.054

0.108

1.0

>1.0

մկգ/լ

Լիթիում

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Բոր

0.06

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.1

0.2

0.4

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.34

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.57

1.14

2.28

4.56

>4.56

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.035

0.07

0.14

0.28

>0.28

մկգ/լ

Նատրիում

10.6

21.2

42.4

84.8

>84.8

մգ/լ

Կալիում

3.5

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

33.0

100

200

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

7.9

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

5.13

10.26

150

200

> 200

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

28

56

150

250

> 250

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

13.7

27.4

54.8

109.6

>109.6

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

221

442

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

306

612

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.34

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

10

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 18

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵԴԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.22

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.05

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.2

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.13

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.042

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3.3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

3.0

23.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1

10.1

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.35

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

2.3

12.3

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.31

2.62

5.24

10.48

>10.48

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

7.4

14.8

29.6

59.2

>59.2

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

4.5

9.0

18.0

36.0

>36.0

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.4

0.8

1.6

3.2

>3.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.360

0.4

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

33

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

8.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.04

0.08

0.16

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.027

0.054

0.108

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

3.5

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

10

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

4.0

8.0

16.0

32.0

>32

մկգ/լ

Բոր

0.06

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.1

0.2

0.4

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.34

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.57

1.14

2.28

4.56

>4.56

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.035

0.07

0.14

0.28

>0.28

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

5.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

28

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

13.7

28

55

110

>110

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

221

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

306

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.34

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

10

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

< 2 (բնա-

կան)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

< 5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 19

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՓԱ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.92

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.3

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.03

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.3

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.04

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.0

21.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.0

11.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.5

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.34

10.34

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.41

0.82

1.64

3.28

>3.28

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

6

12

24

48

>48

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.18

0.36

0.72

1.44

>1.44

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.04

0.07

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

6.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.3

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.014

0.028

0.056

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.019

0.038

0.076

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.56

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

5.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

3.0

6.0

12.0

24.0

>24.0

մկգ/լ

Բոր

0.013

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.07

0.14

0.28

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.23

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.14

0.28

0.56

1.12

>1.12

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.04

0.08

0.16

0.32

>0.32

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

8.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12.5

25.0

50.0

100.0

>100.0

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

65

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

107

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.55

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.7

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

< 5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 20

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՐՈՏԱՆ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

1.0

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.328

2.5

5.6

11.3

>11,3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.007

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.39

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.27

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.078

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

2.0

22.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.5

10.5

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.56

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.14

10.14

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.45

10.45

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

8

16

32

64

>64

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.14

0.28

0.56

1.12

>1.12

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.006

0.012

0.024

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.027

0.054

0.108

1.0

>1.0

մկգ/լ

Լիթիում

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մկգ/լ

Բոր

0.004

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.14

0.28

0.56

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.34

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.25

0.5

1.0

2.0

>2.0

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.08

0.16

0.32

0.64

>0,64

մկգ/լ

Նատրիում

4.2

60

120

240

240

մգ/լ

Կալիում

2.2

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

6.4

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

2.0

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

8.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

12

24

48

96

>96

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

55

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

81

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

0.5

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

4.6

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 21

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԻՍԻԱՆ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.7

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.56

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.008

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.022

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.086

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.014

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

5.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

2.0

22.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.3

10.3

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

1.7

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.01

1.01

2.01

4.01

>4.01

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

1.5

11.5

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.7

10.7

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

0.6

1.2

2.4

4.8

>4.8

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

14

28

56

112

>112

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.23

0.46

0.92

1.84

>1.84

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.09

0.18

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Բարիում

0.025

0.05

0.1

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.01

0.02

0.04

100

>100

մկգ/լ

Լիթիում

4.0

8.0

16.0

32.0

>32.0

մկգ/լ

Բոր

0.034

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.035

0.07

0.15

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.52

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

1.7

3.4

6.8

13.6

>13.6

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մկգ/լ

Նատրիում

8.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Կալիում

1.0

20

40

80

>80

մգ/լ

Կալցիում

37.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

6.3

50

100

200

>200

մգ/լ

Քլորիդ իոն

4

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

39

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.5

15

30

60

>60

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

200

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

310

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

2.38

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

5.6

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 22

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՐԻՍ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.89

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.8

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.011

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.24

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.4

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.414

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.152

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

1.0

21.0

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.7

10.7

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.9

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.02

1.02

2.02

4.02

>4.02

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.09

10.09

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.5

10.5

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

1.3

2.6

5.2

10.4

>10.4

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

17

34

68

136

>136

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.15

0.3

0.6

1.2

>1.2

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.086

0.172

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

17.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

6.2

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.012

0.024

0.048

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.058

0.116

0.232

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

2.7

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

10

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

2.0

4.0

8.0

16.0

>16.0

մկգ/լ

Բոր

0.012

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.05

0.1

0.2

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.26

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.28

0.56

1.12

2.24

>2.24

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.07

0.14

0.28

0.56

>0.56

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

4.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

8.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

15

30

60

120

>120

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

134.400

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

206.500

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.46

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

7.5

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 23

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՂՋԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)

5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.194

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.003

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.017

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.122

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.016

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

3

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

4

24

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.46

10.46

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.27

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.1

1.1

2.1

4.1

>4.1

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.1

10.1

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.64

10.64

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

15

30

60

120

>120

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

0.38

0.76

1.52

3.04

>3.04

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.09

0.18

0.36

0.72

>0.72

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.031

0.062

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

18.3

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

4.8

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.028

0.056

0.112

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.45

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

5.300

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

5.0

10.0

20.0

40.0

>40.0

մկգ/լ

Բոր

0.032

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.03

0.06

0.12

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

1.1

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.5

1

2

4

>4

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.077

0.15

0.3

0.6

>0.6

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

6

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

27

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

7.1

14

28

56

>56

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

105.800

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

168.500

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.5

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

8.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 24

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՂԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

0.5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.214

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.006

0.060

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.02

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.25

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.09

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.015

0.200

0.400

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

1.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

2.0

24

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

0.46

10.46

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.28

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.03

1.03

2.03

4.03

>4.03

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.11

10.11

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.53

10.64

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

7

14

28

56

>56

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

5

10

20

40

>40

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.11

0.22

0.44

0.88

>0.88

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.06

0.12

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

22.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

4.4

50

100

200

>200

մգ/լ

Բարիում

0.02

0.04

0.08

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.009

0.018

0.036

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.12

20

40

80

>80

մգ/լ

Նատրիում

5.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

7.0

14

28

56

>56

մկգ/լ

Բոր

0.016

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.05

0.1

0.2

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.25

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.42

0.84

1.68

3.36

>3.36

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.06

0.12

0.24

0.48

>0.48

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

16

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

5.5

11.0

22.0

44.0

>44.0

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

127

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

183

770

1500

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.6

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

10

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 25

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵՂՐԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

 

Որակի ցուցանիշներ

Որակի դաս

Միավոր

I

II

III

IV

V

Լուծված թթվածին

>7

>6

>5

>4

<4

մգՕ2

Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա

պահանջարկ

3

5

9

18

>18

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(բիքրոմատային)

10

25

40

80

>80

մգՕ2

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

(պերմանգանատային)

5

10

15

20

>20

մգՕ2

Նիտրատ իոն

0.6

2.5

5.6

11.3

>11.3

մգN/լ

Նիտրիտ իոն

0.009

0.06

0.12

0.3

>0.3

մգN/լ

Ամոնիում իոն

0.033

0.4

1.2

2.4

>2.4

մգN/լ

Ընդհանուր անօրգանական ազոտ

0.85

4

8

16

>16

մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1

0.3

0.6

1.2

>1.2

մգ/լ

Ընդհանուր ֆոսֆոր

0.03

0.2

0.4

1.0

>1.0

մգ/լ

Ցինկ, ընդհանուր

2.0

100

200

500

>500

մկգ/լ

Պղինձ, ընդհանուր

4.0

24

50

100

>100

մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր

1.0

11.0

100

250

>250

մկգ/լ

Արսեն, ընդհանուր

0.88

10

50

100

>100

մկգ/լ

Կադմիում, ընդհանուր

0.04

1.04

2.04

4.046

>4.04

մկգ/լ

Կապար, ընդհանուր

0.18

10.18

25

50

>50

մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր

0.64

10.64

50

100

>100

մկգ/լ

Մոլիբդեն, ընդհանուր

6

12

24

48

>48

մկգ/լ

Մանգան, ընդհանուր

4

8

16

32

>32

մկգ/լ

Վանադիում, ընդհանուր

1

2

4

8

>8

մկգ/լ

Կոբալտ, ընդհանուր

0.12

0.25

0.5

1.0

>1.0

մկգ/լ

Երկաթ, ընդհանուր

0.07

0.14

0.5

1.0

>1.0

մգ/լ

Կալցիում

17.0

75

150

300

>300

մգ/լ

Մագնեզիում

3.5

75

150

300

>300

մգ/լ

Բարիում

0.03

0.06

0.12

1.0

>1.0

մգ/լ

Բերիլիում

0.008

0.016

0.032

100

>100

մկգ/լ

Կալիում

1.5

3.0

6.0

12.0

>12.0

մգ/լ

Նատրիում

6.0

60

120

240

>240

մգ/լ

Լիթիում

7.0

14

28

56

>56

մկգ/լ

Բոր

0.08

0.45

0.7

1.0

>1.0

մգ/լ

Ալյումին

0.03

0.06

0.12

5.0

>5.0

մգ/լ

Սելեն, ընդհանուր

0.26

20

40

80

>80

մկգ/լ

Ծարիր, ընդհանուր

0.44

0.88

1.76

3.52

>3.52

մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր

0.07

0.14

0.28

0.56

>0.56

մկգ/լ

Քլորիդ իոն

9.2

75

150

300

>300

մգ/լ

Սուլֆատ իոն

16.8

75

150

300

>300

մգ/լ

Սիլիկատ իոն

5.3

10.6

21.2

42.4

>42.4

մգ Si/լ

Ընդհանուր լուծված աղեր

163

500

1000

1500

>1500

մգ/լ

Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն

237

770

15050

2300

>2300

մկՍմ/սմ

Կոշտություն

1.2

10

20

40

>40

մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր

7.4

30

60

120

>120

մգ/լ

Հոտ (200C and 600C)

<2

(բնական)

2

(բնական)

2

4

>4

բալ

Գույն

(բնական)

<5

(բնական)

20

30

>200

աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան