Համարը 
N 56-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.07.26-2021.08.08 Պաշտոնական հրապարակման օրը 30.07.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
28.07.2021
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.07.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.07.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 07-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

28 հուլիսի 2021 թ.

N 56-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 07-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

 

 ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել հիմնական դեղերի ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի մարտի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի մայիսի 14-ի N 17-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 07-Ն հրամանը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2021 թվականի հուլիսի 28-ի

N 56-Ն հրամանի

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐ

1) Ընդհանուր անզգայացնողներ, թթվածին

ա. Շնչառման դեղեր

Ազոտի ենթօքսիդ

Nitrous Oxide

գազ շնչառման

Թթվածին

Oxygen

գազ շնչառման

Հալոթան

Halothane

լուծույթ շնչառման

Իզոֆլուրան

Isoflurane

հեղուկ շնչառման

բ. Ներարկման դեղեր

Կետամին

Ketamine

լուծույթ ներարկման, 500մգ/10մլ

Պրոպոֆոլ

Propofol

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ

Այլընտրանքային

Թիոպենտալ

Thiopental

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1000մգ

Ֆենտանիլ

Fentanyl

լուծույթ ներարկման, 0.05մգ/մլ

2) Տեղային անզգայացնողներ

Բուպիվակային

Bupivacaine

լուծույթ ներարկման, 0.25%, 0.5%

լուծույթ ներարկման (ողնուղեղային անզգայացման), 0.5%

Լիդոկային

Lidocaine

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ, 100մգ/մլ, լուծույթ ներարկման (ողնուղեղային անզգայացման), 5% դեղաձևեր տեղային կիրառման, 2%, 4%, 5%, 10%

Լիդոկային + Էպինեֆրին (Ադրենալին)

Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline)

լուծույթ ներարկման, 1%, 2% + էպինեֆրին 1:200 000 ատամնաբուժական փամփուշտ 2% + էպինեֆրին 1:80 000

Այլընտրանքային

Էֆեդրին

Ephedrine

լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ (ծննդաբերության ընթացքում ողնուղեղային անզգայացման համար՝ թերճնշումը կանխարգելելու նպատակով)

3) Նախադեղատոգորման (պրեմեդիկացիայի) և կարճատև միջամտությունների ընթացքում անդորրաբեր (սեդատիվ) դեղեր

Ատրոպին

Atropine

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ

Միդազոլամ

Midazolam

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 5մգ/մլ, հեղուկ ներքին ընդունման 2մգ/մլ դեղահատեր 7.5մգ, 15մգ

Մորֆին

Morphine

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ

Դիազեպամ

Diazepam

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ

2. ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ ԵՎ ԱՄՈՔԻՉ (ՊԱԼԻԱՏԻՎ) ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

1) Ոչ ափիոնային և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր

Ացետիլսալիցիլաթթու

Acetylsalicylic acid

դեղահատ, 100մգ - 500մգ մոմիկներ ուղիղաղիքային, 50մգ - 150մգ

Դիկլոֆենակ

Diclofenac

դեղահատ, դեղապատիճ, 25մգ – 100մգ, լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ, դոնդող, 1%, 5%

Իբուպրոֆեն

Ibuprofen

դեղահատ, 200մգ, 400մգ, 600մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/մլ, 40մգ/մլ, 200մգ/5մլ՝ 3 ամսականից ոչ փոքր երեխաների համար

Պարացետամոլ

Paracetamol

դեղահատ, 100մգ – 500մգ, մոմիկներ ուղիղաղիքային, 50մգ, 100մգ, 150մգ, 250մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 120մգ/5մլ, 125մգ/5մլ լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ

Այլընտրանքային

Կետոպրոֆեն

Ketoprofen

դեղահատ, դեղապատիճ 50մգ, 200մգ, լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 50մգ/մլ

Մետամիզոլ

Metamizole

լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ

2) Ափիոնային ցավազերծիչներ

Մորֆին

Morphine

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ գրանուլներ (դանդաղ ձերբազատման, ջրով խառնելու), 20մգ – 200մգ հեղուկ ներքին ընդունման, 2մգ/մլ, 10մգ/5մլ, 20մգ/մլ դեղահատ (դանդաղ ձերբազատման), 10մգ-200մգ դեղահատ 5մգ, 10մգ

Տրիմեպերիդին

Trimeperidine

լուծույթ ներարկման, 2%

Կոդեին

Codeine

դեղահատ, 30մգ

Տրամադոլ

Tramadol

դեղահատ, դեղապատիճ, 50մգ լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 100մգ/2մլ

Ֆենտանիլ

Fentanyl

սպեղանի տրանսդերմալ, 12մկգ/ժ, 25մկգ/ժ, 50մկգ/ժ, 75մկգ/ժ, 100մկգ/ժ

Մեթադոն

Methadone

դեղահատ, 5մգ, 10մգ դեղահատեր ներքին ընդունման դեղակախույթի, 40մգ խտանյութ ներքին ընդունման լուծույթի, 5մգ/մլ, 10մգ/մլ, 25մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման 5մգ/5մլ, 10մգ/5մլ, 10մգ/մլ

3) Այլ ընդհանուր ախտանիշների համար դեղեր՝ ամոքիչ բուժօգնության ընթացքում

Ամիտրիպտիլին

Amitriptyline

դեղահատ, 10մգ, 25մգ, 75մգ

Ցիկլիզին

Cyclizine

լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ դեղահատ, 50մգ

Դեքսամեթազոն

Dexamethasone

լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ, 5մգ/մլ, դեղահատ, 0.5 մգ, 2մգ, 4մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/5մլ

Դիազեպամ

Diazepam

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/5մլ հեղուկ ուղիղաղիքային, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ

Դոկուսեյտ նատրիում

Docusate sodium

դեղապատիճ, 100մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ

Ֆլուօքսետին

Fluoxetine

դեղապատիճ, 20մգ

Հալոպերիդոլ

Haloperidol

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 0.5մգ, 1.5մգ, 2մգ, 5մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/մլ

Հիոսցին

Hyoscine

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ դեղահատ, 10մգ

Լակտուլոզ

Lactulose

լուծույթ ներքին ընդունման, 660մգ/մլ, 667մգ/մլ, 670մգ/մլ, 3.1-3.7գ/5մլ

Լոպերամիդ

Loperamide

դեղահատ, դեղապատիճ, 2մգ

Մետոկլոպրամիդ

Metoclopramide

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ դեղահատ, 10մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/5մլ

Միդազոլամ

Midazolam

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 5մգ/մլ, հեղուկ ներքին ընդունման, 2մգ/մլ դեղահատեր, 7.5մգ, 15մգ

Օնդանսետրոն

Ondansetron

լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 4մգ/5մլ, դեղահատ, դեղապատիճ, 4մգ, 8մգ

Սենոզիդներ A, B

Sennosides A, B

դեղահատ, 70մգ

Տամսուլոզին

Tamsulosin

դեղահատ, դեղապատիճ, 0.4մգ

Տոլպերիզոն

Tolperisone

դեղահատ, 50մգ, 150մգ

Պիրացետամ

Piracetam

լուծույթ ներարկման, 200մգ/մլ

դեղահատ, 400մգ, 800մգ, 1200մգ

Վինպոցետին

Vinpocetine

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ

դեղահատ, 5մգ; 10մգ

Դիոսմին + Հեսպերիդին

Diosmin + Hesperidin

դեղահատ, 450մգ + 50մգ

Բետահիստին, Betahistine

դեղահատ, 8-24 գ

3. ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ, ԱՆԱՖԻԼԱՔՍԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ

Դեքսամեթազոն

Dexamethasone

լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ, 5մգ/մլ

Դիֆենհիդրամին

Diphenhydramine

դեղահատ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ

Էպինեֆրին (Ադրենալին)

Epinephrine (Adrenaline)

լուծույթ ներարկման, 1.82մգ/մլ, 1մգ/մլ

Լորատադին

Loratadine

դեղահատ, 10մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 1մգ/մլ

Ցետիրիզին, Cetirizine

դեղահատ, 5 մգ, 10 մգ; լուծույթ ներքին ընդունման, 5 մգ/մլ, 10 մգ/մլ

Պրեդնիզոլոն

Prednisolone

դեղահատ, 5մգ, 25մգ լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/մլ

Հիդրոկորտիզոն

Hydrocortisone

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ

Նորէպինեֆրին (Նորադրենալին)

Norepinephrine (Norepinephrine)

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ,

4. ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ ԵՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ

1) Ոչ հատկորոշիչ

Ակտիվացված ածուխ

Charcoal Activated

դեղահատ, 250մգ

2) Հատկորոշիչ

Ատրոպին

Atropine

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ

Ացետիլցիստեին

Acetylcysteine

լուծույթ ներարկման, 100մգ/մլ, 200մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 10%, 20% դեղահատեր դյուրալույծ, 100մգ, 200մգ, 600մգ

Կալցիումի գլյուկոնատ

Calcium gluconate

լուծույթ ներարկման, 100մգ/մլ

Մեթիլթիոնինի քլորիդ Methylthioninium Chloride

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ

Նալoքսոն

Naloxone

լուծույթ ներարկման, 400մկգ

Նատրիումի նիտրիտ

Sodium nitrite

լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ

Պենիցիլամին

Penicillamine

դեղապատիճ, դեղահատ, 250մգ

Նատրիումի թիոսուլֆատ

Sodium Thiosulfate

լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ, 300մգ/մլ

5. ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

Դիազեպամ

Diazepam

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դոնդող կամ ուղիղաղիքային լուծույթ, 5մգ/մլ

Կարբամազեպին

Carbamazepine

դեղահատ, 100մգ - 400մգ դեղահատեր ծամելու, 100մգ - 200մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 100մգ/5մլ

Լամոտրիջին

Lamotrigine

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ, 200մգ դեղահատեր ծամելու 2մգ, 5մգ, 25մգ, 50 մգ, 100 մգ, 200մգ

Լևետիրացետամ

Levetiracetam

դեղահատ, 250 մգ, 500 մգ, 750 մգ, 1000 մգ

Լորազեպամ

Lorazepam

լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, 4մգ/մլ

Մագնեզիումի սուլֆատ

Magnesium sulfate

լուծույթ ներարկման, 0.5գ/մլ, էկլամպսիայի և ծանր նախաէկլամպսիայի դեպքում կիրառման համար, ոչ այլ ցնցումների դեպքում

Միդազոլամ

Midazolam

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 5մգ/մլ

Վալպրոյաթթու

Valproic acid

դեղահատ, 200մգ, 300մգ, 500մգ, դեղահատ դյուրալույծ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/մլ, 200մգ/5մլ, 300մգ/մլ

Ֆենիտոյին

Phenytoin

լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ-30մգ/5մլ դեղապատիճ, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ, 117մգ դեղահատեր ծամելու, 50մգ

Ֆենոբարբիտալ

Phenobarbital

լուծույթ ներարկման, 200մգ/մլ դեղահատ, 15մգ-100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 15մգ/5մլ

կլոնազեպամ

clonazepam

դեղահատեր, 2մգ

Այլընտրանքային

Էթոսուքսիմիդ

Ethosuximide

դեղապատիճ, 250մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 250մգ/5մլ

Վալպրոյաթթու

Valproic acid

լուծույթ ներարկման, 100մգ/մլ

6. ՀԱԿԱՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

1) Որդամուղ դեղեր

 

ա. Աղիքային որդամուղներ

Ալբենդազոլ

Albendazole

դեղահատ, 200մգ - 600մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/մլ, 40մգ/մլ դեղահատեր ծամելու, 400մգ

Լևամիզոլ

Levamisole

դեղահատ, 50մգ, 150մգ

Մեբենդազոլ

Mebendazole

դեղահատ, 100մգ, 500մգ

Պիրանտել

Pyrantel

դեղահատ, 125մգ, 250մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 125մգ/2.5մլ, 50մգ/մլ

Պրազիքվանտել

Praziquantel

դեղահատ, 150մգ, 600մգ

Նիկլոսամիդ

Niclosamide

դեղահատ, 500մգ

Իվերմեկտին

Ivermectin

դեղահատ, 3մգ

2) Հակամանրէային դեղեր

ա. Բետա-լակտամային դեղեր

Ամպիցիլին

Ampicillin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1գ

Ամօքսիցիլին

Amoxicillin

դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ/5մլ, 250մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1գ

Ամօքսիցիլին + Քլավուլանաթթու

Amoxicillin + Clavulanic acid

դեղահատ, 500մգ + 125մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ + 31.25մգ/5մլ, 250մգ + 62.5մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ + 100 մգ, 1000մգ + 200մգ

Բենզաթին Բենզիլպենիցիլին

Benzathine Benzylpenicillin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1.2 մլն ՄՄ, 2.4 մլն ՄՄ բենզիլպենիցիլին

Բենզիլպենիցիլին

Benzylpenicillin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000000ՄՄ, 5000000ՄՄ

Ցեֆալեքսին

Cefalexin

դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ/5մլ, 250մգ/5մլ

Ցեֆազոլին

Cefazolin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5գ, 1գ` > 1 ամսականից

Ցեֆիքսիմ

Cefixime

դեղահատ, դեղապատիճ 100մգ, 200մգ, 400մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 20մգ/մլ, 100մգ/5մլ

Ցեֆտրիաքսոն

Ceftriaxone

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1գ

Կլօքսացիլին

Cloxacillin

դեղապատիճ, 500մգ, 1մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ/5մլ

Պրոկային Բենզիլպենիցիլին

Procaine Benzylpenicillin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ, 3գ

Ֆենօքսիմեթիլպենիցիլին

Phenoxymethylpenicillin

դեղահատ, 250մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 250մգ/5մլ

Պիպերացիլին + Տազոբակտամ

Piperacillin + Tazobactam

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2000մգ + 250մգ, 4000մգ + 500մգ

Այլընտրանքային

Իմիպենեմ + Ցիլաստատին

Imipenem + Cilastatin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500գ + 500մգ

Ցեֆոտաքսիմ

Cefotaxime

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1000մգ

Ցեֆտազիդիմ

Ceftazidime

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1գ

Մերոպենեմ

Meropenem

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1000մգ

բ. Այլ հակամանրէային դեղեր

Ազիթրոմիցին

Azithromycin

դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 100մգ/5մլ, 200մգ/5մլ, 40մգ/մլ

Էրիթրոմիցին

Erythromycin

դեղահատ, 100մգ, 200մգ, 250մգ, 400մգ

Ամիկացին

Amikacin

լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ , 500մգ/2մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ, 1000մգ

Գենտամիցին

Gentamicin

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 40մգ/մլ, 80մգ/2մլ

Դoքսիցիկլին

Doxycycline

դեղապատիճ կամ դեղահատ, 50մգ, 100մգ դեղափոշի ներքին ընդունման, 25մգ/5մլ, 50մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ

Մետրոնիդազոլ

Metronidazole

դեղահատ, 200մգ – 500մգ, լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, մոմիկ, 500մգ, 1գ լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/մլ, 200մգ/5մլ

Նիտրոֆուրանտոյին

Nitrofurantoin

դեղահատ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման 25մգ/5մլ

Կլարիթրոմիցին

Clarithromycin

դեղահատ, 250մգ, 500մգ գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի, 125մգ/5մլ, 250մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ

Սպեկտինոմիցին

Spectinomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2գ

Կլինդամիցին

Clindamycin

դեղապատիճ, 150մգ, 300մգ, լուծույթ ներարկման 150մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 75մգ/5մլ

Սուլֆամեթօքսազոլ + Տրիմեթոպրիմ

Sulfamethoxazole + Trimethoprim

դեղահատ, 100մգ + 20մգ, 400մգ + 80մգ, 800մգ + 160մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 40մգ/մլ + 8մգ/մլ, 200մգ + 40մգ/5մլ լուծույթ ներարկման 80մգ/մլ + 16մգ/մլ

Տրիմեթոպրիմ

Trimethoprim

դեղահատ, 100մգ, 200մգ

Ցիպրոֆլօքսացին

Ciprofloxacin

դեղահատ, 250մգ, 500մգ, 750մգ, լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 250մգ/5մլ

Քլորամֆենիկոլ

Chloramphenicol

դեղապատիճ, դեղահատ, 250մգ, 500մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ, 1000մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 150մգ/5մլ

Վանկոմիցին

Vancomycin

դեղապատիճ, 125մգ, 250մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1000մգ

Այլընտրանքային

Լևոֆլօքսացին

Levofloxacin

դեղահատ, 250մգ, 500մգ, 750մգ լուծույթ կաթիլաներարկման, 500մգ/100մլ

Ցեֆեպիմ

Cefepime

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1գ, 2գ

Ցեֆուրօքսիմ

Cefuroxim

դեղահատ, 250մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 750մգ

Դորիպենեմ

Doripenem

դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթի, 500մգ

գ. Հակապալարախտային (հակատուբերկուլյոզային) դեղեր

Էթամբուտոլ

Ethambutol

դեղահատ, դեղապատիճ, 100մգ - 400մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/մլ

Էթամբուտոլ + Իզոնիազիդ

Ethambutol + Isoniazid

դեղահատ, 400մգ + 150մգ

էթամբուտոլ + Իզոնիազիդ + Ռիֆամպիցին

Etambutol + Isoniazid + Rifampicin

դեղահատ, դեղապատիճ, 275մգ + 75մգ + 150մգ

Էթամբուտոլ + Իզոնիազիդ + Պիրազինամիդ + Ռիֆամպիցին

Etambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin

դեղահատ, դեղապատիճ, 275մգ + 75մգ + 400մգ + 150մգ

Իզոնիազիդ

Isoniazid

դեղահատ, 50մգ, 100մգ - 300մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ

Իզոնիազիդ + Ռիֆամպիցին

Isoniazid + Rifampicin

դեղահատ, դեղապատիճ, 75մգ + 150մգ, 150մգ + 300մգ, 60մգ + 60մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 50մգ + 75մգ, 30մգ + 60մգ

Իզոնիազիդ + Պիրազինամիդ + Ռիֆամպիցին

Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin

դեղահատ, 60մգ + 30մգ + 60մգ, 75մգ + 400մգ + 150մգ, 150մգ + 500մգ + 150մգ դեղահատեր տարալուծվող, 50մգ + 150մգ + 75մգ

Պիրազինամիդ

Pyrazinamide

դեղահատ, 400մգ, 500մգ դեղահատեր տարալուծվող, 150մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 30մգ/մլ

Ռիֆամպիցին

Rifampicin

դեղահատ, դեղապատիճ, 150մգ, 300մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/մլ

Ռիֆաբուտին

Rifabutin

դեղապատիճ, 150մգ` միայն ՄԻԱՎ-ով հիվանդների համար, ովքեր ստանում են պրոտեազի արգելակիչներ

Ռիֆապենտին

Rifapentine

դեղահատ, 150մգ` միայն լատենտ (թաքնված) պալարախտի բուժման համար

Այլընտրանքային

Բազմադեղակայուն պալարախտի դեպքում կիրառվող երկրորդային ընտրության դեղեր

Ամիկացին

Amikacin

լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ , 500մգ/2մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500 մգ, 1000մգ

Կապրեոմիցին

Capreomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ

Կլոֆազիմին

Clofazimine

դեղապատիճ, 50մգ, 100մգ

Ցիկլոսերին

Cycloserine

դեղահատ կամ դեղապատիճ, 250մգ

Էթիոնամիդ

Ethionamide

դեղահատ, 125մգ, 250մգ այլընտրանքային Պրոթիոնամիդ/ Prothionamide

Կանամիցին

Kanamycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ

Լևոֆլօքսացին

Levofloxacin

դեղահատ, 250մգ, 500մգ, 750մգ

Լինեզոլիդ

Linezolid

լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, դեղահատ, 400մգ, 600մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 100մգ/5մլ

Պ-ամինոսալիցիլաթթու

P-aminosalicylic acid

դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 4գ, դեղահատ, 500մգ

Մոքսիֆլօքսացին

Moxifloxacin

դեղահատ, 400մգ

Ստրեպտոմիցին

Streptomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ

3) Հակասնկային դեղեր

Ամֆոտերիցին B

Amphotericin B

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ

Գրիզեոֆուլվին

Griseofulvin

դեղապատիճ կամ դեղահատ, 125մգ, 250մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 125մգ/5մգ

Կլոտրիմազոլ

Clotrimazole

նրբաքսուք հեշտոցային, 1%, 10% դեղահատ հեշտոցային, 100մգ, 500մգ

Նիստատին

Nystatin

դեղահատ, 100 000ՄՄ, 500 000 ՄՄ

դեղահատ հեշտոցային, 100 000ՄՄ

լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ,

100 000ՄՄ/մլ

Ֆլյուկոնազոլ

Fluconazole

դեղապատիճ, 50մգ - 200մգ, լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ

Ֆլյուցիտոզին

Flucytosine

դեղապատիճ, 250մգ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 2.5գ/250 մլ

Իտրակոնազոլ

Itraconazole

դեղապատիճ, 100մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 10մգ/մլ

Վորիկոնազոլ

Voriconazole

դեղահատ, 50մգ, 200մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 40մգ/մլ

4) Հակավիրուսային դեղեր

ա. Հակահերպեսային դեղեր

Ացիկլովիր

Aciclovir

դեղահատ, 200մգ, 400մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 200մգ/5մլ

բ. Հակառետրովիրուսային դեղեր

Աբակավիր

Abacavir

դեղահատ, 300մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 60մգ

Աբակավիր + Լամիվուդին

Abacavir + Lamivudine

դեղահատ, 600մգ + 300մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 60մգ + 30մգ, 120մգ + 60մգ

Ատազանավիր

Atazanavir

դեղապատիճ, դեղահատ, 100մգ, 300մգ

Զիդովուդին

Zidovudine

դեղապատիճ, 250մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 10մգ/մլ, դեղահատ, 300մգ դեղահատեր տարալուծվող, 60մգ

Էմտրիցիտաբին + Տենոֆովիր Emtricitabine + Tenofovir

դեղահատ, 200մգ + 300մգ

Իֆավիրենց

Efavirenz

դեղահատ, 200մգ, 600մգ

Իֆավիրենց + Էմտրիցիտաբին + Տենոֆովիր

Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir

դեղահատ, 600մգ + 200մգ + 300մգ

Իֆավիրենց + Լամիվուդին + Տենոֆովիր

Efavirenz + Lamivudine + Tenofovir

դեղահատ, 400մգ + 300մգ + 300մգ

Լամիվուդին

Lamivudine

դեղահատ, 150մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ

Լամիվուդին + Զիդովուդին

Lamivudine + Zidovudine

դեղահատ, 30մգ + 60մգ, 150մգ + 300մգ

Լամիվուդին + Նևիրապին + Զիդովուդին

Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine

դեղահատ, 30մգ + 50մգ + 60մգ, 150մգ + 200մգ + 300մգ

Լոպինավիր + Ռիտոնավիր

Lopinavir + Ritonavir

դեղահատ, դեղապատիճ, 100մգ + 25մգ, 200մգ + 50մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 400մգ + 100մգ/5մլ, 80մգ/մլ + 20մգ/մլ

Նևիրապին

Nevirapine

դեղահատ, 200մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 50մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ

Ռիտոնավիր

Ritonavir

դեղահատ, 25մգ, 100մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 400մգ/5մլ

Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ

Tenofovir disoproxil fumarate

դեղահատ, 300մգ

Ատազանավիր + Ռիտոնավիր

Atazanavir + Ritonavir

դեղահատ, 300մգ + 100մգ, 150 մգ + 50մգ

Դարունավիր

Darunavir

դեղահատ, 75մգ, 400մգ, 600մգ, 800մգ

Դոլուտեգրավիր

Dolutegravir

դեղահատ, 50մգ

Ռալտեգրավիր

Raltegravir

դեղահատեր ծամելու, 25մգ, 100մգ դեղահատ, 400մգ

Իզոնիազիդ + Պիրիդoքսին + Սուլֆամեթօքսազոլ + Տրիմեթոպրիմ

Isoniazid + Pyridoxine + Sulfamethoxazole + Trimethoprim

դեղահատ, 300մգ + 25մգ + 800մգ + 160մգ

Այլ հակավիրուսային դեղեր

Օսելտամիվիր

Oseltamivir

դեղապատիճ, 30մգ, 45մգ, 75մգ

դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, 6մգ/մլ, 12մգ/մլ կիրառել հաստատված կամ ենթադրվող գրիպի վիրուսով պայմանավորված ծանր հիվանդության ժամանակ՝ կրիտիկական վիճակում գտնվող հոսպիտալացված հիվանդների մոտ

5) Մակաբուծասպան դեղեր

ա. Հակաամեոբային դեղեր

Մետրոնիդազոլ

Metronidazole

դեղահատ, 200մգ - 500մգ, լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/մլ, 200մգ/5մլ

Դիլօքանիդ

Diloxanide

դեղահատ, 500մգ

բ. Հակալեյշմանիոզային դեղեր

 

Մեգլումին անտիմոնիատ

Meglumine antimoniate

լուծույթ ներարկման, 300մգ/մլ

Ամֆոտերիցին B

Amphotericin B

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ

Միլթեֆոզին

Miltefosin

դեղահատ, 10մգ, 50մգ

Պարոմոմիցին

Paromomycin

լուծույթ մ/մ ներարկման, 750մգ

գ. Հակամալարիային դեղեր

Արտեմեթեր

Artemether

լուծույթ ներարկման, 80մգ/մլ

Ամոդիաքվին

Amodiaquine

դեղահատ, 153մգ - 200մգ

Արտեմեթեր + Լումեֆանտրին

Artemether + Lumefantrine

դեղահատ, 20մգ + 120մգ դեղահատեր տարալուծվող, 20մգ + 120մգ

Արտեսունատ

Artesunate

լուծույթ ներարկման, 60մգ դեղապատիճներ ուղիղաղիքային, 50մգ, 100մգ, 200մգ դեղահատ, 50մգ

Արտեսունատ + Ամոդիաքվին

Artesunate + Amodiaquine

դեղահատ, 25մգ + 67.5մգ, 50մգ + 135մգ, 100մգ + 270մգ

Արտեսունատ + Մեֆլոքվին

Artesunate + Mefloquine

դեղահատ, 25մգ + 55մգ, 100մգ + 220մգ

Արտեսունատ + Պիրոնարիդին տետրաֆոսֆատ

Artesunate + Pyronaridin tetraphosphate

դեղահատ, 60մգ + 180մգ գրանուլներ ներքին ընդունման, 20մգ + 60մգ

Դoքսիցիկլին

Doxycycline

դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100մգ

Մեֆլոքվին

Mefloquine

դեղահատ, 250մգ

Պրիմաքվին

Primaquine

դեղահատ, 7.5մգ,15մգ

Քլորոքվին

Chloroquine

դեղահատ, 100մգ, 150մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ

Դիհիդրոարտեմիսինին + Պիպերաքվին ֆոսֆատ

Dihydroartemisinin + Piperaquine phosphate

դեղահատ, 20մգ + 160մգ, 40մգ + 320մգ

Քվինին

Quinine

դեղահատ, 300մգ լուծույթ ներարկման, 300մգ/մլ

Պրոգուանիլ

Proguanil

դեղահատ, 100մգ

դ. Հակապնևմոցիստային և հակատոքսոպլազմոզային դեղեր

Պիրիմեթամին

Pyrimethamine

դեղահատ, 25մգ

Սուլֆամեթօքսազոլ + Տրիմեթոպրիմ

Sulfamethoxazole + Trimethoprim

դեղահատ, 100մգ + 20մգ, 400մգ + 80մգ, 800մգ + 160մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 40մգ/մլ + 8մգ/մլ, 200մգ + 40մգ/5մլ լուծույթ ներարկման 80մգ/մլ + 16մգ/մլ

Պենտամիդին

Pentamidine

դեղահատ, 200մգ, 300մգ

Սուլֆադիազին

Sulfadiazine

դեղահատ, 500մգ

7. ՀԱԿԱՄԻԳՐԵՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

1) Սուր նոպայի բուժման համար կիրառվող դեղեր

Ացետիլսալիցիլաթթու

Acetylsalicylic acid

դեղահատ, 300մգ - 500մգ

Իբուպրոֆեն

Ibuprofen

դեղահատ, 200մգ, 400մգ

Պարացետամոլ

Paracetamol

դեղահատ, 300մգ - 500մգ,

լուծույթ ներքին ընդունման, 120մգ/5մլ, 125մգ/5մլ

Սումատրիպտան

Sumatriptan

դեղահատ, 50մգ, 100մգ

2) Կանխարգելման համար կիրառվող դեղեր

Պրոպրանոլոլ

Propranolol

դեղահատ, 10մգ, 40մգ

8. ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱՃՆՇԻՉ ԴԵՂԵՐ

1) Իմունաճնշիչ դեղեր

Ազաթիոպրին

Azathioprine

դեղահատ, 50մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ

Ցիկլոսպորին

Ciclosporin

դեղապատիճ, 25մգ, 50մգ, 100մգ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 50մգ/մլ

2) Ցիտոտոքսիկ և աջակցող (ադյուվանտ) դեղեր

Ալոպուրինոլ

Allopurinol

 դեղահատ, 100մգ, 300մգ

Ասպարագինազ

Asparaginase

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10000 ՄՄ, 5000ՄՄ

Բլեոմիցին

Bleomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 15մգ

Գեմցիտաբին

Gemcitabine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ, 1000մգ

Դակարբազին

Dacarbazine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ, 200մգ

Դակտինոմիցին

Dactinomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մկգ

Դաունոռուբիցին

Daunorubicin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ

Դոցետաքսել

Docetaxel

խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ, 40մգ/մլ

Դօքսոռուբիցին

Doxorubicin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ, 50մգ

Էպիրուբիցին

Epirubicin

լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ, 50մգ

Էտոպոզիդ

Etoposide

լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ դեղապատիճ, 100մգ

Թիոգուանին

Thioguanine

դեղահատ, դեղապատիճ, 40մգ

Իրինոտեկան

Irinotecan

լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ, 40մգ/2մլ, 100մգ/5մլ, 500մգ/25մլ

Կալցիումի ֆոլինատ

Calcium folinate

լուծույթ ներարկման, 3մգ/մլ, 10մգ/մլ դեղահատ, 15մգ

Կարբոպլատին

Carboplatin

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 50մգ/5մլ, 150մգ/15մլ, 450մգ/45մլ, 600մգ/60մլ

Հիդրօքսիկարբամիդ

Hydroxycarbamide

դեղահատ, դեղապատիճ, 200մգ, 250մգ, 300մգ, 400մգ, 500մգ, 1գ

Մերկապտոպուրին

Mercaptopurine

դեղահատ, 50մգ

Մեթոտրեքսատ

Methotrexate

դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ

Վինբլաստին

Vinblastine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 5մգ,10 մգ

Վինկրիստին

Vincristine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1մգ, 5մգ

Վինորելբին

Vinorelbine

խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10մգ/մլ, 50մգ/5մլ

Ցիսպլատին

Cisplatin

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 50մգ/50մլ, 100մգ/100մլ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 0.5մգ/մլ, 1մգ/մլ

Ցիկլոֆոսֆամիդ

Cyclophosphamide

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ, 500մգ դեղահատ, 25 մգ

Ցիտարաբին

Cytarabine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ, 500մգ

Քլորամբուցիլ

Chlorambucil

դեղահատ, 2մգ

Ֆլյուորոուրացիլ

Fluorouracil

լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ

Պակլիտաքսել

Paclitaxel

խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 6մգ/մլ,

Պրոկարբազին

Procarbazine

դեղապատիճ, 50մգ

Օքսալիպլատին

Oxaliplatin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներարկման, 50մգ/10մլ, 100մգ/20մլ, 200մգ/40մլ

3) Հորմոններ և հակահորմոններ

Անաստրոզոլ

Anastrozole

դեղահատ, 1մգ

Բիկալուտամիդ

Bicalutamide

դեղահատ, 50մգ, 150մգ

Դեքսամեթազոն

Dexamethasone

լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/5մլ

Հիդրոկորտիզոն

Hydrocortisone

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ

Մեթիլպրեդնիզոլոն,

Methylprednisolone

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ, 1000մգ դեղակախույթ ներարկման, 40մգ/մլ, դեղահատ, 4մգ, 16մգ

Պրեդնիզոլոն

Prednisolone

դեղահատ, 5մգ, 25մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/մլ

Տամօքսիֆեն

Tamoxifen

դեղահատ, 10մգ, 20մգ

9. ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

Բիպերիդեն

Biperiden

լուծույթ ներարկման, 5մգ/1մլ դեղահատ 2մգ

Կարբիդոպա + լևոդոպա

Levodopa + Carbidopa

դեղահատ, 100մգ + 10մգ, 100մգ + 25մգ, 250մգ + 25մգ

10. ԱՐՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ

1) Հակասակավարյունային դեղեր

Երկաթ պարունակող համակցություն

Ferrous contained compound

դեղահատ, 80 մգ, 100 մգ;

լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/5մլ; 50 մգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ

Երկաթի սուլֆատ, ֆոլաթթու

Iron sulfate, folic acid

դեղահատ, 80մգ + 0.35մգ, 50մգ + 0.5մգ

Ֆոլաթթու

Folic acid

դեղահատ, 400մկգ, 1մգ, 5մգ

Ցիանոկոբալամին

Cyanocobalamin

լուծույթ ներարկման, 0.2մգ/մլ, 0.5մգ/մլ

Այլընտրանքային

 

Էրիթրոպոեզը խթանող պատրաստուկներ

Erythropoiesis-stimulating agents

ներարկում 1000ՄՄ/0.5մլ, 2000ՄՄ/0.5մլ, 2000ՄՄ/0.3մլ, 3000ՄՄ/0.3մլ, 4000ՄՄ/0.4մլ, 5000ՄՄ/0.5մլ, 6000ՄՄ/0.6մլ, 8000ՄՄ/0.8մլ, 10 000ՄՄ/1մլ, 20 000ՄՄ/0.5մլ, 40 000ՄՄ/1մլ ներառյալ էպոետին-ալֆա, բետա, թետա, դարբէպոետին ալֆա, մեթօքսի պոլիէթիլեն գլիկոլ-էպոետին-բետա և դրանց կենսանմանակները

2) Մակարդելիության վրա ազդող դեղեր

Հեպարին նատրիում

Heparin sodium

լուծույթ ներարկման, 1000ՄՄ/մլ, 5000ՄՄ/մլ,

20 000ՄՄ/մլ

Ֆիտոմենադիոն

Phytomenadione

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 10մգ/մլ, 2մգ/0.2մլ

դեղահատ, 10մգ

Պրոտամինի սուլֆատ

Protamine sulfate

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ

Վարֆարին

Warfarin

դեղահատ, 1մգ, 2մգ, 2.5մգ, 3մգ, 5մգ

Ամինոկապրոաթթու

Aminocaproic acid

լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ

Էնօքսապարին

Enoxaparin

լուծույթ ներարկման, 10մգ/0.1մլ, 20մգ/0.2մլ, 40մգ/0.4մլ, 60մգ/0.6մլ, 80մգ/0.8մլ, 100մգ/1մլ, 120մգ/0.8մլ, 150 մգ/1մլ

Տրանեքսամաթթու

Tranexamic acid

լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 100մգ/մլ դեղահատ 250մգ, 500մգ

Դեսմոպրեսին

Desmopressin

քթակաթիլներ, 0.1մգ/մլ լուծույթ ներարկման, 4մկգ/մլ

3) Այլ դեղեր հեմոգլոբինոպաթիաների համար

Հիդրօքսիկարբամիդ

Hydroxycarbamide

դեղապատիճ, 200մգ, 250մգ, 300մգ, 400մգ, 500մգ, 1գ

Դեֆերոքսամին

Deferoxamin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ

11. ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ ԵՎ ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ

1) Մարդու իմունագլոբուլին

Իմունագլոբուլին անտի-D (Rh) մարդու

Immunoglobulin anti-D (Rh) human

լուծույթ ներարկման, 300մկգ/2մլ, 250մկգ/մլ

Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին

Anti-rabies immunoglobulin

լուծույթ ներարկման, 150ՄՄ/մլ

Փայտացման դեմ իմունագլոբուլին

Anti-tetanus immunoglobulin

լուծույթ ներարկման, 500ՄՄ/մլ

Նորմալ իմունագլոբուլին

Normal immunoglobulin

լուծույթ ներարկման, 5%-10%

2) Արյան մակարդման գործոններ

Մարդու արյան մակարդման VIII գործոն

Human blood coagulation factor VIII

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250ՄՄ, 500ՄՄ, 1000ՄՄ

Մարդու արյան մակարդման գործոն IX

Human blood coagulation factor IX

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250ՄՄ, 500ՄՄ, 1000ՄՄ

12. ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

1) Հեղձուկամարիչներ

Բիսոպրոլոլ

Bisoprolol

դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք

Գլիցերիլ տրինիտրատ (նիտրոգլիցերին)

Glyceryl trinitrate

դեղահատ, 0.5 մգ (ենթալեզվային); խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 5 մգ/մլ, 10 մգ/մլ

Իզոսորբիդի դինիտրատ

Isosorbide dinitrate

դեղահատ, 5մգ (ենթալեզվային), 10մգ, 20մգ

Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ

Isosorbide mononitrate

դեղահատ, 20 մգ, 40 մգ, 60 մգ

Վերապամիլ

Verapamil

դեղահատ, 40մգ, 80մգ, 240մգ

Դիլտիազեմ

Diltiazem

դեղահատ 60 մգ, 90 մգ, 180 մգ; դեղապատիճներ 90 մգ, 180 մգ

2) Ռիթմակարգավորիչներ

Բիսոպրոլոլ

Bisoprolol

դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք

Դիգօքսին

Digoxin

դեղահատ, 62.5մկգ, 250մկգ լուծույթ ներարկման, 250մկգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մկգ/մլ

Էպինեֆրին

Epinephrine

լուծույթ ներարկման, 1.82մգ/մլ, 1մգ/մլ

Լիդոկային

Lidocaine

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ

Վերապամիլ

Verapamil

դեղահատ, 40մգ, 80մգ, 240մգ լուծույթ ներարկման, 2.5մգ/մլ

Ամիոդարոն

Amiodarone

դեղահատ, 100մգ, 200մգ, 400մգ լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ

Ադենոզիներֆոսֆատ երկնատրիում

Adenosintriphosphate disodium

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ

3) Հակագերճնշումային դեղեր

Ամլոդիպին

Amlodipine

դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ,10մգ

Բիսոպրոլոլ

Bisoprolol

դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք

Էնալապրիլ

Enalapril

դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ, 20մգ

Կապտոպրիլ

Captopril

դեղահատ, 12.5մգ, 25մգ, 50մգ

Հիդրալազին

Hydralazine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 20մգ դեղահատ, 25մգ, 50մգ` միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար

Հիդրոքլորոթիազիդ

Hydrochlorothiazide

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/մլ

Ինդապամիդ

Indapamide

դեղահատ, 1.5մգ,

Մեթիլդոպա

Methyldopa

դեղահատ, 250մգ` միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար

Լոզարտան

Losartan

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ

Լոզարտան + Հիդրոքլորոթիազիդ

Losartan+ Hydrochlorothiazide

դեղահատ, 100մգ-12,5մգ, 100 մգ + 25 մգ; 50 մգ + 12.5 մգ

Ամլոդիպին +Լոզարտան

Amlodipine + Losartane

դեղահատ, 5 մգ + 50 մգ, 5 մգ + 100 մգ, 10 մգ + 50 մգ, 10 մգ + 100 մգ

Էնալապրիլ + Հիդրոքլորոթիազիդ

Enalapril + Hydrochlorothiazide

դեղահատ,

10մգ+12.5մգ, 10մգ+25մգ, 20մգ+12.5մգ

Ռամիպրիլ

Ramipril

դեղահատ, 1.25 մգ; 2.5 մգ, 5 մգ; 10 մգ

Ռամիպրիլ + Հիդրոքլորոթիազիդ

Ramipril + Hydrochlorothiazide

դեղահատ, 2.5 մգ + 12.5 մգ; 5 մգ + 25 մգ;

Ռամիպրիլ + Ամլոդիպին

Ramipril + Amlodipine

դեղապատիճ, 2,5 մգ + 2.5 մգ; 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ

Պերինդոպրիլ

Perindopril

դեղահատ, 4 մգ , 5 մգ, 8 մգ, 10 մգ

Պերինդոպրիլ + Ինդապամիդ

Perindopril + Indapamide

դեղահատ, 2 մգ + 0.625 մգ, 4 մգ +1.25 մգ, 2,5մգ+0625մգ, 5մգ+1,25մգ, 8 մգ + 2,5 մգ, 10 մգ + 2,5 մգ

Պերինդոպրիլ + Ամլոդիպին

Perindopril + Amlodipine

դեղահատ, 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ; 4 մգ + 5 մգ, 4 մգ + 10 մգ, 8 մգ + 5 մգ, 8 մգ + 10 մգ

Բիսոպրոլոլ + Պերինդոպրիլ

Bisoprolol + Perindopril

դեղահատ, 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ

Պերինդոպրիլ + Ինդապամիդ + Ամլոդիպին

Perindopril + Indapamide + Amlodipine

դեղահատ, 4 մգ + 1.25 մգ + 5 մգ; 8 մգ + 2.5 մգ + 5 մգ; 8 մգ + 2.5 մգ + 10 մգ, 2մգ+0.625մգ+5մգ, 4մգ+1.25մգ+10մգ, 5մգ+1.25մգ+5մգ, 5մգ+1.25մգ+10մգ, 10մգ+2.5մգ+5մգ, 10մգ+2.5մգ+10մգ

Բիսոպրոլոլ + Ամլոդիպին

Bisoprolol + Amlodipine

դեղահատ, 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ

Լիզինոպրիլ

Lisinopril

դեղահատ, 5 մգ; 10 մգ; 20 մգ

Լիզինոպրիլ+ Հիդրոքլորոթիազիդ

Lisinopril + Hydrochlorothiazide

դեղահատ, 10 մգ + 12.5 մգ; 20 մգ + 12.5 մգ

Լիզինոպրիլ+ Ամլոդիպին

Lisinopril + Amlodipine

դեղահատ, 10 մգ + 5 մգ; 20 մգ + 10 մգ

Այլընտրանքային

Նատրիումի նիտրոպրուսիդ

Sodium nitroprusside

լուծույթ կաթիլաներարկման, 30մգ, 50մգ

Ուրապիդիլ

Urapidil

լուծույթ ն/ե ներարկման, 5 մգ/մլ

Ատենոլոլ

Atenolol

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ

4) Սրտային անբավարարության ժամանակ կիրառվող դեղեր

Դիգօքսին

Digoxin

դեղահատ, 62.5մկգ, 250մկգ լուծույթ ներարկման, 250մկգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մկգ/մլ

Բիսոպրոլոլ

Bisoprolol

դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք

Էնալապրիլ

Enalapril

դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ

Հիդրոքլորոթիազիդ

Hydrochlorothiazide

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման 50մգ/մլ

Ֆուրոսեմիդ

Furosemide

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/5մլ դեղահատ, 40մգ

Սպիրոնոլակտոն

Spironolactone

դեղահատ, 25մգ, 50մգ

Լոզարտան

Losartan

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ

Այլընտրանքային

 

Դոպամին

Dopamine

խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10մգ/մլ, 40մգ/մլ

Դոբուտամին

Dobutamine

կաթիլաներարկման լուծույթ, 250մգ

5) Հակաթրոմբային դեղեր

Ացետիլսալիցիլաթթու

Acetylsalicylic acid

դեղահատ, 75մգ, 100մգ

Կլոպիդոգրել

Clopidogrel

դեղահատ, 75մգ, 300մգ

Ստրեպտոկինազ

Streptokinase

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.75մլն ՄՄ, 1.5 մլն ՄՄ

6) Թերլիպիդարյունային դեղեր

   

Սիմվաստատին

Simvastatin

դեղահատ, 5մգ,10մգ, 20մգ, 40մգ, 80մգ

Ատորվաստատին

Atorvastatin

դեղահատ,

10մգ, 20մգ, 40մգ, 80մգ

13. ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ(տեղային)

1) Հակասնկային դեղեր

Միկոնազոլ

Miconazole

քսուք, նրբաքսուք, 20մգ/գ

Սելենիում սուլֆիդ

Selenium sulfide

դեղակախույթ, 2%

Նատրիումի թիոսուլֆատ

Sodium thiosulfate

հեղուկ, 15%

Նիստատին

Nystatin

քսուք, 100000ՄՄ/գ

Տերբինաֆին

Terbinafine

նրբաքսուք, դոնդող, 10մգ/գ

2) Հակավարակային դեղեր

Մուպիրոցին

Mupirocin

քսուք, նրբաքսուք, 20մգ/գ

Պովիդոն յոդ

Povidone-iodine

լուծույթ, 10%

Կալիումի պերմանգանատ

Potassium permanganate

ջրային լուծույթ 1:10 000

Տետրացիկլին

Tetracycline

քսուք, 30մգ/գ

Արծաթի սուլֆադիազին

Silver sulfadiazine

նրբաքսուք, 10մգ/գ

3) Հակաբորբոքային դեղեր, քորամարիչներ

Բետամեթազոն

Betamethasone

քսուք, նրբաքսուք, 1մգ/գ

Հիդրոկորտիզոն

Hydrocortisone

քսուք, նրբաքսուք, 1մգ/գ

Կալամին

Calamin

էմուլսիա (կիթ)

4) Մաշկաբջիջների տարբերակման, բազմացման վրա ազդող դեղեր

Բենզոիլ պերօքսիդ

Benzoyl peroxide

քսուք, էմուլսիա 5%

Կուպր քարածխային

Coal tar

օճառահեղուկ, 20մգ/մլ

Դիթրանոլ

Dithranol

քսուք, 0.1% - 2 %

Պոդոֆիլոտօքսին

Podophyllotoxin

լուծույթ արտաքին կիրառման, 5մգ/մլ

Սալիցիլաթթու

Salicylic acid

լուծույթ, 1%-5%

Ֆլուորոուրացիլ

Fluorouracil

նրբաքսուք, 5%

Միզանյութ

Urea

քսուք, նրբաքսուք, 5%, 10%

5) Քոսամարիչներ ու ոջլասպաններ

Բենզիլ բենզոատ

Benzyl benzoate

կիթ (էմուլսիա), 200մգ/մլ, 250մգ/մլ

Պերմեթրին

Permethrin

նրբաքսուք, 1%, 5% էմուլսիա, 1%

14. ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

1) Ակնաբուժական դեղեր

Ֆլյուորէսցեին

Fluorescein

ակնակաթիլներ, 1%

Տրոպիկամիդ

Tropicamide

ակնակաթիլներ, 0.5%

2) Ռադիոկոնտրաստային նյութեր

Ամիդոտրիզոատ

Amidotrizoate

լուծույթ ներարկման, 140մգ - 420մգ յոդ/մլ

Բարիումի սուլֆատ

Barium Sulfate

դեղակախույթ ջրային

Իոհեքսոլ

Iohexol

լուծույթ ներարկման, 140մգ-350մգ յոդ/մլ

Այլընտրանքային

 

Մեգլումինի յոտրոքսատ

Meglumine iotroxate

լուծույթ, 5գ-8գ յոդ

15. ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾԻՉՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՆԵՐ

Քլորհեքսիդին

Chlorhexidine

լուծույթ, 5% լուծույթ նոսրացման համար, 20%

Էթանոլ

Ethanol

լուծույթ (բնափոխված), 40%, 70%, 96%

Պովիդոն յոդ

Povidone-iodine

լուծույթ, 10%

16. ՄԻԶԱՄՈՒՂՆԵՐ

Հիդրոքլորոթիազիդ

Hydrochlorothiazide

դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ

Մանիտոլ

Mannitol

լուծույթ ներարկման, 10%, 20%

Սպիրոնոլակտոն

Spironolactone

դեղահատ, 25մգ, 50մգ

Ֆուրոսեմիդ

Furosemide

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/5մլ դեղահատ, 10մգ, 20մգ, 40մգ

17. ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

Պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ)

Pancreatin (lipase, amylase, protease)

դեղահատ, դեղապատիճ, 150մգ, 300մգ, 400մգ

1) Հակախոցային դեղեր

Օմեպրազոլ

Omeprazole

դեղահատ, դեղապատիճ, 10մգ, 20մգ, 40մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 40մգ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, 20մգ, 40մգ

Պանտոպրազոլ

Pantoprazol

դեղահատ 20 մգ, 40 մգ

Ֆամոտիդին

Famotidine

դեղահատ, 20մգ, 40մգ

Ռանիտիդին

Ranitidine

լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 75մգ/5մլ դեղահատ, 150մգ

Ալյումինիումի հիդրօքսիդ + Մագնեզիումի հիդրօքսիդ

Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide

դեղահատ, 400 մգ + 400 մգ, դեղակախույթ (436 մգ +150 մգ)/10 մլ

2) Հակափսխեցուցիչ դեղեր

Դեքսամեթազոն

Dexamethasone

լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 0.5մգ/5մլ, 2մգ/5մլ դեղահատ, 0.5մգ, 0.75մգ, 1.5մգ, 4մգ

Մետոկլոպրամիդ

Metoclopramide

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ դեղահատ, 10մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/5մլ

Օնդանսետրոն

Ondansetron

լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 4մգ/5մլ, դեղահատ, դեղապատիճ, 4մգ, 8մգ, 24մգ

3) Հակաբորբոքային դեղեր

Սուլֆասալազին

Sulfasalazine

դեղահատ, 500մգ մոմիկներ, 500 մգ

Հիդրոկորտիզոն

Hydrocortisone

մոմիկներ, 25 մգ

4) Հակաջղակծկումային դեղեր

Դրոտավերին

Drotaverine

դեղահատ, 40մգ, 80մգ, լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ

5) Լուծողական դեղեր

Սենոզիդներ A, B

Sennosides A, B

դեղահատ, 70մգ

Գլիցերոլ

Glycerol

մոմիկներ ուղիղաղիքային, 0.75գ-2.8գ

6) Փորլուծության ժամանակ օգտագործվող դեղեր

Լոպերամիդ

Loperamide

դեղահատ, 2մգ

Ցինկի սուլֆատ

Zinc sulfate

դեղահատ, դեղապատիճ, 20մգ

ա. Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ միջոցներ

Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր

Oral Rehydration Salts

դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի

18. ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԱՅԼ ՆԵՐԶԱՏԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ ԵՎ ԲԵՂՄՆԱԿԱՆԽԻՉՆԵՐ

1) Մակերիկամի կեղևային շերտի հորմոններ և դրանց սինթետիկ համակերպեր

Ֆլյուդրոկորտիզոն

Fludrocortisone

դեղահատ, 100մկգ

Պրեդնիզոլոն

Prednisolone

դեղահատ, 5մգ, 25մգ

Հիդրոկորտիզոն

Hydrocortisone

դեղահատ, 5մգ, 10մգ, 20մգ

Տրիամցինոլոն

Triamcinolone

դեղահատ 2 մգ, 4 մգ

2) Առնածիններ

Թեստոստերոն

Testosterone

լուծույթ ներարկման, 200մգ/մլ, 250մգ/մլ

3) Բեղմնականխիչներ

Լևոնորգէստրել + Էթինիլէստրադիոլ

Levonorgestrel + Ethinylestradiol

դեղահատ, 150մկգ + 30մկգ,

Էթինիլէստրադիոլ + Նորէթիստերոն

Ethinylestradiol + Norethisterone

դեղահատ, 35մկգ + 1մգ

Լևոնորգեստրել

Levonorgestrel

դեղահատ, 30մկգ, 750 մկգ, 1.5մգ

Ուլիպրիստալ

Ulipristal

դեղահատ, 30մգ

Նորէթիստերոն

Norethisterone

դեղահատ, 5մգ

Էստրադիոլ ցիպիոնատ + Մեդրօքսիպրոգեստերոն ացետատ

Estradiol cypionate + Medroxyprogesterone acetate

լուծույթ ներարկման, 5մգ + 25մգ

Մեդրօքսիպրոգեստերոն ացետատ

Medroxyprogesterone acetate

լուծույթ ներարկման, մ/մ 150մգ/մլ լուծույթ ենթամաշկային ներարկման, 104մգ/0.65մլ

4) Ձվազատման մակածիչներ

Կլոմիֆեն

Clomifene

դեղահատ, 50մգ (ցիտրատ)

5) Պրոգեստոգեններ

 

Մեդրոքսիպրոգեստերոն

Medroxyprogesterone acetate

դեղահատ, 5մգ

Դիդրոգեստերոն

Dydrogesterone

դեղահատ, 10 մգ

Պրոգեստերոն

Progesterone

դեղապատիճ, 100 մգ, 200 մգ

6) Ինսուլիններ, այլ հակաշաքարախտային դեղեր

Գլիկլազիդ

Gliclazide

 դեղահատեր, 30մգ, 60մգ, 80մգ

Գլիբենկլամիդ

Glibenclamide

դեղահատ, 5 մգ

Ինսուլին ներարկման կարճատև ազդեցության

Insulin injection short-acting

լուծույթ ներարկման, 40ՄՄ/մլ, 100 ՄՄ/մլ

Ազդեցության միջին տևողությամբ ինսուլին

Intermediate-acting insulin

լուծույթ ներարկման, 40 ՄՄ/ մլ, 100 ՄՄ/մլ (ինսուլին ցինկի դեղակախույթ կամ իզոֆան ինսուլին)

Մետֆորմին

Metformin

դեղահատ, 500մգ, 850մգ, 1000մգ

Գլյուկագոն

Glucagon

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ

7) Վահանագեղձի հորմոններ և հակաթիրեոիդային դեղեր

Լևոթիրօքսին

Levothyroxine

դեղահատ, 25մկգ, 50մկգ, 150մկգ

Կալիումի յոդիդ

Potassium iodide

դեղահատ, 100մկգ, 200մկգ, 60մգ

Թիամազոլ

Thiamazole

դեղահատ, 5 մգ

Պրոպիլթիոուրացիլ

Propylthiouracil

դեղահատ, 50մգ

19. Իմունաբանական դեղեր

1) Ախտորոշիչ միջոցներ

Տուբերկուլին, սպիտակուցային զտված ածանցյալ

Tuberculin, purified protein derivate

լուծույթ ներարկման

2) Շիճուկներ և իմունագլոբուլիններ

Դիֆթերիայի անատոքսին

Diphtheria Antitoxin

լուծույթ ներարկման, 10000ՄՄ, 20000ՄՄ

Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին

Rabies Immunoglobulin

լուծույթ ներարկման

Հակաբոտուլինային շիճուկ

Antibotulinum Serum

լուծույթ ներարկման

Հակաթունային շիճուկ (օձի) իմունագլոբուլին

Antivenom Serum immunoglobulin

լուծույթ ներարկման

Մարդու հակա-D իմունագլոբուլին

Anti–D immunoglobulins (human)

լուծույթ ներարկման, 300մկգ/2մլ

Մարդու հակափայտացման իմունագլոբուլին

Antitetanus Immunoglobulin (human)

լուծույթ ներարկման

3) Պատվաստանյութեր

ա. Երաշխավորված բոլորի համար

Դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման, Բ լյարդաբորբի, հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի դեմ պատվաստանյութ

Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type B vaccine

 

Դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման, Բ լյարդաբորբի, հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի, պոլիոմիելիտային պատվաստանյութ Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type B, Inactivated poliomyelitis vaccine

 

Ինակտիվացված պոլիոմիելիտային պատվաստանյութ

Inactivated poliomyelitis vaccine

 

Կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի դեմ պատվաստանյութ

Measles, Mumps, Rubella vaccine

 

Դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման դեմ պատվաստանյութ

Tetanus, Diphtheria vaccine

 

Դիֆթերիայի դեմ պատվաստանյութ

Diphtheria vaccine

 

Տուբերկուլոզի դեմ պատվաստանյութ

BCG vaccine

 

Հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի դեմ պատվաստանյութ

Haemophilus influenzae type B vaccine

 

Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ

Hepatitis B vaccine

 

Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի /ՄՊՎ/ դեմ պատվաստանյութ

HPV vaccine

 

Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ

Measles vaccine

 

Կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութ

Pertussis vaccine

 

Պնևմակոկային վարակի դեմ պատվաստանյութ

Pneumococcal vaccine

 

Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստանյութ

Poliomyelitis vaccine

 

Ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութ

Rotavirus vaccine

 

Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ

Rubella vaccine

 

Փայտացման դեմ պատվաստանյութ

Tetanus vaccine

 

բ. Երաշխավորված բարձր վտանգի պոպուլյացիայի համար

Հեպատիտ Ա-ի դեմ պատվաստանյութ

Hepatitis A vaccine

 

Խոլերայի դեմ պատվաստանյութ

Cholera vaccine

 

Կատաղության դեմ պատվաստանյութ

Rabies vaccine

 

Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ

Meningococcal meningitis vaccine

 

Որովայնային տիֆի դեմ պատվաստանյութ

Typhoid vaccine

 

Բ լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ

Hepatitis B vaccine

 

Տուլարեմիայի դեմ պատվաստանյութ

Tularemia vaccine

 

Դեղին տենդի դեմ պատվաստանյութ

Yellow fever vaccine

 

գ. Երաշխավորված որոշ իմունիզացնող ծրագրերի համար

Գրիպի դեմ պատվաստանյութ

Influenza vaccine

 

Խոզուկի դեմ պատվաստանյութ

Mumps vaccine

 

Ջրծաղիկի դեմ պատվաստանյութ

Varicella vaccine

 

20. Մկանային ապալարիչներ (ծայրամասային ազդեցության) և խոլինէսթերազի արգելակիչներ

Ատրակուրիում

Atracurium

լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ

Նեոստիգմին

Neostigmine

լուծույթ ներարկման, 500մկգ/մլ, 2.5մգ/մլ դեղահատ 15մգ

Սուքսամեթոնիում

Suxamethonium

լուծույթ ներարկման, 20մգ, 50մգ/մլ

Վեկուրոնիում

Vecuronium

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ

Այլընտրանքային

 

Պիրիդոստիգմինի բրոմիդ

Pyridostigmine bromide

լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ դեղահատ, 60մգ

21. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ

1) Հակավարակային դեղեր

Ացիկլովիր

Aciclovir

ակնաքսուք, 30մգ/գ

Ազիթրոմիցին

Azithromycin

ակնակաթիլներ, 1.5%

Էրիթրոմիցին

Erythromycin

ակնաքսուք, 0.5%

Գենտամիցին

Gentamicin

ակնակաթիլներ, 3մգ/մլ

Տետրացիկլին

Tetracycline

ակնաքսուք, 1%

Նատամիցին

Natamycin

դեղակախույթ (ակնակաթիլներ), 5%

Օֆլօքսացին

Ofloxacin

ակնակաթիլներ, 0.3%

Ցիպրոֆլօքսացին

Ciprofloxacin

ակնակաթիլներ, 0.3%

Տոբրամիցին

Tobramycin

ակնակաթիլներ, 3 մգ/մլ

Ցիպրոֆոքսացին + Դեքսամեթազոն

Ciprofloxacin + Dexamethasone

ակնակաթիլներ, 3 մգ/մլ + 1 մգ/մլ

Լևոֆլօքսացին

Levofloxacin

ակնակաթիլներ, 5 մգ/մլ

2) Հակաբորբոքային դեղեր

Դեքսամեթազոն

Dexamethasone

ակնակաթիլներ, 0.1%

Պրեդնիզոլոն

Prednisolone

ակնակաթիլներ, 0.5%

3) Տեղային անզգայացնողներ

Տետրակային

Tetracaine

ակնակաթիլներ, 0.1%,0.5%

4) Բբասեղմիչ և հակագլաուկոմային դեղեր

Ացետազոլամիդ

Acetazolamide

դեղահատ, 250 մգ

Լատանապրոստ

Latanaprost

ակնակաթիլներ, 50մկգ/մլ

Պիլոկարպին

Pilocarpine

լուծույթ (ակնակաթիլներ), 2%, 4%

Թիմոլոլ

Timolol

լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.5 %

Թիմոլոլ + Բրինզոլամիդ

Timolol + Brinzolamide

ակնակաթիլներ, 6.8 մգ + 10 մգ

Բրիմոնիդին + Թիմոլոլ

Brimonidine + Timolol

ակնակաթիլներ, 2 մգ + 6.8 մգ

5) Բբալայնիչներ

Ատրոպին

Atropine

լուծույթ (ակնակաթիլներ), 1%

Այլընտրանքային

 

Էպինեֆրին (Ադրենալին)

Epinephrine (Adrenaline)

լուծույթ (ակնակաթիլներ), 1%

Ցիկլոպենտոլատ

Cyclopentolate

ակնակաթիլներ, 10մգ/մլ

22. ԱՐԳԱՆԴԱԿԾԿԻՉՆԵՐ ԵՎ ԱՐԳԱՆԴԱԹՈՒԼԱՑՆՈՂՆԵՐ

1) Արգանդակծկիչներ

Օքսիտոցին

Oxytocin

լուծույթ ներարկման, 5ՄՄ/մլ, 10ՄՄ/մլ, 20ՄՄ/մլ

Միզոպրոստոլ

Misoprostol

դեղահատ, 200մկգ դեղահատեր հեշտոցային, 25 մկգ

Էրգոմետրին

Ergometrine

լուծույթ ներարկման, 200մկգ/մլ

Այլընտրանքային

 

Միֆեպրիստոն

Mifepristone

դեղահատ, 10մգ -200մգ

2) Արգանդաթուլացնողներ

Նիֆեդիպին

Nifedipine

դեղահատ, 10մգ - 40մգ

23. ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ

Ամիտրիպտիլին

Amitriptyline

դեղահատ, 25մգ, 75մգ

Դիազեպամ

Diazepam

դեղահատ, 2մգ-10մգ

Լորազեպամ

Lorazepam

դեղահատ, 1մգ, 2մգ

Լիթիումի կարբոնատ

Lithium carbonate

դեղապատիճ, դեղահատ, 300մգ

Կարբամազեպին

Carbamazepine

դեղահատ, 100մգ - 400մգ

Կլոզապին

Clozapine

դեղապատիճ, դեղահատ, 25մգ- 200մգ

Հալոպերիդոլ

Haloperidol

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 1.5մգ -5մգ

Ռիսպերիդոն

Risperidone

 դեղահատեր, 0.5մգ - 6մգ

Վալպրոյաթթու

Valproic acid

դեղահատ, 200մգ - 500մգ

Քլոմիպրամին

Clomipramine

դեղապատիճ, 10մգ -25մգ

Քլորպրոմազին

Chlorpromazine

դեղահատ, 25մգ-100մգ լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/5մլ

Ֆլուoքսետին

Fluoxetine

դեղապատիճ, 20մգ

Ֆլյուֆենազին

Fluphenazine

լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ

24. ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ

1) Հակաասթմային և թոքերի քրոնիկ խցանիչ հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղեր

Բեկլոմեթազոն

Beclometasone

լուծույթ, դեղակախույթ շնչառման, 50մկգ,100մկգ, 250մկգ

Բուդեսոնիդ

Budesonide

շնչառման, 0.25մգ/մլ, 0.5մգ/մլ

Բուդեսոնիդ + Ֆորմոտերոլ

Budesonide + Formoterol

դեղափոշի շնչառման, 100մկգ + 6մկգ, 200մկգ + 6մկգ

Իպրատրոպիումի բրոմիդ

Ipratropium bromide

լուծույթ շնչառման, 20մկգ/դեղաչափ

Սալբուտամոլ

Salbutamol

շնչառման, 100 մկգ/դեղաչափ, լուծույթ ներարկման, 50մկգ/մլ, օշարակ 2մգ/5մլ; դեղահատ 2մգ; 4մգ

Իպրատրոպիում բրոմիդ + Ֆենոտերոլ

Ipratropium bromide + Fenoterol

շնչառման, 20 մկգ/դեղաչափ + 50 մկգ/դեղաչափ, 500 մկգ/մլ + 261 մկգ/մլ

Ամինոֆիլին

Aminophylline

լուծույթ ներարկման, 24մգ/մլ դեղահատ, 150մգ

Ամբրոքսոլ

Ambroxol

դեղահատ, 30 մգ

Մոնտելուկաստ

Montelukast

դեղահատ, 4 մգ, 5 մգ, 10 մգ

Այլընտրանքային

Ֆլուտիկազոն

Fluticasone

շնչառման, 50մկգ, 125մկգ, 250մկգ

Սալմետերոլ + Ֆլուտիկազոն

Salmeterol + Fluticasone

շնչառման, 25մկգ-50մկգ + 100մկգ-500մկգ

25. ՋՐԱԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

1) Ներքին ընդունման դեղեր

Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր

Oral Rehydration Salts

դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի

Կալիումի քլորիդ

Potassium chloride

դեղափոշի լուծույթի համար

2) Հարմարսողական դեղեր

Դեքստրոզ

Dextrose

լուծույթ ներարկման, 5% (իզոտոնիկ), 10 %, 40%, 50% (հիպերտոնիկ)

Դեքստրոզ, Նատրիոմի քլորիդ

Dextrose, Sodium chloride

լուծույթ ներարկման, դեքստրոզ 5%, նատրիոմի քլորիդ 0.45%, դեքստրոզ 4%, նատրիոմի քլորիդ 0.18%, դեքստրոզ 5%, նատրիոմի քլորիդ 0.9%

Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (Ռինգերի լուծույթ)

Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride (Ringer’s solution

լուծույթ կաթիլաներարկման, 8.6գ + 0.3գ + 0.49գ/մլ

Կալիումի քլորիդ

Potassium chloride

լուծույթ ներարկման, 4%, 7.5%

Նատրիումի բիկարբոնատ

Sodium bicarbonate

լուծույթ ներարկման, 4%, 5%, 8.4%

Նատրիումի քլորիդ

Sodium chloride

լուծույթ ներարկման (իզոտոնիկ), 0.9%

3) ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Ներարկման ջուր

Water for Injection

ամպուլներ, 1մլ, 2մլ, 5մլ, 10մլ

26. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ

Ասկորբինաթթու

Ascorbic acid

դեղահատ, 25մգ, 50մգ

Քոլեկալցիֆերոլ

Cholecalciferol

կաթիլներ ներքին ընդունման 15 000ՄՄ/մլ, 10 000ՄՄ/մլ; 0.5մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման 15 000ՄՄ/մլ, 100 000ՄՄ/մլ; 25 000ՄՄ/մլ; 50 000 ՄՄ/մլ; դեղահատ, դեղապատիճ, 50 000ՄՄ

Յոդ

Iodine

դեղապատիճ, 200մգ

Թիամին

Thiamine

լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ դեղահատ, 50մգ

Տոկոֆերոլ ացետատ

Tocopherol acetate

դեղապատիճ, 100 մգ

Նիկոտինաթթու

Nicotinic acid

դեղահատ, 50մգ

Պիրիդօքսին

Pyridoxine

լուծույթ ներարկման, 5% դեղահատ, 25մգ

Ռետինոլ

Retinol

դեղապատիճ, 33 000 ՄՄ, 50 000ՄՄ, 100 000ՄՄ, 200 000ՄՄ յուղային լուծույթ ներքին ընդունման, 100 000ՄՄ/մլ լուծույթ ներարկման (ջրալույծ), 100 000ՄՄ/մլ

Կալցիումի գլյուկոնատ

Calcium gluconate

դեղահատ, 0.5գ, լուծույթ ներարկման, 10%

Ռիբոֆլավին

Riboflavin

դեղահատ, 5մգ

Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ

Calcium + Cholecalciferol

դեղահատեր դյուրալույծ, դեղահատեր ծամելու

1000մգ+22մկգ, 500մգ+ 10մկգ, 500մգ+ 5մկգ,

27. ՔԻԹ, ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐ

Քացախաթթու

Acetic acid

սպիրտային կաթիլներ, 2%

Բուդեսոնիդ

Budesonide

ներքթային ցողացիր, 100մկգ, 200մկգ

Ցիպրոֆլօքսացին

Ciprofloxacin

ականջակաթիլներ, 3մգ/մլ

Քսիլոմետազոլին

Xylometazoline

քթակաթիլներ, 0.05%, 0.1%

Այլընտրանքային

Fluticasone

ներքթային ցողացիր, 50մկգ

28. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՏԿՈՐՈՇԻՉ ԴԵՂԵՐ

Իբուպրոֆեն

Ibuprofen

լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ

Կոֆեին ցիտրատ

Caffeine citrate

լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ լուծույթ ներքին

ընդունման, 20մգ/մլ

Քլորհեքսիդին

Chlorhexidine

 լուծույթ, 0.5մգ/մլ - 20մգ/մլ

Պրոստագլանդին Ե

Prostaglandine E

լուծույթ ներարկման. պրոստագլանդին Ե1, 0.5մգ/մլ,

պրոստագլանդին Ե2, 1մգ/մլ

Բերակտանտ

Beractant

 դեղակախույթ ներշնչափողային, 25մգ/մլ, 80մգ/մլ

29. ՀՈԴԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐ

1) Հակահոդատապային դեղեր

Ալոպուրինոլ

Allopurinol

դեղահատ, 100մգ, 300մգ

Կոլխիցին

Colchicine

դեղահատ, 0.5մգ, 1մգ

2) Ռևմատաբնույթ խանգարումների դեպքում կիրառվող ձևափոխիչներ

Քլորոքվին

Chloroquine

դեղահատ, 100մգ, 150մգ

Մեթոտրեքսատ

Methotrexate

դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ

Սուլֆասալազին

Sulfasalazine

դեղապատիճ, դեղահատ, 500մգ

Այլընտրանքային

Ազաթիոպրին

Azathioprine

դեղահատ, 50մգ

Հիդրօքսիքլորոքվին

Hydroxychloroquine

դեղապատիճ, դեղահատ, 200մգ

Պենիցիլամին

Penicillamine

դեղապատիճ, դեղահատ, 250մգ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 30 հուլիսի 2021 թվական: