Համարը 
N 1471-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործողությունը դադարեցված է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.09.06-2021.09.19 Պաշտոնական հրապարակման օրը 09.09.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.09.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.09.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.09.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
28.01.2023

Ծանուցում
Սույն իրավական ակտի գործողությունը դադարեցվել է 21.03.18 ՀՕ-180-Ն օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 1936-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 սեպտեմբերի 2021 թվականի N 1471-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 1936-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) N 1 հավելվածում`

ա. 1.3.3-րդ կետի «ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ կամ բազմոցներ

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

4. Հանդերձապահարան»,

 

բ. 1.3.3-րդ կետի «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Բժիշկ-հոգեթերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ»,

գ. 1.32-րդ կետի «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնի 2-րդ կետում «3 բժիշկ-հոգեբույժ» բառերը փոխարինել «2 բժիշկ-հոգեբույժ» բառերով,

դ. 1.40-րդ կետի «ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Աշխատանքային սեղան

2. Աթոռներ

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

4. Հանդերձապահարան»,

 

ե. 1.40-րդ կետի «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Բժիշկ-հոգեբույժ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ».

2) N 2 հավելվածում՝

ա. 19.1-ին և 19.2-րդ կետերի 24-րդ ենթակետից հանել «ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ» բառերը,

բ. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք

4. Կարդիոմոնիթոր

5. Պուլսօքսիմետր

6. Թթվածնային բալոն

7. Թթվածնային բարձիկ

8. Ստետոֆոնենդոսկոպ

9. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

10. Գաստրոսկոպ

11. Կոլոնոսկոպ

12. Սոնոգրաֆ

13. Գլյուկոմետր

14. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

15. Անատոմիական պինցետ

16. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

17. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

18. Ծնոտաբացիչ

19. Նևրոլոգիական մուրճիկ

20. Չափիչ ժապավեններ

21. Բժշկական ջերմաչափ

22. Բժշկական կշեռք, հասակաչափ

23. Միզային կաթետերներ

24. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

25. Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ

26. Դիմակներ

27. Սեղմալար (ժգուտ)

28. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

29. Հիվանդի սայլակներ

30. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

31. Ապակյա սեղանիկներ

32. Դեղորայքի պահարաններ

33. Բժշկական պահարաններ

34. Բժշկական թախտեր

35. Հանդերձապահարաններ

36. Ճաշասեղաններ

37. Տումբաներ

38. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

39. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

● Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

● Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:»,

 

գ. 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«7. ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

4. Նեբուլայզեր

5. Ինհալյատորներ

6. Բրոնխոսկոպ

7. Թթվածնի կենտրոնական մատակարարում յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

8. Պուլսօքսիմետր

9. Բոբրովի ապարատ

10. Թթվածնային դիմակ՝ նախատեսված քթի համար

11. Մոնիթոր էլեկտրասրտագրության, զարկերակային ճնշման, շնչառության հաճախության մշտական հսկողության համար

12. Թթվածնային բալոն

13. Թթվածնային բարձիկ

14. Ստետոֆոնենդոսկոպ

15. Թթվածնային սարք (խտացուցիչ)

16. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

17. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

18. Ծնոտաբացիչ

19. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

20. Բժշկական ջերմաչափ, էլեկտրոնային ջերմաչափ

21. Դիմակներ

22. Սեղմալար (ժգուտ)

23. Հիվանդի սայլակներ

24. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

25. Ապակյա սեղանիկներ

26. Դեղորայքի պահարաններ

27. Բժշկական պահարաններ

28. Բժշկական թախտեր

29. Հանդերձապահարաններ

30. Ճաշասեղաններ

31. Տումբաներ

32. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

33. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

● Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

● Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:»,

 

դ. 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«16. ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրոնային ջերմաչափեր

2. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

3. Նեգատոսկոպ

4. Ստետոֆոնենդոսկոպ

5. Թթվածնային սարք (խտացուցիչ)

6. Արյան փոխներարկման շտատիվ

7. Արտածծիչ

8. Բժշկական կշեռք

9. Թթվածնի կենտրոնական մատակարարում

10. Թթվածնի բարձ

11. Բժշկական հենակներ

12. Իշիխառայի թեսթ

13. Աուդիոմետր

14. Բժշկական կամերտոն

15. Բժշկական մուրճիկ

16. Շաքարաչափ

17. Պուլսօքսիմետր

18. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

19. Ուլտրաձայնային նեբուլայզեր

20. Հիվանդի սայլակներ

21. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

22. Ապակյա սեղանիկներ

23. Դեղորայքի պահարաններ

24. Բժշկական պահարաններ

25. Բժշկական թախտեր

26. Հանդերձապահարաններ

27. Ճաշասեղաններ

28. Տումբաներ

29. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

30. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

● Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

● Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:»,

 

ե. 60-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«60. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

2. Արտածծիչ սարք

3. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

4. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

5. Ինֆուզիոն պոմպեր

6. Սարք` ինհալյացիայի համար

7. Բրոնխոսկոպ

8. Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում ապահովող սարք (CPAP)

9. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

10. Պիկֆլոումետրեր

11. Պուլսօքսիմետր

12. Բակտերիցիդ լամպեր

13. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր չափերի

14. «Թիթեռնիկ» ասեղներ` տարբեր չափերի

15. Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի

16. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

17. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

18. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

19. Պինցետներ` անատոմիական

20. Մկրատներ

21. Վիրաբուժական կորնցանգ

22. Բժշկական սրվակներ

23. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

24. Ջերմաչափեր

25. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

26. Տոնոմետր

27. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

28. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

29. Բիքսեր

30. Բժշկական կշեռք

31. Մանիպուլյացիոն սեղան

32. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

33. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

34. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

35. Մանկական` մահճակալներ

36. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

37. Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար

38. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

39. Մահճասեղաններ

40. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

41. Սեղան

42. Աթոռներ

43. Բարուրասեղան

44. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

● Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

● Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:»:

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվա
րչապետ

Ս. ՊԱՊԻԿՅԱՆ

 

Երևան

 

09.09.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 9 սեպտեմբերի 2021 թվական: