Համարը 
N 76-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.10.04-2021.10.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 07.10.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
01.10.2021
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.10.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.10.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 17-Ն ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

01 հոկտեմբերի 2021 թ.

N 76-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 17-Ն ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Հավելված 1-ում՝

ա. 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 11-րդ կետը և Ձև 2-ը,

2) Հավելված 2-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 16-րդ, 28-րդ կետերը և Ձև 2-ը,

3) Հավելված 3-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 1-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 17-րդ կետը և Ձև 1-ը,

4) Հավելված 4-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 17-րդ կետը և Ձև 2-ը,

5) Հավելված 5-ում՝

ա. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 6-րդ, 17-րդ, կետերը և Ձև 2-ը,

6) Հավելված 6-ում՝

ա. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 1-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 13-րդ կետի 1-ին ենթակետը և Ձև 1-ը,

7) Հավելված 7-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. Ուժը կորցրած ճանաչել 17-րդ, 19-րդ կետերը և Ձև 2-ը,

8) Հավելված 8-ում ուժը կորցրած ճանաչել 6-րդ կետի 8-րդ, 7-րդ կետի 1-ին ենթակետերը, Ձև 2-ը և Ձև 3-ը,

9) Հավելված 9-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. Ուժը կորցրած ճանաչել 6-րդ, 14-րդ կետերը և Ձև 2-ը,

10) Հավելված 10-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 15-րդ կետը և Ձև 2-ը,

11) Հավելված 11-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 21-րդ կետը և Ձև 2-ը,

12) Հավելված 13-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից, 14-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունից, 23-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 10-րդ կետի 1-ին, 20-րդ կետի 1-ին, 29-րդ կետի 1-ին ենթակետերը և Ձև 2-ը,

13) Հավելված 14-ում՝

ա. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 16-րդ և 28-րդ կետերը և Ձև 2-ը,

14) Հավելված 15-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 18-րդ կետը և Ձև 2-ը,

15) Հավելված 16-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 11-րդ, 13-րդ կետերը և Ձև 2-ը,

16) Հավելված 17-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի և ուսանողների ջերմաչափման արդյունքների», «Ձև 2-ի» և «Ձև 3-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 15-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը, 28-րդ, 35-րդ կետերը, Ձև 2-ը և Ձև 3-ը,,

17) Հավելված 18-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի և սովորողների ջերմաչափման արդյունքների», «Ձև 2-ի» և «Ձև 3-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 13-րդ, 14-րդ կետերը, Ձև 2-ը և Ձև 3-ը,,

18) Հավելված 19-ում՝

ա. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 1-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 15-րդ կետը, Ձև 1-ը,

19) Հավելված 20-ում՝

ա. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 1-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 16-րդ կետը, Ձև 1-ը,

20) Հավելված 21-ում՝

ա. 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 1-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 17-րդ կետը, Ձև 1-ը,

21) Հավելված 22-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 10-րդ կետի 1-ին 17-րդ կետի 2-րդ ենթակետերը Ձև 2-ը,

22) Հավելված 23-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 2» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 10-րդ, 17-րդ կետերը, Ձև 2-ը և Ձև 3-ը,

23) Հավելված 24-ում՝

ա. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման արդյունքների» և «Ձև 1-ի» բառերը,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 15-րդ, 16-րդ կետերը և Ձև 2-ը,

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով հանրակրթական (բացառությամբ՝ նախադպրոցական) ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-004-20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն հրամանով հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «ինչպես նաև անձնակազմի և սովորողների ջերմաչափման արդյունքների», «Ձև 2-ի» և «Ձև 3-ի» բառերը,

2) 17-րդ կետից հանել երկրորդ նախադասությունը,

3) ուժը կորցրած ճանաչել 31-րդ, 40-րդ կետերը, Ձև 2-ը և Ձև 3-ը,

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում սույն թվականի հոկտեմբերի 2-ից:

 

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 7 հոկտեմբերի 2021 թվական: