Համարը 
N 1917-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.11.15-2021.11.28 Պաշտոնական հրապարակման օրը 25.11.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.11.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.11.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ) 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1917-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ) 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2022/2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

25.11.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

նոյեմբերի 25-ի N 1917-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ) 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Աղյուսակ N 1

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Դասիչը, ուսուցման ձևը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

մրցութային

ոչ մրցութային

1

2

3

4

5

6

1. Երևանի պետական համալսարան

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա

021801.02.6 Արվեստաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

022101.00.6

Կրոնագիտություն

       

Առկա

022101.01.6 Կրոնագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

022102.00.6

Աստվածաբանություն

       

Առկա

022102.01.6 Աստվածաբանություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

022201.00.6

Պատմություն

       

Առկա, հեռակա

022201.01.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

022202.00.6

Հնագիտություն

       

Առկա

022202.01.6 Հնագիտություն և

ազգագրություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

022301.00.6

Փիլիսոփայություն

       

Առկա

022301.01.6 Փիլիսոփայություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

022801.00.6

Արևելագիտություն

       

Առկա

022801.01.6 Արաբագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

022801.02.6 Թյուրքագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

022801.03.6 Իրանագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

022802.00.6

Կովկասագիտություն

       

Առկա

022802.01.6 Կովկասագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

Հլգ(գ)

   

Հեռակա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն)

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ անգլերեն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

023201.09.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն)

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

023201.10.6 Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու և հաղորդակցություն

Հլգ(գ)

Անգլ(գ) կամ Ֆլ(գ)

   

Առկա

023201.11.6 Անգլերեն լեզու, գերմաներեն լեզու և հաղորդակցություն

Հլգ(գ)

Անգլ(գ) կամ Գլ(գ)

   

Առկա

023201.12.6 Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և հաղորդակցություն

Հլգ(գ)

Անգլ(գ) կամ Իսլ(գ)

   

Առկա

023201.13.6 Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և հաղորդակցություն

Հլգ(գ)

Անգլ(գ)

կամ Իտլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

       

Առկա

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

կամ

   
     

Կ(գ)

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

       

Առկա

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031501.00.6

Մշակութաբանություն

       

Առկա

031501.01.6 Մշակութաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա, հեռակա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

031804.00.6

Հասարակայնության հետ կապեր

       

Առկա

031804.01.6 Հասարակայնության հետ կապեր

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա, հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

041301.02.6 Հանրային կառավարում

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

041301.04.6 Հանրային քաղաքականություն և կառավարում

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ

Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

051101.00.6

Կենսաբանություն

       

Առկա, հեռակա

051101.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

051201.00.6

Կենսաքիմիա

       

Առկա

051201.03.6 Կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

051202.00.6

Կենսաֆիզիկա

       

Առկա

051202.01.6 Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

053101.00.6

Քիմիա

       

Առկա

053101.01.6 Քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Հեռակա

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

053101.04.6 Սննդի անվտանգություն

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

054101.00.6

Երկրաբանություն

       

Առկա

054101.01.6 Երկրաբանություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ա(գ)

 

Հլգ (գ)*

054201.00.6

Աշխարհագրություն

       

Առկա

054201.01.6 Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

055101.00.6

Ֆիզիկա

       

Առկա

055101.01.6 Ֆիզիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

055101.02.6 Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

055101.03.6 Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

055101.04.6 Տվյալների մշակումը ֆիզիկայում և արհեստական բանականություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

055101.05.6 Երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

       

Առկա

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056101.00.6

Մաթեմատիկա

       

Առկա

056101.01.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056201.00.6

Վիճակագրություն

       

Առկա

056201.02.6 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

Մ (գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056801.00.6

Մեխանիկա

       

Առկա

056801.01.6 Մեխանիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

       

Առկա

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

       

Առկա

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

       

Առկա

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

       

Առկա

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

091601.00.6

Ֆարմացիա

       

Առկա

091601.01.6 Ֆարմացիա

Ք(գ)

Կ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ (գ)*

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

       

Առկա, հեռակա

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ

Կ(գ)

   

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.03.6 Կրոնական զբոսաշրջություն

Օտլ(գ)

Հլգ(գ) կամ

ՀՊ(գ)

 

ՀՊ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

   

2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

   

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Գծն.

Կոմպ.

 

Հլգ (գ)*

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

       

Առկա

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Գծն.

Կոմպ.

 

Հլգ (գ)*

022201.00.6

Պատմություն

       

Առկա, հեռակա

022201.01.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ

Կ(գ)

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Մ(գ)

   

3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա, հեռակա

021201.01.6 Դիզայն

Գծն

Գծ

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

Գծ

Գծն

 

Հլգ (գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.03.6 Լոգիստիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

       

Առկա

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ

Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

061104.02.6 Արհեստական բանականությամբ համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա, հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

       

Առկա

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071101.00.6

Քիմիական տեխնոլոգիա

       

Առկա, հեռակա

071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

071201.00.6

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

       

Առկա

071201.01.6 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071301.00.6

Էներգետիկա

       

Առկա, հեռակա

071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071301.02.6 Ատոմային էներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071302.00.6

Էլեկտրատեխնիկա

       

Առկա, հեռակա

071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և

էլեկտրատեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

       

Առկա, հեռակա

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071402.00.6

Ավտոմատացում

       

Առկա,

հեռակա

071402.01.6 Ավտոմատացում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

       

Առկա, հեռակա

071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071403.07.6 Ռադիոհաճախային սարքավորումներ և համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071501.00.6

Մետալուրգիա

       

Առկա, հեռակա

071501.01.6 Մետալուրգիա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

       

Առկա, հեռակա

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

071503.00.6

Մեքենագիտություն

       

Առկա

071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Հեռակա

071503.02.6 Պոլիգրաֆիա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071503.03.6 Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071506.00.6

Սարքաշինություն և չափագիտություն

       

Առկա

071506.03.6 Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071506.04.6 Չափիչ սարքավորումներ և համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության

կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Հեռակա

071601.04.6 Տրանսպորտային անվտանգություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071505.00.6

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

       

Առկա

071505.02.6 Ավտոմոբիլներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071505.03.6 Էլեկտրամոբիլներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

071505.04.6 Վերամբարձ, ճանապարհային և շինարարական մեքենաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071603.00.6

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

       

Առկա

071603.02.6 Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

       

Առկա, հեռակա

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

Գծ

Գծն

 

Հլգ (գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա, հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071301.00.6

Էլեկտրաէներգետիկա

       

Հեռակա

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

       

Առկա

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

       

Հեռակա

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության

կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

Առկա,

հեռակա

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և

կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

072301.00.6

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքի տեխնոլոգիա

       

Հեռակա

072301.01.6 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքի

տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

       

Առկա

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության

կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և

կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

       

Առկա, հեռակա

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

071501.00.6

Մետալուրգիա

       

Առկա, հեռակա

071501.01.6 Մետալուրգիա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

072402.00.6

Օգտակար հանածոների հարստացում

       

Առկա, հեռակա

072402.01.6 Օգտակար հանածոների հարստացում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

Հեռակա

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և

կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

7. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

073101.00.6

Ճարտարապետություն

       

Առկա

073101.01.6 Ճարտարապետություն

Գծ.

Գծն.(Ճ)

 

Հլգ (գ)*

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա, հեռակա

021201.01.6 Դիզայն

Գծ.

Գծն.(Դ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն

Գծ.

Գծն.(Դ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021201.05.6 Միջավայրի դիզայն

Գծ.

Գծն.(Դ)

 

Հլգ (գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.03.6 Լոգիստիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

054301.00.6

Գեոմատիկա

       

Առկա, հեռակա

054301.01.6 Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ)

Ա(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

       

Առկա, հեռակա

073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և

կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի

նախագծում, շինարարություն, կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա

073201.08.6 Շենքերի նախագծում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

073201.09.6 Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Առկա,

հեռակա

073201.11.6 Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Մ(գ)

   

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Ա(գ)

   

8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

       

Առկա, հեռակա

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

       

Առկա, հեռակա

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)

Մ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

056201.00.6

Վիճակագրություն

       

Առկա, հեռակա

056201.01.6 Վիճակագրություն

Մ(գ)

Օտլ(գ) կամ

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

       

Առկա, հեռակա

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ(գ)

կամ

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Մ(գ)

   

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Ա(գ)

   

9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

       

Առկա

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ

Հլգ(գ)*

10. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011302.00.6

Հատուկ մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն

Հլգ(գ)

Կ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն

Հլգ(գ)

Կ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

Հլգ(գ)

Կ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011302.04.6 Լոգոպեդիա

Հլգ(գ)

Կ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.04.6 Ֆիզիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.12.6 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.02.6 Քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.03.6 Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.11.6 Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ

(գ,բ)

ՆԵՍԿ և

երգ

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.14.6 Պարարվեստ

Դպար

ՀԺ կամ

ԺՊՄ

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Գլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլգ (գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.08.6 Հասարակագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

       

Առկա, հեռակա

021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

ԳԼՀ (բ)

ՄՀ(բ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

021101.02.6 Օպերատորություն

ՕՊՀ (բ)

ՄՀ(բ)

 

Հլգ(գ)*

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

Գծն

Կոմպ

 

Հլգ(գ)*

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

       

Առկա

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Գծն

Կոմպ

 

Հլգ(գ)*

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

       

Առկա

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

ՄԳԴ(բ)

ՍԵՏ(բ)

 

Հլգ(գ)*

021503.00.6

Թատերական արվեստ

       

Առկա

021503.02.6 Ռեժիսուրա

Դվ

Ռեժ

 

Հլգ(գ)*

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

ԸԱՊ(բ)

ԱՏ(գ)

 

Հլգ(գ)*

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա

023102.05.6 Իսպաներեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Իսլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

կամ Կ(գ)

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

       

Առկա, հեռակա

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031501.00.6

Մշակութաբանություն

       

Առկա

031501.01.6 Մշակութաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

031501.02.6 Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

032201.00.6

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

       

Առկա, հեռակա

032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

052101.00.6

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

       

Առկա, հեռակա

052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

Ք (գ)

Ֆ(գ)

կամ Կ(գ)

 

Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

       

Առկա, հեռակա

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

կամ Կ(գ)

   

11. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.03.6 Ռուսաց լեզու

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

Անգլ (գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

Հլգ(գ)

Գլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

Հլգ(գ)

Իտլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

       

Առկա, հեռակա

ռուսաց լեզու

Ռլ(գ)

Հլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

անգլերեն լեզու

Անգլ (գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

գերմաներեն լեզու

Հլգ(գ)

Գլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

ֆրանսերեն լեզու

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   
 

023201.01.6

Թարգմանչական գործ

       

Առկա

ռուսերեն և հայերեն լեզուներ

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

Առկա

գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Գլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա

իտալերեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Իտլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա

իսպաներեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Իսլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա

Ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Ռլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

Առկա

Չինարեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա

Կորեերեն և հայերեն լեզուներ

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Գլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

Հլ(գ)

   

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա, հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

       

Առկա

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Մ(գ)

   

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

կամ Ա(գ)

   

031804.00.6

Հասարակայնության հետ կապեր

       

Առկա, հեռակա

031804.01.6 Հասարակայնության հետ կապեր

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

12. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

       

Հեռակա

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

Հեռակա

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.03.6 Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

Մասն

ԸՖՊ

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

Հլգ (գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Հլգ (գ)

   

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

Գծն

Կոմպ

 

Հլգ (գ)*

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

       

Առկա

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Գծն

Կոմպ

 

Հլգ (գ)*

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն)

Անգլ (գ)

Հլգ (գ)

   

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և ռուսերեն)

Հլգ(գ)

Ռլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ֆրանսերեն և հայերեն)

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ (գ)

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

       

Առկա, հեռակա

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա, հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

       

Առկա, հեռակա

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

053101.00.6

Քիմիա

       

Առկա, հեռակա

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

054201.00.6

Աշխարհագրություն

       

Առկա, հեռակա

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա, հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

       

Առկա, հեռակա

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

կամ

   
     

Կ(գ)

   

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ

Մ(գ)

   

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ

Ա(գ)

   

13. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, hեռակա

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

հեռակա

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

 

Հլգ (գ)*

Առկա

011401.11.6 Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ (գ)*

Առկա

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ

(գ,բ)

ՆԵՍԿ և

երգ

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)

   

022201.00.6

Պատմություն

       

Առկա,

hեռակա

022201.01.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա, hեռակա

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, hեռակա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգ(գ)

Հլգ(գ)

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

կամ Կ(գ)

   

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

053101.00.6

Քիմիա

       

Առկա, hեռակա

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

       

Առկա

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ (գ) կամ

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

կամ Ա(գ)

   

14. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

       

Առկա

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

       

Առկա

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

021502.02.6 Դիրիժորություն

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

Կոլ,

ԵԳ(գ)

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

15. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

       

Առկա, հեռակա

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

       

Առկա, հեռակա

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

021502.02.6 Դիրիժորություն

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ (գ)*

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա, հեռակա

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

ԸԱՊ(բ)

Հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021801.02.6 Արվեստաբանություն

ԸԱՊ(բ)

Հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

Կոլ,

ԵԳ(գ)

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ (գ)*

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ

(գ,բ)

ՆԵՍԿ և

երգ

 

Հլգ (գ)*

16. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Կոմպ.

/Դ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

Կոմպ.

/ՀՄ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

Կոմպ.

/ՀԳ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021201.06.6 Ինտերիերի դիզայն

Կոմպ.

/ԻԴ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

021301.00.6

Կերպարվեստ

       

Առկա

021301.01.6 Գեղանկարչություն

Կոմպ.

/Գեղ./

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021301.02.6 Գրաֆիկա

Կոմպ.

/Գրաֆ./

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021301.03.6 Քանդակագործություն

Կոմպ.

/ՔՆ./

Գծն.

ՔՆ.

Հլգ (գ)*

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

       

Առկա

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Կոմպ.

/Խեց./

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա

021801.02.6 Արվեստաբանություն

ԿՊ (գ)

ԿՊՏ (բ)

 

Հլգ (գ)*

17. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Կոմպ.

/Դ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

Կոմպ.

/ՀՄ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

021301.00.6

Կերպարվեստ

       

Առկա

021301.01.6 Գեղանկարչություն

Կոմպ.

/Գեղ./

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021301.02.6 Գրաֆիկա

Կոմպ.

/Գրաֆ./

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

Առկա

021301.03.6 Քանդակագործություն

Կոմպ.

/ՔՆ./

Գծն.

ՔՆ.

Հլգ (գ)*

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

       

Առկա

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Կոմպ.

/Մետ./

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա

021801.02.6 Արվեստաբանություն

ԿՊ (գ)

ԿՊՏ (բ)

 

Հլգ (գ)*

18. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Դիլիջանի մասնաճյուղ

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

       

Առկա

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Կոմպ.

/Գորգ/

Գծն.

Գն.

Հլգ (գ)*

19. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

       

Առկա, հեռակա

021101.02.6 Օպերատորություն

ԼԿՀ (բ)

Հարց

 

Հլգ (գ)*

021103.00.6

Կինոարվեստ

       

Առկա, հեռակա

021103.01.6 Կինոարվեստ

ԴՎ

Ռեժ և

հարց.

 

Հլգ (գ)*

021301.00.6

Կերպարվեստ

       

Առկա

021301.04.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

Նկ.

Կոմպ. և

հարց.

 

Հլգ (գ)*

021503.00.6

Թատերական արվեստ

       

Առկա

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

ԴՎ

ԲԽ և

հարց.

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021503.02.6 Ռեժիսուրա

Ռեժ և

ԴՎ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

021504.00.6

Պարարվեստի ռեժիսուրա

       

Առկա, հեռակա

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

Պար

ԲՊ

 

Հլգ (գ)*

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

       

Առկա, հեռակա

021502.03.6 Պարարվեստ

Պար

ԲՊ

 

Հլգ (գ)*

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

       

Առկա, հեռակա

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

ԱԿ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021801.04.6 Թատերագիտություն

ՍՇ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021801.05.6 Կինոգիտություն

ՍՇ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

ՍՇ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

20. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

       

Առկա

021101.02.6 Օպերատորություն

ԼԿՀ (բ)

Հարց

 

Հլգ (գ)*

021103.00.6

Կինոարվեստ

       

Առկա

021103.01.6 Կինոարվեստ

ԴՎ

Ռեժ և

հարց

 

Հլգ (գ)*

021503.00.6

Թատերական արվեստ

       

Առկա

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

ԴՎ

ԲԽ և

հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա

021503.02.6 Ռեժիսուրա

Ռեժ և

ԴՎ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

       

Առկա

021502.03.6 Պարարվեստ

Պար

ԲՊ

 

Հլգ (գ)*

21. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղ

021503.00.6

Թատերական արվեստ

       

Առկա

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

ԴՎ

ԲԽ և

հարց

 

Հլգ (գ)*

Առկա

021503.02.6 Ռեժիսուրա

Ռեժ և

ԴՎ

Հարց

 

Հլգ (գ)*

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

       

Առկա

021502.03.6 Պարարվեստ

Պար

ԲՊ

 

Հլգ (գ)*

22. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091201.00.7

Բուժական գործ

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091202.00.7

Բուժական գործ (զինված ուժերում)

       

Առկա

091202.01.7 Բուժական գործ (զինված ուժերում)

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091601.00.6

Ֆարմացիա

       

Առկա

091601.01.6 Ֆարմացիա

Ք(գ)

Կ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ (գ)*

23. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

Մասն

ԸՖՊ

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

011401.10.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական

կուլտուրա

Մասն(գ)

ԸՖՊ

 

Հլգ (գ)*

101401.00.6

Սպորտ

       

Առկա, հեռակա

101401.02.6 Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա (կինեզիոլոգիա)

Մասն(գ)

Կ (գ)

 

Հլգ (գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա, հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

24. Գավառի պետական համալսարան

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.03.6 Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Հլգ(գ)

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

       

Առկա, հեռակա

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)

Մ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

053101.00.6

Քիմիա

       

Առկա, հեռակա

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

054201.00.6

Աշխարհագրություն

       

Առկա, հեռակա

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Ա(գ)

Մ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Ա(գ)

   

25. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

       

Առկա, հեռակա

031802.01.6 Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041801.00.6

Ագրոբիզնես

       

Առկա, հեռակա

041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

       

Առկա, հեռակա

052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա

Կ(գ)

Մ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

071601.05.6 Տրանսպորտային և լոգիստիկ համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

071804.00.6

Ագրարային ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

071804.01.6 Մեքենասարքավորումների ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

071804.02.6 Հողային և ջրային ռեսուրսների ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

071804.03.6 Ագրոարդյունաբերության տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

071804.04.6 Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

       

Առկա, հեռակա

072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

072101.02.6 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

Մ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

072101.03.6 Սննդամթերքի անվտանգություն

Մ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

081101.00.6

Ագրոնոմիա

       

Առկա, հեռակա

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

081101.03.6 Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

081102.00.6

Անասնաբուծություն

       

Առկա, հեռակա

081102.02.6 Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

082101.00.6

Անտառային տնտեսություն

       

Առկա, հեռակա

082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

084101.00.6

Անասնաբուժություն

       

Առկա

084101.01.6 Անասնաբուժություն

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

084101.02.6 Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

26. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղ

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

       

Հեռակա

031802.01.6 Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

       

Հեռակա

072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

Հեռակա

073201.05.6 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

081101.00.6

Ագրոնոմիա

       

Հեռակա

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

084101.00.6

Անասնաբուժություն

       

Հեռակա

084101.02.6 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

27. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

       

Հեռակա

031802.01.6 Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

071602.00.6

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և

սարքավորումներ

       

Հեռակա

071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և

սարքավորումներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

       

Հեռակա

073201.05.6 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

       

Հեռակա

072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Հեռակա

072101.03.6 Սննդամթերքի անվտանգություն

Մ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

081101.00.6

Ագրոնոմիա

       

Հեռակա

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

081102.00.6

Անասնաբուծություն

       

Հեռակա

081102.02.6 Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

082101.00.6

Անտառային տնտեսություն

       

Հեռակա

082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

084101.00.6

Անասնաբուժություն

       

Հեռակա

084101.02.6 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

28. Գորիսի պետական համալսարան

011301.00.6

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Հեռակա

011401.02.6 Քիմիա

Ք (գ)

Կ(գ)

կամ

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Հեռակա

011401.04.6 Ֆիզիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

Հեռակա

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.11.6 Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ (գ)*

Առկա, հեռակա

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ (գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

053101.00.6

Քիմիա

       

Հեռակա

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ

Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

       

Հեռակա

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

071301.00.6

Էներգետիկա

       

Հեռակա

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

 

Աղյուսակ N 2

 

Միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բուհեր

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

մրցութային

ոչ մրցութային

1

2

3

4

5

6

1. Հայ-ռուսական համալսարան

Հայկական բաժանմունք

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

       

Առկա

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ (գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

       

Առկա, հեռակա

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

կամ Մ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ

Հլգ(գ)*

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա, հեռակա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա, հեռակա

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն

(Անգլերեն լեզու)

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա, հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

022801.00.6

Արևելագիտություն

       

Առկա

022801.01.6 Արաբագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

022801.02.6 Թյուրքագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

022801.03.6 Իրանագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Առկա

022801.04.6 Հնդկագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Ռուսական բաժանմունք

01.03.02

Առկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

11.03.04

Առկա

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

Ֆ(գ)

Մ(գ)

   

11.03.02

Առկա

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և

կապի համակարգեր

Ֆ(գ)

Մ(գ)

   

11.03.03

Առկա

Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա

Ֆ(գ)

Մ(գ)

   

06.05.01**

Առկա

Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա (դիպլ.

մասնագետ)

Կ(գ)

Ք(գ)

Ֆ(գ)

 

30.05.01**

Առկա

Բժշկական կենսաքիմիա (դիպլ. մասնագետ)

Կ(գ)

Ք(գ)

Ֆ(գ)

 

33.05.01**

Առկա

Ֆարմացիա Դեղագիտություն) (դիպլ. մասնագետ)

Կ(գ)

Ք(գ)

Ֆ(գ)

 

37.03.01

Առկա, հեռակա

Հոգեբանություն

Կ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

38.03.01

Առկա, հեռակա

Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

38.03.02

Առկա, հեռակա

Մենեջմենթ

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

38.03.06

Առկա, հեռակա

Առևտրային գործ

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

41.03.01

Առկա

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ

Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

43.03.01

Առկա, հեռակա

Սերվիս

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ

Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

43.03.02

Առկա, հեռակա

Զբոսաշրջություն

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ

Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

43.03.03

Առկա, հեռակա

Հյուրանոցային գործ

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) կամ

Ռուս.պատմ(գ) կամ

Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

45.03.02

Լեզվաբանություն

Օտլ(բ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

Առկա, հեռակա

         

47.03.01

Առկա, հեռակա

Փիլիսոփայություն

ՀՊ(գ) կամ

Ռուս.պատմ(գ) կամ Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

45.03.01

Առկա, հեռակա

Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն)

Ռլ(թ)

Օտլ(գ) կամ Ռուս

գրականություն (բ) կամ ՍԱ(գ)

   

41.03.04

Առկա

Քաղաքագիտություն

ՀՊ(գ)

կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

40.03.01

Առկա, հեռակա

Իրավագիտություն (հեռակայի դեպքում միայն երկրորդ բարձրագույն

կրթություն ստանալու համար)

ՀՊ(գ)

կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

41.03.05

Առկա

Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ) կամ Ռուս.պատմ(գ)կամ

Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

42.03.01

Առկա

Գովազդ և հասարակության հետ կապեր

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ

Հասարակագիտ(գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

42.03.02

Առկա, հեռակա

Լրագրություն

Ռլ(թ)

Օտլ(գ) կամ Ռուս գրականություն (բ)

կամ ՍԱ(գ)

   

55.05.01

Առկա

Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա

ՍՄ

Արվեստի

պատմություն (բ)

   

58.03.01

Առկա

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) կամ Ռուս.պատմ(գ) կամ

Հասարակագիտ (գ)

Օտլ(գ)

 

Ռլ(թ)

Ռուսական բաժանմունքի բոլոր մասնագիտությունների համար (բացառությամբ «Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա») «Մաթեմատիկա» առարկայի քննությունը համարվում է այլընտրանքային մասնագիտական քննություն:

«Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա», «Բժշկական կենսաքիմիա» և «Ֆարմացիա» մասնագիտությունների դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ հանձնել նշված երեք՝ «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» մրցութային քննություններից երկուսը: Դիմորդների համար ընդունելության պարտադիր պայման է «Ռուսաց լեզու» առարկայի թելադրության դրական գնահատականը:

2. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա

041201.01.6 Ֆինանսներ

Մ(տ)

Հլգ (տ)

Օտլ(տ)

 

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա

041301.01.6 Կառավարում

Մ(տ)

Հլգ (տ)

Օտլ(տ)

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

       

Առկա

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

(ըստ ոլորտի)

Մ(տ)

Հլգ (տ)

Օտլ(տ)

 

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա

042101.01.6 Իրավագիտություն

Հասարակագիտություն

(տ)

Հլգ (տ)

Օտլ(տ)

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային

գիտություն)

Մ(տ)

Օտլ (տ)

 

Հլգ (գ)*

 

Աղյուսակ N 3

 

Պետության մասնակցությամբ հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

մրցութային

ոչ մրցութային

1

2

3

4

5

6

1. Եվրոպական համալսարան

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա, հեռակա

021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն

Նկ.

Կոմպ

 

Հլգ (գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա, հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

       

Առկա

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Ա(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա, հեռակա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

   

073101.00.6

Ճարտարապետություն

       

Առկա

073101.01.6 Ճարտարապետություն

Նկ.

Կոմպ.

 

Հլգ(գ)*

031501.00.6

Մշակութաբանություն

       

Հեռակա

031501.01.6 Մշակութաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

2. Եվրոպական համալսարան (Գյումրու մասնաճյուղ)

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա, հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

031501.00.6

Մշակութաբանություն

       

Առկա, հեռակա

031501.01.6 Մշակութաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ

Հլգ (գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

   

3. Եվրոպական համալսարան (Վանաձոր)

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

առկա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

031501.00.6

Մշակութաբանություն

       

Առկա, հեռակա

031501.01.6 Մշակութաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6

Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա , հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

   

4. Եվրոպական համալսարան (Իջևանի մասնաճյուղ)

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Առկա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

031501.00.6

Մշակութաբանություն

       

Առկա, հեռակա

031501.01.6 Մշակութաբանություն

Հլգ(գ)

ՀՊ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ (գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)*

կամ Հլգ (գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)

   

041301.00.6

Կառավարում

       

Հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

5. Եվրոպական համալսարան (Կապանի մասնաճյուղ)

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ (գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

կամ Օտլ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

6. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն)

Անգլ(տ)

Մ(տ)

 

Հլգ(գ)*

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

       
 

031201.02.6 Քաղաքականության և պետական կառավարում

Անգլ(տ)

Մ(տ)

 

Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Անգլ(տ)

Մ(տ)

 

Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Անգլ(տ)

Մ(տ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

061101.03.6 Տվյալագիտություն

Անգլ(տ)

Մ(տ)

 

Հլգ(գ)*

071803.00.6

Մեխատրոնիկա

       

Առկա

071803.01.6 Մեխատրոնիկա

Անգլ(տ)

Մ(տ)

 

Հլգ(գ)*

 

Աղյուսակ N 4

 

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր ստացած ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

մրցութային

ոչ մրցութային

1.

2

3

4

5

6

1.

Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ (գ)

կամ Օտլ (գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ (գ)*

042801.00.6

Դատական փորձաքննություն

       

Առկա

042801.01.6 Դատական փորձաքննություն

ՀՊ (գ)

Հլգ (գ) կամ

Օտլ (գ)

 

Օտլ(գ)* կամ

Հլգ (գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ (գ)

Հլգ (գ) կամ

Օտլ (գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ (գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա,

հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա,

հեռակա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ)

կամ

Անգլ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ

(ըստ լեզուների)

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

       

Հեռակա

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

091201.00.7

Բուժական գործ

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

2.

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

       

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա,

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

հեռակա

         

Առկա,

հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Հլգ (գ)

   

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

       

Առկա, հեռակա

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)

Մ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ (գ)*

091201.00.7

Բուժական գործ

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091601.00.6

Ֆարմացիա

       

Առկա

091601.01.6 Ֆարմացիա

Ք(գ)

Կ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ (գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա,

հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Գծն.

Գն.

Կոմպ.

Հլգ (գ)*

Առկա

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

Գծն.

Գն.

Կոմպ.

Հլգ (գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

3.

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի Գյումրու «Շիրակացի» մասնաճյուղ

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա,

հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Հլգ (գ)

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

4.

Երևանի «Հյուսիսային» համալսարան

       

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա,

հեռակա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)կամ

Կ(գ)

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա,

հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա,

հեռակա

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա,

հեռակա

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա,

հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

       

Առկա, հեռակա

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

5.

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

       

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա,

հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

091201.00.7

Բուժական գործ

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ (գ)*

6.

Եվրասիա միջազգային համալսարան

       

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա,

հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Գլ(գ) կամ

Անգլ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

091601.00.6

Ֆարմացիա

       

Առկա

091601.01.6 Ֆարմացիա

Ք(գ)

Կ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ (գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

       

Առկա, հեռակա

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ (գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա,

հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

7.

Ավանդական բժշկության համալսարան

       

091201.00.7

Բուժական գործ

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

8.

Հայկական բժշկական ինստիտուտ

       

091201.00.7

Բուժական գործ

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

 

Աղյուսակ N 5

 

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

մրցութային

ոչ մրցութային

1.

2

3

4

5

6

1.

Երևանի «Գալիք» համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն***

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

2.

Ա. Մկրտչյանի անվան Երևանի տնտեսաիրավագիտական համալսարան

       

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

     

կամ

Օտլ(գ)

   

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

       

Առկա

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

3.

Երևանի «ՄՖԲ» ֆինանսական ակադեմիա

       

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

       

Հեռակա

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

4.

Երևանի «Մենեջմենթ» համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

     

կամ

Օտլ(գ)

   

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

       

Առկա

023201.01.6 Թարգմանչական գործ

(ըստ լեզուների)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

5.

Երևանի «Մենեջմենթ» համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

       

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

6.

«Մարտիգ» արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն***

       

Առկա

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

7.

Երևանի «Ազպաթ-վետերան» դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտ

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

8.

Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա, հեռակա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   
 

023102.03.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Գլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

091601.00.6

Ֆարմացիա

       

Առկա

091601.01.6 Ֆարմացիա

Ք(գ)

Կ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

9.

Երևանի գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան

       

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք***

       

Առկա, հեռակա

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

կամ Կ(գ)

   

10.

Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն***

       

Առկա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

11.

Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Ֆրլ(գ)

կամ Անգլ(գ)

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա, հեռակա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)

կամ Կ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ

Օտլ(գ)

   

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա, հեռակա

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

021201.05.6 Միջավայրի դիզայն

Գծն.

Գն.

Կոմպ.

Հլգ(գ)*

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

       

Առկա, հեռակա

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

101801.00.6

Սերվիս

       

Առկա, հեռակա

101801.01.6 Սերվիս

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ

Ա(գ)

   

12.

Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան

       

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Գծն.

Գն.

Կոմպ.

Հլգ(գ)*

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

       

Առկա, հեռակա

072101.03.6 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք(գ)

Կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

084101.00.6

Անասնաբուժություն

       

Առկա, հեռակա

084101.02.6 Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

Մ(գ)

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

 

Հլգ(գ)*

13.

Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարան

       

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու ևգրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

       

Առկա, հեռակա

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

       

Առկա, հեռակա

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

       

Առկա, հեռակա

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

14.

Վարդենիսի մանկավարժական ինստիտուտ

       

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

15.

Գյումրու «Պրոգրես» համալսարան

       

051201.00.6

Կենսաքիմիա

       

Առկա

051201.01.6 Կենսաքիմիա

Կ(գ)

Ք(գ)

կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

       

Առկա

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ) կամ

Կ(գ)

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

       

Առկա, հեռակա

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ) կամ

Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

032101.00.6

Լրագրություն

       

Առկա

032101.01.6 Լրագրություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

Առկա, հեռակա

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

       

Առկա, հեռակա

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)

կամ Օտլ(գ)

   

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Գծն.

Գն.

Կոմպ.

Հլգ(գ)*

041201.00.6

Ֆինանսներ

       

Առկա, հեռակա

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

16.

Երևանի մշակույթի համալսարան

       

021502.00.6

Կատարողական արվեստ***

       

Առկա

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

Առկա

021502.03.6 Պարարվեստ

Պար

ԲՊ

 

Հլգ(գ)*

Առկա

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

ԾԿ

ԵՏԳ(գ)

 

Հլգ(գ)*

021201.00.6

Դիզայն

       

Առկա

021201.01.6 Դիզայն

Գծն.

Գն.

Կոմպ.

Հլգ(գ)*

17.

Երևանի Սուրբ Թերեզայի անվան համալսարան

       

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

       

Առկա

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

041301.00.6

Կառավարում

       

Առկա, հեռակա

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)***

       

Առկա

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ)

կամ Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

18.

Էրեբունի բժշկական ակադեմիա

       

091201.00.7

Բուժական գործ***

       

Առկա

091201.01.7 Բուժական գործ

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

1) (բ) բանավոր

2) (գ) գրավոր

3) (թ) թելադրություն

4) (տ) բուհի կողմից սահմանված թեստ, որի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող են ստանալ տվյալ բուհից

5) Հարց հարցազրույց

6) Ա Աշխարհագրություն

7) ԱԿ Արվեստի կառավարում

8) Անգլ Անգլերեն լեզու

9) ԱՏ Արվեստի տեսություն

10) ԲՊ Բալետի պատմություն

11) ԲԽ Բեմական խոսք

12) ԲՀՄ Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ

13) Գլ Գերմաներեն լեզու

14) Գծն Գծանկար

15) Գն Գեղանկար

16) Գծ Գծագրություն

17) ԳԼՀ Գեղարվեստական լուսանկարչության հիմունքներ

18) Դպար Դասական պար

19) ԴՎ Դերասանի վարպետություն

20) ԵՏԳ Երաժշտատեսական գիտելիքներ

21) ԵՏՍ Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

22) ԵԳ Երաժշտական գրականություն

23) ԸԱՊ Ընդհանուր արվեստի պատմություն

24) ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

25) ԺՊՄ Ժամանակակից պարահանդեսային մոդեռն պար

26) Իտլ Իտալերեն լեզու

27) Իսլ Իսպաներեն լեզու

28) ԼԿՀ Լուսանկարչության հիմունքներ

29) ԾԿ Ծրագրի կատարում

30) Կոմպ Կոմպոզիցիա

31) Կ Կենսաբանություն

32) Կոլ Կոլոքվիում

33) ԿՊՏ Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

34) ԿՊ Կերպարվեստի պատմություն

35) Հլգ Հայոց լեզու և գրականություն

36) ՀԺ Հայկական ժողովրդական պար

37) ՀՊ Հայոց պատմություն

38) Մ Մաթեմատիկա

39) ՄՊ Մշակույթի պատմություն

40) ՄՀ Մասնագիտական հարցազրույց

41) Մասն Մասնագիտություն

42) ՄԳԴ Մասնագիտական գործիք և դիրիժորություն

43) ՄԿՖ Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

44) ՆԵՍԿ Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

45) Նկ Նկարչություն

46) Ռլ Ռուսաց լեզու

47) Ռեժ Ռեժիսուրա

48) ՍԵՏ Սոլֆեջիո և երաժշտության տեսություն

49) ՍՄԳԿ Սոցիալ-մշակութային գործունեության կազմակերպում

50) ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք

51) ՍՇ Ստեղծագործական շարադրություն

52) Սմ Ստեղծագործական մրցույթ

53) Ք Քիմիա

54) ՔՆ Քանդակ

55) Օտլ Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

56) ՕՊՀ Օպերատորության հիմունքներ

57) Ֆ Ֆիզիկա

58) Ֆրլ Ֆրանսերեն լեզու

* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից՝ լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

*** Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն։

◇ նշված կամընտրական առարկաների դեպքում առավելությունը տրվում է առաջինը նշված առարկային։

«091201.00.7 Բուժական գործ», «091101.00.7 Ստոմատոլոգիա», «091601.00.6 Ֆարմացիա» և «091202.01.7 Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտությունների դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ հանձնել նշված երեք՝ «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» մրցութային քննություններից երկուսը:

«Բուժական գործ», «Ստոմատոլոգիա» և «Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտությունների ընդունելությունն իրականացվում է անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

25.11.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 նոյեմբերի 2021 թվական: