Համարը 
N 2057-Լ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.12.13-2021.12.26 Պաշտոնական հրապարակման օրը 16.12.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.12.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.12.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.12.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 2057-Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 11-ի N 431-Ն որոշման հավելվածի 15-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը՝ 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

16.12.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

դեկտեմբերի 16-ի N 2057-Լ որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

(հեկտար)

1. Մշակովի հողերի դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Գյուղատնտեսական

Բնակավայրի

Անտառային

վարելահողեր (100%)

բազմամյա տնկարկներ (100%)

բնակավայրի

կառուցապատման

վարելահողեր (100%)

(տնամերձ՝

60%)

(այգեգործական՝

60%)

1. Գեղարքունիքի մարզ

81448,7

137,4

8731,38

3,3

-

Ընդամենը՝ 90320,78

2. Սյունիքի մարզ

43965,27

1104,49

2829,92

150,26

-

Ընդամենը՝ 48049,94

3. Կոտայքի մարզ

37264,4

3200,2

4893,18

905,7

26,0

Ընդամենը՝ 46289,48

4. Վայոց ձորի մարզ

15853,5

2143,3

1883,1

-

-

Ընդամենը՝ 19879,9

5. Շիրակի մարզ

78144,2

66,1

5572,86

48,18

15,07

Ընդամենը՝ 83846,41

6. Արարատի մարզ

24344,11

10310,43

5492,52

63,8

-

Ընդամենը՝ 40210,86

7. Արմավիրի մարզ

40111,2

13353,3

6900,24

166,3

-

Ընդամենը՝ 60531,04

8. Լոռու մարզ

42001,7

425,90

5745,96

121,26

9,40

Ընդամենը՝ 48304,22

9. Տավուշի մարզ

25495,6

1967,9

3842,46

12,18

105,4

Ընդամենը՝ 31423,54

10. Արագածոտնի մարզ

53875,11

5055,05

6441,10

967,70

100,00

Ընդամենը՝ 66438,96

       

11. Երևան

910,6

295,0

1704,36

375,0

-

Ընդամենը՝ 3284,96

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 538580,09

 

2. Մարգագետինների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Գյուղատնտեսական

Բնակավայրի

Հատուկ

պահպանվող տարածքների

Հատուկ նշանա-կության

Անտառային

խոտ-հարքներ (100%)

արոտա-վայրեր (100%)

այլ հողա-տեսքեր

(20%)

խառը կառու-ցա-պատ-

մա

ընդ-հանուր օգտա-

գործ-ման

հա-սարա-կական կա-ռուցա-

պատ-ման

այլ հողեր

------------

----------

խոտ-հարքներ (100%)

արոտ-ներ (100%)

այլ հողա-տեսքեր

(20%)

1. Գեղարքունիքի մարզ

35658,4

181561,3

9275,52

5,43

698,43

167,0

1111,1

9492,45

77,88

2,1

27,6

-

Ընդամենը՝ 238077,21

2. Սյունիքի մարզ

8288,48

145443,56

21481,19

13,60

264,79

91,31

937,93

16395,61

330,09

319,18

1038,39

222,15

Ընդամենը՝ 194826,28

3. Կոտայքի մարզ

11269,7

79406,1

4786,06

47,58

590,46

405,94

606,51

2606,4

217,65

2503,7

919,4

112,3

Ընդամենը՝ 103471,8

4. Վայոց ձորի մարզ

5032,1

92128,7

14877,62

13,8

491,2

232,6

1112,5

-

-

217,7

311,8

370,9

Ընդամենը՝ 114788,92

5. Շիրակի մարզ

9832,4

112065,0

2181,0

7,51

342,56

94,8

764,02

18374,34

646,38

-

130,93

-

Ընդամենը՝ 144438.9

6. Արարատի մարզ

2685,74

77885,50

8180,8

63,16

121,2

68,1

422,8

9800,0

125,05

-

-

-

Ընդամենը՝ 99352,35

7. Արմավիրի մարզ

318,7

21418,9

4353,32

58,32

784,67

604,16

574,62

388,5

819,07

-

-

-

Ընդամենը՝ 29320,26

8. Լոռու մարզ

35070,26

145618,25

5554,29

275,15

1887,50

706,99

2930,93

-

-

1936,79

6165,0

259,09

Ընդամենը՝ 200404,25

9. Տավուշի մարզ

9400,8

63013,4

2159,6

3,15

-

-

199,11

3303,54

-

4092,7

430,7

82,94

Ընդամենը՝ 82685,94

10. Արագածոտնի մարզ

3677,38

130609,48

4852,30

6,80

369,06

308,20

1323,67

1236,00

18200

131,20

1874,10

110,90

Ընդամենը՝ 162699,09

11. Երևան

-

722,2

279,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ընդամենը՝ 1001,28

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 1371066,28


3. Ծառածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Անտառային

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

անտառներ (100%)

-

1. Գեղարքունիքի մարզ

11036,1

10850,68

Ընդամենը՝ 21886,78

2. Սյունիքի մարզ

42714,29

38188,85

Ընդամենը՝ 80903,14

3. Կոտայքի մարզ

18313,5

2606,4

Ընդամենը՝ 20919,9

4. Վայոց ձորի մարզ

10155,9

18169,6

Ընդամենը՝ 28325,5

5. Շիրակի մարզ

4267,3

331,5

Ընդամենը՝ 4598.8

6. Արարատի մարզ

149,34

12575,4

Ընդամենը՝ 12724,74

7. Արմավիրի մարզ

53,5

528,91

Ընդամենը՝ 582,4

8. Լոռու մարզ

86365,76

-

Ընդամենը՝ 86365,76

9. Տավուշի մարզ

107231,6

26428,32

Ընդամենը՝ 133659,92

10. Արագածոտնի մարզ

8069,40

494,40

Ընդամենը՝ 8563,8

11. Երևան

822,3

1022,8

Ընդամենը՝ 1845,1

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 400375,84


4. Թփուտապատ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Անտառային

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

թփուտներ (100%)

--------------

1. Գեղարքունիքի մարզ

915,2

2719,87

Ընդամենը՝ 3635,07

2. Սյունիքի մարզ

9616,81

6188,57

Ընդամենը՝ 15805,38

3. Կոտայքի մարզ

575,0

1737,6

Ընդամենը՝ 2312,6

4. Վայոց ձորի մարզ

1147,9

-

Ընդամենը՝ 1147,9

5. Շիրակի մարզ

-

-

Ընդամենը՝ 0

6. Արարատի մարզ

154,62

2341,6

Ընդամենը՝ 2496,22

7. Արմավիրի մարզ

8,5

625,63

Ընդամենը՝ 634,13

8. Լոռու մարզ

4830,6762

-

Ընդամենը՝ 4830,68

9. Տավուշի մարզ

1291,5

1651,77

Ընդամենը՝ 2943,27

10. Արագածոտնի մարզ

141,32

247,20

Ընդամենը՝ 388,52

11. Երևան

-

-

Ընդամենը՝ 0

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 34193,77


5. Ջրածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Ջրային հողեր (90%)

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

1. Գեղարքունիքի մարզ

1188,54

122822,13

Ընդամենը՝ 124010,67

2. Սյունիքի մարզ

3210,19

2369,54

Ընդամենը՝ 5579,73

3. Կոտայքի մարզ

863,72

868,6

Ընդամենը՝ 1732,32

4. Վայոց ձորի մարզ

923,4

-

Ընդամենը՝ 923,4

5. Շիրակի մարզ

3401,7

25,4

Ընդամենը՝ 3427.1

6. Արարատի մարզ

5211,1

1879,1

Ընդամենը՝ 7090,2

7. Արմավիրի մարզ

2905,92

99,478

Ընդամենը՝ 3005,39

8. Լոռու մարզ

2345,92

2404,29

Ընդամենը՝ 4750,21

9. Տավուշի մարզ

1042,488

51,77

Ընդամենը՝ 1094,258

10. Արագածոտնի մարզ

1997,04

123,77

Ընդամենը՝ 2120,81

11. Երևան

155,61

-

Ընդամենը՝ 155,61

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 153889,698


6. Բուսականությունից զուրկ տարածքների դաս

Մարդածին

Բնածին

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական

նշանակությունը

բնակավայրի հողեր

արդյունա-բերու-թյան, ընդերք-օգտա-գործման և այլ արտա-դրական նշանա-

կության

էներգե-տիկայի, կապի, տրանս-պորտի, կոմունալ ենթա-կառուց-վածք-ների

հատուկ նշա-նակութ-յան

պահուս-տային

գյուղա-տնտե-սական

անտա-ռային

հատուկ պահ-պանվող տարածք-ների

ջրային

բնակելի կառուցա-պատման (առանց տնամերձ և այգեգործական հողերի՝ 60 %)

(100%)

հասարակական կառուցա-պատման

 

այլ հողերի

խառը կառու-ցապատման

ընդհանուր օգտա-գործման

(100%)

(100%)

------

(100%)

այլ հողա-տեսքեր (80 %)

այլ հողեր (80%)

------

(10 %)

1. Գեղարքունիքի մարզ

6228,62

389,6

-

2592,6

12,67

1629,57

3688,9

1910,8

181,72

620,0

37102,08

-

2712,67

132,06

Ընդամենը՝ 57201,29

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 535131,8

2. Սյունիքի մարզ

2126,21

344,02

-

1485,84

90,67

839,44

7670,51

1170,26

350,14

-

85924,80

888,54

4130,20

356,70

Ընդամենը՝ 105377,33

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 450541,81

3. Կոտայքի մարզ

4562,72

944,36

-

1415,19

111,02

1377,74

3537,7

1482,6

507,85

-

19144,34

449,2

868,8

95,58

Ընդամենը՝ 34497,1

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209223,2

4. Վայոց ձորի մարզ

1335

-

-

-

-

-

2928,2

558,9

28,9

-

59510,48

1483,5

-

102,6

Ընդամենը՝ 65947,58

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 231013,0

5. Շիրակի մարզ

4688,5

379,2

-

3049,17

30,04

1370,26

3937,0

2053,9

2585,5

-

8724,07

-

4520,26

377,8

Ընդամենը՝ 31715,7

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 268026,84

6. Արարատի մարզ

3834,4

556,69

-

244,09

201,12

1585,85

3461,30

1052,96

577,48

-

32723,12

-

2312,80

579,05

Ընդամենը՝ 47128,86

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209003,240

7. Արմավիրի մարզ

4771,0

-

-

431,0

68,0

1554,05

2887,1

1446,1

128,425

-

17413,0

-

-

322,0

Ընդամենը՝ 29021,0

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 123094,22

8. Լոռու մարզ

4835,38

-

-

-

-

-

3975,87

1666,91

1217,1

-

22217,16

1036,34

-

260,66

Ընդամենը՝ 35209,42

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 379864,5

9. Տավուշի մարզ

2569,76

392,6

-

1791,99

28,35

1145,41

1209,2

525,14

243,2

0,43

8638,4

331,76

1600

115,832

Ընդամենը՝ 18592,072

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 270399,0

10. Արագածոտնի մարզ

5088,70

461,30

-

878,20

27,20

1476,20

2563,50

1270,0

3210,50

-

19409,20

443,50

370,70

221,90

Ընդամենը՝ 35420,90

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 275632,08

11. Երևան

2483,68

1814,5

-

1974,8

1613,9

1928,3

3114,3

915,6

1062,4

-

1116,32

-

-

17,29

Ընդամենը՝ 16041,09

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 22328,04

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 476152,342

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթ՝ 2974258,8

Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասերի փոփոխության միտումների (տենդենցների) վերլուծությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի 2974258,8 հա ծածկույթը՝ ըստ դասերի

 

(հեկտար)

Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դաս

2020 թվականի
հուլիսի 1-ի դրությամբ

2021 թվականի հուլիսի 1-ի

դրությամբ

Մշակովի հողերի

538361,22

538580,09

Մարգագետինների

1366386,896

1371066.28

Ծառածածկ տարածքների

400522,06

400375,84

Թփուտապատ տարածքների

34200,612

34193,77

Ջրածածկ տարածքների

151491,8

153889,698

Բուսականությունից զուրկ տարածքների

483295,83

476152,342

 

2020 թվականի համեմատությամբ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ծառածածկ, թփուտապատ, բուսականությունից զուրկ տարածքները նվազել են, իսկ մշակովի հողերը, ջրածածկ տարածքները, մարգագետիններն ավելացել են:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

16.12.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 դեկտեմբերի 2021 թվական: