Համարը 
N 71-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.83
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տրանսպորտի և կապի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
28.02.2008
Ստորագրող մարմինը 
Տրանսպորտի և կապի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.02.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
5 մարտի 2008 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11608071

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

28 փետրվարի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 71-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետի` հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հաճախականությունների բաշխումների աղյուսակը` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության

տրանսպորտի և կապի նախարար

Ա. Մանուկյան

 

 

Հաստատված է

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
տրանսպորտի և կապի նախարարի
2008 թվականի փետրվարի 28-ի
N 71-Ն հրամանի

 

Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԻ

 

Ե Ր Ե Վ Ա Ն

 

2008

 

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Հասկացություններ և հապավումներ

2.1. Հապավումներ

2.2. Ընդհանուր հասկացություններ

2.3 Ռադիոկապի ծառայություններ          

2.4. Ռադիոկայաններ և համակարգեր    

2.5. Խանգարումներ     

2.6. Տիեզերքին վերաբերող տեխնիկական հասկացություններ    

3. Հաճախականությունների շերտերի բաշխման աղյուսակ

3.1. Երկրագնդի շրջաններ         

3.2. Ծառայությունների կարգերը             

3.3. Սպեկտրի օգտագործողների կարգերը          

3.4. Ռադիոծառայությունների բաշխման Աղյուսակի նկարագրում

3.5. Ռադիոծառայությունների միջև հաճախականությունների շերտերի բաշխման Աղյուսակ

3.6. Հաճախականությունների շերտերի ցանկ` նախատեսված միայն Կառավարական նշանակության ՌԷՄ-ների շահագործման համար (Սպեկտրի օգտագործողների Կարգը - ԿՌ)            

3.7. Հաճախականությունների շերտերի բաշխման Ազգային աղյուսակի մեջբերումներ        

3.8. ՀՄՄ Ռադիոկապի Ռեգլամենտի Հոդված 5 Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող ենթատողային Մեջբերումներ  

4. Հաճախականությունների ցանկ` նախատեսված արդյունաբերական, գիտական, բժշկական, կենցաղային և փոքր շառավղով գործողության սարքավորումներում օգտագործելու համար

4.1. Հաճախականությունների ցանկ` նախատեսված արդյունաբերական, գիտական, բժշկական և կենցաղային բարձր հաճախականության սարքավորումներում օգտագործելու համար             

4.2. Հաճախականությունների շերտերի ցանկ` նախատեսված փոքր շառավղով գործողության սարքավորումների համար

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԻ

 

Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Հաճախականությունների բաշխման աղյուսակը (այսուհետ` Ազգային Աղյուսակ) մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի օգոստոսի 24-ի «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի և Հեռահաղորդակցության միջազգային միության (ՀՄՄ) Ռադիոկապի Ռեգլամենտին համապատասխան:

Ազգային Աղյուսակը վերանայվում է «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՄՄ–ի Համաշխարհային ռադիոհանձնաժողովի ցանկացած նիստի վերջնական փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու պահանջով նախատեսված դեպքերում:

Ազգային Աղյուսակում ներկայացված է այն հաճախականությունների ցանկը, որոնք նախատեսված են արդյունաբերական, գիտական, բժշկական (ԱԳԲ) և կենցաղային բարձր հաճախականությունների սարքերի համար և նրանց օգտագործման սկզբունքները, ինչպես նաև հաճախականությունների ցանկը, որոնք նախատեսված են փոքր շառավղով գործողության սարքավորումների շահագործման համար և նրանց օգտագործման պայմանները:

 

2. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

1. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

ՀՌԿ   Համաշխարհային ռադիոկապի կոնֆերանս

ԵԱԱ   Երկրի արհեստական արբանյակ

ՀՄՄ   Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն

ԱԳԲ   Արդյունաբերական, գիտական և բժշկական

ՌՌ     Ռադիոկապի Ռեգլամենտ

ՏՌԿ   Տարածաշրջանային ռադիոկապի կոնֆերանս

ՌԷՄ   Ռադիոէլեկտրոնային միջոց

ԹԸԿ   Թվային ընտրողական կանչ

ԷՄՀ    Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն

 

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1) ՌԱԴԻՈԿԱՊ (radiocommunication)` ռադիոալիքների միջոցով իրագործվող կապ:

2) ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՌԱԴԻՈԿԱՊ (terrestrial radiocommunication)` ցանկացած ռադիոկապ, բացառությամբ տիեզերական կապի և ռադիոաստղագիտության:

3) ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈԿԱՊ (space radiocommunication)` ցանկացած ռադիոկապ, որի դեպքում օգտագործվում են մեկ կամ մի քանի տիեզերական կայաններ կամ մեկ կամ մի քանի անդրադարձնող արբանյակներ կամ էլ այլ օբյեկտներ տիեզերքում:

4) ՌԱԴԻՈՈՐՈՇՈՒՄ (radiodetermination)` տեղանքի, արագության և (կամ) օբյեկտի այլ բնութագրերի որոշումը, կամ էլ տեղեկատվայնացման ստացումը` ըստ այդ պարամետրերի հատկությունների, որոնք տարածվում են ռադիոալիքների միջոցով:

5) ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ (radionavigation)` նավիգացիայի նպատակների համար օգտագործվող ռադիոորոշում` ներառյալ խոչընդոտների բացահայտումը:

6) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻԱ (radiolocation)` ռադիոնավիգացիայի նպատակներից տարբերվող, այլ նպատակների համար օգտագործվող ռադիոորոշում:

7) ՌԱԴԻՈՏԵՂՈՐՈՇՈՒՄ (radio direction-finding)` ռադիոորոշում, որն օգտագործում է ռադիոալիքների ընդունումը կայանի կամ օբյեկտի տեղանքի ուղղությունը որոշելու նպատակով:

8) ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ (ԱԳԲ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ (ռադիոհաճախականային էներգիայի)` (industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy))` սարքավորումների և սարքերի աշխատանքը, որոնք նախատեսված են արդյունաբերական, գիտական, բժշկական, կենցաղային և նմանատիպ նպատակների համար ռադիոհաճախականության էներգիայի գեներացիայի և տեղային օգտագործման նպատակով, բացի էլեկտրակապի բնագավառում օգտագործելուց:

9) ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (radio astronomy)` աստղագիտություն, որը հիմնված է տիեզերական ծագում ունեցող ռադիոալիքների ընդունման վրա:

10) ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (television)` փոխվող պատկերների, անշարժ և շարժական օբյեկտների փոխանցման համար նախատեսված հաղորդակցության ձև:

 

3. ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1) ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radiocommunication service)` տվյալ Բաժնում որոշյալ ծառայություն, որը ներառում է ռադիոալիքների հաղորդում, ճառագայթում և (կամ) ընդունում էլեկտրակապի որոշակի նպատակների համար:

2) ՖԻՔՍՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (fixed service)` որոշյալ ֆիքսված կետերի միջև ռադիոկապի ծառայություն:

3) ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (fixed-satellite service)` տրված տեղանքով երկրային կայանների միջև ռադիոկապի ծառայություն, երբ օգտագործվում է մեկ կամ մի քանի արբանյակ, տրված տեղանքը կարող է իրենից ներկայացնել որոշյալ ֆիքսված կետ կամ ցանկացած ֆիքսված կետ` տեղադրված որոշակի տիրույթներում, որոշ դեպքերում այդ ծառայությունը ներառում է արբանյակ - արբանյակ գծերը, որոնք կարող են նաև օգտագործվել միջարբանյակային ծառայությունում, ֆիքսված արբանյակային ծառայությունը կարող է ներառել նաև ֆիդերային գծեր արբանյակային կապի այլ ծառայությունների համար:

4) ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (inter-satellite service)` արհեստական արբանյակների միջև ռադիոկապ ապահովող ծառայություն:

5) ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (space operation service)` ռադիոկապի ծառայություն` նախատեսված բացառիկ տիեզերական նավերի շահագործման համար, մասնավորապես, տիեզերական հետապնդման նպատակների, տիեզերական չափումների և տիեզերական հեռաղեկավարման համար:

6) ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (mobile service)` շարժական և ցամաքային կամ էլ շարժական կայանների միջև ռադիոկապի ծառայություն:

7) ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (mobile-satellite service)` ռադիոկապի ծառայություն`

ա. շարժական երկրային կայանների և մեկ կամ մի քանի տիեզերական կայանների միջև կամ էլ տիեզերական կայանների միջև, որոնք օգտագործվում են այդ ծառայությունների կողմից:

բ. շարժական երկրային կայանների միջև մեկ կամ մի քանի տիեզերական կայանների միջոցով:

Այդ ծառայությունը կարող է ներառել նաև ֆիդերային գծեր, որոնք անհրաժեշտ են իր աշխատանքի համար:

8) ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (mobile earth stations)` բազային և ցամաքային շարժական կայանների միջև շարժական ծառայություն կամ էլ ցամաքային շարժական կայանների միջև:

9) ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (land mobile-satellite service)` շարժական արբանյակային ծառայություն, որի մեջ շարժական երկրային կայանները գտնվում են ցամաքում:

10) ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (maritime mobile service)` առափնյա և նավային կայանների միջև շարժական ծառայություն նավային կայանների միջև կամ էլ ներնավային փոխհամագործակցող կայանների միջև, փրկարար միջոցների և ռադիոփարոսների կայանները` աղետի տեղակայման ուղղություն ցույց տվողները, ևս կարող են մասնակցել այդ ծառայությունում:

11) ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (maritime mobile-satellite service)` շարժական արբանյակային ծառայություն, որում շարժական երկրային կայանները տեղադրվում են ծովային նավերի վրա, փրկարար միջոցների և ռադիոփարոսների կայանները` աղետի տեղակայման ուղղություն ցույց տվողները, ևս կարող են մասնակցել այդ ծառայությունում:

12) ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical mobile service)` օդային շարժական ծառայության ստացիոնար կայանների և օդանավերի կայանների միջև շարժական ծառայություն կամ օդանավերի կայանների միջև, որտեղ կարող են մասնակցել փրկարարական միջոցների կայանները, ռադիոփարոսների կայանները` աղետի տեղակայման ուղղություն ցույց տվողները, ևս կարող են մասնակցել այդ ծառայությունում աղետի և վթարների որոշակի հաճախությունների վրա:

13) ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)* ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical mobile (R)* service)` օդային շարժական ծառայություն` պահուստային այն կապի համար, որը վերաբերում է թռիչքների անվտանգությանն ու կանոնավորությանը, հիմնականում ազգային և միջազգային քաղաքացիական օդային ուղիներում:

14) ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ՕR)** ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical mobile (OR)** service)` օդային շարժական ծառայություն` նախատեսված այն կապի համար, որը ներառում է թռիչքների կոորդինացման կապ գլխավորապես ազգային և միջազգային քաղաքացիական օդային ուղիներից դուրս:

15) ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical mobile-satellite service)` օդային արբանյակային ծառայություն, որում շարժական երկրային կայանները տեղադրվում են օդանավերի վրա, փրկարարական միջոցների և ռադիոփարոսների կայանները` աղետի տեղակայման ուղղություն ցույց տվողները, ևս կարող են մասնակցել այդ ծառայությանը:

16) ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (R)* ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical mobile-satellite (R)* service)` օդային շարժական արբանյակային ծառայություն` պահուստային այն կապի համար, որը վերաբերում է թռիչքների անվտանգությանն ու կանոնավորությանը հիմնականում ազգային և միջազգային քաղաքացիական օդային ուղիներում:

17) ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (OR) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical mobile-satellite (OR)** service)` օդային շարժական արբանյակային ծառայություն` նախատեսված այն կապի համար, որը ներառում է թռիչքների կոորդինացման կապ գլխավորապես ազգային և միջազգային քաղաքացիական օդային ուղիներից դուրս:

18) ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (broadcasting service)` ռադիոկապի ծառայություն, որի հաղորդումները նախատեսված են բնակչության կողմից անմիջական ընդունման: Այդ ծառայությունը կարող է իրագործի ձայների հաղորդում, հեռուստատեսության հաղորդում կամ հաղորդման այլ տեսակներ:

19) ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (broadcasting-satellite service)` ռադիոկապի ծառայություն, որում ազդանշանները, որոնք հաղորդվում կամ վերահեռարձակվում են տիեզերական կայանների միջոցով, նախատեսված են բնակչության կողմից անմիջական ընդունման: Ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության մեջ «անմիջական ընդունում» տերմինը ներառում է ինչպես անհատական, այնպես էլ կոլեկտիվ ընդունում:

20) ՌԱԴԻՈՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radiodetermination service)`ռադիոկապի ծառայություն ռադիոորոշման նպատակների համար:

21) ՌԱԴԻՈՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radiodetermination-satellite service)` ռադիոկապի ծառայություն ռադիոորոշման նպատակների համար, որը ներառում է մեկ կամ մի քանի տիեզերական կայան:

22) ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radionavigation service)` ռադիոորոշման ծառայություն, որն օգտագործվում է ռադիոնավիգացիայի նպատակների համար:

23) ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radionavigation-satellite service)` արբանյակային ռադիոորոշման ծառայություն, որն օգտագործվում է ռադիոնավիգացիայի նպատակների համար: Այդ ծառայությունը կարող է ներառել նաև ֆիդերային գծեր, որոնք անհրաժեշտ են իր աշխատանքի համար:

24) ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (maritime radionavigation service)` ռադիոնավիգացիոն ծառայություն, որը նախատեսված է օդանավերի սպասարկման և նրանց շահագործման անվտանգության համար:

25) ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical radionavigation service)` ռադիոնավիգացիոն ծառայություն, որը նախատեսված է օդանավերի սպասարկման և նրանց շահագործման անվտանգության համար:

26) ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (aeronautical radionavigation-satellite service)` ռադիոնավիգացիոն արբանյակային ծառայություն, որում երկրային կայանները տեղադրված են օդանավի վրա:

27) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radiolocation service)` ռադիոորոշման ծառայություն` նախատեսված ռադիոլոկացիայի նպատակների համար:

28) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radiolocation-satellite service)` ռադիոորոշման արբանյակային ծառայություն` նախատեսված ռադիոլոկացիայի նպատակների համար:

29) ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (meteorological aids service)` ռադիոկապի ծառայություն, որը օգտագործվում է օդերևութաբանական` ներառյալ ջրային դիտարկությունների և հետազոտությունների համար:

30) ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Earth exploration-satellite service)` երկրային կայանների և մեկ կամ մի քանի տիեզերական կայանների միջև ռադիոկապի ծառայություն, որը կարող է ներառել գծեր տիեզերական կայանների միջև, և որում

ա. տեղեկատվություն, որը վերաբերում է Երկրի բնութագրերին և բնության երևույթներին` ներառյալ տվյալներ շրջակա միջավայրի իրավիճակի մասին, ստացվում է ակտիվ կամ պասիվ տվիչների օգնությամբ, որոնք տեղադրվում են Երկրի արբանյակների վրա, նմանատիպ տեղեկատվություն հավաքվում է կայաններից, որոնք գտնվում են Երկրի վրա կամ օդում,

բ. այդպիսի տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել երկրային կայաններ, որոնք պատկանում են համապատասխան համակարգին, կարող է իրագործվի կայանների հարցում,

գ. այդ ծառայությունը կարող է ներառել նաև ֆիդերային գծեր, որոնք անհրաժեշտ են իր աշխատանքի համար:

31) ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (meteorological-satellite service)` Երկրի հետազոտման արբանյակային ծառայություն օդերևութաբանության կարիքների համար:

32) ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (standard frequency and time signal service)` ռադիոկապի ծառայություն` գիտական, տեխնիկական և այլ նպատակների համար, որը ապահովում է որոշակի հաճախականությունների, ժամանակի ազդանշանների կամ էլ երկուսի հաղորդումը սահմանված բարձր ճշգրտությամբ, որոնք նախատեսված են համընդհանուր ընդունման համար:

33) ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (standard frequency and time signal-satellite service)` ռադիոկապի ծառայություն, որը օգտագործում է Երկրի արբանյակների վրա տեղադրված տիեզերական կայաններ նույն նպատակների համար, ինչ և ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների ծառայությունը: Այդ ծառայությունը կարող է ներառել նաև ֆիդերային գծեր, որոնք անհրաժեշտ են իր աշխատանքի համար:

34) ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (space research service)` ռադիոկապի ծառայություն, որում տիեզերանավերը կամ այլ օբյեկտները օգտագործվում են տիեզերքում գիտական կամ տեխնիկական հետազոտումների համար:

35) սիրողական ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (amateur service)` ռադիոկապի ծառայություն ինքնակատարելագործման, փոխադարձ կապի և տեխնիկական հետազոտումների նպատակների համար, որը իրագործվում է այն անձանց կողմից, որոնք ունեն համապատասխան թույլտվություն և որոնք զբաղվում են ռադիոտեխնիկայով` ելնելով բացառիկ անձնական հետաքրքրություններից և առանց նյութական շահույթի հետապնդման:

36) ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (amateur-satellite service)` ռադիոկապի ծառայություն, որը օգտագործում է Երկրի արբանյակների վրա տեղադրված տիեզերանավեր նույն նպատակների համար, ինչ և սիրողական ծառայությունը:

37) ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (radio astronomy service)` ծառայություն, որն իրագործում է ռադիոաստղագիտության կիրառումը:

38) ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (safety service)` ցանկացած ռադիոկապի ծառայություն, որն օգտագործվում է մշտապես կամ ժամանակավոր մարդկային կյանքի և ունեցվածքի անվտանգության նպատակների համար:

(3-րդ կետը փոփ. 03.08.12 N 426-Ն)

 

4. ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

 

1) ԿԱՅԱՆ (station)` մեկ կամ մի քանի հաղորդիչներ կամ ընդունիչներ կամ հաղորդիչների և ընդունիչների համակցություն` ներառյալ օժանդակ սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են որոշյալ տեղանքում ռադիոկապի կամ ռադիոաստղագիտության ծառայությունների իրագործման համար: Յուրաքանչյուր կայան դասակարգվում է ըստ այն ծառայության, որում այն գործում է մշտապես կամ ժամանակավոր:

2) ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ԿԱՅԱՆ (terrestrial station)` կայան, որն իրագործում է վերգետնյա ռադիոկապ: Տվյալ Աղյուսակում, եթե դա առանձնահատուկ նշված չէ, ցանկացած կայան հանդիսանում է որպես վերգետնյա կայան:

3) ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (earth station)` կայան, որը տեղադրված է կա՜մ Երկրի մակերևույթի վրա, կա՜մ Երկրի մթնոլորտի հիմնական մասում և նախատեսված է կապի համար.

- մեկ կամ մի քանի տիեզերական կայանների հետ, կամ

- մեկ կամ մի քանի նմանատիպ կայանների հետ, մեկ կամ մի քանի անդրադարձնող արբանյակների կամ այլ օբյեկտների օգնությամբ տիեզերքում:

4) ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (space station)` կայան` տեղադրված այն օբյեկտի վրա, որը կամ գտնվում է Երկրի մթնոլորտի հիմնական մասից դուրս, կամ նախատեսված է այդ սահմաններից դուրսբերման համար:

5) ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆ (survival craft station)` ծովային շարժական կամ օդային շարժական ծառայությունների շարժական կայան, որը նախատեսված է բացառիկ փրկարարական նպատակների համար և տեղադրված է փրկարարական մակույկի, փրկարարական լաստի կամ այլ փրկարարական միջոցների վրա:

6) ՖԻՔՍՎԱԾ ԿԱՅԱՆ (fixed station)` ֆիքսված ծառայության կայան:

7) ՍՏՐԱՏՈՍՖԵՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (high altitude platform station)` 20-50կմ բարձրությամբ գտնվող օբյեկտի վրա տեղակայված կայան, որը գտնվում է Երկրի համեմատ որոշյալ նոմինալ ֆիքսված կետում:

8) ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (mobile station)` շարժական ծառայության կայան, որը նախատեսված է շարժման ընթացքում աշխատանքի կամ անորոշ կետերում դադարի համար:

9) ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (mobile earth station)` շարժական արբանյակային ծառայության երկրային կայան, որը նախատեսված է շարժման ընթացքում աշխատանքի կամ անորոշ կետերում դադարի համար:

10) ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (land station)` շարժական ծառայության կայան, որը նախատեսված չէ շարժման ընթացքում աշխատանքի համար:

11) ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (land earth station)` ֆիքսված արբանյակային ծառայության կամ մի քանի դեպքերում շարժական արբանյակային ծառայության երկրային կայան, որը տեղադրված է որոշյալ ֆիքսված կետում կամ որոշակի տիրույթի սահմաններում ցամաքի վրա շարժական արբանյակային ծառայության ֆիդերային գծերի ապահովման համար:

12) ԲԱԶԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (base station)` ցամաքային շարժական ծառայության ցամաքային կայան:

13) ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (base earth station)` ֆիքսված արբանյակային ծառայության կամ մի քանի դեպքերում ցամաքային շարժական արբանյակային ծառայության երկրային կայան, որը տեղադրված է որոշյալ ֆիքսված կետում կամ որոշակի տիրույթի սահմաններում ցամաքի վրա ցամաքային շարժական արբանյակային ծառայության ֆիդերային գծերի ապահովման համար:

14) ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (land mobile station)` ցամաքային շարժական ծառայության շարժական կայան, որը կարող է տեղափոխվել երկրի կամ մայրցամաքի աշխարհագրական սահմանների շրջանակներում:

15) ԱՌԱՓՆՅԱ ԿԱՅԱՆ (coast station)` ծովային շարժական ծառայության ցամաքային կայան:

16) ԱՌԱՓՆՅԱ ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (coast earth station)`ֆիքսված արբանյակային ծառայության կամ մի քանի դեպքերում ծովային շարժական արբանյակային ծառայության երկրային կայան, որը գտնվում է որոշյալ ֆիքսված կետում ցամաքի վրա ծովային շարժական արբանյակային ծառայության ֆիդերային գծերի ապահովման համար:

17) ՆԱՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (ship station)` ծովային շարժական ծառայության շարժական կայան` տեղադրված նավի մեջ. մշտապես ամրակցված չէ մեկ տեղում և չի հանդիսանում փրկարարական միջոցների կայան:

18) ՆԱՎԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (ship earth station)` ծովային շարժական արբանյակային ծառայության շարժական երկրային կայան, որը տեղադրված է նավի մեջ:

19) ՆԵՐՆԱՎԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿԱՅԱՆ (on-board communication station)` ծովային շարժական ծառայության ցածր հզորությամբ շարժական կայան, որը նախատեսված է նավում կամ նավի և նրա փրկարար մակույկների ու փրկարար լաստերի ներքին կապի համար փրկարարական միջոցների մարզումների կամ փրկարարական միջոցառումների ընթացքում, կամ էլ բուքսիրային կամ հրող նավերի խմբավորման կապի համար, ինչպես նաև կառանման և նավամատույցի ցուցմունքների հաղորդման համար:

20) ՕԴԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (aeronautical station)` օդային շարժական ծառայության ցամաքային կայան:

21) ՕԴԱՅԻՆ ՆԱՎԻ ԿԱՅԱՆ (aircraft station)` օդային շարժական ծառայության շարժական կայան, որը չի հանդիսանում փրկարար միջոցների կայան`տեղակայված օդային նավի մեջ:

22) ՕԴԱՅԻՆ ՆԱՎԻ ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (aircraft earth station)`օդային շարժական արբանյակային ծառայության շարժական երկրային կայան, որը գտնվում է օդային նավի մեջ:

23) ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ (broadcasting station)` ռադիոհեռարձակման ծառայության կայան:

24) ՌԱԴԻՈՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՆ (radiodetermination station)` ռադիոորոշման ծառայության կայան:

25) ՌԱԴԻՈՓԱՐՈՍԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (radiobeacon station)` ռադիոնավիգացիոն ծառայության կայան, որի ճառագայթումները նախատեսված են շարժական կայանի ուղղորոշման անկյունը (պելենգ) կամ ուղղությունը ռադիոփարոսային կայանի նկատմամբ որոշելու համար:

26) ՌԱԴԻՈՓԱՐՈՍԻ ԿԱՅԱՆ` ԱՂԵՏԻ ՏԵՂԱՆՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (emergency position-indicating radiobeacon station)` շարժական ծառայության կայան, որի ճառագայթումները նախատեսված են որոնման և փրկարար միջոցառումների հեշտացման համար:

27) ՌԱԴԻՈՓԱՐՈՍԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ` ԱՂԵՏԻ ՏԵՂԱՆՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (satellite emergency position-indicating radiobeacon)` շարժական արբանյակային ծառայության երկրային կայան, որի ճառագայթումները նախատեսված են որոնման և փրկարարական միջոցառումների հեշտացման համար:

28) ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (radionavigation mobile station)` ռադիոնավիգացիոն ծառայության կայան, որը նախատեսված է շարժման ժամանակ կատարվող աշխատանքի համար կամ կամայական կետերում կանգառների համար:

29) ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (radionavigation land station)` ռադիոնավիգացիոն ծառայության կայան. նախատեսված չէ շարժման ժամանակ կատարվող աշխատանքի համար:

30) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (radiolocation mobile station)` ռադիոլոկացիոն ծառայության կայան, որը նախատեսված է շարժման ժամանակ կատարվող աշխատանքի համար կամ կամայական կետերում կանգառների համար:

31) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (radiolocation land station)` ռադիոնավիգացիոն ծառայության կայան. նախատեսված չէ շարժման ժամանակ կատարվող աշխատանքի համար:

32) ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (amateur station)` սիրողական ծառայության կայան:

33) ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (radio astronomy station)` ռադիոաստղագիտական ծառայության կայան:

34) ՆԱՎԱՅԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉ (ship's emergency transmitter)` նավային հաղորդիչ, որը բացարձականապես օգտագործվում է աղետների հաճախականության վրա` աղետի, անհետաձգելի դեպքերի կամ անվտանգության կարիքների համար:

35) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ ՓԱՐՈՍ - ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՉ (radar beacon (racon))` ընդունիչ-հաղորդիչ սարքավորում` կապված ֆիքսված նավիգացիոն նշումների հետ, որը ռադարից ազդանշանի ընդունման ժամանակ մեխանիկաբար հաղորդում է տարբերիչ ազդանշան, որը կարող է վերարտադրվել հայցող ռադարի էկրանի վրա` ապահովելով տարածության, պելենգի և ճանաչման տվյալների ստացումը:

36) ԺԱՄԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ (МАРКЕРНЫЙ) ՓԱՐՈՍ (marker beacon)` օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության հաղորդիչ, որը ճառագայթի բնորոշ ձևով ճառագայթում է ռադիոալիքներ ուղղահայաց ուղղությամբ` օդանավին ըստ իր դիրքի տեղեկատվությամբ ապահովելու համար:

37) ՌԱԴԻՈԲԱՐՁՐԱՉԱՓ (radio altimeter)` ռադիոնավիգացիոն սարքավորում` տեղադրված օդային նավի կամ տիեզերական նավի մեջ, որը օգտագործվում է օդային նավի կամ տիեզերական նավի բարձրության որոշման համար երկրային կամ այլ մակերևույթից:

38) ՌԱԴԻՈԶՈՆԴ (radiosonde)` օդերևութաբանության լրացուցիչ ծառայության ավտոմատ հաղորդակ, որը սովորաբար տեղադրվում է օդանավի, աերոստատի, օդային օձի կամ օդապարիկի վրա և հաղորդում է օդերևութաբանական տվյալներ:

39) ԱԴԱՊՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (adaptive system)` կապուղու որակից կախված իր ռադիոբնութագրերը փոփոխող ռադիոկապի համակարգ:

40) ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (space system)` համագործակցող երկրային և (կամ) տիեզերական կայանների ցանկացած խումբ, որն օգտագործում է տիեզերական ռադիոկապը որոշակի նպատակների համար:

41) ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (satellite system)` տիեզերական համակարգ, որն օգտագործում է մեկ կամ մի քանի Երկրի արհեստական արբանյակներ:

42) ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑ (satellite network)` արբանյակային համակարգ կամ արբանյակային համակարգի մաս, որը բաղկացած է միայն մեկ արբանյակից և նրա հետ համատեղ գործող երկրային կայաններից:

43) ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԳԻԾ (satellite link)` մեկ արբանյակի միջոցով հաղորդող երկրային կայանի և ընդունող երկրային կայանի միջև ռադիոգիծ: Արբանյակային գիծը ներառում է մեկ Երկիր-տիեզերք գիծ և մեկ տիեզերք-Երկիր գիծ:

44) ԲԱԶՄԱԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԳԻԾ (multi-satellite link)` երկու կամ մի քանի արբանյակների միջոցով, առանց որևէ միջանկյալ երկրային կայանների, հաղորդող երկրային կայանի և ընդունող երկրային կայանի միջև ռադիոգիծ: Բազմաարբանյակային գիծը ներառում է մեկ Երկիր-տիեզերք գիծ, մեկ կամ մի քանի արբանյակ-արբանյակ գծեր և մեկ տիեզերք-Երկիր գիծ:

45) ՖԻԴԵՐԱՅԻՆ ԳԾԵՐ (feeder link)` որոշակի տեղանքում տեղադրված երկրային կայանից մինչև տիեզերական կայան և հակառակը ռադիոգիծ, որը հաղորդում է տեղեկատվություն տիեզերական ռադիոկապում և որը չի հանդիսանում որպես ֆիքսված արբանյակային ծառայություն:

46) ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ (՝meteorological aids land station)` օդերևութաբանության օժանդակ ծառայության կայան, որը նախատեսված չի շարժման ժամանակ օգտագործելու համար:

 47) ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ (meteorological aids mobile station)՝ օդերևութաբանության օժանդակ ծառայության շարժական կայան, որը նախատեսված է անորոշ կետերում շարժման կամ կանգառների ժամանակ օգտագործելու համար:

(4-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն, 03.08.12 N 426-Ն, լրաց. 24.08.17 N 928-Ն)

 

5. ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

 

1) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (interference)` ոչ ցանկալի էներգիայի ազդեցություն` առաջացած մեկ կամ մի քանի ճառագայթումներով, ռադիացիաներով և ինդուկցիաներով ռադիոկապի համակարգերում ընդունման վրա, որն արտահայտվում է տեղեկատվության որակի ցանկացած վատթարացմամբ, նրա սխալներով կամ տեղեկատվության կորստով, որոնցից կարելի էր խուսափել այդ ոչ ցանկալի էներգիայի բացակայության դեպքում:

2) ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՂ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (permissible interference)` դիտարկվող կամ կանխատեսվող խանգարումներ, որոնք համապատասխանում են խանգարումների քանակական չափանիշներին և ՀՄՄ ՌՌ կամ ՀՄՄ-Ռ Հանձնարարականներում կամ հատուկ պայմանագրերում համատեղման չափանիշներին:

3) ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (accepted interference)` թույլատրվող խանգարումների համեմատ ավելի բարձր մակարդակով խանգարումներ, որոնք համաձայնեցված են երկու կամ ավելի ադմինիստրացիաների միջև այլ ադմինիստրացիաներին վնաս չպատճառելու պայմանով:

«Թույլատրվող խանգարումներ» և «Ընդունելի խանգարումներ» տերմիններն օգտագործվում են ադմինիստրացիաների միջև հաճախականությունների հատկացումների կոորդինացման գործընթացի ժամանակ:

4) ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ (harmful interference)` խանգարում, որը խոչընդոտում է ռադիոնավիգացիոն կամ այլ անվտանգության ծառայությունների գործողությանը, կամ լրջորեն վատացնում է ռադիոկապի ծառայության աշխատանքի որակը, դժվարացնում և հաճախակի ընդհատում է նրա աշխատանքը, որը գործում է տվյալ Աղյուսակի համաձայն:

5) ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՌՀ) (protection ratio (R.F.))` հաղորդակների մուտքին նշված պայմաններում որոշված օգտակար ազդանշանի և խանգարող ազդանշանի նվազագույն արժեքով հարաբերություն, սովորաբար արտահայտված դեցիբելներով, որը թույլ է տալիս հաղորդակի ելքին ստանալ ընդունվող օգտակար ազդանշանի սահմանված որակ:

(5-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն)

 

6. ՏԻԵԶԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1) (Երկիր- տիեզերք) (Earth-space) Երկրային կայանի արբանյակային կապի գիծ տիեզերական կայանի հետ:

2) (տիեզերք- Երկիր) (space-Earth) Տիեզերական կայանի արբանյակային կապի գիծ երկրային կայանի հետ:

3) (Հեռավոր տիեզերք) (deep space) տիեզերական տարածություն Երկրից այն հեռավորության վրա, որը հավասար է կամ գերազանցում է 2 x 1000000 կմ:

4) ԱԿՏԻՎ ՏՎԻՉ (active sensor)` չափիչ սարք Երկրի հետազոտման կամ տիեզերական հետազոտումների ծառայություններում, որի միջոցով ստացվում է ինֆորմացիա ռադիոալիքների հաղորդման և ընդունման հաշվին:

5) ՊԱՍԻՎ ՏՎԻՉ (passive sensor)` չափիչ սարք Երկրի հետազոտման կամ տիեզերական հետազոտությունների ծառայություններում, որի միջոցով ստացվում է ինֆորմացիա բնական ծագում ունեցող ռադիոալիքների ընդունման հաշվին:

6) ԳԵՈՍԻՆԽՐՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿ (geosynchronous satellite)` Երկրի արբանյակ, որի շրջապտույտի պարբերությունը հավասար է Երկրի շրջապտույտի պարբերությանը իր առանցքի շուրջը:

7) ԳԵՈՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԱՐԲԱՆՅԱԿ (geostationary satellite)` գեոսինխրոն արբանյակ, որի ուղիղ և շրջանային ուղեծրերը գտնվում են երկրային հասարակածի հարթությունում և որը այսպիսով մնում է անշարժ Երկրի նկատմամբ. ավելի լայն իմաստով` արբանյակ, որը մնում է մոտավորապես անշարժ Երկրի նկատմամբ:

8) ԳԵՈՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԱՐԲԱՆՅԱԿՆԵՐԻ ՈՒՂԵԾԻՐ (geostationary-satellite orbit)` գեոստացիոնար արբանյակների ուղեծիր, որի ուղիղ և շրջանային ուղեծրերը գտնվում են երկրային հասարակածի հարթությունում:

(6-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն, 03.08.12 N 426-Ն)

 

3. ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

 

1. ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

 

Հաճախականությունների բաշխման նպատակով ամբողջ երկրագունդը բաժանված է 3 Շրջանի այնպես, ինչպես որ նշված է բերված քարտեզում

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19815

 

Պետք է նշել, որ եթե «շրջան» կամ «տարածաշրջանային» բառերը գրված են փոքրատառերով, ապա նրանք չեն վերաբերում հաճախականությունների բաշխման նպատակով բաժանված վերը նշված երեք Շրջաններին:

Շրջան 1-ը ընդգրկում է այն տարածքը, որը սահմանափակված է A գծով (A և B գծերը սահմանված են ներքևում) արևելքից, իսկ B գծով` արևմուտքից` չընդգրկելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի մի մասը: Այդ շրջանում նաև ամբողջությամբ ընդգրկված են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի, Ղազախստանի, Մոնղոլիայի, Ուզբեկստանի, Ղրղըզստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի տարածքները, ինչպես նաև A և C գծերի միջև ընկած տարածքը, որը տեղակայված է Ռուսաստանի Դաշնությունից դեպի հյուսիս:

Գիծ A. A գիծը սկսվում է հյուսիսային բևեռից, հետևում է 40 աստիճան արևելյան երկարության մինչև 40 աստիճան հյուսիսային լայնության զուգահեռականը, այնուհետև մեծ շրջանի կորագծով հասնում է 60 աստիճան արևելյան երկարության միջօրեականների և Ռակ տրոպիկի հատման կետին և այնուհետև 60 աստիճան արևելյան երկարության միջօրեականով մինչև Հարավային բևեռը:

Գիծ B. B գիծը սկսվում է Հյուսիսային բևեռից, հետևում է 10 աստիճան արևմտյան երկարության մինչև 72 աստիճան հյուսիսային լայնության հետ հատվելը: Այնուհետև մեծ շրջանի կորով հասնում է մինչև 50 աստիճան արևմտյան երկարության միջօրեականի և 40 աստիճան արևմտյան երկարության զուգահեռականի հատման կետը, այնուհետև մեծ շրջանի կորով հետևում է մինչև 20 աստիճան արևմտյան երկարության միջօրեականի և 10 աստիճան հարավային լայնության զուգահեռականի հատման կետը և այնուհետև 20 աստիճան արևմտյան երկարության միջօրեականով մինչև Հարավային բևեռը:

(1-ին կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն)

 

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

Ազգային Աղյուսակի սյունակներում՝ համաձայն ՀՄՄ Ռադիոռեգլամենտի` ծառայությունները կարող են ունենալ գերակայության երկու դասակարգ` առաջնային և երկրորդական:

1) Այն դեպքում, երբ Աղյուսակի խորանարդում նշված են որևէ հաճախականության շերտի բաշխումները մի քանի ծառայություններին, ապա այդ ծառայությունները թվարկվում են հետևյալ կերպ.

ա. ծառայություններ, որոնց անվանումները տպված են մեծատառերով (օրինակ` ՖԻՔՍՎԱԾ), այդպիսի ծառայությունները կոչվում են «առաջնային»,

բ. ծառայություններ, որոնց անվանումները տպված են փոքրատառերով (օրինակ` Շարժական), այդպիսի ծառայությունները կոչվում են «երկրորդական»:

Լրացումները տպված են փոքրատառերով (օրինակ` ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառությամբ` օդային շարժական):

2) Երկրորդական ծառայությունների կայանները.

ա.  չպետք է ստեղծեն առաջնային ծառայությունների կայաններին վնասակար խանգարումներ, որոնց հատկացվել են կամ կարող են հատկացվել հաճախականություններ հետագայում,

բ. չեն կարող պահանջել պաշտպանություն առաջնային ծառայությունների կայանների կողմից, որոնց հաճախականությունները արդեն հատկացված են կամ կարող են հատկացվել հետագայում,

գ.   սակայն կարող են պահանջել պաշտպանություն վնասակար խանգարումներից, ստեղծված այդ նույն կամ այլ երկրորդական հիմունքներով հատկացված կայանների կողմից, որոնց այդ հաճախականությունները հատկացվել են ավելի ուշ:

 

3. ՍՊԵԿՏՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում Ազգային Աղյուսակը իրականացնում է հաճախականության շերտերի բաշխում սպեկտրի օգտագործողների երկու դասակարգերի միջև` կառավարական նշանակության սպեկտրի օգտագործողներ (ԿՌ օգտագործողներ) և քաղաքացիական նշանակության սպեկտրի օգտագործողներ (ՔՂ օգտագործողներ):

1) Կառավարական նշանակության սպեկտրի օգտագործողների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2) Քաղաքացիական նշանակության սպեկտրի օգտագործողներ են համարվում բոլոր օգտագործողները, բացառությամբ կառավարական նշանակության սպեկտրի օգտագործողների:

 

4. ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ

 

Ազգային Աղյուսակը կազմված է երկու սյունակներից: Սյունակ 1-ը պարունակում է ՀՄՄ Շրջան 1-ին վերաբերող տվյալներ, իսկ Սյունակ 2-ը` ազգային բաշխմանը վերաբերող տվյալներ:

Աղյուսակի սյունակ 1-ում բերվում է միջազգային ռադիոկապի Ռեգլամենտի հաճախականությունների շերտերի բաշխումը, ռադիոծառայությունները և ենթատողային մեջբերումների համարները Շրջան 1-ի համար` համաձայն ՀՄՄ ռադիոռեգլամենտի: Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող ենթատողային մեջբերումները բերված են Բաժին 3.8.-ում:

Սյունակ 2-ում նշված են հաճախականության շերտերը և ռադիոծառայությունները, որոնց բաշխված են այդ շերտերը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Աղյուսակի ենթատողային մեջբերումների համարները, որոնցում ճշգրտվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ՌԷՄ-ների հաճախականության շերտերի (հաճախականությունների) օգտագործման պայմանները: Ենթատողային մեջբերումների բովանդակությունները բերված են Բաժին 3.7.:

 

5. ՌԱԴԻՈԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

(վերնագիրը խմբ. 29.12.21 N 17-Ն)

 

(3 ԿՀց-ից մինչև 3000 ԳՀց հաճախականության տիրույթ)

 

3 – 84 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

3 – 8,3

8,3 կՀց-ից ցածր հաճախականությունների շերտը բաշխված չէ

5.53, 5.54

3 – 8,3

8,3 կՀց-ից ցածր հաճախականությունների շերտը բաշխված չէ

1, 2, 3

8,3 – 9

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

5.54A, 5.54B, 5.54C

8,3 – 9

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

1,2,3

9 – 11,3

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 5.54A ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

9 – 11,3

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1,2,3

11,3 - 14

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

11,3 - 14

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 3

14 -19,95

ՖԻՔՍՎԱԾ 
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.57

5.55, 5.56

14 -19,95

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 3, 4, 5

19,95 - 20,05

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ (20 կՀց)

19,95 - 20,05

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ (20 կՀց)

1, 2

20,5 – 70

ՖԻՔՍՎԱԾ, 
ԾՈՎԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.57

5.56, 5.58

 20,05 – 67

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ
(25 կՀց, 50 կՀց)

1, 2, 5

67 – 70

ՖԻՔՍՎԱԾ 
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 4, 5

70 – 72

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

70 – 72

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 6

72 – 84

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ԾՈՎԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.57

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

5.56

72 – 84

ՖԻՔՍՎԱԾ 
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
 
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 5, 6

84 – 135,7 կՀց

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

84 – 86

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

84 – 90

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 5, 6

86 – 90

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ԾՈՎԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.57
 ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.56

90 – 110

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.62
Ֆիքսված

5.64

90 – 110

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 7, 8

110 – 112

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ,
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.64

110 – 112

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 7

112 – 115

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

112 – 115

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

1, 2, 6, 7

115 – 117,6

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60
Ֆիքսված
 Ծովային շարժական

5.64, 5.66

115 – 130

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ

1, 2, 6, 7

117,6 – 126

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

5.64

126 – 129

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

129 – 130

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.60

5.64

130 – 135,7

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.64, 5.67

130 – 135,7

ՖԻՔՍՎԱԾ

1, 2, 7, 9

 

135,7 – 472 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

135,7-137,8

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Սիրողական 5.67A

5.64, 5.67, 5.67B

135,7-137,8

ՖԻՔՍՎԱԾ
Սիրողական

1, 2, 7, 9

137,8-148,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.64, 5.67

137,8-148,5

ՖԻՔՍՎԱԾ

1, 2, 7, 9

148,5 – 255

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.68, 5.69, 5.70

148,5 – 255

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2,10,11

255 – 283,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.70

255 – 283,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

2, 11,

283,5 – 315

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ (Ռադիոփարոս) 5.73

 5.74

283,5 – 315

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ (Ռադիոփարոս)

2

315 – 325

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Ծովային ռադիոնավիգացիոն (Ռադիոփարոսներ) 5.73

5.75

315 – 325

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Ծովային ռադիոնավիգացիոն (Ռադիոփարոսներ)

2

325 – 405

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.72

325 – 405

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

2

405 – 415

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.76

5.72

405 – 415

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

2, 12

415 – 435

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.79
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

415 – 435

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

2, 13, 14, 15

435 – 472

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.79
Օդային ռադիոնավիգացիոն 5.77, 5.82

435 – 472

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Օդային ռադիոնավիգացիոն

2, 13, 14, 15

 

472 – 1 810 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

472 – 479

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.79
Սիրողական 5.80A
Օդային ռադիոնավիգացիոն 5.77,5.80

5.82, 5.80B

472 – 479

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Սիրողական
Օդային ռադիոնավիգացիոն

2, 13, 14, 15

479 – 495

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.79, 5.79A
Օդային ռադիոնավիգացիոն 5.77

 5.82

479 – 495

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Օդային ռադիոնավիգացիոն

2, 13, 14, 15

495 – 505

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 5.82C

495 – 505

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

505 – 526,5

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.79, 5.79A, 5.84
 ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

505 – 526,5

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

2, 17

526,5 – 1 606,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.87, 5.87A

526,5 – 1 606,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 18

1 606,5 – 1 625

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.90
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.92

1 606,5 – 1 625

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 19, 20

1 625 – 1 635

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.93

1 625 – 1 635

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 20, 21

1 635 – 1 800

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.90
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.92, 5.96

1 635 – 1 800

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

2, 19, 20, 22

1 800 – 1 810

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.93

1 800 – 1 810

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 20, 21

 

1 810 – 2 300 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

1 810 – 1 850

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

5.98, 5.99, 5.100, 5.101

1 810 – 1 830

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
 ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

2, 20

1 830 – 1 850

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

2, 20

1 850 – 2 000

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.92, 5.96, 5.103

1 850 – 2 000

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

2, 19, 20, 22

2 000 – 2 025

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.92, 5.103

2 000 – 2 025

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 19, 20

2 025 – 2 045

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
Օդերևութաբանության օժանդակ ծառայություն 5.104

5.92, 5.103

2 025 – 2 045

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
Օդերևութաբանության օժանդակ ծառայություն

2, 19, 20

2 045 – 2 160

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.92

2 045 – 2 160

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 19, 20, 23

2 160 – 2 170

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.93, 5.107

2 160 – 2 173,5

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 20, 21

2 170 – 2 173,5

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2 173,5 – 2 190,5

ՇԱՐԺԱԿԱՆ (Աղետի և կանչի ազդանշաններ)

5.108, 5.109, 5.110, 5.111

2 173,5 – 2 190,5

ՇԱՐԺԱԿԱՆ (Աղետի և կանչի ազդանշաններ)

2, 16, 20, 24, 25, 26, 28

2 190,5 – 2 194

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2 190,5 – 2 300

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 19, 20

2 194 – 2 300
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.92, 5.103, 5.112

2 300 3 230 կՀց

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

2 300 – 2 498

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.113

5.103

2 300 – 2 498

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 20, 27

2 498 – 2 501

ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (2 500 կՀց)

2 498 – 2 501

ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (2 500 կՀց)

2, 20

2 501 – 2 502

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2 501 – 2 502

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2, 20

2 502 – 2 625

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.92, 5.103, 5.114

2 502 – 2 850

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 19, 20

2 625 – 2 650

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.92

2 650 – 2 850

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.92, 5.103

2 850 – 3 025

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

5.111, 5.115

2 850 – 3 025

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2, 28

3 025 – 3 155

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

3 025 – 3 155

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

3 155 – 3 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.116, 5.117

3 155 – 3 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի(R)

2, 29

3 200 – 3 230

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.113

5.116

3 200 – 3 230

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 29

 

3 230 – 4 438 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

3 230 – 3 400

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.113

5.116, 5.118

3 230 – 3 400

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

 2, 29

3 400 – 3 500

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

3 400 – 3 500

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

3 500 – 3 800

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.92

3 500 – 3 650

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2, 19

3 650 – 3 800

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
Սիրողական

2, 19

3 800 – 3 900

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

3 800 – 3 900

 ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

3 900 – 3 950

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

5.123

3 900 – 3 950

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

3 950 – 4 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

3 950 – 4 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

4 000 – 4 063

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.127

5.126

4 000 – 4 063

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2

4 063 – 4 438

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.79A, 5.109, 5.110,
5.130, 5.131, 5.132

5.128

4 063 – 4 438

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 16, 25, 26, 30, 31

 

4 438 – 5 060 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

4 438 – 4 488

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի (R)
Ռադիոլոկացիոն 5132A

5.132B

4 438 – 4 650

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2

4 488 – 4 650

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի (R)

4 650 – 4 700

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

4 650 – 4 700

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

4 700 – 4 750

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

4 700 – 4 750

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

4 750 – 4 850

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.113

4 750 – 4 850

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

4 850 – 4 995

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.113

4 850 – 4 995

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

4 995 – 5 003

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (5 000 կՀց)

4 995 – 5 003

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (5 000 կՀց)

2

5 003 – 5 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5 003 – 5 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2

5 005 – 5 060

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.113

5 005 – 5 060

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

 

5 060 – 5 950 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

5 060 – 5 250

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.133

5 060 – 5 130

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

5 130 – 5 250

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,

2, 32

5 250 – 5 275

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն 5.132A

5.133A

5 250 – 5 275

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

 

 5 275 - 5 351,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 5 275 - 5 351,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2

 5 351,5 - 5 366,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Սիրողական 5.133B

 5 351,5 - 5 366,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Սիրողական

2

 5 366,5 - 5 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 5 366,5 - 5 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2

5 450 – 5 480

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5 450 – 5 480

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

5 480 – 5 680

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

5.111, 5.115

5 480 – 5 680

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

5 680 – 5 730

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

5.111, 5.115

5 680 – 5 730

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2, 28, 33

5 730 – 5 900

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5 730 – 5 900

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

5 900 – 5 950

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.136

5 900 – 5 950

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 34

 

5 950 – 8 100 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

 5 950 – 6 200

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5 950 – 6 200

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

6 200 – 6 525

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.109, 5.110, 5.130, 5.132

5.137

6 200 – 6 525

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 16, 25, 26, 30, 31, 35

6 525 – 6 685

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

6 525 – 6 685

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

6 685 – 6 765

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

6 685 – 6 765

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

6 765 – 7 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.138, 5.138A, 5.139

6 765 – 7 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 36

7 000 – 7 100

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.140, 5.141, 5.141A

7 000 – 7 100

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

2

7100 – 7200

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

5.141A, 5.141B, 5.141C, 5.142

7100 – 7200

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

2

7 200 – 7 300

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

7 200 – 7 300

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

7 300 – 7 400

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

 5.143, 5.143A, 5.143B, 5.143C, 5.143D

7 300 – 7 400

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 34

7 400 – 7 450

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

 5.143B, 5.143C

7 400 – 7 450

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

7 450 – 8 100

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.143E, 5.144

7 450 – 8 100

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2

 

8 800 – 10 003 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

8 100 – 8 195

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 100 – 8 195

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

8 195 – 8 815

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

 5.111

8 195 – 8 815

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 16, 25, 26, 28, 31, 38, 39

8 815 – 8 965

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

8 815 – 8 965

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

8 965 – 9 040

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

8 965 – 9 040

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

9 040 – 9 305

ՖԻՔՍՎԱԾ

9 040 – 9 400

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

9 305 9 355

ՖԻՔՍՎԱԾ
Ռադիոլոկացիոն 5.145A

5.145B

9 305 9 400

ՖԻՔՍՎԱԾ

9 400 – 9 500

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.146

9 400 – 9 500

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 34, 40

9 500 – 9 900

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.147

9 500 – 9 800

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 41

9 800 – 9 900

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 41, 42

9 900 – 9 995

ՖԻՔՍՎԱԾ

9 900 – 9 995

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

9 995 – 10 003

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(10 000 կՀց)

5.111

9 995 – 10 003

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(10 000 կՀց)

2, 43

 

10 003 – 12 100 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

10 003 – 10 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.111

10 003 – 10 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2, 43

10 005 – 10 100

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

 5.111

10 005 – 10 100

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2, 43

10 100 – 10 150

ՖԻՔՍՎԱԾ
Սիրողական

10 100 – 10 150

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
 Սիրողական

2

10 150 – 11 175

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

10 150 – 11 175

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2

11 175 – 11 275

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

11 175 – 11 275

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

11 275 – 11 400

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

11 275 – 11 400

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

11 400 – 11 600

ՖԻՔՍՎԱԾ

11 400 – 11 600

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

 11 600 – 11 650

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.146

11 600 – 11 650

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 34, 40

11 650 – 12 050

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.147

11 650 – 11 700

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված,

2, 41, 42

11 700 – 12 050

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 41

12 050 – 12 100

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.146

12 050 – 12 100

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 34, 40

 

12 100 - 13 800 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

12 100 – 12 230

ՖԻՔՍՎԱԾ

12 100 – 13 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 16, 25, 26, 31

12 230 – 13 200

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

13 200 – 13 260

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

13 200 – 13 260

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

13 260 – 13 360

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

13 260 – 13 360

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

13 360 – 13 410

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149

13 360 – 13 410

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

2, 44, 45

13 410 – 13 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

13 410 – 13 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2

13 450 – 13 550

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
Ռադիոլոկացիոն 5.132A

5.149A|

13 450 13 550

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2

13 550 – 13 570

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.150

13 550 13 570

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

36, 46

13 570 – 13 600

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.151

13 570 – 13 600

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 11, 34, 47

13 600 – 13 800

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

13 600 – 13 800

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 11, 42

 

13 800 - 15 600 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

13 800 – 13 870

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.151

13 800 – 13 870

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2, 11, 34, 47

13 870 – 14 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի(R)

13 870 – 14 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

2

14 000 - 14 250

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
 ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

14 000 - 14 250

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

2

14 250 – 14 350

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

5.152

14 250 – 14 350

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ

2, 48

14 350 – 14 990

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

14 350 – 14 990

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

14 990 – 15 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(15 000 կՀց)

5.111

14 990 – 15 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(15 000 կՀց)

2, 43

15 005 – 15 010

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

15 005 – 15 010

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2

15 010 – 15 100

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

15 010 – 15 100

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

15 100 – 15 600

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

15 100 – 15 550

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

15 550 – 15 600

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 42

 

15 600 - 18 030 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

15 600 – 15 800

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.146

15 600 – 15 800

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 34, 40

15 800 – 16 100

ՖԻՔՍՎԱԾ

5.153

15 800 – 17 480

ՖԻՔՍՎԱԾ

2, 16, 25, 26, 31

16 100 - 16 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
Ռադիոլոկացիոն 5.145A

5.145B

16 200 - 16 360

ՖԻՔՍՎԱԾ

16 360 – 17 410

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

17 410 – 17 480

ՖԻՔՍՎԱԾ

17 480 – 17 550

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.146

17 480 – 17 550

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 34, 40

17 550 – 17 900

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

17 550 – 17 700

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 42

17 700 – 17 900

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 42

17 900 – 17 970

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

17 900 – 17 970

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

17 970 – 18 030

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

17 970 – 18 030

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2

 

18 030 - 20 010 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

18 030 – 18 052

ՖԻՔՍՎԱԾ

18 030 – 18 052

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

18 052 – 18 068

ՖԻՔՍՎԱԾ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

18 052 – 18 068

ՖԻՔՍՎԱԾ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2

18 068 – 18 168

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.154

18 068 – 18 168

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

2, 49

18 168 – 18 780

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

18 168 – 18 780

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

2

18 780 – 18 900

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

18 780 – 18 900

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

18 900 – 19 020

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.134

5.146

18 900 – 19 020

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված

2, 34, 40

19 020 – 19 680

ՖԻՔՍՎԱԾ

19 020 – 19 680

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

19 680 – 19 800

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.132

19 680 – 19 800

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 31

19 800 – 19 990

ՖԻՔՍՎԱԾ

19 800 – 19 990

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

19 990 – 19 995

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.111

19 990 – 19 995

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2, 43

19 995 – 20 010

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (20 000 կՀց)

5.111

19 995 20 010

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (20 000 կՀց)

2

 

20 010 – 23 350 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

20 010 – 21 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական

20 010 – 21 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական

2

 21 000 – 21 450

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
 ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

21 000 – 21 450

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

2

21 450 – 21 850

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

21 450 – 21 850

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2, 11, 42, 50

21 850 – 21 870

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.155A

5.155

21 850 – 21 870

 ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2, 51, 52

21 870 – 21 924

ՖԻՔՍՎԱԾ

5.155B

21 870 – 21 924

 ՖԻՔՍՎԱԾ

2, 53

21 924 – 22 000

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

21 924 – 22 000

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

2

22 000 – 22 855

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.132

5.156

22 000 – 22 855

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 31, 54

22 855 – 23 000

ՖԻՔՍՎԱԾ

5.156

22 855 – 23 000

ՖԻՔՍՎԱԾ

2

23 000 – 23 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.156

23 000 – 23 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

23 200 – 23 350

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.156 A,
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

23 200 – 23 350

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

2, 55

 

23 350 - 25 550 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

23 350 – 24 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.157

23 350 – 24 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2,55

24 000 – 24 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

24 000 – 24 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

24 450 - 24 600

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն 5.132A

5.158

24 450 - 24 600

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

24 600 - 24 890

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

24 600 - 24 890

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2

24 890 – 24 990

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
 ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

24 890 24 990

ՖԻՔՍՎԱԾ
 Սիրողական,
Սիրողական արբանյակային (R)

2

24 990 – 25 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (25 000 կՀց)

24 990 – 25 005

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (25 000 կՀց)

2

25 005 – 25 010

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

25 005 – 25 010

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

2

25 010 – 25 070

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

25 010 – 25 550

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2, 54

25 070 – 25 210

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

25 210 – 25 550

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 

25 550 – 27 500 կՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

25 550 – 25 670

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149

25 550 – 25 670

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

2, 45

25 670 – 26 100

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

25 670 – 26 100

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

2

26 100 – 26 175

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.132

26 100 – 27 500

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2, 31, 46, 54, 56, 57

26 175 – 26 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 26 200 – 26 350

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

Ռադիոլոկացիոն 5.132A

5.133A

26 350 – 27 500

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.150

 

27,5 – 39,986 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

27,5 – 28,0

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

27,5 – 28,0

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

2, 56

28,0 – 29,7

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

28,0 – 29,7

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

2

29,7 – 30, 005

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

29,7 – 30,005

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

30,005 – 30,01

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(արբանյակի ճանաչում)

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

30,005 – 30,01

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(արբանյակի ճանաչում)

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

30,01 – 37,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

30,01 – 37,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

58, 59

37,5 – 38,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոաստղագիտական

5.149

37,5 – 38,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոաստղագիտական

45, 59

38,25 – 39

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

38,25 - – 39

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

59

39 – 39,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն 5.132A

5.159

39 – 39,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

58

39,5 – 39,986

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

39,5 – 39,986

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 

39,986 – 47 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

39, 986 – 40, 02

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

39,986 – 40,02

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

59

40,02 – 40, 98

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.150

40,02 – 40,98

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

46, 59

40, 98 – 41, 015

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.160, 5.161

40, 98 – 41, 015

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

59

41,015 – 42

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.160, 5.161, 161A

41,015 – 44

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

59

42 – 42,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն 5.132A

5.160, 5.161B

42,5 – 44

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.160, 5.161, 5.161A

44 – 47

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.162, 5.162A

44 – 47

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

59

 

47 – 87,5 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

47 – 50

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.162A, 5.163, 5.164, 5.165

47 – 48,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված
Ցամաքային շարժական

59

48,5 – 56,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Սիրողական

50 – 52

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Սիրողական 5.166A,5.166B,
5.166C,5.166D,5.166E, 5.169, 5.169A, 5.169B,

5.162A, 5.164, 5.165

52 - 68

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.162A, 5.163, 5.164, 5.165, 5.169, 5.169A, 5.169B, 5.171

56,5 – 58

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ,
Ֆիքսված
Ցամաքային շարժական

59, 60

58 – 68

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

60, 61, 62

68 – 74,8

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.149, 5.175, 5.177, 5.179

68 – 74

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ,
Ֆիքսված

45, 60, 62, 64

74 – 74,8

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

45, 63, 64

74,8 – 75,2

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.180, 5.181

 74,8 – 75,2

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

 65

75,2 – 87,5

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.175, 5.179, 5.187

75,2 – 75,4

 ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

63

75,4 – 76

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

76 – 87,5

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

 

 87,5 – 138 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

87,5 – 100

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.190

87,5-100

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

100 – 108

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.192, 5.194

100 - 108

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

66, 67

108 – 117,975

 ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.197, 5.197A

108 – 117,975

 ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

67

117,975 – 137

 ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

5.111, 5.200, 5.201, 5.202

117,975 – 137

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

16, 28, 67, 68, 69, 70

137 – 137,025

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.203C
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.208A, 5.208B, 5.209
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀեՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208

137 – 138

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր) )
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀեՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

67, 71

137,025 – 137, 175

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.203C
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
Ֆիքսված
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր) 5.208A, 5.208B, 5.209
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208

137,175 – 137,825

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.203C, 5.209A
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.208A, 5.208B, 5.209
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
 Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208

137 – 150,05 ՄՀց

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

137,825 – 138

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.203C
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
 (տիեզերք - Երկիր)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
Ֆիքսված
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)
5.208A, 5.208B, 5.209
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208

137 – 138

(Շարունակություն)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀեՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

67, 71

138 – 143,6

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

5.210, 5.211, 5.212, 5.214

138 – 143,6

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

67

143,6 – 143,65

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)

5.211, 5.212, 5.214

143,6 – 143,65

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)

67

143,65 – 144

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

5.210, 5.211, 5.212, 5.214

143,65 – 144

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (OR)

67

144 – 146

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
 ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.216

144 – 146

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

67

146 – 148

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

146 – 148

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

67

148 – 149,9

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.209

5.218, 5.218A, 5.219, 5.221,

148 – 149,9

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի (R)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)

67

149,9 – 150,05
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.209,

5.220

149,9 – 150,05
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր –տիեզերք)

67

 

150,05 - 157,1875 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

150,05 – 153

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149

150,05 – 153

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45, 67, 73, 74, 76, 77, 78

153 – 154

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
Օժանդակ օդերևութաբանական

153 – 154

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)
Օժանդակ օդերևութաբանական

45, 67, 78

154 – 156,4875

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.225A,5.226

154 – 156,4875

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

78, 79, 80, 81

156,4875 – 156,5625

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
(աղետի և կանչի ազդանշաններ ԹԸԿ միջոցներով)

5.111, 5.226, 5.227

156,4875 – 156,5625

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
(աղետի և կանչի ազդանշաններ ԹԸԿ միջոցներով)

16, 28, 67, 80, 82

156,5625 – 156,7625

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

5.226

156,5625 – 156,7625

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի (R)

67, 80

156,7625 – 156,7875

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)

5.111, 5.226, 5.228

156,7625 – 156,7875

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)

16, 28, 67, 80, 83

156,7875 – 156,8125

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (աղետի և կանչ)

5.111, 5.226

156,7875 – 156,8125

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (աղետի և կանչ)

16, 28, 67, 80, 83

156,8125 - 156,8375

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)

5.111, 5.226, 5.228

156,7875 - 156,8375

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)

16, 28, 67, 80, 83

156,8375 – 157,1875

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.226

156,8375 – 157,1875

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

67, 80, 84

 

157,1875 - 223ՄՀց

 

157,1875 – 157,3375

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ծովային շարժական արբանյակային 5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC

5.226

157,1875 – 157,3375

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ծովային շարժական արբանյակային

67, 80, 84

157,3375 – 161,7875

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.226

157,3375 – 161,7875

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

67, 80, 84

161,7875 – 161,9375

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ծովային շարժական արբանյակային 5.208A,5.208B,5.228AB, 5.228AC

5.226

161,7875 – 161,9375

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ծովային շարժական արբանյակային

67, 80, 84

161,9375 – 161,9625

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ծովային շարժական արբանյակային
(Երկիր - տիեզերք) 5.228AA

5.226

161,9375 – 161,9625

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ծովային շարժական արբանյակային
(Երկիր - տիեզերք)

67, 80, 84

161,9625 – 161,9875

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)
 5.228F

5.226, 5.228A, 5..228B

161,9625 – 161,9875

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)

67, 80, , 84.1

161,9875 – 162,0125

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

Ծովային շարժական արբանյակային
(Երկիր - տիեզերք) 5.228AA

5.226, 5.229

161,9875 – 162,0125

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

Ծովային շարժական արբանյակային
(Երկիր - տիեզերք)

67, 80

162,0125 – 162,0375

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք) 5.228F

5.226, 5.228A, 5.228B, 5.229

162,0125 – 162,0375

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր - տիեզերք)

67, 80, 84.1

162,0375 - 174

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.226, 5.229

162,0375 - 174

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

67, 73, 76, 80, 84, 85, 86

174 – 223

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

174 – 223

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

87, 88, 89, 90

 

223 – 328,6 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

223 – 230

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
Ֆիքսված,
Շարժական

5.243, 5.246, 5.247

223 – 230

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

88, 89, 90

230 – 235

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.247, 5.251, 5.252

230 – 267

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

28, 67, 91, 92, 93

235 – 267

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.111, 5.199, 5.252, 5.254, 5.256, 5.256A

267 – 272

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական շահագործման ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.254, 5.257

267 – 272

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական շահագործման ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

67, 91, 92

272 – 273

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.254

272-273

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 91, 92

273 – 312

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.254

273 – 312

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 91, 92, 94, 95

312 – 315

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)

5.254, 5.255

312 – 315

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)

67, 91, 92, 96, 97

315 – 322

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.254

315 – 322

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 91, 92, 97

322 – 328,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149

322 – 328,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45, 67, 91, 97

 

328,6 – 402 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

328,6 – 335,4

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.258,5.259

328,6 – 335,4

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

67, 97, 98

335,4 – 387

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.254

335,4 – 387

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 91, 92, 95, 99

387 – 390

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255

387 – 390

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

67, 91, 92, 96

390 – 399,9

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.254

390 – 399,9

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 92, 100, 101

399,9 – 400,05

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք) 5.209,

5.220,5.260A,5.260B

399,9 – 400,05

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)

67

400,05 – 400,15

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (400,1 ՄՀց)

5.261, 5.262

400,05 – 400,15

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (400,1 ՄՀց)

67, 104

400,15 – 401

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.208A, 5.208B, 5.209
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.263
Տիեզերական շահագործման ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

5.262, 5.264

400,15 – 401

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական շահագործման ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

67, 105

401 – 402

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
 Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.264A, 5.264B

401 – 402

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 
 (Երկիր – տիեզերք)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

67, 106

 

402 - 438 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

402 – 403

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր – տիեզերք)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.264A, 5.264B

402 – 403

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր – տիեզերք)
 Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

67, 106

403 – 406

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.265

403 – 406

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

67, 106

406 – 406,1

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)

5.266, 5.267, 5.265

406 – 406,1

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)

16, 67

406,1 – 410

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149, 5.265

406,1 – 410

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45, 67

410 – 420

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք – տիեզերք) 5.268

410 – 420

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք – տիեզերք)

67, 100, 101, 107

420 – 430

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

5.269 , 5.270 , 5.271

420 – 430

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

67, 100, 107, 108, 109

430 – 432

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.271, 5.272, 5.273, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277

430 – 432

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական

67, 100, 108, 109

432 – 438

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն (ակտիվ) 5.279A

5.138, 5.271, 5.272, 5.276, 5.277, 5.280, 5.281, 5.282

432 – 438

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն (ակտիվ)

36, 67, 100, 108, 109

 

438 – 790 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

438 – 440

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.271, 5.273, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277, 5.283

438 – 440

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

67, 100, 108, 109

440 – 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

5.269 , 5.270 , 5.271, 5.284, 5.285, 5.286

440 – 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

67, 100, 108, 109, 111

450 – 455

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286D, 5.286E

450 – 455

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 108, 109, 111, 112

455 - 456

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.286AA

 5.209, 5.271, 5.286 A,5.286B, 5.286C, 5.286E

455- 460

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

67, 100, 108, 109, 112, 113

456 – 459

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.286AA

5.271, 5.287, 5.288

459 – 460

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.286AA

5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E

460 – 470

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.286AA
Օդերևութաբանական արբանյակային(տիեզերք - Երկիր)

5.287, 5.288, 5.289, 5.290

460 – 470

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Օդերևութաբանական արբանյակային(տիեզերք - Երկիր)

67, 100, 109, 112, 113, 114

470 – 694

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.149, 5.291A, 5.294, 5.296, 5.300, 5.304, 5.306, 5.312,

470 – 694

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

45, 67, 89, 115, 116

694 – 790

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.312A, 5.317A
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.300, 5.312

694 – 790

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

67, 89, 117, 118, 119

790 – 1 240 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

790 – 862

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի, 5.316B, 5.317A
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ

5.312, 5.319

790 – 862

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

67, 89, 119, 120, 121, 122

862 – 890

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի 5.317А
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.322

5.319, 5.323

862 – 890

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
 ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

67, 121, 122, 123

890 – 942

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.317A
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.322
Ռադիոլոկացիոն

5. 323

890 – 942

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Ռադիոլոկացիոն

67, 120, 123

942 – 960

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.317A
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 5.322

5.323

942 – 960

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

67, 123

960 – 1 164

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.328
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.327A

5.328AA

960 – 1 164

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)

67, 124

1 164 – 1 215

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.328
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր), (տիեզերք – տիեզերք ) 5.328B

5.328A

1 164 – 1 215

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր), (տիեզերք – տիեզերք )

1 215 - 1 240

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր), (տիեզերք - տիեզերք) 5.328B, 5.329, 5.329A
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(ակտիվ)

5.330, 5.331, 5.332

1 215 – 1 240

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր), (տիեզերք - տիեզերք)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

125

 

1 240 – 1 492 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

1 240 – 1 300

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր), (տիեզերք - տիեզերք) 328B, 5.329, 5.329A
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(ակտիվ)
Սիրողական

5.282, 5.330, 5.331, 5.332, 5.335, 5.335A

1 240 – 1 300

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր), (տիեզերք - տիեզերք)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
Սիրողական

125

1 300 – 1 350

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.337
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք)

5.149, 5.337A

1 300 – 1 350

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք)

45, 126

1 350 – 1 400

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.149, 5.338, 5.338A, 5.339

1 350 – 1 400

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

45, 126, 127

1 400 - 1 427

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.341

1 400 - 1 427

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128, 129

1 427 – 1 429

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(Երկիր – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
5.341A, 5.341B, 5.341C

5.338A, 5.341

1 427 – 1 429

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(Երկիր – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

129

1 429 – 1 452

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.341A

5.338A, 5.341, 5.342

1 429 – 1 452

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

129, 130

1 452 – 1 492

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.346
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.208B

5.341, 5.342, 5.345

1 452 – 1 492

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

129, 130

 

1 492 1 559 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

1 492 – 1 518

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.341A

5.341, 5.342

1 492 – 1 518

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

129, 130

1 518 – 1 525

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր), 5.348, 5.348A, 5.348B, 5.351A

5.341, 5.342

1 518 – 1 525

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

129, 130

1 525 – 1 530

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք – Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
5.208B, 5.351A
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի 5.349

5.341, 5.342, 5.350, 5.351, 5.352A,5.354

1 525 – 1 530

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք – Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

129, 130, 131

1 530 – 1 535

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.208B, 5.351A, 5.353A
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
Ֆիքսված
 Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.341, 5.342, 5.351, 5.354

1 530 – 1 535

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

129, 130, 131, 132

1 535 – 1 559

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.208B, 5.351A,

5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.357A, 5.359, 5.362A

1 535 – 1 550

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)

16, 129, 131, 132, 133

1 550 – 1 559

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՖԻՔՍՎԱԾ

129, 131, 134

 

1 559 1 660,5 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

1 559 – 1 610

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք - տիեզերք ) 5.208B, 5.328B, 5.329A

5.341

1 559 – 1 610

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք - տիեզերք)

125, 129, 135

1 610 – 1 610,6

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք), 5.351A
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372

1 610 – 1 610,6

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ

125, 129, 134, 135

1 610,6 – 1 613,8

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք), 5.351A
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.149, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372

1 610,6 – 1 613,8

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք),
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ

45, 125, 129, 134, 135

1 613,8 – 1621,35

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք) 5.351A
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր) 5.208B

5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372

1 613,8 – 1 621,35

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

125, 129, 131, 134, 135

1621,35 – 1 626,5

ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.373,5.373A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք) 5.351A
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր) բացառմամբ ծովային շարժականի արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

5.208B, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372

1 621,35 – 1 626,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր) բացառմամբ ծովային շարժականի արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

129, 131, 132, 134

1 626,5 – 1 660

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք) 5.351A

5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.357A, 5.359, 5.362A, 5.374, 5.375, 5.376

1 626,5 – 1 645,5

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր - տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ

16, 129, 131, 136

1 645,5 – 1 646,5

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)

16, 129, 131, 136

1 646,5 – 1 660

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ

129, 131, 134

1 660 – 1 660,5

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.351A
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.362A, 5.376A

1 660 – 1 660,5

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45, 129

 

1 660,5 - 1 700 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

1 660,5 – 1 668

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.149, 5.341, 5.379, 5.379A

1 660,5 – 1 668

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

45, 129

1 668 – 1 668,4

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք) 5.351A, 5. 379B, 5.379C
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(պասիվ)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.149, 5.341, 5.379, 5.379A

1 668 – 1 668,4

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

45, 129

1 668,4 1 670

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր – տիեզերք) 5.351A, 5. 379B, 5.379C
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149, 5.341, 5.379D, 5.379E

1 668,4 – 1 670

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ( Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45, 129

1 670 – 1 675

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք) 5. 351A, 5. 379B

5.341, 5.379D, 5.379E, 5.380A

1 670 – 1 675

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)

129

1 675 – 1 690

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.341

1 675 – 1 690

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

129

1 690 – 1 700

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.289, 5.341, 5.382

1 690 – 1 700

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

114, 129

 

1 700 – 2 120 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

1 700 – 1 710

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.289, 5.341

1 700 – 1 710

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

114, 129, 134

1 710 – 1 930

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.384A, 5.388A, 5.388B

5.149, 5.341, 5.385, 5.386, 5.387, 5.388

1 710 – 1 930

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

45, 120, 129, 134, 137, 138, 139

1 930 – 1 970

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.388A, 5.388B

5.388

1 930 – 1970

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

134, 139

1 970 – 1 980

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.388A, 5.388B

5.388

1 970 – 1980

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

134, 139

1 980 – 2 010

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք) 5.351A

5.388, 5.389A, 5.389B, 5.389F

1 980 – 2 010

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)

 134, 139

2 010 - 2 025

ՖԻՔՍՎԱԾ 
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.388A, 5.388B

5.388,

2 010 - 2 025

ՖԻՔՍՎԱԾ


ՇԱՐԺԱԿԱՆ

134, 139

2 025 – 2 110

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(Երկիր–տիեզերք), (տիեզերք-տիեզերք)
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
(տիեզերք - տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.391
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
(տիեզերք - տիեզերք)

5.392

2 025 – 2 110

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(Երկիր – տիեզերք), (տիեզերք – տիեզերք)
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
(տիեզերք – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
(տիեզերք – տիեզերք)

134

2 110 – 2 120

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.388A, 5.388B
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք)
(Երկիր – տիեզերք)

5.388

2 110 – 2 120

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք)
(Երկիր – տիեզերք)

139

 

2 120 – 2 483,5 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

2 120 – 2 160

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.388А, 5.388B

5.388

2 120 – 2 160

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

139

2 160 – 2 170

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.388 A, 5.388B

5.388

2 160 – 2 170

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ

139

2 170 – 2 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.351A

5.388, 5.389A, 5.389F

2 170 – 2 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)

139

2 200 – 2 290

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.391
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)

5.392

2 200 – 2 290

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)

2 290 – 2 300

ՖԻՔՍՎԱԾ,

 ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք)
(տիեզերք - Երկիր)

2 290 – 2 300

ՖԻՔՍՎԱԾ,

ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք)
(տիեզերք - Երկիր)

2 300 – 2 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.384A
Սիրողական
Ռադիոլոկացիոն

5.150, 5.282, 5.395

2 300 – 2 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Սիրողական
Ռադիոլոկացիոն

46, 140

2 450 – 2 483,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն

5.150, 5.397

2 450 – 2 483,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն

46, 140

 

2 483,5 - 2 700 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

2 483,5 – 2 500

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.351A
ՌԱԴԻՈՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(տիեզերք - Երկիր) 5.398
Ռադիոլոկացիոն 5.398A

5.150, 5.399, 5.401, 5.402

2 483,5 – 2 500

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՌԱԴԻՈՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

46, 140

2 500 – 2 520

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.410
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.384A

5.405, 5.412

2 500 – 2 520

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

2 520 – 2 655

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.410
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի 5.384A
 ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.413, 5.416

5.339, 5.405, 5.412, 5.418B, 5.418C

2 520 – 2 655

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

2 655 – 2 670

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.410
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի, 5.384A
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.208B, 5.413, 5.416
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն (պասիվ)
Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(պասիվ)

5.149, 5.412

2 655 – 2 670

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(պասիվ)
Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(պասիվ)

45

2 670 – 2 690

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.410
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.384A
Երկրի հետազոտությունների արբանյակային ծառայություն (պասիվ)
Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(պասիվ)

5.149, 5.412

2 670 – 2 690

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Երկրի հետազոտությունների արբանյակային ծառայություն (պասիվ)
Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(պասիվ)

45

2 690 – 2 700

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.422

2 690 – 2 700

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

128

 

2 700 – 4 800 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

2 700 – 2 900

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.337
Ռադիոլոկացիոն

5.423, 5.424

2 700 – 2 900

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Ռադիոլոկացիոն

141

2 900 – 3 100

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.424A
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.426

5.425, 5.427

2 900 – 3 100

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

142

3 100 – 3300

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Երկրի հետազոտությունների արբանյակային ծառայություն (ակտիվ)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(ակտիվ)

5.149, 5.428

3 100 – 3300

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ ,
Երկրի հետազոտությունների արբանյակային ծառայություն (ակտիվ)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(ակտիվ)

45

3 300 – 3 400

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.149, 5.429, 5.430

3 300 – 3 400

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

45

3 400 – 3 600

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.430A
Ռադիոլոկացիոն

5.431

3 400 – 3 600

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

143

3 600 – 4 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
Շարժական

3 600 – 4 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
Շարժական

4 200 – 4 400

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.436
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.438

 5.439, 5.440, 5.437

4 200 – 4 400

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

4 400 – 4 500

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.440A

4 400 – 4 500

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

4 500 – 4 800

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր), 5.441
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.440A

4 500 – 4 800

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 

4 800 - 5 250 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

4 800 – 4 990

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.440A, 5.441A, 5.441B, 5.442
Ռադիոաստղագիտական

5.149, 5.339, 5.443

4 800 – 4 990

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոաստղագիտական

45

4 990 – 5 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
 (պասիվ)

5.149

4 990 – 5 000

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
 (պասիվ)

45

5 000 – 5 010

ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.443AA
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր – տիեզերք)

5 000 – 5 010

ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր – տիեզերք)

144

5 010 – 5 030

ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.443AA
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք) 5.328B, 5.443B

5 010 – 5 030

ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) (տիեզերք – տիեզերք)

144

5 030 – 5 091

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.443C
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.443D
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.444

5 030 – 5 091

ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

144.1

5 091 – 5 150

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.444A
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R) 5.443AA
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.444B

5.444,

5 091 – 5 150

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (R)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

144.1

5 150 – 5 250

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.447A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.446A, 5.446B

5.446, 5.446C, 5.446D, 5.447, 5.447B, 5.447C

5 150 – 5 250

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 

5 250 - 5 650 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

5 250 – 5 255

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 5.447D
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի, 5.446A, 5.447F

5.447E, 5.448, 5.448A

5 250 – 5 255

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5 255 – 5 350

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.446A, 5.447F

5.447E, 5.448, 5.448A

5 255 – 5 350

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5 350 – 5 460

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 5.448B
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 5.448C
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ, 5.449
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.448D

5 350 – 5 460

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5 460 – 5 470

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.449
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.448D

5.448B

5 460 – 5 470

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5 470 – 5 570

ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժական, 5.446A, 5.450A
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.450B

5.448B, 5.450, 5.451

5 470 – 5 570

ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

145

5 570 – 5 650

ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.446A, 5.450A
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.450B

5.450, 5.451, 5.452

5 570 – 5 650

ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

145

 

5 650 - 7 145 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

5 650 - 5 725

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.446A, 5.450A
Սիրողական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք)

5.282, 5.451, 5.453, 5.454, 5.455

5 650 – 5 670

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Սիրողական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք)

5 670 – 5 725

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Սիրողական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք)

5 725 – 5 830

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական

5.150, 5.451, 5.453, 5.455

5 725 – 5 830

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական

46, 146

5 830 – 5 850

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

5.150, 5.451, 5.453, 5.455,

5 830 – 5 850

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

46, 146

5 850 – 5 925

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.150

5 850 – 5 925

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

46, 146

5 925 – 6 700

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.457
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.457A, 5.457B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.457C

5.149 , 5.440, 5.458

5 925 – 6 700

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

45, 147, 148

6 700 - 7 075

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
(տիեզերք - Երկիր) 5.441
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.458, 5.458A, 5.458B

6 700 - 7 075

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

148

7 075 – 7 145

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.458, 5.459

7 075 – 7 145

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

148, 149

 

7 145 – 7 550 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

7 145 – 7 190

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (Երկիր – տիեզերք)

5.458, 5.459

7 145 – 7 190

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (Երկիր – տիեզերք)

148, 149

7 190 – 7 235

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր - տիեզերք) 5.460A, 5.460B
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(Երկիր – տիեզերք) 5.460

5.458, 5.459

7 190 – 7 235
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)

148, 149

7 235 – 7 250

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր - տիեզերք) 5.460A
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.458

7 235 – 7 250

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

148

7 250 – 7 300

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.461

7 250 – 7 300

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

7 300 – 7 375

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.461

7 300 – 7 375

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

7 375 – 7 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՀՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.461AA,,5.461AB

7 375 – 7 450

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՀՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)

7 450 – 7 550

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՀՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.461AA, 5.461AB

5.461A

 7 450 - 7 550

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՀՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)

 

7 550 - 8 550 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

7 550 – 7 750

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՀՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.461AA, 5.461AB

7 550 – 7 750

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ԾՈՎԱՅԻՆ ՇԱՀՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.A192, 5.B192

7 750 – 7 900

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր) 5.461B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

7 750 –7 900

 ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

7 900 – 8 025

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.461

7 900 – 8 025

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 025 – 8 175

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.463

5.462A

8 025 – 8 175

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 175 – 8 215

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.463

5.462A

8 175 – 8 215

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
(Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 215 – 8 400

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.463

5.462A

8 215 – 8 400

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 400 – 8 500

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր), 5.465

5.466

8 400 – 8 500

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)

8 500 – 8 550

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.468, 5.469

8 500 – 8 550

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 

8 550 - 9 800 ՄՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

8 550 – 8 650

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

5.468, 5.469, 5.469A

8 550 – 8 650

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 650 – 8 750

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.468, 5.469

8 650 – 8 750

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ

8 750 – 8 850

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.470

5.471

8 750 – 8 850

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

8 850 – 9 000

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.472

5.473

8 850 – 9 000

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

9 000 – 9 200

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.337
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.471, 5.473A

9 000 – 9 200

ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

9 200 – 9 300

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 5.474A, 5.474B, 5.474C
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ԾՈՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.472

5.473, 5.474, 5.474D

9 200 – 9 300

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

9 300 – 9 500

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.475
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.427, 5.474, 5.475A, 5.475B, 5.476A

9 300 – 9 500

ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

9 500 – 9 800

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

5.476A

9 500 – 9 800

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

 

9,8– 10, 68 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

9 800 – 9 900

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ,
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն

(ակտիվ)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(ակտիվ)
Ֆիքսված

5.477, 5.478, 5.478A, 5.478B

9 800 – 9 900

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(ակտիվ)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(ակտիվ)
Ֆիքսված

9 900 – 10 000

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 5.474A, 5.474B, 5.474C ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Ֆիքսված

5.477, 5.478, 5.479, 5.474D

9 900 – 10 000

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Ֆիքսված

10 – 10,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 5.474A, 5.474B, 5.474C
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական

5.479, 5.474D

10 – 10, 4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական

150

 10,4 – 10,45

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական

10,4 – 10,45

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆՍիրողական

150

10,45 – 10,5

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային

5.481

10,45 – 10,5

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային

150

10,5 – 10,55

ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
Ռադիոլոկացիոն

10,5 – 10,55

ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
Ռադիոլոկացիոն

150

10,55 – 10,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

10,55 – 10,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Ռադիոլոկացիոն

150

10,6 – 10,68

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
Ռադիոլոկացիոն

5.149, 5.482, 5.482A

10,6 – 10,68

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
Ռադիոլոկացիոն

45, 150

 

10,68 – 13,25 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

10,68 – 10,7

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.483

10,68 – 10,7

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

128

10,7 – 10,95

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.441 (Երկիր – տիեզերք) 5.484
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

10,7 – 10,95

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
(Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

10,95 – 11,2

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.484A, 5.484B (Երկիր – տիեզերք) 5.484
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

10,95 – 11,2

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 
 (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

11,2 – 11,45

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.441 (Երկիր – տիեզերք) 5.484
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

11,2 – 11,45

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
(Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

11,45 – 11,7

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.484A (Երկիր – տիեզերք) 5.484, 5.484B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

11,45 – 11,7

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
(Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

11,7 – 12,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.492

5.487, 5.487A

11,7 – 12,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

12,5 – 12,75
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.484A
5.484B (Երկիր – տիեզերք)

5.494, 5.495, 5.496

12,5 – 12,75

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
(Երկիր – տիեզերք)

12,75 - 13,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.441
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր)

12,75 - 13,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր)

 

13,25 – 14,3 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

13,25 – 13,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.497
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

5.498A, 5.499

13,25 – 13,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

13,4 – 13,65

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր) 5.499A, 5.499B
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 5.499C, 5.499D
Ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակաին ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

5.499 E, 5.500, 5.501, 5.501B

13,4 – 13, 65

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակաին ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

13, 65 – 13,75

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 5.501A
Ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակաին ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

5.499, 5.500, 5.501, 5.501B

13, 65 – 13,75

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակաին ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

13,75 – 14

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.484A
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
Ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.499, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503

13,75 – 14

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք),
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
 Ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

14 – 14,25

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.504
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք) , 5.504B, 5.504C, 5.506A
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.504A, 5.505

14 – 14,25

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

151, 152

14,25 – 14,3

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ 5.504
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք) 5.504B, 5.506A, 5.508A
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.504A, 5.505, 5.508

14,25 – 14,3

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

151, 152

 

14,3 - 15,35 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

14,3 – 14, 4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ,
բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք) 5.504B, 5.506A, 5.509A
 Ռադիոնավիգացիոն արբանյակային

5.504A

14,3 – 14, 4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)
Ռադիոնավիգացիոն արբանյակային

152

14,4 – 14,47

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք) 5.504B, 5.506A, 5.509A
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.504A

14,4 – 14,47

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

152

14,47 – 14,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ,
բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք) 5.504B, 5.506A, 5.509A
Ռադիոաստղագիտական

5.149, 5.504A

14,47 – 14,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)
Ռադիոաստղագիտական

45, 152

14,5 – 14,75

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.510, 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E, 5.509F
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն 5.509G

14,5 – 14,75

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ(Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

14,75 – 14,8

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.510
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն 5.509G

14,75 – 14,8

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

14,8 – 15,35

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.339

14,8 – 15,35

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

 

 15,35 - 17,7 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

15,35 – 15,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.511

15,35 – 15,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

15,4 – 15,43

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.511E, 5.511F
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

15,4 – 15,43

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

152.1

15,43 – 15,63

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.511A
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.511E, 5.511F
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.511C

15,43 – 15,63

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

152.1

15,63 – 15,7

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.511E, 5.511F
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

15,63 – 15,7
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

152.1

15,7 – 16,6

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.512, 5.513

15,7 – 16,6

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

16,6 – 17,1

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք) (Երկիր – տիեզերք)

5.512, 5.513

16,6 – 17,1

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(Հեռավոր տիեզերք) (Երկիր – տիեզերք)

17,1 – 17,2

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.512, 5.513

17,1 – 17,2

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

17,2 - 17,3

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

5.512, 5.513, 5.513A

17,2 - 17,3

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

17,3 – 17,7

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.516, (տիեզերք – Երկիր) 5.516A, 5.516B
Ռադիոլոկացիոն

5.514

17,3 – 17,7

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ(Երկիր – տիեզերք),
(տիեզերք – Երկիր)
Ռադիոլոկացիոն

 

17,7 – 20,1 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

17,7 – 18,1

ՖԻՔՍՎԱԾ

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
 (տիեզերք - Երկիր) 5.484A, 5.517A
 (Երկիր – տիեզերք) 5.516
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

17,7 – 18,1

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
(Երկիր – տիեզերք),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

18,1 – 18,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.484A, 5.516B, 5.517A (Երկիր – տիեզերք) 5.520
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.519, 5.521

18,1 – 18,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
(Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

18,4 – 18,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր), 5.484A, 5.516B, 5.517A

ՇԱՐԺԱԿԱՆ

18,4 – 18,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

18,6 – 18,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.517A, 5.522B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(պասիվ)

5.522A, 5.522C

18,6 – 18,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(պասիվ)

18,8 – 19,3

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.516B, 5.517A, 5.523A

ՇԱՐԺԱԿԱՆ

18,8 – 19,3
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

19,3 – 19,7
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
(Երկիր – տիեզերք) 5.517A, 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

19,3 – 19,7

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
(Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

19,7 – 20,1

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.484A, 5.516B, 5.484B, 5.527A
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

5.524

19,7 – 20,1

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - Երկիր)

 

20,1 – 22,55 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

20,1 – 20,2

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր), 5.484A, 5.516B, 5.484B, 5.527A
Շարժական արբանյակային (տիեզերք - ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)

5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528

20,1 – 20,2

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)

20,2 – 21,2

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

5.524

20,2 – 21,2

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

21,2 – 21,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

21,2 – 21,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

21,4 – 22

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.208B

5.530A, 5.530B

21,4 – 22

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

22 – 22,21

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ,
բացառմամբ օդային շարժականի

5.149

22 – 22,21

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ,
բացառմամբ օդային շարժականի

45, 153

22,21 – 22,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի,
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.149, 5.532

22,21 – 22,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

45

22,5 – 22,55

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

22,5 – 22,55

ՖԻՔՍՎԱԾ


ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 

22,55 – 24,65 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

22,55 – 23,15

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.338A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.532A

5.149

22,55 –23,15

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)

45, 153

23,15 - 23,55

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.338A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

23,15 - 23,55

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

23,55 – 23,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

23,55 – 23,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

23,6 – 24

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻԱՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

23,6 – 24

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻԱՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

24 – 24,05

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.150

24 – 24,05

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

46

24,05 – 24,25

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(ակտիվ)

5.150

24,05 – 24,25

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(ակտիվ)

46

24,25 – 24, 45

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.338A, 5.532AB

24,25 – 24, 45

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

24,45 – 24,65

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.338A, 5.532AB

24,45 – 24,65

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 

 24,65 – 29,1 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

24,65 – 24,75

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.532B
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.338A, 5.532AB

24,65 – 24,75

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

24,75 –25,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.532B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

 5.338A, 5.532AB

24,75 –25,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

25,25 – 25,5

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.534A
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.536
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.338A, 5.532AB
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային
ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

25,25 – 25,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային
ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

25,5 – 27,0

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.536B
ՖԻՔՍՎԱԾ 5.534A
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.536
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.338A, 5.532AB
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.536C
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

5.536A

25,5 – 27,0

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (Երկիր – տիեզերք)

27 – 27,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.536
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.338A, 5.532AB

27 – 27,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ

27,5 – 28,5

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.537A
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.539
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.538, 5.540

27,5 – 28,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

28,5 – 29,1

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.523A, 5.539
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք) 5.541

5.540

28,5 – 29,1

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք)

154

 

29,1 – 31,5 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

29,1 – 29,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.516B, 5.517A, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք) 5.541

5.540

29,1 – 29,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք)

154

29,5 – 29,9

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք) 5.541
 Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)

5.540, 5.542

29,5 – 29,9

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք)
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)

154

29,9 – 30

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք) 5.541, 5.543

5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542,

29,9 – 30

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(Երկիր – տիեզերք)

154

30 – 31

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.338A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

5.542

30 – 31

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

31 – 31,3

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.538A 5.543B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն

5.544, 5.545

5.149

31 – 31,3

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների
արբանյակային ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

45, 153

31,3 – 31,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

31,3 – 31,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

 

31,5 – 35,2 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

31,5 – 31,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

Ֆիքսված
Շարժական, բացառմամբ օդային շարժականի

5.149, 5.546

31,5 – 31,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

45

31,8 – 32

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.547A
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր)

5.547, 5.547B, 5.548

31,8 – 32

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր)

32 – 32,3

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.547A
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր)

5.547, 5.547C, 5.548

32 – 32,3

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (տիեզերք - Երկիր)

32,3 – 33

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.547A
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.547, 5.547D, 5.548,

32,3 – 33

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

33 – 33,4

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.547A
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

5.547, 5.547E

33 – 33,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ

33,4 – 34,2

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.549

33,4 – 34,2

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

34,2 – 34,7

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (Երկիր – տիեզերք)

5.549

34,2 – 34,7

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Հեռավոր տիեզերք) (Երկիր – տիեզերք)

34,7 – 35,2

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն 5.550

 5.549

34,7 – 35,2

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

 35,2 - 40 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

35,2 – 35,5

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.549

35,2 – 35,5

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

35,5 – 36

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ),
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ,
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

5.549, 5.549A

35,5 – 36

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ),
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ,
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)

36 – 37

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ),
ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ,
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.149, 5.550A

36 – 37

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ),
ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

45, 153

37 – 37,5

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի, 5.550B
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)

5.547

37 – 37,5

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի,
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)

37,5 – 38

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.550C
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի 5.550B
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.547

37,5 – 38

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տիեզերք - Երկիր)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

38 – 39,5

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.550D
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.550C
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.550B
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.547

38 – 39,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

39,5 – 40

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.516B, 5.550C
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.550B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.547, 5.550E

39,5 – 40

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

 

40 - 47,5 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

40 – 40,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.516B,5.550C
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.550B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.550E

40 – 40,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Երկիր – տիեզերք)
Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

40,5 – 41,0

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր), 5.550C
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.550B
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Օդային շարժական
Ծովային շարժական

5.547

40,5 – 42,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Օդային շարժական
Ծովային շարժական

41,0 – 42,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր) 5.516B 5.550C
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.550B
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Օդային շարժական
Ծովային շարժական

5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I

42,5 – 43,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.552
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի 5.550B
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149, 5.547

42,5 – 43,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45

43,5 – 47

ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.553,5.553A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.554

43,5 – 47

ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

47 – 47,2

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

47 – 47,2

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

47,2 – 47,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.550C,5.552
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.553B

5.552A

47,2 – 47,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 

 47,5 - 52,6 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

47,5 – 47,9

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.550C, 5.552, (տիեզերք – Երկիր) 5.516B, 5.554A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.553B

47,5 – 47,9

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
 (տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

47,9 – 48,2

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.550C,5.552
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.553B

 5.552A

47,9 – 48,2

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

48,2 – 48,54

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.550C,5.552, (տիեզերք – Երկիր) 5.516B, 5.554A, 5.555B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

48,2 – 48,54

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք),
(տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

48,54 – 49,44

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.550C,5.552
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.149, 5.340, 5.555

48,54 – 49,44

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

45, 128, 155

49,44 – 50,2

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
5.338A, 5.550C, 5.552, (տիեզերք – Երկիր) 5.516B, 5.554A, 5.555B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

49,44 – 50,2

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
 (տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

50,2 – 50,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

50,2 – 50,4

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

50,4 – 51,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք) 5.338A, 5.550C
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)

50,4 – 51,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր –տիեզերք),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Շարժական արբանյակային (Երկիր – տիեզերք)

51,4 – 52,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)5.555C
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.338A, 5.547, 5.556

51,4 – 52,4

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

156

52,4 – 52,6

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.338A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

5.547, 5.556

52,4 – 52,6

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

156

 

52,6 - 59 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

52,6 – 54,25

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.556

52,6 – 54,25

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128, 156

54,25 – 55,78

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.556A
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.556B

54,25 – 55,78

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

55,78 – 56,9

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ 5.557A
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.556A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.547, 5.557

55,78 – 57

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

56,9 – 57

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.558A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.547, 5.557

57 – 58,2

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.556A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.547, 5.557

57 – 58,2

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

58,2 – 59

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.547, 5.556

58,2 – 59

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

156

 

 59 - 74 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

59 – 59,3

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.556A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.559ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

59 – 59,3

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

59,3 – 64

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.559

5.138

59,3 – 64

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

36

64 – 65

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

5.547, 5.556

64 – 65

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի

156

65 – 66

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

5.547

65 – 66

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ, բացառմամբ օդային շարժականի
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

66 – 71

ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.553, 5.558, 5.559AA
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.554

66 – 71

ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

71 – 74

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր)

71 – 74

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր)

 

74 - 81 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

74 – 76

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

 5.561

74 – 76

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք – Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

76 – 77,5

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

5.149

76 – 77,5

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

45

77,5 – 78

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ 5.559B
Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.149

77,5 – 78

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

45

78 – 79

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Ռադիոսիրողակ ան արբանյակային Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.149, 5.560

78 – 79

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային
 Ռադիոաստղագիտական
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

45

79 – 81

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

5.149

79 – 81

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն
(տիեզերք - Երկիր)

45

 

81- 100 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

81 – 84

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.338A
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

5.149, 5.561A

81 – 84

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
Տիեզերական հետազոտությունների ծառայություն (տիեզերք - Երկիր)

45

84 – 86

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.338A
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք) 5.561B
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149

84 – 86

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45

86 – 92

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

86 – 92

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

92 – 94

ՖԻՔՍՎԱԾ 5.338A
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.149

92 – 94

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

45

94 – 94,1

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
Ռադիոաստղագիտական

5.562, 5.562A

94 – 94,1

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
Ռադիոաստղագիտական

94,1 – 95

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.149

94,1 – 95

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

45

95 – 100

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.149, 5.554

95 – 100

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
 ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ,
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

45

 

100- 119,98 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

100 – 102

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.341

100 – 102

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128, 129

102 – 105

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149, 5.341

102 – 105

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45, 129

105 – 109,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ) 5.562B

5.149, 5.341

105 – 109,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

45, 129

109,5 – 111,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.341

109,5 – 111,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128, 129

111,8 – 114,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ) 5.562B

5.149, 5.341

111,8 – 114,25

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

45, 129

114,25 – 116

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.341

114,25 – 116

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128, 129

116 – 119,98

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.562C
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.341

116 – 119,98

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

129

 

119,98 – 148,5 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

119,98 – 122,25

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.562C
 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.138, 5.341

119,98 – 122,25

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

36, 129

122,25 – 123

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
Սիրողական

 5.138

 122,25 – 123

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Սիրողական

36

123 – 130

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Ռադիոաստղագիտական 5.562D

5.149, 5.554

123 – 130

ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Ռադիոաստղագիտական

45

130 – 134

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ) 5.562E
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

 5.149, 5.562A

130 – 134

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ակտիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45

134 – 136
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Ռադիոաստղագիտական

134 – 136
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Ռադիոաստղագիտական

136 – 141

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային

5.149

136 – 141

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային

45

141 – 148,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.149

141 – 148,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

45

 

148,5 - 174,8 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

148,5 – 151,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

148,5 – 151,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

151,5 – 155,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

5.149

151,5 – 155,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

45

155,5 – 158,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149

155,5 – 158,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45

158,5 – 164

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)

158,5 – 164

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)

164 – 167

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

164 – 167

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

167 – 174,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558

5.149, 5.562D

167 – 174,5

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

45

174,5 – 174,8

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558

174,5 – 174,8

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

 

174,8 – 209 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

174,8 – 182

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.562H
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

174,8 – 182

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

182 – 185

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

182 – 185

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

185 – 190

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ 5.562H
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

185 – 190

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

190 – 191,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340

190 – 191,8

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

191,8 – 200

ՖԻՔՍՎԱԾ,
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ 5.558
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.149, 5.341, 5.554

191,8 – 200

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՄԻՋԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

 45, 129

200 – 202

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.341, 5.563A

200 – 202

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

202 – 209

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.341, 5.563A

202 – 209

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

 

209 – 240 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

209 – 217

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

 5.149, 5.341

209 – 217

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45

217 – 226

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ) 5.562B

5.149, 5.341

217 – 226

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր – տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

45

226 – 231,5

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

 5.340

226 – 231,5
ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

231,5 – 232

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն

231,5 – 232

ՖԻՔՍՎԱԾ
 ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն

232 – 235

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն

232 – 235

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
Ռադիոլոկացիոն

235 – 238

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.563A, 5.563B

235 – 238

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

238 – 240

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր),
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

238 – 240

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (տիեզերք - Երկիր)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

 

240 – 3000 ԳՀց

 

ՇՐՋԱՆ 1 ՌՌ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄ

240 – 241

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

240 – 241

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ

241 – 248

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
 Սիրողական
Սիրողական արբանյակային

5.138, 5.149

241 – 248

ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻՈՆ
Սիրողական
Սիրողական արբանյակային

36, 45

248 – 250

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Ռադիոաստղագիտական

5.149

248 – 250

ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ
ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ
Ռադիոաստղագիտական

45

250 – 252

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

5.340, 5.563A

250 – 252

ԵՐԿՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (պասիվ)

128

252 – 265

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
 ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

5.149, 5.554

252 – 265

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
 ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ
ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ

45

265 – 275

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

5.149, 5.563A

265 – 275

ՖԻՔՍՎԱԾ
ՖԻՔՍՎԱԾ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ (Երկիր - տիեզերք)
ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

45

275 – 3000

(Բաշխված չէ) 5.564A, 5.565

275 – 3000

(Բաշխված չէ)

(5-րդ կետը խմբ. 27.07.09 N 388-Ն, փոփ., լրաց. 03.08.12 N 426-Ն, խմբ. 24.01.13 N 11-Ն, փոփ., լրաց. 13.12.13 N  583-Ն, խմբ. 24.08.17 N 928-Ն, 29.12.21 N 17-Ն)

 

 6. ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ՑԱՆԿ` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻԱՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿՌ) ՌԷՄ-ԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 

1) Հետևյալ շերտերը նախատեսված են միայն Կառավարական նշանակության ՌԷՄ-ների օգտագործման համար

 

108,0-144,0 ՄՀց

146,0-149,9 ՄՀց ՄՀց

(բացառությամբ

147,150ՄՀց և

147,350 ՄՀց)

162,7-163,2 ՄՀց

168,5-174,0 ՄՀց

230,0-300,0 ՄՀց

308,0-335,4 ՄՀց

344,0-390,0 ՄՀց

404,650 ՄՀց,

407,625 ՄՀց,

409,700 ՄՀց,

421,500 ՄՀց,

432,300 ՄՀց,

443,100 ՄՀց

445,850 ՄՀց,

448,900 ՄՀց,

449,50 ՄՀց,

451,650 ՄՀց

821,0-832,0 ՄՀց

862,0-880,0 ՄՀց

915,0-925,0 ՄՀց

960,0-1400 ՄՀց

1457-1459 ՄՀց

1469-1471 ՄՀց

2300-2400 ՄՀց

2700-3300 ՄՀց

4084,2875 ՄՀց

4200-4400 ՄՀց

4575-4610 ՄՀց

4800-5150 ՄՀց

5350-5470 ՄՀց

6309,2875 ՄՀց

6500-6523 ՄՀց

6525-6563 ՄՀց

6565-6619 ՄՀց

7085-7250 ՄՀց

7550-7900 ՄՀց

8175-10375 ՄՀց

(բացառությամբ

8192 ՄՀց,

8248 ՄՀց,

8304 ՄՀց,

8360 ՄՀց)

12.53-12.54 ԳՀց

13,25-13,40 ԳՀց

14.03-14.05 ԳՀց

15,40-16,60 ԳՀց

 

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

 

3) Մինչև 2026 թվականը քաղաքացիական նշանակության ՌԷՄ-ների շահագործման համար նախատեսված ներքո նշված հաճախականության շերտը/ երը կարող են օգտագործվել Կառավարական նշանակության ՌԷՄ-ների կողմից` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիոհաճախականությունների կառավարման համակարգող հանձնաժողովի հետ:

 

30,0-108 ՄՀց

163,550 ՄՀց

189,0 ՄՀց

196,2 ՄՀց

197,0 ՄՀց

221,4 ՄՀց

220-230 ՄՀց

300-308 ՄՀց

335,4-344,0 ՄՀց

390-400 ՄՀց

404-406 ՄՀց

406-406,1 ՄՀց

410-425 ՄՀց

(բացառությամբ

404,650 ՄՀց,

407,625 ՄՀց,

409,700 ՄՀց,

421,5 ՄՀց)

450-470 ՄՀց

(բացառությամբ 451,65 ՄՀց)

475-525 ՄՀց

664-672 ՄՀց

733-758 ՄՀց

1480-1710 ՄՀց

1785-1805 ՄՀց

1880-1910 ՄՀց

1915-1920 ՄՀց

1980-2000 ՄՀց

2400-2520 ՄՀց

3400-3900 ՄՀց

4000-4200 ՄՀց

(բացառությամբ

4084,2875 ՄՀց)

4400-4575 ՄՀց

4610-4800 ՄՀց

5700-6300 ՄՀց

6524 ՄՀց

6564 ՄՀց

6620-7084 ՄՀց

7250-7550 ՄՀց

7900-8175 ՄՀց

(բացառությամբ 7 926 ՄՀց,

7 982 ՄՀց,

8 038 ՄՀց, 8094 ՄՀց)

10,734-10,816 ԳՀց

11,0-12,0 ԳՀց

12,50-12,53 ԳՀց

12.54-13.25 ԳՀց

13,45-14,03 ԳՀց

14.05-15.40 ԳՀց

16,60-17,34 ԳՀց

31,8-36,0 ԳՀց

 

(6-րդ կետը փոփ. 04.12.08 N 449-Ն, փոփ., լրաց. 23.01.09 N 20-Ն, փոփ. 10.02.09 N 49-Ն, փոփ., լրաց. 04.09.09 N 479-Ն, խմբ. 07.12.09 N 745-Ն, փոփ. 03.08.12 N 426-Ն, խմբ. 24.01.13 N 11-Ն, 28.06.13 N 292-Ն, 13.12.13 N 583-Ն, փոփ. 26.01.15 N 14-Ն, լրաց., փոփ. 19.01.16 N 21-Ն, փոփ. 08.07.16 N 514-Ն, խմբ., փոփ. 24.08.17 N 928-Ն, փոփ. 22.12.17 N 1512-Ն, լրաց. 14.03.18 N 170-Ն, փոփ. 27.08.18 N 651-Ն, 08.04.20 N 02-Ն, 29.12.21 N 17-Ն)

 

7. ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

 

1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

2) Մինչև 29,7 ՄՀց տիրույթի հաճախականությունների բաշխումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիոհաճախականությունների կառավարման համակարգող հանձնաժողովի կողմից:

3) 3-16 կՀց հաճախականությունների շերտը կարող է օգտագործվել գիտական արդյունաբերական, բժշկական և կենցաղային հետազոտությունների համար: Որպեսզի ձեռնարկվեն բոլոր հնարավոր պրակտիկ միջոցները այդ հետազոտումները վնասակար խանգարումներից պաշտպանելու համար, անհրաժեշտ է տեղյակ պահել բոլոր հնարավոր շահագրգիռ ադմինիստրացիաներին:

4) 14-17 կՀց և 67-70 կՀց հաճախականությունների շերտերը կարող են բաշխվել նաև ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով:

5) 14-19,95 կՀց, 20,05-70 կՀց, 72-84 կՀց և 86-96 կՀց հաճախականությունների շերտերում ծառայությունների կայանները, որոնք հաղորդում են ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշաններ, պետք է պաշտպանվեն վնասակար խանգարումներից:Նույն նպատակների համար և նույն պայմաններով կարող են օգտագործվել նաև 25 կՀց և 50 կՀց հաճախականությունները։

6) 70-86 կՀց և 112-130 կՀց հաճախականությունների շերտերում կարելի է օգտագործել իմպուլսային ռադիոնավիգացիոն համակարգեր այն պայմանով, որ դրանք չեն ստեղծի վնասակար խանգարումներ այն ծառայություններին, որոնց բաշխված են այս հաճախականությունների շերտերը:

7) 90 կՀց և 148,5 կՀց հաճախականությունների միջև ընկած շերտերում ֆիքսված ծառայությունների կայաններին թույլատրվում է օգտագործել ճառագայթման միայն հետևյալ դասերը՝ A1A կամ F1B, A2C, A3C և F1C կամ F3C:

8) 90-110 կՀց հաճախականությունների շերտում ռադիոնավիգացիոն ծառայության կայանի շահագործման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել տեխնիկական և շահագործման բնութագրերի համակարգում այնպես, որ խուսափենք այս կայանների ծառայությունների վնասակար խանգարումներից:

9) 130-148.5 կՀց հաճախականությունների շերտերում որոշակի հաճախականություններ կարող են օգտագործվել ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից երկրորդական հիմունքներով:

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

11) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

12) 410 կՀց հաճախականությունը ծովային ռադիոնավիգացիոն ծառայությունում նախատեսված է ռադիոտեղորոշման համար: Այլ ռադիոնավիգացիոն ծառայությունները, որոնց հատկացված է 405-415 կՀց հաճախականային շերտը, չպետք է ստեղծեն ռադիոտեղորոշման համար վնասակարար խանգարումներ 406.5-413.5 կՀց հաճախականային շերտում:

13) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

14) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

15) 455,5 կՀց և 458,5 կՀց հաճախականությունները ծովային շարժական ծառայությունում հանդիսանում են միջազգային հաճախականություններ (առափնյա և նավային), իսկ ազգային հաճախականություններ` 456,5 կՀց, 459,5 կՀց, 457 կՀց և 460 կՀց` նախատեսված բացառապես կանչի համար` թվային ընտրողական կանչի սարքավորումների օգտագործմամբ:

16)

2 174,5 կՀց

2 182 կՀց

2 187,5 կՀց

4 125 կՀց

4 177,5 կՀց

4 207,5 կՀց

6 215 կՀց

6 268 կՀց

6 312 կՀց

8 291 կՀց

8 376,5 կՀց

8 414,5 կՀց

12 290 կՀց

12 520 կՀց

12 577 կՀց

16 420 կՀց

16 695 կՀց

16 804,5 կՀց

121,5 ՄՀց

156,525 ՄՀց

156,8 ՄՀց

հաճախականությունների վրա, ինչպես նաև` 406-406,1 ՄՀց, 1544-1545 ՄՀց և 645,5-1646,5 ՄՀց հաճախականությունների շերտերում արգելվում են ցանկացած ճառագայթումներ, որոնք կարող են ստեղծել կապի վնասակար խանգարումներ աղետի, վթարի դեպքերում, անհետաձգելի դեպքերի կամ անվտանգության ապահովման համար: Արգելվում են ցանկացած ճառագայթումներ ցանկացած ուրիշ դիսկրետ հաճախության վրա, որոնք կարող են ստեղծել կապի վնասակար խանգարումներ աղետի դեպքում և անվտանգության ապահովման համար:

17) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

18) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

19)

1606,5-1625 կՀց
2194-2300 կՀց
1635-1800 կՀց
2502-2850 կՀց
1850-2160 կՀց
500-3800 կՀց

հաճախականությունների շերտերում աշխատող որոշման համակարգեր պետք է ունենան կայանների միջին ճառագայթման հզորություն` ոչ բարձր 50 Վտ:

20) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

21) 1625-1635 կՀց, 1800-1810 կՀց և 2160-2170 կՀց հաճախականությունների շերտերը կարող են օգտագործվել առաջնային հիմունքներով ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայությունների կողմից սահմանված կարգով համաձայնեցում ստանալու դեպքում:

22) 1715-1800 կՀց և 1850-2000 կՀց հաճախականությունների շերտերը կարող են օգտագործվել սիրողական ծառայության կողմից բոլոր անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկման դեպքում այլ երկրների ֆիքսված և շարժական ծառայություններին այս սիրողական կայանի կողմից ստեղծված վնասակար խանգարումները կանխելու համար: Ցանկացած սիրողական կայանի միջին հզորությունը չպետք է գերազանցի 10 Վտ:

23) 2130 և 2150 կՀց հաճախականություններն օգտագործվում են երկաթուղային ռադիոկապի համակարգի ռադիոկայանների կողմից հեռախոսային ռեժիմում:

24) 2182 կՀց հաճախականությունը (կրող) հանդիսանում է աղետի և կանչի միջազգային հաճախականություն ռադիոհեռախոսային կապի համար:

25)

2174,5 կՀց
8376,5 կՀց
4177,5 կՀց
12520 կՀց
6268 կՀց
16695 կՀց

հաճախականությունները հանդիսանում են միջազգային հաճախականություններ` նախատեսված բացառապես ինֆորմացիայի փոխանակման համար աղետի դեպքում և ծովում անվտանգության ապահովման համար նեղշերտային հեռագրության (տառատպագրություն) սարքավորման օգտագործմամբ:

(25-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն)

26)

2187,5 կՀց
8414,5 կՀց
4207,5 կՀց
12577 կՀց
6312 կՀց
16804,5 կՀց

հաճախականությունները հանդիսանում են որպես միջազգային հաճախականություններ` նախատեսված բացառապես աղետի կանչերի և նավարկության անվտանգության նպատակների համար թվային ընտրողական կանչի սարքավորման օգտագործմամբ:

(26-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն)

27) 2444 կՀց և 2464 կՀց հաճախականություններն օգտագործվում են մետրոպոլիտենի գնացքային ռադիոկապի միջոցների համար:

28)

2182 կՀց
121,5 ՄՀց
3023 կՀց
156,525 ՄՀց
5680 կՀց
156,8 ՄՀց
8364 կՀց
243 ՄՀց
կրող հաճախականությունները կարող են օգտագործվել շարժական ծառայության կայանների կողմից, որոնք մասնակցում են որոնման և փրկարարական համատեղ միջոցառումներին, ինչպես նաև օդանավավարվող տիեզերական նավերի որոնման և փրկարարական նպատակների համար:

29) 3155-3195 կՀց հաճախականային շերտը կարող է օգտագործվել ցածր հզորությամբ անլար լսողական ապարատներում` համաշխարհային կապուղու ապահովման նպատակների համար: Տեղային պահանջների բավարարման համար այդ նպատակներով 3155 կՀց և 3400 կՀց շերտերի միջև օգտագործվում են լրացուցիչ կապուղիներ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 3000 կՀց-ից մինչև 4000 կՀց տիրույթում հաճախականությունները հարմար են լսողական ապարատների համար, որոնք նախատեսված են ինդուկցիայի դաշտի սահմաններում կարճ տարածությունների վրա աշխատելու համար:

30) 4125 կՀց և 6215 կՀց (կրող) հաճախականությունը կարող է օգտագործվել օդային նավերի կայանների և ծովային շարժական ծառայության կայանների միջև կապի համար` աղետի դեպքում և նավարկության անվտանգության ապահովման համար` ներառելով որոնում ու փրկություն:

31)

4 210 կՀց

6 314 կՀց

8 416 կՀց

12 579 կՀց

16806,5 կՀց

19 680,5 կՀց

22 376 կՀց
26 100,5 կՀց

հաճախականությունները հանդիսանում են միջազգային հաճախականություններ` նախատեսված բացառապես առափնյա կայաններով նավերին` ծովում անվտանգության մասին ինֆորմացիայի փոխանցման համար նեղշերտային հեռագրության (տառատպագրություն) սարքավորման օգտագործմամբ:

32) 5130-5250 կՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է շարժական, բացառությամբ օդային շարժական, ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով:

33) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

34) Ռադիոհեռարձակման ծառայության կողմից

5900-5950կՀց

7300-7350 կՀց

9400-9500 կՀց

11600-11650 կՀց

12050-12100 կՀց

13570-13600 կՀց

13800-13870 կՀց

15600-15800 կՀց

17480-17550 կՀց
18900-19020 կՀց

հաճախականային շերտերի շահագործումն իրականացվում է ռադիոկապի Ռեգլամենտին համաձայն սեզոնային պլանավորման հիման վրա: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել նշված հաճախականային շերտերը թվային մոդուլացիայով նոր համակարգերի նորամուծության համար:

35) 6200-6213,5 կՀց և 6220,5-6525 կՀց հաճախականության շերտերը բացառիկ դեպքերում կարող են օգտագործվել ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայությունների կողմից այնպիսի կայաններով, որոնց հզորությունը չի գերազանցում 50 Վտ, և այն պայմանի դեպքում, որ նրանք չեն ստեղծի վնասակար խանգարումներ ծովային շարժական ծառայությանը:

36) Հետևյալ հաճախականության շերտերը`

6 765 - 6 795 կՀց (կենտրոնական հաճախությունը 6 780 կՀց)

13553 - 13 556 կՀց (կենտրոնական հաճախությունը 13 560 կՀց)

433,05 - 433,79 ՄՀց (կենտրոնական հաճախությունը 433,92 ՄՀց)

61 - 61,5 ԳՀց (կենտրոնական հաճախությունը 61,25 ԳՀց)

122 - 123 ԳՀց (կենտրոնական հաճախությունը 122,5 ԳՀց)

244 - 246 ԳՀց (կենտրոնական հաճախությունը 245 ԳՀց)

նախատեսված են արդյունաբերական, գիտական և բժշկական կիրառման համար (ԱԳԲ) (կ.4.1): Տվյալ դրույթի կիրառման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ԷՄՄ-Ռ վերջին համապատասխան Ուղեցույցները:

37) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.01.13 N 11-Ն)

38) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

39) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

40)

9 400-9 500 կՀց
11 600-11 650 կՀց
12 050-12 100 կՀց
15 600-15 800 կՀց
17 480-17 550 կՀց
18900-19020 կՀց
կարող են օգտագործվել այն ֆիքսված ծառայության կայանների կողմից, որոնք կապ են հաստատում միայն այն պետության սահմաններում, որտեղ տեղակայված են` բացառելով խանգարումներ ռադիոհեռարձակող ծառայության համար:

41) 9775-9900 կՀց, 11650-11700 կՀց և 11975-12050 կՀց հաճախականության շերտերում որոշակի հաճախականություններ կարող են օգտագործվել ֆիքսված ծառայության կայանների կողմից, որոնց ընդհանուր ճառագայթման հզորությունը չի գերազանցում 24 դԲՎտ այն պայմանով, որ նրանք չեն ստեղծի վնասակար խանգարումներ ռադիոհեռարձակման ծառայության համար:

42)

9 800-9 900 կՀց
15 550-15 600 կՀց
11 650-11 700 կՀց
17 550-17 900 կՀց
13 600-13 800 կՀց
21 750-21 850 կՀց
հաճախականության շերտերը, համաձայն Ռադիոկապի Ռեգլամենտի, պահուստավորվում են ռադիոհեռարձակման ծառայության համար: Այդ հաճախականությունների շերտերի օգտագործման պայմանները ռադիոհեռարձակման ծառայության կողմից սահմանվում են լրացուցիչ:

43) 10003 կՀց + 3 կՀց, 14993 կՀց + 3 կՀց և 19,993 կՀց + 3 կՀց հաճախականություններն օգտագործվում են օդանավավարվող տիեզերական նավերի որոնման և փրկարարական նպատակների համար:

44) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

45) Այլ ծառայությունների կայաններին հաճախականությունների հատկացման (նշանակման) դեպքում, որոնց բաշխված են հետևյալ հաճախականության շերտերը`

13360-13410 կՀց

25550-25670 կՀց

37,5-38,25 ՄՀց

73-74,6 ՄՀց

150,05-153 ՄՀց

322-328,6 ՄՀց

406,1-410 ՄՀց

608-614 ՄՀց

1330-1400 ՄՀց

1610,6-1 613,8 ՄՀց

1660-1670 ՄՀց

1718,8-1722,2 ՄՀց

2655-2690 ՄՀց

3260-3267 ՄՀց

3332-3339 ՄՀց

3345,8-3352,5 ՄՀց

4825-4835 ՄՀց

4950-5000 ՄՀց

6650-6675,2 ՄՀց

10,6-10,68 ԳՀց

14,47-14,5 ԳՀց

22,01-22,5 ԳՀց

22,81-22,86 ԳՀց

23,07-23,12 ԳՀց

31,2-31,3 ԳՀց

31,5-31,8 ԳՀց

36,43-36,5 ԳՀց

42,5-43,5 ԳՀց

42,77-42,87 ԳՀց

43,07-43,17 ԳՀց

43,37-43,47 ԳՀց

48,94-49,04 ԳՀց

76-86 ԳՀց

92-94 ԳՀց

94,1-100 ԳՀց

102-109,5 ԳՀց

111,8-114,25 ԳՀց

128,33-128,59 ԳՀց

129,23-129,49 ԳՀց

30-134 ԳՀց

136-148,5 ԳՀց

151,5-158,5 ԳՀց

168,59-168,93 ԳՀց

171,11-171,45 ԳՀց

172,31-172,65 ԳՀց

173,52-173,85 ԳՀց

195,75-196,15 ԳՀց

209-226 ԳՀց

241-250 ԳՀց

252-275 ԳՀց

անհրաժեշտ է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները վնասակար խանգարումներից ռադիոաստղագիտական ծառայության պաշտպանության համար: Ռադիոաստղագիտության ծառայության համար խանգարումների լուրջ աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ տիեզերական կամ օդային կայանների ճառագայթումները:

46) Հետևյալ շերտերը

13533-13567 կՀց (կենտրոնական հաճախականությունը 13560 կՀց)

26957-27283 կՀց (կենտրոնական հաճախականությունը 27120 կՀց)

40,66-40,7 ՄՀց (կենտրոնական հաճախականությունը 40,68 ՄՀց)

2400-2500 ՄՀց (կենտրոնական հաճախականությունը 2450 ՄՀց)

5725-5875 ՄՀց (կենտրոնական հաճախականությունը 5800 ՄՀց)

24-24,25 ԳՀց (կենտրոնական հաճախականությունը 24,125 ԳՀց)

նախատեսված են նաև արդյունաբերական, գիտական և բժշկական կիրառման համար (ԱԳԲ)(կ.4.1): Այդ շերտերում աշխատող ծառայությունները պետք է հաշտվեն առաջացած վնասակար խանգարումների հետ:

47) 13570-13600 կՀց և 13800-13870 կՀց հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել ֆիքսված ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով և շարժական, բացառմամբ օդային շարժական ծառայության կողմից երկրորդական հիմունքներով: 2007 թվականի ապրիլի 1-ից հետո նշված ծառայությունները այդ շերտերի հաճախությունները կարող են օգտագործել միայն պետության սահմաններում` ռադիոհեռարձակման ծառայություններին խանգարում չստեղծելու պայմանով:

48) 14250-14350 կՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել նաև ֆիքսված ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով: Ընդ որում, ֆիքսված ծառայության կայանի ճառագայթման հզորությունը չպետք է գերազանցի 24 դԲՎտ:

49) 18068-18168 կՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ֆիքսված ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով 1 կՎտ-ից ոչ բարձր պարուրիչի (կորի) առավելագույն հզորության դեպքում:

50) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

51)21850-21870 կՀց հաճախականության շերտերի օգտագործումը ֆիքսված ծառայության կողմից սահմանափակված է թռիչքների անվտանգությանը վերաբերող ծառայությունների ապահովմամբ:

52) 21850- 21870 կՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է նաև օդային շարժական (R) ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով:

53) 21870-21924 կՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է ֆիքսված ծառայության կողմից թռիչքների անվտանգության ապահովման համար:

54) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

55) 23200-23500 կՀց հաճախականության շերտի օգտագործումը ֆիքսված ծառայության կողմից սահմանափակված է թռիչքների անվտանգությանը վերաբերող ծառայությունների ապահովմամբ:

56) 26965-27860 կՀց հաճախականության շերտում որոշակի հաճախականություններ կարող են օգտագործվել երկրորդական հիմունքներով անհատական օգտագործման ռադիոկայանների կողմից 10Վտ-ից ոչ բարձր ճառագայթման հզորությամբ:

57) 26945 կՀց և 26960 կՀց հաճախականությունները կարող են օգտագործվել երկրորդական հիմունքներով մինչև 2 Վտ ճառագայթման հզորությամբ պաշտպանողական ազդանշանման համակարգի կողմից:

58) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

59) 33-48,5 ՄՀց և 56,5-58 ՄՀց հաճախականության շերտերում օգտագործվող ֆիքսված ու ցամաքային շարժական ծառայությունների ՌԷՄ-ները, որոնք սկսել են շահագործվել մինչև 1995 թվականը, կարող են շարունակել շահագործվել մինչև այդ սարքավորումների ամորտիզացիոն շրջանի ավարտը:

60) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

61) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

62) 60-70 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել սակավաթիվ կապուղիներով ուղիղ տեսանելիության ռադիոռելեային կայանների կողմից երկրորդական հիմունքներով:

63) 74,6-74,8 ՄՀց և 75,2-75,4 ՄՀց հաճախականության շերտերը բաշխված են օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանն առաջնային հիմունքներով այն պայմանով, որ նրանք պետք է օգտագործվեն միայն վերգետնյա հաղորդակներով:

64) 73-74,6 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոաստղագիտական ծառայության կողմից:

65) 75 ՄՀց հաճախականությունն օգտագործվում է ինքնաթիռների վայրէջքի համակարգի անդադար ճառագայթմամբ ժամաազդանշանային (Маркерный) ռադիոփարոսների կողմից:

66) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

67) Առանձին հաճախականության շերտերի 110-174 ՄՀց և 230-1000 ՄՀց հատվածները կարող են օգտագործվել հեռուստատեսության ընդունման մալուխային բաշխիչ ցանցերի խմբակային համակարգերի, ռադիոհեռարձակման և մալուխային հեռուստատեսության կողմից, բացառելով խանգարումները` նշված Աղյուսակի համաձայն գործող ՌԷՄ-երի: Նշված նորմերին բավարարող այդպիսի ցանցերի շահագործումը չի կարող հիմք ծառայել հնարավոր խանգարումների վերաբերյալ պահանջների ներկայացմանը և ՌԷՄ-երի աշխատանքի սահմանափակմանը, բացառությամբ` այն հաճախականության շերտերի, որոնք նշված շրջանում հատկացված են եթերային հեռուստատեսությանը և ՇԲՀ ՀՄ- ռադիոհեռարձակմանը:

68) 121, 5 ՄՀց հաճախականությունն օգտագործվում է օդային շարժական ծառայության կայանների կողմից ռադիոհեռախոսային կապի համար աղետների դեպքում և անվտանգության ապահովման համար: 121,5 ՄՀց հաճախականությունը կարող է օգտագործվել նաև այդ նպատակների համար փրկարար միջոցների կայանների կողմից և վթարային ռադիոփարոսներով` աղետի տեղանքի ցուցիչներով, ինչպես նաև օդանավավարվող տիեզերական նավերի որոնման և փրկարարական նպատակների համար:

69) 123,1 ՄՀց հաճախականությունը հանդիսանում է օժանդակ հաճախականություն օդային վթարային 121,5 ՄՀց հաճախականության համար և նախատեսված է օդային շարժական ծառայության կայանների կողմից օգտագործման համար, ինչպես նաև այլ շարժական և ցամաքային կայանների կողմից, որոնք մասնակցում են որոնման և փրկարարական համատեղ օպերացիաներում:

70) 132-137 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել օդային շարժական (OR) ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով:

71) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.21 N 17-Ն)

72) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

73) 150,0625-150,4875 ՄՀց և 165,0625-165,4875 ՄՀց հաճախականության շերտերն օգտագործվում են ուղիղ տեսանելիության միակապուղի ռադիոռելեային կայանների կողմից և մինչև 2 Վտ ճառագայթման հզորությամբ ցամաքային շարժական ծառայության միջոցների կողմից:

74) 150,05-150,5ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոնավիգացիոն արբանյակային, օդերևութաբանական արբանյակային և տիեզերական հետազոտությունների ծառայությունների կողմից, այն պայմանով, որ կողեզրային միջոցների ճառագայթման հզորության հոսքի խտությունը Երկրի մակերևույթի մոտ չպետք է գերազանցի մինուս 138,5 դԲՎտ մեկ քառակուսի մետրի վրա 4 կՀց լայնությամբ ցանկացած շերտում:

75) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

76) 150,5-151,7 ՄՀց և 165,5-166,7 ՄՀց հաճախականության շերտերն օգտագործվում են ուղիղ տեսանելիության սակավաթիվ կապուղիներով ռադիոռելեային կայանների կողմից մինչև 3 Վտ ճառագայթման հզորությամբ:

77) 150,15-153 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոաստղագիտական ծառայության կողմից:

78) 151,7125-154,0125 ՄՀց և 154,9875-156,0125 ՄՀց հաճախականության շերտերն օգտագործվում են երկաթուղային կապի համակարգի ՌԷՄ-երի կողմից: Բացի այդ 151,7125-152,812 5 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայությունների տեխնոլոգիական համակարգերի կողմից` բացառելով այլ ծառայությունների նկատմամբ խանգարումները:

79) 154,0125-154,9875 ՄՀց հաճախականության շերտը օգտագործվում է հիմնարկների մուտքային երկաթգծերի ռադիոկապի համակարգերով, ինչպես նաև որոշված սահմանափակումներով ֆիքսված և գերատեսչական նշանակության ցամաքային շարժական ծառայության համակարգերով:

80) 156,0125-158,0125 ՄՀց և 160,6125-162,0375 ՄՀց հաճախականության շերտերն օգտագործվում են ծովային շարժական ծառայության կայանների կողմից արտաքին հաղորդակցման ուղիներում, ծովային տարածքային ջրերում, ծովային նավահանգիստներում (նավակայանակետերում) և նավավերանորոգման գործարաններում հաստատված սահմանափակումներով:

81) 156,3 ՄՀց հաճախականությունը կարող է օգտագործվել ծովային և շարժական կայանների միջև կապի համար, որոնք մասնակցում են համակարգվող որոնման և փրկարար օպերացիաներում, ինչպես նաև օդային նավերի կայանների կողմից նավային կայանների հետ կապի համար անվտանգության ապահովման այլ նպատակների համար:

82) 156,525 ՄՀց հաճախականությունն օգտագործվում է ծովային շարժական ծառայության մեջ թվային ընտրողական կանչի սարքավորումով բացառապես կանչերի համար աղետի դեպքում և նավարկության անվտանգության ապահովման նպատակների կամար:

83) 156,8 ՄՀց հաճախականությունը հանդիսանում է ծովային շարժական ծառայությունում` աղետի, անվտանգության և կանչի միջազգային հաճախականություն ռադիոհեռախոսակապի համար: Այս հաճախականությունը կարող է օգտագործվել օդանավավարվող տիեզերական օդանավերի որոնման և փրկարարական նպատակների համար:

84) 158,0125-160,6175 ՄՀց, 164,2125-165,0625 ՄՀց, 161,75-162,7625 ՄՀց և 167,5-168,5 ՄՀց հաճախականության շերտերն առավելապես օգտագործվում են ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայությունների կայանների կողմից հաստատված սահմանափակումներով:

84.1) 161.9625-161.9875 ՄՀց և 162.0125-162.0375 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը կարող են օգտագործվել օդանավերի կայանների կողմից փնտրման, փրկման և անվտանգության նպատակների իրականացման համար այլ կապի գործողությունների իրագործման համար:

85) 163,2-164,2125 ՄՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է ցամաքային շարժական ծառայության կայանների կողմից քաղաքացիական ավիացիայի տեխնոլոգիական օդանավակայանային ռադիոկապի ապահովման համար, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել գերատեսչական և արտադրական նշանակությամբ ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայությունների կայաններով:

86) 166,7-166,85 ՄՀց և 167,15-167,5 ՄՀց հաճախականության շերտերը օգտագործվում են ցամաքային շարժական ծառայությունների կայանների կողմից մինչև 2 Վտ ճառագայթման հզորությամբ, իսկ 166,85-167,15 ՄՀց շերտը` մինչև 1 Վտ ճառագայթման հզորությամբ` սահմանված կարգով համաձայնեցման պայմանի դեպքում: Այդ շերտերը նախատեսված են արտադրատեխնոլոգիական կապի կազմակերպման համար ձեռնարկության սահմաններում:

87) 200-205ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել տիեզերական շահագործման (տիեզերք - Երկիր) ծառայության կողմից կողեզրային հաղորդիչների հզորությունը մինչև 1 Վտ սահմանափակման պայմանի դեպքում և հեռուստատեսային հեռարձակման ընդունման խանգարումների բացառման դեպքում:

88) 174- 230 ՄՀց հաճախականության շերտում որոշակի հաճախականություններ կարող են օգտագործվել տիեզերական շահագործման (տիեզերք - Երկիր) ծառայության կողմից հեռուստաչափական ինֆորմացիայի հաղորդման համար հեռուստատեսային հեռարձակման ընդունման խանգարումների բացառման դեպքում:

89) 174-230ՄՀց և 470-862 ՄՀց հաճախականության տիրույթների օգտագործումը ռադիոհեռարձակող ծառայության կողմից կարգավորվում է «Ժենեվա 06» տարածաշրջանային պայմանագրով (GE06):

90) 220-230 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել օդային և ծովային շարժական ծառայությունների կողմից հեռուստատեսային հեռարձակման ընդունման խանգարումների բացառման դեպքում:

91) 230-299,3 ՄՀց, 308,4-328,6 ՄՀց և 344,4-390 ՄՀց հաճախականության շերտերը նախատեսվում են առավելապես օդային շարժական ծառայության (OR) կողմից օգտագործման համար: Որոշակի հաճախականություններ այդ շերտերում կարող են օգտագործվել օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից:

92) 234-322 ՄՀց և 335,4-399,9 ՄՀց հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել շարժական տիեզերական ծառայության կողմից այն պայմանով, որպեսզի կատարվեն Ռադիոկապի Ռեգլամենտի պահանջները` կապված այդ ծառայության կայանների հատկացումների միջազգային համակարգման գործընթացի հետ:

93) 243 ՄՀց հաճախականությունն օգտագործվում է փրկարար նավերի կայանների կողմից և սարքավորմամբ, որը կիրառվում է փրկարարական նպատակների համար:

(93-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն)

94) 300,2 ՄՀց հաճախականությունը հանդիսանում է աղետի, անվտանգության և ծովային երկրների ներքին ջրային ճանապարհների համար ռադիոհեռախոսակապի կանչի հաճախականություն:

95) 307,5-308 ՄՀց և 343,5-344 ՄՀց հաճախականության շերտերն օգտագործվում են ռադիոհեռախոսակապի ցանցերի կողմից` համաձայն հաստատված սահմանափակումների:

96) 312-315 ՄՀց (Երկիր-տիեզերք) և 387-390 ՄՀց (տիեզերք-Երկիր) հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել երկրորդական հիմունքներով շարժական արբանյակային ծառայության կողմից ԵԱԱ-ի օգտագործմամբ ոչ գեոստացիոնար ուղեծրի վրա` համաձայն ռադիոկապի Ռեգլամենտի:

97) 314 ՄՀց, 322 ՄՀց և 330 ՄՀց հաճախականությունները 1,5 ՄՀց ճառագայթման շերտով օգտագործվում են ինքնաթիռի կոորդինատների որոշման փուլային ռադիոհեռաչափման համակարգի «Երկիր-օդանավ» ռադիոգծի համար աերոգեոդեզիական և աերոլուսանկարչական աշխատանքների համար:

98. 328,6-335,3 ՄՀց հաճախականության շերտի օգտագործումը օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից սահմանափակվում է` ըստ սարքերի վայրէջքի համակարգերի (վայրէջքագծային ռադիոփարոսներով):

99. 350 ՄՀց հաճախականությունը` + 1,5 ՄՀց ճառագայթման շերտով, օգտագործվում է ինքնաթիռի կոորդինատների որոշման փուլային ռադիոհեռաչափման համակարգի «օդանավ-Երկիր» ռադիոգծի համար աերոգեոդեզիական և աերոլուսանկարչական աշխատանքների համար:

100.

390-394 ՄՀց
447-450 ՄՀց
417-422 ՄՀց
458,45-460 ՄՀց
430-440 ՄՀց
468,45-469 ՄՀց
հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել դիսպետչերական և արտադրատեխնոլոգիական ռադիոկապի, արտադրական ռադիոհեռաչափման միջոցներով, հրդեհային ազդանշանման, պահպանման և անվտանգության ծառայությունների կողմից` տարածքային սահմանափակումների և այլ ծառայությունների ՌԷՄ-երի հետ հաճախականությունների շերտի համատեղ օգտագործման պայմանի կատարման դեպքում:

101. 395-397 ՄՀց և 417,5-419,5 հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել գործող ռադիոհեռախոսակապի միջոցներով: Նոր նմանատիպ միջոցների մշակումը պետք է կատարվի 412-417 ՄՀց և 422-427 ՄՀց հաճախականությունների շերտերում:

102. (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

103. (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

104. 400,1 ՄՀց + 25 կՀց հաճախականության շերտում պետք է ձեռնարկվեն բոլոր հնարավոր միջոցները ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշանների արբանյակային ծառայության վրա խանգարումների բացառման համար այլ ծառայությունների կողմից, որոնք օգտագործում են այդ հաճախականությունների շերտը:

105. 400,15-401,0 ՄՀց (տիեզերք-տիեզերք) հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել օդանավավարվող տիեզերական ապարատների հետ կապի համար:

106. 401-406 ՄՀց և 442-447 ՄՀց հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել բազմակայան մուտք ունեցող ցամաքային շարժական ռադիոկապի համակարգերի կողմից հաստատված տարածքային սահմանափակումներով:

106․1․ 406-406.1 ՄՀց հաճախականային շերտում արգելվում է ցանկացած ճառագայթում, որը կարող է վնասակարար խանգարումներ ստեղծել այդ շերտի թույլատրելի օգտագործմանը: 406-406.1ՄՀց հաճախականային շերտի օգտագործումը շարժական արբանյակային ծառայության կողմից սահմանափակվում է փոքր հզորությամբ արբանյակային վթարային ռադիոփարոսներով, որոնք նշում են վթարի վայրը:

107. 412-417,0125 ՄՀց և 422-427,0125 ՄՀց հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել ռադիոհեռախոսային կապի համակարգերով և ցամաքային շարժական ռադիոկապի տրանկինգային համակարգի միջոցով հաստատված սահմանափակումների պայմանի կատարման դեպքում:

108. 420-460 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից երկրորդական հիմունքներով:

109. 427-461 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից միայն փոքր բարձունքների գործող ռադիոբարձրաչափերի շահագործման նպատակների դեպքում մինչև ամորտիզացիոն ժամկետի վերջը: Նոր կողեզրային ռադիոբարձրաչափերի մշակումը պետք է իրագործվի 4200- 4400 ՄՀց հաճախականությունների շերտում:

110. (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

111. 449,75-450,25 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել տիեզերական շահագործման (Երկիր-տիեզերք) ծառայության կողմից և տիեզերական հետազոտությունների (Երկիր-տիեզերք) ծառայության կողմից:

112. 450-470 ՄՀց հաճախականության շերտը նախատեսվում է համաշխարհային հիմունքներով Միջազգային շարժական կապի (IMT) համակարգի համար:

113. (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

114. 460-470 ՄՀց և 1690-1710 ՄՀց հաճախականության շերտերում որոշակի հաճախականություններ կարող են օգտագործվել Երկրի հետազոտության արբանյակային (տիեզերք-Երկիր) ծառայության կողմից երկրորդական հիմունքներով:

115. 475-525 ՄՀց և 575-625 ՄՀց հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել երկրի տարածքում տրոպոսֆերային ռադիոռելեային կայանների կողմից` հաշվի առնելով հեռուստատեսության զարգացումը:

116. 608-614 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոաստղագիտական ծառայության կողմից երկրորդական հիմունքներով:

117. 702-726 ՄՀց և 742-766 ՄՀց հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության (տիեզերք-Երկիր) կողմից: Երկրի մակերևույթի մոտ այդ ծառայության տիեզերական կայանների ճառագայթումների հզորության հոսքի խտությունը չպետք է գերազանցի ռադիոկապի` Ռեգլամենտով հաստատված նորմերը:

118. 726-960 ՄՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է ռադիոնավիգացիայի գործող միջոցների կողմից մինչև ամորտիզացիայի ժամկետի վերջը և այլ հեռանկարային հաճախականությունների շերտում նմանատիպ միջոցների շահագործումը: Նոր համակարգերի մշակումը, որոնք համատեղելի չեն հեռուստատեսության հետ, չեն թույլատրվում այս հաճախականությունների շերտում:

119. (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.12.17 N 1512-Ն)

120. (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.12.17 N 1512-Ն)

121. (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

122. Ցամաքային շարժական և ֆիքսված ծառայությունների կայանների կողմից երկրորդական հիմունքներով կարող են օգտագործվել հետևյալ հաճախականության տիրույթները.

824-834 Մհց և 869-879 Մհց` շարժական և ստացիոնար ռադիոկապի բջջային համակարգերը, մինչև ամորտիզացիոն ժամանակահատվածի ավարտը,

815-820 Մհց և 860-865 Մհց` ցամաքային շարժական ռադիոկապի շառավղային և շառավղագոտային համակարգերը,

859-860 Մհց` միակողմանի դյուրակիր ռադիոկայանները, որոնց հզորությունը չի գերազանցում 100 մՎտ,

864-868,2 Մհց` 10 մՎտ հաղորդակի հզորությունը չգերազանցող և CT-2 տեխնոլոգիական ստանդարտներ օգտագործող գրասենյակային տիպի անլար հեռախոսասարքերը և ռադիոհեռախոսային համակարգերը:

123. (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.08.17 N 928-Ն)

124. 960-1215 ՄՀց հաճախականության շերտը պահուստավորվում է համաշխարհային հիմունքներով օդային նավիգացիայի և իր հետ անմիջապես կապված ցանկացած վերգետնյա սարքավորումների կողեզրային էլեկտրոնային միջոցների օգտագործման և զարգացման համար: 1030 ՄՀց հաճախականությունը օգտագործվում է վերգետնյա հաղորդող միջոցներով, իսկ 1090 ՄՀց հաճախականությունը` օդային շարժման ղեկավարման համակարգերի կողեզրային հաղորդող միջոցներով:

125. 1237-1262 ՄՀց և 1592-1621 ՄՀց հաճախականության շերտերն օգտագործվում են «ԳԼՈՆԱՍՍ» գործող ռադիոնավիգացիոն արբանյակային (տիեզերք-Երկիր) համակարգերով: «ԳԼՈՆԱՍՍ» ռադիոնավիգացիոն արբանյակային համակարգի միջոցների նոր մշակումները պետք է կատարվեն 1215-1 260 ՄՀց և 1 559-1 610 ՄՀց հաճախականությունների շերտերում:

126. 1330-1400 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոաստղագիտական ծառայության համակարգերի կողմից մինչև սարքավորումների ամորտիզացիոն ժամկետի ավարտը:

127. 1350-1400 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոնավիգացիոն ծառայության համակարգով մինչև սարքավորման ամորտիզացիայի ժամկետի ավարտը:

128.

1400-1427 ՄՀց

2690-2700 ՄՀց

10,68-10,7 ԳՀց

15,35-15,4 ԳՀց

23,6-24 ԳՀց

31,3-31,5 ԳՀց

48,94-49,04 ԳՀց *

50,2-50,4 ԳՀց

52,6-54,25 ԳՀց

86-92 ԳՀց

100-102 ԳՀց

109,5-111,8 ԳՀց

114,25-116 ԳՀց

148,5-151,5 ԳՀց

164-167 ԳՀց
182-185 ԳՀց
190-191,8 ԳՀց
200-209 ԳՀց
226-231,5 ԳՀց
250-252 ԳՀց

* (օդային նավերի կողեզրին գտնվող կայաններից գնացող գծերի համար):

Նախատեսված է պասիվ ծառայությունների կողմից օգտագործման համար: Խորհուրդ չի տրվում ճառագայթող ՌԷՄ-ներին հաճախականությունների հատկացումներ նշված հաճախականության տիրույթներում:

129. 1400- 1727 ՄՀց, 101- 20 ԳՀց և 197-200 ԳՀց հաճախականության շերտերում կարող են կատարվել պասիվ հետազոտություններ արտերկրային ծագումով կանխամտածված ճառագայթումների որոնման ծրագրի համար:

130. 1429-1535 ՄՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է օդային շարժական ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով բացառապես օդային հեռուստաչափության նպատակների համար` ազգային սահմանների շրջաններում: 2007 թվականի ապրիլի 1-ից 1452-1492 ՄՀց հաճախականության տիրույթի շահագործումը թույլատրվում է շահագրգիռ ադմինիստրացիաների միջև համաձայնեցումից հետո:

131. 1525-1559 ՄՀց (տիեզերք-Երկիր) և 1626-1660,5 ՄՀց (Երկիր-տիեզերք) հաճախականության շերտերն օգտագործվում են շարժական արբանյակային ծառայության կողմից` համաձայն ռադիոկապի Ռեգլամենտի: 1525-1530 ՄՀց, 1626,5-1631,5 ՄՀց և 1634,5-1645,5 ՄՀց հաճախականության շերտերի օգտագործումը ցամաքային օդային ծառայությունների միջոցների կողմից սահմանափակվում է ցածր արագությամբ ոչ խոսքային տվյալների հաղորդմամբ:

132. 1530-1544 ՄՀց (տիեզերք-Երկիր) և 1626,5-1645,5 ՄՀց (Երկիր-տիեզերք) հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել ծովային շարժական արբանյակային ծառայության կողմից աղետների դեպքում անվտանգության ապահովման համար:

133. 1544-1545 ՄՀց (տիեզերք-Երկիր) հաճախականության շերտի օգտագործումը շարժական արբանյակային ծառայության համար սահմանափակվում է կապերով աղետի և անվտանգության ապահովման դեպքում` համաձայն ՀՄՄ ՌՌ:

134.

1550-1559 ՄՀց
1646,5-1660 ՄՀց
1610-1645 ՄՀց
1700-2100 ՄՀց
հաճախականության շերտերի հատկացումները ֆիքսված ծառայության կայաններին օգտագործվում են ֆիքսված ծառայության ռադիոռելեային կայանների կողմից մինչև սարքավորումների ամորտիզացիոն ժամանակահատվածի ավարտը:

135. 1592-1622,5 ՄՀց հաճախականության շերտում առանձին հաճախականություններ + 1 ՄՀց հաճախականության ճառագայթման շերտով օգտագործվում են ինքնաթիռների բախումների կանխման կողեզրային միջոցներով:

136. 1645,5-1646,5 ՄՀց հաճախականության շերտի օգտագործումը շարժական արբանյակային ծառայության (Երկիր-տիեզերք), ինչպես նաև միջարբանյակային գծի (տիեզերք-տիեզերք) համար սահմանափակվում է կապերով աղետի և անվտանգության ապահովման դեպքում:

137. 1718,8-1722,2 ՄՀց հաճախականության շերտը բաշխված է նաև ռադիոաստղագիտական ծառայությանը` սպեկտրալ գծերին հետևելու նպատակով, երկրորդական հիմունքներով:

138. 1770-1795 ՄՀց հաճախականության շերտն օգտագործվում է ջերմահողմային զոդման օդերևութաբանական ռադիոլոկացիոն կայանների կողմից մինչև ամորտիզացիոն ժամկետի ավարտը այլ ծառայությունների կայանների վրա խանգարումների բացառման պայմանի դեպքում:

139. 1885-2025 ՄՀց և 2110-2200 ՄՀց հաճախականության շերտերը նախատեսվում են համաշխարհային հիմունքներով Միջազգային շարժական կապի- (IMT) համակարգի համար:

140. 2400-2500 ՄՀց (միջին հաճախականությունը 2450 ՄՀց) հաճախականության շերտն օգտագործվում է բարձրահաճախականության սարքավորումներով, որոնք նախատեսված են արդյունաբերական, գիտական և բժշկական նպատակների համար այլ ծառայությունների վրա խանգարումների բացառման դեպքում:

141. 2700-2900 ՄՀց հաճախականության շերտում երկրային ռադարներին, որոնք նախատեսված են օդերևութաբանական նպատակների համար թույլ է տրվում աշխատել օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության կայանների հետ հավասար հիմունքներով:

142. 2900-3100 ՄՀց հաճախականության շերտի օգտագործումը օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից սահմանափակվում է երկրային ռադարներով:

143. 3400-3600 ՄՀց հաճախականության շերտը նախատեսվում է համաշխարհային հիմունքներով Միջազգային շարժական կապի (IMT) համակարգի համար:

144. 5000-5025 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել տիեզերական հետազոտությունների և տիեզերական շահագործման (Երկիր-տիեզերք) ծառայությունների կողմից` թռչող սարքավորումների վայրէջքի համակարգերի վրա խանգարումների բացառման պայմանի դեպքում:

144.1) 5030-5150 ՄՀց հաճախականությունների շերտը պետք է օգտագործվի միջազգային ստանդարտ համակարգի (վայրէջքի միկրոալիքային համակարգ) կողմից ինքնաթիռների ճշգրիտ ուղղորդման, վայրէջքի և օդանավերի կայաններից օդային հեռաչափման հաղորդման համար: 5030-5091 ՄՀց հաճախականությունների շերտում տվյալ համակարգի պահանջները պետք է ունենան առավելություն այս շերտի այլ տեսակի օգտագործումների նկատմամբ:

145.  5470-5650 ՄՀց հաճախականության տիրույթում ռադիոլոկացիոն ծառայության սարքավորումները, բացառությամբ երկրային ռադարների, որոնք 5600-5650 ՄՀց հաճախականության տիրույթում օգտագործվում են օդերևութաբանական նպատակների համար, չպետք է վնասակար խանգարումներ ստեղծեն ծովային ռադիոնավիգացիոն ծառայության ռադարային համակարգերին կամ պաշտպանություն պահանջեն նրանցից:

146. 5725-5875 ՄՀՑ հաճախականության շերտը (միջին հաճախությունը 5800 ՄՀց) օգտագործվում է բարձրահաճախականության սարքավորումներով, որոնք նախատեսված են արդյունաբերական, գիտական և բժշկական նպատակների համար այլ ծառայությունների վրա խանգարումների բացառման պայմանի դեպքում:

147. 5988-6012 ՄՀց հաճախականության շերտն (Երկիր-տիեզերք) օգտագործվում է ֆիքսված արբանյակային ծառայության կողմից ռադիոհեռարձակման արբանյակներին ծրագրերի հաղորդման համար:

148. 6425-7250 ՄՀց հաճախականության շերտում չափումներ են իրականացվում Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայության և տիեզերական հետազոտության ծառայության պասիվ միջոցների կողմից:

149. 7100-7190 ՄՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել տիեզերական շահագործման ծառայության (Երկիր-տիեզերք) կողմից, իսկ 7190-7235 ՄՀց հաճախականության շերտը` տիեզերական հետազոտությունների ծառայության (Երկիր-տիեզերք) կողմից սահմանված կարգով երկրային կայանների տեղադրման վայրերի համաձայնեցման պայմանի դեպքում:

150. 10,38-10,68 ԳՀց հաճախականության շերտի առանձին հատվածներ օգտագործվում են ուղիղ տեսանելիության սակավաթիվ կապուղիներով ռադիոռելեային կայանների կողմից:

151. 14,0-14,3 ԳՀց հաճախականության շերտի օգտագործումը ռադիոնավիգացիոն ծառայության կողմից պետք է իրագործվի` հաշվի առնելով ֆիքսված արբանյակային ծառայության տիեզերական կայանների պահպանման պահանջների ապահովումը:

152. 14,0-14,5 ԳՀց հաճախականության տիրույթի առանձին հատվածները կարող են օգտագործվել արբանյակային կապի թողարկային (տեղափոխվող) հեռուստատեսային երկրային կայանների կողմից` պահպանելով հաստատված սահմանափակումները:

152.1) 15.4-15.7 ԳՀց հաճախականությունների շերտում ռադիոլոկացիոն ծառայությունում աշխատող կայանները չպետք է առաջացնեն վնասակար խանգարումներ օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությունում աշխատող կայաններին կամ պահանջեն պաշտպանություն նրանցից:

153.                     

22,01-22,21 ԳՀց

22,81-22,86 ԳՀց

23,07-23,12 ԳՀց

31,2-31,3 ԳՀց

36,43-36,5 ԳՀց

հաճախականության շերտերը կարող են օգտագործվել ռադիոաստղագիտական ծառայության կողմից` սահմանված կարգով ռադիոաստղագիտական կայանների տեղադրման վայրերի համաձայնեցման պայմանի դեպքում:

154.  28,5-30 ԳՀց հաճախականության շերտի օգտագործումը Երկրի հետազոտության արբանյակային ծառայության կողմից սահմանափակվում է այդ ծառայության կայանների միջև տվյալների հաղորդմամբ:

155. 48,94-49,04 ԳՀց հաճախականության շերտը կարող է օգտագործվել ռադիոաստղագիտական ծառայության կողմից առաջնային հիմունքներով:

156.  51,4-54,25 ԳՀց, 58,2-59 ԳՀց, 64- 65 ԳՀց հաճախականության շերտերում կարող են իրականացվել ռադիոաստղագիտական դիտարկումներ:

(7-րդ կետը փոփ. 03.08.12 N 426-Ն., փոփ., լրաց. 24.01.13 N 11-Ն, փոփ. 24.08.17 N 928-Ն, 22.12.17 N 1512-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 29.12.21 N 17-Ն)

 

8. ՀՄՄ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՌԵԳԼԱՄԵՆՏԻ ՀՈԴՎԱԾ 5 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԵՆԹԱՏՈՂԱՅԻՆ ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

 

 ՀՄՄ ՌՌ Հոդված 5 Հաճախականությունների բաշխման աղյուսակի հետևյալ մեջբերումները վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը.

 

Լրացուցիչ բաշխում:

5.55; 5.58; 5.93; 5.152; 5.154; 5.155; 5.163; 5.177; 5.179; 5.201; 5.202; ; 5.225A 5.262; 5.277; 5.312; 5.323; 5.342; 5.359; 5.422; 5.441B; 5.455; 5.469; 5.473; 5.483

24

Ծառայությունների այլ խումբ:

5.75; 5.77; 5.133; 5.139; 5.206; 5.382; 5.398A ; 5.545; 5.546; 5.550

10

Փոխարինող բաշխում:

5.98; 5.175; 5.132B; 5.133A;5.145B ;5.149A ;5.158 ;5.159 ;5.161B ;

9

Այլ:

5.14; 5.56; 5.96; 5.128; 5.155 А; 5.399 ; 5.482;

7

Որոշումներ

163

1

Ընդամենը:

 

51

 

5.14. «Եվրոպական հեռարձակման գոտին» սահմանափակվում է արևելքում Շրջան 1-ի արևելյան սահմանով, արևմուտքում` Գրինվիչից 40 աստիճան միջօրեականի արևմուտքի լայնությունով և հարավում 30 աստիճան զուգահեռականի հյուսիսային լայնությունով, այնպես, որպեսզի ընդգրկի իր մեջ Սաուդյան Արաբիայի հյուսիսային մասը և Միջերկրական ծովին հարակից երկրների այն մասերը, որոնք գտնվում են այդ սահմանների շրջանակներում: Բացի այդ Եվրոպական հեռարձակման գոտում եմ ընդգրկվել Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը և Իրաքի, Հորդանանի, Սիրիական Արաբական Հանրապետության, Թուրքիայի և Ուկրաինայի տարածքների այն մասերը, որոնք տեղակայված են այդ սահմաններից դուրս:

5.55. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում և Թուրքմենստանում 14-17 կՀց ների շերտը բաշխված է նաև ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ-15):

5.56. Այն ծառայությունների կայանները, որոնց բաշխված են 14-19,95 կՀց և 20,05–70 կՀց, իսկ 1 Շրջանին 72 - 84 կՀց և 86 - 90 կՀց հաճախականությունների շերտերը, կարող են հաղորդել ստանդարտ հաճախականությունների և ժամանակի ազդանշաններ: Այդպիսի կայանները պետք է պաշտպանվեն վնասակար խանգարումներից: Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում և Թուրքմենստանում այդ նպատակով և նույն պայմաններում օգտագործվելու են 25 կՀց և 50 կՀց հաճախականությունների շերտերը: (ՀՌԿ -12)

5.58. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում և Թուրքմենստանում 67-70 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -2000):

5.75. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում, Ղրղզստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում, Ուկրաինայում, ինչպես նաև Բուլղարիայի և Ռումինիայի սևծովյան շրջաններում 315-325 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ծովային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով այն պայմանով, որ Բալթիկ ծովի շրջանում այդ հաճախականությունների շերտի բաշխումը ծովային կամ օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայության նոր կայաններին ենթակա է շահագրգիռ ադմինիստրացիաների միջև նախնական քննարկման (ՀՌԿ -2000):

5.77. Ծառայության այլ տեսակ. Ավստրալիայում, Չինաստանում, Շրջան 3-ում գտնվող Ֆրանսիական անդրծովյան տարածքներում, Կորեայի Հանրապետությունում, Հնդկաստանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Ճապոնիայում, Պակիստանում, Պապուա-Նոր Գվինեայում և Շրի-Լանկայում 415-495 կՀց հաճախականությունների շերտի բաշխումը օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը կատարվել է առաջնային հիմունքներով: Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ղազախստանում, Լատվիայում, Ուզբեկստանում և Ղրղզստանում 435-495 կՀց հաճախականությունների շերտի բաշխումը օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը կատարվել է առաջնային հիմունքներով: Վերոնշված երկրների ադմինիստրացիաները պետք է ընդունեն բոլոր պրակտիկորեն հնարավոր միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են ապահովելու համար այն, որ 435-495 կՀց հաճախականությունների շերտում օդային ռադիոնավիգացիոն կայանները չստեղծեն խանգարումներ նավային կայանների հաղորդումից առափնյա կայանների ընդունմանն այն հաճախականությունների վրա, որոնք նախատեսված են նավային կայանների համար համաշխարհային հիմունքներով (ՀՌԿ -12):

5.93. Լրացուցիչ բաշխում. Անգոլայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Ղազախստանում, Լատվիայում, Լիտվայում, Մոնղոլիայում, Նիգերիայում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Ղրղզստանում, Սլովակիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում, Չադում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 1625-1635 կՀց, 1800–1810 կՀց և 2160–2170 կՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են նաև ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով համաձայնեցման պայմանով` ստացված 9.21 կետով (ՀՌԿ -15):

5.96. Գերմանիայում, Հայաստանում, Ավստրիայում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Խորվաթիայում, Դանիայում, Էստոնիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ֆինլանդիայում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Իռլանդիայում, Իսլանդիայում, Իսրայելում, Ղազախստանում, Լատվիայում, Լիխտենշտեյնում, Լիտվայում, Մալթայում, Մոլդովայում, Նորվեգիայում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Ղրղզստանում, Սլովակիայում, Չեխական Հանրապետությունում, Միացյալ Թագավորությունում, Շվեդիայում, Շվեյցարիայում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում ադմինիստրացիաները կարող են իրենց սիրողական ծառայությունները բաշխել մինչև 200 կՀց 1715–1800 կՀց և 1850-2000 կՀց հաճախականությունների շերտերում: Սակայն իրենց սիրողական ծառայություններին այդ սահմաններում հաճախականությունների շերտեր բաշխելիս ադմինիստրացիաները հարևան երկրների ադմինիստրացիաների հետ նախնական խորհրդակցություններից հետո պետք է այնպիսի միջոցներ ձեռք առնեն, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել իրենց սիրողական ծառայությունների կողմից այլ երկրների ֆիքսված և շարժական ծառայություններին վնասակար խանգարումները կանխարգելելու համար: Ցանկացած սիրողական կայանի միջին հզորությունը չպետք է գերազանցի 10 Վտ-ը (ՀՌԿ -15):

5.98. Փոխարինող բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Բելգիայում, Կամերունում, Կոնգոյի Հանրապետությունում, Դանիայում, Եգիպտոսում, Էրիտրեում, Իսպանիայում, Եթովպիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունաստանում, Իտալիայում, Ղազախստանում, Լիբանանում, Լիտվայում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Սոմալիում, Տաջիկստանում, Թունիսում, Թուրքմենստանում, Թուրքիայում 1810-1830 կՀց հաճախականությունների շերտը, բացի օդային շարժական ծառայությունից, բաշխված է ֆիքսված և շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -15):

5.128. Հաճախականությունները 4063 – 4123 կՀց և 4130 – 4438 կՀց հաճախականությունների շերտերում հատուկ դեպքերում կարող են օգտագործվել ‎ֆիքսված ծառայության կայանների կողմից, որոնք կապ են հաստատում միայն այն պետության սահմանների ներսում, որտեղ որ տեղակայված են և որոնց միջին հզորությունը չի գերազանցում 50 Վտ` ծովային շարժական ծառայությանը վնասակար խանգարումներ չստեղծելու պայմանով: Բացի այդ Աֆղանստանում, Արգենտինայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Բոցվանում, Բուռկինա Ֆասոյում, Կենտրոնական Աֆրիկական Հանրապետությունում, Չինաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հնդկաստանում, Ղազախստանում, Մալիում, Նիգերում, Պակիստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Չադում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 4063–4123 կՀց, 4130–4133 կՀց և 4408–4438 կՀց հաճախականությունների շերտերում կարող են աշխատել 1 կՎտ միջին հզորությունը չգերազանցող ֆիքսված ծառայության կայաններ, որոնք տեղակայված են ափից առնվազն 600 կմ հեռավորության վրա այն պայմանով, որ չեն ստեղծի վնասակար խանգարումներ ծովային շարժական ծառայությանը (ՀՌԿ -12):

5.132B. Փոխարինող բաշխում: Հայաստանում, Բելոռուսիայում, Մոլդովայում և Ղրղզստանում 4438-4488 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ֆիքսված և շարժական, բացառմամբ օդային շարժական (R), ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.133. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Լատվիայում, Լիտվայում, Նիգերում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 5130–5250 կՀց ների շերտը, բացի օդային շարժական ծառայությունից, բաշխված է շարժական ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ-12):

5.133A. Փոխարինող բաշխում: Հայաստանում, Բելոռուսիայում, Մոլդովայում և Ղրղզստանում 5250-5275 կՀց և 26200-26350 կՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են ֆիքսված և շարժական, բացառմամբ օդային շարժական, ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.139. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Լատվիայում, Լիտվայում, Մոնղոլստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում մինչև 2009 թվականի մարտի 29-ը 6765–7000 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ցամաքային շարժական ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -07):

5.145B. Փոխարինող բաշխում: Հայաստանում, Բելոռուսիայում, Մոլդովայում և Ղրղզստանում 9305-9355 կՀց և 16100-16 200 կՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.149A. Փոխարինող բաշխում: Հայաստանում, Բելոռուսիայում, Մոլդովայում և Ղրղզստանում 13 450-13 550 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով, իսկ շարժական, բացառմամբ օդային շարժական (R), ծառայությանը` երկրորդային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.152. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Չինաստանում, Կոտ դ'Իվուարում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 14250–14350 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով: Ֆիքսված ծառայության կայանի ճառագայթման հզորությունը չպետք է գերազանցի 24 դԲՎտ-ը (ՀՌԿ -03):

5.154. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 18068–18168 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով 1 կՎտ-ը չգերազանցող սահմանափակող կորի գագաթնային հզորությամբ տվյալ պետության սահմաններում օգտագործելու համար (ՀՌԿ -03):

5.155. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Մոլդովայում, Մոնղոլիայում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Սլովակիայում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 21850–21870 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային շարժական (R) ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -07):

5.155A. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Մոլդովայում, Մոնղոլիայում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Սլովակիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 21850–21870 կՀց հաճախականությունների շերտի օգտագործումը ֆիքսված ծառայության կողմից սահմանափակված է օդանավերի թռիչքների անվտանգությունն ապահովող ծառայությունների կողմից (ՀՌԿ -07):

 5.158. Փոխարինող բաշխում: Հայաստանում, Բելոռուսիայում, Մոլդովայում և Ղրղզստանում 24 450 – 24 600 կՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.159. Փոխարինող բաշխում: Հայաստանում, Բելոռուսիայում, Մոլդովայում և Ղրղզստանում 39-39.5 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ֆիքսված և շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.161B. Փոխարինող բաշխում: Ալբանիայում, Գերմանիայում, Հայաստանում, Ավստրիայում, Բելոռուսիայում, Բելգիայում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Կիպրոսում, Վատիկանում, Խորվաթիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Էստոնիայում, Ֆինլյանդիայում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Հունգարիայում, Իռլանդիայում, Իսլանդիայում, Իտալիայում, Լատվիայում, Լիխտեյնշտեյնում, Լիտվայում, Լյուկսեմբուրգում, Հյուսիսային Մակեդոնիյում, Մալթայում, Մոլդովայում, Մոնակոյում, Չեռնոգորիայում, Նորվեգիայում, Ուզբեկստանում, Նիդեռլանդներում, Պորտուգալիայում, Ղրղզստանում, Սլովակիայում, Չեխիայի Հանրապետությունում, Ռումինիայում, Միացյալ Թագավորությունում, Սան-Մարինոյում, Սլովենիայում, Շվեդիայում, Շվեյցարիայում, Թուրքիայում և Ուկրաինայում 42-42.5 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ֆիքսված և շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.163. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Լատվիայում, Մոլդովայում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 47-48,5 ՄՀց և 56,5-58 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են նաև ֆիքսված և ցամաքային շարժական ծառայություններին երկրորդական հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.175. Փոխարինող բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Մոլդովայում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 68-73 ՄՀց և 76-87,5 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են ռադիոհեռարձակման ծառայությանը առաջնային հիմունքներով: Լատվիայում և Լիտվայում 68-73 ՄՀց և 76-87,5 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են Ռադիոհեռարձակման և Շարժական` բացառությամբ օդային շարժականի, ծառայություններին առաջնային հիմունքներով: Ծառայությունները, որոնց այդ հաճախականությունների շերտերը բաշխված են այլ երկրներում, ինչպես նաև վերոնշված երկրներում ռադիոհեռարձակման ծառայությունը, ենթակա են համաձայնեցման հարևան շահագրգիռ պետությունների հետ (ՀՌԿ -07):

5.177. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 73-74 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ռադիոհեռարձակման ծառայությանը առաջնային հիմունքներով` համաձայն 9.21 կետի ստացված համաձայնեցման պայմանի (ՀՌԿ -07):

5.179. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Չինաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Լիտվայում, Մոնղոլիայում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 74.6-74.8 ՄՀց և 75.2-75.4 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են նաև օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանն առաջնային հիմունքներով միայն վերգետնյա հաղորդիչներով օգտագործելու համար (ՀՌԿ -12):

5.201. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Բուլղարիայում, Էստոնիայում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Իրաքում, Ճապոնիայում, Ղազախստանում, Մալիում, Մոլդովայում, Մոնղոլիայում, Մոզամբիկում, Ուզբեկստանում, Պապուա Նոր Գվինեայում, Լեհաստանում, Ղրղզստանում, Ռումինիայում, Սենեգալում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 132-136 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային շարժական ծառայությանը (OR) առաջնային հիմունքներով: Օդային շարժական ծառայության կայաններին (OR) հաճախականություններ հատկացնելիս ադմինիստրացիաները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն հաճախականություններին, որոնք հատկացվել են օդային շարժական ծառայության կայաններին (R) (ՀՌԿ -19):

5.202. Լրացուցիչ բաշխում. Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բախռեյնում, Բելոռուսում, Բուլղարիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Հորդանանում, Մալիում, Օմանում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Ռումինիայում, Սենեգալում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 136-137 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային շարժական ծառայությանը (OR) առաջնային հիմունքներով: Օդային շարժական ծառայության կայաններին (OR) հաճախականություններ հատկացնելիս ադմինիստրացիաները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն հաճախականություններին, որոնք հատկացվել են օդային շարժական ծառայության կայաններին (R) (ՀՌԿ -19):

5.206. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Բուլղարիայում, Եգիպտոսում, Ֆինլանդիայում, Ֆրանսիայում, Վրաստանում, Հունաստանում, Ղազախստանում, Լիբանանում, Մոլդովայում, Մոնղոլիայում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Ղրղզստանում, Սիրիայում, Սլովակիայում, Չեխական Հանրապետությունում, Ռումինիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 137-138 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային շարժական ծառայությանը (OR) առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -2000):

5.225A. Լրացուցիչ բաշխում: Ալժիրում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Չինաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ֆրանսիայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում, Ուկրաինայում և Վիետնամում 154-156 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ռադիոլոկացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով: 154-156 ՄՀց հաճախականությունների շերտի օգտագործումը ռադիոլոկացիոն ծառայության կողմից պետք է սահմանափակվի վերգետնյա տեղադիրքից աշխատող տիեզերական օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերով: Ռադիոլոկացիոն ծառայության կայանների շահագործումը 154-156 ՄՀց հաճախականությունների շերտում պետք է իրականացվի կ. 9.21-ին համապատասխան ստացված համաձայնեցման պայմանի դեպքում: Շրջան 1-ում պոտենցիալ վնասակար խանգարումների ենթարկված ադմինիստրացիաների որոշման համար պետք է օգտագործվի 12 դԲ (մկՎ/մ) դաշտի լարվածության ակնթարթային արժեքը 10% ժամանակի համար` ստեղծվող ցանկացած այլ ադմինիստրացիայի տարածքի սահմանի վրա 25 կՀց էտալոնային հաճախությունների շերտում երկրի մակերևույթից 10մ բարձրության վրա:

Շրջան 3-ում պոտենցիալ վնասակար խանգարումների ենթարկված ադնմինիստրացիաների որոշման համար պետք է օգտագործվի խանգարում/աղմուկ(II/N) հարաբերության արժեքը` հավասար −6 դԲ (N=−161դԲՎտ/4 կՀց ) կամ −10դԲ պաշտպանության ավելի բարձր պահանջների կիրառման համար, ինչպիսիք են հանրային անվտանգության ապահովումն և աղետի դեպքում օգնության ցուցաբերումը (PPDR (N=161դԲՎտ/4 կՀց)) 1% ժամանակի համար` ստեղծվող ցանկացած այլ ադմինիստրացիայի տարածքի սահմանի վրա երկրի մակերևույթից 60մ բարձրության վրա: 156,7625156,8375 ՄՀց, 156,5125156,5375 ՄՀց, 161,9625161,9875ՄՀց, 162,0125162,0375 ՄՀց հաճախականությունների շերտերում տիեզերական տարածության դիտարկման ռադարների արտաշերտային ճառագայթումների էկվիվալենտ իզոտրոպ ճառագայթվող հզորությունը չպետք է գերազանցի -16 դԲՎտ-ը: Համաձայն տրված բաշխման` ռադիոլոկացիոն ծառայության հաճախականային հատկացումներն Ուկրաինայում չպետք է օգտագործվեն առանց Մոլդովայի համաձայնության (ՀՌԿ -12):

5.262. Լրացուցիչ բաշխում. Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բահրեյնում, Բելոռուսում, Բոցվանում, Կոլումբիայում, Կուբայում, Եգիպտոսում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Էկվադորում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Իրաքում, Իսրայելում, Հորդանանում, Ղազախստանում, Քուվեյթում, Լիբերիայում, Մալազիայում, Մոլդովայում, Օմանում, Ուզբեկստանում, Պակիստանում, Ֆիլիպիններում, Կատարում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Սինգապուրում, Սոմալիում, Տաջիկստանում, Չադում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 400,05–401 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված և շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -12):

5.277. Լրացուցիչ բաշխում. Անգոլայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Կամերունում, Կոնգոյի Հանրապետությունում, Ջիբուտիում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Իսրայելում, Ղազախստանում, Մալիում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Սլովակիայում, Ռումինիայում, Ռուանդում, Տաջիկստանում, Չադում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 430-440 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ-19):

5.312. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 645 - 862 ՄՀց հաճախականությունների շերտը, Բուլղարիայում՝ 646 – 686 ՄՀց, 726 – 753 ՄՀց, 778 - 811 ՄՀց և 822 - 852 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.323. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 862-960 ՄՀց հաճախականությունների շերտը, Բուլղարիայում 862 – 880 ՄՀց և 915 – 925 ՄՀց հաճախականությունների շերտը և Ռումինիայում 862 – 880 ՄՀց և 915 – 925 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով: Այդպիսի օգտագործումը հնարավոր է շահագրգռված ադմինիստրացիաների հետ համաձայն 9.21 կետի հետ համաձայնության գալու դեպքում և սահմանափակված է վերգետնյա տեղակայում ունեցող ռադիոփարոսներով, որոնք գործող են 1997թվականի հոկտեմբերի 27-ից մինչև իրենց ամորտիզացիոն ժամկետի ավարտը (ՀՌԿ -19):

5.342. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում և Ուկրաինայում 1429–1535 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև օդային շարժական ծառայությանը առաջնային հիմունքներով միմիայն պետական սահմանների ներսում օդային տելեմետրիայի նպատակների համար: 2007 թվականի ապրիլի 1-ից 1452–1492 ՄՀց հաճախականությունների շերտի օգտագործումը թույլատրվում է շահագրգիռ ադմինիստրացիաների միջև համաձայնության գալու դեպքում (ՀՌԿ -15):

5.359. Լրացուցիչ բաշխում. Գերմանիայում, Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Կամերունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Գվինեայում, Գվինեա Բիսաուում, Հորդանանում, Ղազախստանում, Քուվեյթում, Լիտվայում, Մավրիտանիայում, Ուգանդայում, Ուզբեկստանում, Պակիստանում, Լեհաստանում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Կորեական Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետությունում, Ռումինիայում, Տաջիկստանում, Թունիսում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 1550–1559 ՄՀց, 1610–1645,5 ՄՀց և 1646,5-1660 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են նաև ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով: Ադմինիստրացիաներին անպայմանորեն առաջարկվում է բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռք առնել այդ շերտերում ֆիքսված ծառայության նոր կայանների օգտագործումը բացառելու համար (ՀՌԿ -19):

5.382. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բահրայնում, Բելոռուսում, Կոնգոյի Հանրապետությունում, Եգիպտոսում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Էրիթրեում, Եթովպիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Գվինեայում, Իրաքում, Իսրայելում, Հորդանանում, Ղազախստանում, Քուվեյթում, Հյուսիսային Մակեդոնիյում, Լիբանանում, Մավրիտանիայում, Մոլդովայում, Մոնղոլիայում, Օմանում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Կատարում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Սոմալիում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում, Ուկրաինայում և Եմենում 1690–1700 ՄՀց հաճախականությունների շերտի բաշխումը ֆիքսված և շարժական` բացառությամբ օդային շարժական ծառայություններին իրականացված է առաջնային հիմունքներով (տես կետ 5.33), իսկ Կորեական Ժողովրդական Դեմոկրատական Հանրապետությունում 1690–1700 ՄՀց հաճախականությունների շերտի բաշխումը ֆիքսված ծառայությանը իրականացված է առաջնային հիմունքներով (տես կետ 5.33) և շարժական ծառայությանը` բացառությամբ օդային շարժականի, երկրորդական հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.398A. Ծառայության այլ տեսակ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 2483,5 - 2500 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ռադիոլոկացիոն ծառայությանն առաջնային հիմունքներով: Ռադիոլոկացիոն կայաններն այս երկրներում չպետք է ստեղծեն վնասակար խանգարումներ ֆիքսված, շարժական և շարժական արբանյակային ծառայությունների կայաններին` աշխատող համապատասխան Ռադիո Ռեգլամենտին 2483,52500 ՄՀց հաճախականությունների շերտում, կամ պահանջեն պաշտպանություն նրանցից (ՀՌԿ -12):

5.399. Բացառությամբ կ. 5.401-ում նշված դեպքերից` ռադիոորոշման արբանյակային ծառայության կայանները, աշխատող 2483,52500 ՄՀց հաճախականությունների շերտում, որոնց վերաբերյալ հայտավորման համար ինֆորմացիան ստացվել է Բյուրո 2012թ. փետրվարի 17-ից հետո և որոնց սպասարկման գոտին ներառում է Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելոռուսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը և Ուկրաինան, չպետք է ստեղծեն վնասակար խանգարումներ ռադիոլոկացիոն ծառայության կայաններին, աշխատող այդ երկրներում համապատասխան կ. 5.398A-ի, և չպետք է պահանջեն պաշտպանություն նրանցից (ՀՌԿ -12):

5.422. Լրացուցիչ բաշխում. Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բահրայնում, Բելոռուսում, Բրունեյ Դառուսալամում, Կոնգոյի Հանրապետությունում, Կոտ դ’Իվուարում, Կուբայում, Ջիբուտիյում, Եգիպտոսում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Էրիթրեում, Եթովպիայում, Գաբոնում, Վրաստանում, Գվինեայում, Գվինեա Բիսաուում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Իրաքում, Իսրայելում, Հորդանանում, Քուվեյթում, Լիբանանում, Մավրիտանիայում, Մոնղոլիայում, Չեռնոգորիայում, Նիգերիայում, Օմանում, Պակիստանում, Ֆիլիպիններում, Կատարում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում, Ռումինիայում, Սոմալիում, Տաջիկստանում, Թունիսում, Թուրքմենստանում, Ուկրաինայում և Եմենում 2690–2770 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված և շարժական ծառայությանը առաջնային հիմունքներով` բացառությամբ օդային շարժական ծառայությունը: Այդպիսի օգտագործումը սահմանափակվում է այն սարքավորումներով, որոնք 1985 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գտնվել են շահագործման մեջ (ՀՌԿ -12):

 5.441B. Անգոլայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բենինում, Բոթսվանում, Բրազիլիայում, Բուրկինա-Ֆասոյում, Բուրունդիյում, Կամբոջում, Քամերունում, Չինաստանում, Կոտ դ’Իվուարում, Ջիբութիյում, Էսվաթինիյում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Գամբիայում, Գվինեայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Ղազախստանում, Քենիայում, Լաոսում (Ժ.Դ.Հ.), Լեսոտոյում, Լիբերայում, Մալավիայում, Մավրիկիայում, Մոնղոլիայում, Մոզամբիկում, Նիգերիայում, Ուգանդայում, Ուզբեկստանում, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Կորեական Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետությունում, Սուդանում, Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետությունում, Թանզանիայում, Տոգոյում, Վիետնամում, Զամբիայում և Զիմբաբեյում 4800-4990ՄՀց հաճախականությունների շերտը կամ նրա հատվածները սահմանված են շահագործելու համար այն ադմինիստրացիաների կողմից, որոնք ցանկանում են ներդնել Միջազգային շարժական հեռահաղորդակցություն (IMT): Այս սահմանումը չի խոչընդոտում այդ հաճախականային շերտի օգտագործումը որևիցե այն ծառայությունների կիրառումով, որոնց այն հատկացված է և չի սահմանում առաջնահերռություն Ռադիոկարգավորումներում: IMT կայանների օգտագործումը իրականացվում է շահագրգիռ ադմինիստրացիաների համաձայնության ստացման պայմանով կ. 9.21-ին համապատասխան, և IMT կայանները չպետք է պահանջեն պաշտպանություն շարժական կապի այլ կիրառությունների կայաններից: Բացի այդ, որևիցե ադմինիստրացիա նախքան շարժական կապի IMT կայանի գործարկելը պետք է ապահովի, որպեսզի այդ կայանի կողմից ստեղծվող հզորության հոսքի խտությունը (հ.հ.խ.) չգերազանցի -155դԲ (Վտ/մԱ * 1 ՄՀց) ծովի մակերևույթից մինչև 19 կմ բարձրության վրա և ափից 20 կմ հեռավորության վրա, որը սահմանվում է ջրի ամենացածր մակարդակով՝ պաշտոնապես ճանաչված ափամերձ պետության կողմից: Այդ հ.հ.խ.-ի չափորոշիչը ենթակա է դիտարկման ՀՌԿ-23 ժամանակ: Կիրառվում է Որոշում 223 (Վերանայվել է ՀՌԿ-19): Այդ սահմանումը պետք է ուժի մեջ մտնի ՀՌԿ-19-ից հետո (ՀՌԿ-19):

5.455. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Կուբայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Ղազախստանում, Մոլդովայում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, Ռումինիայում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 5670-5850 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -19):

5.469. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Լիտվայում, Մոնղոլիայում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Ղրղզստանում, Չեխական Հանրապետությունում, Ռումինիայում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 8500–8750 ՄՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ցամաքային շարժական և ռադիոնավիգացիոն ծառայություններին առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -12):

5.473. Լրացուցիչ բաշխում. Հայաստանում, Ավստրիայում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Կուբայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Մոնղոլիայում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Ղրղզստանում, Ռումինիայում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուկրաինայում 8850–9000 ՄՀց և 9200–9300 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը բաշխված են նաև ռադիոնավիգացիոն ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -07):

5.482. 10,6-10,67 ԳՀց հաճախականությունների շերտում աշխատող ֆիքսված և շարժական ծառայության կայանների (բացառությամբ օդային շարժական) ալեհավաքի մուտքին տրվող հզորությունը չպետք է գերազանցի -3 դԲՎտ: Այս սահմանները կարող են գերազանցվել 9.21 կետին համապատասխան համաձայնություններ ձեռք բերելուց հետո: Սակայն Ալժիրում, Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բահրեյնում, Բանգլադեշում, Բելոռուսում, Եգիպտոսում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Վրաստանում, Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Իրաքում, Լիբիական Արաբական Ջամահիրիում, Հորդանանանում, Ղազախստանում, Քուվեյթում, Լիբանանում, Մարոկոյում, Մավրիտանիայում, Մոլդովայում, Նիգերիայում, Օմանում, Ուզբեկստանում, Պակիստանում, Ֆիլիպիններում, Կատարում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Սինգապուրում, Տաջիկստանում, Թունիսում, Թուրքմենստանում և Վյետնամում այդ սահմանափակումները որոնք դրված են ֆիքսված և շարժական` բացառությամբ օդային շարժական ծառայություններին` չի կիրառվում(ՀՌԿ -07):

5.483. Լրացուցիչ բաշխում. Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բահրեյնում, Բելոռուսում, Չինաստանում, Կոլումբիայում, Կորեայի Հանրապետությունում, Եգիպտոսում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Վրաստանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Իրաքում, Իսրայելում, Հորդանանում, Ղազախստանում, Քուվեյթում, Լիբանանում, Մոնղոլիայում, Կատարում, Ղրղզստանում, Կորեական Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Եմենում 10,68 - 10,7 ԳՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է նաև ֆիքսված և շարժական` բացառությամբ օդային շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով: Այդպիսի օգտագործումը սահմանափակվում է այն սարքավորումներով, որոնք 1985 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գտնվել են շահագործման մեջ (ՀՌԿ -19):

5.545. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Հայաստանում, Վրաստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում և Թուրքմենստանում 31-31,3 ԳՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է տիեզերական հետազոտությունների ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -12):

5.546. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բախռեյնում, Բելոռուսում, Եգիպտոսում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Իսպանիայում, Էստոնիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Հունգարիայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Իսրայելում, Հորդանանում, Լիբանանում, Մոլդովայում, Մոնղոլիայում, Օմանում, Ուզբեկստանում, Լեհաստանում, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, Ղրղզստանում, Ռումինիայում, Միացյալ Թագավորությունում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Թուրքիայում 31,5-31,8 ԳՀց հաճախականությունների շերտը բաշխված է ֆիքսված և շարժական ծառայություններին առաջնային հիմունքներով, բացի օդային շարժական ծառայությունից (ՀՌԿ -19):

5.550. Ծառայությունների այլ դասակարգ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում և Թուրքմենստանում 34,7-35,2 ԳՀց հաճախականությունների գոտին բաշխված է տիեզերական հետազոտությունների ծառայությանը առաջնային հիմունքներով (ՀՌԿ -12):

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 163 (ՀՌԿ-15)

 

Երկրային կայանների ընդարձակում Շրջան 1-ի և 2-ի մի շարք երկրներում 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտի վրա՝ ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության ոչ ֆիդերային գծերի ֆիքսված արբանյակային ծառայությունում (Երկիր-տիեզերք)

 

Ռադիոկապի համաշխարհային կոնֆերանս (Ժնև 2015թ.),

հաշվի առնելով,

ա. որ գոյություն ունի արբանյակային կապի ծառայությունների պահանջարկ, մասնավորապես Երկիր-տիեզերք ուղղությամբ 13-17 ԳՀց հաճախականությունների շերտի վրա,

բ. որ մասամբ այդ պահանջարկը կարող են բավարարել երկրային կայանները, որոնք աշխատում են 14,5-14,8 ԳՀց հաճախականությունների շերտի վրա, ըստ որում չի պահանջվում, որպեսզի այս օգտագործումը համապատասխանի Պլանին կամ 30A Հավելվածի ցուցակին,

գ. որ հատկացման հետագա օգտագործման և պաշտպանության ապահովման համար, որոնք ընկնում են Պլանի և 30A Հավելվածի ցուցակի ազդեցության տակ կպահանջվի հետևել որոշակի պայմաններին,

դ. որ մյուս ծառայությունների ներկայիս և հետագա օգտագործման պաշտպանության ապահովման համար, որոնց բաշխված է եղել այս հաճախականությունների շերտը, երկրային կայանների աշխատանքների հանդեպ պետք է օգտագործվեն որոշակի տեխնիկական և շահագործման սահմանափակումներ (տես. կկ. 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E և 5.509F),

ե. որ որոշ ադմինիստրացիաների համար այս հաճախությունների շերտի հնարավոր հետագա օգտագործման ստույգ սահմանումը իրենց տարածքում կարող է անհնար դառնալ,

որոշում է,

որ շրջան 1-ի և 2-ի երկրային կայանները 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտի վրա՝ ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության ոչ ֆիդերային գծերի ֆիքսված արբանյակային ծառայությունում (Երկիր-տիեզերք) պետք է աշխատեն միայն հետևյալ երկրներում՝ Ալժիրում, Սաուդյան Արաբիայում, Արգենտինայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բահրենում, Բելոռուսում, Բրազիլիայում, Բուլղարիայաում, Կուբայում, Եգիպտոսում, Սալվադորում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Իրաքում, Հորդանանանում, Ղազախստանում, Քուվեյթում, Մավրիտանիայում, Մեքսիկայում, Մարոկկոյում, Նիկարագուայում, Նորվեգիայում, Օմանում, Ուզբեկստանում, Քաթարում, Ղրղզստանում, Սուդանում, Թուրքիայում և Ուրուգվայում, նման աշխատանքը իրականացվում է տեխնիկական և շահագործման սահմանափակումների պայմաններում, նշված կկ. 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E և 5.509F –ում:

5.509B 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտերի օգտագործումն այն երկրներում, որոնք թվարկված են 163 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, և 14,5-14,8 ԳՀց՝ այն երկրներում, որոնք թվարկված են 164 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, ֆիքսված արբանյակային ծառայության կողմից (Երկիր-տիեզերք) ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության ոչ ֆիդերային գծերի համար՝ սահմանափակված գեոստացիոնար արբանյակներով: (ՀՌԿ-15):

5.509C 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտերի օգտագործման համար այն երկրներում, որոնք թվարկված են 163 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, և 14,5-14,8 ԳՀց այն երկրներում, որոնք թվարկված են 164 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, ֆիքսված արբանյակային ծառայության կողմից (Երկիր-տիեզերք) ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության ոչ ֆիդերային գծերի համար, ֆիքսված արբանյակային ծառայության երկրային կայանները պետք է ունենան անտենայի նվազագույն 6 մ տրամագիծ և -44,5 դԲՎտ/Գց առավելագույն հզորության սպեկտրալ խտություն անտենայի մուտքի մոտ: Երկրային կայանները պետք է հայտավորված լինեն հայտնի տեղադրման վայրում՝ ցամաքի վրա: (ՀՌԿ-15):

5.509D Նախքան ադմինիստրացիան գործի կդնի ֆիքսված արբանյակային ծառայության (Երկիր-տիեզերք) ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության ոչ ֆիդերային գծերի երկրային կայանը 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտերի վրա այն երկրներում, որոնք թվարկված են 163 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, և 14,5-14,8 ԳՀց-ի վրա այն երկրներում, որոնք թվարկված են 164 Որոշման (ՀՌԿ-15), մեջ այն պետք է ապահովի, որպեսզի հզորության հոսքի խտությունը, արտադրված այս երկրային կայանի կողմից, չգերազանցի -151,5 դԲ (Վտ/(m2 - 4 կՀց))-ը՝ բոլոր բարձրությունների վրա 0-ից մինչև 19000 մ ծովի մակարդակի վրա, բոլոր ծովափերից ծովի ուղղությամբ 22 կմ հեռավորության վրա, որը սահմանվում է, որպես ջրի ցածր մակարդակի նշան՝ պաշտոնապես ճանաչված ամեն ծովափնյա պետության կողմից: (ՀՌԿ-15):

5.509E 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտերի վրա այն երկրներում, որոնք թվարկված են 163 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, և 14,5-14,8 ԳՀց-ի վրա այն երկրներում, որոնք թվարկված են 164 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ ֆիքսված արբանյակային ծառայության (Երկիր-տիեզերք) ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայունթյան ոչ ֆիդերային գծերի համար երկրային կայանների տեղադրման վայրերի վերաբերյալ պետք է պահպանել ոչ պակաս քան 500 կմ բաժանման հեռավորություն մյուս երկրների սահմանից (սահմաններից), եթե միայն համապատասխան ադմինիստրացիաները բացահայտ կերպով համաձայնության չեն եկել ավելի փոքր հեռավորության վերաբերյալ: 9.17 կետը չի կիրառվում: Սույն դրույթը կիրառելիս, ադմինիստրացիաները պետք է ուսումնասիրեն այս նորմատիվ դրույթների անհրաժեշտ մասերը և վերջին ժամանակահատվածի համապատասխան ՀՄՄ-Ռ-ի Ուղեցույցները: (ՀՌԿ-15):

5.509F 14,5-14,75 ԳՀց հաճախականությունների շերտի վրա այն երկրներում, որոնք թվարկված են 163 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ, և 14,5-14,8 ԳՀց-ի վրա այն երկրներում, որոնք թվարկված են 164 Որոշման (ՀՌԿ-15) մեջ ֆիքսված արբանյակային ծառայության (Երկիր-տիեզերք) ռադիոհեռարձակման արբանյակային ծառայության ոչ ֆիդերային գծերի համար երկրային կայանները չպետք է սահմանափակեն ֆիքսված և շարժական ծառայությունների հետագա ընդարձակումը: (ՀՌԿ-15)

(8-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն, 03.08.12 N 426-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 24.01.13 N 11-Ն, խմբ. 24.08.17 N 928-Ն, 29.12.21 N 17-Ն)

 

4. ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՓՈՔՐ ՇԱՌԱՎՂՈՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

1. Հաճախականությունների ցանկ արդյունաբերական, գիտական, բժշկական և կենցաղային բարձր հաճախականության սարքավորումներում օգտագործելու համար

 

N
ը/կ
Հաճախականության շերտեր Հաճախականությունների նոմինալ արժեքները և թույլատրելի հաճախականությունների շեղումները Օգտագործման ձև
1 16,7 - 19,4 կՀց 18 կՀց ± 7,5 % Ա
2 20,4 - 23,7 կՀց 22 կՀց ± 7,5 % ԱԳԲ
3 40 - 48 կՀց 44 կՀց ± 10 % ԱԳԲ              
4 59 - 74 կՀց 66 ԿՀց +12 %, - 10 % ԱԳԲ
5 429 - 451 կՀց 440 կՀց ± 2,5 % ԱԳԲ
6 871 - 889 կՀց 880 կՀց ± 1.0% ԱԳԲ
7 1 720 - 1 800 կՀց 1 760 կՀց ± 2,5 % ԱԳԲ
8 2 610 - 2 670 կՀց 2 640 կՀց ± 1,0 % ԱԳԲ
 9 5 150 - 5 410 կՀց 5 280 կՀց ± 2,5 % ԱԳԲ
10 6 765 - 6 795 կՀց 6 780 կՀց ± 0,2 % ԱԳԲ
11 13 424 - 13 696 կՀց 13 560 կՀց ± 1,0 % Ա
12 13 553,2-13 566,8 կՀց 13 560 կՀց ± 0.05 % ԳԲ
13 26 850 - 27 390 կՀց 27 120 կՀց ± 1,0 % Ա
14 26 957- 27 283 կՀց 27 120 կՀց ± 0,6 % ԳԲ
15 40,3 - 41,1 ՄՀց 40,68 ՄՀց ± 1,0 % ԱԳ
16 40,66 - 40,7 ՄՀց 40,68 ՄՀց ± 0,05 % Բ
17 80,6 - 82,2 ՄՀց 81,36 ՄՀց ± 1,0 % Ա
18 433,05 - 434,79 ՄՀց 433,92 ՄՀց ± 0,2 % ԱԳԲ
19 902 - 928 ՄՀց 915 ՄՀց ± 1,4 % ԱԳԲ
20 2 400 - 2 500 ՄՀց 2 450 ՄՀց ± 2,0 % ԱԳԲ
21 5 725 - 5 875 ՄՀց 5 800 ՄՀց ± 1,3 % ԱԳԲ
22 24,0 - 24,25 ԳՀց 24,125 ԳՀց ± 0,5 % ԱԳԲ
23 41,3 - 43,4 ԳՀց 42,3 ԳՀց ± 2,5 % ԱԳԲ
24 45,0 - 47,4 ԳՀց 46,2 ԳՀց ± 2,5 % ԱԳԲ
25 47,2 - 49,6 ԳՀց 48,4 ԳՀց ± 2,5 % ԱԳԲ
26 61,0 - 61,5 ԳՀց 61,25 ԳՀց ± 0,4 % ԱԳԲ
27 122,0 - 123,0 ԳՀց 122,5 ԳՀց ± 0,4 % ԱԳԲ
28 244,0 - 246,0 ԳՀց 245,0 ԳՀց ± 0,4% ԱԳԲ

 

Ա Արդյունաբերական    Գ Գիտական    Բ Բժշկական

 

1)  Ցանկում նշված հաճախականությունները նախատեսված են արդյունաբերական, գիտական, բժշկական և կենցաղային կիրառման բարձր հաճախականության սարքավորումներում օգտագործելու համար երկրորդական հիմունքներով` առանց այդ հաճախականությունների հատկացման որոշումների ձևակերպման հետևյալ պայմանի դեպքում`

ա) բարձր հաճախականության սարքավորումների բնութագրերի համապատասխանություն արդյունաբերական խանգարումների թույլատրելի մակարդակի Նորմերին.

բ)   բարձր հաճախականության սարքավորումներից, որոնց համար սահմանված չեն արդյունաբերական ռադիոխանգարումների թույլատրելի մակարդակի Նորմերը, ռադիոհաղորդակցության սարքավորումների վրա խանգարումների բացառում:

2)  Բարձր հաճախականության սարքավորումներում Ցանկում չնշված հաճախականությունների օգտագործման անհրաժեշտության դեպքում պահանջվում է հաճախականությունների հատկացման որոշման ձևակերպում սահմանված կարգով, բացառությամբ այն հաճախականությունների համար բարձր հաճախության սարքավորումներում, որոնց հզորությունը բեռնվածքային սարքի վրա, առանց բաց ճառագայթման, փոքր է 5 Վտ-ից:

3.   81,36 ՄՀց (+) 1% հաճախականությունը կարող է օգտագործվել արդյունաբերական սարքավորումներով այն պայմանի դեպքում, որ այդ սարքավորումների խանգարումների դաշտի լարվածության մեծությունը չպետք է գերազանցի 46 դԲ 1մկՎ մետրի վրա հարաբերությամբ սարքավորումից 30 մետր տարածության վրա:

(1-ին կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն, լրաց. 13.12.13 N 583-Ն)

 

2. Հաճախականությունների ցանկ փոքր շառավղով գործողության սարքավորումների համար

 

  Թույլատրվող հաճախականության շերտեր Փոքր շառավղով գործողության սարքավորման տեսակը Շահագործման պայմանները (հավելվածի համարը)
1 9 - 135 կՀց Ինդուկցիոն սարքավորումներ  
2 315 - 600 կՀց Անլար սարքավորումներ բժշկությունում 1
Ձնակույտի հետևանքով զոհերի փնտրման սարք  
3 4510 - 4520 կՀց Երկաթուղուն ավտոմատ նույնացման սարքավորումներ  
4 3155 - 3400 կՀց Անլար սարքավորումներ բժշկությունում 2
5 6765-6795 կՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
Ինդուկցիոն սարքավորումներ  
6 7400 - 8800 կՀց Ինդուկցիոն սարքավորումներ  
7 13,559 - 13,567 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
Ինդուկցիոն սարքավորումներ  
8 26,945 ՄՀց Հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումներ 3
9 26,957 - 27,283 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
Ինդուկցիոն սարքավորումներ  
Հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումներ 3
Մոդելների ղեկավարում  
Երկաթուղուն ավտոմատ նույնացման սարքավորումներ 4
10 28,0 - 28,2 ՄՀց Մոդելների ղեկավարում 5
11 30 - 37.5 ՄՀց Անլար հեռախոսասարքեր  
Անլար սարքավորումներ բժշկությունում 6
Մոդելների ղեկավարում 7
12 30 - 41 ՄՀց Անլար հեռախոսասարքեր 8
13 40,660 - 40,700 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
 Մոդելների ղեկավարում 5
14 66 - 74 ՄՀց Ռադիոխոսափողներ 9
15 87,5 - 92 ՄՀց Ռադիոխոսափողներ 9
Անլար աուդիոսարքավորումներ  
16 100 - 108 ՄՀց Ռադիոխոսափողներ 9
Անլար աուդիոսարքավորումներ  
17 149,95 - 150,06 ՄՀց Հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումներ  
18 151 - 230 ՄՀց Ռադիոխոսափողներ 10
19 402 - 405 ՄՀց Անլար սարքավորումներ բժշկությունում  
20 433,050 - 434,79 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ 11,12
Ռադիոհաճախականային նույնացման սարքավորումներ 121
Ավտոմեքենաների հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումներ 11
21 470 - 638 ՄՀց Ռադիոխոսափողներ 13
22 710 - 726 ՄՀց Ռադիոխոսափողներ 13
23 863 -868 ՄՀց Անլար աուդիոսարքավորումներ 14
Ռադիոհաճախականային նույնացման սարքավորումներ  
Երկաթուղուն ավտոմատ նույնացման սարքավորումներ  
Անլար հեռախոսասարքեր 14
24 868 - 870 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
Հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումներ  
25 1795 - 1800 ՄՀց Անլար աուդիոսարքավորումներ Ռադիոխոսափողներ  
26 1880 - 1900 ՄՀց Անլար հեռախոսասարքեր 15
27 2400 - 2483,5 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
    Լոկալ ռադիոցանցերի սարքավորումներ 16
    Տեղաշարժի և ռադիոազդանշանի հայտնաբերման սարքավորումներ  
    Ռադիոհաճախականային նույնացման սարքավորումներ  
    Երկաթուղուն ավտոմատ նույնացման սարքավորումներ 17
28 5150 - 5250 ՄՀց Լոկալ ռադիոցանցերի սարքավորումներ  
29 5725 - 5875 ՄՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
    Տելեմատիկ սարքավորումներ տրանսպորտի վրա 18
30 9200 - 9975 ՄՀց Տեղաշարժի և ռադիոազդանշանի հայտնաբերման սարքավորումներ  
31 10,5 - 10,6 ԳՀց Տեղաշարժի և ռադիոազդանշանի հայտնաբերման սարքավորումներ  
32 13,4 - 14 ԳՀց Տեղաշարժի և ռադիոազդանշանի հայտնաբերման սարքավորումներ  
33 24,00 - 24,25 ԳՀց Ոչ մասնագիտացված սարքավորումներ  
    Տեղաշարժի և ռադիոազդանշանի հայտնաբերման սարքավորումներ  
34 63 -64 ԳՀց Տելեմատիկ սարքավորումներ տրանսպորտի վրա  
35 76 - 77 ԳՀց Տելեմատիկ սարքավորումներ տրանսպորտի վրա  

 

Փոքր շառավղով գործողության սարքավորումների շահագործման համար նախատեսված պայմաններ

 

1) 457 կՀց հաճախականությունը կարող է օգտագործվել այն սարքերով, որոնք նախատեսված են ձնակույտի զանգվածի հետևանքով տուժածներին հայտնաբերելու և փրկելու համար:

2) 3155-3400 կՀց հաճախականությունների շերտը կարող է օգտագործվել փոքր հզորությամբ անլար լսողական սարքերի համար:

3) 26945 կՀց և 26960 կՀց հաճախականությունները կարող են օգտագործվել մինչև 2 Վտ ճառագայթման հզորությամբ հսկող ռադիոազդանշանային համակարգերի կողմից:

4) Երկաթուղու վրա ավտոմատ նույնացման (իդենտիֆիկացման) սարքավորումների համար շերտի օգտագործումը սահմանափակվում է 27,09 ՄՀց հաճախականությամբ:

5) 28,0-28,2 ՄՀց և 40,66-40,70 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը օգտագործվում են մինչև 1 Վտ հզորությամբ չգերազանցող մոդելների (ինքնաթիռ, մոտորանավակ և այլն) կառավարման սարքավորումների կողմից:

6) Լսողական արատ ունեցող մարդկանց համար նախատեսված խոսալսողական ռադիովարժասարքերը կարող են օգտագործել մինչև 10 մՎտ ճառագայթման հզորությամբ 33,2-48,5 ՄՀց և 57-57,5 ՄՀց հաճախականությունների շերտերից ֆիքսված հաճախականություններ:

7) Մոդելների կառավարման սարքավորումների համար հաճախականությունների շերտերը սահմանափակվում են 34,995-35,225 ՄՀց շերտով:

8) Մինչև 10 մՎտ հաղորդակների ճառագայթման հզորությամբ բաժանորդային անլար հեռախոսային սարքավորումները կարող են օգտագործել 30-41 ՄՀց հաճախականությունների շերտը:

9) Մինչև 10 մՎտ հաղորդակների ճառագայթման հզորությամբ «Կարաոկե» տիպի ռադիոխոսափողները կարող են օգտագործել 66-74 ՄՀց, 87,5-92 ՄՀց և 100 -108 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը:

10) Մինչև 20 մՎտ հաղորդակների ճառագայթման հզորությամբ համերգային ռադիոխոսափողների համար օգտագործվում են 165,70 ՄՀց, 166,10 ՄՀց, 166,50 ՄՀց և 167,15 ՄՀց ֆիքսված հաճախականությունները: Այլ տիպի ռադիոխոսափողները, որոնք ունեն ոչ ավելի, քան 5 մՎտ հզորություն, կարող են օգտագործել առանձին հաճախականություններ 151-162,7 ՄՀց, 163,2-168,5 ՄՀց և 174-230 ՄՀց հաճախականությունների շերտերում:

11) 433,05-434,79 ՄՀց հաճախականությունների շերտը կարող է օգտագործվել մինչև 5 մՎտ հաղորդակի հզորությամբ ավտոմեքենաների հսկող ռադիոազդանշանային սարքավորումների, ինչպես նաև 10 մՎտ հզորությունը չգերազանցող ցածր հզորության տվյալների փոխանցման ռադիոմիջոցների կողմից:

12) 433,075-434,79 ՄՀց հաճախականությունների տիրույթի օգտագործումը ցածր հզորության ռադիոկայանների, ինչպես նաև գծածածկագիր տեղեկատվության մշակման և հաղորդման համար նախատեսված սարքավորումների կողմից, պետք է սահմանափակվեն մինչև 10 մՎտ ճառագայթման հզորությամբ:

13) 470-638 ՄՀց և 710-726 ՄՀց հաճախականությունների շերտերի առանձին հաճախականությունները կարող են օգտագործվել ցածր հզորության (մինչև 5 մՎտ) համերգային ռադիոխոսափողների կողմից, հեռուստատեսային ազդանշանի ընդունման համար խանգարումներ չառաջացնելու պայմանով:

14) Անլար աուդիոսարքավորումների օգտագործումը սահմանափակվում է 863-865 ՄՀց հաճախականությունների շերտով: 864-868,2 ՄՀց հաճախականությունների շերտը օգտագործվում է գրասենյակային տիպի անլար հեռախոսասարքերի կողմից, CT-2 տեխնոլոգիական ստանդարտներ օգտագործող և 10 մՎտ հզորությունը չգերազանցող ռադիոհեռախոսային համակարգերի կողմից, մինչև ամորտիզացիոն ժամանակահատվածի ավարտը: Նշված ՌԷՄ-ների նոր մշակումներ կամ գնումներ չեն իրականացվում:

15) Մինչև 10 մՎտ ճառագայթման հզորությամբ բաժանորդային (որոնք օգտագործում են մեկ բաժանորդային համարից ոչ ավելի) DECT ստանդարտի ստացիոնար ռադիոհեռախոսներ, որոնք օգտագործվում են 1880-1900 ՄՀց հաճախականությունների տիրույթում:

16) Լոկալ ռադիոցանցերի սարքավորումները, որոնց հաղորդակի հզորությունը չի գերազանցում 100 մՎտ, կարող են օգտագործել 2400-2483,5 ՄՀց հաճախականությունների շերտերը:          

17) Երկաթուղուն ավտոմատ նույնացման սարքավորումների օգտագործումը սահմանափակվում է 2400-2420 ՄՀց և 2446-2454 ՄՀց հաճախականությունների շերտերով:

18) Տրանսպորտի վրա տեղադրված տելեմատիկ սարքավորումների օգտագործումը սահմանափակվում է 5795-5805 ՄՀց և 5805-5815 ՄՀց հաճախականությունների շերտերով:

(2-րդ կետը փոփ. 27.07.09 N 388-Ն, 03.08.12 N 426-Ն)

(հավելվածը փոփ. 04.12.08 N 449-Ն, փոփ., լրաց. 23.01.09 N 20-Ն, փոփ. 10.02.09 N 49-Ն, փոփ., խմբ. 27.07.09 N 388-Ն, փոփ., լրաց. 04.09.09 N 479-Ն, խմբ. 07.12.09 N 745-Ն, փոփ., լրաց. 03.08.12 N 426-Ն, խմբ., փոփ., լրաց.  24.01.13 N 11-Ն, խմբ. 28.06.13 N 292-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 13.12.13 N 583-Ն, փոփ. 26.01.15 N 14-Ն, լրաց., փոփ. 19.01.16 N 21-Ն, փոփ. 08.07.16 N 514-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 24.08.17 N 928-Ն, փոփ. 22.12.17 N 1512-Ն, լրաց. 14.03.18 N 170-Ն, փոփ. 27.08.18 N 651-Ն, 08.04.20 N 02-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 29.12.21 N 17-Ն)