Համարը 
N 166-Լ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Հրապարակվել է միասնական կայքում 18.02.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
17.02.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.02.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.02.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի N 749-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

17 փետրվարի 2022 թվականի N 166-Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի N 749-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 749-Լ որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) 2-րդ կետում «2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 955-Ա որոշմամբ ստեղծված՝ ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդին» բառերը փոխարինել «2021 թվականի հուլիսի 6-ի N 719-Ա որոշմամբ ստեղծված՝ ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդին» բառերով.

2) որոշման հավելվածի 9-րդ գլխի աղյուսակում՝

ա. 1.1-ին միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2021թ., 4-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 2-րդ եռամսյակ» բառերով,

բ. 1.3-րդ միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2021թ., 4-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 4-րդ եռամսյակ» բառերով,

գ. 1.4-րդ միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2022թ., 2-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 4-րդ եռամսյակ» բառերով,

դ. 1.7-րդ միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2023թ., 4-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2024թ., 4-րդ եռամսյակ» բառերով,

ե. 1.9-րդ միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2022թ., 1-ին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 2-րդ եռամսյակ» բառերով,

զ. 2.1-ին միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2022թ., 1-ին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 2-րդ եռամսյակ» բառերով,

է. 2.2-րդ միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2022թ., 1-ին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 2-րդ եռամսյակ» բառերով,

ը. 2.4-րդ միջոցառման «Կատարման ժամկետ» սյունակում «2022թ., 1-ին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2022թ., 2-րդ եռամսյակ» բառերով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

17.02.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ